DK - Novo Nordisk A/S

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
2015-10-29
Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de
første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr.
Resultat af primær drift steg med 16% i lokale valutaer justeret for salget af NNIT
Salget steg med 23% opgjort i kroner og med 9% i lokale valutaer til 79,1 mia. kr.
®
 Salget af Victoza steg med 39% (21% i lokale valutaer).
®
 Salget af Levemir steg med 27% (10% i lokale valutaer).
 Salget i Nordamerika steg med 33% (10% i lokale valutaer).
 Salget i International Operations steg med 23% (17% i lokale valutaer).
 Salget i Region Kina steg med 26% (5% i lokale valutaer).
Bruttomarginen steg med 1,8 procentpoint opgjort i kroner til 85,4% drevet af en positiv
påvirkning fra valutakursudviklingen.
Resultat af primær drift steg med 51% opgjort i kroner og med 26% i lokale valutaer til
38,3 mia. kr. Justeret for engangsindtægten på 2,4 mia. kr. i relation til det delvise salg
af NNIT steg resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer med 16%.
Nettoresultatet steg med 33% til 26,6 mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie steg med 36%
til 10,28 kr. Justeret for det delvise salg af NNIT steg nettoresultatet og udvandet
resultat pr. aktie med henholdsvis 22% og 24%.
I september meddelte Novo Nordisk, at de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) har
godkendt Tresiba® og Ryzodeg® 70/30 efter endt behandling af de genindsendte
registreringsansøgninger.
For 2015 forventes fortsat en salgsvækst på 7–9% opgjort i lokale valutaer, mens
væksten i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer forhøjes med 1 procentpoint
og nu ventes at blive på omkring 20%.
De foreløbige forventninger til 2016 i lokale valutaer indikerer en medium til høj encifret
vækst i salget og en medium til høj encifret vækst i resultat af primær drift justeret for
engangspåvirkningen fra det delvise salg af NNIT samt indtægterne i relation til
udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i 2015.
Adm. direktør Lars Rebien Sørensen: ”Vi er tilfredse med de resultater, vi har opnået i de
første ni måneder af 2015. Salgsvæksten har primært været drevet af Victoza®, støttet
af den høje vækst i GLP-1-markedet. I tredje kvartal nåede vi en vigtig milepæl med
FDA’s godkendelse af Tresiba® i USA, som vi ser frem til at lancere i begyndelsen af
2016.”
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
www.novonordisk.com
CVR-nr.:
24 25 67 90
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 2 af 31
OM NOVO NORDISK
Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end 90 år har
stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Dette langvarige
engagement har givet os de erfaringer og kompetencer, som i dag gør det muligt også at
hjælpe med at bekæmpe andre alvorlige kroniske tilstande: hæmofili, vækstforstyrrelser
og fedme. Koncernen har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger omkring 40.300
medarbejdere i 75 lande og markedsfører sine produkter i flere end 180 lande. Novo
Nordisks B-aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen under symbolet ’Novo-B’ og på New
York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR’er) under symbolet
’NVO’. Læs mere på novonordisk.com.
TELEKONFERENCE
Der vil den 29. oktober 2015 kl. 13.00 CET blive afholdt en telekonference. Investorer
kan lytte med via et link på novonordisk.com under menupunktet ’Investors’, hvor der
også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før telekonferencen.
WEBCAST
Den 30. oktober 2015 kl. 12.30 CET vil ledelsen give en præsentation for institutionelle
investorer og sell side-analytikere i London. Præsentationen kan følges på en direkte
webcast via et link på novonordisk.com under menupunktet ’Investors’.
Præsentationsmateriale til denne webcast vil være tilgængeligt samme sted.
FINANSIEL KALENDER
19. november 2015
3. februar 2016
4. februar 2016
8. februar 2016
23. februar 2016
18. marts 2016
29. april 2016
5. august 2016
28. oktober 2016
Kapitalmarkedsdag
Koncernregnskab for året 2015
Sidste frist for modtagelse af aktionærforslag til
selskabets ordinære generalforsamling 2016
Årsrapport 2015 tilgængelig i pdf-udgave
Årsrapport 2015 foreligger i trykt udgave
Ordinær generalforsamling 2016
Koncernregnskab for første kvartal af 2016
Koncernregnskab for første halvår af 2016
Koncernregnskab for de første ni måneder af 2016
KONTAKTOPLYSNINGER
Medier:
Katrine Sperling
+45 3079 6718
[email protected]
Investorer:
Peter Hugreffe Ankersen
Daniel Bohsen
Melanie Raouzeos
Kasper Veje
+45
+45
+45
+45
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3075
3079
3075
3075
9085
6376
3479
8519
Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com.
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 3 af 31
INDHOLD
FINANSIELLE RESULTATER ...................................................................................... 4
Finansielt koncernregnskab for de første ni måneder af 2015 ................................. 4
Salgsudvikling ................................................................................................. 5
Salgsudviklingen indenfor diabetes- og fedmebehandling ...................................... 5
Salgsudviklingen indenfor biopharmaceuticals ...................................................... 9
Udvikling i omkostninger og resultat af primær drift ............................................. 9
Nettofinans.................................................................................................... 10
Investeringer og frie pengestrømme ................................................................. 10
Udviklingen i tredje kvartal af 2015 .................................................................. 10
FORVENTNINGER ................................................................................................. 12
FORSKNING & UDVIKLING .................................................................................... 14
Diabetes ....................................................................................................... 14
Fedme .......................................................................................................... 19
BÆREDYGTIGHED ................................................................................................ 19
EGENKAPITAL ...................................................................................................... 19
JURIDISKE FORHOLD............................................................................................ 21
LEDELSESPÅTEGNING .......................................................................................... 23
FINANSIEL INFORMATION ..................................................................................... 24
Bilag 1: Kvartalstal i kroner ........................................................................... 24
Bilag 2: Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse ....................................... 25
Bilag 3: Balance ........................................................................................... 26
Bilag 4: Pengestrømsopgørelse ...................................................................... 27
Bilag 5: Egenkapitalopgørelse ........................................................................ 28
Bilag 6: Omsætning fordelt på regioner........................................................... 29
Bilag 7: Forudsætninger for nøglevalutaer ....................................................... 30
Bilag 8: Kvartalstal i USD (øvrig information) .................................................. 31
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 4 af 31
FINANSIELLE RESULTATER
FINANSIELT KONCERNREGNSKAB FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2015
Dette ureviderede koncernregnskab for de første ni måneder af 2015 er aflagt i overensstemmelse med
IAS 34 ’Præsentation af delårsregnskaber’ og på basis af den samme regnskabspraksis, som blev
anvendt i Novo Nordisks årsrapport for 2014, tilføjet regnskabspraksis vedrørende associerede
virksomheder som præsenteret i bilag 9 i selskabsmeddelelse nr. 31/2015 – Delårsrapport for perioden
1. januar 2015 til 31. marts 2015. Delårsrapporten inklusive koncernregnskabet for de første ni måneder
af 2015 og ledelsesberetningen er endvidere aflagt i overensstemmelse med yderligere danske
oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Novo Nordisk har implementeret alle nye,
ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag (’IFRS’er’), der er publiceret af IASB
samt godkendt af EU med virkning for regnskabsperioden, der begyndte den 1. januar 2015. Disse
IFRS’er har ikke haft væsentlig indvirkning på koncernregnskabet for de første ni måneder af 2015.
Beløb i mio. kr., undtagen antal aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte.
Resultatopgørelse
9 mdr. 2015
9 mdr. 2014
Udvikling i %
9 mdr. 2014
til 9 mdr. 2015
Omsætning
79.051
64.221
23%
Bruttoresultat
Bruttomargin
67.471
85,4%
53.658
83,6%
26%
Salgs- og distributionsomkostninger
I procent af omsætning
20.273
25,6%
16.544
25,8%
23%
Forsknings- og udviklingsomkostninger
I procent af omsætning
9.574
12,1%
9.897
15,4%
(3%)
Administrationsomkostninger
I procent af omsætning
2.693
3,4%
2.470
3,8%
9%
Andre driftsindtægter (netto)
Engangsindtægt fra børsnotering af NNIT A/S
3.388
588
N/A
2.376
-
N/A
38.319
48,5%
Resultat af primær drift
Overskudsgrad (primær drift)
25.335
39,4%
51%
Nettofinans
(5.150)
409
N/A
Resultat før skat
33.169
25.744
29%
Selskabsskat
Effektiv skattesats
6.567
19,8%
5.792
22,5%
13%
26.602
33,7%
19.952
31,1%
33%
1.944
3.028
2.507
2.481
(22%)
22%
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Frie pengestrømme
28.168
27.280
24.391
21.679
15%
26%
Aktiver i alt
Egenkapital
Egenkapitalandel
85.195
43.109
50,6%
71.283
37.967
53,3%
20%
14%
2.586,7
10,28
2.637,6
7,56
(2%)
36%
9,40
7,56
24%
40.261
40.700
(1%)
Nettoresultat
Overskudsgrad (nettoresultat)
Andre nøgletal
Af- og nedskrivninger
Investering i materielle anlægsaktiver
Gnsn. antal udvandet udestående aktier (mio. stk.)
Udvandet resultat pr. aktie / ADR (i kr.)
Udvandet resultat pr. aktie / ADR reguleret for
engangsindtægt fra børsnotering af NNIT (i kr.)
Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang
1)
1)
Antallet af fuldtidsansatte i NNIT A/S ved 9 mdr. i 2014 var 2.351
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 5 af 31
SALGSUDVIKLING
Nettoomsætningen steg med 23% opgjort i kroner og med 9% i lokale valutaer. Alle
regioner bidrog til salgsvæksten, men Nordamerika var den største bidragyder og
tegnede sig for 56% af væksten opgjort i lokale valutaer, fulgt af International
Operations og Europa, som bidrog med henholdsvis 27% og 8%. Salgsvæksten blev
realiseret indenfor både diabetesbehandling og biopharmaceuticals, og hovedparten af
væksten kom fra Victoza® og moderne insulin.
Nettoomsætning
9M 2015
mio. kr.
Vækst
som
rapporteret
Vækst
i lokale
valutaer
Andel af
væksten
i lokale valutaer
977
147%
137%
10%
36.602
21%
6%
32%
15.031
8.312
13.259
19%
14%
27%
5%
2%
10%
11%
2%
19%
8.453
12%
1%
1%
13.123
39%
21%
36%
3.493
17%
4%
2%
62.648
24%
9%
81%
7.862
17%
4%
5%
7.483
13%
0%
1%
5.755
23%
10%
8%
2.786
31%
14%
6%
16.403
21%
8%
19%
79.051
23%
9%
100%
Diabetes- og fedmebehandling
Ny generation insulin
1)
Moderne insulin
- NovoRapid
- NovoMix ®
- Levemir ®
®
Human insulin
®
Victoza
Øvrige diabetes- og fedmeprodukter
2)
Diabetes- og fedmebehandling i alt
Biopharmaceuticals
Hæmofili
- NovoSeven
®
®
Norditropin
Øvrige biofarmaceutiske produkter
3)
Biopharmaceuticals i alt
Samlet nettoomsætning
1)
2)
3)
®
®
®
Indeholder Tresiba og Ryzodeg og Xultophy .
