Ventilationshætte HF HF

ka na lsystem er | taghætter og -gennemføringer
Ventilationshætte
HF
Dimensioner
1
H
2
3
4
Ød
5
ØD
Beskrivelse
Ød
nom
400
500
630
800
1000
1250
Jethætte HF er en afkasthætte, som er velegnet til såvel
industri- som komfortventilation. Luften kastes med opadrettet stråle. Herved undgås forurening af luften i hættens
omgivelser og tilsmudsning af tagfladen omkring hætten.
Afkastet er så effektivt, at der uden videre kan monteres
friskluftindtag i umiddelbar nærhed af jethætten.
H
mm
905
1055
1295
1640
2110
2615
7
8
9
Tekniske data
0
10
63
50
40
1000
0
Ød [mm]
LWA [dB]
80
0
90
500
11
80
50
70
12
12
Δ pt [Pa]
Hætten leveres med tre vridbare løft- og forankringsøjer, for
hver enkelt løfteøje, må den maksimale belastning ikke overstige 1500 N.
10
00
Hætten er forsynet med FL flange, der er inkluderet en
ekstra flange som modpart til hættens. Alle størrelser kan på
bestilling leveres med samling efter ønske.
6
m
kg
11,1
20,0
38,0
63,0
89,1
118
0
Hætterne fremstilles i galvaniseret plade og kan på bestilling
også leveres i andre materialer såsom rustfri stål, aluminium
og pulverlakeret plade i forskellige farver. De er forsynet
med 1/2" net foroven og indvendig kegle for opsamling af
sne og regnvand, der igennem afløbsslange ledes ud af
hætten. Slangen tåler temperaturer fra -45°C til +65°C.
ØD
nom
685
855
1075
1360
1600
2020
100
60
50
50
13
40
10
30
50
100
500
500
1000
1000
5000 10000
5000
10000 [l/s]
14
[m3/h]
q
De stiplede linier angiver lydeffekt Lwa (dB)
15
16
Bestilling
HF
630
Produkt
Dimension Ød
17
18
Ret til ændringer forbeholdes
1