Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Foto: Karl Kristian Zacho
2015
Juni
Nr. 2
42. årgang
VELLERUP
SOMMERBY
Der er virkeligt dejligt ved
Vellerup Vig.
Red.
2
Vellerup Sommerby nr. 1, 40. årgang, marts 2013
Der er mange fordele ved at benytte
Ejendomsmæglerfirmaet Ege
Vi kan bl.a. nævne 7 gode grunde:
• Dynamisk boligsalg fra 3 Ege butikker
• Stort lokalkendskab
• Salg af: Helårsboliger, lejligheder,
fritidshus og nedlagte landbrug
• Solgt eller gratis
• Højt uddannet personale
• Købermægler Team
• 36 års erfaring
Mads Ege Christiansen
Statsaut. Ejendomsmægler MDE
Tlf. 24 24 11 11
Lene Bruun
Statsaut. Ejendomsmægler MDE
Ege Christiansen
Statsaut. Ejendomsmægler MDE
Ege Bramsnæs
Bygaden 18,
4070 Kirke Hyllinge
Statsautoriseret og uafhængig ejendomsmægler
T: 46 40 44 15
[email protected]
www.eges.dk
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
3
Formandens
Rubrik
Kære medlemmer,
Generalforsamlingen i 2015 er
nu overstået, og jeg vil gerne
takke alle vore medlemmer for
deres store interesse for den netop
gennemførte generalforsamling, og
specielt de mange fremmødte. Der
var i alt 178 stemmeberettigede
medlemmer og næsten 300
fremmødte i alt.
Det er det næststørste antal i mine
år som formand.
Generalforsamlingen blev
gennemført på bedste vis i en god
og saglig atmosfære - næsten.
Som bekendt havde Niels
Ingvorsen, Fyrvænget 2, forud
for generalforsamlingen uddelt
en skrivelse med et indhold
af grundløse beskyldninger
imod formanden, bestyrelsen,
revisionen, vejentreprenøren og en
række andre personer, der på en
eller flere måder ikke sympatiserer
med Niels Ingvorsen. Indholdet
i den omdelte skrivelse var blot
gentagelser fra mindst 150 sider af
samme slags fremstillet de seneste
1½ år.
Næsten samtlige fremmødte på
generalforsamlingen godtog på
ingen måde Niels Ingvorsens
fremførte synspunkter, og
kvitterede med en anmodning
til bestyrelsen om at indlede en
straffesag imod ham.
Dette har bestyrelsen nu taget
skridt til, og har afholdt møder med
foreningens advokatforbindelse.
Her har vi drøfte det – eller de
tiltag, der skønnes at kunne tjene
fællesskabets interesser bedst.
Helst havde jeg set, at Niels
Ingvorsen ville indse, at han har
næsten alle imod sig, og at vi
dermed kunne undgå rets skridt,
men dette var desværre ikke en
mulighed.
Bortset fra tilfældet Ingvorsen blev
alle frembragte sager behandlet
sagligt og korrekt.
Der er i forbindelse med
vedtagelsen af de forskellige
forslag påbegyndt den konkrete
sagsbehandling, og en status på
det igangværende arbejde kan
forventes i næste nummer af
foreningsbladet.
Jeg vil benytte lejligheden til at
ønske alle vore medlemmer og
gæster i sommerbyen en god
sommer.
Med venlig hilsen
Allan Kirkestrup
Foreningsformand
4
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Havekalenderen
Juni:
• Ekstra pleje af græsplænen.
Den gødes event. 2.gang.
• Opbind stauder, der vælter og
fjern døde blomsterstande.
• Fjern mælkebøtter og ukrudt i
græsplænen.
• Klip havens hække – brug snor
for at få en lige hæk.
• Dæk jordbærrene til, så fuglene
ikke for smag for dem.
Juli:
• Buske og træer beskæres nu. Det
er det bedste tidspunkt, da planter ne er i vækst.
• Bind tomater og agurker op og nip
dem.
• Læg net over Kirsebærrene.
• Ting i drivhus og køkkenhave kan
nu høstes.
• Vand kun, hvis det er absolut nød vendigt. For meget vand kan betyde,
at planterne ikke danner ordentlig
rodnet, som gør det sværere at klare
tørke.
August:
• Græsplænen gødes for 3 gang.
