Klik og se vores kursuskatalog

OLYMPUS ACADEMY
EFTERÅR 2015
OLYMPUS ACADEMY - EFTERÅR 2015
Olympus Academy er vores udbud af kurser inden for
udvalgte specialer og produkter, som vi har med at
gøre i vores dagligdag. Kurserne er med til sikre vores
deltagere en grundig teoretisk og praktisk opdatering
omkring vores produkter samt viden om procedurer.
Tilmelding til kurserne kan ske via vores hjemmeside
www.olympus.dk/academy. Til efteråret har vi ændret
vores kursusportal. Grænsefladen ser anderledes ud,
og en af ændringerne er, at du nu kan søge efter og
tilmelde dig kurser i hele Europa.
Som enkeltbruger kan du opleve at dine gamle loginoplysninger er væk, og at du skal oprette dig som
ny bruger på den nye side. Herinde skal du udfylde
tilmeldingsblanketten. Vær opmærksom på at hver
tilmeldte kursist skal have en unik e-mailadresse.
Har du problemer med din tilmelding, er du meget
2
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
velkommen til at kontakte os.
Bemærk! Du er først tilmeldt, når du har modtaget
en bekræftende e-mail på din oplyste e-mailadresse.
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Flere af vores kurser er meget populære. Tilmeld
dig derfor hurtigt, hvis du vil være sikker på en plads
på kurset.
Når du er logget ind, kan du få et samlet overblik over
dine tilmeldte kurser.
Såfremt du har yderligere spørgsmål til tilmelding
eller kursuskataloget, kan du kontakte sekretær
Helle Ohlsson på telefon 44 73 47 53 eller
[email protected]
Velkommen til Olympus Academy!
INDHOLDSFORTEGNELSE
Medical divisionen.....side 4
Fleksibel endoskopi
Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi
Basiskursus i udstyr til videobronkoskopi... side 6
Kursus i diagnostik i mave-tarmkanalen med NBI
Superbrugerkursus i endoskopi- og laparoskopisøjlen
... side 5
... side 7
... side 12
Nyt kursus
Hygiejne
Basiskursus i endoskophygiejne
... side 9
Kirurgi
Basiskursus i udstyr til laparoskopi og diatermi
... side 11
Superbrugerkursus i endoskopi- og laparoskopisøjlen
... side 12
Øre-Næse-Hals
Basiskursus i udstyr til øre/næse/hals
... side 13
Nyt kursus
Mikroskopi divisionen...side 14
Mikroskopi
Basiskursus i mikroskopi og digital dokumentation
... side 15
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
3
FLEKSIBEL ENDOSKOPI
FLEKSIBEL ENDOSKOPI
Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi
Kurset fokuserer på udvikling, opbygning og håndtering
af det fleksible endoskop samt det tilhørende endoterapitilbehør og apparatur.
Derudover gennemgås de vigtigste områder inden for elkirurgi samt vedligeholdelse og endoskophygiejne. Herved
kan det sikres, at udstyret altid behandles optimalt.
Kurset er hovedsageligt teoretisk.
Målgruppe: Kurset henvender sig specielt til sygeplejersker,
der arbejder med gastrointestinal videoendoskopi.
Kursusledere: Benjamin Bigum Olsen, Søren Pamer og Jakob
Petersen, Olympus Danmark A/S.
Tid og sted: Kurset afholdes på Sjælland den 13. oktober hos
Olympus Danmark A/S, Tempovej 48-50, 2750 Ballerup og i
Jylland den 22. september på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154,
6000 Kolding. Begge kurser finder sted fra kl. 9.00-16.00.
Pris: 650 kr. pr. person ekskl. moms - hver tredje tilmeldte fra
samme afdeling deltager gratis. I prisen indgår forplejning og
undervisningsmaterialer.
Kursusindhold:
o Endoskopernes opbygning og funktion
o Endoskopisøjlens opbygning og funktion
o Håndtering samt rengøring og desinfektion af det
endoskopiske udstyr
o Sikkerhed ved elkirurgi
o Instrumenter til endoterapi
Yderligere information: Har du spørgsmål til kursets indhold,
kontakt venligst salgs- og produktchef Benjamin Bigum
Olsen på telefon 44 73 48 09. Ved andre spørgsmål, kontakt
venligst sekretær Helle Ohlsson på telefon 44 73 47 53 eller
[email protected]
Tilmelding: Tilmeld dig på www.olympus.dk/academy. Sidste
frist for tilmelding er 30 dage inden kursets afholdelse.
