Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord

3o
3p
4x
4i
3ak
4v
4h
9p9o
2e
9n
2x
3ak
4u
4o
Hærvej
9t
eejj
AAaavv
7m
7d
7y
9q
2d
5a
7000e
5
6
Signaturforklaring
10b
jj
vvvvee
7v
SSkkoo
7æ
9f
Luftledningstrace
5b
7
<all other values>
132 kV
jj
ddvvee
rrssttee
mee
mm
SSoom
7aa
150 kV
9æ
2a
11d
9s
220 kV
8
250 kV
350 kV
j
vveej
m
m
e
e
lll
M
Mee
92
91
9
400 kV
90
!
Mast
Yderfaser
93
94
Plan_Underboring
95
Plan_Kabler
6a
5i
10
Plan_områder
96
5l
6g
9a
jj
vvvvee
o
o
k
k
SS
Lb.nr.
4c
!
5k 7o
3g3f
7h3h
3e
8c
Beskyttet vandløb
12h
Beskyttede sten og jorddiger
2m
Beskyttede naturtyper
Fjordl
ystvej
EF Fuglebeskyttelsesområder
EF Habitatområder
Evt. underboring
13a
14b
Lb.nr.
37
7000c
Lb.nr. 475
12b
Lars Gravesen
veejj
oovvv
SSkk
14k
11h
11b
33
RAMSAR områder
Lb.nr. 482
Bent Hove Christensen
Råstofadmin.-område eller uklassificeret
Råstofgraveområde
Råstofinteresseområde
Fredskov
Lb.nr. 465
Bent Hove Christensen
Ejerlav
11b
jj
vvee
e
e
t
t
n
n
KKllii
Lb.nr. 475
Lars Gravesen
12s
7000a
5n
Forslag til fredning
14n
jj
vvvvee
SSkkoo
11e
12q
2y
Frededeområder
vveejj
trruupp
JJeesst
j
veej
oovvv
k
k
SS
12g
11
Beskyttelseslinjer fortidsminder KAS
8a
7e
Lb.nr. 481
Inger Marie Krabbe
Lb.nr. 481
Lb.nr. 481
Inger Marie Krabbe
Inger Marie Krabbe
11f
3d4m
Lb.nr. 481
Inger Marie Krabbe
2g
Fredet fortidsminder KAS
Fund og fortidsminder KAS
7000b
vveejj
S
Skkoovv
10k
±
4b
32
Skovve j
7e
8l
3a
7s
7t
7u
7x
7a
9u
42
7g
7l
jj
vvvvee
SSkkoo
16p
16d
4ab 16ap 16v 16ac
vveejj
4g
s
s
d
d
4t
j
j
16y
ffjjoorr
16q
eevvee
4n
m
m
i
i
m
m
L
L
47f 48f
4f
16x
16ad
m
lloom
16al
4ad
16ak
nnggbb
E
E
16ai
8e
16af16ah
16am
16o 16z
16k
7000a
16s
16ar
16i
16t
8u
Lyngs By, Lyngs
16æ
16u
43a
16h
Lb.nr. 477
7v
16ab 16n 16ø
32b
8t
Thomas Lønstrup Graugaard 24b
51a
16aa
7u
7as
33b
16g
jj
8p
Lb.nr. 474
Lb.nr. 475
Lb.nr. 476
16aq
e
e
7ak
v
v
vv
8o
16l
Carsten Borgholm LyngsLars Gravesen Jens Zefting Vangsgaard
SSkkoo7aæ
7o
7p
Lb.nr. 473
Lb.nr. 472 53a
Lb.nr. 461
16m
48a
8n 7ar
34c
7s
7n
Carl Georg Lyngs Svend Erik Villadsen Henrik Holm
7az
8k
46a 47a
7ai
7an
Lb.nr. 465
Lb.nr. 472
7ae
7ah
45a
Lb.nr. 479
38a
Lb.nr. 467
8i
7ay
Henrik Holm Bent Hove Christensen
29a 20a 30a
7t
Banedanmark
Svend Erik Villadsen
8r
7r
7af
Lb.nr. 471
24a 41a 42a 44a
Lb.nr. 466
7ap
8l 7q
7av
Lb.nr. 453
7am
39a
Morten
Bach
Raaby
8q
19a Christen OdgaardLeif Søndergaard 31a
7au
7ag
16ag
37a
7ac
Lb.nr. 464
7at
Lb.nr. 468
Lb.nr. 465
9p
18a Kim Pedersen
7y
7l
9o
16f
Bent Hove Christensen Thomas Lønstrup Graugaard
20
7ad
23a
7æ
Lb.nr. 463
50a
13c
Lb.nr. 461
12a
7x
15a
14a
24h 7aa 7aq7z
Anders
Graversen
Pedersen
Lb.nr. 461
9n
16a
7000a
Svend Erik Villadsen
Lb.nr. 477
Lb.nr. 462
28a
49a
23b
Svend Erik Villadsen
25a
7ab
7000b 48d Thomas Lønstrup Graugaard
33a
105
Carl Henrik Lyngs
104
Lb.nr. 457
Lb.nr. 461
9s
Lb.nr.
Lb.nr.
Lb.nr. 470
Lb.nr. 477
Lb.nr.
455
John Herold Michaelsen
17a Svend Erik Villadsen
Thomas Lønstrup Graugaard
Henrik Riis Villesen Christen Odgaard
45c
103
Lb.nr. 459
97
34a
Lb.nr.
478
Lb.nr. 463
Lb.nr.
469
Od
Søren Christian Hedegaard Stokholm
102
Jestrup
By,
Lyngs
de
Niels Verner JensenAnders Graversen Pedersen
Kristian Bjarne Villadsen
98
Lb.nr. 460
26a
su
99
5e
Lb.nr.