• Godt at male træværk.
• Sidst på md. anlægges event.ny græsplæne.
• Plantning af stedsegrønne planter.
Red.
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Afbrænding af haveaffald
Frederikssund Kommune
Afbrænding af haveaffald er ikke
længere tilladt.
Dog er det tilladt med bål på Sankt Hans
aften d. 23. juni - og bålet må altså gerne
indeholde haveaffald.
Det er også tilladt at bruge grill og brænde
rent og tørt træ af på særligt indrettet bålplads (snobrøds bål).
Der må altså ikke brændes haveaffald
i Vellerup Sommerby.
Massage og Zoneterapi
Få løsnet op i spændinger og få ny energi.
Forkæl dig selv eller én du holder af.
Jeg har arbejdet med fysiurgisk massage
og zoneterapi i 15 år og tilbyder endvidere
hotstone massage, hvor der arbejdes med
varme lavasten.
Jeg har briks til gravid massage.
Jeg glæder mig til at forkæle dig.
Massage og Zoneterapi v. Vivi Pedersen
Mejsevænget 98
Vellerup Sommerby
Tlf.: 2255 1701
5
6
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Skal du ha’ SOLGT dit fritidshus?
Så ring til os allerede i dag, og få en GRATIS og uforpligtende salgsvurdering.









7
8
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Akut tlf. nr. 1813
Mennesker og dyr!
Er du i tvivl og gerne vil have lidt vejledning ang. din evt.
sygdom, så ring på akut tlf. nr. 1813, hvor en sygeplejerske
vil vejlede dig.
Er du så uheldig at påkøre et dyr, så ring akut tlf. nr. 1812
til dyrenes vagtcentral, hvor man vil give dig et råd til, hvad
du skal gøre.
Red.
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Midsommerbål i
Vellerup Sommerby
lørdag den 20. juni 2015
Program:
21.00: Fakkeltog afgår fra vandværket.
21.15: Bålet tændes.
21.30: Båltale, sange udleveres samt is
til børnene.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
9
10
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Den lille seddel til opslagstavlen
Frederikssund Kommune
Rådhuset
Torvet 1, 3600 Frederikssund
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.frederikssund.dk
4735 1000
Skorstensfejer Søren Bryde
4753 1912
Dong Energy
Kundeservice el
7210 2030
3510 3187
Nærmeste politi:
Frederikssund politistation
4731 1448
Ambulance112
Lægerne Birkevej, Skibby
4752 8100
Lægehuset, Valmuevej, Skibby
4752 8106
Kloakvagt, Frd.Sund
(Akut kloakproblem)
5154 7686
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
11
Arbejdsgruppe – Campingpladsens fremtid
Kære medlemmer,
På årets generalforsamling blev der bl.a.
behandlet forslag til en fremtidig udnyttelse
af arealerne ved campingpladsen, og det blev
besluttet at der skulle udarbejdes en samlet projektplan som grundlag for en senere
beslutning.
Det blev fra medlemskredsen foreslået, at der
blev nedesat en arbejdsgruppe til udarbejdelsen af den ønskede plan, og som det blev sagt:
arbejdsgruppen behøver ikke nødvendigvis
udelukkende bestå af bestyrelsesmedlemmer.
Jeg er ganske enig med generalforsamlingen i
dette, og jeg skal derfor anmode interesserede
om at kontakte undertegnede med henblik på
dannelse af en arbejdsgruppe som nævnt.
Jeg forestiller mig selvfølgelig at forslagsstilleren Thomas Brixtofte og Christine Clemann
vil deltage, men ud over dette håber jeg på
deltagelse af eet bestyrelsesmedlem og 3-4
personer mere.
Jeg skal venligst anmode interesserede om at
tilmelde sig arbejdsgruppen ved kontakt til
undertegnede.
