Meldetabel - Ny side 1

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
♠♥♦♣
Meldetabel
Der tælles først Honnører som er: ES-KONGE-DAME-BONDE.
ES
Benævnes fremefter som honnører *(HP)
Optællingen foregår således:
A:
ES=4(HP*)- KONGE =3 (HP*)-DAME
(HP*)
=2 (HP*)-BONDE =1 (HP*)
B:
Er makkerparret enige om en trumffarve,tælles desuden støttepoint* (SP)
Renonce =3/5(SP*) Singleton = 2/3(2SP*)Doubleton=1(SP*)
Ved renonce forståes 0 kort I farven,singleton =1 kort I farven, doubleton = 2 kort I farven
De høje værdier er, når der tilsammen er 9 eller flere trumfer.
Tæl aldrig honnør og støttepoint på samme udækket kort (ES undtaget)
Tæl aldrig støttepoint i en sanskontrakt.
Vurder håndens værdi lidt højere, når der en langfarve.
Med 8 trumfer:: vælg normalt en trumffarve.
Tæl
æl ½ point ekstra for hver trumf over 8.
Meldinger
Makkersum
(HP+SP)
Op til 25
Mellem 26 og 32
Mellem 29 og 32
Mellem 33 og 36
37 og derover
Meld
Delkontrkt lavest muligt
Udgang i sans eller majorfarverne (♠/♥)lavest
(
)lavest mulig (10 stik)
Udgang i minorfarverne (♦/♣)med
(
9 trumfer eller flere (11 stik)
Lilleslem (12 stik)
Storeslem (13 stik)
Hjælp i meldekrigen
Når ØST-VEST
VEST kæmper mod NORD-SYD
NORD SYD om at få delkontrakt, kan følgende vejlenden rettesnor
benyttes(p=point dvs HP +SP)
Kæmp med 1 i farve fra
Ca 18 p
Kæmp med 2 i farve fra
Ca.21 p i sans skal i have lidt mere
Kæmp med 3 i farve fra
Ca 23 p
Pointgrænser
Til udgang i ut (sans) kræves
Til udgang i ♠/♠ kræves
Til udgang i ♦/♣ kræves
Til lilleslem kræves
Til storeslem kræves
25/26 HP
25/26 p
29 p
33 p
37
Støttepoint
Når en farve meldes og støttes,tælles for hhv,renonce,singleton,doubeton:
Farvemelderen
Med 4 trumfer 3,2,1
Med 5 trumfer 5,3,1
Støtteren
Med 3 trumfer 3,2,1
Med 4 trumfer 5,3,1
1
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
1.Åbningsmeldinger
Åbningsmeldinger farve
1. i farve
Ca.12-21.Vælg længste farve
Ca.12
Af 4 farve den laveste gældende
Af 5 farve den højeste gældende
Min. 22 HP/ eller8½ stik
Mindst 5 ♣ eller en sanshånd(jævn hånd)
Rundekrav
Rundekrav-ubegrænses.
Afmelding med 2♦
2
Min. 22 HP/ eller8½ stik
Rundekrav
Rundekrav-ubegrænses.
Afmelding med farven over
Spærring, dog med 2-3
2 reglen
15--17 med jævn fordeling
20--21 med jævn fordelen
Gående minor med ringe sidestyrke
2♣
2♦/♥/♠
3-4-5 i farve,
1 ut
2 ut
3 ut
Støtteren
Med 3 trumfer 3,2,1
Med 4 trumfer 5,3,1
Åbningsmeldinger med sansfordeling
12-14
15-17
18-19
20-21
22-24
25-27
28-30
Åben i farve,genmeld billigst muligt i ut.
(gælder efter en ny farve fra makker)
Åben 1ut
Åben i farve,spring derpå i ut
(gælder efter ny farve fra makker)
Åben med 2ut
Åben med 2♣ genmeld 2 ut
Åben med 2♣ genmeld 3 ut
Åben med 2♣ genmeld 4ut
Om Spærremeldinger
Ved spærremeldinger
indmeldinger
Bør opfylde kontraktet minus 2 stik i zonen og minus 3 stik udenfor
zon
Bør opfylde kontraktet minus 2 stik i zonen og minus 3 stik udenfor
zon
Defensive meldinger
Simpel indmelding
Springindmelding
Dobbelt/tredobbelt spring
Overmelding i fjendens
farve
1 ut
Dobling af 1 i farve
Dobling af 1 ut
10-16 (6-16)Reglen
10
16)Reglen 2 og 3 stik angiver mininmumskravet.
Spærring med en god 6 –farve, max 10-11
11 hp,2-3
hp,2 reglen.
Spærring 22 3 reglen.
En eller to farvet hånd Udgangskrav
15-17 jævn fordeling hold i modpartens farve
15
Oplysning,mindst en åbningshånd ubegrænses opad.
Med 12-16
12
kræves støtte til de umeldte farver.
Mindst samme styrke som ut åbner (forslag til
til straf.
2
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Svar på åbning i farve
Pas
Støtte i makkers farve
Ny farve
Sans
Prioritering af svar
0-5
5p
2 i farven
6
6-9,p
oftest 4 trumfer
3 i farven
10
10-12,p
mindst 4 trumfer
4 i farven
13
13-15,p
mindst 4 trumfer
1 i højere farve 6 HP+ mindst 4 farve
2 i lavere farve 10HP+ mindst 4 farve
Spring i ny farve 16HP+
1ut 6-9
6 HP
2 ut 10-12.
10
jævn fordeling (Sans fordeling)
3 ut 13-15
13
jævn fordeling (helst 3-3-3-4 fordeling)
1. Støt major med 4 trumfer
2. meld majorfarve
3. Støt minor med 4 + trumfer,(sjældent til 4 trinet)
4. meld minor langfarve
5. meld sans
Svar på åbning 1ut
Jacoby
2ut
3ut
4ut
6ut
5ut
7ut
2♣
Fra 0 p til ∞
(8) 9 (10)
(10) 11-15
11
16--17, opfordring til lilleslem.
