Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet
Frederiksberg
Konservative
Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer
Ny borgerlig regering skal
føre borgerlig politik Et velstående, menneskeligt
og grønt Danmark! C for: Kontinuitet · Kvalitet · Fornyelse
s. 2
Ridder Brank – 25 år for og med
de konservative på Frederiksberg s. 8
s. 4
Lys fremtid for et
konservativt Frederiksberg s. 9
Per Stig kom forbi s.10
s.10
Konservativ værdipolitik
- set fra Frederiksberg s. 5
Politik og Gule Ærter Gud, konge og grøn miljøpolitik s. 6
Tak til Per Stig Møller s. 7
Borgmester Jørgen Glenthøjs
60 års dag blev fejret med manér s. 11
Udnævnelse af æresmedlem s. 11
Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer – Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer –– 1
www.frederiksberg-konservative.dk
Leder:
Af Jacob Teckemeier
Så blev folketingsvalget
2015 endelig udskrevet!
Valgtrommerne har buldret
de sidste mange måneder.
Men hver gang har det
været falsk alarm. Nu er det
alvor. Derfor er dette nummer et valgnummer.
Vi siger STCP til Thorning.
Mange, lange forberedelser
kulminerer.
Selv om valget er et hovedtema i dette nummer, er
det langt fra det eneste
tema. For det daglige politiske arbejde fortsætter i
kommunen og regionen. Og
på rådhuset har der været
to store mærkedage: Borgmester Jørgen Glenthøj har
fejret rund fødselsdag, og
gruppeformand Flemming
Brank har fejret sit 25 års
jubilæum i kommunalbestyrelsen – og er blevet
benådet med ridderkorset.
Og så har vælgerforeningen
haft fornøjelsen af at kunne
udnævne et æresmedlem.
Alt det – og meget mere
– står at læse i denne udgave af Lindebladet.
God fornøjelse!
Ny borgerlig regering skal
føre borgerlig politik
Af Claus Wagenblast-Franck, formand for Frederiksberg Konservative Vælgerforening
borger. Derudover er en økonomisk
ansvarlig politik fortsat en konservativ
kæphest. Som konservative ønsker vi,
at der er styr på økonomien, så vi har
råd til velfærden. Ikke bare nu men
også i fremtiden.
Vi har i lang tid været klar til valgkamp. Vores overordnede valgbudskaber er, at vi som konservative
sætter ”mennesker først”. Det skal
Den konservative vælgerforening
på Frederiksberg
Tlf. 33 31 94 10
[email protected]
www.frederiksberg-konservative.dk
Postadresse:
Frederiksberg Konservative
Postboks 9, 2000 Frederiksberg.
CVR DK 3119 6949
Bankkonto: 9570 9684727
derfor som udgangspunkt altid være
borgerne før ”systemet” og ikke
omvendt. Vores fokus er på større
frihed til og tryghed for den enkelte
Det Konservative Folkeparti er derfor
som det eneste borgerlige parti kommet med en samlet 2020-plan med
initiativer, som både vil reducere
skatterne, styrke konkurrenceevnen,
give flere ressourcer til politi og forsvar, styrke kulturen, øge hjælpen til
udsatte borgere samt ikke mindst afsætte en stor pulje, som tager hensyn
til de demografiske udfordringer, som
vi står overfor bl.a. i kraft af stigende
levealder. En samlet plan med initiativer for 60,6 mia. kroner og finansieringsforslag på 63,3 mia. kroner. Det
er store tal, og nogle vil kalde det en
Bestyrelse valgt 29. januar 2015:
Formand: Claus Wagenblast-Franck
Næstformand: Bente Winkel
Kasserer: Jørgen Gawinetski
Øvrige medlemmer:
Bjarne Ibsen, Peter Kastoft, Erika Linnemann
Sebastian Rønsdal, Helle Sjelle, Andreas Hedensten
Suppleanter: Kirsten Moldam, Jacob Teckemeier
Kontor: Birthe Aasted
Konservativ Ungdom: Formand Nina Tranberg
– Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer
ambitiøs plan. Men vi skal have høje
forventninger til den næste borgerlige
regering, og ”pengene skal passe”.
En ny borgerlig regering må især have
et højt ambitionsniveau på skatteområdet. Vi skal derfor ikke kun nøjes
med bare at fastefryse grundskylden. Der synes at være et stigende
behov for en større skattereform,
som tager fat om de mange hellige
køer, herunder en fortsat afvikling af
rentefradraget og andre fradrag, så
der bliver råd til en markant nedsættelse af skatten på arbejde. Det bør
være sådan, at skattesystemet er så
enkelt, at vi alle stort set nogenlunde
kan beregne vores skat uden at skulle
have en revisoruddannelse. Derudover må boligbeskatningen ikke blive
en tikkende bombe under mange
familiers økonomi. I relation til den
samlede skattepolitik er det derfor
også en uskik, at borgerlige partier
- herunder også vi konservative selv kommer med forslag til skattefradrag
som f.eks. genindførelse af håndværkerfradraget og fradrag til sikring af
egen bolig. Intentionerne bag forslagene er såmænd gode nok, men
de fleste former for skattefradrag er
lappeløsninger på en i forvejen alt for
høj indkomstbeskatning. Lad os nu får
gjort skattesystemet enkelt og få sat
skattetrykket ned!
