Hvad har dit sommerhus eller din kælder med

Hvad har dit sommerhus eller din kælder med KORNTØRRING at gøre??
- mere end du tror !
Alle, der har lidt kendskab til landbrug og
tørring af korn, ved, at den største fejl, man
kan begå, er at blæse varm luft (for) langsomt op igennem fugtigt korn
Det øverste korn bliver
vådt og rådner.
Luften møder dugpunktet,
og fugten kondenserer
Her støder den fugtige
luft på koldere korn
Let fugtigt korn
Rør med varm,
frisk luft
Varm luft blæses ind
i korn fra neden
Vand opsuges i den
varme luft i bunden
og drives opad.
Præcist det samme kan ske i dit fugtige sommerhus eller din
fugtige kælder med en forkert dimensioneret luftsolfanger.
Ved affugtning af sommerhuse eller kældre med luftsolfangere
er det ekstra vigtigt, at der er et højt luftskifte
80 - 100% fugt
For langsom cirkulation
Risiko for kondensering,
når luften nedkøles her
Høj indblæsningstemperatur
som følge af lavt luft flow
Luftsolfanger
med lav luftmængde
60% fugt
Kraftig fordampning fra vægge af
fugt som opsuges af luften
70% fugt
Neutral
Udgangspunkt uden luftsolfanger: 70% RF - relativ fugt i hele huset eller kælder
Cirkuleres varm luft langsomt , som vist her, sker der en ekstra høj fordampning i de første rum i huset/
kælderen. Der er en forøget risiko for at fugten afsættes i de sidste rum inden luft når ud i det fri.
Blot få dage med forhøjet fugtniveau giver risiko for skimmelangreb m.v.