Nr. 2 - 2015 - Aarby Kirke

Å rby
kirke & sogn
Au g u st · S e p t e m be r · O k tobe r · N ovemb er | n r. 2 | 2 0 1 5
10
4
2
5
www.aarbykirke.dk
5
11
2015
6
1
Alvorlige tanker
i sommervarmen
– om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord
To begreber ingen af os ønsker berøring med, for det ville
jo betyde, at en vi elsker er døden nær. To komplicerede
begreber, som fylder mere og mere i debatten herhjemme
og som rejser spørgsmål om livets værdi i sig selv, livskvalitet og værdighed omkring den sidste tid i et menneskeliv.
Det er der lavet en film om, en film af instruktøren, der
tør jonglere med de helt store problemstillinger og følelser Bille August.
»Vi har gjort, hvad vi kunne.« Sådan siger ægtemanden
Poul til sin syge hustru, Esther, i filmen Stille hjerte.
I filmen samler Poul og Esther deres familie til en sidste
weekend, inden Esther skal begå selvmord, hjulpet af sin
mand Poul, der er pensioneret læge. Esther har sygdommen ALS, den aggressive udgave af den uhelbredelige
sygdom sklerose der virker trinvis lammende og medfører
døden.
Beslutningen er allerede talt igennem med parrets to døtre og deres familie samt veninden Lisbeth, som også deltager i sammenkomsten. Alle har på forhånd tilkendegivet deres tilslutning til beslutningen og har indvilliget i at
holde det hemmeligt for ikke at skaffe Poul problemer på
halsen, fordi assisteret selvmord er ulovligt. Selvmordet
skal ske nu, hvor Esther er rask nok til selv at kunne tage
den blanding af piller, som Poul forbereder til hende, så
hun kan dø hurtigt og smertefrit.
Den yngste datter, som er psykisk skrøbelig og selv har et
selvmordsforsøg bag sig, er dog alligevel ikke helt med på
idéen. Hun behøver mere tid. Men hun bliver afvist ikke
mindst af sin storesøster, med argumenter om, at den beslutning, der er truffet, er den fornuftigste og at det at
ville holde på moderen er egoistisk.
Og så følger et maskespil af overdreven hygge og »- Har vi
det ikke dejligt« for de skal jo afslutte moderens liv med
en sidste familiefest – en fingeret juleaften, med træ og
det hele, selvom det ikke er jul.
Storesøsteren kommer også i tvivl, da hun ser sin far og
veninden Lisbeth kysse hinanden. Mistanken om, at faderen vil skaffe moderen af vejen for endelig at kunne
dele sit liv med veninden Lisbeth, som har været en del af
familien og med på alle ferier, slår ned i hende. Og hun
ender med at ringe 112 og anmelde et selvmordsforsøg.
Da hun fortæller det til forældrene, viser det sig, at Esther
er indforstået med, at hendes mand og Lisbeth nu skal
2
finde sammen. Hans lykke, gør
hende glad og tryg.
Storesøsteren fortryder sin opringning, men ambulancen er
på vej. Og den anden søster ofrer sig, idet hun tilbyder at
lade, som om det er hende, der igen har forsøgt selvmord,
så moderen og faderen går frie. Hun vil skulle udholde en
periode på et psykiatrisk sygehus, men til gengæld kan
hendes mor få lov at begå selvmord, hvilket hun så gør,
da alle andre er kørt, og Poul har givet hende pillerne. Og
filmen slutter, da Esther dør i hans arme i deres soveværelse.
Filmen er en stille beretning, hvor alt går op i en højere
enhed til sidst, hvis man altså ikke aner skelletterne, der
spøger i skabet.
Dør Esther for sin egen skyld eller dør hun i misforstået
hensyn til sin mand, sine døtre og sin veninde?
Det bærende argument for aktiv dødshjælp og assisteret
selvmord er aflysningen af lidelse, hvorfor skal et menneske lide, når døden alligevel banker på.
Men det er bare vigtigt at huske at grundende til dødsønsket kan være mange og at der altid er dem der skal leve
videre med den nu afdødes beslutning.
I en tid, hvor vi taler mere og mere om al den dyre livsforlængende medicin til f.eks. terminale kræftpatienter,
og om at prioritere vores ressourcer, er det påfaldende at
fortællingen i Stille hjerte også handlede om ikke at ville
være til besvær, ikke at ville forsvinde langsomt og uundgåeligt for den anden, og være årsag til al den smerte der
her medfølger.
For år tilbage var vi ikke herrer over liv og død som vi er
og har mulighed for at være det i dag. Og stiller vi os selv
spørgsmålet – Skal nogen lide unødigt? Er svaret selvfølgelig: Nej!
Men vi skal også passe på, at vi ikke ureflekteret gør os
selv og andre i tilfældet af terminal sygdom til genstand
for medlidenhedsdrab, som aktiv dødshjælp og assisteret
selvmord jo nu engang er.
Vigtigst af alt, tror jeg, er det, at have taget stilling selv,
både som eventuel pårørende og som eventuel terminalt
syg og få formidlet sin holdning til dem man elsker.
Og så må vi se hvad fremtiden bringer i forhold til både
aktiv dødshjælp og assisteret selvmord herhjemme.
Helga Tidemann Jensen, sognepræst
opslag
neste
Sensommergudstjesha
ven!
