Indkøb af DanAvl avlsdyr gav to grise ekstra pr. kuld

Indkøb af DanAvl avlsdyr
gav to grise ekstra pr. kuld
Polte udefra: Der var hjemmeavl af sopolte på Blågården på Sydfyn. Men udviklingen i
antal levendefødte grise pr. kuld gik helt i stå, og så blev der indkøbt polte.
Carsten og Charlotte Bluhm
Pedersen i sostalden hvor der nu
bliver plads til ekstra 50 søer som
følge af den ændrede avlsstrategi.
Flere grise
Charlotte og Carsten Bluhm
Pedersen på Blågården i Horne
på Sydfyn fik en del ud af det, da
de i 2013 begyndte at indkøbe
SPF-avlsdyr frem for selv at
fremstille polte ved hjemmeavl.
Af Salgskonsulent
Thorben Jørgensen,
SPF-Danmark, [email protected]
44
»Vi havde vænnet os til, at
gylte fi k 10 grise pr. kuld. Men
nu skulle der pludselig laves
en masse ammesøer.«
Charlotte og Carsten
Bluhm Pedersen på Blågården
i Horne på Sydfyn fik en del ud
af det, da de i 2013 begyndte
at indkøbe SPF-avlsdyr frem
for selv at fremstille polte ved
hjemmeavl.
Formålet var først og fremmest at opnå flere levendefødte grise pr. kuld, og det er lykkedes med en meget markant
fremgang. Besætningen tæller 700 søer fordelt med 300
søer på Blågården i en stald fra
1998 og 400 søer på en anden
ejendom i en stald fra 2006.
På en tredje ejendom produceres 3.000 slagtesvin, men
ellers er det produktion af 30
kilos grise - cirka 17.000 i alt der afsættes til tre faste aftagere. Søerne er løsgående også
i løbeafdelingen, da det er UK
produktion. Sundhedsstatus
er Blå SPF efter to saneringer
for PRRS.
Pedersen beg y ndte med
hjemmeavl i form af zig-zag
krydsning med kernestyring
for godt 10 år siden. Argumentet var, at det var for dyrt og
risikabelt med hensyn til indslæbning af smitte at indkøbe polte.
»Men vi gik i stå med hensyn til antal levendefødte pr.
kuld. Det lå meget stabilt på
13,5 og flyttede sig ikke,« siger
Carsten Bluhm Pedersen.
Dertil kom, at forsyningen
med egne polte også var ustabil. De blev ikke altid løbet
optimalt med det resultat, at
man stod flere uger uden polte til rådighed, så der ikke blev
skiftet ud blandt søerne, tilføjer Charlotte Bluhm Pedersen.
»Der er et arbejde selv at
lave polte, og man skal nok
ville det mere, end vi gjorde,«
erkender de.
Til gengæld koster det at
indkøbe avlsdyr, og det kræver ordentlige karantæneforhold. Det er indrettet i en tidligere slagtesvinestald, hvor
poltene går i seks uger.
Ustabil forsyning
Flere grise pr. årsso
Charlotte og Carsten Bluhm
Begyndelsen blev gjort i 2013
|
MAGASINET SVIN | JUNI 2015
med indkøb af 50 DanAvlpolte fra Avlscenter Bellinge.
Herefter blev der i 2014 købt
270 polte og foreløbig 135 i år,
og der er levering hver 10. uge.
De f lere levendefødte pr.
kuld har betydet, at antal grise pr. årsso er steget med cirka
tre til nu 31, og det ventes yderligere at stige. Salgskonsulent
Thorben Jørgensen, SPFDanmark, vurderer således, at
der om to år vil være mindst
33 grise pr. årsso.
Sjovere nu
»Vi satser på 32 fravænnede
grise pr. årsso det næste år, og
Fakta
Besætningen tæller 700
søer fordelt med 300 søer
på Blågården i en stald fra
1998 og 400 søer på en
anden ejendom i en stald fra
2006. På en tredje ejendom
produceres 3.000 slagtesvin,
men ellers er det produktion
af 30 kilos grise - cirka
17.000 i alt - der afsættes
til tre faste aftagere.
Sundhedsstatus er Blå SPF
efter to saneringer for PRRS.
det har også den effekt, at det
er sjovere for medarbejderne,
at vi kan følge med de andre,«
mener Carsten Bluhm Pedersen.
Plads til flere søer
En fordel ved indkøb frem for
hjemmeavl er også, at man
undgår de LY-galtgrise, der er
mindre værd som slagtesvin.
Ifølge Thorben Jørgensen kan
smågrisene indbringe seks kr.
mere pr. styk, når de er baseret på indkøbte avlsdyr. Til
fordelene ved indkøb af polte hører også et bedre flow
og mere stabile ugehold. Poltene fra Bellinge er meget rolige og omgængelige dyr, der
passer grisene godt og malker bedre. I kraft af karantænestalden tager poltene ikke
plads op i stalden, og med i
alt 209 farestier, som er rigeligt til 700 søer, har Charlotte og Carsten Bluhm Pedersen
faktisk fået plads til ekstra 50
søer i staldene.
Og så er der kvaliteten.
»Når man selv laver polte, tager man nogle gange også den
skævbenede med. Den kan vi
klage over nu,« siger Carsten
Bluhm Pedersen, men tilføjer, at hidtil har der ikke været noget at klage over.