Klik her for at komme ind på kurset og tilmelde dig.
Kursus Web ID: 114049
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
5
FLEKSIBEL ENDOSKOPI
Basiskursus i udstyr til videobronkoskopi
Kurset fokuserer på udvikling, opbygning og håndtering
af det fleksible videobronkoskop, EBUS-skopet, samt det tilhørende apparatur og endoterapitilbehør.
Derudover gennemgås de vigtigste områder inden for endobronkial ultralyd samt vedligeholdelse og endoskophygiejne.
Herved kan det sikres, at udstyret altid behandles optimalt.
Kurset er hovedsageligt teoretisk.
Kursusindhold:
o Endoskopernes opbygning og funktion
o Endoskopisøjlens opbygning og funktion
o Håndtering samt rengøring og desinfektion af
det endoskopiske udstyr
o Endobronkial ultralyd (EBUS)
o Instrumenter til endoterapi
Målgruppe: Kurset henvender sig specielt til sygeplejersker,
der arbejder med videobronkoskopi og eventuel endobronkial
ultralyd (EBUS).
Kursusledere: Benjamin Bigum Olsen, Søren Pamer og Jakob
Petersen, Olympus Danmark A/S.
Tid og sted: Kurset afholdes den 14. oktober hos Olympus
Danmark A/S, Tempovej 48-50, 2750 Ballerup. Kurset finder
sted fra kl. 9.00-16.00.
Pris: 650 kr. pr. person ekskl. moms - hver tredje tilmeldte fra
samme afdeling deltager gratis. I prisen indgår forplejning og
undervisningsmaterialer.
Yderligere information: Har du spørgsmål til kursets indhold,
kontakt venligst salgs- og produktchef Benjamin Bigum
Olsen på telefon 44 73 48 09. Ved andre spørgsmål, kontakt
venligst sekretær Helle Ohlsson på telefon 44 73 47 53 eller
[email protected]
Klik her for at komme ind på kurset og tilmelde dig.
Kursus Web ID: 116225
6
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
Tilmelding: Tilmeld dig på www.olympus.dk/academy. Sidste
frist for tilmelding er 30 dage inden kursets afholdelse.
FLEKSIBEL ENDOSKOPI
Kursus i diagnostik i mave-tarmkanalen med
Narrow Band Imaging (NBI)
Formålet med kurset er, på en spændende og interaktiv måde, at introducere de forskellige patologiske fund
- i såvel den nedre som øvre mave-tarmkanal - samt
anskueliggøre, hvorledes nye teknologier som Narrow
Band Imaging og DualFocus kan understøtte diagnosticeringen. På kurset vil den nye NICE - NBI International
Colorectal Endoscopic - klassifikation samtidig blive introduceret og anvendt.
Målgruppe: Kurset henvender sig til læger, som arbejder
med gastrointestinal endoskopi samt endoskoperende
sygeplejersker.
Kursusledere: Overlæge Bo Søndergaard, Hvidovre
Hospital, afdelingslæge Michael Hareskov Larsen, Odense
Universitetshospital samt Benjamin Bigum Olsen, Olympus
Danmark A/S.
Tid og sted: Kurset afholdes den 10. december på Hotel
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding. Kurset finder sted fra
kl. 9.00-16.00.
Pris: 850 kr. pr. person ekskl. moms. I prisen indgår forplejning
og undervisningsmateriale.
Kursusindhold:
o Teoretisk gennemgang af principperne bag
Narrow Band Imaging samt brugen heraf
o Introduktion til forskellig patologi i mavetarmkanalen
o Gennemgang og træning i diagnostik i den
nedre mave-tarmkanal ved hjælp af NBI og
NICE
o Gennemgang og træning i diagnostik i den
øvre mave-tarmkanal ved hjælp af NBI
Yderligere information: Har du spørgsmål til kursets indhold,
kontakt venligst salgs- og produktchef Benjamin Bigum
Olsen på telefon 44 73 48 09. Ved andre spørgsmål, kontakt
venligst sekretær Helle Ohlsson på telefon 44 73 47 53 eller
[email protected]
Tilmelding: Tilmeld dig på www.olympus.dk/academy. Sidste
frist for tilmelding er 30 dage inden kursets afholdelse.