Folketingsvalget skal nok endnu
engang blive tæt mellem blå og
rød blok. Vi skal kæmpe for, at blå
blok vinder valget. Kommer der en
borgerlig regering efter valget, er det
derfor vigtigt, at netop vi som konservative holder fast i, at en borgerlig
regering også fører borgerlig politik.
Vi skal ikke være bange for at stille
krav - omend ikke ultimative, som
kan spænde ben for et godt borgerligt samarbejde. Men det kan dog
sagtens være, at det bedste for os er
at stå udenfor en borgerlig regering,
hvis det er det som skal til for at sikre,
at der også føres borgerlig politik. Vi
skal tage den position i forhold til en
borgerlig regering, som maksimer
vores indflydelse.
forslag til regeringen om her og nu
at fastfryse grundskylden. Men det
har både regeringen - og minsandten
også Venstre - afvist. Men skulle der
efter det kommende folketingsvalg
komme en borgerlig regering, er
det klart, at få gjort noget ved den
stigende grundskyld, er et af de krav,
som vi skal fastholde overfor en ny
borgerlig regering.
På Frederiksberg har vi også nogle lokale mærkesager i forhold til den konservative landspolitik. Vi kan hurtigt
remse nogle stykker op, som bedre
forhold for de især små erhvervsdrivende, trafikale løsninger som tager
hensyn til alle, og nok engang den
stigende grundskyld, som vil ramme
mange Frederiksbergborgere med
ekstra regninger i titusindkroners
klassen.
Det er derfor vigtigt, at vi alle i vælgerforeningen bakker 100 procent op
om vores folketingskandidat. Vi skal
hjælpe og sikre, at Lars Barfoed får et
super godt personligt valg.
Lars Barfoed er vores stemme på
Christiansborg, og den stemme skal
gøres så tydelig som mulig.
Med Lars Barfoed har vi en folketingskandidat, der ikke er bange for at tage
de mange hellige køer ved hornene,
og som er klar til at føre konservativ
politik. Derudover har Lars en meget
Frederiksberg-konservativ profil i forhold til de temaer, som især betyder
noget for os lokalt.
Netop Lars Barfoed er gået hårdt ind i
kampen for at afværge de kommende
års stigende boligbeskatning med
Folketingsvalget handler
også om DIN hverdag
Lars Barfoed efterfølger nu mig som konservativ
folketingskandidat på Frederiksberg.
Jeg anbefaler at stemme personligt på Lars!
Per Stig Møller
Tidligere minister
Malerfirmaet Johnny Beyer
Munkebjergvej 20, 2770 Kastrup
Telefon 2086 8070
[email protected]
www.johnny-beyer.dk
Danske Malermestre Garantiordning
Danske Malermestre
Vi giver fast pris - ov erholder altid tiden
- og så ry dder vi op e fter os !
Web-redaktionen
www.frederiksbergkonservative.dk
Nr. 1 . 2015 . 21. årgang
Klaus Hougaard Pedersen
[email protected]
Lindebladet er medlemsblad for
Frederiksberg Konservative
Oplag: 1.000 stk.
Nr. 1 · 2015
Næste udgave udkommer oktober 2015.
Deadline for indlæg: 14. august 2015
Redaktion:
Jacob Teckemeier og Erika Linnemann
Har du fået e-mail eller
en ny e-mailadresse
Brug e-mail til nem, hurtig og billig
kommunikation til vælger foreningen.
Send din relevante snabelaadresse til
[email protected]
Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer – Et velstående, menneskeligt
og grønt Danmark!
Af Lars Barfoed, MF, folketingskandidat på Frederiksberg
afgørende for, vi kan sikre danskernes velstand og dermed også sikre et
samfund, hvor vi har råd til i fællesskab at tage os af dem, som ikke kan
klare sig selv på grund af sygdom,
arbejdsløshed eller andet. Vi har
verdens største offentlige sektor, det
største skattetryk og alt for meget
bureaukrati. Det kan vi gøre bedre.
Så er der valg!
Jeg har glædet mig længe til, vi skal
sammensætte et nyt Folketing, fordi
det giver muligheden for at hjælpe
Danmark i en bedre retning. Der er
brug for en ny borgerlig regering, der
kan sætte en ny kurs for samfundsudviklingen på en række områder.
Vi skal arbejde for et velstående, effektivt – og samtidig et menneskeligt
og grønt – Danmark.
Reformer
Der er brug for flere reformer i
Danmark i de kommende år. Det er
Ure
repareres
Vi henter og bringer
Nye og gamle ure
repareres på vort
eget værksted med
tradition for den
finste håndværksmæssige udførelse.
Indhent venligst
uforpligtende tilbud.
GULD –
Lodregulator
(Wienerur ca. 1900)
SØLV K
ØBES
HEPA URIMPORT
Gl. Kongevej 125
1850 Frb. C. · 33 24 57 93
www.hepaure - [email protected]
Der skal gennem de reformer blive
bedre råd til at sørge ordentlig for de
ældre, syge og for at udvikle endnu
mere moderne og velfungerende
offentlige virksomheder, i form af
bedre sygehuse, uddannelser på et
højere fagligt niveau og et mere
effektivt retssystem.
Skatter og afgifter
Danskerne skal også have mere med
hjem af den løn, de selv har tjent.