472
48b
nd
54a
Karen
Agnethe
Bach
Raaby
32a
101
Lyngs Drag, Lyngs
ve
9v
56
14l
Henrik
Holm
5p
43b 44b
j
10a
Lb.nr. 480
Lb.nr. 465
Lb.nr. 454
41b42b 54b 45g 46h
Lb.nr. 461
24d
48e Bent Hove Christensen Anna-Lise Jensen
Leo Villesen
47d
Svend
Erik Villadsen
46e
52
7000g 53c 45f
Lb.nr. 472
41e
24i
12p
4f
11i
11k
10h
10f
7000a
44d
51c 24f
Henrik Holm
Lb.nr.
55
Ydby Drag, Ydby
Lb.nr. 458
Lb.nr. 455
39b
43c
24e 41c 42c 44c 53b
10e
51b
Banedanmark
Henrik Riis Villesen
38b
37b
45e 46d
23d
47c 48c
11a
9a
24k 11l
Lb.nr.
12r
34b
7000a
11c
33c
9ø
32c
14m
31b
vejen
d
e
50b
v
o
10d
H
13a
30b
Lb.nr. 457
4n
20b
8u
5q
29b
6i
11d
John Herold Michaelsen
Lb.nr. 456
19b
5o
10c
18b
Lb.nr. 450
23c
25b
Boet efter Harald Gram
11h
9b
26b
49b
Rene Frost Mortensen
8o
28b
17b
11e
10g
8x
8y 10b
14c
15b 16b
25c
23e
rtevej
o
ls
o
S
8i
7000c
8x
11g
11f
8n 8k 8g
10h 10i
12b
9c
7n
jj
vvvvee
o
o
SSkk
e
aadde
llleegg
M
Møø
45d 46c
4ø 4aa
4ac
4y
25a
14g 15e
11a
12i
15m
Thy - Mors - Salling
Delstrækning Skibsted Fjord - Struer
Udkast til kabeltrace
19a
7000g
15a
11i
12a
14c
0
100
200
15n
400
Meters
Sagsbehandler: ber
Koordinatsystem: UTM Euref89 zone 32
DDO copyright COWI - Copyright Geodatastyrelsen
Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk
[email protected]
Kort nr.: 5
Målforhold: 1:4.000
Date: 29-01-2015
19e
3p
8b
31c
16c
15d
19f
Barslev By, Hvidbjerg
11h
Lb.nr.
15l
89
20b
Flovlev By, Hvidbjerg
19c
15
35b
Lb.nr. 482
Bent Hove Christensen
Kallerup By, Hvidbjerg
vveejj
v
v
o
o
SSkk
1a
7
Lb.nr. 469
Kristian Bjarne Villadsen
7000b
4h
Lb.nr. 488
Jan Ole Bach-Mose
ej
K
lin
tev
7000g
15m
15a
15n
8h
j
vvvveej
S
Skkoo
10c
39
Lb.nr. 488
Jan Ole Bach-Mose
13d
jj
vvee
v
v
oo
10d
SSkk
12a
10e
12d
6c
11e
Beskyttet vandløb
Beskyttede sten og jorddiger
Beskyttede naturtyper
Frededeområder
Lb.nr. 492
Kurt Andersen Sjøgaard
9i
Lb.nr. 492
Kurt Andersen Sjøgaard
7b
Råstofgraveområde
Råstofinteresseområde
9h
Lb.nr. 491
Niels Peter Frydendahl Møller
7d
100
200
EF Habitatområder
Fredskov
7f
0
EF Fuglebeskyttelsesområder
Råstofadmin.-område eller uklassificeret
8b
17d
Forslag til fredning
RAMSAR områder
8g
Lb.nr. 490
Holger Peder Vestergaard
11
Beskyttelseslinjer fortidsminder KAS
vvveejj
S
Skkoov
9b
Evt. underboring
Fredet fortidsminder KAS
10
Fund og fortidsminder KAS
2e
Lb.nr. 491
Niels Peter Frydendahl Møller
10n
26
Plan_Kabler
Plan_områder
6b
Lb.nr. 483
Christian Riis Sindberg
46
Plan_Underboring
4a
!
11a
Mast
Yderfaser
2p
7000a
19a
!
