Nr. 3-2015 - Tversted og Uggerby sogne

Tversted-Uggerby
Kirkeblad
Tema: Ægteskab og familie
Juni - Juli - August 2015 . 65. årgang
Nr.
3
Ægteskabet
AT parforholdet generelt kræver benhårdt arbejde, det
kan man få bekræftet i de fleste ægteskaber. Og der
tales alt for lidt om det. I 2012 var der 15.709 skilsmisser og skilsmisseprocenten ligger nu på sit højeste,
ca. 46 %.
Har man ikke forberedt sig på, at parforholdet
er benhårdt arbejde, så kan det komme bag på en.
Parforholdet kræver fordybelse og det er der i mange
familier ikke tid til.
I det kristne perspektiv er ægteskabet en ramme
omkring familien, så hvis ægteskabet er i krise, er det
både et eksistentielt og et samfundsmæssigt problem.
Og det høres ofte, at der er krise i ægteskabet, som da
også bevirker de mange skilsmisser, som især børn,
men også de voksne lider kolossalt under.
Er kærlighed en pligt? Ja, det er det klart ifølge
Søren Kierkegaard f.eks., idet det kristne allervigtigste
bud er at elske: Du skal elske. Kun ved pligten sikres
kærligheden mod forandringen (og tidsåndens påvirkning), skriver Kierkegaard. Hvis forelskelsen falmer,
må man finde støtte i den beslutning, man traf, da
man forelskede sig.
Aalborg Stift har igangsat et enestående projekt,
”Alene.nu”, et tilbud til mennesker i krise efter en
skilsmisse. Konceptet er udviklet af sognepræst
og cand.it. Christian Grund Sørensen, sognepræst
i Kongens Tisted, Binderup og Durup sogne.
Foreløbig består projektet af en hjemmeside plus
grupper på de sociale medier. Behovet for erfarne
trænede præster til sjælesorgsarbejde for fraskilte
bedømmes at være stort, og man ønsker at opkvalificere præsterne til denne sjælesorgsopgave.
Endvidere er lærer og psykoterapeut Lisa Damholt med i projektet, hvor målet er at få folkekirken ind i en dagsorden, hvor de kan tilbyde hjælp
til par, der har fået kærligheden slået i stykker.
”Nu må folkekirken vågne op”, siger Christian Grund Sørensen, og udtaler ønsket om, at
kirken må blive synlig på det her område, kirkens blinde øje. Ifølge præsten er problemerne
enorme, med komplekse problemstillinger som
skyld, vrede, bristede håb, og børnenes mangeartede reaktioner bevirkende eksistentielle
kriser. De to igangsættere ved hvad de taler om,
er selv fraskilt med hver fem børn. Se mere på:
http://www.alene.nu/skilsmisse/
Ægteskabet og parforholdet, som jo kan skabe så megen glæde og udvikling, kan
også bevirke sorg og ulykke. Og det påvirker naturligvis os alle.
Hvad gør kirken ved det? Ja, f.eks. tilbyder FolkekirkeSamvirket i Aarhus nu
et gratis kommunikationskursus til alle nygifte. Det er et tilbud om at deltage i et
såkaldt PREP-kursus, dvs. Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold, med
henblik på at ruste nygifte til at være par og familie. Inspirationen kommer fra
Norge, hvor man har haft succes med at nedbringe skilsmisseprocenten f.eks. ved
PREP-kurser.
Når man er med i ægteskabets første time som f.eks. præst, har man naturligvis
også et medansvar for at vise, at kirken har noget at give ved vanskelige tider for et
ægteskab. Sjælesorg, kurser, samtale, etc.
2
Michael Schwensen
sammenhold
Ved alteret lover brudeparret, at de vil elske og ære
hinanden både i medgang og modgang, i hvad lykke
Gud den almægtige vil tilskikke dem, som ægtefolk
bør leve med hinanden, indtil døden skiller dem ad.
Elske og ære. Medgang og modgang. Som ægtefolk
bør leve med hinanden. Indtil døden.
Det er store og stærke ord. Og derfor er et bryllup
en offentlig og højtidelig handling. De to erklærer at
ville efterleve løftet. Fra beslutningen om ægteskab tages, og den offentligt erklæres, og resten af livet, er de
to knyttet sammen af et gensidigt løfte, ikke omskiftelige sindsstemninger.
Det bliver ikke bare let for de to. Uanset hvordan
deres levevilkår bliver, vil deres løfte blive sat på
prøve. Det kræver viljestyrke at gennemføre. Kærligheden er et valg, også når man er træt eller sur eller
fortravlet.