– Guds ord og øl i præstegård
stjeneste i Årby kirke
Søndag d. 23. august kl. 14 er der sensommergud
tjenesten byder teltet i præsteVi starter i kirken – og begårdshaven på fadøl, sodavand,
væger os så over i præsteVelkommen
kaffe og et oste og snackbord –
i præstegårdshaven
gårdshaven, med stop ved
så vi kan nyde det forhåbentudsigten bag ved kirken.
ligt gode vejr sammen i præsteel–
Bar
Sams
et
gårdshaven.
I år er tema
Guds
en:
ler vel i virkelighed
Som sagt er alle velkomne store
Bar! Temamelodien til Sams
som små øl- som kaffedrikkere,
Bar – synger om det at blive
og så vil kirken gøre sit bedste
taget imod som man er, og
for den dag at være ikke Sams
om gaven ved at have et sted
Bar, men Guds Bar, et sted hvor
man altid er velkommen.
man bliver genkendt og med
n
kirke
glæde bliver budt velkommen.
Sådan et sted skulle
gerne være, så kom som I er,
Vi ses!
I er velkomne og efter guds-
Indskrivning af årets konfirmander
og introduktionsgudstjeneste!
Søndag d. 6. september kl. 10
September er tiden hvor konfirmanderne
strøm­mer ind i kirke og sognegård. For at få
hold på hvor mange skønne unge mennesker vi
i 2016 skal konfirmere her i Årby kirke, så skal
de indskrives til konfirmationsforberedelse.
Så kom glade og spændte både fra Friskolen og
fra de nye klasser på Rynkevangsskolen, alle
gamle elever fra Årby skole, lokale Årbyboere og
Friskoleelever, som her efter sommerferien går i
7. klasse og skal konfirmeres i 2016.
Vi byder velkommen med en introgudstjeneste,
der efterfølges af et introduktionsmøde, hvor
jeg præsenterer mig selv og de ting vi skal i gang
med i tiden der kommer.
Efter gudstjenesten er der kaffe og sodavand til
alle dem der kommer og det er også her der skal
udfyldes informationskort, så jeg ved hvem der
skal konfirmeres næste år, hvad enten det er til
konfirmationen i april, hvor alle 7. klasser her
fra Årby kan blive konfirmeret, eller det er til
konfirmationen sidste søndag i september, hvor
Kalundborg Friskoles 7. klasser kan blive konfirmeret i starten af 8. klase i Årby kirke, eller
man ønsker at gå til præst hos mig og blive konfirmeret i sit bopælssogn.
Selve undervisningen starter i uge 37 – og en
ting er sikkert: Jeg glæder mig meget til at se jer
alle!
Helga Jensen, sognepræst i Årby
3
opslag
te
høstgudstjenes
10
Søndag d. 13 september kl.
vi feste, når Guds gaver er i hus, og vi
- En fest for marken, der er mejet og høet, der gelig skal
skal synge alle de gode høst- og efterårssalmer.
er høstet!
gelig også se hvad oppyntningen
Fejringen af høsten er et overflødighedshorn af Vi skal selvføl
i år af spektakulære opsatser, for kirtaknemmelighed. Og tak skal der lyde, så kom byder på
igen i år af frivillige og flittige hænog vær med, alle der kan gå og stå, for det bliver ken bliver
der virkelig pyntet, så hatten passer.
en gudstjeneste, hvor alle kan være med.
er menighedsrådet på god mad
Det er også børne- og ungdomskorets første Bagefter inviter
og her skal vi også nyde den
optræden i den nye sæson, og vi glæder os me- i sognegården,
fra vores nye udstiller Birgit
get til de kommer, og synger for os, for høst- smukke kunst,
gudstjenesten er en festgudstjeneste, for selvføl- Petterson.
Sensommerens udstiller
i Årby Sognegård
Fernisering søndag d. 13. september
Birgit Petterson, Sejerø
Vores nye udstiller bor på den dejlige ø, Sejerø.
Naturen er hendes store inspirationskilde …
bakkerne, kysten og havet, blomsterne, dyrene, menneskene, – ja, husene: alt sammen
kalder på fordybelse, pensler og maling.
Birgit arbejder mest med olie på lærred, men
mestrer også akryl og akvarel.
Birgit Petterson
Sejerø · Tlf. 40 28 33 01
www.birgitpetterson.dk
mail: [email protected]
4
Birgit Petterson
finder ofte sine
motiver i naturen
opslag
Efterårskoncerten 2015
Tirsdag d. 15. september kl. 19
Dette års efterårskoncert byder på et festligt
genhør med Nordic Singers, som da de sidst
gæstede Årby kirke trak fulde huse. Gruppen
består af fire professionelle sangere fra Det Kgl.
Teater samt deres pianist.
pen har givet koncerter i Danmark og Sverige
og har turneret fire gange i USA og Canada.
De har optrådt på Det kgl. Teater med udendørs koncerter på Ofelia Beach ved Skuespilhuset og ved julekoncerter på Operaen.
To af sangerne har stærk lokal tilknytning. Det
er sopranen Randi Gislason, idet hun er opvokset i Gørlev og virkede som organist ved
Aarby kirke i årene 1984-87, mens hun gik i
gymnasiet i Kalundborg. Aktuelt har hun netop haft strålende succes ved sin gæsteoptræden
i det store parti som Mikal, Sauls datter fra
Carl Nielsens Saul og David, som for tiden opføres på Operaen. Og det er barytonen Hans
Lawetz, som er født og opvokset på Røsnæs
og også er student fra Kalundborg gymnasium. Desuden medvirker Magnus Gislason,
islandsk tenor og Cecilia Hjortsberg, svensk
sopran. Dertil akkompagnerer pianisten Knud
Rasmussen.