eejj
mvv
ssuum
N
Niiss
jj
vvee
oovv
SSkk
14b
Lb.nr. 465
Bent Hove Christensen
10i
Lb.nr. 489
Jan Ole Bach-Mose
9
400 kV
Evt. underboring
14a
8
350 kV
jj
vvvvee
SSkkoo
19b
220 kV
9e
13b
11b
132 kV
13a
12a
7
250 kV
1b
4a
jj
vvee
oovv
SSkk
nn
eejjee 11
v
v
dd
vvee
o
o
HH
14n
8a
<all other values>
150 kV
eenn
eejj
ddvv
vvee
HHoo
Evt. underboring
12h
Luftledningstrace
10k
ve
j
Lb.nr. 487
Poul Vemmelund Borg
45
6
Signaturforklaring
jj
vvee
oovv
SSkk
10c
17b
24b
veejj
uuppv
llleerr
KKaa
Jestrup By, Lyngs
26a
33c
32b
36a
20a
91
6a
Lb.nr. 484
Svend Aage Bach-Mose
15
48
Sk
ov
j
vvvveej
S
Skkoo
15c
5
17a
jj
vvee
ddee
oodd
iinn
TTrr
18a
4d
Lb.nr. 485
Karen Marie Hebsgaard Borg
28a
4b
14
90
5a
Ho
3m
ve
dv
eje
n
7000a
Lb.nr. 486
Christian Riis Sindberg
25c
jj
vvee
oovv
SSkk
20e
4g
Lb.nr. 485
Karen Marie Hebsgaard Borg
7000a
Lb.nr. 468
Thomas Lønstrup Graugaard
3l
11d
Skovvej
11b
25a
eevveejj
M
Mooss
49
15p
5b
18b
31
11i
7000a
14f 14g
1a
8a
28b
10b
14e 14k
14h
18f
1e
jj
vvee
ssee
M
Moo
M
el
le
m
ve
j
11q
19i
1h
eejj
hhøøjjvv
ærrss
S
Skkæ
2b 88
18k
eejj
ddvv
lllee
æ
FFæ
87
4b
18e
1f
±
42
Sk
ov
ve
j
4l
5b
5f
400
Meters
Ejerlav
Thy - Mors - Salling
Delstrækning Skibsted Fjord - Struer
Udkast til kabeltrace
Sagsbehandler: ber
Koordinatsystem: UTM Euref89 zone 32
DDO copyright COWI - Copyright Geodatastyrelsen
Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk
[email protected]
Kort nr.: 6
Målforhold: 1:4.000
Date: 29-01-2015
Sk
ær
sh
øjv
ej
6b
9b
3d
Sk
ov
ve
j
4b
7a
8b
671g
Bjørndal By, Odby
2c
66
15a
1c
2a
Flovlev By, Hvidbjerg
8b
8g
1d
Lb.nr. 491
9h Niels Peter Frydendahl Møller
Lb.nr. 492
Kurt Andersen Sjøgaard
jj
vvee
oovv
SSkk
7f
65
N
iss
um
ve
j
9i
Evt. underboring
5c
Lb.nr. 492
Kurt Andersen Sjøgaard
5d
Odby By, Odby
Sko
vve
j
7b
5f
1ak
Evt. underboring
9g
1e
9c
3b
3ab
63
Evt. underboring
10n
Sk
ov
5b
ve
j
5
4u
4b
4l
Gl
L
7000f and
ev
ej
52
7000a Lb.nr.
5g
Luftledningstrace
21e
Hove
dveje
n
150 kV
Serup By, Odby
7l
89a
7
132 kV
7000e
Lb.nr. 505
CRIS-NI ApS
220 kV
3l
350 kV
9
400 kV
!
3ad Lb.nr. 504
Henrik Holm
8
250 kV
Mast
Yderfaser
Plan_Underboring
Plan_Kabler
6f
Lb.nr. 497
Karsten Rimmer
Plan_områder
!
Lb.nr. 498
Søren Peter Hedegaard
12b
4c
Lb.nr. 504
Henrik Holm
Fredet fortidsminder KAS
10
11
Beskyttelseslinjer fortidsminder KAS
Lb.nr. 492
Kurt Andersen Sjøgaard
Beskyttet vandløb
Beskyttede sten og jorddiger
Frededeområder
6g
5i
Lb.nr. 499
Sonja Ingrid Hollesen
Forslag til fredning
49
5e
62
2e
2b
1ad
EF Fuglebeskyttelsesområder
Lb.nr. 503
Martin Roelsgaard Gade
EF Habitatområder
RAMSAR områder
48
1af
3ac
36
Lb.nr. 496
Poul Andreas Sloth
4t
1ab
Lb.nr. 495
John Vangsgaard Jensen
2f
Råstofadmin.-område eller uklassificeret
Lb.nr. 504
Henrik Holm
Råstofgraveområde
Råstofinteresseområde
Fredskov
61
Ejerlav
59
50
1o
7e
<all other values>
3ak
7o
21c
43c
1ae
Signaturforklaring
5f
47
6
Beskyttede naturtyper
11d
Lb.nr. 497
Evt. underboring
Evt. underboring Karsten Rimmer
Lb.nr. 494
Thorkild Hilligsø Pedersen
14t
7d
4b
Fund og fortidsminder KAS
1a
Lb.nr. 493
Aksel Schjødt
Serup By, Odby
7m
64
Lyster
kjærv
ej
18e
Lb.nr. 502
Djon Thybo
8ab
11e
Sk
ov
ve
j
Lb.nr. 491
Niels Peter Frydendahl Møller
Lb.nr. 501
Finn Lindgaard Yde
jveejj
FFøøllhhøøjv
11a
16d
11a
6h
4a
3aa
7000h
±
jj
vvee
v
v
oo
SSkk
68
8g
Satu
rnve
j
Gl
Lan
dev
ej
2p
42
1f
2e
6a
Sko
vve
j
Ve
ste
rfjo
rds
ve
j
9e
41
7n
16k
Gl Landev
ej
18a
1g
10i
7f
13d
8a
60
3s
51
0
100
200
3r
jj
vvee
ø
ø
SS
400
Meters
Thy - Mors - Salling
Delstrækning Skibsted Fjord - Struer
Udkast til kabeltrace
Sagsbehandler: ber
Koordinatsystem: UTM Euref89 zone 32
DDO copyright COWI - Copyright Geodatastyrelsen
Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk
[email protected]
Kort nr.: 7
Målforhold: 1:4.000
Date: 29-01-2015
3z
7000h
Serup By, Odby
18e
4b
49
19n 19s
7000f
47
Ho
ve
dv
eje
n
65
4l
3f
5g
5f
21e
7e
Serup By, Odby
Gyvelv ej
60
Sv inget
Fjo
rdv
ej
Lb.nr. 504
Henrik Holm
1r
Lb.nr. 558
9n
1u 1p
1k
Lars Kristian Vorde og Eva Hovmarks
Lb.nr. 550
Lb.nr. 559
Lb.nr.
1vKaj Ove Hansen
11e
Tina Ulsted Bill Schmidt
Lb.nr. 551
22h Lb.nr. 548
Lb.nr. 554
Tommy Bach
Kirsten
Ninn
3ae
Jeppe
Uhd
Lb.nr. 551
20a
14u
7000e
8q
24i Lb.nr. 504
Tommy Bach
Lb.nr.
