forsiden med forslag til salmevalg

Forslag til vielsessalmer
Det kan være en god idé at vælge salmer efter
følgende principper:
1. salme – en salme der passer til tiden på dagen
(evt. en morgensalme), årstiden, kirkeåret eller en
lovsangssalme.
2. salme – en salme om kærligheden
3. salme – en salme om ægteskabet
4. salme – en takkesalme
Her følger nogle forslag, som måske kan hjælpe jer.
Forslag til 1. salme:
(Årstidsbestemte og tidsbestemte salmer)
78
122
218
234
236
290
402
408
722
724
725
726
728
729
736
743
747
748
749
750
754
Blomstre som en rosengård (advent/jul)
Den yndigste rose er funden (advent/jul)
Krist stod op af døde (påske)
Som forårssolen morgenrød (påske)
Påskeblomst, hvad vil du her (påske)
I al sin glans nu stråler solen (til
pinsebryllup)
Den signede dag med fryd vi ser
(morgen)
Nu ringer alle klokker mod sky (til
påskebryllup)
Nu blomstertiden kommer (forår)
Solen stråler over vang (forår og
sommer)
Det dufter lysegrønt af græs (sommer)
Gak ud min sjæl (sommer)
Du gav mig, O Herre
Nu falmer skoven (efterår)
Den mørke nat forgangen er (morgen)
Nu rinder solen op af østerlide (morgen)
Lysets engel går med glans (specielt til
vielse med dåb)
Nu vågne alle Guds fugle små (morgen)
I østen stiger solen op (morgen)
Nu titte til hinanden (morgen)
Se nu stiger solen af havets skød (morgen)
Kig i øvrigt også i den del af salmebogen der hedder
morgen og årstiderne.
Lovsangssalmer:
2
4
7
10
15
31
52
289
321
323
392
Lover den Herre
Giv mig Gud en salmetunge
Herre Gud dit dyre navn og ære
Alt hvad som fuglevinger fik
Op al den ting
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Du Herre Krist
Nu bede vi den Helligånd
O kristelighed
Kirken den er et gammelt hus
Himlene, Herre, fortælle din ære
VIELSE
Forslag til salme nr. 2:
(Salmer om kærligheden og livet)
14
46
117
494
696
700
Tænk at livet koster livet
Sorrig og glæde
En rose så jeg skyde
Kærlighed fra Gud
Kærlighed er lysets kilde
Jeg ved en blomst så favr og fin
De lune aftenvinde
Midt i et mørkt og koldt univers
Betror vort liv i hinandens hænder
Mennesker mødes og nogle bliver venner
Teksterne til de sidste 4 salmer fås hos præsten.
Forslag til salme nr. 3:
(Salmer om ægteskabet og livet)
699
700
702
703
704
706
Grandløse kirke
Glæderig og underfuld
Jeg ved en blomst så favr og fin
Alterlyset i Herrens hus
Det er så yndigt at følges ad
Jert hus skal I bygge
I blev skabt som mand og kvinde
Forslag til salme nr. 4:
(Takkesalmer)
11
706
266
356
375
435
Nu takker alle Gud
I blev skabt som mand og kvinde
Mægtigste Krist, menighedens Herre
Almagts Gud, velsignet vær!
Alt står i Guds faderhånd
Aleneste Gud i Himmerig
Sdr. Asmindrup kirke
Ågerup kirke
Kirkerne i Vipperød: Grandløse, Sdr. Asmindrup og Ågerup
www.kirkerneivipperoed.dk