Engelsk A HH3A - Silkeborg Business College

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
August 2012 – maj 2015
Institution
Silkeborg Business College
Uddannelse
Hhx
Fag og niveau
Engelsk A
Lærer
Karina Vingtoft (1. år) og Vibeke Bruun Hansen (2. og 3. år)
Hold
HH3A
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Area Study of the USA – part one: The American Dream (1. år)
Titel 2 Culture and Communication (1. år)
Titel 3 Aspects of retailing and advertising (1. år)
Titel 4 Area Study of Great Britain – part one (2. år)
Titel 5 English Football Culture: ’Fever Pitch’ (3. år)
Titel 6 Area Study of the USA – part two (3. år)
Titel 7 Area Study of Great Britain – part two: Immigration and skinheads (3. år)
Titel 8 Globalisation (3. år)
Titel 9 Introduction to Fiction (1. år)
Udover de fokusområder, der er angivet i titel 1-10, er aktuelle emner fra engelsktalende områder løbende
taget op i uvndervisningen og der er naturligvis blevet undervist i grammatik, handelskorrespondance og de
øvrige skriftlige genrer. Denne undervisning er både foregået i selvstændige moduler og som en integreret del af
den mundtlige undervisning, Den har opfyldt flg. faglige mål:
•
Skriftlig formulering af forskellige teksttyper, herunder oversættelser, resumeer, interne og eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner
•
Anvendelse af et bredt og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler
Side 1 af 15
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Area Study of the USA – part one: The American Dream
Hvor intet andet er angivet, er der tale om kernestof:
The American Dream http://www.youtube.com/watch?v=C48aGtPIuZo
Fra Contexts, Gyldendal (2005):
LeAlan Jones: ‘Our America’
Michael Lee Cohen: ‘Adam’
Fra Targets, Gyldendal (2001):
‘Understanding Americans’ (benyttet i flere sammenhænge, også på 3. år)
Filmen ’American Beauty’, instr. af Sam Mendes (1999) (i forbindelse med kulturprojekt)
Filmen ‘American History X’, instr. af Tony Kaye (1998)
Filmen ’Gran Torino’, instr. af Clint Eastwood (2008)
Omfang
Ca. to måneder, forårssemesteret 2013
Særlige fokuspunkter
Faglige mål:
• Forståelse af varierede former for autentisk engelsk
• Anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier
• Analyse, fortolkning og perspektivering af tekster (det udvidede tekstbegreb)
• Anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede
forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
• Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden
om sprogområdet og globale sammenhænge
• Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtaler om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner
Væsentligste
arbejdsformer
Der er benyttet en blanding af deduktive og induktive indlæringsmetoder, ligesom individuelt
arbejde, pararbejde, gruppearbejde og klasseundervisning har været blandet.
Retur til forside
Side 2 af 15
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 2
Culture and communication
Indhold
Hvor intet andet er angivet, er der tale om kernestof:
Fra: Let’s Face the World, Christensen og Faaborg,Systime 2002
‘The English Language’
‘The Craziest Language’
‘British and American English’
Fra: Focus on Culture, Skaarup m.fl.,Systime 2001
‘Introduction to Culture’
Fra: Discover Denmark, Systime
‘Dealing with the Danes’
Fra: The Global Manager at Work, Gesteland m.fl., Systime 2000
‘How Others See Danes’
Fra Targets, Gyldendal (2001):
‘Understanding Americans’
Videos on Dialects (suppleerende stof)
Eddy Izzard on “American vs. British”
http://www.youtube.com/watch?v=dz4Ps55Rx40&list=PL7C45505A9D9BE095&index=36&fea
(supplerende stof)
Hofstedes kulturdimensioner via app og hjemmeside:
http://geert-hofstede.com/national-culture.html
Kulturprojekt, inklusivt kulturteori (efteråret 2012)
Omfang
Oktober-december 2012
Særlige fokuspunkter
Faglige mål:
• Forståelse af varierede former for autentisk engelsk
• Anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier
• Anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede
• forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
• Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny
• viden om sprogområdet og globale sammenhænge
• Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtaler om almene, litterære,
• samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner
Der er benyttet en blanding af deduktive og induktive indlæringsmetoder, ligesom
Væsentligste
Side 3 af 15
arbejdsformer individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og klasseundervisning har været blandet.
