MRSA og antibiotika

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA
Poul Bækbo
Team Sundhed
Fagligt nyt
22. September 2015
FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA – HVORFOR ?
En overskyggende ”driver”:
Risikoen og frygten for
at vi ikke kan behandle syge mennesker
på grund af antibiotika-resistens
(MRSA)
2...|
21. september 2015
EUROPÆISK ANTIBIOTIKADAG 2014
Nick Hækkerup, tidligere Sundhedsminister:
” personligt ser jeg helst at antibiotika
forbeholdes til mennesker”
3...|
21. september 2015
ANTIBIOTIKA FORBRUG
Opgørelse over antibiotikaforbrug til alle producerede dyr
450
400
Mg antimocrobial/ kg PCU
350
300
250
200
150
100
50
0
Danmark
2012
TIDLIGERE FRIVILLIGE BRANCHETILTAG
● Udfasning af vækstfremmere (= halvering af total)
● Stop for brug af cefalosporiner (2010)
+ støtter den offentlige GUL-kort ordning
5...|
21. september 2015
UDVIKLING I ANTIBIOTIKAFORBRUGET TIL
PRODUKTIONSDYR
250
200
Ton
Ca. 32 mill.
smågrise
Ca. 22 mill
smågrise
150
100
50
År
Terapeutisk
6...|
21. september 2015
Vækstfremmere
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1994
1992
1990
0
BRUG AF CEPHALOSPORINER OG
FLUOROQUINOLONER TIL SVIN
Kilo
140
120
100
80
60
Sanering af 10 sohold
for ondartet lungesyge
40
20
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fluoroquinoloner
2008
2009
2010
2011
Cephalosporiner
2012
2013
2014
SVINEBRANCHENS MÅLSÆTNING
Reduktion i totalforbruget:
● 20 pct. fra 2009-2020:
● 10 pct. fra 2009-13 (ca. 13 pct. opnået )
● 10 pct. frem til 2020
● 50 pct.s reduktion af tetracyklin i løbet af 2015
● Støtter udvikling af ”differentieret GUL kort”
● Noget vejer mere, MEN andet vejer mindre
21. september 2015
REDUKTION I ANTIBIOTIKA FORBRUGET
Total forbrug nedsat med:
● 5,6% i 2014 i forhold til 2013
● 9,1% første 6 mdr. af 2015 i forhold til samme periode
2014
Tetracyklin nedsat med:
● 20,5% første 6 mdr. af 2015 i forhold til samme periode
2013
9...|
21. september 2015
MRSA 398 = HUSDYRTYPEN
Methicillin Resistent
Staphylococcus aureus
Hedder i udlandet: LA-MRSA
(LA = Live Stock = husdyr)
Alle danske stammer er tetracyklin-resistente
Nogle danske stammer er multi-resistente
STAFYLOKOKKER
Stafylokokker findes hos ca. 50% af befolkningen
●
●
●
25% er permanent bærer
50% bliver forurenet i løbet af dagen
25% aldrig koloniseret
PERSONER SMITTET MED MRSA I DANMARK
3500
3000
Ny MRSA
vejledning
2500
1696
2000
1500
1455
1000
500
0
1335
648
14
2007
987
1129
1276
788
777
64
43
111
166
233
2008
2009
2010
2011
2012
648
MRSA 398
Andre MRSA
2013
2014
43%
RISIKO FOR MENNESKER VED MRSA
FRA DYR
MRSA rapport om risikovurdering, Dec. 2014
●
●
”For befolkningen som helhed udgør MRSA 398 et meget lille
problem”
Smitte med kød må anses som minimal
De væsentligste sygdomsproblemer
●
●
Inficerede sår
Bylder i huden
De fleste mennesker taber MRSA398 i løbet
af 1-2 dage
MRSA 398 - HUSDYRTYPEN
I Danmark hovedsageligt hos svin
●
●
Men også i mink og få mælkeprøver
I udlandet også hos heste, kalve, fjerkræ og hunde
Er hos de fleste svin i lande som Holland, Italien,
Tyskland og Spanien
MRSA CC398 FOREKOMST I DANMARK
Forekomst blandt stikprøve på 80-200 besætninger
År
2009
2010
2011
2014
% positive svine
besætninger
12
16
16
68
63 % smittede avlsbesætninger i 2014
DEN NYE BEKENDTGØRELSE GÆLDENDE
FRA 1. OKTOBER 2014
I forrummet skal forefindes
● Håndvask med koldt og varmt vand
● Håndsæbe
● Hånddesinfektionsmiddel
● Engangshåndklæder
● Tøj eller overtrækstøj til anvendelse i besætningen
● Gummistøvler eller andet fodtøj.
● Faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og evt. udstyr.
… OG der skal udarbejdes en smittebeskyttelsesplan
SANERING I NORGE
Mindst 26 besætninger er saneret
●
●
5 sopbesætninger + 19 aftagere
MRSA positive dyrlæger formentlig smittekilden i 2 tilfælde
Resultat
● 2 besætninger testet positiv efter sanering
● 1 besætning testet positiv efter 2. sanering !!!