Programmet er stort og alsidigt og spænder
lige fra den klassiske operas største tårepersere
til ABBA og Queen. Gruppen brænder for at
vise deres talenter på højt niveau inden for alle
musikgenrer, opera, operette, arier, duetter,
flot ensemblesang ja, sågar pop/rock i afslappet og humoristisk stil iført store koncertrober
og herrerne i kjole og hvidt.
Det er et topprofessionelt ensemble, som høster stor succes, hvor de end optræder. Grup-
Man må ikke snyde sig selv for denne enestående oplevelse. Find allerede nu kalenderen
frem og sæt kryds ved datoen. Som sædvanlig
vil kirken være overdådigt smykket med efterårets høst af blomster og frugter, og efter koncerten byder menighedsrådet på et glas vin og
kage i våbenhuset.
Alle er hjerteligt velkomne. Entré 50 kr.
Nordic Singers
optræder med et
bredt repertoire.
5
En vemodig afsked
og en dejlig udflugt!
Forsommeren har budt på to store begivenheder, den ene vemodig og den anden positiv.
Søndag d. 31. maj havde Edith Köhl-Hansen,
vores altid dygtige organist, sin sidste gudstjeneste ved orglet i her i Årby kirke. Det blev på
trods af det triste udgangspunkt en dejlig dag.
Vores børne- og ungdomskor sang skønsang
under gudstjenesten og siden henne i sognegården, hvor Edith blev fejret af alle, der var mødt
op for at takke for de 26 gode år, hvor Edith
har været en uundværlig del af gudstjenestens
væsen og musikalske ansigt. En gruppe »gamle«
korpiger overraskede Edith, med et nummer og
gavebordet bugnede ligesom buffeten gjorde
det til den efterfølgende reception i sognegården.
Lige nu har vi så fornøjelsen af vores faste organistvikar Mette Kleisby, så menighedssangen
ikke skal foregå uden akkompagnement, den
ordning er vi glade for.
Selvfølgelig glæder vi os til at få ansat et nyt
ansigt ved orglet, og vi vægter velviljen og erfaringen med børnekor højt, for vi ønsker naturligvis at forsætte succesen og her efter sommerferien at kunne tilbyde børne- og ungdomskor
for alle interesserede.
Den årlige sogneudflugt
gik i år til Tissø og Åmosen, nærmere bestemt
Fugledegård. Her oplevede vi, efter gudstjeneste i
vores kirke og kirkefrokost med både sild, øl,
snaps og mør­
brad med
En ung kriger med en
sødt og surt, et veloplagt
meget tung brynje
foredrag af … og en guidet
tur i området omkring udgravningen af den
gamle vikingeplads, med spændende fortællinger om Frejakult, eksotisk handel og et handelscentrum lige der på kanten af Tissø.
Vejret var ikke helt med os, men alle som kunne, trodsede vind og småregn og heldigvis kunne vi nyde kaffen og kagen inde i skolestuen i
udstillingshuset.
Der blev
taget varmt
afsked med
Edith
6
opslag
Kirkens Korskole og Børneog Ungdomskor fortsætter
Vores tidl. organist og korleder Edith som i mange
år har ledet korarbejdet og opbygget vores kor
stoppede pr. 1.august. Hun og koret har på fornemmeste vis løst div. opgaver i kirken, korstævner og andre spændende arrangementer. Afslutningen med Edith, koret og rigtig mange forældre
fandt sted den 6. juni, med en dejlig dag i Sommerland Sjælland. Edith var meget glad for at så
mange forældre bakkede dagen op, og vi håber
også fremover, at den store forældreopbakning vil
fortsætte med den nye korleder i centrum. Vi vil
gerne indbyde alle hidtidige medlemmer af Kor-
skolen og Børne- og Ungdomskoret med så mange
forældre som muligt onsdag den 2. sep. kl. 16.00
i Sognegården. Alle nuværende medlemmer får
brev, men vi vil herigennem også invitere alle fra 3.
klasse og opefter som er interesseret i at deltage i
kirkens korarbejde – gerne med forældre – til at
deltage. Denne dag præsenteres den nye korleder
og I får nærmere info om forløbet i den kommende sæson. Har I spørgsmål så kontakt kirkesanger
Karsten Jørgensen: [email protected] eller
tlf. 40 38 97 07.
På menighedsrådets vegne Karsten Jørgensen
JUNIORKONFIRMANDER
- for 4. klasserne
Vil du lære noget om kirken, tro og Gud? Er du
nysgerrig? Kan du lide at få historier fortalt?
Hvad skal man tro og hvad skal man vide? Så er
det blevet tid til at give de kommende 4. klasser
mulighed for at få svar på alle disse spørgsmål
og mange flere. Forårets aflyste hold for juniorkonfirmander bliver nu oprettet i efteråret.
Kom hver mandag efter skole og få nogle hyggelige og sjove timer med dine kammerater og
andre jævnaldrende fra den anden skole i sognet. Vi skal høre fortællinger, opdage kirken og
lege og synge og lave spas.
Første mødegang: Mandag den 31. august.
Sidste mødegang: Mandag den 16. november.
Der bliver en indledende andagt for hele familien i uge 35, hvor vi lige får mødt hinanden,
sat ansigt på og der bliver mulighed for at spørge til forløbets indhold og praktiske detaljer.
Så snart skoleskemaerne ligger parat får vi også
nøjagtige mødetider for juniorkonfirmand.
Tilmelding og kontakt rettes til kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth på [email protected] eller 81 11 40 06.
