Bestyrelsens beretning 2014, v. Marianne Asmussen Haslev

Bestyrelsens beretning 2014, v. Marianne Asmussen
Haslev Seminarium, onsdag den 4. marts 2015
Kunstklubben Faxe havde i kunstklubåret 2014 24 medlemmer. Det er målet at gøre kunstklubben
til en levedygtig forening, hvor folk med interesse for billedkunst lokalt kan mødes til gode
kunstbegivenheder. Derfor vil vi selvfølgelig gerne have endnu flere medlemmer og også gerne
flere medlemmer i bestyrelsen.
I øjeblikket er vi 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, men iflg. vedtægterne kan vi være op til
7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, så I skal endelig ikke holde jer tilbage, hvis der skulle
være nogen blandt jer, der godt kunne tænke sig at være med.
Begivenheder i Kunstklubben Faxe
For bestyrelsen har det i det forløbne år været vigtigt at få nogle arrangementer ”i luften” for at vise,
at der faktisk er en fungerende kunstforening i Faxe Kommune. Vi har i 2014 haft tre rigtig gode
arrangementer:
I juni var vi på et meget vellykket besøg i Det lille Kunstnerhjem Vindheimar, hvor maleren Alfred
Jensen boede og arbejdede. De 20 deltagere var meget begejstrede. Alene interiør og farver,
omgivelser, de kreative påfund alle vegne og den helt igennem autentiske stemning af kunstnerhjem
var hele besøget værd. Den slags er meget sjældent at finde. Dertil kommer alle de mange malerier,
grafik og tegninger fra især Alfred I. Jensens store produktion livet igennem, men også af hans
første kone, den islandske maler og grafiker Maria H. Ólafsdóttir plus kunst fra malervenner. Nok
til flere timers fordybelse.
I september besøgte vi KØS´ store udstilling ”Magt, minder, mennesker” og havde en særdeles
kompetent omviser med os, som fortalte om alle de overvejelser, der går forud for valg af
mindesmærke-kunst til det offentlige rum. Det var engagerende, for hvem har indflydelse på valget,
og hvilke kriterier vælger man ud fra?
Endelig besøgte vi i oktober Mogens Sandbergs grafiske værksted i Barup ved Karise. Også det
blev en oplevelse udover det sædvanlige. Mogens Sandberg har haft sit værksted i den gamle brugs
i Barup siden 1972, og hundredevis af kunstnere har i de forløbne år lagt vejen forbi og samarbejdet
med Mogens Sandberg for at få det helt rigtige tryk ud af maskinen. Bolig og værksted emmer af
dejlig kunst og en helt fantastisk stemning.
Lokale kunstudstillinger
Når jeg nu har gennemgået vores begivenheder, falder det måske i øjnene, at kunstforeningen ikke
har haft nogen udstilling. Og det er da også et centralt punkt og et stort ønske at komme dertil, at vi
kan arrangere udstillinger lokalt. Det står på ønskelisten! Billedkunstner Tine Meyer fra bestyrelsen
er i gang med at kontakte interesserede kunstnere, der vil være med til at udstille, og hun er
tovholder på den første udstilling. Så får vi se, hvornår og hvordan det kan lade sig gøre.
Find os på hjemmesiden www.kunstklubben-faxe.dk
Ingen forening uden hjemmeside. Vi har derfor prioriteret at få en hjemmeside i luften, hvor alle
interesserede kan finde informationer om foreningen.
På forsiden kan I finde foreningens aktuelle begivenheder. Desuden er der en side med tidligere
begivenheder. Her kan I finde information om foreningens aktiviteter siden oprettelsen i 2013
sammen med links til det udsendte pressemateriale og eksterne links til de steder og udstillinger, vi
har besøgt. Det fungerer lidt som et arkiv. På siden ´Begivenheder´ kan I også finde planlagte
begivenheder for indeværende år.
Gallerisiden viser billeder fra foreningens arrangementer, så alle kan få et indtryk af, hvor vi har
været, og måske selv få lyst til at deltage næste gang. Siden ”Om Kunstklubben Faxe” fortæller
om foreningen: formål, vedtægter og aktiviteter samt bestyrelsens medlemmer og sammensætning.