Primært NovoNorm®, nåle og Saxenda®.
Primært Vagifem® og Activelle®.
For yderligere detaljer om salget i de første ni måneder af 2015 henvises til bilag 6.
I de følgende afsnit er markedsdata (medmindre andet er anført) baseret på data fra
august 2015 og august 2014 opgjort som løbende årstotal, leveret af den uafhængige
dataleverandør IMS Health.
SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR DIABETES- OG FEDMEBEHANDLING
Salget af produkter til diabetes- og fedmebehandling steg med 24% opgjort i kroner og
med 9% i lokale valutaer til 62.648 mio. kr. Novo Nordisk er verdens førende virksomhed
indenfor diabetesbehandling med en global værdimarkedsandel på 28%.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 6 af 31
Insulin
Salget af insulin steg med 20% opgjort i kroner og med 6% i lokale valutaer til 46.032
mio. kr. Salgsvæksten opgjort i lokale valutaer var drevet af International Operations og
Nordamerika. Novo Nordisk er globalt førende med 47% af det samlede insulinmarked og
46% af markedet for moderne insulin og den nye generation af insulin, begge opgjort i
volumen.
Salget af den nye generation af insulin (Tresiba®, Ryzodeg® og Xultophy®) nåede 977
mio. kr. mod 396 mio. kr. i 2014.
Lanceringen af Tresiba® (insulin degludec), den nye generation af insulin med ultralang
virkningsvarighed til dosering én gang dagligt, fortsætter, og produktet er nu lanceret i
36 lande. I Japan, hvor Tresiba® blev lanceret i marts 2013 med tilskud på samme
niveau som insulin glargin, har produktet støt øget sin andel af markedet for basal
insulin, og Tresiba® har nu opnået en andel af markedsværdien for basal insulin på 31%
på månedsbasis. Tilsvarende har Tresiba® vist en solid indtrængning på andre markeder
med tilskud på samme niveau som insulin glargin, mens indtrængningen fortsat er
beskeden på markeder med begrænset markedsadgang i forhold til insulin glargin. I
september 2015 meddelte Novo Nordisk, at FDA havde godkendt Tresiba® i USA. Novo
Nordisk forventer at lancere Tresiba® i begyndelsen af 2016.
Ryzodeg®, en opløselig formulering af insulin degludec og insulin aspart, markedsføres i
Mexico, Indien og Bangladesh. Tilbagemeldingerne fra disse lande er positive.
Xultophy®, en kombination af insulin degludec (Tresiba®) og liraglutid (Victoza®), der
doseres én gang dagligt ved én enkelt injektion, markedsføres foruden i Schweiz,
Tyskland og Storbritannien nu også i Sverige. Lanceringsaktiviteterne skrider
planmæssigt frem, og de første tilbagemeldinger fra patienter og læger er lovende.
Salget af moderne insulin steg med 21% opgjort i kroner og med 6% i lokale valutaer til
36.602 mio. kr. Nordamerika tegnede sig for 56% af væksten, fulgt af International
Operations og Region Kina. Salget af moderne insulin og den nye generation af insulin
udgør nu 82% af Novo Nordisks insulinsalg målt i værdi.
INSULINMARKEDSANDELE
(volumen, løbende årstotal)
Novo Nordisks andel
af det samlede
insulinmarked
Novo Nordisks andel af markedet
for moderne insulin og
den nye generation af insulin
August
August
August
2015
2014
2015
2014
47%
47%
46%
45%
USA
37%
37%
39%
38%
Europa
47%
48%
47%
48%
International Operations*
55%
55%
52%
52%
Kina**
56%
58%
62%
64%
Japan
52%
52%
50%
49%
Globalt
August
Kilde: IMS-data, august 2015. *: Data for 13 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 70% af Novo Nordisks diabetessalg i
regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 7 af 31
Nordamerika
Salget af insulin i Nordamerika steg med 27% opgjort i kroner og med 5% i lokale
valutaer. Salgsvæksten er drevet af fortsat øgede markedsandele for Levemir® og
NovoLog® samt et positivt bidrag fra den underliggende volumenvækst i insulinmarkedet,
delvis modsvaret af et svindende segment for miksinsulin. 60% af Novo Nordisks
salgsvolumen for moderne insulin i USA bruges i de præfyldte pensystemer FlexPen® og
FlexTouch®.
Europa
Salget af insulin i Europa steg med 3% opgjort i kroner og med 1% i lokale valutaer.
Salgsvæksten er drevet af markedsindtrængningen for Tresiba®, den fortsatte fremgang
for NovoRapid® samt et positivt bidrag fra Xultophy®, delvis modsvaret af et svindende
segment for miksinsulin og et faldende salg af human insulin. Endvidere er salget
negativt påvirket af implementering af prisreformer i flere europæiske lande.
Markedsudbredelsen af pensystemer i Europa er høj, og 96% af Novo Nordisks
insulinvolumen bruges i pensystemer, primært NovoPen® og FlexPen®.
International Operations
Salget af insulin i International Operations steg med 24% opgjort i kroner og med 19% i
lokale valutaer. Væksten opgjort i lokale valutaer er drevet af human insulin og de to
moderne insuliner NovoRapid® og NovoMix® samt Tresiba®. 62% af Novo Nordisks
insulinvolumen i de større private markeder i International Operations bruges i
pensystemer.
Region Kina
Salget af insulin i Region Kina steg med 28% opgjort i kroner og med 6% i lokale
valutaer. Den beskedne salgsvækst er drevet af den fortsatte markedsindtrængning for
de tre moderne insuliner, modsvaret af et fald i væksten i det samlede marked for
diabetesbehandling som følge af omkostningsbesparelser i sundhedssektoren, herunder
restriktioner i adgangen til læger og sygeplejersker samt intensiveret lokal konkurrence.
98% af Novo Nordisks insulinvolumen i Kina bruges i pensystemer, primært
flergangspennen NovoPen®.
Japan & Korea
Salget af insulin i Japan & Korea steg med 5% opgjort i kroner og med 1% i lokale
valutaer. Salgsudviklingen afspejler den fortsat gode udvikling for Tresiba® på det
japanske marked, som delvis modsvares af et faldende volumen i det japanske
insulinmarked. Markedsudbredelsen af pensystemer i Japan er fortsat høj, og 98% af
Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært FlexPen® og FlexTouch®.
Victoza® (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes)
Salget af Victoza® steg med 39% opgjort i kroner og med 21% i lokale valutaer til
13.123 mio. kr. Salgsvæksten er drevet af Nordamerika og Europa. GLP-1-segmentets
andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi er steget til 7,5%
mod 6,9% i 2014. Victoza® er markedsleder i GLP-1-segmentet med en
værdimarkedsandel på 69%.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
GLP-1-MARKEDSANDELE
(værdi, løbende årstotal)
Side 8 af 31
GLP-1's andel af
det samlede marked for
diabetesbehandling
Globalt
Victoza® andel af
GLP-1-markedet
August
August
August
August
2015
2014
2015
2014
7,5%
6,9%
69%
72%
USA
8,8%
8,4%
67%
69%
Europa
8,7%
8,0%
77%
78%
International Operations*
2,3%
2,4%
76%
76%
Kina**
0,8%
0,7%
53%
60%
Japan
3,3%
2,1%
67%
61%
Kilde: IMS-data, august 2015. *: Data for 13 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 70% af Novo Nordisks diabetessalg i
regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan.
Nordamerika
Salget af Victoza® i Nordamerika steg med 50% opgjort i kroner og med 24% i lokale
valutaer. Salgsvæksten er drevet af en underliggende vækst i antallet af recepter i GLP1-klassen på mere end 15% i USA. GLP-1-klassens andel af det samlede marked for
diabetesbehandling i USA opgjort i værdi er steget til 8,8%, og væksten i GLP-1markedet er fortsat drevet af Victoza® såvel som lanceringen af konkurrerende
produkter. Victoza® er markedsleder med en værdimarkedsandel på 67%.
Europa
Salget i Europa steg med 12% opgjort i kroner og med 10% i lokale valutaer.
Salgsvæksten er primært drevet af Tyskland og Frankrig. I Europa er GLP-1-klassens
andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi steget til 8,7%.
Victoza® er GLP-1-markedsleder med en værdimarkedsandel på 77%.
International Operations
Salget i International Operations steg med 24% opgjort i kroner og med 22% i lokale
valutaer. Salgsvæksten er primært drevet af en række lande i Mellemøsten og
Latinamerika. GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling
opgjort i værdi er faldet en smule til 2,3%, primært som følge af et stagnerende GLP-1salg i Brasilien. Victoza® er GLP-1-markedsleder i International Operations med en
værdimarkedsandel på 76%.
Region Kina
Salget i Region Kina steg med 29% opgjort i kroner og med 8% i lokale valutaer. Den
beskedne salgsvækst afspejler den faldende vækstrate for det samlede marked for
diabetesbehandling. I Kina er GLP-1-klassen, som tegner sig for 0,8% af det samlede
marked for diabetesbehandling opgjort i værdi, generelt ikke tilskudsberettiget og relativt
beskeden i størrelse. Victoza® har en værdimarkedsandel af GLP-1-markedet på 53%.
Japan & Korea
Salget i Japan & Korea steg med 74% opgjort i kroner og med 68% i lokale valutaer.
Salgsvæksten afspejler en positiv påvirkning fra en forbedret produktindikation i Japan i
september 2014. I Japan udgør GLP-1-klassen nu 3,3% af det samlede marked for
diabetesbehandling opgjort i værdi mod 2,1% i 2014. Victoza® er fortsat førende i
klassen med en værdimarkedsandel på 67%.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 9 af 31
Øvrige diabetes- og fedmeprodukter
Salget af øvrige produkter til diabetes- og fedmebehandling, primært diabeteslægemidler
i tabletform, nåle og Saxenda®, steg med 17% opgjort i kroner og med 4% i lokale
valutaer til 3.493 mio. kr. Dette afspejler et væsentligt positivt bidrag fra lanceringen i
USA af Saxenda®, liraglutid 3 mg til vægtregulering, i maj 2015. Tilskudssituationen for
Saxenda® i USA forbedres løbende, lanceringsaktiviteterne skrider planmæssigt frem, og
de første tilbagemeldinger fra patienter og læger er lovende. Et faldende salg af nåle i
Europa og Nordamerika modsvarede delvist salgsvæksten.
SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR BIOPHARMACEUTICALS
Salget af biofarmaceutiske produkter steg med 21% opgjort i kroner og med 8% i lokale
valutaer til 16.403 mio. kr. Salgsvæksten er primært drevet af Nordamerika,
International Operations og Europa.
Hæmofili
Salget af hæmofiliprodukter steg med 17% opgjort i kroner og med 4% i lokale valutaer
til 7.862 mio. kr. Væksten opgjort i lokale valutaer er primært drevet af udrulningen af
NovoEight® i Europa, Japan og USA samt af NovoSeven® i International Operations,
delvis modsvaret af lavere NovoSeven® salg i USA og Japan.