Årby sogns FILMKLUB
3 gange i efteråret og 3 gange i foråret mødes filmklubben til en hyggelig aften med en god film i
Sognegården. Vi starter torsdag den 24. september kl. 19. Efterfølgende er det torsd. d. 29. okt.
kl. 19 og torsd. d. 26. nov. kl. 18 med spisning. Vi
slutter ca. kl. 22. Vi snakker om hvilke film vi
gerne vil se – kom og vær med, det er gratis så man
møder bare op. Pt. er vi ca. 30 – der er plads til
flere. Vi hygger os gevaldigt og vi vil gerne byde
nye velkomen. Efterårs sæsonen sluttter med jule-
frokost og film og forårssæsonen/sæsonafslutning
med spisning og film. Til alle filmaftnerne er der
kaffe te og kage. Vi skiftes til at tage kage med.
Der er mulighed for at bruge kirkebil ved henv. til
sognepræst Helga Tidemann Jensen tlf. 59 50 41
05. Vel mødt! Har du spørgsmål er du velkommen
til at kontakte: Karsten Jørgensen 40 38 97 07
eller mail: [email protected] eller Helga
Tidemann Jensen (tlf. se ovenfor).
Karsten og Helga
7
En barndom i Bastrup – fra en
Her følger historien fra to i dag godt grå brødre
om hvordan det var at vokse op i Bastrup i midten af 50’erne, en tid med mange pligter, men
også med meget frihed og selvstændighed, og
hvor et af årets højdepunkter var dyrskuet
grundlovsdag på Møllebakken inde i Kalundborg, her var radiobiler og ballongynger, alle
præmiedyrene, skydetelte og ikke mindst den
sjov man fik ud af at betragte den gode Svendfasan, karlen der året igennem trak dyrene
frem til auktion og som derfor kendte alle
karle, bønder og gårdmænd og derfor skulle
skåle med alle karle, bønder og gårdmænd –
så når dagen gik på hæld, ja allerede om eftermiddagen kunne man se Svend-fasan sove rusen
ud nede ved køerne eller hestene.
Skolen var ikke et sted man blev kørt hen. Nej
enten gik man på Friskolen eller også gik man på
Kommuneskolen og hvorom alting var, så cyklede
man derhen. Og mellem skolerne herskede en rivalisering kun skolebørn kan mønstre og til tider
blev der lavet drengestreger, når Friskolens drenge
smed den store kokosmåtte fra entreen på Kommuneskolen ind ad vinduet midt i timen, så det
buldrede og støvede.
Dengang hed destinationen Årby kommuneskole
og dertil gik vejen til skole præcis som den gør i
dag op af bakke og ned af bakke og den vej kunne
kun gøres spændende på en måde, ved gode snakke over skulderen med de andre børn eller med
udfordringer om hvem der kunne køre længst med
lukkede øjne. Det resulterede til tider i skrabede
knæ og ridsede cykler.
Var det isvinter og snevejr, ja så skulle man tro at
børnene fra Bastrup kunne blive hjemme fra skole
til en snebetinget fridag. Men nej, en af fædrene i
byen havde en grøn Nimbus med sidevogn, som
sagtens kunne transportere både 5 og 6 børn, den
snedækkede vej til skole. Så sad man stuvet sammen på sidevognen og var alligevel glad for at det
ikke var cyklen, der skulle op ad bakke og ned ad
bakke på den sneglatte vej til skole.
Fritid og lommepenge var der ikke meget af, fri
kunne man have om søndagen og penge fik man
kun ved ganske særlige lejligheder.
Til eksamen fik man, når det gik godt, nogle
håndører og så var det i fuld fart ned til BolleHans, som byens bager blev kaldt, her blev pengene så soldet op på karameller, studenterbrød og
andre søde sager. Bolle-Hans var også sjov at drille, når han kørte ud med sin brødbil og solgte
brød til gårdene. Så blev han nemt forvirret og distræt og engang drev børnene i
Bastrup gæk med den gode Bolle-Hans,
da de simpelthen løftede bagenden af
hans bil, og følgende skete:
Bolle-Hans gassede op og gassede op,
tjekkede gear og kobling, gassede op og
gassede op, indtil børnene gav slip og
Bolle-Hans hvinede afsted med fuld fart
frem, så snart bagdækkene fik tag i asfalten.
Når der ikke var meget fritid, så var der
til gengæld så rigeligt med pligter i sær
8
tid helt uden mobiler og Ipads!
til høst, hvor Selvbinderen smed negene, som skulle samles op og køres i lade, så var det gårdens store
drenge, der måtte holde varmen oppe under de
spindelvævsfyldte tagspær på laden ud, når høloftet
skulle pakkes og fyldes helt op med årets høst.
Og hver dag man kom hjem fra skole var der noget at lave, hvis ikke i stalden hos køerne så i marken og i roerne. Derfor var det en fryd, når der var
et ledigt øjeblik og kammeraterne kom forbi og
spillede fodbold med mål mellem de to store lindetræer. Men blev fodboldspillet for vildt eller for
larmende, så kunne man godt regne med lyden af
gamle knoer mod rudeglas, når mormor satte
drengene på plads og satte en stopper for fodboldspillet… for en tid.
Eventyr var noget man selv skabte, og når fritiden
var så sparsom, som den nu engang var, ja så skulle den udnyttes. Som den sommersøndag hvor en
gruppe på 5-6 drenge i forskellig alder tog deres
cykler for at køre en tur.
Turen blev lang, ja tro det eller lad være de kørte
og kørte langs vandet af den ene jordvej efter den
anden. Og selvom den yngste var nede og bide i
grøften midt i en skov af brændenælder og græd
store tårer, ja så endte de om eftermiddagen på
havnen på Reersø. Her bed den dårlige samvittighed lidt i den ene bror og han brugte en skilling
han havde med på et souveniraskebæger med Reersø på. Og så, ja så måtte de jo op på cyklerne og
hjemad mod Bastrup og mors kødgryder igen.