Til sidst er der siden ”Bliv medlem” med oplysning om medlemsfordele, kontingentstørrelse og
hvordan man kan melde sig ind i foreningen.
Find os på app´en Det sker i Faxe
Vi indtaster også kunstklubbens begivenheder på den elektroniske kulturkalender Kultunaut. Her
kan I se vores arrangementer under app´en Det sker i Faxe.
Som forening er man ikke nogen ø
Det har vi fået at mærke gennem talrige invitationer til møder med Faxe Kommune og gennem
opfordring til at deltage i netværk. Det koster mange resurser at deltage, både i møder og
arrangementer, og vi er en lille bestyrelse. Derfor lige en kort orientering om, hvad vi har prioriteret
at deltage i siden sidste generalforsamling.
Frivillighed i Faxe Kommune
Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i Frivillighedskonferencen i Faxe Kommune den 18.
november, men takket nej til Foreningernes Dag den 14. september, efter at have deltaget i det
første, indledende informationsmøde den 24. juni. Begrundelsen herfor var, at foreningslivet
spænder meget vidt, og vi har som kunstforening brug for et snævrere kulturfokus.
Seminariet som kulturhus
Foreningen har deltaget i tre såkaldte kulturmøder vedr. den fremtidige brug af festsalsbygningen på
det gamle seminarium. Møderne har bl.a. handlet om, hvordan man booker lokaler i bygningen, og
hvordan man udvikler nye traditioner og aktiviteter på stedet og organiserer huset i fremtiden. Et
resultat af de møder er indtil videre, at vi her i aften har hørt foredrag og har vores
generalforsamling her på stedet.
Kulturstrømmen
I perioden 2013-2014 har Kulturregion Storstrøm arbejdet på at opbygge et netværk af kulturelle
aktører, ildsjæle og institutioner fra kulturregionens 6 kommuner. Som forening tilbydes man også
medlemskab af dette netværk, som hedder ”Kulturstrømmen”.
Netværket fortsætter under den nye 4-årige kulturaftale med Kulturministeriet, men det er dog
endnu usikkert, hvordan. Puljemidlerne forsvinder, men foreningerne får i resten af 2015 gratis
adgang til fonde.dk, som er en portal med oversigt over, hvor man kan søge midler til sine
projekter. Det kan blive aktuelt for os, når vi skal søge midler til at dække en kommende udstilling.
Men givetvis vil der stadig kunne hentes masser af inspiration på de arrangementer for regionens
kulturaktører, som vil blive afholdt. Jeg deltog fx i et heldagsarrangement på Rønnebæksholm om,
hvilken rolle foreningerne kan spille i den nye skolereform. Det giver rigtig meget, men man skal
selvfølgelig have tiden til det.
Skovbo Kunstforening
Vi har desuden som bestyrelse været på et inspirerende besøg i Skovbo Kunstforening, hvor deres
formand gennem 40 år, arkitekt Henry Rossle, fortalte om kunstforeningens mange aktiviteter
gennem årene. Han gav os mange gode ideer til, hvordan vi som nystartet forening kommer bedst i
gang. Nogle af hans klareste anbefalinger var:
1. Start stille og roligt. Det er vigtigt med en arbejdende bestyrelse og et stort netværk.
2. Gør jer så synlige som I kan med hjemmeside, pressemeddelelser, annoncer og
publikationer.
3. Få nogle samarbejdspartnere.
4. Deltag i møder med kommunen.
5. Få nogle gode, gerne unikke, idéer og før dem ud i livet.
Den lader vi lige stå et øjeblik …
Meld dig som emne til bestyrelsen
Jeg vil afslutte beretningen med at sige tak for godt samarbejde til alle i bestyrelsen. Samtidig vil
jeg opfordre alle interesserede til at stille op til den nye bestyrelse. Som I kan høre, er der nok at
tage fat på, og man kan hurtigt komme til at gøre en forskel, som det hedder!
Næste store mål er at få en udstilling op at stå!
TAK