Flere familier skal kunne klare sig
selv uden kontante overførsler fra
det offentlige. Skatten på arbejde
skal ned i både bund og top, og så
skal vi øge beskæftigelsesfradraget.
Herunder skal både topskatten og
arveafgiften væk. Vi skal også gøre op
med de mange afgifter på dagligvarer
– eksempelvis mandler, te og nødder.
Skatter og afgifter fylder for meget i
danskernes husholdningsbudget, og
det vil jeg gerne gøre noget ved.
Grundskyld
Et særligt problem er grundskylden,
der på grund af stigende ejendomsvurderinger mange steder stiger
automatisk år for år, så det er ved
at udvikle sig til en tikkende bombe
under mange familiers økonomi, ikke
mindst på Frederiksberg. Det vil vi
have sat en stoppe for.
På den måde får vi et samfund, hvor
det bedre kan betale sig at gøre en
ekstra indsats, investere, drive virksomhed og spare op.
Tryghed i hjemmet og på gaden
Vi skal sætte hårdere ind over for
kriminalitet. Hvis vi alene kigger på
– Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer
indbrudstyverier siger statistikken
desværre, at der hvert kvarter døgnet
rundt, bliver brudt ind i et dansk
hjem. Det er langt mere end i andre
europæiske lande. Det kan vi gøre
bedre, blandt andet ved at sørge for
højere straf for indbrud og ved, at
langt flere udenlandske kriminelle
afsoner i deres hjemland. Dertil kommer, at vi vil øge ressourcerne til
politiet, så vi i løbet af få år kan have
1.500 flere politifolk på gaden.
Og så skal vi blive bedre til at forebygge, bl.a. ved at give danskerne et
fradrag, de kan benytte, når de sikrer
deres hjem.
Skole
Folkeskolen er en anden mærkesag.
Jeg har personligt været med til
at forhandle flere timer i dansk og
matematik hjem, men der er stadig
plads til forbedringer. Eksempelvis
skal vi fortsat arbejde på at styrke
lærernes uddannelse og efteruddannelse. Og så skal de tvungne lektiecaféer afskaffes. Forældrene og deres
børn kan udmærket selv håndtere,
hvor børnene læser lektier. Hvis de vil
arbejde med dem i skolens lektiecafé,
så er det fint. Men familierne skal selv
bestemme det. Overformynderiet har
ganske enkelt taget overhånd, når
man vil tvinge alle elever til at blive
og læse lektierne henne i skolen. Skolerne skal tilbyde lektielæsning efter
skoletid til alle børn, men det skal
være et tilbud – ikke tvang.
Kultur
Det Konservative Folkeparti har også
fremlagt forslag til at styrke kulturpolitikken. Vi vil bl.a. styrke fokus på
public service i DR og sælge TV2, så
staten som ejer er mindre dominerende i mediebilledet. Endvidere vil
vi sikre DR Underholdnings Orkestret
en fremtid i DR. Så vil vi gøre mere for
at bevare kulturarven gennem øgede
bevillinger til museer og fortidsminder samt udarbejde en handlingsplan
for dansk litteratur. Bevillingerne til
teaterscenen skal styrkes og hjemme-
siden om kulturkanonen skal genoprettes. Vi vil også forbedre rammerne
for internationaliseringen af dansk
kunst og kulturliv. I alt har vi i vores
økonomiske plan afsat 150 mio. kr. til
at øge kulturbudgetterne.
Udland
Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken har altid været et vigtigt konservativt område. Den sikkerhedspolitiske situation har ændret sig markant
i de senere år. Nye terrorgrupper er
opstået både i Europa og i Mellem-
østen, Putins Rusland optræder stadig
mere aggressivt og vi kan forudse
stigende behov for sikkerhedspolitiske tiltag i det arktiske område. Derfor er der i NATO truffet beslutning
om at øge forsvarsbudgetterne i medlemslandene over en tiårig periode,
så de udgør 2 pct. af BNP. Det skal
vi leve op til. Bl.a. skal vi genoprette
vores militære evne til at forsvare
vort eget territorium, hvor vi i en
årrække har prioriteret ressourcerne
mere ensidigt på at deltage i skarpe
operationer fjernt fra Danmark.
Budget
Det Konservative Folkeparti har for
over et år siden fremlagt en økonomisk plan for de offentlige budgetter
frem til 2020. Her omlægger vi for
ca. 60 mia. kr., hvor af de 40 mia. går
til at fjerne og nedsætte skatter og
afgifter, og de sidste 20 mia. bruges til
omprioriteringer, så vi kan tilføre flere
penge til bl.a. politi, sundhed, ældre,
forsvar og kultur.
Konservativ værdipolitik
- set fra Frederiksberg
Af Claus Wagenblast-Franck, formand for Frederiksberg Konservative Vælgerforening
Der har været lidt kommentarer
fremme fra Frederiksberg Konservative omkring partiets landsdækkende
STOP-kampagne. Men som sådan er
vi jo enige i temaerne i kampagnen.
Som konservative ønsker vi nemlig
alle at sætter fokus på skattehetzen,
regeltyranniet og især den urimelige
stigende grundskyld, der netop rammer mange familier på Frederiksberg.