Ja, barndommen i 1950’ernes Bastrup var en anden end barndommen i dag, der var masser af frisk
luft og frihed, men også masser af pligter. Der var
ingen mobiltelefoner og Ipads, til gengæld var luften tyk af drengestreger, strå i mundvigen og søde
sager fra bageren, når en var kommet til penge.
Det var en anden tid, men det var også en god tid
fuld af selvskabte eventyr og gode venskaber.
Konfirmation
søndag d. 27. september kl. 10
Gud ske tak og lov! Glade ansigter, spændte piger og drenge, festrober og
højstemthed. Ja, konfirmationen er en højtidelig dag, en dag, de unge mennesker har glædet sig til, en dag hvor vi skal feste og fejre årets efterårskonfirmander fra Kalundborg Friskole!
Så kom glade til kirke og vær med til at fejre troen, fejre Guds nåde og
fejre at endnu et nyt hold unge mennesker siger ET KÆMPE JA til Gud, til
Vorherre Guds Søn Jesus Kristus og til Guds Helligånd.
Vi skal synge de store salmer, høre det glædelige budskab og sende bønner
mod himmelen, så vi får sendt de unge mennesker godt af sted mod deres
store fest, alle deres gaver og deres helt egen blå mandag.
Derfor hejser vi flaget d. 27. september og siger med glimt i øjnene knæk og
bræk og på forhånd tillykke til de unge mennesker.
9
Årby kirkegård – edens have
Ja, hvem vil ikke gerne ligge dér engang...
Der er brugt mange penge kirken, og ikke mindst
kirkemurerne, der omkranser kirkegården – så nu
kom turen til selve kirkegården.
Menighedsrådet besluttede at etablere to ny områder på sydsiden af kirken – og det er netop færdiggjort. Resultatet er blevet meget rost af både gravstedsejere og besøgende på kirkegården.
Ud over at kirkegården selvfølgelig skal være et
sted, hvor vi mindes vores kære, bør det også være
et sted, hvor alle kan få en god oplevelse ud af besøget … farver og dufte fra blomstrende urter,
stauder og buske, området med sol og området
med skygge, områder med læ og områder med
luft. Pudsige gravskrifter og flotte mindesten. Alle
disse forskelligheder gør en tur på kirkegården til
en oplevelse.
Man kan dog nok vove det ene øje og mene, at de
fleste nok vil tænke på blomster og frodighed, men
hvor nogle foretrækker en lille stedmoderblomst
falder andre i svime over en stor rhododendron,
der vokser vildt ud over flere gravsteder. Tænk bare
på diskussionerne over Søren Ryges have udsendelser hvor det for nogen er den ypperste fordighed og for andre ligner det en brakmark.
Arbejdet er i gang…
Når der ændres på kirkegården skal der udarbejdes
nyt kirkegårdskort og i den forbindelse kontaktede
vi kirkegårdsarkitekt Birgitte Fink. Med hendes
ekspertise – og i samråd med vores præstegårdsudvalg og vore to dygtige folk på kirkegården – Lis og
Jørgen fik vi lavet en rigtig brugbar plan.
Når vi møder besøgende på vores kirkegård spørger vi ofte, hvad der gør kirkegården til rart sted at
være for de pårørende og svarene er ofte at sorgen
heles bedre når man færdes i en smuk natur, med
en bred palet af grønne områder.
Tanker om kirkegård og lidt Kierkegaard
»Tab for alt ikke lysten at gå. Jeg går mig hver dag
det daglige velbefindende til. Og går fra enhver
sygdom, jeg har gået mig mine bedste tanker til.
Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke
kan gå fra den. Når man således bliver ved med at
går, så går det nok.«
Disse ord er skrevet af Søren Kierkegaard og sandt
er det, at en frisk gåtur altid er god for sjæl og legeme. Og især hvis man har et formål med turen
– og her kan Årby kirkegård jo være et oplagt mål!
Kirkegårdsudvalget
Vi har forskellige krav til et fristed, men en god
bænk og smukke grønne områder og blomster giver os alle ro og harmoni og bidrager til den fredfyldte atmosfære.
For at få mere grønt på kirkegården er vi begyndt
med græs i stedet for sten, bl.a. i det stykke uden
for kirken som netop er renoveret og derudover
ønsker vi på sigt flere nye gravstedsformer og valg
af gravsteder.
10
Så flot er det blevet
nyt fra årby
Forsamlingshus
Årby Forsamlingshus, Melbygade 2A, 4400 Kalundborg
Tlf: 59 50 41 55 · www.aarbyforsamlingshus · Mail: [email protected]
Journalist Nick
Horup gæster
forsamlingshuset
den 21. oktober
initiativ omkring foredrag. Nick Horup er den
første i rækken af foredragsholdere.
Næste år den 15. marts kommer Mikkel Beha
Erichsen fra »Kurs mod fjerne kyster«. Det foredrag
fortæller jeg meget mere om næste gang. Men
hold gerne øje med os på vores hjemmeside: www.
aarbyforsamlingshus.dk
Sæsonens første fællesspisning finder sted tirsdag
den 29. september. Jeg ved endnu ikke, hvad menuen står på, men det melder vi ud på vores hjemmeside når tiden nærmer sig.
Søren Bosendal fra Kalundborg Vinhus kommer
og besøger os igen med en masse godt øl. Det gør
han fredag den 30. oktober. Vi serverer noget lækkert til ganen og ikke mindst øllet den aften.