Hvad kan vi gøre for at fastholde kærligheden i
ægteskabet og familien?
Her er nogle forslag:
• Tal sammen. Tal ordentligt sammen. Tal om mere
end praktiske ting. Tal om tanker og følelser, som
optager jer. Luk op for noget af det indre i mennesket. Ikke bare meninger, men også længsler
og behov og følelser. Jo bedre vi kender hinanden
– sådan i dybden - des mere vil vi være glade for
hinanden. Gå på nysgerrig opdagelse i hinandens
person.
• Sæt tid af til at være koncentreret sammen. En
aften sammen gør godt, når vi har fokus på hinanden.
• Bed sammen til Gud. Det er ældgammel visdom,
at ægtepar, som beder sammen, holder sammen.
De to har skubbet genertheden væk og deler
deres liv med Gud. Er det nyt for jer, så begynd
med Fadervor.
• Sex er en del af ægteskabet, både en pligt og en
stor glæde. Fungerer det ikke, så søg hjælp.
• Hav en fælles interesse, hobby, sport, læsning,
musik …
• Vær positiv. Væn dig til altid at tænke og tale
positivt om din ægtefælle.
• Glem alt om ligelighed, når opgaverne fordeles.
Vær parat til at give 90 % og forvent kun 10 % retur. Så vil du efterhånden opleve, at du får mere,
end du giver.
• Find sammen med gode venner, gerne ægtepar,
som I kan dele liv og tanker med.
• Overvej at tage på ægteskabskursus sammen,
f.eks. PREP eller ÆgteskabsDialog.
Børnene har brug for mere end mad og rent tøj
Et nøglebegreb er ”koncentreret opmærksomhed”.
Tag tid til at lytte intenst til hvert barn, uden forstyrrende PC og telefon. Findes roen ikke i hjemmet, så gå
en tur, leg sammen, vær sammen. Tal fortroligt med
barnet, på dets niveau. Vis barnet, at han/hun er værd
at lytte til og værdifuld at være sammen med. Daglig
koncentreret opmærksomhed forebygger mange psykiske problemer senere i livet. Og så et slagord: ”Det
bedste, en mand kan gøre for sine børn, er at elske
deres mor”.
Torben Andersen
3
Til døden os skiller???
Som tilskuer og desværre også aktør til de stadigt stigende skilsmissebegivenheder har jeg gennem årerne
tænkt meget på, hvad der kan være årsagen til dette.
Hvad gjorde vi forkert, hvornår begyndte ægteskabet at gå i opløsning, hvornår erkendte vi, at vi ikke
længere kunne elske og ære hinanden til døden ville
skille os?
Her stopper jeg op ved sætningen ”til døden jer skiller” og spørger: Hvilken død?
N.F.S. Grundtvigs dejlige bryllupssalme bruger jeg
til inspiration for mine tanker om de ord i vielsesritualet, der spørger: ”Vil du elske og ære ham/hende til
døden jer skiller?”
Det er så yndigt at følges ad
for to, som gerne vil sammen være;
da er med glæden man dobbelt glad
og halvt om sorgen så tung at bære;
ja, det er gammen
at rejse sammen,
når fjederhammen
er kærlighed.
”Mit livs kærlighed”
Hvad er det, min Marie!
som gør det, at vi to,
vi tale eller tie,
på færde og i ro,
os føle viet sammen,
som kirken og dens amen,
som præst og menighed!
Nu er det kun en gåde
for os at tænke på,
hvordan vi af Guds nåde
kan evig leve så.
Thi uden ny og næde
kun varer liv og glæde,
al synd og død til trods!
Det er, at vi vil være
hianden som vi er;
det er, at vi kan bære
hianden som vi er;
det er, at vore munden,
vi våge eller blunde,
dog mødes i et kys!
Derfor vi os forbinder,
i tro og kærlighed,
med dødens overvinder,
som daled til os ned,
som til Gud Faders ære
vil støvet klart hjembære
i Åndens favnetag.
Kun på en egen måde
er vi i grunden ét,
vort liv var os en gåde,
til vi opdaged det.
Men nu har vi opdaget,
i hjertefavnetaget
vort liv er fælles lyst!
4
N.F.S. Grundtvig, 1851.
af Susanne Hingelberg
En dag er det ikke længere så yndigt at følges ad.
Glæden ved at være sammen formindskes, og man
søger trøst andetsteds for sorgerne.