559
Lb.nr. 555
Henrik Holm
Tina Ulsted Bill Schmidt
4v
9h
4m
Jørgen Jespersen
Lb.nr. 556
8o
Lb.nr.
549
20h
Lb.nr. 557
Lb.nr. 559
Søren Thybo Lykke Espesen 23g
14s
16c Tina Ulsted Bill SchmidtBoet efter Eva Hovmark Michael Nielsen
22g
24h
8v
8u
1x
Lb.nr. 553
12s
20g
3q
Lb.nr.
552
14n
Frode Stokholm Jespersen
7000a
14p FOLKEKIRKENS BØRNEKLUBBER SØNDAGSSK
14o
22f
23c
24g
20k
23d 16g
8t
3p
8s
16e 12n 12o 12p
24b
14r
9c
3n
12m
4o 4s
3u
4n
20e
3m
14q
3af
22d
24e
12r Skovvej
8x
14f
4x
14l
8y
23e
3g
22e
20f
23f
16h 16f 12l
54
12k
24f
12i
4r
12q
4p
9d
9e
orsevej
P
14k
14h
8r
8aa
3l
t
Sko vbryne
3ac
89d 12b
7000b
87
9b
19h
10d
86
19a
Lb.nr. 513
Struer kommune
3ag
3v
3am
50
5
3s
3ø
3ae
3r
3q
7000a
1p
48
3m
3h
3aa
3b
Luftledningstrace
<all other values>
3ab
3f
3c
150 kV
3d
3ad
1h
Lb.nr.
220 kV
3alG
lF
ær
ge
ve
j
1r
Lb.nr. 512
Tage Krabbe Kristensen
19m
1t
8
250 kV
350 kV
9
400 kV
!
Mast
Yderfaser
1s
Plan_Underboring
Plan_Kabler
47
Plan_områder
!
Fredet fortidsminder KAS
10
11
Fund og fortidsminder KAS
15b
52
3p
Lb.nr. 515
Jesper Hagen Andersen
Lb.nr. 516
Tage Jepsen
Vejbjerggård Hgd., Humlum 3x
Beskyttelseslinjer fortidsminder KAS
1f
Beskyttet vandløb
Beskyttede sten og jorddiger
Beskyttede naturtyper
Frededeområder
46
Forslag til fredning
1ah
1s
7
132 kV
Lb.nr. 512
Tage Krabbe Kristensen
51
6
Signaturforklaring
EF Fuglebeskyttelsesområder
Lb.nr. 511
Per Yde Kristensen
5e
EF Habitatområder
26b
RAMSAR områder
1a
Lb.nr. 517
Torsten Søndergaard
Råstofadmin.-område eller uklassificeret
Råstofgraveområde
Råstofinteresseområde
53
jj
vvee
nndd
ssuu
ddee
O
Odd
61
81b
89e
eejj
v
v
ee 79 Lb.nr.
3t
aagg
t
t
nn
88
7000a
llaa 84
P
P
85
7000k
1q
3l
Sø
vej
Lb.nr. 503
Martin Roelsgaard Gade
68b
66
3c
Lb.nr. 509
Frode Stokholm Jespersen
Lb.nr. 509
Frode Stokholm Jespersen 3n
Lb.nr. 509
3p
Frode Stokholm Jespersen 3k3m
6f
6l 18d 3i
7l
89a
67
jj
81a
vvee
80
e
e
rrtt
SSoo
68a
3d
3ak
3ad
Lb.nr. 504
Henrik Holm
Odby By, Odby
3e
18c
6k
7o
21c
36
4h
3h
7m
5e
Lb.nr. 505
CRIS-NI ApS
Sko
vve
j
eejj
eevv
nndd
LLaa
G
Gll
52
19r
Sko
vve
j
4u
4t
3y
Lb.nr. 514
Skov- og Naturstyrelsen
3a
4b
Lb.nr. 492
6f
Kurt Andersen Sjøgaard
3t
3æ
8b
8ab
Lb.nr. 502
Djon Thybo
3u
±
8g
Fredskov
Ejerlav
3o
Lb.nr. 517
Torsten Søndergaard
1g
3af
3ai
0
100
200
Lb.nr. 517
Torsten Søndergaard
400
Meters
Thy - Mors - Salling
Delstrækning Skibsted Fjord - Struer
Udkast til kabeltrace
Sagsbehandler: ber
Koordinatsystem: UTM Euref89 zone 32
DDO copyright COWI - Copyright Geodatastyrelsen
Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk
[email protected]
Kort nr.: 8
Målforhold: 1:4.000
Date: 29-01-2015
2e
1a
Lb.nr. 523
Erik Agger
2f
2a
Lb.nr. 517
Torsten Søndergaard
Bramstrup, Humlum
45
3g
Bredalsgård, Humlum
Lb.nr. 515
Jesper Hagen Andersen
25c
Lb.nr. 519
Torsten Søndergaard
22a
Evt. underboring
13
Lb.nr. 520
Niels Henrik Simonsen
Odd
esun
dvej
9f
43
4h
26a
18a
Lb.nr. 521
DSB
Lb.nr. 519
Torsten Søndergaard
6b
5a
42
2b 7000b
23
7000a
7n
7000a
7000f 1g
7000c
Lb.nr.