Klik her for at komme ind på kurset og tilmelde dig.
Kursus Web ID: 114564
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
7
HYGIEJNE
FLEKSIBEL ENDOSKOPI
Basiskursus i endoskophygiejne
Kurset fokuserer på alle aspekter inden for moderne endoskophygiejne; Lovgivning og anbefalinger, relevante mikroorganismer, dekontamineringsudstyr samt den egentlige
håndtering af rengørings- og desinfektionsprocedurer.
Der vil blive taget udgangspunkt i det fleksible endoskop
samt det hertil hørende udstyr.
Kurset er hovedsageligt teoretisk.
Målgruppe: Sygeplejersker, SOSU-assistenter samt andet
personale, der arbejder med eller har interesse for rengøring og
desinfektion af udstyr til fleksibel endoskopi.
Kursusledere: Hygiejnesygeplejerske Jette Houlind, Bispebjerg
Hospital og Per Poulsen, Olympus Danmark A/S.
Tid og sted: Kurset afholdes den 10. november på Hotel
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding. Kurset finder sted fra
kl. 9.00-16.00.
Pris: 850 kr. pr. person ekskl. moms. I prisen indgår forplejning
og undervisningsmaterialer.
Kursusindhold:
o Det fleksible endoskops opbygning
o Relevante mikroorganismer
o Lovgivning og anbefalinger på området
o Skyllerumsindretning
o Rengøring samt desinfektion af det fleksible skop
o Workshop
Yderligere information: Har du spørgsmål til kursets
indhold, kontakt venligst produktchef Per Poulsen på telefon
40 70 65 73. Ved andre spørgsmål, kontakt venligst sekretær
Helle Ohlsson på telefon 44 73 47 53 eller [email protected]
Tilmelding: Tilmeld dig på www.olympus.dk/academy. Sidste
frist for tilmelding er 30 dage inden kursets afholdelse.
Klik her for at komme ind på kurset og tilmelde dig.
Kursus Web ID: 115905
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
9
KIRURGI
KIRURGI
Basiskursus i udstyr til diatermi og laparoskopi
Arbejder du på operationsgangen eller inden for dagkirurgi –
på det laparoskopiske område – er dette kurset for dig.
Diatermi bruges hver dag. Både monopolar og bipolar og de
mere avancerede energiinstrumenter til karforsegling og dissektion. Med kurset ønsker vi, du skal få en bedre indsigt i,
hvad diatermi er, hvordan det virker og hvordan det håndteres
i hverdagen. Desuden lærer du, hvordan laparoskopisøjlen er
opbygget og får en dybere indsigt i den daglige håndtering af
søjlen – herunder fejlsøgning og forebyggelse af problemer.
Målgruppe: Personale på operations- og dagkirugiske
afdelinger. Kurset henvender sig til eksisterende og fremtidige
brugere af Olympus udstyr. Kurset forudsætter ingen
forudgående kvalifikationer.
Kursusledere: Kenneth Fredgaard og Helle Snedker, Olympus
Danmark A/S.
Tid og sted: Kurset afholdes 30. september 2015 på Hesselet
Hotel & Gourmet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg. Kurset
finder sted kl. 9.00 – 15.00.
Pris: 600 kr. pr. person ekskl. moms - hver tredje tilmeldte fra
samme afdeling deltager gratis. I prisen indgår forplejning og
undervisningsmaterialer.
Kursusindhold:
o Laparoskopisøjlens opbygning og gennemgang af
udstyr
o Diatermi
o Opstart, indstillinger, funktioner, dokumentation og
tilbehør
o Fejlsøgning
o Hands-on træning
Yderligere information: Har du spørgsmål til kursets indhold,
kontakt venligst Kenneth Fredgaard på telefon 40 70 65 18 eller
Helle Snedker på telefon 40 70 65 02. Ved andre spørgsmål,
kontakt venligst sekretær Helle Ohlsson på telefon 44 73 47 53
eller [email protected]
Kurset er interaktivt med høj grad af hands-on og
inddragelse af spørgsmål fra deltagerne. Du er
meget velkommen til at medbringe spørgsmål og
problemstillinger fra din dagligdag.