I kulturprojektet er der arbejdet projektorienteret; arbejdet er afsluttet med en intern prøve.
Særligt fokus på at inddrage elevernes computere.
• Arbejde med mind map ved brug af www.prezi.com , www.bubbl.us
• Powtoon – elever lavede små film om ”Culture and Stereotypes”. www.powtoon.com
Side 4 af 15
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 3
Aspects of retailing and advertising
Indhold
Hvor intet andet er angivet, er der tale om kernestof:
Fra: Let’s Talk Business, Faaborg m.fl., Munksgaard 1987:
‘From Country Store to Shopping Mall’
Fra: Adult Worlds, Dahl m.fl., Munksgaard 1998
‘From work pants to fashion statement’
Fra: Conquering New Markets, Schlünssen, Systime 2008
‘Sweden’s H&M lands in China’
‘How much is music worth?’
Film: The Joneses, instr. af Derrick Borte (2009)
What is Clutter?
http://www.youtube.com/watch?v=SfULLVxcB6M&feature=related
Coca Cola – Wendy Clark om markedsføringsstrategien “Liquid and Linked”
- focus på medierne som “paid, earned, owned, and shared media model”
http://www.youtube.com/watch?v=8HCDKnCwbiA
Coca Cola – Mildenhall on Liquid and Link” from AdWeek 2011
http://www.youtube.com/watch?v=Wx4trKSBpvs&feature=related
På 2. år:
Foredrag med Superjams grundlægger Fraser Doherty d. 14.3. 2014
Uddrag af Fraser Doherty: ’Super Business’ (2011)
www.fraserdoherty.com
Omfang
August-oktober 2012 + marts 2014
Særlige fokuspunkter
Forløbet har indgået som en optakt til et projekt i fagene Afsætning og VØ.
I engelsk er emnet blevet brugt som introduktion til det erhvervssproglige område.
Faglige mål:
• Forståelse af varierede former for autentisk engelsk
• Anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier
• Analyse, fortolkning og perspektivering af tekster (det udvidede tekstbegreb)
• Anvendelse af viden om samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i
Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
• Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidSide 5 af 15
•
Væsentligste
arbejdsformer
ling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge
Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtaler om almene, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner
Der er benyttet en blanding af deduktive og induktive indlæringsmetoder, ligesom
individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og klasseundervisning har været
blandet.
Retur til forside
Side 6 af 15
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 4
Area Study of Great Britain – part one
Indhold
Hvor intet andet er angivet, er der tale om kernestof.
Om sprog, historie, geografi og kulturel identitet:
’Identity: In English, The British Isles, Influences, Empire, Politics’
’Britishness’
Lydoptagelser af forskellige varianter af britisk engelsk:
http://www.youtube.com/watch?v=dABo_DCIdpM (supplerende stof)
Diverse selvfundne materialer om Wales, Scotland og Northern Ireland
(lande fordelt på grupper; præsentation for klassen)
Fra British Life and Institutions (2000):
‘People’
‘Sport’
Fra Adult Worlds (1998):
‘Education in Great Britain today’
Fra What’s Up, Britain? (2008):
’Introduction’
’Why Do UK teenagers struggle to cope?’
‘Teens talking – typical or terrible?’
