Sognenyt Nørre Snede - Hampen

Sognenyt
Nørre Snede - Hampen
3
Nr. 4 – 2015 – oktober – november
Velsign os med den sidste glød!
Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars Busk Sørensen 1990 og 1993
DDS 731.
Efterårstid er allehelgenstid
Vi bliver mindet om livets
forgængelighed. Naturen går fra
de smukkeste septemberdage til
en tid med afkøling og mere
mørke. Hvordan vinteren bliver,
ved vi ikke. I efteråret bliver vi
mindet om kærligheden, der
varer ved på trods af det
smertefulde, vi måske har været
vidne til.
På den første søndag i
november, på Allehelgensdag
mindes vi de døde i vore kirker.
Vi kan tænke på de minder, vi
har om dem, som vi har måttet
sige farvel til i året, der er gået
eller måske flere år tilbage.
Vi skuer ud i horisonten –
fremtiden. Også i fremtiden er
Gud til stede – i sin kærlighed til
os: ”Endnu ser vi i et spejl, i en
gåde, men da skal vi se ansigt til
ansigt…. Så bliver da tro, håb,
kærlighed, disse tre. Men størst af
dem er kærligheden.” Arne Kiel
Sognevejviser
Sognepræst Arne Kiel Nielsen, (AK)
Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede.
7577 1043, [email protected]
(træffes alle dage undtagen fredag)
Sognepræst Kirsten Juul, (KJ) Skadevej
18, 8765 Klovborg, 7576 1233,
[email protected] (træffes alle dage undtagen
mandag)
Kordegn og regnskabsfører Karen Marie
Andersen, 2162 3789 - [email protected]
(træffes tirsdag 12.30-15, onsdag 8-11.30
og fredag 12.30-14.30)
Nørre Snede – Hampen Kirkegårde
Graver Henning Ingwersen,
Rørbækvej 9B, 8766 Nørre Snede,
6160 8766, [email protected]
Organist Rita Olesen, (kirkekor,
babysalmesang og musikalsk legestue).
2144 7292, [email protected]
Kirkesanger Anne Mette Bech,
29 62 21 88, [email protected]
Kirkekulturmedarbejder,
sognemedhjælper Lisbet Kiel Nielsen,
(Kirketjener i Nørre Snede, sognets
børneklubber, mandagsklub og
minikonfirmander)
2844 0341, [email protected]
Kirketjener Brian Kristensen, (Kirketjener i
Hampen samt rengøring i kirker,
sognehus og menighedshus)
6179 7362 [email protected]
Kirketjener Vivi Kristensen,
(kirketjener ved vielser og begravelser)
3152 2570, [email protected]
Formand for menighedsrådet Mogens
Høiberg, Ege Allé 57, Nørre Snede,
7577 1584,
[email protected]
Fængselspræst Steen H. Andreassen,
6080 4795, [email protected]
Fængselspræst Inger Marie Mortensen,
2028 3091, [email protected]
Bestil Sognenyt, så det kommer til dig
med posten – Du har også mulighed for
at bestille et elektronisk nyhedsbrev:
ring til os på 7577 1043 eller se på
Sognenes hjemmeside:
www.norresnedesogn.dk
www.hampensogn.dk
Kirkelige handlinger
Døbte i Nørre Snede Kirke:
21/6 Alexander Dam Nørgaard, Ege Alle 59
21/6 Nicole Østergaard List, Ørnevej 23
19/7 Emma Emborg Lund, Aarhus
2/8 Villads Guldsmed Petersen, Anlægsvej 4
9/8 Sille Berg Malmkær Thomasen, Horsensvej 14
5/9 Ellen Erner Duedahl, Give
6/9 Mynthe Baggestrøm Jørgensen, Valmuevej 11
Døbte i Hampen Kirke:
7/6 Vilhelm Prior Skjødt, Skovbakken 22
7/6 Line Lund Ibsgaard, Givevej 54
16/8 Kalle Damgaard Schultz, Givevej 42
20/9 Gabriel Emil Brandstrup Ransby,
Kejlstrupvej 15
20/9 Helene Roed Jakobsen, Bredlundvej 9
20/9 Liam Christian Schjermer, Kirkebakken 21
