Sundhed og Forebyggelse i skolen

Folkeskolen
Skoleåret 2014 / 2015
Udarbejdet af:
Sundhed, Forebyggelse og Fritid
Fælles Service
Kommuneqarfik Sermersooq
[email protected]
I samarbejde med:
Skoleafdeling
Forvaltningen for Børn, Familie
og Skole
Kommuneqarfik Sermersooq
1
Indholdsfortegnelse
..................................................................................................................................................................................................................3
..........................................................................................................................................4
...................................................................................................................................................................................................................5
...................................................................................................................................................................................................................9
.................................................................................................................................................................................................................13
Rusmiddel- og rygepolitik .................................................................................................................................................................................17
Litteratur og hjemmesider .................................................................................................................................................................................17
...............................................................................................................................................................................19
............................................................................................................................................................................................. 19
.........................................................................................................19
2
Forord
God arbejdslyst
3
Sundhed, Forebyggelse og Fritids projekter i skoler.
Fri for mobberi til yngste trinnet lærer.
Robusthed
Imminut
1
Foto og Maleri: Klara Hansen Paamiut
4
Trin 1
Emner og læringsmål der vedrører om Sundhed, Forebyggelse og kriminalpræventivt i folkeskolen
Sundhed
Sund kost
Personlig udvikling

Håndhygiejne
(
5
Børnerettigheder
Politisk organisation, lov og ret
Venskab


Selvværd
Første hjælp
Sikkerhed
6
Tandplejens arbejde
Forebyggelse
Færdsel
7
Aftale om, hvordan man gerne vil behandle hinanden
Samarbejde og kommunikation
At sætte ord på følelser
Samarbejde og kommunikation
Rus - og nydelsesmidler
Rus - og nydelsesmidler
”Det er min krop”
Kærlighed, omsorg og seksualitet
8
Trin 2
Emner og læringsmål der vedrører om Sundhed, Forebyggelse og kriminalpræventivt i folkeskolen
Sundhed
Sunde spisevaner og en sund levevis
Børnerettigheder
”Sæt børns rettigheder på skoleskemaet” – et
undervisningsmateriale til yngste- og mellemtrinnet
Politisk organisation, lov og ret
Venskab
(hent fil:www.sermersooq.gl  sundhed og forebyggelse Øvrige
filer der kan hentes.) Venskab undervisningsplan
Og Digital mobning
5.klass
e
4-klasse
Mad og bevægelse.
9
7.klasse
6.klasse
Undervisning i pubertet
10
Forebyggelse
”Det er min krop”
Kærlighed , omsorg og seksualitet
Rus - og nydelsesmidler
Rus - og nydelsesmidler
Tobak
Tilbud til 5.klasse. 2 lektione (Nuuk)
Kontakt sspk kontaktperson
Fakta om Alkohol, Hash og snifning.
Tilbud til 7.klasse. 2 lektione (Nuuk)
Kontakt sspk kontaktperson
http://stofinfo.sst.dk/Forsiden/Materiale/Skolen.aspx
http://www.duda.dk/Temaer/Rusmidler/rusmidler.html
www.paarisa.gl
Hvis bare jeg havde vidst det.
(udlån, inerisaavik.)
www.skole.drk.dk/hvisbare
Livsepisoder
11
Kriminalpræventive arbejde
Samarbejde og kommunikation

12
Trin 3
Emner og læringsmål der vedrører om Sundhed, Forebyggelse og kriminalpræven tivt
i folkeskolen
Sundhed
Sunde spisevaner og en sund levevis
•
Menneskerettigheder
Politisk organisation, lov og ret
•
Venskab
Kønssygdomme & Prævention
13
bemærk
Tandplejens arbejde
14
Forebyggelse
”Det er min krop”
Kærlighed , omsorg og seksualitet
Rus - og nydelsesmidler
Rus - og nydelsesmidler
Imminut- nærhed
Imminut 9.-10. klasse
IMMINUT projektet omhandler forebyggelse af selvmord, ,
Hensigten er at udvikle kompetencer blandt de unge.
9 & 10 klasser i Nuuks skoler skal tilbydes besøg af forebyggelses
konsulent vedrørende retningslinjer for Imminut mindst 1 gang i et
skoleår. Elevernes forældre indkaldes til samtale og samarbejde.
Speciel efteruddannede plejer at gennemføre projektet på 2 dage.
Kontakt SSPK kontaktpersonen.
Forældre for en dag?
15
)
Kriminalpræventiv
”Samtale i stedet for vold”
Samarbejde og kommunikation
-

16
Rusmiddel- og rygepolitik
Litteratur og hjemmesider
Værdier og Sundhedspædagogik –
17
Unge og selvmord
Sundhed og kost
Seksualitet, Hiv/AIDS og kønssygdomme

Alkohol og rusmidler
18
Vigtige kontaktoplysninger for elever
134 - Børne-Ungetelefonen
Telefonen er åben alle ugens dage kl. 19.00-21.00.

Uge 18 Puljen

NUNA Fonden

NAPA
MIO SMS ”1899”

Til større projekter kan der søges om økonomisk støtte
følgende steder:
 Inuuneritta pulje
19