hentes som pdf-fil her

Storbycenter Bethesda
Københavns Indre Mission
Bethesdas
Formiddagshøjskole
Bethesdakurser
Kursuskatalog
2015 - 2016
Bethesdakurser
“Bethesdakurser” er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed
Undervisningen har som formål at øge den enkelte kursusdeltagers almene og
faglige indsigt i bibelske, kirkehistoriske og etiske emner; og de spørgsmål der
opstår i forholdet mellem samfund og kirke.
Bethesdakurser ønsker at undervisningen bærer præg af bundethed til Bibelen
og den lutherske kirkes bekendelsesgrundlag, så den enkelte kursusdeltager
derigennem får hjælp til at leve både som menneske og kristen i samfund og
kirke.
Bethesdakurser er åbent for alle.
Find os på Facebook: www.facebook.com/Bethesdakurser
Bethesdakurser
Rømersgade 17
1362 København K
Tlf.: 3313 1715
E-mail: [email protected]
Telefontid: Mandag-fredag kl. 10-14
Konto: 3420 - 16891444
www.bethesda.dk
Kursusudvalget
Jette Holst, Albertslund, pens. ergoterapeut
Erik Eriksen, Herlev, professor em.
Leif Andersen, Hvidovre, rejsepræst/lektor
Finn Bech, Gentofte, fhv. filialdirektør
Dorthe Dalsgaard, Lyngby, førtidspensionist
Henrik Boje Jensen, Skovlunde, storbysekretær
Pris:
Deltagerbetaling kr. 120,00 pr. serie (serie E kr. 100,00), eller kr. 50,00 pr. dag.
Ved samlet tilmelding til alle serierne fra A-E kr. 500,00.
Kaffe/te og rundstykke á kr. 15,00 kan købes fra kl. 9.30
Kaffe/te uden rundstykke á kr. 7,00 kan købes fra kl. 9.30
Se hvordan du tilmelder dig og betaler på side 10
Formiddagshøjskolens foredrag optages, se side 10
Layout: Lars Friberg, [email protected]
Kursus A - Mennesket
Claus Munk, Hundested
Prædikant, tidl. forlagsleder og missionsskolelærer
Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 10.00 - 12.00
Mennesket – skabt i Guds billede
Onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 10.00 - 12.00
Mennesket – en falden skabning
Onsdag d. 4. november 2015 kl. 10.00 - 12.00
Mennesket – oprejst og nyskabt
Onsdag d. 11. november 2015 kl. 10.00 - 12.00
Mennesket – endeligt forløst
Om mennesket
– dets væsen, bestemmelse og endemål.
Hvad er et menneske?
Det mener mange i dag at kunne fastslå med endegyldig sikkerhed: Historien
om mennesket begyndte for mange millioner år siden i Afrika, hvor en abe for
første gang rejste sig op på to ben. Mennesket er det foreløbige klimaks i en
udvikling, der har fundet sted gennem millioner af år.
Den bibelske åbenbaring giver os et helt andet og uendeligt meget rigere perspektiv på vi menneskers væsen og bestemmelse.
Formiddagshøjskolen - efterår 2015
Kursus B - Johannes Åbenbaring
Torben Mathiesen, Gjern
Landssekretær i Ordet & Israel
Onsdag d. 18. noveber 2015 kl. 10.00 - 12.00
- Introduktion til bogen og bogens indledning (kap. 1)
- Menighedsbrevene (kap. 2-3)
Onsdag d. 25. november 2015 kl. 10.00 - 12.00
- Bogrullen med de 7 segl (kap. 4-7)
- 7 engle med 7 basuner (kap. 8-11)
Onsdag d. 2. december 2015 kl. 10.00 - 12.00
- 3 tegn og 7 vredesskåle (kap. 12-16)
- Babylons fald (kap. 17-19)
Onsdag d. 9. december 2015 kl. 10.00 - 12.00
- Krigen på Guds dag (kap. 19-21)
- Bruden (kap. 21-22)
Johannes´ Åbenbaring
Mange har det - af forskellige årsager - lidt svært med denne bog, men målet
med undervisningen er at få øje på det fantastiske håb og den store trøst, der
gennemstrømmer Bibelens sidste bog. Samtidig er det et mål, at den enkelte
bibellæser må få nogle redskaber, der kan være en hjælp til at se de store linjer
i Bibelens sidste bog og dermed gøre et fortsat bibelstudium lettere.