7000b
14f
4d
4k
10
41
7a
7000eH
Hov
vej
6c
3ah
4f
3n
3g
39
Tagård, Humlum
17a
21b
2a
8a
8b
8a
12a
7q
7v
7d
7r 7s 7t 7u 7c
5ao
4l
5e
5k
7000b 5r
5p 5ay 5an
4c 4h 4x
4d 4g
4o
4e
4f 4u
4t
4k
4z
7000f 3h
220 kV
3i
7
8
250 kV
3c
350 kV
9
400 kV
Mast
5v
5ak
5al 5bb 5bd
5av
5bp
5am
5aæ
5ai
5bz
5ae
7i
5m
5bq
5ab 5l
7000d
5aa 5i
5as
7l
5ø 5h
7k
8as
5o 5at
7p
5az
8a
5æ
7f
5au
5c
5aø 5n
Rosenhaven
5bg
5d 5af
8s
Tagård, Humlum
6ch
5ag5ah 5t
8ad 8t 8am 8al
6l
5bl
5bi
5bm
5bu
5bs
7000g 5bo
10p
10a
10o
7a
22
5by
3a
Beskyttede naturtyper
Frededeområder
11d 11c
EF Fuglebeskyttelsesområder
EF Habitatområder
Råstofadmin.-område eller uklassificeret
Råstofgraveområde
Råstofinteresseområde
4i
Fredskov
3n
Ejerlav
9
6h
5a
Lb.nr. 528
Kirsten Skou Lundgaard-Karlshøj
3a
5be
6n
7z
Forslag til fredning
RAMSAR områder
5bv
5bx
Beskyttede sten og jorddiger
Lb.nr. 528
Kirsten Skou Lundgaard-Karlshøj
1a
5br
5bn 5bt
Beskyttet vandløb
Ve
ste
rkæ
rve
j
1b
5bh
10q
7000h
3m
11
Beskyttelseslinjer fortidsminder KAS
Brejnholt, Humlum
Lb.nr. 527
Bjarne Foged Riis
Fredet fortidsminder KAS
10
Fund og fortidsminder KAS
7000h
4a
5bk
Plan_Kabler
Plan_områder
10a
4y
Grønnevej
Plan_Underboring
15
!
4ø
4m 4n 4p 4q
5x
6b
4æ
eejj
ss VV
ajjaa
M
Ma
4a
21a
40
7x
7e
Øste rbrogade
24
22b 20b 16b
18b
3f
4i
150 kV
9c
Lb.nr. 520
Niels Henrik Simonsen
7g 2g
7h
7b
7m
3b
9e
11
7o
Gadegård, Humlum
4l
19d 9g
<all other values>
7000a
Lb.nr.
7a
1n
Luftledningstrace
1b
3b
7000c
Lb.nr. 524
Simon Linde Kristensen
9a
Lb.nr. 517
Torsten Søndergaard
1e
Signaturforklaring
132 kV
6a
Lb.nr. 526
Niels Ole Nielsen
2h
2a
Lb.nr. 525
John Feldvoss Harboe
3a
Lb.nr. 519
Torsten Søndergaard
13p
6
Yderfaser
14c
Lb.nr. 519
Torsten Søndergaard
14d
Evt. underboring
6a
9a
!
Vej
Chr Ga des
3af
20a
3ak
3ai
Lb.nr. 517
Torsten Søndergaard
14a
44
3p
5
7000a
Bre
dal
svi
gve
j
Lb.nr. 517
Torsten Søndergaard
Vejbjerggård Hgd., Humlum
Lb.nr. 518
3i
Jens Erik Knarborg
5
1q
19a 9b
Lb.nr. 518
Jens Erik Knarborg
Lb.nr. 518
Jens Erik Knarborg
2c
1d
25a
1g
ej
13b
1a
1g
3x
Lb.nr. 516
Tage Jepsen
gå
rd
v
13a
2b
Gadeg
årdvej
ej
Gl Fæ rgev
Lb.nr. 522
Thorvald Bech Jørgensen
26b
3o
3b
Pa
llis
ejj
ppvve
ttrruu
m
mss
BBrraa
Ve
jbj
erg
ve
j
1a
Lb.nr. 517
Torsten Søndergaard
5
3k
3h
25b
1f
2d
4
±
1d
6a
0
100
200
400
Meters
Thy - Mors - Salling
Delstrækning Skibsted Fjord - Struer
Udkast til kabeltrace
Sagsbehandler: ber
Koordinatsystem: UTM Euref89 zone 32
DDO copyright COWI - Copyright Geodatastyrelsen
Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk
[email protected]
Kort nr.: 9
Målforhold: 1:4.000
Date: 29-01-2015
3o
8
10a
Lb.nr. 536
Henning Freddy Kristensen
2f
2y
2i
4s
Lb.nr. 537
Lb.nr. 537
Jørgen Slot Ravnholt Jørgen Slot Ravnholt
4i
Lb.nr. 532
TDC A/S
4e
5i
4m
Lb.nr. 537
Jørgen Slot Ravnholt
4k
3i
Præstevej
eejj
eevv
øølll
m
m
ddss
åårr
rrgg
æ
æ
KKjj
2c
7c4ab
3b
3l
2d
Plan_Kabler
8l
4c
4b
6c
7d
8d
8b
6
7x
8n
12
5g
Beskyttede sten og jorddiger
Frededeområder
Forslag til fredning
15
Evt. underboring
3i
13m
10
5d
Præstev
ej
7000e
j
Østerlundve
0
11
Beskyttede naturtyper
EF Fuglebeskyttelsesområder
7000a
EF Habitatområder
RAMSAR områder
Råstofadmin.-område eller uklassificeret
Råstofgraveområde
Råstofinteresseområde
9a
7000f
3h
13o
100
200
Fredskov
Ejerlav
Thy - Mors - Salling
Delstrækning Skibsted Fjord - Struer
Udkast til kabeltrace
13p
5k
Fredet fortidsminder KAS
Beskyttet vandløb
9c
7000h
7c
5c
!