Vi er også enige i, at vi skal stå vagt
om demokratiet, og at vi skal slå igen
mod alle former for ekstremisme. Vi
vil også altid forsvare religionsfriheden, så lang tid at religion praktiseres
i fredelig sameksistens med andre.
Langt de fleste – uanset religion
– ønsker heldigvis også at udøve
deres tro på fredelig vis. Som konservative respektere vi derfor alle
religioner, og vi er altid imødekommende overfor andre kulturer. Men
vi vedkender os dog, at det danske
samfund og de værdier, som vi som
konservative sætter højt, bygger på
kristendommen. Derfor er det vigtigt,
at kristendommen har en central placering i vores samfund, og at skolen
underviser i de værdier, som gennem
generationer har båret Danmark frem
til det demokratiske land, som vi
værdsætter så højt.
Et åbent og fredeligt samfund, hvor
vi har tillid til og viser respekt for
hinanden, og hvor vi tager hånd om
de svage og udsatte, men også giver
plads til, at de stærke får lov til at skabe værdi til glæde for samfundet som
helhed. Altså et land med en stærk
sammenhængskraft og dynamik.
Folketingsvalget handler også om
DIN hverdag på Frederiksberg
Derfor anbefaler jeg, at du sætter dit kryds
ved vores lokale kandidat Lars Barfoed.
Han arbejder bl.a. for en bæredygtig politik:
økonomisk, socialt og miljømæssigt. Det er vigtig
for både Frederiksberg og resten af Danmark.
Jørgen Glenthøj
Borgmester
Frederiksberg
Konservative
Man kan altid drøfte formen for en
kampagne herunder hvordan den
kommunikativt og grafisk er sat op.
Vi kunne derfor måske have ønsket
os, at de positive budskaber var endnu mere tydelige omkring de samme
temaer, hvor vi f.eks. kunne sige JA til
iværksætteri, JA til privatejendomsret
samt JA til demokrati og retssikkerhed
o.s.v. Og hvor vi så samtidig kommer
med eksempler på, hvor disse grundlæggende konservative værdier bliver
udfordret.
Men nu er det ikke os, der er reklamebureau, så lad os derfor glæde os
over, at STOP-kampagnen har skabt
debat omkring partiet og de konservative synspunkter om, at vi sætter
”mennesker først”.
ADVOKATFIRMAET
HAGEN HAGENSEN
Arv · Testamenter
Skifte · Bodeling
Advokat
Frants Hagen Hagensen
Frederiksberg Allé 51 · 1820 Frederiksberg C
Tlf. 33 31 10 30 · [email protected]
Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer – Gud, konge og
grøn miljøpolitik
Carina Høedt på 27 år og
Alexander på 24 år er enige.
At være konservativ handler bl.a.
om at være et ordentligt menneske.
Lindebladet har taget temperaturen
på de unge konservative løver fra
Frederiksberg.
”Gud, konge og fædreland lyder
måske meget gammeldags” siger
Alexander Hageman på 24 år. ”Men
jeg er konservativ, fordi det i bund og
grund handler om at være et ordentligt mennesker. At respektere andre
mennesker. Jeg har det svært, når
jeg hører om andre, som går ud og
fordømmer dem, som er svage – de
som har svært ved at klare sig i samfundet. Vi har en pligt til at tage sig af
dem. De, som har det svært, er måske
havnet i den situation uden grund.
Derfor skal vi hjælpe og støtte dem”.
Alexanders historie bliver understøttet af Carina Høedt, der læser international kommunikation på Copenhagen Business School på Frederiksberg.
”Vi har som konservative et socialt
og menneskeligt ansvar for vores
medmennesker. Vi skal have et samfund, hvor vi kan hjælpe dem, som
har behov for det. Men systemet skal
kun være der, hvor der er behov for
det”, siger Carina og fortæller, hvad
der driver hende politisk: ”Men jeg
er også politisk aktiv, dels fordi det
understøtter mig på så mange måder
i hverdagen. Som politisk aktiv lærer
jeg, at diskutere på en saglig, pæn og
ordentlig måde.
Men miljøpolitik er også et andet
konservativt trækplaster, fordi vi i Det
Konservative Folkeparti har så stort
fokus på miljøet, som det eneste
borgerlige parti,” siger Carina og
fastslår: ”Vi har alle et ansvar for at
give en miljørigtig verden til de næste
generationer”. Carina fremhæver
Alexander Hagemann
Vintjener og assisterende restaurant manager
Alder: 24 år · Medlem siden 2009
Hvorfor konservativ: Det skal kunne betale sig at
arbejde og du skal klare dig selv, så længe det kan
lade sig gøre. Hvis du ikke kan klare dig selv, skal
vi hjælpe dem, der har brug for det.
Alexander fremhæver, at han selv
har haft brug for hjælp – og har fået
hjælp. Han er ordblind eller dyslektiker, som det også hedder på nudansk.
Han oplevede selv, at andre troede på
ham og gav ham den støtte og hjælp,
der resulterede i, at han fik en uddannelse og har en karriere som vintjener
på københavnske restauranter.
Carina Høedt
Studerende på CBS, arbejder i DR Koncerthus
som sikkerhedsansvarlig for event.
Alder: 27 år · Medlem siden 2014
Hvorfor konservativ: Vi skal have et socialt sikkerhedssystem for at hjælpe dem, som har behov for det.