Endelig runder vi året af med en god omgang julefrokost med alverdens hjemmelavede retter fra
Brithas køkken. Allan Lund fra Vemmelev spiller
op til dans. Det gør vi lørdag den 5. december.
I Årby forsamlingshus er vi godt i gang med at arrangere nogle nye tiltag og jeg håber SÅ meget, at
I vil stå i kø for at købe billetter til vores foredrag
som jeg vil fortælle lidt nærmere om nu på de næste linier.
Den første som kommer til os er Nick Horup,
som bl.a. er meget kendt for sine besøg hos Morten og Peter. Nick Horup kommer onsdag den 21.
oktober kl. 19, og billetterne koster 150 kr. pr. stk.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand og
kaffe/te og kage i pausen.
Vi starter med at sælge billetterne hver torsdag, og
første gang bliver den 6. august. Dette foregår
imellem 16 og 18 hver gang. Husk det er kontant
betaling, da vi ikke ejer en dankort-maskine.
Skriv gerne datoerne ned, så I husker at komme
op til os i forsamlingshuset. Vi gør alt det her for
jeres skyld og lægger en masse arbejde i det.
Vi håber meget, I har lyst til at komme til vores
arrangementer. Med det håb for øje ønsker jeg jer
alle en skøn sommer med ferie og masser af sol og
glæde.
De bedste sommerhilsner fra Lotte Svendsen
Formand for Årby forsamlingshus
Det skal du huske
6. august: Billetsalg åbner til Nick Horup
29. september: Fællesspisning
21. oktober: Foredrag med Nick Horup
30. oktober: Ølsmagning
5. december: Årets julefrokost
Vi håber I har lyst til at støtte op omkring vores
11
Nyt fra Årby Skole
www.aarby-skole.skoleintra.dk
Tak for samarbejdet
Jeg vil tillade mig at bruge denne plads til et personligt perspektiv vedrørende Årby Skole, da jeg
jo er fratrådt min stilling som skoleleder pr. 1.
august.
Jeg kom fra en stilling som efterskolelærer, og blev
viceskoleleder på Årby i august 2000. Efter et år
rejste Benny Christiansen, og jeg blev konstitueret
som skoleleder. I april 2002 blev jeg udnævnt til
skoleleder.
Årby Skole er velsignet med
personale, der er engageret
og som arbejder ihærdigt for
børnenes trivsel og læring.
Det har været en dejlig rejse
med så godt et udgangspunkt.
Da jeg startede på Årby Skole var skolen kendt for
samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Som
skoleleder blev jeg flere gange inviteret til at tage
min sfo-leder med, for at holde oplæg på forskellige konferencer. Det var spændende – men jo
også lidt udfordrende, da det jo ikke var »min«
fortælling, men det var jo Årby Skoles. Jeg fandt
det let at fortælle den gode historie om mit personale, om samarbejdet og om resultaterne.
Lige siden har jeg igennem alle de ændringer, der
nu er gennemført, i virkeligheden haft det lidt på
samme måde. Det er min opfattelse, at Årby Skole
er velsignet med personale, der er engageret og
som arbejder ihærdigt for børnenes trivsel og læring. Det har været en dejlig rejse med så godt et
udgangspunkt.
12
I 2007 var der kommunesammenlægning. Det
gav nogle nye samarbejdspartnere, og en ny struktur for samarbejdet, men grundlæggende havde
skolen jo en hverdag, der stadigt lignede sig selv.
Der skulle ikke længere være 7. klasse på Årby,
men sprogklasseafdelingen kom til skolen i 2008,
og igennem disse ændringer var der til stadighed
nye opgaver og udfordringer nok, så jeg oplevede
at tiden forsvandt uden at jeg egentligt bemærkede det.
Her i 2015 »opdagede« jeg så regnestykket; at jeg
havde været på Årby Skole i 15 år. Det fik mig til
at tænke, og da jeg var færdig med det, besluttede
jeg at søge nye udfordringer. Ikke at jeg på nogen
måde er træt af mit arbejde, og ikke at jeg mener
at jeg er »færdig« med mit arbejde – men nu har
jeg fået lyst til at se om alt det jeg har lært som leder, kan bruges på en ny arbejdsplads.
Derfor har jeg fundet et nyt arbejde – og derfor vil
jeg benytte lejligheden til at sige tak. Tak for lån af
børnene, tak for samarbejdet til alle parter, og
sidst men ikke mindst tak til skolens personale for
en super tid.
Til orientering kan jeg afsluttende meddele at viceskoleleder Per Halkjær bliver konstitueret som
skoleleder, og efter sommerferien vil stillingen
blive slået op.
Venlig hilsen Søren Kæstel
Årby Skole og Fritidsordning
Melbygade 3, 4400 Kalundborg
Skolen: tlf. 59 50 41 15
SFO:
tlf. 59 50 47 27
Mail: [email protected]
Skoleleder: Pel Halkjær (konstitueret)
SFOleder : Anne Marie Petersen
Skolebestyrelsesformand: Thomas Profft
Kalundborg
Lokalarkiv
Volden 1 . 4400 Kalundborg . Tlf. 59 51 40 70 . www.kalundborg-lokalarkiv.dk
Lokalarkivet løser mange opgaver
Vi er ca. 10 frivillige der arbejder på arkivet på
forskellige dage i ugen. Vi registrerer såvel nye
indkomne arkivalier som arkivalier vi har på fjernlager som endnu ikke er registreret.