Norditropin® (væksthormonbehandling)
Salget af Norditropin® steg med 23% opgjort i kroner og med 10% i lokale valutaer til
5.755 mio. kr. Salgsvæksten knytter sig primært til Nordamerika og afspejler en gunstig
prisudvikling og øget efterspørgsel drevet af det præfyldte FlexPro® pensystem samt
International Operations. Novo Nordisk er den førende udbyder på det globale
væksthormonmarked med en markedsandel på 32% opgjort i volumen.
Øvrige biofarmaceutiske produkter
Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg
med 31% opgjort i kroner og med 14% i lokale valutaer til 2.786 mio. kr. Salgsvæksten
er drevet af en positiv påvirkning fra prisudviklingen for Vagifem® i USA.
UDVIKLING I OMKOSTNINGER OG RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
Produktionsomkostningerne steg med 10% til 11.580 mio. kr., og bruttomarginen blev
dermed 85,4% mod 83,6% i 2014. Dette afspejler en positiv påvirkning fra
valutakursudviklingen på 1,8 procentpoint samt en positiv påvirkning fra
produktsammensætningen, primært som følge af et forøget salg af Victoza® og moderne
insulin, delvis modvirket af engangspåvirkninger i 2014.
Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 23% opgjort i kroner og med 9% i
lokale valutaer til 20.273 mio. kr. Stigningen er drevet af lanceringsomkostninger i USA i
relation til Saxenda® og NovoEight® samt af forberedelser til lanceringen af Tresiba® i
USA, investeringer i salgsstyrker i udvalgte lande i International Operations samt
justeringer af hensættelser til retssager.
Forsknings- og udviklingsomkostningerne faldt med 3% opgjort i kroner og med 8% i
lokale valutaer til 9.574 mio. kr. Faldet i omkostningerne afspejler ophøret af
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 10 af 31
aktiviteterne indenfor inflammatoriske sygdomme i september 2014, mens de
underliggende omkostninger, eksklusive alle omkostninger i relation til inflammatoriske
sygdomme i de første ni måneder af 2014, steg med 10%. Stigningen i de underliggende
omkostninger afspejler fremdriften i udviklingsporteføljen af diabetesprojekter i de
afsluttende faser og er primært drevet af DEVOTE-studiet, der undersøger forekomsten
af hjerte-kar-sygdom i forbindelse med brug af insulin degludec, samt fase 3aprogrammet SUSTAIN for GLP-1-analogen semaglutid til dosering én gang ugentligt.
Stigningen i omkostningerne modsvares delvist af lavere omkostninger i relation til
hurtigerevirkende insulin aspart efter afslutning af fase 3a-udviklingsprogrammet onset®
i august 2015.
Administrationsomkostningerne steg med 9% opgjort i kroner og med 3% i lokale
valutaer til 2.693 mio. kr.
Andre driftsindtægter (netto) beløb sig til 3.388 mio. kr. mod 588 mio. kr. i 2014.
Stigningen er drevet af engangsindtægter fra det delvise salg af it-service- og
konsulentvirksomheden NNIT i forbindelse med børsnoteringen på Nasdaq Copenhagen
under symbolet ’NNIT’ (ISIN DK0060580512) samt af engangsindtægter i relation til
udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme.
Resultat af primær drift steg med 51% i kroner og med 26% i lokale valutaer til 38.319
mio. kr. Justeret for indtægter relateret til det delvise salg af NNIT var væksten i resultat
af primær drift 16% i lokale valutaer.
NETTOFINANS
De finansielle poster udviste en nettoudgift på 5.150 mio. kr. mod en nettoindtægt på
409 mio. kr. i 2014.
I tråd med Novo Nordisks finanspolitik er de væsentligste valutakursrisici for koncernen
afdækket, primært gennem valutaterminskontrakter. Valutaresultatet udgjorde en udgift
på 5.101 mio. kr. mod en indtægt på 414 mio. kr. i 2014. Denne udvikling afspejler tab
på valutaafdækning af navnlig den amerikanske dollar som følge af dens styrkelse
overfor den danske krone sammenlignet med de gældende valutakurser i 2014.
INVESTERINGER OG FRIE PENGESTRØMME
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver udgjorde 3,0 mia. kr. mod 2,5 mia. kr. i
2014. Investeringsprojekterne var primært relateret til investeringer i yderligere
insulinpåfyldningskapacitet, udvidelse af produktionskapaciteten for biofarmaceutiske
produkter og opførelsen af nye forskningsfaciliteter.
De frie pengestrømme udgjorde 27,3 mia. kr. mod 21,7 mia. kr. i 2014. Stigningen på
26% i forhold til 2014 afspejler primært forøgede pengestrømme fra driftsaktivitet og
engangsprovenuet fra det delvise salg af NNIT.
UDVIKLINGEN I TREDJE KVARTAL AF 2015
En oversigt over kvartalstallene i kroner fremgår af bilag 1. For yderligere detaljer om
salget i tredje kvartal af 2015 henvises til bilag 6.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 11 af 31
Salget i tredje kvartal af 2015 steg med 20% opgjort i kroner og med 8% i lokale
valutaer i forhold til samme periode i 2014. Væksten var primært drevet af Victoza® og
Levemir®, men også med et mærkbart bidrag fra Tresiba® og Saxenda®. Geografisk set
var salgsvæksten i lokale valutaer drevet af Nordamerika, International Operations og
Region Kina, som steg med henholdsvis 9%, 16% og 10%. Vækstraten for salget i
Region Kina var positivt påvirket af timingen af leverancer til distributører mellem
kvartalerne i 2014.
Bruttomarginen var 85,6% i tredje kvartal af 2015 mod 84,6% i samme periode sidste
år. Stigningen på 1,0 procentpoint afspejler en positiv påvirkning fra
valutakursudviklingen på 1,7 procentpoint, delvis modvirket af engangspåvirkninger i
tredje kvartal af 2014.
Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 18% opgjort i kroner og med 6% i
lokale valutaer i tredje kvartal af 2015 i forhold til samme periode sidste år. Stigningen
var drevet af omkostninger i forbindelse med lanceringen af Saxenda® og forberedelser
til lanceringen af Tresiba® i USA samt investeringer i salgsstyrker i udvalgte lande i
International Operations.
Forsknings- og udviklingsomkostningerne faldt med 10% opgjort i kroner og med 13% i
lokale valutaer i tredje kvartal af 2015 i forhold til samme periode sidste år. Faldet i
omkostningerne afspejler indstillingen af aktiviteterne indenfor inflammatoriske
sygdomme i september 2014, mens de underliggende omkostninger, eksklusive alle
omkostninger i relation til inflammatoriske sygdomme i tredje kvartal af 2014, steg med
21%.
Administrationsomkostningerne steg med 9% opgjort i kroner og med 5% i lokale
valutaer i tredje kvartal af 2015 i forhold til samme periode sidste år.
Andre driftsindtægter (netto) beløb sig til 227 mio. kr. i tredje kvartal af 2015 mod 169
mio. kr. i samme periode sidste år.
Resultat af primær drift steg med 40% opgjort i kroner og med 17% i lokale valutaer i
tredje kvartal af 2015 i forhold til samme periode sidste år. Justeret for
engangsomkostninger på 600 mio. kr. i relation til nedlukningen af aktiviteterne indenfor
inflammatoriske sygdomme i tredje kvartal af 2014 var væksten opgjort i lokale valutaer
9%.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 12 af 31
FORVENTNINGER
FORVENTNINGER TIL 2015
Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til hele 2015:
Forventningerne er som rapporteret,
medmindre andet fremgår
Nuværende forventninger
29. oktober 2015
Salgsvækst
i lokale valutaer
7-9%
7-9%
Omkring 13 procentpoint
højere
Omkring 14 procentpoint
højere
som rapporteret
Vækst i resultat af primær drift
i lokale valutaer
som rapporteret
Nettofinans
Tidligere forventninger
6. august 2015
Omkring 20%
Omkring 19%
Omkring 22 procentpoint
højere
Omkring 23 procentpoint
højere
Tab på omkring 5,6 mia. kr.
Tab på omkring 5,7 mia. kr.
Effektiv skattesats
Omkring 20%
Omkring 21%
Investeringer i faste anlægsaktiver
Omkring 5,0 mia. kr.
Omkring 5,0 mia. kr.
Af- og nedskrivninger
Omkring 2,9 mia. kr.
Omkring 3,0 mia. kr.
Frie pengestrømme
33-35 mia. kr.
33-35 mia. kr.
Salgsvæksten for 2015 ventes fortsat at blive på 7–9% opgjort i lokale valutaer. Dette
afspejler forventninger om et fortsat robust salg af porteføljen af moderne insulin,
Victoza® og Tresiba®, samt et beskedent bidrag fra lanceringerne af Saxenda®,
Xultophy® og NovoEight®. Den positive salgsudvikling forventes delvist at blive modvirket
af en påvirkning fra højere rabatniveauer i USA, intensiveret konkurrence indenfor såvel
diabetesbehandling som biopharmaceuticals samt makroøkonomiske forhold i Kina og en
række markeder i International Operations. Givet de nuværende valutakursniveauer i
forhold til den danske krone ventes den rapporterede salgsvækst nu at blive omkring 13
procentpoint højere end væksten opgjort i lokale valutaer, svarende til en vækst i det
rapporterede salg på 20–22%.
Væksten i resultat af primær drift for 2015 ventes nu at blive omkring 20% opgjort i
lokale valutaer. Forventningerne om en vækst i resultat af primær drift, der ligger over
niveauet for salgsvæksten, afspejler forventninger om en beskeden vækst i
omkostningerne i forbindelse med salg, distribution og administration samt faldende
forsknings- og udviklingsomkostninger som følge af påvirkningen på omkostningerne i
2014 af beslutningen om at indstille alle aktiviteter indenfor inflammatoriske sygdomme.
Forventningen om et højere niveau for væksten i resultat af primær drift afspejler en
forventning om marginalt lavere samlede omkostninger. Givet de nuværende
valutakursniveauer i forhold til kronen ventes væksten i det rapporterede resultat af
primær drift nu at blive omkring 22 procentpoint højere end væksten opgjort i lokale
valutaer, svarende til en vækst i det rapporterede resultat af primær drift på omkring
42%.
For 2015 forventer Novo Nordisk finansielle nettoudgifter på omkring 5,6 mia. kr. Den
nuværende forventning afspejler primært tab på valutaafdækningskontrakter, navnlig
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 13 af 31
som følge af styrkelsen af den amerikanske dollar overfor kronen i forhold til de
gennemsnitlige valutakurser i 2014. På baggrund af den positive påvirkning fra
valutakursudviklingen på 22 procentpoint og de relaterede væsentlige tab på
valutaafdækning, som er rapporteret under nettofinans, forventes det rapporterede
resultat før skat nu at stige med ca. 27%.
Den effektive skattesats for 2015 forventes nu at blive på omkring 20%, primært som
følge af ændringer i hensættelser i relation til internationale skattesager.