Men de som ikke har brug for det, skal ikke
tvinges ind i systemet.
– Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer
derefter vigtigheden af EU, som hun
ser spiller en vigtig rolle i fremtidens
forsyningspolitik. Hun ønsker derfor
et tæt samarbejde i EU-regi, da miljø
også skal ses og løses på et overnationalt niveau. Bl.a. derfor er hun
godt tilfreds med, at Bendt Bendtsen
er en aktiv del af den største gruppe
i EU, hvor vi i flok kan gøre en forskel
– og lave en bredere løsning.
(Carina Høedt er blevet udvalgt til at
deltage i partiets talentprogram, red.)
Har du gode idéer til
arrangementer?
Kontakt os på
[email protected]
Tak til Per Stig Møller
Af Lars Barfoed, MF
Det hører også med, at Per har både
temperament, vid og stor humoristisk sans. Talrige er anekdoterne om
Pers udbrud, både når han har haft
behov for at sætte noget eller nogen
på plads og når han med en enkel
sarkastisk bemærkning har spiddet en
politisk modstander. I et festskrift, vi
udgav i partiet i anledning af Pers 70
års fødselsdag, bliver han sammenlignet både med Voltaire og Kaptajn
Haddock. Det er ikke mange forundt,
men jeg kan godt genkende ham i
dem begge.
Det er vigtigt, at vi formår at skabe
sammenhæng mellem de konservative grundholdninger og den daglige
praktiske politik. Der skal være nogen,
som kender konservatismen og dens
rødder og historie. Vi har også brug
for, at nogen kan sætte konservatismen i perspektiv og samtidig gøre
det anvendeligt i forhold til dagens
politiske udfordringer. Og så skal det
ikke mindst formidles.
Alt det kan Per Stig Møller. Per har
gennem mange år haft en helt særlig
betydning for Det Konservative Folkeparti og for konservatismen i Danmark. Derfor har vi stærke grunde til
nu, hvor vi nærmer os det folketingsvalg, hvor Per Stig Møller stopper sin
tid i Folketinget, at sige Per en stor tak
for de mange års indsats som konservativt folketingsmedlem og minister.
forærede Per mig sin bog ”Den naturlige orden”. Det satte meget på plads
for mig, når det gælder baggrunden
for tidens store ideologier. Og det har
været væsentligt for mig her at læse
hans analyse af Edmund Burkes overvejelser om generationskontrakten og
statens nødvendighed som centrale
dele af konservatismen.
Per Stig Møller er en borgerlig konservativ humanist. På én gang praktisk
politiker, intellektuel forfatter – og
verdensmand. Dybt respekteret er
han; det gælder i Danmark men også
ude i verden – ikke mindst efter hans
mange år som dansk udenrigsminister.
Vi skylder Per meget for hans store
indsats gennem mange år for vores
parti, for Danmark; og for verden
– samt ikke mindst her på Frederiksberg, der har været hans opstillingskreds gennem mange år.
Som den nye folketingskandidat her i
kredsen er det dejligt at kunne trække på Per Stig Møller. Samtidig har jeg
stor glæde af det tætte samarbejde
med Per i Folketinget, særligt når det
gælder udenrigspolitikken, hvor jeg
som partiets udenrigspolitiske ordfører vender mange problemstillinger
med Per.
Tak Per, for det hele. Vi ser frem til
fortsat i partiet at kunne trække på
din store viden og indsigt samt glæde
os over dit selskab.
Men Per har også formået, ved et
meget omfattende forfatterskab og
foredragsvirksomhed, at formidle
væsentlige tanker om filosofi, historie
og samfundsforhold.
For mig har bøger som ”På sporet af
det forsvundne menneske” og ”Livet
i gøgereden” i slutningen af 70-erne
bidraget til en dybere indsigt i humanismens og demokratiets væsen og
af forståelsen for at sætte grænser
for politik. Ved min 40-års fødselsdag
Så blev valget endelig udskrevet og Lars Barfoed’s team fik travlt
Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer – Ridder Brank – 25 år for
og med de konservative
på Frederiksberg
Af Jacob Teckemeier
Flemming Brank er født på Frederiksberg og uddannet socialformidler.
Dertil har han en mastergrad i ”Public
Administration” (MPA). Det brede
samfundsmæssige engagement har
været kendetegnende for Flemming
Branks politiske og sociale virke gennem årene. Han er en markant personlighed, der har ydet en helhjertet
indsats i mange sammenhænge,
blandt andet som formand for OKklubberne i Danmark og som formand
for Frederiksberg Daghøjskole.
Flemming Brank, gruppeformand
for de konservative samt formand
for Sundheds- og Omsorgsudvalget
kunne i januar 2015, med mere end
350 gæster på rådhuset, fejre sit 25
års jubilæum som medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Ved
samme lejlighed blev han benådet
med Dannebrogsordenen. Lindebladet har talt med den konservative
gruppes populære ”grand old man”
om de første 25 år i kommunalpolitik
– om sejre og modgang og hvad der
stadig skal nås.
Hvordan husker du din indtræden i
kommunalpolitik?
Det hele startede ved valget i november 1989. Her blev jeg blev sammen
med tre andre – Mads (Lebech red.),
Margit (Ørsted red.) og Vibeke (Skov
Christensen red.), valgt til kommunalbestyrelsen. Hele 155 stemmer blev
det til – ja, min familie var ikke større
den gang.