Vi rejser ikke mere den samme vej, og fjederhammen, som er kærligheden der bandt os sammen, er
væk, og ægteskabet går i stykker.
Kærligheden døde –
Samlivet slutter.
Det er vemodigt at skilles ad,
for dem, som gerne vil sammen være,
men, Gud ske lov! i vor Herres stad
for evig samles de hjertenskære;
ja, det er gammen
at leve sammen,
hvor ja og amen
er kærlighed.
Ved den anden død – den fysiske død – skilles vi,
og det er sorgfuldt og vemodigt.
Men her fortsætter man da med at elske og ære og
sidst, men ikke mindst, at holde af og mindes.
Kærligheden er der stadig, og vi véd, at vi engang
skal foreviges.
Kærlighed er ikke holdt op –
Kærligheden er ikke død.
Konfirmation 2015
Forrest fra venstre: Tanya Lundsgaard, Trine Christensen,
Annsofie Quirong Grydbæk Petersen, Cecilie Munk Uggerhøj,
Signe Ejby Nielsen. Bagest fra venstre: Helene Høyer, Anton
Gru Davidsen, Stine Søndergaard Lassen, Marius Bundgaard
Thomsen, Theresa Qing Larsen, Anders Junche Graff Peters,
Ida Sofie Pilgaard, Thor Iver Jensen, Nadia Maria Hansen,
William Krogh Bornak, Anna Dorthea Laulund Nørgaard,
sognepræst Michael Schwensen.
Fotograf: Søren Homann, HoCo Fotografi Hirtshals.
Uggerby kirke lørdag 2. maj
er
nsbilled
o
i
t
a
m
ir
konf
rat.dk
Se f lere versted-pasto
.t
på www
Kirkelige handlinger
1. februar – 30. april 2015
Begravelser/bisættelser
21. februar fra Hjørring Kirkegårdskapel:
Johannes Hoffmann – bosat i Tversted sogn
4. marts fra Tversted kirke:
Jørgen Pedersen
6. marts bisat fra Bindslev kirke:
Morten Søttrup – bosat i Tversted sogn
7. marts fra Uggerby kirke:
Martin J. Jensen
12. marts fra Vrå Valgmenighedskirke:
Frants S. Staun – bosat i Uggerby sogn
21. marts fra Vejlby kirke:
Aage Christensen – bosat i Tversted sogn
25. marts fra Tversted kirke:
Frede Johannes Ovesen
28. marts fra Tversted kirke:
Tage Peter Andersen
1. april fra Hirtshals kirke:
Anna Elise Ejstrup– bosat i Tversted sogn
24. april fra Tversted kirke:
Karen Mathiasen – bosat i Skagen sogn
5
Nyt fra UGGERBY
Menighedsrådet har i foråret arbejdet med en reguleringsplan for kirkegården, så her vil ske nogle
forandringer i årets løb.
Byggeudvalget planlægger tagrenoveringen. Fra venstre
kirkeværge Mads Ejlersen, murermester Viggo Thomsen,
tømrermester Tommy Sproegel og arkitekt Per Seeberg,
BRØGGER Arkitekter.
Nyt fra TVERSTED
I efteråret havde menighedsrådet ansøgt om mulighed
for en ombygning i Gl.
Skole, men det syntes provstiudvalget IKKE var nogen
god ide, så i stedet har vi,
ved hjælp af frivilligt arbejde, alligevel fået et nyt lækkert toilet med indgang
fra lille sal. Senere skal også forgangen renoveres.
Druesaft uden alkohol
Menighedsrådet har som forsøg i øjeblikket udskiftet altervinen med alkoholfri druesaft.
Besøgstjenesten
som Tversted-Uggerby driver sammen med Sørig,
kører som vanlig. Vi er 6 besøgsvenner og 10 besøgsmodtagere. Hvis nogen har brug for en besøgsven, eller vil være besøgsven, er det fortsat undertegnede, der kan kontaktes på telefon 23 31 99 27.
Gudstjenester i Konfirmandhuset 7. og 21. juni
Medens håndværkerne arbejder på kirkeloftet
holdes to gudstjenester i juni måned i Konfirmandhuset eller evt. udendørs med efterfølgende
kirkekaffe.
Spiseklubben for singler
som har til huse i Gl. Skole, kører også uændret
hver anden torsdag. Ønsker man at deltage, kan
man tilmelde sig hos Trine på telefon 52 23 80 20.
Agnethe Nielsen
Uggerby Menighedsråd
KFUM-spejderne i Bindslev
starter en ny og spændende sæson efter sommerferien i Spejderhuset, Stensbækvej 4 i Bindslev
tirsdag d. 18. august 2015
Bæverne:
Tirsdag kl. 17.00-18.30
(0.-1. kl.)