18--19
20--21 opfordring til storeslem
22+
8+ Staymann
Svar til åbning 2 ut
3ut
4ut
6ut
5ut
7ut
3♣
4♣
5-11
11
12,opfordring til lilleslem
13
13-15
16, opfordring til lilleslem
17+
4+ Staymann
Gerber spørgsmål egter esser
Svar på oplysningsdoblinger
Pas
0-8
9-11
12+
6-9
10-12
13-15
Min.DB10xxx i fjendens farve
Melding i længste farve
Spring i længste farve
Overmelding i fjendens farve eller udgang
1 ut, Hold i fjendens farve, jævn hånd
2 ut, Hold i fjendens farve,
farve jævn hånd
3 ut Hold i fjendens farve, jævn hånd
3
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Åbners 2. melding efter svaret 1 ut.
(eksempel 1♥-1 ut)
Pas
2 ut
3 ut
2♥
3♥
4♥
2 ♣/♦
2♠
12--16 og jævn fordeling
17--18 og jævn fordeling
19+ jævn fordeling
Max 14 med 6 farve
15--17 med 6 farve
18 + og min. 6 farve
12--18
16--21 (3 trins presser)
Åbners 2.melding efter 1 i højdere farve
2♦
3♦
2♥
3♥
4♥
1ut
2ut
3ut
1♠/2♣
2♠/3♣
2♥
(Eksempel 1♦- 1♥)
Max 14 og ofte 6 farve
15
15-17
og min. 6 farve
13
13-15
incl.støttepoint
16
16-18
incl.støttepoint
19
19-21
incl.støttepoint
12
12-14
og jævn fordeling
18
18-19
og jævn fordeling
Chancemelding langfarve i ruder
12
12-18
19
19-21
(eksempel 1♦- 1♠)
16
16-21
(3 trinspresser eller reversmelding)
Åbners 2.melding efter 2 i lavere farve
2♥
3♥
4♥
3♣
4♣
5♣
2ut
3ut
4♣
(eksempel 1♠-2♣)
Max.14 min. 5-farve
5
14
14-16
og min.6-farve
17+ og en solid 6/7 farve
13
13-16
incl.støttepoint
17+ incl.støttepoint
Max.15 HP og meget skæv hånd.
12
12-14
og jævn fordeling
18
18-19
og jævn fordeling
Gerber spørgsmål antal esser
Generelle forhold
Springmeldinger
Støtte
Spring til 2 ut og til 3 i egen farve er opfordring til udgang.
Spring i ny farve er udgangskrav,
Dette gælder såvel for åbner som svarer
Enkeltstøtte til en majorfarve kan afgives på honnør tredje.
Springstøtte kræver 4 kort(-3,når
kort( 3,når makker lover 5 farve (1♠2♥
Støtte fra 2 til 4 i minorer udgangskrav (sleminteresse)
(sleminteresse
4
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Åbners
s anden meldig i skemaform
Støt Svarer
1.Støt
Genmeld sans
3.Genmeld
Billigst mulig
13-15
15 p Evt.3 kort
Billigst muligt
12-14
14 HP jævn hånd
Spring
16-18p
18p Min.4 korts støtte
Spring i sans
18-19
19 HP jævn hånd
Dobbelt spring 19-21p
21p min 4 korts støtte
(Husk Støttepoint)
2.Ny Farve
4.Genmeld
Genmeld egen farve
Simpel ny farve
12-18 HP
Billigst mulig 12-13
13 Typisk 6 farve
Spring i ny farve
19-21
21 HP udgangskrav
Spring
3 trins presser
16-21 HP
Spring i udgang stærk/skæv hånd
15-17HP
17HP Min.6 farve kort
Min 5 kort i første meldte farve.
Lidt om spørgemeldinger
1. Stayman
Med udgangsinteresse kan makker 1ut åbner spørge med 2♣(efter 2 ut med 3 ♣)om 4-farve i mjor
Svar
2♦
Ingen 4 farve i major
2♥
4- farve i hjerter og måske i spar
2♠
4-farve
farve spar men ikke i hjerter
3.Blackwood
4ut spørger om esser.
5♣
5♦
5♥
5♠
5ut
Svar
0/4 esser
1 es
2 esser
3 esser
Spørger om konger svarene er analoge
5
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
5.Gerber
Direkte efter 1 / 2 ut spørges der om esser med 4 ♣
Svar
4♦
0 / 4 esser
4♥
1 es
4♠
2 esser
4ut
3 esser
5♣
Spørger tilsvarende om konger .Svarene er analoge
2.Stayman
.Stayman og Transfers
Hvad melder du som Øst efter nedenstående meldeforløb? Forudsætning: Stayman og
transfers
Spørgsmål
Vest
1UT
Nord
pas
Øst
?
Syd
1. ♠B8654 ♥987 ♦543 ♣62
2. Overføring med mindst 5-farve
farve i spar. Hånden er værdiløs i en sanskontrakt, men har et
vist potentiale med spar som trumf. Hvis makker har doubleton i spar, var det muligvis
bedre i 1UT, men i længden vinder man ved at spille 2♠.
2
2. ♠K876 ♥DB94 ♦5 ♣9654
PAS. Det kan være meget bedre i 2♠/2♥
2
på en 4-4 fit,, men man er ikke stærk nok til at
anvende Stayman 2♣.. Hvad vil du gøre efter svaret 2♦?
2 ? NB! Hvis man har en specialaftale
om, at 2♥ efter 2♦ er svagt med begge majorfarver, kan man melde 2♣
2♣.
3. ♠ED87 ♥KB853 ♦D43 ♣2
2♦.. Hånden beskrives perfekt ved først at vise 5-farven i hjerter med 2♦
♦ og dernæst følge
op med 2♠,, som er rundekrav med 4-farve.
4
4. ♠EB87653 ♥6 ♦7 ♣5432.
2♥ (4♠).
). Frit valg: Hvem skal spille kontrakten?! Det normale er at overføre for at beskytte
åbners honnører i udspillet.
6
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Kald/Afvisning
Lille kort =Kald / afvisning = afvisning
Hvornår kalder man?
A) Kald/afvis til makkers udspil af honnør i første stik!
B) Kald/afvis første gang du bliver renonce og skal smide af i anden farve.
Hvad gør jeg i UT – når makker spiller en honnør ud.
A) Afblokering med 2 kort (Hx) i farven
Mod UT skal du næsten altid afblokere Hx – dog ikke, hvis kan se at det koster
stik.
B) Med 3/4/5/.. kort (Hxx /xxx m.fl.) ifarven.
Man kalder, hvis man har et honnørkort, der passer til den forventede
udspilskombination!