Det pudsige ved det valg og de tre
personer er, at de alle endte med
en fin karriere her på rådhuset, som
henholdsvis både borgmester og
viceborgmestre. Ja, ja – ”Stå aldrig
til søs, lad de andre stå, så ender du
med kors og bånd og stjerner på”
som det vist hedder. Jeg fik Ridder-
korset og blev også gruppeformand
– ”indpiskeren” som lokalavisen i forbindelse med jubilæet var så ”venlig”
at omtale mig som. Men nogen skal
jo stå bagved og støbe kuglerne, siger
Flemming med et lille smil.
Men hvad fik dig til at gå ind i politik?
Helt basalt, mener jeg at et liv med
mening – er meningen med livet. Og
det er vel derfor jeg er i politik. Det
handler jo om som politiker, i hvert
fald for mig – at flytte grænser, turde
prøve det nye, have modet til at skubbe til udviklingen – ikke for hurtigt,
det har jeg lært – embedsmændene
skal jo også kunne følge med.
Er der nogen oplevelser i kommunalpolitik som du i særlig grad vil
fremhæve?
Noget af det sværeste ved at have
været med så mange år, er faktisk
at skulle fortælle om det. Det at
skulle huske, hvad der egentligt er
sket og hvad man kan være bekendt
at fortælle.
Jeg ville så gerne fortælle om alle de
mange beslutninger, de spændende
møder, forhandlingerne som følger
med når man er i politik, men problemet er bare, at hukommelsen også et
Fødselsdagsliste
Juni 2015
11. Kirsten S. Jeppesen.........................60
18. Annelise Axelsen............................85
18. Kirsten Falk................................... 75
25. Elise Christensen............................95
27. Mogens Friis..................................70
år
år
år
år
år
Juli 2015
2. Lisbeth Jansen............................... 75
7. H.G. Jansen.................................. 80
12. Lene Jensenius............................... 75
15. Allan Søger Nielsen....................... 40
25. John Winther................................. 80
år
år
år
år
år
August 2015
20. Ingrid Margrethe Pedersen............. 90 år
September 2015
1. Frants Hagen Hagensen.................. 75 år
7. Hella Løvschall..............................70 år
24. Morten Falk Reventlow...................50 år
Oktober 2015
2. Stella Høedt..................................50
4. Peter Adam Arenbrandt.................. 40
9. Olof Urban Forell............................85
24. Gunhild Christiansen.......................85
år
år
år
år
Ønsker du ikke, at din runde fødselsdag offentliggøres i Lindebladet, bedes dette meddelt til
kontoret. Tlf. 33319410 eller [email protected]
– Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer
Foto: Cotopaxi-Equador
H. Murmann
blevet 25 år ældre. Og heldigvis for
det, for ellers var interviewet også
blevet alt for langt.
Men hvor har du så været med til at
præge udviklingen?
Jeg har været med til store opgaver,
måske kun som en lille brik, men jeg
har trods alt været med – ved etablering af metro, nedrivning af broen
på Fasanvej, bymidten, Flintholm,
det nære sundhedsvæsen, moderne
plejecentre – og jeg har været med til
de små ting, så som at flytte pølsevognen fra rådhuspladsen til Frederiksberg Centret.
Jeg var og er stadig stolt af, at jeg som
formand for Teknik og miljø, fik lov at
stå i spidsen for skabelsen af Frederiksberg bymidte – de 5 fantastiske
pladser mellem gymnasiet, biblioteket, CBS og Frederiksberg Centret.
Da jeg kom i kommunalbestyrelsen
var området en pløjemark – lige
bortset fra biblioteket – men i dag – i
hvert fald når den nye metrolinje er
færdig, bliver det et fantastisk samlingspunkt for byen.
Du har prøvet meget i kommunalbestyrelsen. Er du havnet hvor du helst
vil være?
Ja, gennem årene har jeg politisk været bredt omkring og siddet i samtlige
udvalg – også på en gang – tilbage i
1998, til stor irritation for alle andre,
da ingen møder så kunne afvikles
samtidig og aftnerne blev ganske
lange.
Efter 20 år i kommunalbestyrelsen, fik
jeg mit nuværende område Sundhed og Omsorg. Og det er for mig et
drømmeområde som politiker. Jeg
kunne ikke tænke mig noget andet,
og det er her jeg om 25 år håber at
kunne få lov at slutte min politiske
karriere for Frederiksberg kommune
og dens borgere.
Hvordan ser du fremtiden?
Havde jeg for 25 år siden kigget i min
laterna magica – krystalkuglen – så
ville jeg ikke i min vildeste fantasi
havde forestillet mig dette.
At jeg så i tilgift er blevet benådet
med Ridderkorset og i den forbindelse har haft mulighed for at besøge
Hendes Majestæt, tja – det gør bare
det hele endnu bedre.
Jeg er stolt af at være konservativ, jeg
kan aldrig blive andet. Jeg løser med
glæde de opgaver, jeg bliver pålagt,
store som små og ja, jeg glæder mig
til fortsættelsen. Gerne rigtig mange
år endnu og gerne i en endnu større
konservativ gruppe på rådhuset. For
det har både vi og Frederiksberg fortjent. Så jeg ser meget lyst på fremtiden for os konservative på Frederiksberg, slutter Flemming Brank.