Beskyttelseslinjer fortidsminder KAS
Lb.nr. 529
13h Jens Hedegaard Stokkendal
8h
Plan_områder
10
Fund og fortidsminder KAS
3c
eejj
iiggvv
m
mvv
LLee
2g
3n
14a
Lb.nr. 521
DSB
10a
evveejj
TTrreehhøøjje
11b
3a
Brejnholt, Humlum
Mast
Plan_Underboring
Lb.nr. 528
Kirsten Skou Lundgaard-Karlshøj
3a
5m
5a
Lb.nr. 531
Hans Nybo Jensen
9
Yderfaser
10a
Lb.nr. 527
Bjarne Foged Riis
2bm
7f
11d
3n
2b
3m
3k
13a
8
400 kV
j
Lb.nr. 538
Laurits Erik Andersen
n
rkkeen
maar
em
eerrnne
LLuucc
4ad
2bl
220 kV
350 kV
3m
5a
150 kV
!
Lb.nr. 530
Minna Bendtsen
7
132 kV
4a
6b
Lb.nr. 532
Ove Hedegård Stokkendahl
<all other values>
250 kV
Den østlige Del, Resen
5bh
Luftledningstrace
4a
Lb.nr. 520
Niels Henrik Simonsen
7000b
Lb.nr.
Lb.nr. 537
Jørgen Slot Ravnholt
6
Signaturforklaring
Gadegård, Humlum
4i
5c
5ak
Lb.nr. 535
Evt. underboring
Poul Otto Makholm
2c
15 3u
3q
6h
5aæ
5bg
3r
6a
2ak
9
Hedegårdve
j
4ø
4l
Lb.nr. 538
Laurits Erik Andersen
2g
5
1a
O
dd
es
un
dv
e
2a
3o
2ø
4b
4a
2ap
14b
Stokkendalvej
3p
ejj
årrddssvve
D
Daallggå
5bd
5s
Lb.nr. 534
DLR KREDIT A/S
2ar
4æ
3s
5q
6n
11c
11a
Makholm Gde., Resen
4c
5be
6k
Veste
rkærv
ej
3t
5be
2bk
5ao
5l
4g
Lb.nr. 539
Eva Lydia Nørgaard Rahbek
Lb.nr. 533
Jørgen Slot Ravnholt
7e
4x
16
5ah 5bf
5an
eejj
iiggvv
m
mvv
LLee
3c
5ap
5aq
11c
3k
2aq
2bi
12
2i
Resen By, Resen
4i
17
10b
3d
3aq
5az 5al
5ay 5bi
5am 5e
5ar
5as
5aø
5ba
3as 5bc 5bb
5at
3e
3p
5av
5ax
nn
kkee
arr
ma
leem
LLiill
17
5au
3ah
3ao
4c
4y
52
3f
4l
4a
2e
3g
3af
5z 5æ 5ø
±
4u
Den vestlige Del, Resen
Re
se
nb
or
gv
ej
4ac
3u
3av
3ae
3m 3ag
rkkeenn
m
maar
B
Byygg
4k
4e
3au
3ad
400
13b
Meters
Sagsbehandler: ber
Koordinatsystem: UTM Euref89 zone 32
DDO copyright COWI - Copyright Geodatastyrelsen
Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk
[email protected]
Kort nr.: 10
Målforhold: 1:4.000
Date: 29-01-2015
Resen By, Resen
2e
13
12
2a
6ø
11
Lb.nr. 539
Eva Lydia Nørgaard Rahbek
6a
2h
Ø. Ølby By, Ølby
2a
2d
5
6
Signaturforklaring
Luftledningstrace
<all other values>
Pilevej
Kjeldsmark
ve j
jj
vee
rroov
eebb
llsstt
HHoo
eejj
ddvv
lllee
æ
FFæ
ejj
ttlleerrvve
G
Gøørr
4a
2c
oofftteenn
E
Ennggtt
vej
dsmølle
r
å
g
r
Kjæ
ttoofftteenn
A
Aggeerr
Den sydlige Del, Resen
4b
jj
eerrvvee
FFaarrvv
2b
2a
n
aarrkkeen
unnddpp
H
Høøjjllu
Parkvæ
nget
2i
jj
vvee
nndd
gglluu
siinn
m
ms
G
Gii
Lb.nr. 541
Vivi Raunsbæk Dahl
ee
AAlll
rrkk
PPaa
Lb.nr. 540
KNUD NIELSEN RESEN ApS
3d
Skr æ
nten
Bette
ve j
52
10
Dr
øw
ten
14
Lundgaardsparken
6m
Ba
un
ek
ro
ge
n
9
15
Ve
ste
rR
ing
ga
de
11b
±
vveejj
bbrroo
llssttee
H
Hoo
Lb.nr. 542
Henning Vestergaard
17gy
17gz
enn
iinngge
ønnnn
G
Grrø
11c
7000ap
vveejj
bbrroo
llssttee
H
Hoo
Lb.nr. 538
Laurits Erik Andersen
11d
3a
7000bq
ssvveejj
FFaabbrriikk
eejj
eevv
l
l
l
m
møø
s
s
d
d
rr
ggåå
r
r
æ
KKjjæ
2g
9ax
eejj
ggvv
oorr
ssbb
rrpp
SSaa
6f
9cx
jj
rriivvee
uusstt
IInndd
2f
9fb
jj
aavvee
rrssss
FFoo
3n
Lb.nr. 538
Laurits Erik Andersen
3r
3u
Lb.nr. 537
Jørgen Slot Ravnholt
9by
vveejj
ssssaa
FFoorr
3q
6ab
7000as
17ln 17ll
Nør
17ef 17ky
17dd 17dc 17da
5ci 5aq
17bt
17gø 17ha 17hb 17cg
5cd
17ec 17ee
mar
17eb
17kz
kvej
17dø 17ea
17gæ
5fi
17ek 17eh 17kæ
5ck
17bz
7000e
17de
17cd
17hc
17ch
5fv 5fh
17em
17dæ
17ei
17el
17he
17hf
5fk 5fx
17hd
17df
6ac
17bp
17en
17hh17hg
17bø
5af
17fg
5mb
5dg
n
5cz
17dz
n
5fy
e
5fø
e
17hn
k
17dg
17eo B
iinnk 17es 17ff
r
17ci
r
5ai
17hl
B
17ca
17hm
j
4dg
17hi 17hk
5cl 5ga 5fz 5dh
7000ay
17dh
Elmeve
17gh
17fe
17dy
5cæ
5gb 5fæ 5di
17ho
6ag
5de
17ge
17ep 17er17et
17di
17hq
4dn
5du
17hr
17hp
17fd
5gc
17bu
17dx 17eq 17eu
17ht
17hx
5dk
17dk
6s
17hs
5cø
17hæ
17dv
17fc
17gf
5fg
17hy 17hz
17dl
5dt
5dl
17ev
17hv
5ak
17hu
17du
7000y
5lm
6ae
17fb
7000g
17dm
17bx
5da
17ib
17gg
17dt 17ex
5fq 5fe 5ff
17ia 17hø
17id
17fa
17dn
5dm
5cg
5al
17ic
5ch
17mk
17ie
17im
5dn
17do 17ds
17eø
l
5lz
5fd
l
a
5db
dda
17in
e
e
n
n
17il
n
n
ø
17dp 17dr17ez 17eæ
7000bø
4a
5fc 5do
G
ejj
Grr ø
17ih 17ii17ik
5am
åårrddssvve
g
5li 5ll 5ey 5ez
g
r
r
e
e
17dq
d
d
n
17gl
17fø
17io
S
5fb
Søøn
17is
5ed
17ft
5le 5lh
5fr
17ir 17iq 17ip
17fo
Lb.nr.