Har makker f.eks. spillet kongen ud(visende KDB/KD10),kaldes til
Exx(xxx)/Bxx(xxx)
ellers tydeligst muligt afvisningafvisning f,eks,aldrig den mindste fra xxx.
xx.
-ellers
Hvad gør jeg i farvefarve når makker spiller en honnør ud!
A. Afbloker ikke med 2 kort(Hx) i farve
Mod farveskal du normalt ikke afblokere Hx-dog
Hx dog kan man f.eks. Ex vurdere at
stikke makkers Konge-udspil
Konge udspil over og spille farven igen for at få en trumfning.
B. Med 3/4/5/.. kort (Hxx /xxx m.fl.) i farven.
Man kalder hvis man har et honnørkort der passer til den forventede
udspilskombination!
Har makker f.eks. spillet kongen ud(visende KD),kaldes til esset/Bonde-ellers
esset/Bonde
tydeligst muligt afvisning-f.eks.
afvisning
aldrig den mindste fra xxx.
C. Specielt mod farve
Spiller makker Esset ud,så kaldes såvel til damen som til doubleton (xx),her for at få
makker til at trække Kongen og give mig en trumfning. Eneste sted man kalder til
xx.
7
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Forslag til det blinde udspil:
Mod farvekontrakt
EK…,KD…,DB…,B10…
KB10..,K109..,D109..,
Fra 3 kort spilles:KDx,DBx,B
B10x,
Fra 4+ kort kræves der kun 2 sammenhørende honnører i farven,for at man må spille den
højeste
honnør ud imod en farvekontrakt.
Fra sekvenser spilles den højeste af dem der hænger sammen.!
Før udspillet skal man overveje:
Har makker meldt en farve,skal der oftes spilles ud i den!
En singleton bør overvejes!
Udspil i en ikke meldt farve?,eller udspil i egen farve?
Trumfudspil?
Mod uden UT (sans)
Ønsker man
n at spille ud fra en langfarve,hvor toppen består af en hønnørsekvens,gælder
følgende:
Fra 3 kort spilles:KDBx,DBx,B
,B10x,..
Fra 4 4+kort Kræves 3 honnører i en af sekvenstyperne, for at man må spille honnør ud.
Før udspillet skal man overveje:
Makkers eller egen farve?
Skal udspillet være aktivt eller passivt?
Uden særlige vejledninger – evt .udspil i en ikke meldt farve?
Sekvenser
Ægte sekvenser KDB..,DB10..,
B10..,B109..,
Hullede sekvenser KD10..,D
DB9..,B108..,
Interne sekvenser EB10..,E10
109..,KB10..,K109..,D109..,
Nem attitude- udspil
Højt ud af ingenting,små inviterer!
Mod farve ”2 eren´”viser
viser normalt,at man har Damen eller Kongen.
-underspil aldrig et es i det blinde udspil mod en farvekontrkt.
Mod UT: ”2eren” viser stor interesse for farven – mindst HHxx/Hxxxx.
Mod ut sker der ikke noget ved at underspille/invitere fra et es.
Mod farve+ut. Højeste eller næsthøjeste,hvor
næsthøjeste,hvor vi ikke har topstyrke i farven.
(højst fra blok (9862)-næsthøjest
næsthøjest fra flok (9762))
(9
8
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Marionet Stayman
Når makker har åbnet 1ut bruges det med følgende hænder:
a)
Svag 5-farve i ♦ altid med 0-4hp
0
og med singleton eller renonce.!!!
b)
Invit med mindst 6-farve i ♦
c)
Sleminvit med 5♦ og 4♣.
d)
Sleminvit med 6♦ og singleton i ♥/♠.
e)
Invit med mindst en firfarve i major.
f)
Invit med præcis 4♠-4♥ i major.
g)
Udgangshænder med mindst en firfarve i major.
h) Udgangshænder med præcis 4♠-4♥
4
i major.
2♣ er relæ til 2♦,, hvis relæet brydes med 2♥/2♠
2
er det fordi, man har en 5-farve
farve i major til 15-17
15
sansen, der
bør spilles med gentagende overføring, så 3♣
3 er til 3♦.
a)
Hvis man har en 5-farve
farve i ruder og 0-4hp
0 4hp er det typiske en god ide at spille på 5-farven,
5
da man har
trumfningsmuligheder, 5-7hp og ingen singletoner eller renoncer er det ofte rigtig at melde pas til 1UT.
b)
Hvis det er således at det afhænger af om makker har mindst en ruder honnør evt. bare tilpasning til
ruder, så kan man melde 2♣
♣-2♦-3♦.
c)
Der er bare at melde naturligt,
naturligt, dog skal sans åbner være meget opmærksom på, at der er accept af
sleminvit allerede ved at melde 3♦/♥/♠.
3
d)
Meldeforløbet går 2♣-2♦-3♥
♥/3♠,, hvis sans hånden har mange honnørpoint i singletonen skal der
naturligvis meldes 3UT.
e)
2♣-2♦-2♥ viser præcis 4♠ og er invit til udgang, hvis man har 4♠
4 står valget mellem 2♠,
2 der viser
minimum, 3♣/3♦/3♥ viser maksimum med tophonnør i farven. 3♠ viser maksimum ≥ 7 kontroller,
4♠viser maksimum ≤ 6 kontroller. Med minimum uden spartilpasning meldes 2UT, mens 3UT viser
maksimum. 2♣-2♦-2♠ viser præcis 4♥
4 og er invit til udgang, med tilpasning til makkers hjerterfarve
meldes 3♥ der er minimum, 3♣/3♦/3♠
3
viser maksimum med tophonnør i farven, naturligvis viser
4♥maksimum.
f)
Med 4-4
4 i major invit styrke meldes 2♣-2♦-2UT.
g)
Med hænder der kan kræve til udgang meldes bare som en invit hånd, men der meldes bare
udgang, når makker melder minimum.
h) Med begge major farve og 4-4
4 fordeling meldes 2♣-2♦-3UT,
3UT, hvorefter makker bestemmer
kontrakten.
9
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Den negative dobling
Det er ofte at man med vores almindelige system ikke kan melde alle hænder lige godt. Heldigvis er der
mange forskellige konventioner der tager højde for de problemer. Et af de oftest forekommende problemer
er at fjenden melder ind og forstyrrer så man ikke kan få meldt sin farve uden at skulle lyve om sine
honnørpoint.