Lys fremtid for et
konservativt Frederiksberg
Af Sebastian Rønsdal, bestyrelsesmedlem, Frederiksberg Konservative
og ikke altid på det kortsigtede bedste
for én selv.
Akkurat som i “voksenpolitik” var det
tydeligt, at flere af de andre partier
satte alt ind på at gå på vælgerhugst
i den konservative højborg. Således
havde Venstres Ungdom sendt deres
næstformand og Liberal Alliances
Ungdom deres formand til debatten
på Ny Hollænderskolen.
Lige lidt hjalp det, og Det Konservative Folkeparti blev klart største
borgerlige parti ved samtlige paneldebatter på Frederiksberg.
Torsdag d. 29. januar skulle danske
skolelever i 8. og 9. klasse for første
gang sætte kryds ved et politisk parti
ved det såkaldte skolevalg.
I ugen op til var der dømt ungdomspolitisk valgkamp, med utallige paneldebatter på skoler landet over.
Jeg havde selv fornøjelsen af at være
paneldeltager på Lindevangsskolen
og Ny Hollænderskolen her på
Frederiksberg.
Eleverne stod selv for at prioritere
mellem de mange politiske emner,
og man kom vidt omkring. Der blev
diskuteret alt fra atomkraft til aktiv
dødshjælp og monarkiet. Mest positivt for en konservativ må dog være,
at så mange af eleverne på Frederiksberg havde en afskaffelse af topskatten som en af deres top-prioriteter.
Det er netop konservativt, at tænke
på samfundets langsigtede bedste,
På landsplan fik Det Konservative
Folkeparti 10,5% af stemmerne, her
på Frederiksberg over dobbelt så
mange. Således satte 21,4% af Frederiksbergs 8. og 9. klasses-elever deres
kryds ved byens parti, vel at mærke
i en valgkamp med en landspolitisk
dagsorden.
Lad os føre denne klare konservative
sejr videre til folketingsvalget!
Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer – Per Stig kom forbi
Af Jacob Teckemeier
Onsdag d. 4. februar gæstede PER
STIG MØLLER (MF) Frederiksberg.
Frederiksberg Konservative vælgerforening havde indbudt den fhv.
udenrigsminister til at give sin vurdering af det ændrede trusselsbillede
i forlængelse af Ruslandskrisen og
terrortruslen mod Europa. Rammen
var pejsestuen i Bellis Bar hvor over
50 medlemmer (og ikke-medlemmer)
var mødt forventningsfulde frem.
Kringsat af fjender
Danmark – og resten af EU – er
kringsat af fjender. Sådan indledte Per
Stig, med et citat af Nordahl Grieg, sin
karakteristik af Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske udfordringer
anno 2015. Udfordringer der til dels
kan tilskrives manglende handlekraft
på europæisk plan. Vi har ikke været i
stand til at dæmme op for Putins aggressioner, hverken over for Georgien
i 2008 eller Ukraine i 2014. Vi har ikke
været i stand til at spille en fredsskabende rolle i Mellemøsten, hvor ISIL i
stedet har fået fodfæste. Vi har været
bøjet ind over os selv for at få styr
på den økonomiske krise, der efter
2008 truede med at flække EU i et
nedadgående syd og et opadgående
nord. Det ser ud til, at vi har undgået
dette, men imens er truslerne mod os
vokset.
Danmark skal dyrke sine alliancer
Hvis Danmark skal klare de udenrigsog sikkerhedspolitiske udfordringer,
er den eneste reelle mulighed at
dyrke vores alliancer. Et samlet EU
vil i længden, gennem økonomiske
sanktioner, kunne tvinge Rusland til
at skifte kurs. Og en udvidelse af EU’s
samarbejde i Mellemøsten med de
moderne og moderate kræfter, der
ikke ønsker at se deres lande blive
ofre for en totalitær islamisme, vil
dæmme op for islamisternes fremmarch. Endelig må vi ikke glemme
NATO og USA. Det er langt fra sikkert,
at USA igen vil komme Europa til
undsætning, når faren truer. Tværtimod føler USA, at vi burde tage mere
ansvar i vores eget nærområde.
Samtidig er USA’s sikkerhedspolitiske
opmærksomhed i stigende grad rettet
mod Asien og Kina.
Efter oplægget blev der åbnet for
spørgsmål. Og spørgelysten var stor.
Så det er forhåbentlig ikke sidste gang
Per Stig lægger vejen forbi og giver
sin version af verden ifølge Møller.
Politik og Gule Ærter
Af Jacob Teckemeier
Tirsdag den 17. marts bød vælgerforeningen traditionen tro på politik og
gule ærter. Rammerne var dog anderledes, da arrangementet var forlagt
til førstesalen på Restaurant Allégade
10. Formentlig var det også første
gang, at arrangementet blev afholdt
midt i marts, som vælgerforeningsformand Claus Wagenblast Franck
bemærkede i sin velkomet. Tilslutningen var dog som sædvanlig høj.
Efter traktementet fik MF Lars Barfoed ordet. Han indledte med en
profeti: Udskrivelsen af folketingsvalget bliver 1. maj i Fælledparken!