17fæ
17it
5fa
5ks
17iy
5ex
5lb
17by
5lo
17fp
5ev
5a
17iz 17iæ
5cm
17fz
17ix
17fs
17mf
7000ap
5kz 5la
5ae
17iu 17iv
1
5eø
17fy
17ka 17iø
5et 5eu
17fq
5ft
5kv
17mi
17gm
17kd
Lb.nr.
546
KI
5ky
17lt
17kc 17kb
17fx
5eæ
5kx
17fr
17ke
MARTIN MUNKEBO A/S
17kl
5es
17fv
5er
1
5eo
17fk
5iu 5ix
17kh17ki 17kk
5iy
5iq 5is
Lb.nr. 547
5gl 5gq
5gx 5hc
17kf
5gf
17lp
17fu
17kg
VESTJYSKE NET 60 KV A/S
7000o 5ia
17la
5eq
54
7
2
5hh 5hp
5gk 5gp
17a
17lc 17lb
5ik
5hb
5hv
5gv
Lb.nr.
546
94b
5ep
5ge
7000c
146ck 17lf17le17ld
5hø
5en
MARTIN MUNKEBO A/S
5go
Lb.nr. 544
6
5io
5gi
5ih
5hg 5ho
7a
Lb.nr.
5hu
5ha
5gu
5el
146b
5ii
53
Lb.nr.
545
146eg
Minna Bendtsen
5gd
8a
2
146ec
5hæ
5in
5gn
Struer
kommune
5gg
146n
5
5gh
5ht
5hf 5hn
5gt 5gø
146y
7000ag
5im
52
5hz
4 146ed
5gm
146c
5ig 5if
5il
5hm
Lb.nr. 545
5hs
146k
5gæ
5gr
5he
17md
5ie
146d
7l Struer kommune
Struer
5hy
Lb.nr. 544
5id
eejj
5hr
5gs
v
i
v
i
5hl
5ic
g
g
r
r
e
e
Lb.nr. 545
3po
5gy
E
Enn
5ib
146g
6g Minna Bendtsen
146l
3
5gz 5hd
17mh
5hx
Struer kommune
Stadion
7a
146ab
5kd
6ab
5hq
5hi
Alle
7000ca
5kp
6aa
146cc
7000bx
5hk
146ac Lb.nr.
ddee
3ad 3ac
6t
a
a
146ch
146bk
3ab
146m
g
g
5ls
146x
6l
3aa 3ø
146æ 146ø146aa
d
Lb.nr. 542
7000y
3æ 3y 3x
3t
rreed
3s
146ad
146z
B
B
Henning Vestergaard Lb.nr. 6h
3le
6o
3lf 3ln
3z
146ao
146t
3v 3u
3lo
Den vestlige Del, Gimsing
2d 2b
146o
6v
146ae
146aæ
3r
146az
146ap
146bi
6æ
146em
3lg
7000e 6i
3ld
3ae 3af
146bh
146af
7000bb
5fu
17lr
3lm 3lp
Lb.nr. 542
3ai 3ak
146q
146aq
146en
146ay
146eh
3lh
146aø
5cc
3lc
3an 3ao 3ar 3as
Henning Vestergaard 6k
146ag
3lq
3av
146bg
3ag
3ll
3ah
146ax
146dh
6n
146ar
5km
3al
146v
3lb
2g
6u
3li
146al
3am 3ap 3aq 3at
146bf 146bb
7000bi
146ah
4
3lk
3au
3lr
Treske
3bf
146u
146ak
146av
146p
3be
l 7000ch
146ei
Lb.nr. 542
146r
Gi
146be
3pr
3bb 3ba
146at
146dr
m
3az
146ai
Henning Vestergaard
29a
3ay
29g
sin
29h
3pq 3bg 3bd 3bc
146bp
5kc
29l
t
t
29e
s
3aø 3aæ
6y
29v 29q
glu
s
e
e
V
V
29f
29i
146bæ
3ax
e
17lu
146s
e
29n
d
29r
d
nd
6e
146bq
5læ
a
a
29k
174g 174h 29u
eeddgg
7000ce
7000cb
ve
r
r
B
B
3na
146bø
3bh
j
3kq 174a 174i 29t 29s
6p
3mi
3lv
3kp
7000s
14d
3bl 3bm 3bp 3bq
178æ
146ca
3is
146bn
3it
5kn
3iu 3iv
174s
3bt
146bm
146bs
3mn 3ml
3bi
5ki
3ix
B
146db
174r
144b
146bx
3kr
3mk
3bk 3bn 3bo
174t
3lx 3ko
3pt
5ma
au
3mr
5kk
20cg
3br
146dc
ne
3mo
3bs
174l 174o
3eq
3ka 3iø 3iæ 3iz 3iy 503mv 3mt
146dd
v
3ly 3ls3kn 3ks
5kg
5
146bu
æ
146br
174q 174u
146dm
4p
3mx
146cb
ng
5ko
146bt
3mæ3mu
3cn
3ke
3ck
3cl
3ci
146cg
et
3cm
7000u
3kd
3mz 3lz
174v
3kt
6r
174p
3km
3lt
3kc
146cf