Men heldigvis er der også råd for den slags situatinoner.En ganske udmærket løsning vil være at indføre
den konvention der hedder negativ dobling.Prøv at se på det problem:
Din makker har åbnet med 1♦og
og næste hånd melder 1 ♠
Hvad melder du på
denne hånd:
♠ 10 8
♥ K D 10 9 5
♦874
♣D42
Svarmuligheder:
1. 1 UT Forbudt, da du ikke har sparhold
2. 2♣Farven
Farven er slet ikke meldbar da der skal være 4 kort i farven
3. 2♦Det
Det er ikke smart at støtte sin på en dår 3- farve
4. 2♥Alt
Alt for få point
5. 2♠Meldingen
Meldingen vil om makker har hold i ♠ fordi man søger at 3 ut.Det har du slet ikke
styrke til
6. Pas Dette er nok den mest almindelige melding,hvis man ikke spiller med negativ
dobling,men desværre får man så heller ikke vist sin makker at man sidder med en
rimelig hjerterfarve.Så nej,heller ikke denne melding duer.
Men hvor tit strafdobler man fjenden på 1 trinet? Det er meget sjældent, så i stedet for kan bruge doblingen
til at vise sin makker at man sidder med den anden majorfarve.Denne dobling bliver kaldt Den negative
dobling.
En negativ dobling viser mindst 4 kort
kort i umeldte majorfarver og mindst 6 hornørpoint. Med hensyn til de
umeldte minorfarver, plerer man at aftale at man mindst har 3 3 kort i de umeldte minorfarver. Men ønsker
man en anden aftale,kan man bare vedtage dette.
Det mest almindelig er at man fokuserer
userer på majorfarverne med vores negative dobling. Så hvis man bruger
denne konvention bliver problemet fra eksemplet lige pludselig ikke noget problem! Vi dobler bare for at
fortælle makker at vi sidder med mindst 4 kort i hjerter, og med mindst 3 kort i ruder..
Her er mulighederne når makker åbner med 1 klør og næste hånd melder ind på 1 trinet.
4 i major og mindst 6 HP
Mindst 4-4
1♣- 1♦-Dbl
Mindst 4 – farve, men ikke 4 kort i den andenmajorfarve, og mindst 6HP
1♣-♦ 1♥-1♠
Præcis 4- farve i♠,
i og mindst 3 kort i ruder, Hvis du melder 1♠
♠ viser du mindst 5
1♣-1♥ -Dbl
farve
Mindst 4 – farve i ♥,, mindst 3 kort i ruder,og mindst 6 HP.Hvis du melder 2♥viser
2
du
1♣-1♠-Dbl
mindst 5-farve
farve og mindst 10HP.
Meldingen 1
ut.viser stadig
6/9.og hold i den
indmeldte farve.
Alle meldinger på 2
trinnet betyder det
samme som hvis
der ikke var var
meldt ind
Åbners svar på den negative dobling:
1. Makker kan genmelde sin egen farve.Husk at den den ikke nødvendigvis behøver
behøver at være længere end først
antaget-Makker
Makker har måske ikke andre muligheder.
2. Makker kan melde sans.
3. Makker kan støtte din eller dine”viste” farver.
Alle tre meldinger afgives efter de samme retningslinier som gælder hvis der ingen indmeldinger havde
været,og
g makker havde givet et naturligt farvesvar. Men husk at makker kun lover 4-farve
4 farve i umeldte
majorfarver.
10
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Konventioner
2 Klør åbning
Din makker har åbnet med 2 kl. = Eneste krav.
22 + hp. eller en hånd med max. 4 tabere )
Åbneren svarer herefter.
Når makker åbner med 2♣,, er der et tvungen relæ i 2♦,
2 , der bare viser 13 kort !!!.
a) Hvis makker viser en 22-24
24 sans, så kører det normale sanssystem, som der var åbnet med
2UT.Skulle makker have en 25-27
25
sans, så skal 4♣ være efter firfarver fra neden, 4♦
4 er
overføring til 4♥, 4♥ er overføring til 4♠.
4
b) 2♣-2♦
2♠-2UT viser 5-farve ♣ ≥ 3 kontroller, benægter ♠ tilpasning
-3♣ afmelding ≤ 2 kontroller og benægter ♠ tilpasning.
-3♦ viser 5-farve ♦ ≥ 3 kontroller, benægter ♠ tilpasning.
-3♥ viser 5-farve ♥ ≥ 3 kontroller, benægter ♠ tilpasning
-3♠ viser mindst xxx eller Hx i ♠ og præcis 2 kontroller.
-3UT
3UT viser mindst xxx eller Hx i ♠ ≥ 3 kontroller.
Det skal bemærkes, at der vil være hænder, hvor det er nødvendigt at melde af først med ≥ 3
kontroller, for derefter at vise gode kort, eksempelvis 4-4-4-1
4
1 med singleton i makkers acol farve.
Der kan ligeledes være hænder, hvor 5-farven
5
er så dårlige, at den ikke err gode nok til at melde
positivt på.
c) 2♣-2♦
2♥-2♠ afmelding ≤ 2 kontroller og benægter ♥ tilpasning.
-2UT viser 5-farve ♠ ≥ 3 kontroller, benægter ♥ tilpasning.
-3♣ viser 5-farve ♣ ≥ 3 kontroller, benægter ♥ tilpasning.
-3♦ viser 5-farve ♦ ≥ 3 kontroller, benægter ♥ tilpasning.
-3♥ viser mindst xxx eller Hx i ♥ og præcis 2 kontroller.
-3♠ singleton i ♠ støtte i hjerter, dvs. (3)-4♥
(3)
og præcis en kontrol.
11
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
-3UT
3UT viser mindst xxx eller
ell Hx i ♥ ≥ 3 kontroller.
d) 2♣-2♦
3♦-3♥ afmelding ≤ 2 kontroller og benægtende 7-9hp
7
med doubleton ♦.
-3♠ viser 5-farve ♠ ≥ 3 kontroller, benægter ♦ tilpasning.
-3UT
3UT viser mindste doubleton i ♦, 7-9hp, 1-2 kontroller.
-4♣ viser 5-farve ♣ ≥ 3 kontroller, benægter ♦ tilpasning.
-4♦ viser xxx eller Hx i ♦ ≥ 3 kontroller.
-4♥ viser 5-farve ♥ ≥ 3 kontroller, benægter ♦ tilpasning.
e) 2♣-2♦
3♣-3♦ afmelding ≤ 2 kontroller og benægtende 7-9hp
7
med doubleton ♣ .