Leder: Anne-Mette Horsholt Nielsen,
tlf. 29 62 70 27
Hjælpeledere: Jytte Simonsen,
Anna Pedersen og Mette Rasmussen
6
Nyt blytag på kirken
Nu går håndværkerne i gang med istandsættelsen
af kirkens loft og tag. Tømrer, murer og elektriker
arbejder på opgaven i perioden maj-august, og
blytækkeren forventes at lægge de omsmeltede
blyplader på i september.
dig glaende”Borrisholt.
”Syng an
sen og L
er H
14.30-16.00
l.
k
r
e
g
u
e
g
li
u
Onsdage i
.
huset i Tversted
med Hanne Web
igen
i Konfirmand
åned og starter
m
li
ju
i
e
ri
fe
er
Vi holder somm
.
12. august 2015
Ulveunger:
(2.-3. kl.)
Tirsdag kl. 17.00-18.30
Jette Iversen, tlf. 40 41 23 48,
Niels Uggerhøj, tlf. 30 37 18 46
Anders H. Pedersen, tlf. 29 29 85 86
Juniortrop: Tirsdag kl. 18.30-20.30
(4. kl.)
Bo Risager, tlf. 61 33 04 62 og
Anette Pedersen, tlf. 24 98 03 79
Spejdertrop: Tirsdag kl. 18.30-20.30
(5.-7. kl.)
Steffen Kristensen, tlf. 61 28 25 48
og Bente Vestergaard Pedersen,
tlf. 20 33 52 45
Gruppeleder:
Anders Horsholt Pedersen,
tlf. 29 29 85 86, e-mail: [email protected]
Grupperådsformand:
Søren Pedersen, tlf. 51 98 88 05
Arrangementer
Vendsyssel Festival
Friluftsgudstjeneste
og husflidsmarked
Søndag 14. juni ved Uggerby kirke, kl. 10.30
Uggerby Menighedsråd arrangerer igen i år gudstjeneste i det fri. Efter gudstjenesten åbner husflidsboderne
og der kan købes frokost, drikkevarer, kaffe og kage i
Skolestuens café.
Hvis nogen har lyst til at deltage, evt. med salg af husflid/kunsthåndværk eller som frivillige hjælpere, vil vi
være glade. Interesserede kan henvende sig til Trine
(tlf. 52 23 80 20) eller Agnethe (tlf. 23 31 99 27).
Kirkekorenes Sommerkoncert
Onsdag 24. juni i Tversted kirke, kl. 19.00
Vore egne korsangere giver en sommerkoncert, hvor
børn, unge og voksne synger sammen og hver for sig.
Repertoiret spænder fra klassiske kirkesange til Michael Jacksons ”Man in the mirror”. Der er lagt op til
en festlig aften i selskab med sangglade mennesker.
Fri entré.
Koncert med
Den Danske Strygekvartet
Mandag 29. juni i Tversted kirke, kl. 19.30
Det er med stor glæde og stolthed, at Tversted Menighedsråd kan præsentere en strygekvartet med internationalt format i Tversted kirke.
Koncert med
pianist Anna Gourari
Lørdag 1. august i Uggerby kirke, kl. 19.30
Russiske Anna Gourari er født i 1972. Hun studerede
på Hochschule für Musik i München og debuteresde
i Paris i 1972. I dag er hun en særdeles efterspurgt
pianist på de internationale scener i både Europa og
Asien. Den 42-årige klavervirituos bliver berømmet
for sit både poetiske og dramatiske spil i sit store
romantiske repetoire.
Entré kr. 150,-
Sommergudstjeneste med musik
Søndag 2. aug. v/Bådehuset, Tversted Strand, kl. 19.30
Tversted Menighedsråd og Tversted Bjærgelaug arrangerer gudstjeneste med musik ved Bådehuset. Lioba
Maria Solga synger solo akkompagneret af organist
Rolf Ruggard & Co.
Efter gudstjenesten kan der købes og nydes kaffe/vand
og kage i Bådehuset.
Den Danske Strygekvartet har en medrivende
spilleglæde og en ungdommelig tilgang til klassisk
musik. Ofte indfletter de folkemusik i deres program.
Kvartetten har på CD indspillet alle Carl Nielsens 4
strygekvartetter. Og i 150 året for Nielsens fødsel spiller de på koncerten den første af disse. Desuden spiller
de bl.a. en uropførelse: Jakobskamp af kirkens organist, Rolf Ruggaard.