Vores arbejde består i at registrere indkomne arkivalier, og registrere billeder og sætte navn på, registrere skoler og klassebilleder, registrere tegninger
fra Stoltenberg, (ca. 3000 stk) registrere huse og
gader i Kalundborg, tage ud og taler med folk der
kan huske noget fra gammel tid, lave gamle billeder til avissiden i »Kalundborg Nyt«, fotografere
nye billeder til arkivet på hvad der sker rundt i
byen, tage sig af diverse mails med forespørgsler til
registreringer samt tage sig af gæster når vi har
åbent.og fotografere hvad der sker rundt i byen.
Udover lokalerne her på Volden 1 har vi fjernlager
på Ulshøjskolen og to store lokaler på Herreds­
åsen. I lokalerne på Herredsåsen har vi store registrerede arkivalier så som malerier, arkivalier som
fylder mange kasser samt flere tusinde glasplader
fra flere fotografer i Kalundborg.
Derudover laver vi bøger som f.eks. »Billeder fra
Kalundborg« og sørger for Arkiv nyt bliver lavet
og sendt ud til medlemmerne fire gange om året.
Bestyrelsesmøder og foredrag til aftenåbent. Vi
har fået kørt vores smalfilm over på CD, så vi nu
kan se dem på TV. Arrangere udflugter m.m.
I lokalerne på Herredsåsen har vi lige fået installeret rullereoler, som vi har fået ganske gratis fra
Novo. Det har givet et bedre system i arkivalierne
og hvor der nu kan stå rigtig meget på mindre
plads.
Bodil Olesen
Kalundborg Lokalarkiv
Hermed en lille orientering om hvad vi laver på
Kalundborg Arkiv.
Arkivet er beliggende på Volden 1 i Kalundborg
og vi har åbent hver torsdag eftermiddag fra kl.
14.00 til 17.00 og første lørdag i måneden fra kl.
10.00 til 12.00.
Ny e-mailadresse: [email protected]
Vi har også sat nye reoler op på vores bibliotek,
så vi nu har et bedre overblik over
diverse bøger i samlingen.
13
kirkelig
information
Fødsel
Tidligere var det sådan, at alle fødsler skulle indberettes af sundhedsvæsenet og forældrene. I dag er det
dog kun sundhedsvæsnet/hospitalet, der indberetter
fødsler til kirkekontoret.
Dog skal ugifte forældre stadig, hvis fælles forældremyndighed ønskes, udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. Denne udfyldes digitalt på www.borger.
dk og vejledning findes på www.personregistrering.
dk. Dette skal ske inden 14 dage ellers overgår sagen
om faderskab til Statsforvaltningen.
Dåb og navngivning
Alle børn, som fødes i Danmark, skal have et navn
senest 6 måneder under fødslen. Dette sker enten ved
navngivning eller navngivning i forbindelse med dåb.
Ansøgning om navngivning indgives digitalt og
blanketten samt vejledning findes på www.borger.dk
Ved navngivning i forbindelse med dåb kontaktes
sognepræsten og der træffes aftale om dåb enten i
forbindelse med en søndagsgudstjeneste eller til en
decideret dåbsgudstjeneste på en af de mulige datoer
for lørdagsdåb.
Voksendåb
Blev du aldrig døbt som barn. Så er det altid muligt
at blive døbt som voksen og selv sige: Ja! til Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der går et forberedelsesforløb forud herfor, som aftales med præsten.
Konfirmation
Børn indskrives til konfirmation på 7. klassetrin. Der
er hvert år konfirmation den tredje søndag i april
med mindre en af de store højtider falder på denne
dag. Derudover går Kalundborg Friskoles børn til
konfirmationsforberedelse i 7. klasse og konfirmeres
sidste søndag i september i 8. klasse. Der er natur-
ligvis mulighed for at følge undervisningen i Årby
og blive konfirmeret i sit bopælssogn. Kontakt gerne
sognepræsten ved evt. tvivlsspørgsmål. Konfirmationerne planlægges 3 år ud i fremtiden.
Vielse
Datoen for vielsen aftales med sognepræsten. I god
tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset om
udstedelse af en prøvelsesattest/ægteskabserklæring.
Se evt. under Kalundborg kommunes hjemmeside
www.kalundborg.dk. Prøvelsesattesten afleveres til
sognepræsten sammen med navne og adresser på to
vidner ved samtalen forud for vielsen.
Navneændring
Ønsker du at ændre navn rettes henvendelse til sognepræsten, som kan orientere om mulighederne.
Der ansøges digitalt og blanketten udfyldes og findes
på www.borger.dk , hvor det også er muligt at betale
gebyret herfor. Navneændring i forbindelse med vielse er dog gratis.
Dødsfald
Så snart det er muligt, og senest to dage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til sognepræsten, uanset
afdødes trosretning. Dette varetages ofte af bedemanden. Skal afdøde begraves eller bisættes aftales
en efterfølgende samtale med sognepræsten, som
finder sted enten i hjemmet eller hos sognepræsten.
Bortkomne attester
Har du mistet din dåbsattest eller vielsesattest kan
du gratis få udstedet en ny. Henvendelse skal ske til
kirken, til sognepræsten og kan også ske elektronisk
via www.personregistrering.dk
Næste nummer
hvis…
du kender nogen, der ønsker at modtage vores
kirkeblad, vil vi med glæde sørge for at det bliver
tilsendt. Ring venligst på tlf. 59 50 42 53 eller send
mail til [email protected] så sender vi bladet fremover.