Med venlig hilsen
Allan Kirkestrup
12
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
13
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vi holder af mad
Hovedgaden 34 · 4050 Skibby · Tlf. 4752 8022
www.meny.dk · E-mail: [email protected]
Hovedentrepriser · Ombygninger
Tilbygninger · Renoveringer
Tagetager · Køkkener
Døre · Vinduer
VENSLEV TØMRER & SNEDKERENTREPRISER APS
Bygaden 2 B I 4050 Skibby I www.venslev.com
Tlf. 47 52 92 30
www.papiruldvenslev.dk
3 1 2 5 4 7 13 6 8 9 11 10 12 14 14
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
9 10 11 12 Mejsevænget 87, 4050 Skibby Mejsevænget 30, 4050 Skibby Skadevænget 75, 4050 Skibby Spurvevænget 66, 4050 Skibby Falkevænget 19, 4050 Skibby Storkevænget 29, 4050 Skibby 2 3 4 5 6 7 Hjertestarter.dk Sosgroup.dk Service & InformaPon Fyrvænget 19, 4050 Skibby Tranevænget 12, 4050 Skibby Fjordvænget 25, 4050 Skibby Hybenvænget 9, 4050 Skibby Tjørnevænget 41, 4050 Skibby Ørnevænget 25, 4050 Skibby Gøgevænget 20, 4050 Skibby Nærmeste hjertestarter 14 13 8 Stærevænget 71, 4050 Skibby 1 Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
15
16
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Tlf. 4752 9422
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
17
Hjertestartere i sommerbyen
Vellerup Sommerby
SOS hjertestartere i Vellerup Sommerby Det er vigtigt at hjertestarterne installeres jævnt fordelt i sommerbyen, derfor er SOS Group igang med at kontakte ejere af huse der har den mest optimale placering I forhold til at alle beboere og gæster skal have adgang til hjertestarterne. Der bliver ialt installeret 13 stk. hjertestartere i udendørsskab. Placeringen vil fremgå af foreningens hjemmeside samt på hjertestarter.dk Nedenfor er en gennemgang af typiske spørgsmål vedrørende hjertestarter. Hvad er en SOS hjertestarter ? En SOS hjertestarter er et meget simpelt apparat, som via to elektroder kan analysere en persons hjerterytme og afgive et elektrisk stød til genopretning af hjerterytmen. Hvad står AED for ? SOS hjertestartere til lægfolk betegnes også AED. Det står for Automatisk Ekstern Defibrillator. Hvem kan betjene en AED ? SOS hjertestartere eller AED er designet til at blive brugt af lægfolk dvs. personer uden nogen form for sundhedsfaglig uddannelse. De er nemme og sikre at betjene. Ved hjælp af stemmevejledning, tekstbeskeder og grafiske illustrationer bliver førstehjælpere guidet igennem forløbet. Kan man komme til skade ? Indbyggede mekanismer i AED´en sikrer, at man ikke kan gøre nogen skade. AED´en giver kun mulighed for at afgive elektrisk stød, når den genkender bestemte signaler, som kun optræder ved hjertestop. Der er imidlertid kun få forholdsregler man skal tage, fx. må man ikke røre patienten, når der afgives et elektrisk stød. Nødvendigt med undervisning ? Der er ingen krav om uddannelse, men det anbefales, at personer der skal betjene en AED gennemgår et kort kursus i brug af hjertestarter sammen med hjertemassage. Hvordan ved jeg, at der er hjertestop ? Ved hjertestop mister personen hurtigt bevidstheden og der vil ikke være nogen tegn på liv. Hvis personen heller ikke har normal vejrtrækning, er der tale om hjertestop. Når du har placeret stød-­‐elektroderne på personen, vil AED´en analysere om der et behov for at afgive et stød. Er det lovligt at betjene en AED ? Sundhedsstyrelsen bekendtgjorde på AED konferencen den 18. marts 2003, at lægfolk kan og må betjene hjertestartere, og anbefaler at apparaterne udbredes i Danmark. Hvor kan hjertestartere være til nytte ? Hjertestop indtræffer i alle aldersgrupper og ofte uden forvarsel. Det er umuligt at udstikke præcise retningslinjer for hvor hjertestartere bør installeres. Steder der geografisk har lang kørevej for ambulancerer, vil typisk være egnede steder at opsætte AED´er. Steder hvor der er mange mennesker samlet, er også egnede for placering af AED´er. Yderligere information kan fås her : www.hjertestarter.dk www.sosgroup.dk 18
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Afhentning af storskrald.
Næste dato er 16. juni for afhentning.
Tilmeldingsfrist er 14. juni 2015
mellem 7.00 og 15.30.
Ved travlhed først næste dag.
Red.