-3♥ viser 5-farve ♥ ≥ 3 kontroller, benægter ♣ tilpasning.
-3♠ viser 5-farve ♠ ≥ 3 kontroller, benægter ♣ tilpasning.
-3UT viser
iser mindste doubleton i ♣, 7-9hp, 1-2 kontroller.
-4♣ viser xxx eller Hx i ♣ ≥ 3 kontroller.
-4♦ viser 5-farve ♦ ≥ 3 kontroller og benægter ♣ tilpasning.
Alle 22 + hænder åbnes med 2 ♣
Svage 2 –åbninger
2♦/2
2♥/2
2♠
6– farve + 6– 10 hp
På en jævn hånd hos svarer,over for en svag 2-åbning,
2
Skal der være minds 15-17
17 hp, for at der MULIGHED for udgang!
-LIDT
LIDT MINDRE KAN GØRE DET,MED GOD
Hvilke muligheder har svarer så ?
12
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Vest
Nord
Øst
Syd
2♥
pas
pas
= op til ca.14-15 hp
2♠/3♣/3♦
=Krav med farven
2ut
=OPLØSNING af 2♥-hånden
hånden
3ut
= ønske
3♥
= spærrende
4♥
=ønske
Et nemt svarsvar-system på 2 utut-opløsningen kunne være
1.Tilbage i åbningsfarven
= minimum
2.Anden farve på 3– trinnet =maximum + noget godt her!
3.3 ut
=EKDxxx
13
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Bridge er et forbindelsesspil
- i meldinger, i modspillet og i spilføringen
I farve– og ut-kontrakter,sjusker/fejler
kontrakter,sjusker/fejler spilfører ofte i første stik!
Så fik spilfører stukket på den forkerte hånd,så fik man stukket for tidligt
o.s.v.-Fordi
Fordi man ikke havde lagt en spilleplan!
Læg en plan FØR du lægger til i første stik!
Er der et problem i spillet, ” leg ikke Struds” , tag fat på at løse problemet NU–
NU det
forsvinder ikke!.– vokser sig bare større!
3 af de vigtigste ting at huske, når man skal spille en kontrakt er:
UT-kontrakter
kontrakter er et VINDER –spil
1. Tæl dine sikre vindere!- hvor skal resten komme fra?
2. De stik du mangler ”gøres klar” FØR du tager de sikre!
3. Bryd fjendens forbindelseslinjer.
Stik (ofte) først 3.gang, hvis du kun har et hold i farven.
(virker
virker ikke altid imod 6ut og 7ut☺)
7ut
Farve-kontrakter
kontrakter er ofte et TABER-spil
TABER
1. Tæl dine tabere– hvordan vil du slippe af med dem?
(kan være svært på lavt niveau-nemmere
niveau nemmere i udgang og især i slem)
2. Er der evt. noget der haster før trumftrækning?
3. Skal du selv bruge den korte trumflængde
trumflæn
til at trumfe tabere med?-før
før
trumftrækningen!
-Hvis
Hvis ikke?...få så trukket de trumfer!
14
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Spilleteknikken
pilleteknikken i Bridge
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spilleteknik er i Bridge en fællesbetegnelse for de fremgangsmåder, der anvendes i
spilføring og i modspil. Grundlæggende bygger alle analyser af spilleteknik på
sandsynlighedsberegning af bridgeodds.
bridge
Bridgeodds
Det vigtigste princip i beregningen af odds er sandsynligheden for, hvorledes de
manglende kort er fordelt.[1] Set fra spilførers synspunkt er det vigtigt at vide, hvornår
en af modstanderne ikke længere har kort i en bestemt farve,, for at kunne lægge den
bedste spilleplan.
Alle spil i denne
e artikel er afbildet i diagrammer, hvor Syd er spilfører.[2] Hvis denne
råder over 10 kort i en farve, men mangler fx K 5 3 er der 8 måder, hvorpå de
manglende kort kan være
ære fordelt.
Vest
Øst
K53
Intet kort
K5
3
K3
5
K
53
Intet kort K 5 3
3
K5
5
K3
53
K
De 10 kort, Syd råder over, er fx N: E 9 8 7 4 S: D B T 6 2. Der er 2 muligheder for at
fange Kongen, enten at ved starte med Esset fra Nord, eller ved at starte fra Syd
med et af de høje kort. Hvis du starter med Esset, er der to muligheder for, at
Kongen fældes. Den skal sidde alene hos en af modstanderne. Hvis du i stedet
spiller Damen, vinder du altid med Kongen i Vest.
Hvis Vest bekender med Kongen, er det unødvendigt at gætte. Det er et tegn på, at
den sidder alene, hvilket repræsenterer 12,5 % af tilfældene. Hvis Vest derimod ikke
kan bekende, mister Syd altid et stik. (12,5 % af tilfældene.) I de sidste 6 tilfælde
]
(75 % af alle muligheder), fældes Kongen i halvdelen af tilfældene.
tilfæld
Dvs., at Syd i 5 af
8 mulige tilfælde har muligheden for at få flest mulige stik ved at spille således:
Fra hånden spilles Damen, og hvis Vest ikke stikker med Kongen, lægges et lavt kort
15
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
fra Nord. Hvis Vest har alle 3 kort, må manøvren gentages, når Syd har taget stik i en
anden kulør. Hvis Vest har K og et lille kort, eller K alene, er der også gevinst ved at
spille et lille kort til Esset. Den nævnte teknik kaldes en simpel knibning.
knibning
Det er nyttigt at kende de mest almindelige fordelinger af udesiddende kort, når
spilfører vurderer, om en farve skal spilles fra toppen eller der skal knibes.
Udesiddende kort Mulige fordelinger Chancer i % Spil fra toppen efter Knib efter
2
1-1;2-0
52-48
Kongen
-
3
2-1;3-0
78-22
-
Kongen
4
3-1;2-2;4-0
49,7;40,7;9,6 Damen;
-
5
3-2;4-1;5-0
67,8;28,3;3,9 Bonden
Damen
Tabellen benyttes til at afgøre, om det er bedst at toppe farven eller en knibning er at
foretrække. Hvis du råder over i alt 11 kort, vil modstanderne i 52 % af tilfældene
have et hver. Hvis du mangler Kongen er den bedste plan at spille Esset først (spille
fra toppen) osv.[8]
Forskellige teknikker
For begynderen kan odds måske virke komplicerede, men som påpeget af Hugh
Kelsey er der kun 3 forskellige kilder til stik.