14
Med venlig hilsen
Merete Bøttger, sekretær
af Årby Kirke & Sogn udkommer sidst i juli – og husk, har du
noget i tekst og billeder, du gerne vil
dele med andre i vores sogn, så kontakt Inge Johansen på tlf. 24 82 80
24 eller mail: [email protected] senest
lørdag den 24. oktober.
Kirkelige handlinger
Dåb
12. april
25. april
24. maj
24. maj
21. juni
Niklas Koed Martinsen
Frida Fast Hansen
Karla Egelund Gausby
Loui Tønnesen
Liva Nederby Madsen
Vielser
9. maj
13. juni
Aticha Boonkongkaw og
Kenneth Kølleskov Hansen
Sine Barup Püschl og
Kasper Sangtong Thomsen
adresser
Sognepræst
Helga Tidemann Jensen
Årbygade 30,
4400 Kalundborg
tlf. 59 50 41 05
Træffes bedst mellem
kl. 11.30 - 13.00
Mandag træffes sognepræsten ikke
Graver
Lis Hansen
Træffes på tlf. 5950 4283
kl. 10.00 - 12.00
Mandag træffes graveren ikke
Bisættelser og begravelser
28. marts
28. marts
31. marts
7. april
16. april
12. maj
13. juni
19. juni
Menighedsråd
Formand
Kirsten Thurø Johansen,
Bastrupvej 36,
4400 Kalundborg,
tlf. 59 50 43 03
Gunhild Johanne Svensson
Helle Arnsted
Dennis Verner Damsholt Poulsen
Jens Richard Petersen
Knut Vinsand
Kaja Viola Jensen
Jonna Irene Sørensen
Mogens Leif Madsen
Kirken
er åben
Husk at kirken står åben for be­
søgende i dagtimerne – alle hverdage kl. 9.00-17.00. Brug gerne
kirken som et fristed fra hverdagens jag og stress. I vores smukke
kirke kan man lade sindet op og
nyde rummets ophøjede ro.
Menighedsrådsmøder
11. august kl. 19
8. september kl. 19
13. oktober kl. 19
10. november kl. 19
Kirkebil
Næstformand og sekretær
Merete Bøttger Jürgensen
tlf. 59 50 42 53
nyhe
Kasserer:
Benthe Olesen
tlf. 59 50 47 08
d
Kontaktperson
Marianne Madsen
tlf. 59 51 11 50
Overgang fra ordning med Kalundborg Taxa til forsøg med Flextrafik.
Da ordningen med Kalundborg Taxa
Kirkeværge
som kirkebil er meget bekostelig, vil
Erland
Bruun
vi forsøge en ordning, hvor kirkegæntlf.
59
50
48 04
gerne selv bestiller Flextrafik og så får
turene til Årby kirkes gudstjenester og
Bygningssagkyndig
arrangementer refunderet.
Klaus Falk-Sørensen
Så skal du til kirke og har brug for kirtlf. 59 51 04 93
kebil, bestil en Flextrafik og kom så til
menighedsråd eller præst og få turen
refunderet med et smil.
Flextrafik bestilles på
tlf. 70 26 27 27 (husk
at få en kvittering hos
sdåb:
chaufføren).
Mulighed for lørdag
lørdagsdåb
1. august kl. 11
5. september kl. 11
7. november kl. 11
15
Gudstjenesteliste
august – september – oktober – november
Dato
Tid
Arrangement
2. august
kl. 10.00
Helga Tidemann Jensen
9. august
kl. 10.00
Helga Tidemann Jensen
16. august
kl. 9.00
Ernest Walther Andersen
23. august
kl. 14.00
Sensommergudstjeneste – Guds ord og øl i præstegårdshaven
30. august
kl. 10.00
Helga Tidemann Jensen
6. september
kl. 10.00
Indskrivningsgudstjeneste ved Helga Tidemann Jensen
13. september
kl. 10.00
Høstgudstjeneste ved Helga Tidemann Jensen
20. september
kl. 10.00
Helga Tidemann Jensen
27. september
kl. 10.00
Konfirmation ved Helga Tidemann Jensen
4. oktober
kl. 10.00
Helga Tidemann Jensen
11. oktober
kl. 9.00
Ernest Walther Andersen
18. oktober
kl. 10.00
Helga Tidemann Jensen
25. oktober
kl. 10.00
Helga Tidemann Jensen
1. november
kl. 16.00
Allehelgenssøndag ved Helga Tidemann Jensen
8. november
kl. 9.00
Ernest Walther Andersen
15. november
kl. 10.00
Helga Tidemann Jensen
22. november
kl. 10.00
Helga Tidemann Jensen
29. november
kl. 10.00
1. søndag i advent ved Helga Tidemann Jensen
Allehelgensøndag d. 1. november kl. 16
Allehelgensøndag er den søndag om året, hvor
vi mindes dem vi har mistet. Og vi vil i Årby
kirke gerne mindes dem, der er gået bort. Derfor holder vi en særlig gudstjeneste allehelgen
søndag. Det er en gudstjeneste med mulighed
for fordybelse, og hvor vi samles om lyset og
evangeliet. Under gudstjenesten læses navnene
op på dem, sognet har mistet i årets løb.
Der vil også blive mulighed for, forud for gudstjenesten og efter gudstjenesten, at sætte leven-
de lys på graven for dem der har lyst. Gudstjenesten starter kl. 16, men fra kl. 15 er kirken
åben og man kan komme og få en kop kaffe, og
en lille snak eller man kan tænde et lys for den
afdøde i vores lysglobe.
Jeg vil, når tiden nærmer sig, sende en personlig
invitation ud til dem, som har mistet i årets løb.
Så de får mulighed for at mindes den de havde
kær og som nu er gået bort.