‘Girls Binge Drink Lads Under the Table’
Fra Targets, Gyldendal (2001):
‘Black Brit Across the Atlantic’
‘The Lure of London’
Toby Glanvlle: ‘This is my England’ (selvbiografi)
Bejamin Zephaniah: ‘The Men From Jamaica Are Settling Down’ (digt)
http://benjaminzephaniah.com/ (supplerende stof)
Zephaniah-poetry raps:
http://www.youtube.com/watch?v=EC57oeaDpfM (supplerende stof)
http://www.youtube.com/watch?v=82_so2mIe5c (supplerende stof)
David Dabydeen: ‘London Taxi Driver’ (digt)
Nick Hornby: ‘Faith’ (novelle)
Filmen ‘Boy A’, instrueret af John Crowley (2007)
Anmeldelse af ‘Boy A’ på www.rottentomatoes.com (supplerende stof)
Kapitel 13. ’Literary Toolboxes’ fra ’Get Ready to Communicate’ (supplerende
stof)
Side 7 af 15
Omfang
Skriftlige opgaver: Diverse opgaver med fokus på UK
Ca. 35 lektioner à 60 minutter
Særlige fokuspunkter
Faglige mål:
• Forståelse af varierede former for autentisk engelsk
• Anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier
• Analyse, fortolkning og perspektivering af tekster (det udvidede tekstbegreb)
• Anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
• Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge
• Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtaler om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner
Væsentligste
arbejdsformer
Der er benyttet en blanding af deduktive og induktive indlæringsmetoder, ligesom
individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og klasseundervisning har været
blandet. Eleverne har derudover lavet rollespil og fremlæggelser.
Retur til forside
Side 8 af 15
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 5
English football culture : ’Fever Pitch’
Indhold
Kernestof:
Nick Hornby: ’Fever Pitch’ (1992)
Supplerende stof:
Anders Lindegaard: “Udgangspunkt for engelsk success er elendigt”,
Politiken 14 June, 2014
Diverse engelske hjemmesider om Englands resultat ved VM i fodbold sommeren
2014, forfatteren Nick Hornby, Arsenals aktuelle situation mv.
Fra Get Ready to Communicate – Your Basic Tools, Systime 1993:
‘Chapter 13: Literary Toolboxes’
Omfang
Ca. 10 lektioner à 60 minutter
Særlige fokuspunkter
Forløbet bygger videre på den del af ’Area Study of GB’, der beskæftiger sig med
britisk sportskultur.
Faglige mål:
• Forståelse af varierede former for autentisk engelsk
• Anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier
• Analyse, fortolkning og perspektivering af tekster (det udvidede tekstbegreb)
• Anvendelse af viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
• Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge
• Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtaler om almene, litterære og samfundsmæssige emner
Væsentligste arbejdsformer
Efter en generel introduktion til engelsk fodboldkultur, er arbejdet med selvbiografien ’Fever Pitch’ organiseret projektorienteret med både en mundtlig præsentation og en skriftlig aflevering af arbejdet som produkter.
Retur til forside
Side 9 af 15
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 6
Area Study of the USA – part two
Indhold
Hvor intet andet er angivet, er der tale om kernestof:
Generel information om det politisk system:
“The Political System” – uddrag fra bogen ‘America in Close-Up’
https://s2americanstudieslantz.files.wordpress.com/2014/03/government_system_inf629_3.gif
http://aventalearning.com/content168staging/2006Civics/3_faps_b/images/3branches.jpg
Kort guide til de politiske partier:
http://www.seattlelutheran.org/a-guide-to-five-american-political-parties-by-alexandria-naftchi/
Information om midterm elections, 4 November 2014:
“US midterm elections 2014: Republican Senate victory dooms Obama to lame duck status”,
artikel fra The Telegraph, 5 November, 2014 - link:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-election/11209683/US-midterm-elections-2014
Senate-victory-dooms-Obama-to-lame-duck-status.html
Resultater af midterm elections 2014 – New York Times’ hjemmeside:
http://elections.nytimes.com/2014/liveblog?utm_source=top_nav&utm_medium=web&utm_cam
2014
Best and worst midterm election commercials – link:
http://www.washingtonpost.com/opinions/drew-babb-the-best-and-worst-election-ads-of-the-20
midterms/2014/11/18/0a3788ba-6e90-11e4-ad12-3734c461eab6_story.html
Obama’s State of the Union Address, 20 January 2015:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cse5cCGuHmE
Transskription:
http://edition.cnn.com/2015/01/20/politics/state-of-the-union-2015-transcript-full-text/
Martin Luther King: ‘I have a dream’
(tekst og lydoptagelse på http://www.amreicanrhetoric.com )
www.leksikon.org/art.php?n=355 (om borgerrettigheder – supplerende stof)
www.infoplease.com/spot/civilrightstimeline1.html
Fra Creative Writing, Systime (2013):
’Analysing Non-Fiction’ + introduktion til analyse af taler
Skriftlig aflevering om Emma Watsons tale I FN, september 2014
Omfang
Ca. 12 lektioner à 60 minutter
Side 10 af 15
Særlige fokuspunkter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faglige mål:
Forståelse af varierede former for autentisk engelsk
Anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier
Analyse, fortolkning og perspektivering af tekster (det udvidede tekstbegreb)
Anvendelse af viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA til
analyse og perspektivering af aktuelle forhold
Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny
viden om sprogområdet og globale sammenhænge
Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtaler om almene og
samfundsmæssige emner
Væsentligste
arbejdsformer Der er benyttet en blanding af deduktive og induktive indlæringsmetoder, ligesom individuelt
arbejde, pararbejde, gruppearbejde og klasseundervisning har været blandet.
Retur til forside
Side 11 af 15
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 7
Area Study of Great Britain – part two: Immigration and skinheads
Indhold
Kernestof:
David Leland: ‘Made in Britain’ (1982) (drama)
Filmatiseringen heraf (samme år)
Fra Plougheld: ”Britain – Past and Present”, Systime 2008:
“What does it mean to be British?’
http://www.prejudiceinstitute.com/skinheadsFS.html (link om skinheads)
Linksamlingen/artiklerne ’Born abroad. An immigration map of UK’:
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/05/born_abroad/html/overview.stm
Filmen ‘This is England’, instr. af Shane Meadows (2007)
Supplerende stof:
Abstract af artiklen ’Youth Justice’ af Andrew Rutherford (2002)
Fra What’s Up, Britain?:
‘Under the Skin’ (BBC News, 12 April 2007)
Fra Get Ready to Communicate – Your Basic Tools, Systime 1993:
‘Chapter 13: Literary Toolboxes’
Omfang
Ca. 12 lektioner à 60 minutter
Særlige fokuspunkter
Forløbet er gennemgået på 3. år og har haft tre overordnede mål: 1 – at øve selvstændig, metodisk litterær analyse af engelsksproget fiktion, i dette tilfælde drama. 2 – at
bygge videre på det introducerende forløb om Great Britain. 3 – at sammenholde det
billede, vi får af det britiske samfund i et drama og en film, med det, som statistik og
sagprosa giver os
Faglige mål:
• Forståelse af varierede former for autentisk engelsk
• Anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier
• Analyse, fortolkning og perspektivering af tekster
• Anvendelse af viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i
Storbritannien til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
• Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling
af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge
• Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtaler om almene, litterære og samfundsmæssige emner
Væsentligste Der er benyttet en blanding af deduktive og induktive indlæringsmetoder, ligesom
arbejdsformer individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og klasseundervisning har været blandet. Eleverne har ligeledes afholdt fremlæggelser på klassen og lavet rollespil.
Retur til forside
Side 12 af 15
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 8
Indhold
Globalisation
Hvor intet andet er angivet, er der tale om kernestof:
Part one – Cultural awareness:
Richard Gesteland: ’Do’s and Taboos. Proper Etiquette in the Global Market-place’, The Rotarian, April 1998.