20/9 Thor Foldager Aarrejärvi Johansen,
Kirkebakken 17
20/9 Kasper Rose Poulsen, Ege Alle 20B
Bryllup i Nørre Snede Kirke
13/6 Ane Rohde og Anders Tirsvad Nielsen,
Møllegade 3
15/8 Laura Hoffmann Thorsager og Troels
Hoffmann Thorsager, Aalborg
Bryllup i Hampen Kirke
6/6 Diana Roed Ladefoged og Lennart Roed
Ladefoged, Brande
Besøgsven eller Besøgsmodtager
Døde:
22/5 Peter Friis Petersen, Nylandsvej 8
23/5 Michael Leilann Styrenhoff, Smedegade 4
7/6 Kaj Evald Nielsen, Teglværksvej 27
8/6 Grete Marie Jensen, Viborgvej 94
23/6 Leif Nørgaard Andersen, Bavnehøj 3
19/7 Connie Grundahl Konradsen, Højtoftegade 4
26/7 Lars Bagge, Kildebakken 11
13/9 Agda Dam Jørgensen, Bavnehøj 22
15/9 Karen Margrethe Hansen, Prærievænget 11
18/9 Jens Anton Pedersen, Smedevænget 12
22/9 Selma Marie Andersen, Skovbakken 12
27/9 Ruth Jørgensen, Overdrevet 13, Bryrup
27/9 Inger Friis Christensen, Palsgårdvej 19
Allehelgensgudstjenester
Søndag d. 1. november
14.00 i Hampen Kirke
15.30 i Nørre Snede Kirke
Manny og Casper Skjærbæk spiller begge på
tværfløjte ved mindegudstjenesterne.
Henvendelse til sognepræsten
hvis du har spørgsmål vedrørende:
- Gudstjenester og andre arrangementer.
- Fødselsanmeldelse og dåb.
- Navngivning og navneændring.
- Konfirmationsforberedelse
- Vielse eller kirkelig velsignelse af borgerligt
indgået ægteskab.
- Anmeldelse af dødsfald.
- Medlemskab af folkekirken.
- Samtale med præsten: Du er velkommen til at
tage kontakt, hvis du ønsker en fortrolig
samtale med en præst (i kirken eller i
præstegården, i dit hjem, på plejehjem,
sygehus eller hospice). Vi kan også aftale
hjemmealtergang.
Ingen skal føle sig uønsket alene. Alt for
mange mennesker føler sig ikke som en del af
samfundet, hvilket let kan føre til social
isolation. Dansk Røde Kors har over hele
landet tilbud om besøgstjeneste til ensomme;
et tilbud, der også findes her i lokalområdet. I
Røde Kors’ besøgstjeneste kommer der landet
over frivillige på besøg én gang ugentligt i
private hjem og på plejehjem m.v. De frivillige
er alle nøje udvalgte og drevet af ønsket om at
gøre en forskel. Besøgsforholdet er bygget op
omkring tillid og gensidighed, idet begge
parter har glæde af besøget. De frivillige
kommer som erstatning for pårørende – ikke
som erstatning for plejepersonale.
For det drejer sig om et tilbud om
medmenneskelighed og nærvær – ikke
professionel pleje eller behandling.
Få en besøgsven – eller bliv selv besøgsven!
Kontakt gerne besøgstjenesten for mere
information: Klovborg: Oda, tlf. 7576 1027 /
2713 1027; Nørre Snede-Hampen: Anna
Mette, tlf. 75770666 / 5091 9590; Ejstrupholm:
Hanne, tlf. 7577 1881 / 2946 0336
Filmaften i Klovborg Kino
Mandag d. 2. november kl. 19.00 ser vi
filmen: ”Teorien om alting” - Billetpris 85 kr.
Tilmelding til kirkekontoret i Nørre Snede
7577 1043 eller direkte hos Klovborg Kino
7576 1619. Billetpris 85 kr. betales i
biografen.
Filmen er bygget over Professor Stephen
Hawkings forhold til sin eks-kone Jane. Her
ligger filmens store kvalitet. Filmens
stærkeste temaer er kampen for
kærligheden i ægteskabet og kampen mod
en voldsomt invaliderende sygdom.
Gospelworkshop i Nr. Snede
Velkommen til Gospelworkshop søndag d.
8. november i Nørre Snede Sognehus.