3kf
3pi
174c
146dg
5kt
146bv
3co
3pg
3kb
3kg <Null>
5kh
3pf 3læ 3lu 3kl 3ku
14a
7000da
146df
5lp
3ch
5kb
174b
5ku
146ds
3cg
3kh
146de
6z
3pk
3k
146eb
3a
20r
3cq
3cf
3pl 3pm
3ki
146dn
146cq
146by
3ir
3cr
3ce
3pn
3kk
3lø
3q
172
146cs
3em 3el
3cu
146bz
3mc 3kv 3kæ
3cp
146du
3cb 3ca
146ee
3hf
3cv
3cc
4q
146cz
3en
3cs
3he
3hd
3ma
146dv
3cd
6
3bø
3ct
rrnnee
3kz
ee
3ep 3eo te
e
3mb 3kx
n
e
t
n
r
t
f
146dx
r
3oy
f
178e
146cd
e
3hc
o
7000ci
146cl
5kf
t
o
f
t
f
5mc
t
3cx
7000k
o
3bæ
n
o
3hg
t
3hb
n
t
3by
3da S
3me
Sttee 3bv
S
146dy
Stteenn7000ce3ei3ek
ssvveejj
3ky
d
3mf
d
r
3cø
r
3hh
3ha
3hz
3md
å
3bz
146co
3cæ
4l
3gt
3bu
mggå
3db
D
146ea
Daam
3cz
178d
5ke
3nr 3nq
3gæ 3gø 3ic3hx 3hi
3bx
146cp
3eb
3ef 3eg
3np 3nn 3nl
3dc
146dø
3cy
146cu
7000b
3gz 3hæ
2f
3ng 3ne 3nd 178g
3dd
146ct
3ed 3ec
146ek
D
a
3io
m
eejj
146dæ
t
3hø
o
3hl
3dl
v
f
v
t
3hv
e
r
n
3gy
r
3ns
3de
Lb.nr.
146cæ
3ee
146dz
ee
5kl
3ea
3nc
3dk
7000ck
3ia
4r
3ie 3id
3df
3hu3hm
3nt
ddkk
3nm
3dø
146cø
146cx
n
n
0
100
200
400 4o
ø
146da
e
ø
3di
146el
3gu
e
t
4e
t
f
f
3ig 3if
o
3no
3ib
o
t
3pp
B
3eq
t
B
3ht
3hn
4o
m
m
3nb
3nk
5lt
49
3nf
a
146a
3dæ
3ni
3dz
a
3ip
7000a
3dh
3ds
D
146do 7000cl
146dt
3nh
3in
3nv 3nu
178i
146dk 146dl 146dq
4f
Meters
3ih
2l 3dy
178u D
9ar
9ap 9fb 139bø4ec
140ø 140ab 140ah 141
140s 140x
9aq
9cy
140ac
140ad
9dh
9cv 9ay
140y
9ao
140t
9cz
140aa
9di
9dg
140z
9cu 9az 9an
140ae
9cæ
140u 140æ
9fc
9dk
Lb.nr.
9df
9aæ
9dp
9cø 9ct
140af 140v
9eø
9de
9dl
9dq
7000ap
9cs
9dr
9da
9eæ
9du
140ag
9ev
7000cd
9dm 9dd
9dt
140a
9db
9ez
9dv
9ds
9ex
9dn
9eu
9dc
9dx
9dy
9do
9et 9ey
9ep
9dø
9dæ
9eo
9eq
9es
7000cf
9dz
9eh
9en
169
9er
170
9ei
9em
9ea
9eb
9ek
9a
7000cc
9ec
9eg
9el
5f
9ed
9ef
7000b
9ee
8
9a
9cg 9ch 9cm 9cl
9cn
9co
9cr
9cq
9cp
9fa
7
132 kV
150 kV
220 kV
8
250 kV
350 kV
9
400 kV
!
Mast
Yderfaser
Plan_Underboring
Plan_Kabler
Plan_områder
!
Fredet fortidsminder KAS
10
11
Fund og fortidsminder KAS
Beskyttelseslinjer fortidsminder KAS
Beskyttet vandløb
Beskyttede sten og jorddiger
Beskyttede naturtyper
Frededeområder
Forslag til fredning
EF Fuglebeskyttelsesområder
EF Habitatområder
RAMSAR områder
Råstofadmin.-område eller uklassificeret
Råstofgraveområde
Råstofinteresseområde
Fredskov
Ejerlav
Thy - Mors - Salling
Delstrækning Skibsted Fjord - Struer
Udkast til kabeltrace
Sagsbehandler: ber
Koordinatsystem: UTM Euref89 zone 32
DDO copyright COWI - Copyright Geodatastyrelsen
Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk
[email protected]
Kort nr.: 11
Målforhold: 1:4.000
Date: 29-01-2015