Grundejerforeningen Kongeparten Budget 2015 og 2016 3.000,00

Grundejerforeningen Kongeparten
Budget 2015 og 2016
Budget godkendt på generalforsamlingen 2014
2015
Indtægter
Kontingent + vejbidrag
Renter
I alt
Udgifter
Vedligeholdelse af veje
Vedligeholdelse af grøfter
Generalforsamling
Kontorartikler + kopiering
Porto
Bestyrelseshonorar
Bankgebyr
Bestyrelsesmøder
Vandmiljø / Strandrensning
Seminar / Aktivitet i forb. Med bestyrelsen
SAGT
Internet / Hjemmeside
Udvidelse af hjemmeside
I alt
kr.
kr.
kr.
Budget 2015
136.000,00
500,00
136.500,00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Budget 2015
45.000,00
40.000,00
9.000,00
2.500,00
3.500,00
16.900,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
3.000,00
5.610,00
3.000,00
6.000,00
152.510,00
Budget til godkendelse på generalforsamlingen 2015
2016
Indtægter
Kontingent + vejbidrag
Renter
I alt
Udgifter
Vedligeholdelse af veje
Vedligeholdelse af grøfter
Generalforsamling
Kontorartikler + kopiering
Porto
Bestyrelseshonorar
Bankgebyr
Bestyrelsesmøder
Vandmiljø / Strandrensning
Seminar / Aktiviteter i forb. med bestyrelsen
SAGT
Internet
Udvidelse af hjemmeside
I alt
kr.
kr.
kr.
Budget 2016
137.000,00
500,00
137.500,00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Budget 2016
50.000,00
40.000,00
7.000,00
2.500,00
4.000,00
16.900,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
6.000,00
156.400,00
Side 3