Rekruttering i den store helhedsplan

Rekruttering i den
store helhedsplan
Henning Winther, Brabrand Boligforening
Gellerup og Toveshøj
•
Modernistisk etagebyggeri i beton fra 1968-72
•
2200 lejemål (opr 2400)
•
Afd. 4 og 5 i BB
•
Ca. 6500 beboere (opr. 7000)
Gellerup og Toveshøj i
tal
Økonomi
•
44 mio i alt
•
28 mio. fra LBF
•
10 mio. fra Aarhus Kommune
•
6 mio. fra afd. 4 og 5 i BB
Personale
•
•
•
13 projekter
•
16 medarbejdere på fuld tid plus det løse
•
Ca. 40 i aktivering etc.
Tre teams
•
ungeteam
•
kommunikationsteam
•
voksne og foreningerteam
Løfter området med beboerne som drivkraft
Helhedsplanen 2014-17
•
Skraldespandsmodel
•
Eksisterende projekter - boligsociale og andre skrevet ind i ny helhedsplan
•
Tilhørende projektledere ansat i sekretariatet
•
Intet samarbejde med drift eller udlejning
Rekruttering
•
Fordele
•
Projekter lander flyvende - de kan bare fortsætte
som hidtil
•
Erfarne medarbejdere med stort netværk og
stærke relationer
•
Beboere er direkte involveret i planlægning,
finansiering og ansættelser
Rekruttering
•
Ulemper
•
Historikken i projekterne og medarbejderne følger
med - på godt og ondt
•
Projekter skal konverteres til LBF-regi
•
Udfordring at definere fælles tredje, når
projekterne er udviklet
•
Udfordring af skabe teams og samarbejde på
tværs
Profiler
•
Relationsfaglighed
•
Fagfaglighed
•
Lokale ildsjæle
•
Eksterne konsulenter
•
Bonding
•
Bridging
•
Hvornår bruger du relationen til at lave en
bevægelse?
Profiler
Sagen
Faglighed
A
Faglighed
Relation
B
Profiler
•
Traditionelt:
•
•
Overblik over uddannelse, erhvervserfaring mm.
Behov:
•
Kan du skabe relationer?
•
Er du robust?
•
Kan du bringe din faglighed i spil?
Organisering
•
Opmærksomhed på projektorganisation
•
afsæt midler til strategisk niveau og administration
•
analysekonsulent, kontinuitet i sekretariat
•
Souschef/teamledere - span of control
•
Hvad er det fælles tredje i teams og i hele organisationen?
•
LBFs anbefalinger ift bruttoløn matcher ikke overenskomst
ml. organisationer og BL
Udfordringer
•
Lønbudgetter ud fra projekter
•
Ansætte projektledere/medarbejdere i specifikke
projekter med specifikke mål
•
Hver medarbejder skal kunne alt plus lidt mere
Udfordringer
•
Cost/benefit: specificerede budgetter
sammenholdes med specificerede mål over fire år
•
angst for manglende effekt giver manglende effekt
•
Meget rigid konstruktion
•
Trægt at udnytte opståede muligheder
•
Begrænset incitament til samarbejde - skal holde
egne mål
Ønsketænkning
•
Frihed til at prioritere budgettet i forhold til opståede
muligheder - ramme i stedet for specificering og mål
•
Konsulenter i stedet for projektledere/medarbejdere
•
Stærkere fagligheder kombineres ad hoc
•
Ressourcer prioriteres løbende til de projekter, der
giver mening her og nu
•
Agil matrixkonstruktion - medarbejdere samles om
projekt efter behov
Boligsocial leder
Ressourcer
Konsulent
1
Målgruppe/
problem 1
Tid/
Indhold
Konsulent
2
X
Målgruppe/
problem 2
X
Målgruppe/
problem 3
X
Målgruppe/
problem 4
X
Konsulent
3
...
X
...
X
...
...
X
Matrix
...
Ønsketænkning
•
Relation bruges til at inddrage fagligheder
•
Fagprofiler med relation plus projektlederprofiler
•
Måles stadig på KÅS-tal
•
Gøre op med forandringsteorier
•
Større mulighed for effekt med reel tilpasning til
aktuelle udfordringer
Spørgsmål?