Tilmelding: Tilmeld dig på www.olympus.dk/academy. Sidste
frist for tilmelding er 30 dage inden kursets afholdelse.
Klik her for at komme ind på kurset og tilmelde dig.
Kursus Web ID: 115906
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
11
Superbrugerkursus i endoskopi- og laparoskopisøjlen
Nyt kursus
Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at agere
superbrugere på deres respektive endoskopiafsnit, ambulatorier og operationsgange. Deltagerne vil dermed kunne yde
kompetent støtte i forhold til opsætning, håndtering samt
fejlfinding af det relevante søjleapparatur.
Kurset tilsigter at kombinere teori med hands-on workshops.
Deltagerne på kurset opfordres til at komme med input til
relevante områder/apparatur, som ønskes berørt på kurset.
Undervisningen tager udgangspunkt i Olympus universal Exera III endoskopisøjle.
Kursusindhold:
o Endoskopi- og laparoskopisøjlens
opbygning og funktion
o Kabling og konfiguration af relevante
funktioner på endoskopi- og
laparoskopisøjlen
o Basal fejlfinding
o Indstilling og fejlfinding af perifert
apparatur (diatermiapparat, insufflator,
røgsug samt dokumentationsenheder)
o Service og vedligeholdelse af apparaturet
Klik her for at komme ind på kurset og tilmelde dig.
Kursus Web ID: 114568
12
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
Målgruppe: Kurset henvender sig til specialeansvarlige
sygeplejersker og apparaturansvarligt personale på kirurgiske
og medicinske afdelinger, der arbejder med fleksibel endoskopi
eller laparoskopi - og som har behov for at have en dybdegående
viden om endoskopi- og laparoskopisøjlen.
Kursusledere: Helle Snedker og Benjamin Bigum Olsen,
Olympus Danmark A/S.
Tid og sted: Kurset afholdes 20. oktober 2015 hos Olympus
Danmark A/S, Tempovej 48-50, 2750 Ballerup. Kurset finder
sted kl. 9.00 – 16.00.
Pris: 650 kr. pr. person ekskl. moms - hver tredje tilmeldte fra
samme afdeling deltager gratis. I prisen indgår forplejning og
undervisningsmaterialer.
Yderligere information: Har du spørgsmål til kursets indhold,
kontakt venligst salgs- og produktchef Helle Snedker eller
salgs- og produktchef Benjamin Bigum Olsen på telefon 44 73
47 00. Ved andre spørgsmål, kontakt venligst sekretær Helle
Ohlsson på telefon 44 73 47 53 eller [email protected]
Tilmelding: Tilmeld dig på www.olympus.dk/academy. Sidste
frist for tilmelding er 30 dage inden kursets afholdelse.
ØRE-NÆSE-HALS
Basiskursus i udstyr til øre-næse-hals
Arbejder du som operationssygeplejerske/ambulatoriesygeplejerske inden for øre-næse-hals området, er dette kurset
for dig. Her lærer du bl.a. hvordan øre-næse-hals søjlen er
opbygget ved en grundig gennemgang af søjlen.
Kurset tager udgangspunkt i de opgaver en travl hverdag
byder på: Fejlsøgning, problemløsning, hygiejne og optimal håndtering, der sikrer udstyret lang levetid. Deltagernes
spørgsmål og oplevelser fra hverdagen er vigtige, så benyt
lejligheden til at få de svar, du mangler.
Målgruppe: Operationssygeplejersker/ambulatoriesygeplejersker, der arbejder inden for øre-næse-halsområdet.
Kursusleder: Helle Snedker, Olympus Danmark A/S.
Tid og sted: Kurset afholdes efter aftale hos Olympus Danmark
A/S, Tempovej 48-50, 2750 Ballerup. Kurset finder sted fra
kl. 9.00-16.00.
Pris: 600 kr. pr. person ekskl. moms - hver tredje tilmeldte fra
samme afdeling deltager gratis. I prisen indgår forplejning og
undervisningsmaterialer.
Yderligere information: Har du spørgsmål til kursets indhold,
kontakt venligst salgs- og produktchef Helle Snedker på telefon
40 70 65 02.