NB! Avlsbesætning med over 50 aftagere smittet (sept-15)
● Mindst 5 aftagere smittet
NYE UNDERSØGELSER PÅ VEJ
Svineafgiftsfonden (2,3 mill kr in 2015)
1. Kan øget hygiejne standse spredningen fra besætning til samfund
2. Forekomst af MRSA hos heste og kalve i DK
3. MRSA398 fra svin til hospital
‘Dan Jørgensen’ (35 mill. kr over 3 år)
● Projektet udføres af DTU & SSI
● 15 forskellige aktiviteter
●
●
●
●
●
Simuleringsmodel for MRSA spredning og kontrol
Forekomst af MRSA i svinebesætninger
Kontrol og reduktion i svinebesætninger
Risiko for mennesker af MRSA fra grise
Økonomiske konsekvenser for det danske samfund
Fødevarestyrelsen:
● Undersøger 69 ud af 96 økologiske svinebesætninger i 2015
NY RÅDGIVNINGSTJENESTE

OFFENTLIG MRSA HANDLINGSPLAN
16. APRIL 2015
20...|
21. september 2015
4-ÅRIG OFFENTLIG MRSA HANDLINGSPLAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
21...|
Reduktion af antibiotika: 15 pct. fra 2015-2018
Hygiejnetiltag til hindring af MRSA spredning
Reduktion af smitte (smittebeskyttelse + fravæn-alder)
Screening for MRSA (+ andre dyr)
Forskning i smitteveje for MRSA
International indsats
21. september 2015
REDUKTION AF ANTIBIOTIKA: 15% FRA 2015-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
22...|
Differentieret gul kort (udvikling + implementering)
Stramning vedr. flokmedicinering ? (KAMPAGNE 2015)
Reduktion af tetracykliner (helt udfasning hurtigst)
Øget brug af vacciner
Fortsat stop for cefalosporiner & flouroquinoloner
Reduktion i brug af zink
Foderkvalitet og bedre dyresundhed
21. september 2015
Kampagne design
Fra 1/9/15
Kontrol besætninger
Fødevarestyrelsen
Fra ca. 21/09/15
Kontrol dyrlæger
75 besætninger (uvarslet)
1 tilsynsførende
31/12/15
Slutdato
SRA
75 dyrlæger (anmeldt)
2 (1?) tilsynsførende
Korrekt brug af antibiotika
Faglighed ved ordinering
Kontrol af:
- Opbevaring medicin korrekt?
- Registreres anvendt medicin efter
reglerne?
- Følges dyrlægens anvisning med
baggrund i aktuel behandling?
Kontrol af
- Udtages der prøver før ordinering?
- Evalueres prøvesvarene?
- Håndtering af inkonklusive prøvesvar?
- Laves der handlingsplaner for
nedbringelse af Ab-forbrug?
- Opsamling fra besætningsbesøg
Dyrlægens
holdning til de
nye regler
(selvstændig)
23...|
21. september 2015
Tid
HVORFOR FOKUS PÅ TETRACYKLIN ?
24...|
●
Ansvarlig anvendelse af antibiotika i svineproduktionen
●
Lægerne ønsker tetracyklin væk, også humant (12 pct.)
●
Der er en højt forbrug (31pct. af total) og det meste i vand (90%)
●
Alle MRSA398 er resistente
●
De fleste Salmonella (75 pct.) og E.coli (65 pct.) er resistente
●
Der er gode alternativer til tetracyklin
21. september 2015
MINDRE TETRACYKLIN – MERE SUNDHED
●
●
●
●
Ca. 20 smågrise eller slagtesvinebesætninger
Gennemføres af dyrlæger fra 3 praksis grupper
Data: dødelighed, tilvækst, ADD, tiltag i besætning
Prøver: E.coli resistens + alm. Diagnostik + MRSA
● Resultater forår-2016
● Kontakt Poul Bækbo [email protected]
25...|
21. september 2015
Supporting organisations
Supporting projects
COPENHAGEN
30 September
- 2 October 2015
www.icohar.org
Friday 2 OCT: FREE participation
Zoonotic risks associated with antimicrobial resistance
●
First session: ’ The impact of antimicrobial use in animals on human health’
●
The view by the World Health Organization,
●
The relative contribution by companion animals to resistance problems in human medicine.
●
The relative contribution by livestock to resistance problems in human medicine.
●
Panel discussion
●
Second session: ’ Livestock-associated MRSA:
●
The view by the European Food Safety Agency.
●
The Dutch experience: past, present and future.
●
The Danish experience: past, present and future.
●
Panel discussion
burden and control’
Spørgsmål ?
VI KAN OG VIL GØRE DET ENDNU BEDRE
28
21-09-2015
DOK. 20120021
Ekstra slides
29...|
01-09-2015
MRSA 398 - DYRETYPEN
Hvor mange smittes
Holland
●
●
I smittede svinebesætninger
● 49% af landmænd
● 3% af hustands-medlemmer
I smittede kalvebesætninger
● 38% af landmændene
● 16% af hustanden
Danmark (4 svinebesætninger)
●
●
●
80% af svinepassere vedvarende bærere
0 % af husstanden
(29% positive hunde/katte)
MRSA OG FØDEVARER
MRSA 398 kan findes i svine- og fjerkrækød
MEN
● Smitte med kød må anses som minimal
● Fødevareminister Dan Jørgensen (16.09.2014)
●
●
Statens Serum Institut & Danmarks Tekniske Universitet
Ingen ændring af hidtidig risikovurdering !!!
MRSA 398 OG DE ANDRE
TYPER MRSA
Bakterietype
Almindelige stafylokokker
Dødsfald som følge af
blodforgiftning med stafylokokker i
årene 2009-2013
1.241
Alle typer af MRSA
27
Heraf MRSA CC398
3 (samt 2 i 2014)
FORBRUG AF TETRACYKLIN
(Kg aktivt stof)
● Behandling af smågrise (56 pct.)
● Behandling af slagtesvin (36 pct.)
● Behandling af søer & pattegrise (8 pct.)
● Vækstdyr
●
●
●
33...|
Behandling af diarre (ca 75 pct.)
Behandling af luftvejssygdomme (ca. 25 pct.)
90% gives via vand eller foder
21. september 2015