Formiddagshøjskolen - efterår 2015
Kursus C - Kristus i det Gamle Testamente
Leif Andersen, Hvidovre
Lektor og rejsepræst
Mandag d. 4. januar 2016 kl. 10.00 - 12.00
Guds søn som barn
Mandag d. 11. januar 2016 kl. 10.00 - 12.00
Guds søn som Messias
Mandag d. 18. januar 2016 kl. 10.00 - 12.00
Korset og opstandelsen i det Gamle Testamente
Mandag d. 25. januar 2016 kl. 10.00 - 12.00
Kristi forbilleder i det Gamle Testamente
Kristus i det Gamle Testamente
Kristus og Kristi kors er centrum i kristendommen. Men hvad så med alle
århundrederne inden?
Hvad vidste man egentlig i det Gamle Testamente om Kristus, om korset og
om forsoningen?
Og hvordan kan de tekster sige os noget i dag, så længe efter – og endda på
den anden side af opfyldelsen?
Bemærk at kursus C foregår mandage i januar.
Formiddagshøjskolen - forår 2016
Kursus D - Kristne forfattere
J.R.R. Tolkien
Bent Bjerring-Nielsen, Amager
Lektor på 3K uddannelsen og præst i Amagerbro Frikirke
Onsdag d. 3. februar 2016 kl. 10.00 - 12.00
J.R.R. Tolkien er forfatter til ”Ringenes herre” Vi vil
komme ind på inspirationen bag værket, og om Tolkiens
selvopfundne sprog og beskrive den verden, man møder
i ”Ringenes herre” Der vil være særlig fokus på værkets relation til kristendommen og den opfattelse af ondskab og ondskabens
overvindelse, man møder deri. Foredraget vil også inddrage andre af Tolkiens
værker som ”Silmarillion” og ”Hobbitten”.
C.S. Lewis
Henrik Højlund, Løsning
Sognepræst
Onsdag d. 10. februar 2016 kl. 10.00 - 12.00
C.S. Lewis er en af det 20. århundredes mest kendte
kristne forfattere. Han tog selv en svingom fra ateisme
til kristen tro, alt mens han var en opadgående stjerne i
den engelske universitetsverden.
Han blev senere verdensberømt for sine børnebøger om landet Narnia, bøger
som har solgt mere end 100 mio eksemplarer på verdensplan.
I børnebøgerne ligger hele hans kristne tænkning gemt. Vi skal se nærmere på
dette og på personen Lewis.
Formiddagshøjskolen - forår 2016
Kursus D - Kristne forfattere
Kaj Munk
Henrik Jul Petersen, Rødovre
Pastor em.
Onsdag d. 17. februar 2016 kl. 10.00 - 12.00
Kaj Munk var både præst, forfatter og dramatiker, og
hans liv var og blev dramatisk. Ud fra nogle af Kaj
Munks skuespil indkredses det dagsaktuelle og evighedsgyldige. Der spørges i foredraget om Kaj Munk har
bud til os i dag.
F.M. Dostojevskij
Simon Nørgaard Skaugen, København SV
Stud.teol.
Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 10.00 - 12.00
F.M. Dostojevskij er måske en af Ruslands bedst kendte
forfattere. Samtidig er han blevet kaldt den største teolog
i den Ortodokse kirke, uanset at han ikke er teolog men
forfatter. Hans forfatterskab er præget af en slags legende undersøgelse af hvad det vil sige at være menneske, så forskellige som
vi er. Dostojevskijs tanke og tone er ofte dyb og eftertænksom, men kan også
være både munter, humoristisk, plat eller opløftende. Vi vil prøve at få færten
af noget af det der ligger ham mest på sinde og se eksempler på de forskellige
temaer og tanker han tager op, både alment menneskelige og specifikt kristne.