Kursusindhold:
o Grundig gennemgang af søjlens opbygning
o Gennemgang af udstyr som kan tilsluttes søjlen
o Håndtering af fiberskoper/videolaryngoskoper/
optikker samt kamerahoveder
o Hands-on træning
o Præsentation af dokumentationssystemer
o Præsentation af fremtidens amb/OP stue
o Kort gennemgang af shaver, celon, dræn, proteser
m.v.
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
13
MIKROSKOPI DIVISIONEN
MIKROSKOPI
Basiskursus i mikroskopi og digital dokumentation
Dette kursus er en almen introduktion til mikroskoperne
og deres muligheder.
Udstyr: Retvendte, omvendte og stereomikroskoper samt
diverse kameraer.
Kurset afholdes på dansk, men kan efter ønske også afholdes
på engelsk. Der kan efter forespørgsel ligeledes arrangeres
specifikke applikationskurser.
Målgruppe: Kurset henvender sig til alle, der skal arbejde eller
allerede arbejder med mikroskoper, og som ønsker en generel
introduktion til mikroskopet som arbejdsredskab.
Kursusleder: Dennis K. Jensen, Olympus Danmark A/S.
Tid og sted: Kurset afholdes efter aftale hos Olympus Danmark
A/S, Tempovej 48-50, 2750 Ballerup. Kurset finder sted fra
kl. 9.00-16.00.
Pris: 1.500 kr. pr. person, ekskl. moms. I prisen indgår
forplejning og undervisningsmaterialer.
Yderligere information: Har du spørgsmål til kursets
indhold, kontakt venligst Dennis K. Jensen på telefon
40 70 65 19. Ved andre spørgsmål, kontakt venligst sekretær
Helle Ohlsson på telefon 44 73 47 53 eller [email protected]
Kursusindhold:
oTeoretisk og praktisk gennemgang af mikroskopets
basisindstillinger
o De forskellige kontrastformer
o Kontrastformernes anvendelsesmuligheder
o Digital billedteori
o Digital fotografering i form af typer af digitalkameraer
samt deres unikke, individuelle og generelle egenskaber
Tilmelding: Tilmeld dig på www.olympus.dk/academy.
OLYMPUS ACADEMY EFTERÅR 2015
15
OLYMPUS - OPTISK SPIDSKOMPETENCE
Olympus Danmark A/S tilhører den verdensomspændende Olympus koncern med hovedsæde i Japan. Virksomheden har en lang tradition
med forskning og udvikling inden for de områder,
hvor optik, elektronik og finmekanik mødes. I 1919
introduceredes det første mikroskop. I 1936 kom
det første Olympus kamera og i 1950 udviklede
Olympus et kamera, der kunne anvendes i maveog tarmkanalen (endoskopet).
Tre divisioner
Olympus Danmark er opdelt i tre divisioner, der
alle har hovedfokus på optik og elektronik, men til
forskellige formål:
Medical divisionen har lang erfaring med at
diagnosticere og behandle sygdomme via endoskopet. Olympus er den største og mest
komplette leverandør i Danmark inden for fleksibel
endoskopi. Sortimentet gøres komplet med et
stort udvalg af instrumenter til bl.a. kirurgi, urologi,
gynækologi, ortopædi og øre-næse-hals.
Integrerede løsninger til operations- og undersøgelsesstuer og avanceret kvalitetssikring af
fleksibel og kirurgisk endoskopi indgår ligeledes.
Et bredt udvalg af tilbehør, herunder tænger,
stents og kurve til såvel fleksible som kirurgiske
endoskoper, samt en omfattende support og
service, gør virksomheden komplet.
Mikroskopi divisionen består af to hoved-områder;
Den biologiske del og den metallurgiske del.
For begge områder gælder den meget høje
optiske kvalitet, som er det vigtigste i ethvert
mikroskop. Ergonomien har altid været en fast del
af Olympus´ mikroskopprogram og nyere tiltag,
såsom påsat kamera og software, gør hverdagen
endnu nemmere ved mange screeninger.
Consumer divisionen er “ansigtet udadtil”.
Olympus er en af de ledende udbydere inden
for digitale kameraer i Danmark - med et bredt
udvalg af kompaktkameraer og systemkameraer.
Sortimentet omfatter også diktermaskiner til privat
og professionelt brug samt kikkerter.
Tempovej 48-50, 2750 Ballerup  Tlf: 44 73 47 00  Fax: 44 73 48 01
[email protected]  www.olympus.dk