(Dette holdt som bekendt ikke stik,
red.) Og de konservative er klar. På
Frederiksberg er der ekstra grund til
optimisme: På grund af en valgteknisk
ændring, kan man håbe at få et ekstra
mandat. Lars fortalte, at hans fokus i
næste periode bliver at skabe reformer – ikke kun på det økonomiske
område, men også inden for uddannelse og kultur.
Næste taler var borgmester Jørgen
Glenthøj. Jørgen indledte med at
slå fast at det går ufatteligt godt på
Frederiksberg. Borgertilfredsheden er
i top, samtidig med at kommunen har
effektiviseret for en halv mia. kr. En af
de største udfordringer er pt. grundskylden. Fastfrysning af grundskylden
er en konservativ mærkesag, som skal
gennemføres efter valget. Hvis ikke,
bør de konservative ikke indtræde i
en kommende borgerlig regering.
Efter oplæggene var spørgelysten
som sædvanlig stor. Claus Wagenblast-Franck kunne derfor i sin afslutning med rette konkludere at arrangementet havde været en succes. Så
vi kan allerede nu begynde at glæde
os til næste års Politik og Gule Ærter.
Mødested for
alle over 60 år
OK-KØBENHAVN/FREDERIKSBEG
www.frederiksberg.ok-klubberne.dk
10 – Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer
Borgmester Jørgen
Glenthøjs 60 års dag
blev fejret med manér
Af Jacob Teckemeier
Borgmester Jørgen Glenthøj fyldte 60
år den 11. marts. I den anledning var
der indbudt til reception på rådhuset.
Receptionen var fra begyndelsen et
regulært tilløbsstykke, og flere hundrede gratulanter var mødt frem.
Der blev holdt adskillige hyldesttaler
for byens førstemand. Kommunal-
direktør Torben Kjærgaard roste
samarbejdet, og en sjældent munter
viceborgmester, den radikale Morten
Jung, fremhævede jubilarens “politiske rummelighed”.
Forhenværende leder af Det Konservative Folkeparti, MF Lars Barfoed
bidrog også med rosende ord om Frederiksberg-konservatismen. Operasangerinde Liselotte Dan Schumacker
sang Happy Bithday fulgt op af Viljasangen for borgmesteren. Og så var
der alle de andre gæster og gratulanter fra nær og fjern, der også var med
til at gøre mærkedagen minderig.
Udnævnelse af æresmedlem
Generalforsamlingen i år havde et
helt specielt punkt på dagsordenen,
nemlig udnævnelsen af Bent Holm til
livsvarigt æresmedlem.
Bestyrelsesformand Claus Wagenblast-Franck udtalte vælgerforeningens allerdybeste tak til Bent Holm
for hans aldrig svigtende engagement
i og opbakning til Frederiksberg Konservative. Specielt implementeringen
af EDB i vælgerforeningens administration, har Bent Holm æren for.
Amager Autolakering
Tre årtier med styr på kvaliteten
Bjørnbaksvej 14 · 2770 Kastrup · TLF. 3250 2300
www.amagerautolakering.dk
Hugo Andersen · Direktør
Lindebladet · Nr. 1 · 2015 · 21. årgang · Forår og sommer – 11
Det sker på Frederiksberg
AUGUST
Indstillingsmøde til Landsrådet.
Der udsendes nyhedsbrev fra kontoret
om tid og sted.
SEPTEMBER
Torsdag den 3. september kl. 18:30
Politisk Sommermøde i M.G. Pedersens Familiehave, Pile Allé 16, Frederiksberg. Efter middagen vil Lars
Barfoed, MF og borgmester Jørgen
Glenthøj lægge op til politisk diskussion. Pris kr. 160,00 ekskl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirsten Moldam
telefon 29 12 46 19, e-mail
[email protected] senest
mandag den 31. august.
OKTOBER
24. oktober til 25. oktober
Herning Congress Center
Information om priser og tilmelding
følger fra Det Konservative Folkeparti.
Valgte delegerede bedes dog
straks melde eventuelt forfald
direkte til Birthe Aasted på
[email protected]
eller tlf. 33 31 94 10, så suppleanter
kan indkaldes.
Den Konservative Klub afholder den
årlige sommerskovtur søndag den 16.
august, hvor vi tager på cruise i vikingernes kølvand på Roskilde Fjord med M/S
Sagafjord og undervejs indtager en dejlig
frokost. Efter sejlturen er der rundvisning
i Roskilde domkirke.
Og Den Konservative Klub fejrer sin 133
års fødselsdag torsdag den 3. december
om aftenen. Igen i år serveres der en
3-retters middag, og der vil efterfølgende
blive spillet op til dans.
Medlemmer af Den Konservative Klub
modtager i god tid nærmere information
om arrangementerne.
Man kan høre nærmere om medlemskab af Klubben ved at henvende sig til
sekretæren: Kirsten Moldam, [email protected]
moldam.dk, telefon 29 12 46 19, eller til
Klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Folketingsvalget handler
også om DIN hverdag
Jeg anbefaler at stemme personligt
på Lars Barfoed.
Følg med på www.frederiksberg-konservative.dk · 33 31 94 10 · [email protected]
PS: Hvis Post Danmark har sat strimmel over informationer, så fjern den, den er lige til at tage af
Areal friholdt til PostDanmarks stregkode
Poul Schlüter
Tidligere statsminister