Hent som PDF fil

Til lovforslag nr. L 115
Folketinget 2014-15
Skriftlig fremsættelse (22. januar 2015)
Ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup):
Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:
Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling,
præsentation og salg af tobaksvarer (Forbud mod salg af
løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark)
(Lovforslag nr. L 115)
Med henblik på at bringe den danske retstilstand i fuld
overensstemmelse med tobaksvaredirektivet foreslås en justering af tobaksvareloven, således at detailsalg af snus i løs
vægt og lignende tobaksprodukter, der er bestemt til oral
indtagelse, og som hverken ryges eller tygges, forbydes i
Danmark. Lovforslaget har således til formål at indføre et
fuldstændigt forbud mod at salg af snus til oral indtagelse i
Danmark.
Ændringerne træder ifølge lovforslaget i kraft den 1. januar 2016.
Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende
bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det
Høje Tings velvillige behandling.
BK001715