•
Udspil af et kort, som ikke kan stikkes af et andet kort.[9]
•
Aftrumfning af en modstanders høje kort.
•
Etablering
Der er tre typer af etablering:
•
•
•
1) Forfremmelse af de lave kort i en langfarve, som
modstanderne ikke kan trumfe,
2) Modstandernes høje kort er i ”plads”, dvs. placeret
foran dit eget, lavere kort.
3 Modstandernes høje kort er i position til en knibning:
16
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Spilføring
Når modstanderen til venstre har foretaget sit udspil og bordet er lagt ned,
optæller spilfører først sine sikre stik. Dernæst undersøges muligheden for at skaffe
sig ekstra stik i de kulører, hvor der mangler et eller flere af de store kort. Først når
der er lagt en spilleplan, beder spilfører ”den blinde” om at lægge et kort til.
Trumfkontrakter
Hvis spilfører skal spille en kontrakt med trumf,, vil det normalt være fornuftigt
fornuftig at
trække modpartens trumfer, før der tages fat på de øvrige farver.[14] I mange
situationer kan det gå galt, hvis der ikke trækkes trumf.
Diagram nr. 1
♠ ED62
♥ K7
Kontrakten vil med disse kort
normalt være 4♠
♠ med Syd som
spilfører. Vest spiller ♣ B ud, og
en mindre rutineret spiller, der
♦ KB9
♣ E542
♠ 9
♥ E54
♦ EDT8754
♣ B6
♠ T75
N
V
Ø
S
har lært, at det ofte er fornuftigt
at vente til 2. omgang med at
bruge Esset, vil måske lade den
holde stik. Hvis Øst er en god
♥ B986
♦ 3
♣ KDT98
♠ KB843
spiller, stikker han makkers B
med K, returnerer sin enlige 3’er
♦ 62
i ♦,, hvorefter Vest stikker med
♣ 73
Esset og spiller endnu en ruder,
som Øst kan trumfe. Vest skal
altid yderligere have stik for ♥ E. Hvis Syd i stedet havde brugt bordets E på udspillet
♥ DT32
og trukket trumf, ville kontrakten være vundet, idet modspillet kun får de 2 esser og ♣
K.[15]
17
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Krydstrumfning
I nogle tilfælde mangler der stik, hvis spilfører starter med at trække trumf.
Diagram nr. 2
♠ 6
♥ 953
Syd er kommet i kontrakten
2♥ med ♦ B i udspil fra Vest. Hvis
der stikkes med Esset på bordet
♦ ET63
♣ DB952
♠ D95
♥ DT84
♦ KD7
♠ KT72
N
V
Ø
S
♣ K83
og derefter trækkes trumf, går
det galt, idet modparten senere
kan indkassere ♥ D og T, når der
spilles endnu en omgang trumf ,
♥ 76
♦ B9852
♣ E6
og der bliver kun stik på 2 trumfer
♠ EB843
og 2 esser til spilfører.
♥ EKB2
Den bedste chance er i stedet at
forsøge at få 6 trumfstik sammen
med de to esser. Altså spilles ♦3
i 2. omgang til trumf med toeren.
♦ 4
♣ T74
Herefter trækkes ♠E, en ♠ går
år til trumf på bordet, endnu en ♦ til trumf med B,
hvorefter endnu en ♠ trumfes, og Syd har stadig de 2 største
største trumfer i behold, så de
[16]
otte stik er sikret. Risikoen for, at Vest undervejs kunne trumfe højere, var
naturligvis til stede, men i så fald kunne kontrakten aldrig vindes.
18
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Reverse Dummy
I diagram 3 skal Syd som spilfører forsøge at vinde kontrakten 7 ♦.. Der er tolv sikre
stik og det 13.kan komme fra en knibning i ♠ fra hånden mod bordets
Dame. Knibningen er en 50% chance, men hvis blot trumferne er fordelt 3-2
3 hos
modparten, vindes kontrakten med en reverse dummy.
Diagram nr. 3
♠ ED62
♥ K72
♠ KB843
Reverse dummy gennemføres
således: Efter udspil af ♣ 10 fra
Vest, stikker Syd med Kongen.
Nu følger ♠ 9 til Esset og ♠ 2 til
♥ DT3
trumf. Nu kommer det afgørende
♦ 62
moment: ♦ 8 til 9, ♠ 6 til trumf, ♦D
til K og den sidste ♠ trumfes
med ♦ E. Så spilles ♥ til K, trumf
K trækker
kker den sidste trumf, hvor
♦ KB9
♣ E54
♠ T75
N
♥ B986
♦ 753
V
Ø
S
♣ T98
♣ 732
♠ 9
♥ E54
der kastes en ♥ fra hånden, og
spilfører har resten af stikkene.[19]
♦ EDT84
♣ KDB6
Etablering
I ♣ sidder kortene således
åledes fordelt. V: 8 5 3 N: K 9 Ø: D B S: E T 7 6 4 2. Forudsat, at
der spilles uden trumf, og at Syd har fået et stik i en anden farve, spilles nu toeren,
som stikkes med Kongen på bordet. Herefter returneres nieren, som stikkes med
Esset, og nu kan tieren fælde Vests otter, hvorefter der er tre tilbageværende kort i
kuløren, som Syd kan indkassere.[20] I de fleste tilfælde er rækkefølgen af de stik, der
indkasseres, afgørende for, om det lykkes at etablere farven.
farve
19
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Kontrakter i UT
I kontrakter uden trumf findes forskellige teknikker, som af og til også kan benyttes i
trumfkontrakter, normalt dog først, efter at trumferne er trukket.
Diagram nr. 4
♠ ED6
♥ KD7
Syd er spilfører i 3ut og Vest
spiller ♦ Bonde ud. Syd får som
♦ K985
♣ 654
♠ 9643
N
♥ 543
♦ BT742
V
♣ EK9
kan etableres. Derimod er der
♥ B9862
Ø
S
♣ 8
♦ D3
spilfører stikket på Esset. Hvis
spilfører nu tager stik på sine
store kort i de øvrige farver, er
det usandsynligt, at ♣ – farven
♠ T75
gode muligheder, hvis Syd spiller
en af sine 3 højeste ♣ straks
efter at have taget første stik.
