ØSTERSTÆMMERE SØGES - Maritime Nyttehaver

ØSTERSTÆMMERE SØGES
Maritime Nyttehaver søger netop nu formidlere der har lyst til at formidle våde og smagfulde oplevelser af alternativ fødevareproduktion til alle byens børn. Formidlingsaktiviteterne består primært i en skoletjeneste, hvor vi til efteråret har præmiere på undervisningsforløbet ​
Østerstæmmerne. Derudover deltager vi året rundt i en række events såsom madfestivaler, pop­up­restauranter o.l. Som formidler i Maritime Nyttehaver er det vigtigste, at du har lyst til, måske endda flair for, at formidle til børn og unge og at du kan mønstre en stor kærlighed til de dyr og planter, vi putter i munden og kalder fødevarer. Østerstæmmerne Til oktober har Maritime Nyttehaver premiere på det spritnye undervisningstilbud til københavnske folkeskoler: ​
Østerstæmmerne.​
Med forløbet kommer vi hele vejen rundt om østersen ­ lige fra dens anatomi og rolle i fødekæden til dens historie som fødevare; fra stenalderen til i dag. Og så skal vi naturligvis åbne og spise en masse østers! ­ både rå og tilberedte. Formålet er at give folkeskolens 6.­9. klasser en madoplevelse, de ikke havde regnet med og som forhåbentlig vil være med til at afstive ungdommens kulinariske selvtillid. Derudover vil vi, som i alt hvad vi foretager os, forsøge at gøre forløbet til en sanselig formidling af begreber som lokalforsyning og bæredygtighed. Forløbet lægger sig i nogen grad op ad det eksisterende undervisningsforløb ​
Muslingefarmen,​
men vil have større fokus på mad. Du kan se en film om ​
Muslingefarmen ​
på vores hjemmeside: maritimenyttehaver.dk/undervisning Events Hele året holder Nyttehaverne arrangementer, hvor gæster har mulighed for at opleve Maritime Nyttehaver. Det kan fx være ved en pop­up­østersbar på Bølgemarken under Kalvebod Bølge eller på en messe for alternativ fødevareproduktion. Din opgave vil være at gå til hånde ved afviklingen af disse events samt fortælle gæster historien om Maritime Nyttehaver. Læs mere om os på ​
maritimenyttehaver.dk eller ​
facebook.com/MaritimeNyttehaver Vi tilbyder
●
●
Fart over feltet og vand under neglene til fremme for lokale, bæredygtige fødevarer og nye måder at bruge byen på. Betalt undervisningsdag ​
1. oktober kl 14­18​
, hvor du får den fornødne træning til at kunne varetage dine opgaver. Honorar på 130 kr. i timen. ●
Det er svært at sige præcist hvor mange undervisningsforløb og events, du kommer til at afvikle eller deltage i. Vi forventer at afsætte omkring 40 forløb á 3 timers varighed i løbet af efteråret 2015 og foråret 2016. Disse forløb fordeles mellem 6­7 formidlere efterhånden som de afsættes. Vi har typisk 5­10 events i løbet af et år, der ligeledes fordeles mellem formidlerne. Kvaliteter, vi værdsætter
●
●
●
●
Kærlighed til de dyr og planter, vi putter i munden og kalder fødevarer samt fantasi til at forestille dig en ny måde at bruge byen og havnen på. Mod og lyst til at snakke med børn og nysgerrige sjæle. Det er en fordel, hvis du har beskæftiget dig med madlavning, fødevarer, biologi, byudvikling og/eller formidling (især til børn). Stor fleksibilitet mht. hvornår du kan arbejde. Undervisningsforløb vil typisk ligge i hverdagene om morgenen. Hvis du er interesseret
Skriv en mail til ​
[email protected]​
, hvor du fortæller lidt om dig selv og din interesse i at arbejde sammen med Maritime Nyttehaver, herunder ● Erfaring og interesse indenfor formidling, fødevarer, madlavning, biologi, byudvikling eller andet, du mener er af interesse for Maritime Nyttehaver. ● Mulighed for at arbejde formiddage på hverdage i oktober og november måned samt gerne foråret 2016. ● Om du har mulighed for at deltage i undervisningsdagen 1. oktober kl 14­18. Vi holder samtaler løbende, så skriv snarest, allersenest d. 25. september. Vi glæder os til at møde dig! Med venlig hilsen, Frederik og Joachim Maritime Nyttehaver Læs mere om os på ​
maritimenyttehaver.dk eller ​
facebook.com/MaritimeNyttehaver