Tlf. 8020 8030
19
Salg & Service
Varmepumper
Solvarme
* Bosch Compress
6000 AW er testet af
Teknologisk Institut
og er nr. 1 på
Energistyrelsens
varmepumpeliste
som Danmarks mest
energieffektive luft-/
vand varmepumpe
www.dk-installationer.dk
Tlf. 6018 2412
v/ David Kofoed
Installationer
Certified
Climate Partner
Luft-/luft varmepumpe
idéel til somerhuset
Vi har præcis den energieffektive Bosch varmepumpe,
der passer til dit behov!
Danmarks mest energieffektive
luft-/vand varmepumpe
20
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
21
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Aflevering af grenaffald
I forbindelse med vores midsommerbål vil bålpladsen
være åben lørdag den 13.juni, samt 20.juni fra 9.00 – 12.00,
hvor det vil være muligt at aflevere grenaffald i begrænset
omfang. (ingen rødder)
Dog vil bommen blive lukket, når bålet skønnes stort nok.
Det begrænsede omfang skyldes som bekendt fra et
kommunalt påbud.
Bestyrelsen.
Kom til Skibby og få
inspiration til hus og have
Tømmerhandel med alt i byggematerialer,
døre, vinduer, gulve o.m.a.
Byggecenter med værktøj, isenkram,
malervarer, VVS, lamper og
boligindretning o.m.a.
Stort køkken- og badcenter.
Havemøbler, motorredskaber,
haveredskaber og selvfølgelig
det rigtige arbejdstøj.
Have og plantecenter hvor vi også har eget
blomsterbinderi. Gode pakeringsforhold
ÅBENT
SØND0A.0GS0-14.00
kl. 1
Hovedgaden 1A 4550 Skibby Tlf. 47 59 00 00 Fax 47 59 00 10
Byggecenter og tømmerhandel har åbent: Man-fre 6.30 - 17.30 . Lør 8 - 14 . Søn- og hell. 10-14
Havecentret har åbent: Man - fre 9 - 17.30 . Lør 8 - 14 . Søn- og helligdage 10 - 14
22
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
KVIK
LEVERING
JYLLAND
Vojens
Odense
Brørup
Rødekro
SJÆLLAND
Fredericia
Toftlund
Haderslev
Vejen
Høruphav
www.davidsen.as
Venslev
H. C. Vej 8, Skibby
78 79 16 00
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Biksen.
6 stk. termoruder
• 3 stk. 2-lags og
• 3 stk. 3 lags.
Mål: 76cm x 132 cm
Passer til Ganløsehus, model
Strandgården.
Kan afhentes mod min. 2 fl.
god rødvin ell. højstbydende.
Skjoldager, Skadevænget 5
Mobil 2272 6732
Biksen.
2 laser kaminovne til salg.
• Heatmax nypris 1789,- nu 600,• Black nypris 1395,- nu 500,Virker upåklageligt. Indbygget
med timerprogrammering.
Guldberg, Spurvevænget 66
Mobil 2043 9766
Næste års generalforsamling bliver
afholdt lørdag den 16. april 2016
på Produktionsskolen
Skuldelevvej 24, Skibby
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen.
23
24
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
25
26
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
27
28
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Støj !!!
Græsslåning og brug af andre
støjende maskiner er kun tilladt på
nedenstående tidspunkter:
Hverdage 9.00 – 12.00 og
14.00 – 19.00
Lørdage
9.00 – 12.00 og
14.00 – 17.00
Søn-helligdage
9.00 – 12.00
Deadline!
Husk, at sidste frist for indlæg til næste
blad er
Den 01.08-2015 Red.
HUSK!
Formanden er åbent hus
den 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00-12.00,
dog ikke første lørdag i december, januar og
juli måned.
Red.
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
29
Det sker i omegen !
5-7/6: Hornsrock Musikfestival. 3 dage
med liveoptræden af nogle af de dygtigste
amatørmusikere og bands i landet. Endvidere
masser af børneaktiviteter, spændende boder
samt god mad og kolde drikke. Selsøvej 16,
Skibby. Entré
7/6: Tour de Merløse. 5 km gang løb og
cykling 12 km. Løb og cykling på blandet underlag og 31 km. Cykling på asfalt. Arr. Store
Merløse bylaug. Formand Jørn Jørgensen,
Bakken 7, Store Merløse. Kr. 30,12/6: ”Burnin Red Ivanhoe”. I mere end 45
år har de været et fast begreb i dansk musik.
Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde. Entré
140,-+gebyr. Kl. 21.00.
13/6: Åbent hus hos mikrobryggeriet Hornbeer 11.00-16.00.Entré. Du ser bryggeriet og
smager øl direkte fra tanken – flasken. Der
er mulighed for at købe. Man får udleveret
et smagsglas. Gunhilds galleri er åbent og du
kan se alle malerierne, som bl.a. er blevet til
etiketter på ølflaskerne. Hornsherredvej 463,
4070 Kirke Hyllinge.
18/6: ”The Spirit of New Orleans.” Spiller
tradionel jazz, så det svinger. Foran Sillebroen, Nygade i Frederikssund 12.00-15.00. Fri
entré
19/6-12/7: Årets vikingespil ”Hroar og Helge” Dramatisk historie fra vikingernes verden
med drabelige fægtekampe, dramatik og
kvinder der slås. Bill. Frederikssund turistbureau. 4731 0685
19-21/6: De store årlige vikingemarked på
Kalvøen/vikingebopladsen. Der sælges masser af forskellige sager samt mad i boderne,
alle vikingerelateret. Aktiviteter for både børn
og voksne. Gratis adgang og parkering.
20/6: Midsommerbål, båltale, fakkeloptog og
gratis is til børnene. Vellerup Sommerby ved
verdens ende, den store parkeringsplads. Se
tider foran i bladet.
23/6: Sankt Hans på fjorden med s/s Skjelskør. Se bålene blive tændt fra søsiden. 20.0022.30. Voksne 130,- børn 80,-. Frederikssund
trafikhavn, Havnepladsen, Frederikssund.
25/6: Byfest i Jægerspris Kræmmermarked,
forskellig underholdning, Amerikanerbiler
og ”Fede Finn og funny boys”. Masser af
spisesteder. Entré.
27/6: Fællessang på Charlie. TV-optagelser
fra kl. 18.00, men der er adgang til Prøverne
fra kl. 13.00 på Slangerup Speedwaybane,
Frederikssund Kommune. Billet i forsalg
50,- og ved indgangen 75,- Børn og unge u.
18 år-gratis.
14/7: Byparkkoncert i Roskilde ” The Savage
Rose”. Byparken, Louisevej, Roskilde.
Kl.19.30. Fri entré.
26/7: Selsø slot. Den store kagedag. Hør om
kager i gamle dage og tag din bedste hjemmebagte kage med og deltag i konkurrencen om,
hvem der kan bage den mest historiske kage,
den lækreste og smukkeste kage. Indlevering
inden kl. 14.00. Vinderen kåres kl. 15.00. bill.
Købes ved indgangen.
DANMARK DEJLIGST LØRDAG D.2
koncert med Rasmus Nøhr
ved Verdens Ende, V
Selvfølgelig skinner solenJ men... I tilfælde af voldsom regn tages forbehold for aflysning.
Tjek løbende info: Facebook/K
u 
Støt op om D
og køb mad o
bandet er be
u 
Tag tæppet u
og kom og ny
alle de frivill
u 
Pladsen åbnes k
u 
ca. tider:
16.30-17.15 Ras
17.15-18.30 spi
18.30- …….. Ras
Herefter hygge
u 
Menu:
u 
Kyllingesandwis
u 
2 grillede pølse
u 
2 skiver glasere
u 
Øl, sodavand og
u 
Tilkendegiv v
om i deltage
på, at vi har
u 
STØT LOKALT, o
kage og popcor
22.08.2015 KL.16
SPONSORER:
Vellerup, for enden af Birkebækvej
Koncert med Rasmus Nøhr og orkester d. 22.8.2015
Danmark Dejligst
og drikkevarer på stedet, da løn/lommepenge til
etinget af salget på mad og øl
under armen, medbring familien, vennerne, naboerne
yd musikken, udsigten, og fællesskabet sammen med
lige hænder/sponsorer, der gør dagen mulig
kl. 16 – Find en plads J
SLAGTER ANDERS
KIRKE HYLLINGE KØDCENTRAL
smus spiller 1.akt
BYGADEN 45, 4070 KIRKE HYLLINGE
isning og hygge
smus spiller 2.akt (klap vildt og inderligtJ)
og afslapning. Pladsen lukkes kl. 22
sh, bacon, karrydressing kr. 35,-
er med brød kr. 40,-
et skinke, kartoffelsalat og salat/dressing kr. 75,00
MENY
HOVEDGADEN 34, 4050 SKIBBY
g vin sælges
venligst på facebooksiden,
er i arrangementet og ved køb af mad, så i er sikre
r købt nok hjem.