Entré kr. 200,Arr. Tversted Menighedsråd med støtte fra Fonden for Carl
Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat.
BILLETTER kan købes hos Tversted Turistbureau,
Østervej 10, Tversted, 9881 Bindslev.
Tlf. 98 93 11 66 - Mail: [email protected]
FORSALG af 160 billetter er startet.
7
KONTaKT
Sognepræst:
Michael Schwensen
Skagensvej 59, Tversted
9881 Bindslev
Tlf. 98 93 10 41. Mobil 51 30 02 90
E-mail: [email protected]
Mandag er præstens fridag.
Kirkebogsføring og attestudstedelse:
Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14, 9850 Hirtshals
Tlf. 96 25 11 00
E-mail: [email protected]
Gudstjenester
7.
14.
21.
24.
28.
29.
30.
1. s. e. trin. Luk 16,19-31
2. s. e. trin. Luk 14,16-24
3. s. e. trin. Luk 15,1-10
Kirkekorenes Sommerkoncert
4. s. e. trin. Luk 6,36-42
Koncert med Den Danske Strygekvartet
Ældregudstjeneste
UGGERBY
10.30 KAKM*
10.30 (friluft)
9.00 *
10.30
19.00
10.30
19.30
10.30 (Mariebo)
JULI
5.
12.
19.
26.
28.
5. s. e. trin. Luk 5,1-11
6. s. e. trin. Matt 5,20-26
7. s. e. trin. Luk 19,1-10
8. s. e. trin. Matt 7,15-21
Ældregudstjeneste
10.30
9.00 **
10.30
9.00
10.30
10.30 (Mariebo)
AUGUST
1. Koncert med Anna Gourari
2. 9. s. e. trin. Luk 16,1-9
9. 10. s. e. trin. Luk 19,41-48
16. 11. s. e. trin. Luk 18,9-14
23. 12. s. e. trin. Mark 7,31-37
25. Ældregudstjeneste
30. 13. s. e. trin. Luk 10,23-37
KAKM: Katrine Kjeller Petersen Mikaelsen
LRB: Lars Rasmussen Brinth
NN: Prædikant endnu ikke fastsat
*) Gudstjeneste i Konfirmandhuset og kirkekaffe
19.30
19.30 (Bådehuset)
9.00 KAKM
9.00 LRB **
9.00 LRB
10.30 (Mariebo)
10.30 NN
**) Kirkekaffe i våbenhuset
GUDSTJENESTE PÅ MARIEBO
Sidste tirsdag i måneden kl. 10.30
Alle er velkomne – plejehjemmet serverer efterfølgende kaffe m.m.
FØLG MED PÅ WWW.TVERSTED-PASTORAT.DK
Kirkebil kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer.
Ring til Tversted Taxa 98 93 81 94
Kirkens kor øver i Konfirmandhuset i
Tversted om onsdagen:
Ungdomskoret kl. 16.30-18.00
Voksenkoret kl. 19.00-21.00
Børnekoret synger på Tversted Skole om
onsdagen kl. 14.45-15.15 (slutter 24/62015)
Kirkesangere:
Tina Houen Nielsen, tlf. 26 24 18 92
E-mail: [email protected]
Jeanette Lauritsen, tlf. 28 40 62 75
E-mail: [email protected]
Minikonfirmandundervisning:
Anne Dahl-Hansen, tlf. 20 62 09 22
E-mail: [email protected]
Tversted
Kirkebetjent og graver:
Tlf. 51 67 06 75
Tanja Høgh Nielsen
E-mail: [email protected]
Menighedsrådet:
Formand: Elsebeth Madvig,
Tlf. 24 44 23 99
E-mail: [email protected]
Kirkeværge: Mads Ejlersen,
Tlf. 21 74 58 02
E-mail: [email protected]
Uggerby
Kirkebetjent og graver:
Ruth Hvims, tlf. 51 67 06 74
E-mail: [email protected]
Menighedsrådet:
Formand: Agnethe Nielsen,
Tlf. 23 31 99 27
E-mail:
[email protected]
Kirkeværge: Kaj Kristensen,
Tlf. 98 97 59 00
redaktion:
Sognepræst Michael Schwensen
Torben Andersen, Uggerby
Elsebeth Madvig,
Tversted Menighedsråd
Fotos:
Redaktionen
www.vestergaards.com
TVERSTED
JUNI
Organist:
Rolf Ruggaard, tlf. 51 67 06 76
E-mail: [email protected]