‘Did you want a waiter or a dog?’, International Management, September 1983 (supplerende stof)
‘Language and culture: ”Global English”’
‘Going global – being global: “The world and me”’
Skaarup m.fl.: ‘Focus on Culture’, Systime 2008:
‘Danish Culture Seen from Abroad’
‘Cultural Awareness’
‘Managing the Tweets’, Businessweek d. 1.6. 2009
‘Why We Tweet’, Businessweek d. 15.6. 2009
Fra ‘Get Ahead’, Forlaget Økonom (2002):
‘Globalisation’
‘Behind Instagram’s Success, Networking the Old Way’, The New York Times, 13 April 2012
Part two – Doing business globally
Michelle Dammon Loalka: ‘The art of Chinese Relationships’, BusinessWeek Online, January 6,
2006
Fra Flensted, Sibbernsen og Toft: Emerging India, Forlaget Øknom (2004):
’How to Do Business in India’
Joyti Thottam: ‘Where the good jobs are going’, Time, Augsut 18-25, 2003
Dan McDougall: ‘Indian “slave” children found making low-cost clothes destined for Gap’, The
Observer, d. 28.10. 2007
Virginia Mathhews: ‘Cultural Exchange’, The Guardian, d. 17.7. 2006
‘Nike’s New Game Plan for Sweatshops’, Business Week Online d. 20.9. 2004
’Nike Names Names’, Business Week Online d. 13.4. 2005
‘How activism forced Nike to change its ethical game’, The Guardian juli 2012
Diverse billedillustrationer af begrebet ’Globalisation’ fra Google Billeder (supplerende stof)
http://www.geert-hofstede.com/ (repetition - supplerende stof)
Diverse videoer om globalisering (supplerende stof):
http://www.youtube.com/watch?v=5j29lD87fPY
http://www.youtube.com/watch?v=bkz_MmN0wQk
http://www.youtube.com/watch?v=LOtX9DAwOyw&list=PLadhUOzfia6Ae-hRO9woMiiTwqXiQyHR
Omfang
25 lektioner à 60 minutter
Særlige fokuspunkter
Forløbets sigte er at forstå samfunds-, arbejds- og forretningsliv i et globalt perspektiv. De ’briller’
de angivne tekster er læst med, er begreberne ’cultural awareness’ og ’globalisation’.
Side 13 af 15
Faglige mål:
• Forståelse af varierede former for autentisk engelsk
• Anvendelse af hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier
• Analyse, fortolkning og perspektivering af tekster (det udvidede tekstbe-greb)
• Anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og er-hvervsrelaterede
forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
• Anvendelse af relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formid-ling af ny viden
om sprogområdet og globale sammenhænge
• Sammenhængende redegørelse for og deltagelse i samtaler om almene, litte-rære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner
Væsentligste
arbejdsformer
Der er benyttet en blanding af deduktive og induktive indlæringsmetoder, ligesom individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, elevpræsentationer og klasseunder-visning har været blandet.
Side 14 af 15
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 9
’Introduction to Fiction’
Indhold
Kernestof, når intet andet er nævnt:
Fra: Texting, 1st year fiction, Egebjerg m.fl. Systime 2009
Tools for texting - working with fiction
Prezi om litteraturanalyse
http://prezi.com/snslospmv8pi/engelsk-litteraturanalyse/
Fra: Pedersen m.fl., Contexts, Gyldendal 2004:
Ernest Hemingway: ‘Indian Camp’
Auster/Mitchel: ‘The New Girl’
To oplæsninger:
http://www.youtube.com/watch?v=P8sgIu5G7LM (supplerende materiale)
http://www.youtube.com/watch?v=x0-Au2PMe70 (supplerende materiale)
Fra: Looking for America, Christensen, Systime 2002:
Lynne Tillman: ‘Tales of New York’
John Cheever: ‘Reunion’ (1962)
Siri Hustvedt: ‘Living with Strangers’ (2002)
Omfang
Særlige fokuspunkter
Marts-maj 2013
Litterære begreber; påstand og belæg med fokus på brug af teksteksempler
At kunne analysere litteratur
Eleverne havde op til afleveringen arbejdet med blog-skrivning. Herefter diskussion af subjektiv og objektiv, og igen fiktiv og non-fiktiv tilgang til stof.
Væsentligste arbejdsformer
Deduktiv undervisning, individuelt arbejde samt pararbejde.
Elever har i højere grad fået lov at bestemme partnere i gruppearbejde.
Retur til forside
Side 15 af 15