overskud går til Skibby Kino ved køb af kaffe/te,
rn
STØT
LOKAL ØL
32
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
6-9/8: Skibby byfest og kræmmermarked
i Idrætshallen/plads. Tivoli, øltelt, grill og
masser af underholdning. Fri entré.
15/8: Gadekærsfest i Skuldelev. Revy og dans
til levende musik. Kl. 18.00-24.00.
20/8: Markedsdag i Slangerup. Hele midtbyen bliver en stor markedsplads med mange
forskellige aktiviteter. Hoppeborge, karruseller og aktivitetsbane. Endvidere lappe- og
madmarked.
22/8: Rasmus Nøhr koncert på den store
parkeringsplads for enden af Birkebækvej. Se
program andet sted i bladet. Kl. 16.00.
God sommer.
Red.
Foreningens rabatter er ikke til parkering.
De fleste af vores medlemmer er helt klar over, at der ikke må parkeres på
foreningens rabatter.
Det skal selvfølgelig ikke tages så bogstaveligt, når man har gæster,
men som regel skal rabatterne holdes fri for parkering.
Desværre tror en del af medlemmer, at rabatten tilhører parcellen
og lader hånt om bestemmelserne i ordensreglementet.
Der er desværre også medlemmer, som – når de får en venlig påmindelse
– demonstrativt sørger for at parkere i rabatten hver eneste dag.
Allan Kirkestrup.
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
33
34
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
35
36
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
37
38
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
39
40
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
41
42
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
43
44
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
45
16
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
17
18
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
19
20
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
21
22
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
23
24
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
25
26
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
27
28
Vellerup Sommerby nr. 2, 42. årgang, juni 2015
Medlemsblad:
Afd. 3:
Lis Guldberg, ansvarshavende redaktør
Spurvevænget 66, 4050 Skibby
Tlf. 47 52 97 66
Hybenvænget, Lindevænget og
Fjordvænget
Henning Nørskov,
Hybenvænget 71, 4050 Skibby
Tlf. 30 70 55 56
Foreningen:
Grundejerforeningen
Vellerup Sommerby
Giro: 227-4868
www.vellerupsommerby.dk
Foreningsformand:
Allan Kirkestrup,
Mejsevænget 69,
4050 Skibby
Tlf. 47 52 95 14 – 53 80 95 14
Næstformand:
Henning Nørskov,
Hybenvænget 71,
4050 Skibby
Tlf. 30 70 55 56
Afdelingsformænd:
Afd. 1:
Mejsevænget og Stærevænget
Erling Sass,
Stærevænget 45, 4050 Skibby
Tlf. 20 61 26 44
Afd. 2:
Skadevænget og Ørnevænget
Per Bjerregaard Rasmussen,
Skadevænget 12, 4050 Skibby
Ishøj Østergade 22,10-1, 2635 Ishøj
Tlf. 40 29 75 01
Afd. 4:
Fyrvænget og Tjørnevænget
Knud Nielsen,
Tjørnevænget 41, 4050 Skibby
Tårnbypark Alle 73, 3. th.
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 75 04 - 40 88 97 31
Afd. 5:
Gøgevænget, Tranevænget,
Storkevænget og Solsortevænget
Torben Jarnit,
Gøgevænget 20, 4050 Skibby
Tlf. 43 42 12 30 - 21 68 57 60
Afd. 6:
Spurvevænget og Falkevænget
Preben Guldberg,
Spurvevænget 66, 4050 Skibby
Tlf. 47 52 97 66 - 20 43 97 66
Vandværket.
Vellerup Sommerby Vandværk
Birkebækvej, 4050 Skibby
Driftsleder:
Preben Guldberg,
Spurvevænget 66, 4050 Skibby
Tlf. 20 43 97 66 – 47 52 97 66
Ved varig adresseændring: retur til : Mejsevænget 69, 4050 Skibby