FR/FR-V Datablad - V. Aa. Gram A/S

FILTERENHED
TYPE FR/FR-V
Foto:
Filterenhed type FR
Kompakt filteranlæg med manuel Roto-rens. Velegnet til
filtrering af luft fra støv- og spångivende processer med
korte driftsintervaller, f. eks. i forbindelse med slibemaskiner og mindre blæsekabiner.
Kan leveres med påbygget ventilator type VT 500 (for FR
3) eller VL 750 (for FR 5) oven på anlægget.
FR:
Luftmængde: Op til 560m³/h
Vakuum:
Op til 5.000Pa
FR-V:
Luftængde:
Vakuum:
Op til 560m³/h
Op til 40.000Pa
Filterareal: 3,00 - 3,75m²
Foto:
Filterenhed type FR med
topmonteret ventilator
Foto:
Filterenhed type FR-V
Beskrivelse
• Forurenet luft ledes via indløbsstuds på venstre side af
anlægget ind i forudskillerkammeret, hvor større støvpartikler / spåner udskilles til støvskuffen nederst i anlægget.
• Luften føres op og filtreres via lodret stående filterpatron.
• Manuel filterrens via Gram Roto-rens. Når der drejes
på det udvendige håndtag, berøres filterplisseringerne
indvendigt fra, og støv og spåner rystes derved fri. Filterrens må kun betjenes/aktiveres ved driftstop.
• Den rene luft ledes ud gennem studs i top af anlægget.
• Støv og spåner opsamles i støvskuffe nederst i anlægget. Støvskuffe monteret med Quicklock-justerbar
støvskuffesystem og forsynet med 4 stk. udvendig hjul
ø50mm.
Nem tømning af støvskuffen
Quicklock-justerbar støvskuffe på 4 hjul sikrer
brugerventilg betjening
af støvskuffen.
Nemt filterskift fra top
af anlægget
Topplade med integreret
afløbsstuds afmonteres,
og filter kan skiftes.
FR-anlæg med topmonteret ventilator
Med fastmonteret Gram
ventilator i top opnås et
særdeles kompakt og
pladsbesparende anlæg
(ikke muligt på versionen
type FR-V).
Rev. 07.15
Nem rensning af filter
Efter endt brug rengøres
filtret nemt ved at dreje
5 - 10 gange på den udvendige håndtag.
Ret til ændringer forbeholdes
En enkel løsning til mindre filtreringsopgaver
For opgaver af kortere varighed og med mindre materialemængder er FR-anlægget en fordelagtig løsning, der
enkelt klarer opgaven.
V. Å. Gram A/S
www.vaagram.dk
4.FR1
FILTERENHED
Filtre:
TYPE FR/FR-V
Patronfiltre type Staubmaster ø320 eller ø400mm, længde: 500mm
Filterstyring: Filterpatronen renses manuelt efter endt brug ved at aktivere Gram Roto-rens, der virker ved, at
roterende plastricstrips renser filteret indvendigt - også mellem plisseringerne. Aktiveres ved at
dreje på udvendigt håndtag 5 - 10 gange, når ventilatoren er stoppet.
Filtermateriale:
Standard
Materiale
Anvendes til
G100
Polyesterflis
Tørre ikke statisk ladede eller hygroskopiske støvpartikler > 0,2µm
gips og træ
G113
Polyesterflis med PFPTcoating
Statisk ladede eller hygroskopiske partikler
G116A
Polyesterflis med teflonmembran, antistatisk
Finere statisk ladede støvarter
Filtrene opfylder kravene til udskilningsgrad for støvklasse M jf. DIN EN 60335-2-69 Bilag AA (udskilningsgrad > 99,9%).
