Engelsk B / enB6 / underviser Kirsten Charlotte

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
maj-juni, 2014/15
Institution
Horsens HF og VUC
Uddannelse
Hf/hfe
Fag og niveau
EnB
Lærer(e)
Kirsten Charlotte Garney
Hold
EnB6
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Celebrities
Titel 2 The British Empire
Title 3 The Great War
Title 4 Crime and Punishment
Title 5 South African short stories
Title 6 Facebook users
Side 1 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Celebrities
Indhold
Andy Warhole: uddrag af Fame (1975)
Nick Hornby: uddrag af Juliet, Naked (2009)
John Niven: uddrag af Kill Your Friends (2008)
Oliver Harvey: ‘Lord Byron’s life bling, booze and groupie sex’ (2008)
Alle tekster er taget fra bogen Angles
Omfang
10 lektioner a 50 minutter
Særlige fokuspunkter
Introduktion til tekstanalytiske begreber til novelleanalyse og kommunikationsmodeller og analyse af nonfiction.
Grammatikundervisning: ordklasserne præsenteret, kongruens, verbets tider
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning og gruppearbejde
Side 2 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2
The British Empire
Indhold
From Worlds of English, p. 30-34
From An Illustrated History of Britain, p.145-147 (Queen and Empire)
The British Empire in colour (documentary)
From Angles: Niall Ferguson:How Britain made the modern world 2014)
George Orwell: Shooting an Elephant (1938)
Supplerende materiale:
Maps of the British Empire
National anthems fra Last Night of the Prom
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_men8Mkj32-xrxr6ehOiMV9auTBEClI
John Agard: Listen Mr Oxford don
Omfang
18 lektioner a 50 minutter
Særlige fokuspunkter
Baggrunden for det britiske imperiums opståen, the national anthems og deres
betydning i dag, the Victorian era og fremskridtstroen.
Fra læreplanens krav:
– beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og
diskussion på engelsk
– give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling af et
kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk
Grammatik: Modalverber og udvidet tid.
Brug af opslagsværker og ordbøger til selvstændig fremlæggelse af emne
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning/gruppearbejde. Kursisterne udarbejdede selvstændige
mundtlige fremlæggelser af underemner til forløbet
Retur til forside
Side 3 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3
Indhold
The Great War
Om baggrunden for 1.verdenskrig, the scramble for Africa
Lærerfremstillet ppt
From An Illustrated History of Britain p.159-161
John McCrae: In Flanders Fields (1915)
Sigfried Sassoon: Suicide in the trenches (1918)
Rupert Brooke: The Soldier (1914)
Supplerende materiale:
Regeneration (1997) dir. Gillies MacKinnon
John Singer-Sargent: Gassed (1915)
http://www.nbcnews.com/watch/nightly-news/tower-of-london-poppies-honor-lives-they-would-have-led--356212291548
Omfang
15 lektioner a 50 minutter
Særlige fokuspunkter
Historien om the poppies’ betydning, introduktion til lyrikanalyse. Om generationen af unge digtere, som deltog i 1.verdenskrig, om shell shocks m.m.
Fra læreplanen: anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien til analyse og perspektivering af aktuelle forhold.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning og gruppearbejde
Individuelle grammatikøvelser på
https://elt.oup.com/student/headway/?cc=dk&selLanguage=en
Side 4 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4
Crime and Punishment
Indhold
Indledning med vokabularieøvelser fra Contexts
Daniel Ransom: ‘Rendezvous’ (1985)
Stephen King: ‘The man who loved flowers’, (1977)
Andrew Vachss: ’Hostage’ (1989)
Excerpt of American Psycho af Brett Easton Ellis, (1991) gengivet fra Angles
The Second Amendment (1776) I udgaven fra Columbine and beyond af Liselotte
Tang mfl., 2006
Angela Blair: ‘Pro-Gun Advocates, Anti-Gun Advocates and rising crime rates in
America’, fra Angles
‘Gary Gilmores’ Letter to Nicole’, fra A New Entrance af Eva Rosenvold mfl.
Kevin O’Sullivan: My Sons on Death Row, 1990, gengivet fra The Lift
American Psycho, dir. Mary Harron, 2000
Supplerende:
The Life of David Gale, dir. Alan Parker, 2003
Omfang
Ca. 22 lektioner a 50 minutter
Særlige fokuspunkter
Vi har læst fiction såvel som nonfiction og arbejdet med dødsstraf set fra både
tilhængere og modstanderes side. Derudover har vi diskuteret yuppie-begrebet og
hvad der konstituerer en psykopatisk personlighed.
Fra læreplanen:
anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i
USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
– formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæssige
kommunikationsstrategier
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/gruppearbejde
Side 5 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5
Facebook users
Indhold
Jennifer Stillman: Is Facebook turning Generation Y into a Bunch of Narcissists? BNET, December 14, 2014
“Facebook users ’are insecure, narcissistic and have low self-esteem’”, by Mail
Foreign Service, 2008.
Egne papirer om Goffman’s “Front Stage” and Back Stage” theories
Catfish, dir.Henry Joost and Ariel Schuulman, 2010.
Supplerende:
Dick Pelltier:’Global Brain – The Internet could become conscious by mid2030s’, 15/3/2008.
Omfang
8 lektioner a 50 minutter
Særlige fokuspunkter
Indblik i Goffman’s teorier, indlæring af begreber som oversharing og narcissisme
Fra læreplanen:
kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede
tekster og engelsksproget mediestof, herunder film
– analysere og fortolke litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof,
herunder film
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning/gruppearbejde
Side 6 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 6
South African short stories
Indhold
Andre Brink: The Wasteland (1991)
Nadine Gordimer: ‘Once Upon a Time’ og ‘Comrades’ (1991)
South Africa – A short history of the colonization of South Africa. Fra Timeless
Themes af Lis Ramberg Beyer, 2013
Supplerende:
Peter Gabriel: Biko (1988)
Trevor Noah: https://www.youtube.com/watch?v=GgZYCj39M38
Omfang
Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner
Særlige fokuspunkter
Indblik i Sydafrikas historie og novelleanalyse af noveller der tematiserer apartheid.
Fra læreplanen:
forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
– beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale
og diskussion på engelsk
Væsentligste arbejdsformer
Gruppearbejde og klasseundervisning
-
Side 7 af 8
-
Side 8 af 8