Investeringer i faste anlægsaktiver ventes at blive på omkring 5,0 mia. kr. i 2015,
primært relateret til investeringer i en udvidelse af produktionskapaciteten for
biofarmaceutiske produkter, en udvidelse af insulinpåfyldningskapaciteten, fabrikker til
pilotproduktion samt opførelse af nye forskningsfaciliteter. For at imødekomme det
langsigtede kapacitetsbehov i relation til eksisterende og kommende diabetesprodukter,
herunder oral semaglutid, forventer Novo Nordisk endvidere at investere anslået 2 mia.
US dollars over de næste fem år i to nye fabrikker: en ny fabrik til fremstilling af en
række aktive lægemiddelstoffer i Clayton, North Carolina, USA, og en ny færdigvarefabrik
i Måløv i Danmark. Den endelige projekt- og investeringsplan for de nye fabrikker
forventes godkendt af Novo Nordisks bestyrelse i 2016.
Af- og nedskrivninger forventes nu at blive på omkring 2,9 mia. kr. Frie
pengestrømme forventes at blive på 33–35 mia. kr.
Novo Nordisk vil redegøre detaljeret for forventningerne til 2016 i forbindelse med
årsregnskabsmeddelelsen for 2015, som offentliggøres den 3. februar 2016. De
foreløbige planer for 2016 indikerer på nuværende tidspunkt, opgjort i lokale valutaer, en
medium til høj encifret vækst i salget og en medium til høj encifret vækst i resultat af
primær drift justeret for engangspåvirkningen fra det delvise salg af NNIT samt
indtægterne i relation til udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme,
begge i 2015. De foreløbige planer afspejler forventninger om et fortsat robust salg af
porteføljen af moderne insuliner, Tresiba® og Victoza® samt et positivt bidrag til salget
fra Saxenda® og Xultophy®. Den positive salgsudvikling forventes at blive delvist
modvirket af intensiveret konkurrence og udfordrende markedsadgangsbetingelser
indenfor såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals samt de makroøkonomiske
forhold i Kina og en række markeder i International Operations. Givet de nuværende
valutakursniveauer i forhold til kronen ventes den rapporterede vækst i salg og resultat
af primær drift i 2016 at blive sammenlignelig med væksten i lokale valutaer.
Alle ovenstående forventninger er baseret på en forudsætning om, at den globale
økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i
2015 og 2016, og at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar, forbliver på det
nuværende niveau overfor kronen. Forudsætningerne for koncernens nøglevalutaer
fremgår af bilag 7.
Novo Nordisk har afdækket forventede fremtidige pengestrømme i en række af
koncernens faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for de vigtigste
faktureringsvalutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder:
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 14 af 31
Vigtigste
faktureringsvalutaer
Et 5% udsving i kursen påvirker
på årsbasis Novo Nordisks resultat af
primær drift med
Afdækningsperiode
(måneder)
USD
1.800 mio. kr.
11
CNY
300 mio. kr.
11*
JPY
130 mio. kr.
12
GBP
85 mio. kr.
11
CAD
70 mio. kr.
11
*
USD og kinesiske offshore-yuan (CNH) anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY
Den finansielle effekt af valutaafdækning er indeholdt i ’Nettofinans’.F&U
FORSKNING & UDVIKLING
DIABETES
Den hurtigerevirkende insulin aspart (NN1218) afslutter den planlagte 26-ugers
behandlingsperiode i onset® 1-studiet
I august 2015 afsluttedes den planlagte yderligere 26-ugers behandlingsperiode i fase
3a-studiet onset® 1, som blev gennemført for yderligere at evaluere den langsigtede
sikkerhed og effekt af hurtigerevirkende insulin aspart givet som måltidsinsulin.
Deltagere med type 1-diabetes, som med succes havde optimeret deres basale
insulinbehandling efter skift til Levemir® og var blevet behandlet i 26 uger med
hurtigerevirkende insulin aspart som måltidsinsulin eller NovoRapid® som måltidsinsulin,
blev fulgt i yderligere 26 uger. 675 deltagere gennemførte samtlige 52 uger i studiet.
Efter 52 uger var det gennemsnitlige HbA1c ved studiets start (baseline) på 7,6%
reduceret med 0,1% for deltagere randomiseret til hurtigerevirkende insulin aspart og
forhøjet med 0,1% for deltagere, der fik NovoRapid®. Denne forskel var statistisk
signifikant i hurtigerevirkende insulin asparts favør. Den samlede forekomst af svær eller
bekræftet hypoglykæmi (lavt blodsukker) var sammenlignelig for deltagerne i begge
behandlingsgrupper. De tidligere opnåede sikkerheds- og tolerabilitetsprofiler for såvel
NovoRapid® som hurtigerevirkende insulin aspart blev bekræftet, og der blev ikke
observeret nogen væsentlige forskelle mellem de to behandlingsgrupper med hensyn til
bivirkninger og gængse sikkerhedsparametre i de 52 ugers behandlingsforløb.
Resultaterne fra de 52 uger var i tråd med resultaterne fra de første 26 uger, som blev
offentliggjort i marts 2015, og bekræftede dermed potentialet for bedre
blodsukkerregulering med hurtigerevirkende insulin aspart sammenlignet med
NovoRapid® i en forlænget periode og uden at give anledning til bekymring omkring den
langsigtede sikkerhed.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
I dette
afsnit skal
“forhøjet
med 0,1%”
erstattes af
“uændret”
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 15 af 31
Fase 4-studie viser, at patienter med type 2-diabetes, der er utilstrækkeligt reguleret
med sitagliptin og metformin, har fordel af at skifte til Victoza® (NN2211)
I august 2015 afsluttede Novo Nordisk et fase 4-studie, der undersøgte effekt og
sikkerhed for behandling med 1,8 mg Victoza® én gang dagligt eller 100 mg sitagliptin,
et diabeteslægemiddel i tabletform, som supplement til metformin. I det dobbeltblindede
studie blev 406 deltagere med type 2-diabetes, som tidligere var utilstrækkeligt reguleret
med sitagliptin i kombination med metformin, randomiseret og skiftet over til 26 ugers
behandling med enten Victoza® eller fortsættelse af sitagliptin som supplement til
metformin.
Fra et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau (HbA1c) ved studiets begyndelse på 8,3%
opnåede deltagere, der skiftede over til Victoza®, en statistisk signifikant større
forbedring i HbA1c på 1,1% sammenlignet med 0,5% for deltagere i behandling med
sitagliptin. I studiet nåede 51% af deltagerne, der blev behandlet med Victoza®,
behandlingsmålet om HbA1c under 7% som anbefalet af American Diabetes Association
(ADA) og European Association for the Study of Diabetes (EASD), mod 27% af
deltagerne, der blev behandlet med sitagliptin. Endvidere oplevede deltagere i
behandling med Victoza® en statistisk signifikant større forbedring i fasteblodsukkeret
sammenlignet med deltagere i behandling med sitagliptin.
Fra en gennemsnitlig kropsvægt på 90 kg ved studiets begyndelse opnåede deltagere i
behandling med Victoza® et statistisk signifikant større vægttab på 3,3 kg sammenlignet
med et vægttab på 1,6 kg for deltagere i behandling med sitagliptin. Den tidligere
rapporterede sikkerheds- og tolerabilitetsprofil for Victoza® blev bekræftet i studiet.
Novo Nordisk afslutter andet og sidste fase 3a-studie med liraglutid som
tillægsbehandling til insulin ved behandling af type 1-diabetes (NN9211)
I august 2015 offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede resultater fra det andet og
sidste fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til behandling af
mennesker med type 1-diabetes. ADJUNCT ONE er et randomiseret, dobbeltblindet,
placebokontrolleret studie, der undersøger effekt og sikkerhed for daglige doser på 0,6
mg, 1,2 mg og 1,8 mg liraglutid sammenlignet med placebo som tillægsbehandling til
insulin. 1.398 deltagere med type 1-diabetes blev behandlet i 52 uger.
Fra et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau (HbA1c) på omkring 8,2% ved studiets
begyndelse opnåede deltagere, der blev behandlet med 1,2 mg og 1,8 mg liraglutid som
tillægsbehandling til insulin, det primære mål om ikke-inferiøritet for HbA1c og viste en
større forbedring i HbA1c på omkring 0,5% sammenlignet med 0,3% for deltagere, der fik
placebo. Det primære mål om ikke-inferiøritet for HbA1c blev ikke bekræftet for
doseringen på 0,6 mg.
Fra en gennemsnitsvægt på omkring 86 kg ved studiets begyndelse opnåede deltagere,
der blev behandlet med 1,2 mg og 1,8 mg liraglutid som tillægsbehandling til insulin,
endvidere et statistisk signifikant større vægttab på mellem 3 kg og 4 kg, mens
deltagere, der fik placebo, oplevede en vægtstigning på omkring 1 kg.
I studiet var de mest almindelige bivirkninger relateret til mave-tarm-systemet, primært
forbigående kvalme og opkastning. Forekomsten af svær hypoglykæmi (lavt blodsukker)
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 16 af 31
var numerisk lavere, omend forskellen ikke var statistisk signifikant, for alle doseringer af
liraglutid som tillægsbehandling til insulin sammenlignet med placebo. Der blev
observeret en statistisk signifikant højere forekomst af bekræftet symptomatisk
hypoglykæmi blandt deltagere, der blev behandlet med 1,2 mg og 1,8 mg liraglutid,
sammenlignet med deltagere, der fik placebo. Andelen af deltagere med alvorlige
bivirkninger var sammenlignelig i alle behandlingsgrupper.
Baseret på en benefit/risk-vurdering af det samlede datasæt fra de to ADJUNCT-studier
har Novo Nordisk for nærværende ikke til hensigt at indsende ansøgning om en
indikationsudvidelse for Victoza® til brug i type 1-diabetes. Novo Nordisk vil gennemføre
grundige analyser med henblik på at evaluere de kliniske data og definere potentielle
fremtidige kliniske og regulatoriske initiativer.
Novo Nordisk påbegynder fase 3a-udvikling af oral semaglutid (NN9924), en GLP-1behandling i tabletform til dosering én gang dagligt
I august 2015 meddelte Novo Nordisk, at det er besluttet at påbegynde et fase 3aprogram med oral semaglutid, en tabletformulering af den langtidsvirkende GLP-1-analog
semaglutid til dosering én gang dagligt. Beslutningen er truffet på baggrund af de
positive resultater fra fase 2-studiet (proof of concept), som blev rapporteret den 20.
februar 2015, samt de efterfølgende drøftelser med registreringsmyndighederne.
Novo Nordisk forventer nu at påbegynde et globalt fase 3a-program med navnet
PIONEER, som vil omfatte 10 studier med i alt ca. 9.000 deltagere med type 2-diabetes.
PIONEER-programmet vil omfatte ni sikkerheds- og effektstudier foruden et studie, der
skal undersøge hjerte-kar-sikkerheden for oral semaglutid. Det første studie i
programmet forventes påbegyndt i første kvartal af 2016 og vil undersøge effekt og
sikkerhed for oral semaglutid givet én gang dagligt i doser på 3 mg, 7 mg og 14 mg
sammenlignet med én daglig dosis på 100 mg af oral sitagliptin. Størstedelen af de
resterende ni studier i PIONEER-programmet ventes at blive påbegyndt i løbet af 2016.