Dette fjerner enten Esset eller
♠ KB8
♥ ET
♦ E6
♣ DBT732
Kongen og næste gang, Syd
tager et stik i en anden kulør, kan
den anden
en af de manglende honnører tvinges ud. Forskellen er hele 3 stik, fra 8 i det
værste tilfælde til 11 i det bedste tilfælde, hvor modspillet kun får stik for ♣ E K.
Modpartens høje kort sidder i ”plads”
Opspil
I ♣ sidder kortene således
åledes fordelt. V: E T 5 3 N: K 9 8 Ø: D B 6 S: 7 4 2. Hvis Syd
(som spilfører, hvor vi forudsætter, at denne har taget stik i en anden farve først)
spiller 7’eren, vil Kongen altid opnå et stik, fordi Esset sidder i plads. Hvis Syd
derimod fejlagtigt spiller Kongen fra bordet, opnår
opnår den ikke stik. Den korrekte teknik
ved denne fordeling af kortene kaldes opspil .
Knibning
Hvis vi antager, at kortene i kuløren sidder således fordelt: V: K T 5 N: E 9 8 3 Ø: 7 6
2 S: D B 4 spiller Syd Damen, og hvis Vest bruger Kongen, fældes den af Esset på
bordet. Hvis Vest nøjes med femmeren (eller tieren, men det ville være usædvanligt,
da den ikke kan stikke Damen), bruger Syd et lille kort fra bordet, Damen holder
stikket og
g manøvren kan gentages med bonden. knibningen gik godt set fra Syds
20
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
synspunkt, mens den var gået galt, hvis Kongen var hos Øst. Det fremgår heraf, at
chancen for succes var 50-50.
50.[23]
Tabellen for Bridgeodds, i afsnit 1 kan benyttes til at kombinere chancerne for ekstra
stik. Hvis spilfører mangler fem kort i en farve, knibes der normalt efter Damen.
Damen [24]. I
nogle tilfælde fører det til undertræk,
undertræk, når knibningen går galt. Hvis spilfører først kan
k
undersøge sitsen ved at toppe en anden farve uden risiko, bør denne mulighed
afprøves før knibningen. Denne spillemåde betegnes som udnyttelse af de
kombinerede chancer.
Frafald
Gennem et frafald kan spilfører i nogle tilfælde forhindre, at modspillet har
forbindelse til at etablere en farve. Hvis spilfører råder over E94 i Nord og T76 i Syd,
og Vest spiller Kongen ud, foretages et frafald, og fortsætter Vest nu med Damen
kommer et nyt frafald. Tredje gang er spilfører
spilfører nødt til at stikke, men er
nu garderet mod fordelingen 5 -2,
2, med 5 kort hos Vest. Hvis Øst senere får stik i en
anden farve, kan denne ikke spilles tilbage til Vest. Kun hvis Vest har et sikkert stik
på sin hånd er frafaldet nyttesløst, men i så fald kunne Syd ikke forhindre Vest i at
indkassere stikkene ved at undlade frafaldet.
Modspil
modspillets fordel er, at en af parrets spillere altid har udspillet, ligesom bordet
lægges ned, inden udspillerens makker lægger sit kort til. Dette giver muligheden for
at benytte modspilssignaler. De almindeligste er signaler for udspil er:
•
Udspil af et E lover også K
•
Udspil af K lover også D
•
•
Udspil af et lavt kort lover 4 kort i farven, blandt disse
enten K eller D
Udspil af T eller 9 er normalt højeste kort i farven, hvor
der rådes over mindst 3 kort i alt.
Makker kan, efter at spilfører har bedt om et kort fra bordet, nu ved sit tilspil kalde,
afvise eller markere længde.
De fleste europæiske spillere kalder med et lille kort og tilkendegiver afvisning med et
stort kort; i de fleste andre lande, især i USA og Canada er det mere populært at
kalde med et stort og afvise med et lille kort. Hvis makkerparret bruger markeringer,
er det oftest således,, at et lavt kort viser lige antal kort i farven, mens et højt kort
21
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
viser ulige antal. Nogle par bruger imidlertid lige kort/ulige kort som
markeringsprincip.
I særlige situationer vil det være nødvendigt at spille et usædvanligt højt kort som
kald, også selv om et højt kort bruges som afvisning.
Syd er spilfører i kontrakten 4♠
♠.Vest spiller ♣ E ud, og lover dermed også
ogs Kongen.
Bordet har B97 i farven, hvor Øst har D8. Når spilfører beder om syveren, bør Øst
lægge Damen, således at Vest regner med, at den er singleton.. Når Vest spiller
Kongen, og Øst lægger otteren til, må det være klart, at Øst ikke har flere i farven.
Vest kan nu forsøge at give makker en trumfning og bliver rigtig glad, hvis
fordelingen er således:
Diagram nr. 5
♠ D762
♥ DT2
Når Vest har trukket EK og kan
stole på, at Øst havde D8, er der
fuld optæling af farven: Vest 5,
♦ KB9
♣ B97
♠ E
♥ 863
♦ T765
♠ T9
N
V
♥ B9754
Ø
S
♣ EKT54
Nord 3, Øst 2 og derfor må Syd
have 3. Derfor spilles endnu en
omgang ♣ hvor Øst trumfer, og
♦ 8432
Vest skal naturligvis have stik på
trumf es senere. Hvis Øst havde
havd
spillet otteren, ville Vest måske
blive usikker på fordelingen og
evt. spille en lille ♣, hvor makker
ganske vist får stik på Damen,
♣ D8
♠ KB8543
♥ EK
♦ ED
♣ 632
men nu ikke har flere ♣.. Teknisk set afblokerede Øst Damen og hjalp dermed makker
til at sikre den nødvendige trumfning.
22
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Modspil mod UT kontrakter
Mod UT kontrakter er det ofte succesrigt at etablere en langfarve, inden spilfører får
fjernet modspillets høje kort i de andre farver, de såkaldte indkomster.
Diagram nr. 6
♠ ED6
♥ K873
Vest har ikke mange
forhåbninger om at etablere stik,
♦ K9
♣ 9654
♠ 964
N
♥ D54
♦ BT7542
V
♥ B962
Ø
S
♣ 8
men forsøger med ♦ Bonde ud.
Syd får som spilfører stikket på
Esset, og spiller et af sine 3
højeste kort i ♣ – farven, straks
♠ T753
♦ D83
efter at have taget første stik.