Rev. 07.15
Ret til ændringer forbeholdes
Alternativ
4.FR2
V. Å. Gram A/S
www.vaagram.dk
FILTERENHED
Principskitse for flow for filterenhed type FR
med topmonteret ventilator:
Rev. 07.15
Ret til ændringer forbeholdes
Principskitse for flow for filterenhed type FR/
FR-V:
TYPE FR/FR-V
V. Å. Gram A/S
www.vaagram.dk
4.FR3
FILTERENHED
TYPE FR/FR-V
Konstruktion/overflade
Filterenhed type FR/FR-V er konstrueret i henhold til:
• Maskindirektivet 2006/42/EF
• EMC-direktivet 2004/108/EF
• Direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr
• Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF
• Harmoniserede standarder: EN 349, EN 4414, EN 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857
• Øvrige standard: ISO 3746
Filterhuset er opbygget i 2mm sort stålplade
Overflade pulverlakeret RAL 5007/7011 struktur
Desuden kan leveres:
• Udførsel i varmgalvaniserede, lakerede stålplader for
udendørs montage
• Reduktioner til indløb og afkast
• Afkastlyddæmper (for FR-anlæg med ventilator)
• Filtervagt (pressostat) til måling af differenstryk over filtret
Foto:
Filterenhed type FR 5/VL 750 med påbygget
afkastlyddæmper
Filterenhed type FR/FR-V fås i størrelser, som vist i nedenstående skemaer.
Kontakt os gerne for hjælp til valg af optimalt anlæg under hensyntagen til luftmængde, støvtype og -mængde,
driftstider osv.
• FR-V er til højvakuum brug
Ret til ændringer forbeholdes
Filterenhed type FR (max. 5.000Pa):
Type
Varenr.
P
start/slut 1)
[Pa]
FR 3
04 601 000
300/2000
3,00 2)
13
30
FR 5
04 603 000
300/2000
3,75
21
50
Filterareal
[m²]
Støvskuffe
[L]
Vægt
[kg]
Tryktab angivet over filterpatron.
Staubmaster ø320x500mm, 3,00m³, G101 (08 113 000)
3)
Staubmaster ø400x500mm, 3,75m³, G101 (08 114 000)
1)
Rev. 07.15
2)
4.FR4
V. Å. Gram A/S
www.vaagram.dk
3)
FILTERENHED
TYPE FR/FR-V
Filterenhed type FR med topmonteret ventilator (max. 5.000Pa):
P
start/slut 1)
[Pa]
Filterareal
[m²]
Støvskuffe
[L]
Vægt
[kg]
Type
Varenr.
Motor 4)
[kW]
FR 3/VT 500
04 220 000
0,37
300/2000
3,00 2)
13
55
FR 5/VL 750
04 221 000
0,75
300/2000
3,75 3)
21
85
Tryktab angivet over filterpatron.
Staubmaster ø320x500mm, 3,00m³, G101 (08 113 000)
3)
Staubmaster ø400x500mm, 3,75m³, G101 (08 114 000)
4)
3x400V, 2800 omdr./min.
1)
2)
Filterenhed type FR-V (max. 40.000Pa):
Type
Varenr.
P
start/slut 1)
[Pa]
FR-V 3
04 610 000
300/2000
3,00 2)
13
30
FR-V 5
04 610 200
300/2000
3,75
21
50
Filterareal
[m²]
Støvskuffe
[L]
Vægt
[kg]
3)
Tryktab angivet over filterpatron.
Staubmaster ø320x500mm, 3,00m³, G101 (08 113 000)
3)
Staubmaster ø400x500mm, 3,75m³, G101 (08 114 000)
1)
2)
2800 omdr./min.:
Ventilator VT 500-O2
LAeq
[dB]
64
1000
63
800
62
600
61
400
60
200
59
0
58
-200
%
45,00
Vakuum(Pt)
40,00
Vakuum (Pd)
35,00
Støj ventilator (Laeq [dB])
30,00
Totalvirkningsgrad (%)
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
m³/h
Ret til ændringer forbeholdes
1200
Rev. 07.15
Pa
V. Å. Gram A/S
www.vaagram.dk
4.FR5
FILTERENHED
TYPE FR/FR-V
2800 omdr./min.:
Ventilator VL 750-C2
LAeq
[dB]
Pa
2000
69
1800
68
1600
67
1400
66
1200
65
1000
64
800
63
600
62
400
61
200
60
0
59
-250
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
250
750
Rev. 07.15
Ret til ændringer forbeholdes
-750
%
60,00
4.FR6
V. Å. Gram A/S
www.vaagram.dk
1250
1750
0,00
m³/h
2250
Vakuum(Pt)
Vakuum (Pd)
Støj ventilator (Laeq [dB])
Totalvirkningsgrad (%)