Andet fase 3a-studie med semaglutid (NN9535) til behandling af type 2-diabetes afsluttet
med succes
I september 2015 offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede resultater fra det andet
fase 3a-studie med semaglutid, SUSTAIN 3. Semaglutid er en ny GLP-1-analog, der
doseres ved injektion i underhuden (subkutant) én gang ugentligt. Studiet undersøgte
effekt og sikkerhed for 1,0 mg semaglutid sammenlignet med 2,0 mg exenatid én gang
ugentligt efter 56 ugers behandling givet som supplement til 1–2 diabeteslægemidler i
tabletform hos 813 mennesker med type 2-diabetes.
Efter validering af resultaterne efter studiets afslutning er det blevet bekræftet, at studiet
opnåede sit mål, idet det viste, at deltagere, som blev behandlet med 1,0 mg
semaglutid, fra et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau (HbA1c) på 8,4% ved studiets
begyndelse opnåede en statistisk signifikant og større forbedring i HbA1c på 1,5%
sammenlignet med en forbedring i HbA1c på 0,9% med 2,0 mg exenatid én gang
ugentligt.
67% af de deltagere, som blev behandlet med 1,0 mg semaglutid, nåede
behandlingsmålet om et HbA1c under 7% som anbefalet af American Diabetes Association
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 17 af 31
(ADA) og European Association for the Study of Diabetes (EASD), mod 40% af dem, som
blev behandlet med 2,0 mg exenatid én gang ugentligt.
Fra en gennemsnitsvægt på 96 kg ved studiets begyndelse opnåede deltagere i
behandling med 1,0 mg semaglutid desuden et statistisk signifikant og større vægttab på
5,6 kg sammenlignet med et vægttab på 1,9 kg hos deltagere i behandling med 2,0 mg
exenatid én gang ugentligt.
Semaglutid forekom i studiet at have en sikker og veltolereret profil. Den mest
almindelige bivirkning var kvalme, som aftog over tid. Kvalme blev rapporteret hos 22%
af deltagere i behandling med 1,0 mg semaglutid én gang ugentligt, sammenlignet med
11% af deltagere i behandling med 2,0 mg exenatid én gang ugentligt. Frafaldsprocenten
som følge af alle bivirkninger for 1,0 mg semaglutid var 9,4% mod 7,2% for 2,0 mg
exenatid.
Fase 2-studie påbegyndt med semaglutid (NN9535) doseret én gang dagligt til
behandling af type 2-diabetes
For at undersøge yderligere muligheder med semaglutid påbegyndte Novo Nordisk i
september 2015 et fase 2-doseringsstudie med den injicerbare GLP-1-analog semaglutid
doseret én gang dagligt til mennesker med type 2-diabetes. Studiet er tilrettelagt som et
26-ugers randomiseret, dobbeltblindet studie, der undersøger den glykæmiske effekt og
sikkerhed for semaglutid doseret én gang dagligt sammenlignet med liraglutid og placebo
i ca. 700 mennesker med type 2-diabetes.
Novo Nordisk får FDA-godkendelse for Tresiba® og Ryzodeg® 70/30 i USA
I september 2015 meddelte Novo Nordisk, at de amerikanske sundhedsmyndigheder
(FDA) efter at have afsluttet behandlingen af de genindsendte registreringsansøgninger
har godkendt Tresiba® og Ryzodeg® 70/30 til behandling af diabetes hos voksne.
Tresiba®, det godkendte varemærke for insulin degludec, er en basal insulinanalog i en
ny generation, der doseres én gang dagligt med en halveringstid på 25 timer og en
virkningsvarighed på mindst 42 timer. I såkaldte treat to target-studier, som
sammenlignede Tresiba® med insulin glargin, opnåede deltagere i behandling med
Tresiba® en sammenlignelig reduktion i langtidsblodsukkerniveauet (HbA1c) og en
numerisk større reduktion i fasteblodsukkeret ved brug af numerisk lavere doser af
insulin i et flertal af studierne. Studierne viste desuden, at Tresiba® er den første basale
insulin, der giver diabetikere mulighed for at tage deres basale insulin når som helst i
løbet af dagen og samtidig mulighed for at justere injektionstidspunktet.
Ryzodeg® 70/30, det godkendte varemærke for insulin degludec/insulin aspart,
indeholder insulin degludec i en opløselig kombineret formulering med insulin aspart.
Ryzodeg® 70/30 kan doseres én eller to gange dagligt sammen med et hovedmåltid. I et
treat to target-studie til understøttelse af registreringsansøgningen, hvor Ryzodeg®
70/30 blev sammenlignet med NovoLog® Mix 70/30, viste Ryzodeg® 70/30 tilsvarende
reduktioner i HbA1c.
Den 26. marts 2015 meddelte Novo Nordisk, at virksomheden havde besluttet at
genindsende registreringsansøgningerne efter gennemførelse af interimanalysen af
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 18 af 31
DEVOTE-studiet, der undersøger forekomsten af hjerte-kar-sygdom i forbindelse med
brug af insulin degludec. For at sikre integriteten i det igangværende DEVOTE-studie har
kun en lille gruppe personer internt i Novo Nordisk adgang til dataene. Novo Nordisks
ledelse har ikke adgang til resultaterne af interimanalysen. Det præspecificerede antal
alvorlige kardiovaskulære tilfælde (MACE) til den fulde analyse forventes fortsat at være
akkumuleret i studiet medio 2016.
Novo Nordisk har indsendt registreringsansøgning til FDA for Xultophy® i USA
I september 2015 meddelte Novo Nordisk, at virksomheden har indsendt
registreringsansøgning til FDA for Xultophy®, det første kombinationsprodukt bestående
af Tresiba® (insulin degludec) og Victoza® (liraglutid) til dosering én gang dagligt i én
injektion. Ansøgningen, som blev indsendt i september 2015, forventes at blive
behandlet i henhold til den amerikanske lov Prescription Drug User Fee Act V (PDUFA V).
Fase 1-udvikling med LAI287 (NN1436) afsluttet med succes
Novo Nordisk har afsluttet det sidste kliniske fase 1-farmakologistudie, der har undersøgt
sikkerhed og tolerabilitet samt den farmakokinetiske og farmakodynamiske profil for den
nye langtidsvirkende insulin LAI287. Fase 1-programmet omfattede i alt ca. 140
deltagere, herunder raske frivillige og mennesker med type 1- og type 2-diabetes.
LAI287 forekom generelt sikkert og veltolereret. Den hyppigst rapporterede bivirkning
var hypoglykæmi i en størrelsesorden svarende til observationer fra andre
langtidsvirkende insuliner.
I et femugers flerdosisstudie viste LAI287 dosisafhængig samt farmakodynamisk effekt
hos mennesker med type 2-diabetes, som tidligere var blevet behandlet med basal
insulin én gang dagligt. Endvidere var den samlede variabilitet i eksponering for LAI287
sammenlignelig med insulin degludec med en afsluttende halveringstid på 185 timer,
hvilket understøtter et doseringsregime én gang ugentligt. Visse bivirkninger, der blev
observeret i fase 1-studiet, vil blive undersøgt yderligere, før nye kliniske studier
påbegyndes.
LAI338 (NN1438) indstillet i fase 1
I oktober 2015 besluttede Novo Nordisk at indstille den yderligere udvikling af den
langtidsvirkende insulinanalog LAI338 i fase 1 efter en omprioritering af projekterne
indenfor langtidsvirkende insulin i de tidlige faser.
Novo Nordisk køber Calibrium LLC og MB2 LLC
I august 2015 meddelte Novo Nordisk, at virksomheden har indgået en endelig aftale om
at købe Calibrium LLC og MB2 LLC, to privatejede biofarmaceutiske
forskningsvirksomheder, der er baseret i Indiana i USA. Transaktionen blev afsluttet i
oktober 2015 efter godkendelse i henhold til Hart-Scott-Rodino-loven i USA. Parterne har
aftalt ikke at oplyse om de finansielle vilkår for transaktionen.
Calibrium og MB2 er etableret i henholdsvis 2013 og 2014 og fokuserer på at udvikle en
portefølje af nye lægemiddelkandidater til behandling af diabetes og relaterede
metaboliske sygdomme. Købet af de to virksomheder vil udvide Novo Nordisks portefølje
af projekter og immaterielle rettigheder indenfor diabetes og fedme.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 19 af 31
FEDME
Fase 2-studie påbegyndt med semaglutid doseret én gang dagligt (NN9536) til
behandling af fedme
For at undersøge yderligere muligheder med semaglutid påbegyndte Novo Nordisk i
oktober 2015 et fase 2-doseringsstudie med den injicerbare GLP-1-analog semaglutid
doseret én gang dagligt til behandling af fedme. Studiet er tilrettelagt som et 52-ugers
randomiseret, dobbeltblindet studie, der undersøger effekten på kropsvægt samt
sikkerheden af semaglutid doseret én gang dagligt sammenlignet med liraglutid og
placebo hos ca. 930 svært overvægtige voksne uden type 2-diabetes.
Fase 1-studie påbegyndt med PYY (NN9747) som potentiel ny behandling af fedme
I oktober 2015 påbegyndte Novo Nordisk det første fase 1-studie med NN9747, et peptid
YY (PYY), som muligvis har potentiale indenfor behandling af fedme. Studiet skal
undersøge sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik for enkeltdoser og multiple doser af
NN9747 én gang dagligt hos omkring 120 overvægtige til svært overvægtige, men i
øvrigt raske mennesker.
BÆREDYGTIGHED
Antallet af ansatte i Novo Nordisk steg med 5,0% justeret for salget af NNIT
Antallet af medarbejdere opgjort på fuldtidsbasis var ved udgangen af tredje kvartal af
2015 faldet med 1,1% til 40.261 i forhold til samme tidpunkt sidste år som følge af
salget af NNIT. Justeret for påvirkningen fra salget af NNIT steg medarbejderantallet i
Novo Nordisk med 5,0% i forhold til tredje kvartal af 2014. Medarbejdertilvæksten er
primært knyttet til udvidelser i Danmark, især i Product Supply, og i Indien og Kina.
FN’s Verdensmål giver muligheder for Novo Nordisk
I september lancerede FN en ny dagsorden for bæredygtig global udvikling frem mod
2030 med en række mål, der skal udrydde fattigdom og fremme menneskers trivsel.
Medlemslandenes regeringer forpligter sig til at udvikle nationale planer ved at vælge de
mål, der er mest relevante for dem, herunder lokale indikatorer. Novo Nordisk har været
aktivt involveret i processen op til vedtagelsen og vil gøre sit for at levere på målene,
som er helt i tråd med nuværende prioriteringer, herunder sundhed i byerne, adgang til
diabetesbehandling, klimaindsats og samfundsansvar. Novo Nordisk ser målene som en
mulighed for at samarbejde med landenes regeringer om at sikre, at diabetes får
prioritet, og at mennesker med diabetes får tilfredsstillende behandling, alt sammen som
led i indsatsen for at opfylde målet om at ’fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre’.