Ligesom de foregående år er det Laila Trier
(musikskolelærer og gospelinstruktør), der
leder og indstuderer sangene og spiller
klaver. Benny Simmelsgaard er med på bas
og Torben Bjørn på trommer. Dagen
begynder kl 10 og slutter med en
gospelgudstjeneste i Nørre Snede Kirke kl
16.00. Alle, der har lyst til at synge gospel,
kan deltage i dagen. Deltagelse i Workshop
inkl. forplejning: 100 kr. Yderligere
oplysninger og tilmelding hos Rita Olesen,
2144 7292, [email protected]
Gudstjenester og arrangementer i Nørre Snede og Hampen
Oktober – November 2015
4. okt. – 18.s.e.trin.
10.30 Gudstjeneste i Nørre Snede kirke, altg. AK
5. okt. – (mand.) 19.00
Børnefamiliegudstjeneste i forbindelse med bålhyttens
indvielse på Oasen i Nr. Snede. Alle er velkomne. Pølser og
brød fra kl. 18.00. 
6. okt. (tirsdag)
9.30 Formiddagscafé i Hampen Menighedshus. Susanne
Møller Pedersen fortæller om det nye Hospice i Brædstrup.
9. okt. (fredag)
19-21 Kulturnat i Nørre Snede bymidte bl.a. i Kirken – se
opslag i byen. Stille musik i kirken, fortælling om
døbefonten. Lysfremstilling og guidet tur på kirkeloftet.
11. okt. – 19.s.e.trin.
10.30 Gudstjeneste i Hampen kirke, altg. AK
13. okt. (tirsdag)
14.00 Gudstjeneste på Bavnehøj , altg. og kirkekaffe, AK.
18. okt. – 20.s.e.trin.
10.30 Gudstjeneste i Nørre Snede kirke, altg. AK
21. okt. (onsdag)
19.30 Forhenværende biskop i Viborg Stift Karsten Nissen,
Åbenrå , holder foredrag i Gludsted Sognegård.
25. okt. – 21.s.e.trin.
9.00 Gudstjeneste i Nørre Snede Kirke, KJ
27. okt. (tirsdag)
14.00 Allehelgensgudstjeneste på Bavnehøj, kirkekaffe, AK
27. okt. (tirsdag) 19.30
”Koranen og Profeten” v. professor Jørn Bæk Simonsen, i
Sognehuset. J. B. Simonsen har et omfattende kendskab til
Islam og den arabiske verden. Arr: sammen med NSKUBIB.
1. nov. – Alle Helgen
14.00 Mindegudstjeneste i Hampen kirke, AK
1. nov. – Alle Helgen
15.30 Mindegudstjeneste i Nørre Snede kirke, AK
2. nov. (mandag)
19.00 ”Teorien om alting” - Filmaften i Klovborg Kino
6. okt. (tirsdag)
9.30 Formiddagscafé i Hampen Menighedshus.
”Rygsækturist i Sydamerika” ved Stine Brøgger Ulriksen.
8. nov. (søndag)
10.00-16.00 Gospel Workshop i Sognehuset. Læs om
dette inde i bladet. Husk Tilmelding.
8. nov. – 23.s.e.trin.
16.00 Festlig Gospelgudstjeneste i Nørre Snede kirke.
10. nov. (tirsdag)
14.00 Gudstjeneste på Bavnehøj , altg. og kirkekaffe, AK.
15. nov. – 24.s.e.trin.
10.30 Gudstjeneste i Nørre Snede Kirke, KJ
21. nov. (lørdag)
KL. 15.00 i Nørre Snede Kirke. Mozart Klaverkoncert no. 21
(Elvira Madigan) Elisabeth Westenholtz og Silkeborg
Kammerorkester med dirigent Hans Holm. Billetpris 100 kr.
22. nov. – Sidste s.i kirkeåret 10.30 Gudstjeneste i Hampen Kirke, altg. AK
24. nov. (tirsdag)
14.00 Gudstjeneste på Bavnehøj med kirkekaffe, AK
29. nov. – 1.s.i Advent
10.30 Gudstjeneste i Nørre Snede kirke, altg., AK
29. nov. – 1.s.i Advent
12.45 Børnefamiliegudstjeneste  i Hampen kirke, AK
29. nov. (søndag)
17.00 ”Syng min julesalme” - vi synger julen ind,
i Nr. Snede Kirke – vælg din advents- og julesalme.