ITD Praktisk lederuddannelse - BC-ITD-DASP-DB

Praktisk lederuddannelse
for transport og logistik 2015/2016
Holdstart 15. september 2015
Et samarbejde
mellem:
Brancheorganisation
for den danske
vejgodstransport
Praktisk lederuddannelse – tæt på din hverdag
Foreningerne ITD, Danske Speditører og
Danske Busvognmænd anbefaler i fællesskab en spændende lederuddannelse.
Lederuddannelsen er skræddersyet til
transportbranchen og kendetegnes ved at
være meget praksisorienteret.
Det er Aarhus Business College, der udbyder uddannelsen. Uddannelsen er udviklet
af Aarhus Business College i samarbejde
med ITD, Danske Speditører og Danske
Busvognmænd og sætter fokus på de
særlige udfordringer og behov, der er i
transport- og logistikerhvervet.
Uddannelsen er:
• tæt på din hverdag
• tilpasset dit behov som leder
• tilrettelagt, så teori og praksis kan
forenes
• erfaringsudveksling med andre ledere
inden for branchen.
Målgruppe
Uddannelsen er målrettet mellemledere og
ledere i mindre og mellemstore transportog logistikvirksomheder.
lederuddannelse. Samtidig har vi målrettet uddannelsen til dig, der arbejder med
transport og logistik til daglig.
Det at have fokus på ledelse er væsentlig
for at fastholde og motivere medarbejderne. Den grundlæggende lederuddannelse er for dig, der i dagligdagen har et
lederansvar, men som ikke har en formel
Der lægges i uddannelsen vægt på deltagernes egne erfaringer inden for ledelse,
og erfaringsudveksling på tværs af deltagerne indgår som en vigtig del af uddannelsen.
Frank Andersen,
Flemming Johannsen
Dania Trucking A/S
J.P. Johannsen A/S
Rigtig inspirerende og
lærerigt kursusforløb!
Modulerne er målrettet de udfordringer og opgaver, man kan have
som mellemleder/leder. Personligt
har jeg lært rigtig meget om mig
selv og den måde, jeg vil være
leder i fremtiden.
Teorien forklares
med udgangspunkt i
dagligdagen. Jeg har fået et godt
netværk af kollegaer, der har de
samme udfordringer i hverdagen
som jeg selv.
Kurset gav mig mange gode ”sten”
at bygge videre med, og jeg er
meget tilfreds med kurset.
Lederuddannelsens indhold
Grundmodulet gennemføres over 15 uddannelsesdage fordelt over ¾ år.
Emner:
• Ledelse – hvordan?
• Situationsbestemt ledelse
• Kommunikation, aktiv lytning, kropssprog
•
•
•
•
•
•
•
•
Coaching
Forandringsledelse
Motivation af medarbejdere
Ungdomskultur
Medarbejderudviklingssamtaler
Personalejura
Konflikthåndtering
Personaleudvikling.
Personlig lederprofil
Undervejs i uddannelsen vil du få udarbejdet en individuel personprofiltest, som
efterfølgende bliver fulgt op af individuel
tilbagemelding af en veluddannet certificeret konsulent. Profilanalysen synliggør
dine personlige kompetencer og gør dig
samtidig endnu mere klar på det, der
motiverer dig i jobbet som leder.
Du vil i samtalen med konsulenten drøfte
og fastlægge dine udviklingsområder set i
forhold til kommende krav og udfordringer
i jobbet som leder.
Du vil igennem den personlige afdækning
af dine kompetencer og udviklingsmuligheder være solidt rustet til at deltage i
lederuddannelsen.
Kontakt
Vil du vide mere om kursets faglige indhold, kan du kontakte:
Kursusleder og ledelseskonsulent
Lars Gebert
Aarhus Business College
Tlf. 8936 3000
[email protected]
Anders Jessen
ITD – Brancheorganisation for den
danske vejgodstransport
Tlf. 7367 4553
[email protected]
Jakob Størling
Danske Speditører
Tlf. 3374 6727
[email protected]
Lasse Repsholt
Danske Busvognmænd
Tlf. 7022 7099
[email protected]
Priser, tid, sted og tilmelding
Pris
Hvor tilmelder jeg mig?
Deltagergebyret pr. deltager udgør kr.
15.495,- (ekskl. moms). Heri er indeholdt
materialer og forplejning.
Du melder dig til ved at gå ind på www.
itd.dk, www.dasp.dk eller www.db-dk.dk.
Oplys navn, adresse, firma, telefonnummer samt e-mailadresse.
Kursussted
Antal deltagere
Minimum 16 - maksimum 20.
Kursusdage
2015: 15. september, 29. september,
20. oktober, 3. november, 17. november,
1. december, 15. december.
2016: 12. januar, 26. januar, 9. februar,
23. februar, 8. marts, 29. marts, 12. april,
26. april 2016.
Tidspunkt: kl. 09.00 - 16.00.
Hvor kan jeg få mere at vide?
Du kan læse om den grundlæggende
lederuddannelse på
www.itd.dk
www.dasp.dk
www.db-dk.dk
www.aabc.dk
Eller du kan kontakte:
Brancheorganisation
for den danske
vejgodstransport
Lyren 1 . 6330 Padborg
Tlf. 7467 1233
[email protected] . www.itd.dk
ITD
Teamleder Mette S. Jacobsen,
tlf. 7367 4548, [email protected]
Børsen
1217 København K
Tlf. 3374 6565
[email protected]
www.dasp.dk
Danske Speditører
Kontorelev Maria Mørch Møller,
tlf. 3374 6280, [email protected]
Vesterbrogade 10
1620 København V
Tlf. 7022 7099
[email protected]
www.db-dk.dk
Danske Busvognmænd
Chefkonsulent Lasse Repsholt,
tlf. 7022 7099, [email protected]
Sønderhøj 9
8260 Viby J
Tlf. 8936 3000
[email protected]
www.aabc.dk
Aarhus Business College
Kursussekretær Gitte B. Andersen,
tlf. 8936 3019, [email protected]
ITD Praktisk lederuddannelse - BC-ITD-DASP-DB - Maj 2015
Uddannelsen foregår på Aarhus Business
College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J.