EGENKAPITAL
Egenkapitalen var 43.109 mio. kr. ved udgangen af tredje kvartal af 2015 svarende til
50,6% af de samlede aktiver, mod 53,3% ved udgangen af tredje kvartal af 2014. Faldet
i egenkapitalen i procent af de samlede aktiver afspejler Novo Nordisks politik om at
tilbagebetale overskydende kapital til aktionærerne, mens de underliggende
driftsaktiviteter fortsat vokser og derudover er påvirket af valuta som følge af styrkelsen
af den amerikanske dollar overfor den danske krone.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 20 af 31
Aktietilbagekøbsprogram for 2015
Den 30. april 2015 annoncerede Novo Nordisk et aktietilbagekøbsprogram på op til 9,3
mia. kr. i perioden fra 30. april til 27. oktober 2015 som led i et samlet
aktietilbagekøbsprogram for 2015 på op til 17,5 mia. kr., der forventes gennemført over
en 12-måneders periode fra den 30. januar 2015. Formålet med programmet er at
reducere selskabets aktiekapital. I det program, der blev annonceret den 30. april 2015,
har Novo Nordisk tilbagekøbt 24.725.347 stk. B-aktier for et beløb af 9,3 mia. kr. i
perioden fra 30. april frem til 27. oktober 2015. Programmet blev afsluttet den 27.
oktober 2015.
Novo Nordisk A/S har pr. 28. oktober 2015 tilbagekøbt i alt 35.903.251 stk. B-aktier
svarende til en transaktionsværdi af 13 mia. kr. i henhold til det samlede program på op
til 17,5 mia. kr., der startede den 30. januar 2015.
Pr. 28. oktober 2015 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber
44.493.718 stk. egne B-aktier, svarende til 1,7% af den samlede aktiekapital.
Gennemførelsen af Novo Nordisks aktietilbagekøbsprogram for 2015 på op til 17,5 mia.
kr. over en 12-måneders periode med start den 30. januar 2015 fortsætter, og der er
iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i EuropaKommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbour
Regulation). Til det formål har Novo Nordisk udpeget Nordea Bank Danmark A/S som
lead manager til at gennemføre programmet uafhængigt og uden indflydelse af Novo
Nordisk. I henhold til aftalen skal Nordea Bank Danmark A/S tilbagekøbe B-aktier på
vegne af Novo Nordisk A/S for et beløb af op til 4,5 mia. kr. i handelsperioden, der
starter den 29. oktober 2015 og slutter den 1. februar 2016. Der vil på en enkelt børsdag
maksimalt kunne blive købt 533.026 aktier a 0,20 kr., svarende til 20% af den
gennemsnitlige daglige omsætning af Novo Nordisk B-aktier på Nasdaq Copenhagen i
september 2015. Der vil i perioden fra 29. oktober 2015 til 1. februar 2016 maksimalt i
alt kunne blive købt 31.981.560 aktier a 0,20 kr. Novo Nordisk vil udsende en
meddelelse vedrørende transaktioner foretaget i henhold til tilbagekøbsprogrammet
mindst hver syvende handelsdag.
Legal
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 21 af 31
JURIDISKE FORHOLD
Produktansvarssager i relation til Victoza®
Novo Nordisk er pr. 26. oktober 2015 i lighed med de fleste andre producenter af
inkretinbaserede produkter i USA part i sager om produktansvar i relation til brug af
inkretinbaserede lægemidler. Til dato har 184 sagsøgere rejst tiltale mod Novo Nordisk i
produktansvarssager, primært med krav om skadeserstatning for kræft i bugspytkirtlen,
som angiveligt er opstået som følge af brug af Victoza® og andre GLP-1-/DPP-IVprodukter. Af sagsøgerne mod Novo Nordisk har 127 også inddraget andre tiltalte i deres
søgsmål. De fleste af sagerne mod Novo Nordisk er anlagt ved en føderal domstol i
Californien. Der er ikke på nuværende tidspunkt berammet nogen individuelle retssager
for Novo Nordisk i 2015. Det forventes ikke, at de verserende sager får væsentlig
indvirkning på Novo Nordisks finansielle situation, resultat af primær drift eller
pengestrømme.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 22 af 31
UDSAGN OM FREMTIDEN
Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske
børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder dette dokument samt
selskabets årsrapport for 2014 og Form 20-F, der begge er indsendt til SEC i februar 2015,
samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo
Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte
ord som ’mener’, ’forventer’, ’eventuelt’, ’vil’, ’planlægger’, ’strategi’, ’udsigt’, ’forudser’,
’skønner’, ’fremskriver’, ’regner med’, ’kan’, ’påtænker’, ’mål’ og andre ord og udtryk med
tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle
resultater. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke
begrænset til:
 udsagn om mål, planer, målsætninger eller slutmål for den fremtidige drift, herunder dem,
der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling,
produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom
 udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, omkostninger, resultat,
resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur, nettofinans og andre
finansielle nøgletal
 udsagn om fremtidige økonomiske resultater, fremtidige handlinger og udfaldet af
eventualposter såsom retssager
 udsagn om de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn.
I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden under overskrifterne
’Forventninger’, ’Forskning og udvikling’, ’Egenkapital’ og ’Juridiske forhold’.
Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden
er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som
specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt
dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater viser sig at
afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden.
Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke
begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og
valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter indenfor forskning og/eller udvikling,
ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger,
tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter,
prisreduktioner på Novo Nordisks produkter dikteret af nationale myndigheder eller som følge
af markedsdrevne prisnedsættelser, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af
informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende
som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser,
ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud,
beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning,
godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af
etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland,
uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de
rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse
af gældende love og regler.
Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet ’Vær opmærksom på
risikoen’ på s. 42–43 i Årsskrift 2014, som er tilgængeligt på novonordisk.com.
Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver
forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette
dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre
forhold.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 23 af 31
LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og koncerndirektionen har behandlet og godkendt delårsrapporten for Novo
Nordisk A/S for de første ni måneder af 2015. Delårsrapporten er ikke revideret eller
gennemgået af selskabets uafhængige revisor.
Delårsrapporten for de første ni måneder af 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS
34 ’Præsentation af delårsregnskaber’ og på basis af den samme regnskabspraksis, som
er anvendt i Novo Nordisks årsrapport for 2014, tilføjet regnskabspraksis vedrørende
associerede virksomheder. Delårsrapporten og ledelsesberetningen er endvidere
udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter
for børsnoterede selskaber.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation
af delårsrapporten for de første ni måneder af 2015 for dækkende. Det er endvidere
vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for forretningens
udvikling og finansielle vilkår, for periodens resultater og for koncernens finansielle
stilling, tillige med en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som
koncernen står overfor, i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede
selskaber.
Der er ikke udover det i delårsrapporten anførte sket ændringer i koncernens
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i koncernårsrapporten
for 2014.
Bagsværd, den 29. oktober 2015
Koncerndirektion:
Lars Rebien Sørensen
Adm. direktør
Jesper Brandgaard
Koncernøkonomidirektør
Lars Fruergaard Jørgensen
Jakob Riis
Mads Krogsgaard Thomsen
Bestyrelse:
Göran Ando
Formand
Jeppe Christiansen
Næstformand
Bruno Angelici
Sylvie Grégoire
Liz Hewitt
Liselotte Hyveled
Thomas Paul Koestler
Eivind Kolding
Anne Marie Kverneland
Søren Thuesen Pedersen
Stig Strøbæk
Mary Szela
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
Side 24 af 31
FINANSIEL INFORMATION
BILAG 1:
KVARTALSTAL I KRONER
(Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier)
2015
2. kvt.
3. kvt.
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Bruttomargin
Salgs- og distributionsomkostninger
I procent af omsætning
Administrationsomkostninger
2014
2. kvt.
1. kvt.
Udvikl. i %
3. kvt. 2015 vs
3. kvt. 2014
27.059
25.200
24.585
22.249
21.629
20.343
20%
23.200
21.326
20.586
18.823
17.958
16.877
22%
25,9%
Heraf omkostninger relateret til indstilling af aktiviteter indenfor
inflammatoriske sygdomme
3. kvt.
22.945
6.951
Forsknings- og udviklingsomkostninger
4. kvt.
26.792
85,6%
I procent af omsætning
1. kvt.
3.289
85,7%
7.175
26,5%
3.035
12,3%
11,2%
952
887
84,6%
6.147
83,7%
6.679
24,4%
3.250
27,2%
3.865
12,9%
854
15,7%
84,6%
5.899
26,5%
3.654
83,0%
5.559
5.086
25,7%
18%
25,0%
3.075
3.168
600
16,4%
14,2%
15,6%
870
795
805
1.067
3,3%
379
-
2.376
-
-
-
-
N/A
11.980
12.482
13.857
9.157
8.569
8.733
8.033
40%
Overskudsgrad
3,9%
3,7%
4,0%
169
204
215
9%
3,6%
227
-
Heraf engangsindtægt fra børsnotering af NNIT A/S
4,3%
N/A
Andre driftsindtægter (netto)
2.782
182
(10%)
I procent af omsætning
Resultat af primær drift
3,4%
83,0%
34%
44,7%
46,1%
55,0%
37,2%
38,5%
40,4%
39,5%
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Nettofinans
9
1.853
(1.844)
(227)
1.707
(1.934)
285
1.657
(1.372)
(1.141)
(336)
(805)
326
441
(115)
396
140
256
586
318
268
Resultat før skat
10.136
10.548
12.485
8.352
8.454
8.989
8.301
20%
1.753
2.205
2.609
1.823
1.954
1.995
1.843
(10%)
Selskabsskat
(97%)
N/A
N/A
Periodens resultat
8.383
8.343
9.876
6.529
6.500
6.994
6.458
29%
Af- og nedskrivninger 1)
Anlægsinvesteringer (netto)
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Frie pengestrømme
633
1.246
12.088
10.807
648
1.018
11.974
10.830
663
764
4.106
5.643
928
1.505
7.301
5.717
1.183
986
12.197
11.157
667
802
8.125
7.250
657
693
4.069
3.272
(46%)
Aktiver i alt
Egenkapital
85.195
43.109
81.313
39.111
77.457
32.108
77.062
40.294
71.283
37.967
63.681
36.661
63.241
33.583
20%
Egenkapitalandel
50,6%
Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet
Resultat pr. aktie / ADR (kr.)
Udvandet resultat pr. aktie / ADR (kr.)
Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)
Gnsn. antal udvandet udestående aktier
(mio. stk.)