Dette fjerner enten Esset eller
Kongen hos Øst og næste
n
gang,
Syd tager et stik i en anden
kulør, kan den anden af de
♣ EK
♠ KB8
♥ ET
♦ E6
♣ DBT732
manglende honnører tvinges ud.
Øst kan imidlertid forsvare sig
mod denne plan ved at spille ♦,
♦ 8 til i udspillet og ♦ D tilbage, når det første stik i ♣ er
[29]
indkasseret. Når spilfører har taget stikket på bordets K og spiller ♣ til den anden
honnør væk hos Øst, har denne stadig mulighed for at spille makker ind til sine
etablerede stik. Hvis Øst havde spillet
spillet et lille kort tilbage, ville den tilbageværende
Dame imidlertid blokere for makkers ♦ [30]
Hvis der ikke er en farve, der kan etableres, vil det ofte være udbytterigt
udbytterigt at angribe
en farve, der ikke er meldt af modparten eller en farve, som er meldt at ”den blinde”,
men ikke støttet af spilfører. Dette fungerer bedst, hvis udspilleren har 4 eller flere
kort i farven.
Modspillet kan i mange situationer benytte frafald for at hindre spilfører i at få
forbindelse til "den blinde". I princippet er det samme teknik som spilførers frafald.
Fordelingen af farven er fx V: T87 N:KDB32 Ø:E65. Spilfører har derfor kun 2 kort i
farven, således at Øst efetr udspil af tieren i Vest falder fra to gange i farven. Nu kan
Syd kun få forbindelse til de oplagte kort på bordet, hvis der er en indkomst
komst i en
anden farve.
23
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Udnyttelse af meldingerne
Under spillet kan begge parter udnytte de oplysninger, meldeforløbet har givet dem.
Modspillet har fået en fornemmelse af, hvor spilførers svagheder kan være, ligesom
spilfører i de tilfælde, hvor modparten har konkurreret i meldeforløbet,, kan drage
fordel af disse meldinger.
Diagram nr. 7
♠ E5
♥ T763
♦ E743
Vest Nord Øst
Syd
♣ T64
♠ 4
♥ EKD98
♦ KDB85
♠ BT92
N
V
Ø
S
♣ D2
♥ B42
1♥
pas
pas
2♠
3♦
3♠
pas
4
4♠
♦ T9
♣ 9875
♠ KD8763
pass pas
♥ 5
pass -
♦ 62
Vest spiller ♥,, og Syd trumfer i 2.
omgang. Syd går herefter i gang
med trumferne, men Vest
bekender kun 1. gang. Syd kan nu se, at der er en taber i hver farve, og bedste
♣ EKB3
mulighed var umiddelbart en ♣-knibning
♣ knibning Meldingerne antydede imidlertid, at Vest har
5 – farve i begge
gge røde farver, og derfor kun to ♣.. Meldingerne tyder også
ogs på, at Vest
har D her, så Syd topper farven og får derefter det afgørende stik på Bonden.
24
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Optælling
I en del tilfælde kan spilfører hurtigt regne ud, hvorledes modpartens kort er fordelt
på de 2 hænder.
Diagram nr. 8
♠ EB5
♥ B73
Syd skal forsøge at vinde 5 : ♦ og
Vest har meldt ♥,, undervejs. Der
♦ D965
♣ E86
♠ 4
N
♥ EKD982
♦ 874
V
♣ T974
indmelde. Imidlertid starter Vest
♥ T4
Ø
S
♣ B52
♦ 3
kan tælles 10 topstik, når
trumferne er trukket og
umiddelbart burde Vest besidde
♠ D, når
år der var styrke til at
♠ D98632
med EKD ♥,, og da øst ikke kan
bekende 3. Gang, er Vest startet
med 6 kort i farven. Syd trumfer
trum
3. Gang og trækker trumf, hvor
♠ KT7
♥ 65
♦ EKBT2
♣ KD3
Øst kun kan bekende en gang,
men kaster to ♣. Nu spiller Syd 3
gange ♣ fra toppen, og når
år Vest bekender 3 gange, er fordelingen klar. Vest har kun
en enkelt ♠, så
å Syd har rest ved at spille ♠ E fra bordet og derefter knibe
knib ♠ D ud fra
Øst.[31]
25
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
Den farlige hånd
I bridge anvendes betegnelsen den farlige hånd om en bridgehånd, hvorfra der kan
gennemspilles en farve med svagheder. Fx giver KB6 stik, hvis modstanderen til
Venstre spiller ud fra farven, mens kombinationen ikke giver stik, hvis modstanderen
til højre spiller ud i farven, og modstanderen til venstre råder over ED. ED er i dette
tilfælde gaffel over KB6.
Ved planlægningen af spillet må spilfører derfor søge at udelukke den farlige hånd
fra stik. Det lykkedes imidlertid ikke i det følgende spil.
Diagram nr. 9.
♠ K85
♥ B76
♦ KT842
Vest
Nord
Øst
Syd
♣ K3
♠ 432
♥ 43
♦ 765
♠ T9
N
V
♥ ED9
Ø
S
♣ T9852
pass
pas
1♣
1♠
pass
pas
Dobler 2 ♥
3♣
3♠
pas
♦ ED9
♣ EDB76
♠ EDB76
♥ KT852
pas
♦ B3
Øst doblede for at vise ekstra
styrke, og selv om Vest ikke
råder over honnørpoints er denne hånd farlig, hvis der spilles ♦ ud. Imidlertid var
udspillet ♣T
T til 3 og B, hvorefter Syd kunne trumfe Esset i 2. omgang. Nu fulgte ♠ 6 til
K, ♥ 6 via 9 til K, trumf E og♥ 5 til B og D. Øst kunne nu tage Esset i denne farve,
♣ 4
men måtte så spille ud fra ♦,, hvilket giver spilfører 9 stik. Vest trumfede imidlertid sin
makkers ♥ E med sin sidste ♠, og spillede ♦,, således at makker fik 2 stik i farven.[32]
Den teknik, som gik galt for Syd, fordi Vest trumfede makkers Es, kaldes slutspil.
Ideen er, at tvinge modparten til at spille op i en gaffel.
Avancerede teknikker
For øvede spillere findes der en række mere avancerede teknikker, der kan benyttes
til at sikre ekstra stik. De vigtigste er elimination og skvis.
26
De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca.
27