Personlig mindre virksomhed

Velkommen til startmøde
- en kort
introduktion
til opstart
af egen
virksomhed
Betina Møller
Konsulent STARTVÆKST Aarhus
www.startvaekst-aarhus.dk
[email protected]
Tlf 2022 2801
FORBES: DENMARK NO 1
CVR’S 2001-2014
SÅDAN STARTER DU
1. Planlægning af virksomheden
2. Registrering af virksomheden
3. Bogføringspligt
4. Momsregnskab
5. Beskatning
6. Forsikringer
1. Planlæg virksomheden
Business Model Canvas
Din forretningsplan
2. Registrer virksomheden
1. På www.virk.dk
•
•
•
Omsætning > 50.000 kr
Udbetale løn
Importerer/eksport
2. CPR vs CVR
3. Nemkonto og digital postkasse
https://hjaelp.virk.dk/hjaelp/digital-post-0
4. OBS: Dagpenge/kontanthjælp
Virksomhedsformer
Personlig mindre virksomhed (PMV)
PMV er en personlig mindre virksomhed, som ikke er momspligtig og ikke har en årlig omsætning,
der overstiger 50.000 kr om året. Der kan ikke være nogen ansatte og registreringen skal fornys hvert
3. år.
Enkeltmandsvirksomhed
Personligt ejet virksomhed – dette er den mest enkle form for virksomhed. Der er ingen kapitalkrav,
og ejer hæfter personligt med alt hvad han ejer.
Interessentskab I/S
Ligesom en personligt ejet virksomhed – blot med flere ejere. Der er ingen kapitalkrav, og ejere
hæfter personligt og solidarisk hver især. Det anbefales at få udarbejdet en interessentskabskontrakt.
Anpartsselskab ApS
Kan stiftes af en eller flere personer og skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabs-styrelsen. Der er et
kapitalkrav på kr. 50000, og der hæftes med den indskudte kapital.
Iværksætterselskab IVS
Et ”mini”-ApS. Kan stiftes af en eller flere personer for minimum 1 kr. IVS’et skal opspare mindst 25 %
af selskabets årlige overskud indtil det har en kapital på i alt kr. 50.000. Herefter kan det
omregistreres til et ApS.
Aktieselskab (A/S)
Der er et kapitalkrav på min. kr. 500.000
Tilladelser
1. Fødevarer (www.fvst.dk)
2.Lokaler: Kommunens tekniske afdeling
3.Alkoholbevilling (restaurant and hotel):
Fås hos Politiet
4.Autorisationer (elektriker, translatør,
kloak)
5.Miljøgodkendelse
3. Bogføring og regnskab
1. Pligt til at bogføre iht
bogføringsloven (alle virksomheder)
2. Kontante bevægelser kasserapport
3. Opbevares i 5 år
4. Skal opbevares i Danmark
5. Må gerne opbevares digitalt
Virksomhedens økonomiske system
Årsregnskab i virksomhed
- viser driften af virksomheden, tjener eller taber du penge
Regnskabssystemer
– Billys Billing
– E-conomic
– Summa Summarum
– Dinero
Hvad er dit behov?
4. Moms eller lønsumsafgift?
Lønsumsafgift:
• Omsætning over
80.000 kr
• Især sundhedssektoren,
social forsorg og
bistand, undervisning
og kursusvirksomhed,
Foreninger og
organisationer, Sport,
Kultur og kunst,
Forsikrings- og
finansiel virksomhed,
persontransport
Moms:
• Omsætning over 50.000 kr
• 25%
• Kvartalsvis afregning for
nystartede virksomheder
• Skal fremgå af faktura
• Ingen moms på porto, fragt,
forsikring og aviser
5. BESKATNING
Omsætning
- Fradragsberettigede udgifter
= Beskatningsgrundlag
Fradrag = ”udgifter, der er med til at
erhverve, sikre og vedligeholde
indkomsten”
6. Forsikringer
- lovpligtige
Forsikringer
- til ejeren
www.startvaekst-aarhus.dk
Væksthjulet
Kommende events
• Specialistrådgivning: 26 november 17-19
• Få del i den digitale omsætning 1
december kl. 16
• Introduktion til søgemaskineoptimering 3
december kl. 13.30
• Specialistrådgivning: 10 december 17-19
Værktøjer og information til dig
- Værktøjer og skabeloner til opstart og drift på
https://startvaekst.virk.dk/
- Informationsmøder hos SKAT www.skat.dk
- FO-Aarhus og Århus Købmandsskole:
Iværksætterkursus og bogføringskursus
- Venture Cup: Idea and Startup Competition
- www.amino.dk Portal for iværksættere
- Iværksættermiljøer og netværk i Aarhus: Culture
Workspace, Startup Zoo, Kaospiloterne,
Godsbanen, Lynfabrikken, Freelancer.dk m.fl.
www.virk.startvækst.dk
Litteratur
• ”Business Model Generation”
by Alexander Osterwalder
• ”Iværksætterhåndbogen” af
Hanne Wick & Dorthe Klyvø
• ”Start Up Guide Aarhus”
• ”Iværksætteri i praksis” – en
håndbog fra A-Z
Mød iværksætteren
Hvis du får ansatte
Tilmeldt som arbejdsgiver på virk.dk
• Indbetaling af pension
• Tjek overenskomsten
• Arbejdsskadeforsikring
• Feriepenge
• 14 dages lønning eller månedsløn
• Forudbetalt eller bagudbetalt
• A-skat og Am-bidrag afregnes en gang
månedligt ca. d. 10