Omsætning fordelt på forretningssegmenter:
Ny generation insulin
Moderne insulin (insulinanaloger)
Human insulin
Victoza®
Øvrige diabetes og fedme produkter
Diabetes -og fedmebehandling i alt
Hæmofili
Norditropin®
Øvrige biofarmaceutiske produkter
Biopharmaceuticals i alt
2)
Omsætning fordelt på geografiske segmenter:
Nordamerika
Europa
International Operations
Region Kina
Japan & Korea
Resultat af primær drift fordelt på segmenter:
Diabetes- og fedmebehandling
Biopharmaceuticals
Indtægt fra børsnotering af NNIT A/S (ikke
allokeret til segmenter)
48,1%
41,5%
52,3%
53,3%
14%
53,1%
39.658
39.062
40.957
40.700
40.226
39.579
(1%)
3,27
3,26
2.565,9
3,24
3,23
2.578,1
3,80
3,79
2.596,7
2,51
2,51
2.599,7
2,49
2,47
2.613,9
2,66
2,66
2.628,9
2,44
2,43
2.642,4
(2%)
2.571,8
2.584,1
2.604,2
2.608,2
2.622,2
2.637,3
2.653,1
(2%)
376
12.500
2.772
4.680
1.223
21.551
330
12.604
2.784
4.486
1.075
21.279
271
11.498
2.897
3.957
1.195
19.818
262
11.168
2.772
4.010
1.064
19.276
175
10.641
2.478
3.441
953
17.688
141
10.351
2.475
3.059
1.031
17.057
80
9.377
2.573
2.916
1.013
15.959
115%
2.371
1.842
1.028
5.241
2.757
2.083
940
5.780
2.734
1.830
818
5.382
2.610
1.811
888
5.309
2.112
1.686
763
4.561
2.327
1.509
736
4.572
2.255
1.500
629
4.384
12%
14.415
5.200
3.406
2.415
1.356
14.325
5.222
3.884
2.284
1.344
12.455
4.977
3.684
2.847
1.237
12.164
5.413
3.602
2.089
1.317
11.133
5.045
2.938
1.881
1.252
10.561
4.989
2.968
1.947
1.164
9.265
4.703
3.032
2.171
1.172
9.085
2.895
8.713
3.769
7.950
3.531
6.383
2.774
6.989
1.580
6.376
2.357
5.785
2.248
30%
-
-
2.376
-
-
-
-
N/A
1)
Heraf nedskrivninger på omkring 480 mio. kr i 3. og 4. kvartal 2014 relateret til indstilling af aktiviteter indenfor inflammatoriske sygdomme.
Sammenligningstal er tilrettet da NovoEight® og NovoThirteen® nu indgår som en del af hæmofili sammen med NovoSeven®.
Forventninger
(3%)
40.261
2)
Finansielle
resultater
57,6%
26%
(1%)
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
31%
32%
17%
12%
36%
28%
22%
9%
35%
15%
29%
3%
16%
28%
8%
83%
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
BILAG 2:
Side 25 af 31
RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
9M
2015
9M
2014
3. kvt.
2015
3. kvt.
2014
Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
79.051
11.580
67.471
64.221
10.563
53.658
26.792
3.847
22.945
22.249
3.426
18.823
Salgs- og distributionsomkostninger
Forsknings- og udviklingsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter (netto)
Heraf engangsindtægt fra børsnotering af NNIT A/S
Resultat af primær drift
20.273
9.574
2.693
3.388
2.376
38.319
16.544
9.897
2.470
588
25.335
6.951
3.289
952
227
11.980
5.899
3.654
870
169
8.569
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
67
5.217
33.169
1.308
899
25.744
9
1.853
10.136
326
441
8.454
Selskabsskat
PERIODENS RESULTAT
6.567
26.602
5.792
19.952
1.753
8.383
1.954
6.500
10,31
10,28
7,59
7,56
3,27
3,26
2,49
2,47
Omsætning fordelt på segmenter:
Diabetes- og fedmebehandling
Biopharmaceuticals
62.648
16.403
50.704
13.517
21.551
5.241
17.688
4.561
Resultat af primær drift fordelt på segmenter:
Diabetes- og fedmebehandling
25.748
19.150
9.085
6.989
Mio. kr.
Resultatopgørelse
Resultat pr. aktie (kr.)
Resultat pr. aktie, udvandet (kr.)
Segmentinformation
Overskudsgrad
41,1%
Biopharmaceuticals
37,8%
10.195
Overskudsgrad
6.185
62,2%
Indtægt fra børsnotering af NNIT A/S (ikke allokeret til segmenter)
Resultat af primær drift fordelt på segmenter
42,2%
2.895
45,8%
55,2%
39,5%
1.580
34,6%
2.376
-
-
-
38.319
25.335
11.980
8.569
26.602
19.952
8.383
6.500
Totalindkomstopgørelse
Periodens resultat
Anden totalindkomst
Ændringer af aktuarmæssige forudsætninger vedrørende pensioner
Poster, der ikke efterfølgende kan reklassificeres til Resultatopgørelsen
(37)
(37)
(223)
(223)
Valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder
Pengestrømssikring, realisation af tidligere års udskudte (gevinster)/tab
Pengestrømssikring, periodens udskudte gevinster/(tab)
Øvrige poster
(603)
2.142
(191)
318
90
(1.149)
(1.977)
105
(315)
483
897
(144)
(75)
(236)
(1.645)
111
Poster, der efterfølgende reklassificeres til Resultatopgørelsen, når
specifikke betingelser er opfyldt
1.666
(2.931)
921
(1.845)
1.629
(3.154)
974
(1.947)
(364)
1.265
954
(2.200)
(365)
609
618
(1.329)
Periodens anden totalindkomst før skat
Skat af anden totalindkomst, indtægter/(omkostninger)
Periodens anden totalindkomst efter skat
PERIODENS TOTALINDKOMST I ALT
Finansielle
resultater
Forventninger
27.867
F&U
Bæredygtighed
17.752
Egenkapital
53
53
8.992
Juridiske
forhold
(102)
(102)
5.171
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
BILAG 3:
Side 26 af 31
BALANCE
30. sep. 2015
Mio. kr.
31. dec. 2014
Aktiver
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Kapitalandele i associeret virksomhed
Udskudte skatteaktiver
Øvrige finansielle aktiver
LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT
1.465
23.977
806
6.185
1.274
33.707
1.378
23.136
5.399
856
30.769
Varebeholdninger
Varedebitorer
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender og forudbetalinger
Letomsættelige værdipapirer
Afledte finansielle instrumenter
Likvide beholdninger
KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT
12.762
13.565
4.240
2.826
2.024
587
15.484
51.488
11.357
13.041
3.210
2.750
1.509
30
14.396
46.293
AKTIVER I ALT
85.195
77.062
520
(8)
42.797
(200)
43.109
530
(11)
41.277
(1.502)
40.294
Udskudte skatteforpligtelser
Pensionsforpligtelser
Andre hensatte forpligtelser
LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT
11
1.160
2.392
3.563
7
1.031
2.041
3.079
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandørgæld
Skyldig selskabsskat
Andre forpligtelser
Afledte finansielle instrumenter
Andre hensatte forpligtelser
KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT
630
3.845
3.313
12.418
1.598
16.719
38.523
720
4.950
2.771
11.051
2.607
11.590
33.689
FORPLIGTELSER I ALT
42.086
36.768
PASSIVER I ALT
85.195
77.062
PASSIVER
Aktiekapital
Egne aktier
Overført resultat
Andre reserver
EGENKAPITAL I ALT
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
BILAG 4:
Side 27 af 31
PENGESTRØMSOPGØRELSE
9M 2015
Mio. kr.
9M 2014
Periodens resultat
26.602
19.952
Regulering for ikke-likvide driftsposter:
Selskabsskat
Af- og nedskrivninger
Engangsindtægt fra NNIT inkluderet i "andre driftsindtægter"
Øvrige reguleringer for ikke-likvide driftsposter
Ændring i arbejdskapital
Renteindbetalinger
Renteudbetalinger
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet
6.567
1.944
(2.526)
5.312
(1.911)
59
(43)
(7.836)
28.168
5.792
2.507
3.064
(2.312)
119
(22)
(4.709)
24.391
2.303
32
(195)
6
(3.034)
(515)
(1.403)
58
(289)
2
(2.483)
2.225
(487)
(12.749)
(12.905)
(25.654)
(10.795)
(11.866)
(22.661)
1)
Provenu fra delvis afståelse af NNIT A/S 2)
Salg af øvrige finansielle aktiver
Køb af immaterielle aktiver og øvrige finansielle aktiver
Salg af materielle aktiver
Køb af materielle aktiver
Salg/(køb) af letomsættelige værdipapirer
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Køb af egne aktier, netto
Betalt udbytte
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
NETTOPENGESTRØMME FRA AKTIVITETER
Likvider ved årets begyndelse
Gevinst/(tab) på valuta, der indgår i likvider
Likvider ved periodens slutning
1)
2)
1.111
1.243
13.676
67
14.854
10.513
64
11.820
Eksklusiv transaktionsomkostninger på 150 mio. kr. som er inkluderet i driftsaktivitet
Provenu består af modtaget bruttoindbetaling fra salget af 74,5% aktier, modregnet likvide beholdninger i NNIT
på salgstidspunktet
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
BILAG 5:
Side 28 af 31
EGENKAPITALOPGØRELSE
Andre reserver
Aktiekapital
Mio. kr.
Egne
aktier
Overført
resultat
(11)
41.277
26.602
(37)
26.565
Valutakursreguleringer
Sikring af
pengestrømme
(248)
(2.221)
(603)
(603)
1.951
1.951
Skat og
øvrige
poster
Andre
reserver i
alt
I alt
9M 2015
Ved årets begyndelse
Periodens resultat
Periodens anden totalindkomst efter skat
Periodens totalindkomst i alt
Transaktioner med ejerne:
Udloddet udbytte
Aktiebaseret aflønning
Skattefradrag relateret til aktiebaseret
aflønning
Køb af egne aktier
Salg af egne aktier
Nedsættelse af B-aktiekapital
Ved periodens slutning
530
(10)
520
(8)
1
10
(8)
967
(1.502)
1.302
1.302
(46)
(46)
40.294
26.602
1.265
27.867
(12.905)
295
(12.905)
295
307
(12.774)
32
(200)
307
(12.782)
33
43.109
Andre
reserver i
alt
I alt
(851)
42.797
(270)
921
Andre reserver
Aktiekapital
Mio. kr.
Egne
aktier
Overført
resultat
(21)
41.137
19.952
(223)
19.729
Valutakursreguleringer
Sikring af
pengestrømme
Skat og
øvrige
poster
9M 2014
Ved årets begyndelse
Periodens resultat
Periodens anden totalindkomst efter skat
Periodens totalindkomst i alt
Transaktioner med ejerne:
Udloddet udbytte
Aktiebaseret aflønning
Skattefradrag relateret til aktiebaseret
aflønning
Køb af egne aktier
Salg af egne aktier
Nedsættelse af B-aktiekapital
Ved periodens slutning
Finansielle
resultater
Forventninger
550
(20)
530
F&U
(9)
1
20
(9)
(209)
90
90
1.233
(3.126)
(3.126)
903
(121)
1.059
1.059
(1.977)
(1.977)
42.569
19.952
(2.200)
17.752
(11.866)
265
(11.866)
265
42
(10.834)
47
42
(10.843)
48
37.967
38.520
Bæredygtighed
(119)
(1.893)
Egenkapital
938
(1.074)
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
BILAG 6:
Side 29 af 31
OMSÆTNING FORDELT PÅ REGIONER
3. kvt. 2015 salgsfordeling pr. region
Nordamerika
I alt
Mio.kr.