Formiddagshøjskolen - forår 2016
Kursus E - Den tredje alder
Den tredje alders muligheder
Panel:
Pensionist Kurt Dalsgaard, Kgs. Lyngby
Pensionist Keld Gaarn-Larsen, København NV
Pensionist Karin Christiansen, Herlev
Onsdag d. 2. marts 2016 kl. 10.00 - 12.00
Den tredje alder fylder mere og mere i samfundet og den
enkeltes liv. Den tredje alder byder på udfordringer, men
også nye muligheder. Paneldeltagerne vil komme omkring tab og gevinster ved at forlade arbejdsmarkedet, og
hvordan man efterfølgende får en meningsfuld hverdag,
som giver mulighed for kreativitet og frivillighed. Og
hvad gør det ved os når kræfterne er aftagende, på grund
af alder og sygdom?
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til paneldeltagerne, og drøftelse af den tredje alders muligheder.
Formiddagen ledes af Henrik Boje Jensen.
Formiddagshøjskolen - forår 2016
Kursus E - Den tredje alder
Sorg ved sygdom og død
Lutte Olsen, Gilleleje
Hospicesygeplejerske
Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 10.00 - 12.00
Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på smerte
og sorg. Med kærlighed, nærvær og tilstedeværelse kommer sorg. Det oplever vi ikke mindst, når sygdom og
død rammer lige midt i vores liv for og med hinanden.
Sorgen er den pris, vi betaler for at elske et andet menneske og miste det.
Kunsten at dø, kunsten at leve
Jørn Henrik Olsen, Gilleleje
Billedkunstner, forfatter og foredragsholder
Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 10.00 - 12.00
Vi skal alle dø en dag, men alle andre dage skal vi leve.
Foredraget besvarer disse spørgsmål: Hvordan kan livet
beriges ansigt til ansigt med døden og sorgen? Når sorgen ikke er et problem, der skal løses, men et liv der skal
leves, hvordan kan sorgen eller smerten blive et bidrag til livet?
Formiddagshøjskolen - forår 2016
Du kan tilmelde dig på følgende måder:
1. Ved at indbetale beløb over netbank – konto 3420 - 16891444
Skriv kursusbogstav og udfyld som på tilmeldingsblanket.
2. Send en e-mail med oplysningerne som på tilmeldingsblanket til
[email protected]
3. Indsend tilmeldingsblanketten til
Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K
4. Tilmelding kan ske ved kursusstart.
Kursusafgiften kan indbetales ved kursusstart. Der kan betales med dankort.
Eller over netbank – konto 3420 - 16891444
Vi glæder os til at modtage din tilmelding.
Formiddagshøjskolens foredrag optages
De kan bestilles på CD eller hentes gratis via bethesda.dk.
Lydoptagelser af en hel serie koster kr. 150,00 som betales ved bestillingen.
Optagelse af et enkelt foredrag koster kr. 50,00.
Lydoptagelsen bestilles og afhentes på Bethesdas kontor.
Ved ønske om at få tilsendt CD´er koster det kr. 40,00 for forsendelse.
10
Tilmeldingsblanket til Bethesdas formiddagshøjskole 2015-2016
Navn:
______________________________________________
Adresse:
______________________________________________
Postnr. og by: ______________________________________________
Telefon:
______________________________________________
Email:
______________________________________________
Antal deltagere: ________
Sæt kryds ved det ønskede:
I alt kr. __________________
Kursus A _ kr. 120,00
Kursus B _ kr. 120,00
Kursus C _ kr. 120,00
Kursus D _ kr. 120,00
Kursus E _ kr. 100,00
Alle 5 Kurser _ kr. 500,00
Indsendes til Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K
11
Formiddagshøjskolen
Bethesdakurser 2015-2016
Kursus A - Mennesket
side 3
Claus Munk
Onsdage, 21. oktober - 11. november 2015
Kursus B - Johannes Åbenbaring
side 4
Torben Mathiesen
Onsdage, 18. november - 9. december 2015
Kursus C - Kristus i det Gamle Testamente side 5
Leif Andersen
Mandage, 4. - 25. januar 2016
Kursus D - Kristne forfattere
side 6
Bent Bjerring-Nielsen, Henrik Højlund,
Henrik Jul Petersen og Simon Nørgaard Skaugen
Onsdage, 3. - 24. februar 2016
Kursus E - Den tredje alder
side 8
Kurt Dalsgaard, Keld Gaarn-Larsen, Karin Christiansen,
Lutte Olsen og Jørn Henrik Olsen
Onsdage, 2. - 16. marts 2016