Europa
International
Operations
Japan &
Korea
Region Kina
Diabetes- og fedmebehandling
Moderne insulin
Ændring i lokale valutaer (%)
NovoRapid ®
Ændring i lokale valutaer (%)
NovoMix ®
Ændring i lokale valutaer (%)
Levemir ®
Ændring i lokale valutaer (%)
Human insulin
Ændring i lokale valutaer (%)
Victoza®
Ændring i lokale valutaer (%)
Øvrige diabetes og fedme produkter1)
Ændring i lokale valutaer (%)
Diabetes- og fedmebehandling i alt
Ændring i lokale valutaer (%)
12.500
5%
5.119
3%
2.716
2%
4.665
10%
2.772
3%
4.680
20%
1.599
30%
21.551
9%
7.283
6%
3.108
0%
716
0%
3.459
14%
549
7%
3.428
23%
411
73%
11.671
12%
2.345
(1%)
1.066
3%
546
(7%)
733
(2%)
499
(11%)
869
4%
319
23%
4.032
0%
1.400
8%
507
10%
574
6%
319
7%
771
10%
206
26%
260
29%
2.637
11%
1.055
14%
222
24%
726
11%
107
11%
875
6%
58
22%
389
12%
2.377
11%
417
(4%)
216
0%
154
(8%)
47
(10%)
78
(13%)
119
80%
220
23%
834
8%
Biopharmaceuticals
Hæmofili
Ændring i lokale valutaer (%)
Norditropin®
Ændring i lokale valutaer (%)
Øvrige biofarmaceutiske produkter
Ændring i lokale valutaer (%)
Biopharmaceuticals i alt
Ændring i lokale valutaer (%)
Samlet nettoomsætning
Ændring i lokale valutaer (%)
Ændring i rapporteret valutaer (%)
Andelen af væksten i rapporteret valuta
2.371
3%
1.842
0%
1.028
19%
5.241
5%
26.792
8%
20%
100%
1.183
(9%)
807
(14%)
754
29%
2.744
(3%)
14.415
9%
29%
55%
576
17%
410
(4%)
182
(1%)
1.168
6%
5.200
1%
3%
4%
423
32%
288
55%
58
(8%)
769
35%
3.406
16%
16%
26%
32
(12%)
4
33%
2
(100%)
38
(11%)
2.415
10%
28%
11%
157
(12%)
333
11%
32
24%
522
3%
1.356
6%
8%
4%
9M 2015 salgsfordeling pr. region
Nordamerika
I alt
Mio.kr.
Europa
International
Operations
Japan &
Korea
Region Kina
Diabetes- og fedmebehandling
Moderne insulin
Ændring i lokale valutaer (%)
NovoRapid ®
Ændring i lokale valutaer (%)
NovoMix ®
Ændring i lokale valutaer (%)
Levemir ®
Ændring i lokale valutaer (%)
Human insulin
Ændring i lokale valutaer (%)
Victoza®
Ændring i lokale valutaer (%)
Øvrige diabetes og fedme produkter1)
Ændring i lokale valutaer (%)
Diabetes- og fedmebehandling i alt
Ændring i lokale valutaer (%)
36.602
6%
15.031
5%
8.312
2%
13.259
10%
8.453
1%
13.123
21%
4.470
19%
62.648
9%
20.705
6%
9.028
1%
2.104
(6%)
9.573
14%
1.543
(7%)
9.382
24%
936
31%
32.566
11%
6.908
0%
3.113
5%
1.634
(7%)
2.161
(1%)
1.505
(9%)
2.554
10%
899
22%
11.866
2%
4.456
15%
1.590
21%
1.797
14%
1.069
9%
2.482
17%
693
22%
782
33%
8.413
18%
3.272
12%
652
21%
2.308
11%
312
6%
2.683
0%
166
8%
1.255
0%
7.376
5%
1.261
(5%)
648
1%
469
(9%)
144
(17%)
240
(16%)
328
68%
598
28%
2.427
7%
Biopharmaceuticals
Hæmofili
Ændring i lokale valutaer (%)
Norditropin®
Ændring i lokale valutaer (%)
Øvrige biofarmaceutiske produkter
Ændring i lokale valutaer (%)
Biopharmaceuticals i alt
Ændring i lokale valutaer (%)
Samlet nettoomsætning
Ændring i lokale valutaer (%)
Ændring i rapporteret valutaer (%)
Andelen af væksten i rapporteret valuta
7.862
4%
5.755
10%
2.786
14%
16.403
8%
79.051
9%
23%
100%
3.943
(1%)
2.711
14%
1.975
21%
8.629
8%
41.195
10%
33%
56%
1.752
12%
1.246
(2%)
535
5%
3.533
6%
15.399
3%
4%
8%
1.549
13%
819
22%
193
(1%)
2.561
14%
10.974
17%
23%
27%
155
(1%)
11
11%
4
0%
170
0%
7.546
5%
26%
6%
463
(5%)
968
8%
79
(4%)
1.510
3%
3.937
5%
10%
3%
1)
Øvrige diabetes og fedme produkter inkluderer også ny generation insulin.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
BILAG 7:
Side 30 af 31
FORUDSÆTNINGER FOR NØGLEVALUTAER
Gennemsnitlige
valutakurser
i 2014
2015 gennemsnitlige
valutakurser år-til-dato
pr. 26. oktober 2015
Gældende
valutakurser
pr. 26. oktober 2015
USD
562
669
678
CNY
91,2
106,9
106,7
JPY
5,32
5,54
5,60
GBP
925
1.025
1.038
CAD
509
529
515
DKK pr. 100
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015
Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015
BILAG 8:
Side 31 af 31
KVARTALSTAL I USD (ØVRIG INFORMATION)
Som øvrig information er nøgletal omregnet til US dollars. Ved omregning til US dollars er anvendt gennemsnitlig valutakurs for
resultatopgørelsen og balancedagens kurs for balanceposter. De angivne procentvise ændringer er baseret på ændringerne
i de kvartalsvise tal i DKK, jf. bilag 1.
(Beløb i mio. US dollars, undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier)
2015
2. kvt.
3. kvt.
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Bruttomargin
Salgs- og distributionsomkostninger
2014
3. kvt.
2. kvt.
4. kvt.
Udvikl. i %
3. kvt. 2015 vs
1. kvt.
3. kvt. 2014
3.991
4.004
3.808
4.143
3.957
3.975
3.734
20%
3.418
3.434
3.222
3.469
3.349
3.301
3.097
22%
85,6%
1.035
I procent af omsætning
1. kvt.
85,7%
1.064
84,6%
928
83,7%
1.128
84,6%
1.051
83,0%
83,0%
1.021
933
25,9%
26,5%
24,4%
27,2%
26,5%
25,7%
25,0%
491
448
491
652
651
566
581
12,3%
11,2%
12,9%
15,7%
109
16,4%
14,2%
15,6%
Administrationsomkostninger
142
131
129
181
155
146
148
I procent af omsætning
3,6%
3,3%
3,4%
4,3%
3,9%
3,7%
4,0%
34
52
420
30
30
38
39
Forsknings- og udviklingsomkostninger
Heraf omkostninger relateret til indstilling af
aktiviteter indenfor inflammatoriske sygdomme
I procent af omsætning
Andre driftsindtægter (netto)
Heraf engangsindtægt fra børsnotering af NNIT A/S
Resultat af primær drift
(10%)
N/A
9%
34%
-
-
359
-
-
-
-
N/A
1.784
1.843
2.094
1.538
1.522
1.606
1.474
40%
Overskudsgrad
44,7%
46,1%
55,0%
37,2%
38,5%
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Nettofinans
1
276
(275)
(34)
252
(286)
43
251
(208)
(208)
(63)
(145)
58
79
(21)
Resultat før skat
18%
40,4%
39,5%
72
26
46
108
58
50
(97%)
N/A
N/A
1.509
1.557
1.886
1.393
1.501
1.652
1.524
20%
260
326
394
303
348
366
339
(10%)
Periodens resultat
1.249
1.231
1.492
1.090
1.153
1.286
1.185
29%
Af- og nedskrivninger 1)
Anlægsinvesteringer (netto)
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Frie pengestrømme
Aktiver i alt
Egenkapital
94
186
1.802
1.611
12.794
6.474
96
151
1.784
1.609
12.195
5.866
100
115
620
853
11.157
4.625
156
259
1.211
939
12.589
6.582
212
176
2.191
2.005
12.051
6.419
122
148
1.493
1.332
11.666
6.716
121
127
747
601
11.679
6.202
(46%)
Selskabsskat
Egenkapitalandel
50,6%
Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet
Resultat pr. aktie (USD)
Udvandet resultat pr. aktie (USD)
Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)
Gnsn. antal udvandet udestående aktier
(mio. stk.)
Omsætning fordelt på forretningssegmenter:
Ny generation insulin
Moderne insulin (insulinanaloger)
Human insulin
Victoza®
Øvrige diabetes og fedme produkter
Diabetes- og fedmebehandling i alt
Hæmofili
Norditropin®
Øvrige biofarmaceutiske produkter
Biopharmaceuticals i alt
2)
Omsætning fordelt på geografiske segmenter:
Nordamerika
Europa
International Operations
Region Kina
Japan & Korea
Resultat af primær drift fordelt på segmenter:
Diabetes- og fedmebehandling
Biopharmaceuticals
Indtægt fra børsnotering af NNIT A/S (ikke
allokeret til segmenter)
48,1%
41,5%
52,3%
53,3%
57,6%
20%
14%
53,1%
39.658
39.062
40.957
40.700
40.226
39.579
(1%)
0,49
0,48
2.565,9
0,48
0,48
2.578,1
0,57
0,57
2.596,7
0,42
0,42
2.599,7
0,44
0,44
2.613,9
0,49
0,48
2.628,9
0,45
0,45
2.642,4
31%
(2%)
2.571,8
2.584,1
2.604,2
2.608,2
2.622,2
2.637,3
2.653,1
(2%)
56
1.862
413
697
183
3.211
49
1.867
411
664
158
3.149
41
1.736
438
598
181
2.994
45
1.879
466
679
178
3.247
31
1.893
440
614
170
3.148
26
1.902
455
562
189
3.134
15
1.721
472
535
186
2.929
115%
353
274
153
780
408
308
139
855
413
277
124
814
441
305
150
896
373
300
136
809
427
278
136
841
415
275
115
805
12%
2.147
774
508
360
202
2.121
773
574
337
199
1.882
752
557
430
187
2.054
910
608
350
221
1.981
897
522
334
223
1.940
917
546
358
214
1.702
863
556
398
215
29%
1.353
431
1.290
557
1.201
534
1.067
471
1.244
278
1.173
433
1.061
413
30%
-
-
359
-
-
-
-
N/A
Heraf nedskrivninger på omkring 85 mio. US dollars i 3. og 4. kvartal 2014 relateret til indstilling af aktiviteter indenfor inflammatoriske sygdomme.
2)
Sammenligningstal er tilrettet da NovoEight® og NovoThirteen® nu indgår som en del af hæmofili sammen med NovoSeven®.
Forventninger
(3%)
40.261
1)
Finansielle
resultater
26%
(1%)
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
32%
17%
12%
36%
28%
22%
9%
35%
15%
3%
16%
28%
8%
83%
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 65 / 2015