Gudstjenester - Hjemmeside

Gudstjenester
HILLESTED-SKØRRINGE
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 12. marts kl. 19.30 i Rubbeløkke præstegård.
Fra Åbent Hus
Sognegården i Hillested blev som bekendt lukket
pr.31/12 2014, men menighederne fik så lov at
benytte Luthersk Missionshus i Raa til åbent hus,
og vi fik en god start den 7. januar, hvor Jens
Andersen kunne byde os velkommen, og samtidig fik vi en god orientering om hvorledes det
hele startede for 150 år siden. Det blev en rigtig
god lokalhistorie om en søndagsskole med 50
børn og et godt samarbejde med kirken, der var
bl.a. aldrig højmesse og søndagsskole samtidig.
Ca. 30 var mødt op.- kirkebilen var også godt
benyttet - Inge og Karens bagværk er også medvirkende til - at det hele blev en rigtig god start.
Carl Aage
Åbent hus i Rå Missionshus
Onsdag den 4. marts kl. 14.30. Herregårdsfrue
på Lolland ved Marie Louise Frederichsen.
Onsdag den 8. april kl. 14.30. Mit liv i Kongehuset ved Torben Nielsen. Torben er vokset op i
Vejleby og har levet sit voksne liv med kongefamilien.
Onsdag den 6. maj kl. 14.30. Mit liv som radiotelegrafist ved Sognepræst Karen Margrethe
Feldmose Antonsen.
Missionshuset i Rå
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30: Jørgen Sulkjær.
Tirsdag d. 17. marts kl. 19.30: Karl Riis.
Tirsdag d. 31. marts kl. 19.30: Ivan Jakobsen.
Tirsdag d. 14. april kl. 19.30: Søren Pedersen.
Tirsdag d. 28. april kl. 19.30: Jørgen Sulkjær.
Tirsdag d. 12. april kl. 19.30: Leif Rasmussen.
Tirsdag d. 26. april kl. 19.30: Sang og vidne møde.
Hillested Sykreds
Onsdag den 18. marts hos Karen Antonisen,
Haldsvej 4, 4930 Maribo.
Onsdag den 15. april hos Inger Sonn, Maribovej
63, 4930 Maribo.
Onsdag den 20. maj hos Lilian Fornitz, Rødbyvej
24, 4930 Maribo.
Årsmøde i Christianssæde-Centrets Vennekreds
Der er årsmøde med fællesspisning onsdag den
15. april kl. 18.00. Taler er pastor emeritus Ebbe
Blockmann. Maden koster 50 kr. Gerne tilmelding
til spisning hos Svend Érik Jensen tlf. 40 59 85
69 eller til Else Nordahl tlf. 40 97 42 50
Kvindernes Internationale Bededag
Der er åbne døre, når der fredag d. 6. marts kl.
15.00 indbydes til Kvindernes Internationale Bededag i Sognets Hus, Kirkestræde 6, 4930 Maribo
HILLESTED KIRKE
SKØRRINGE KIRKE
BEGGE KIRKER:
Menighedsrådsformand
Kirkeværge
Carl Aage Clausen, Rødbyvej 94,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 15 58.
E-mail: [email protected]
Menighedsrådsformand
Peter Ege Olsen, Kristianssædevej 2A,
Skørringe, 4930 Maribo. Tlf. 54 60 86 06.
E-mail: [email protected]
Organist:
Marianne R. Pedersen,
Brandstrupvej 114,4930 Maribo.
Tlf. 23 71 26 09.
Kasserer - Kirkeværge
Bjarne Østen, Binnitsevej 16,
4930 Maribo. Tlf. 54 78 28 78.
Kirkeværge
Inge Ege Olsen, Kristianssædevej 2A,
Skørringe, 4930 Maribo.
Tlf. 54 60 86 06.
Graver
Birgit Jensen, Kirkevejen 104,
4930 Maribo.
Tlf. 54 78 35 57. Mobil 22 64 55 04.
Kasserer
Erik Kølle, Brandstrupvej 100, Skørringe, 4930 Maribo. Tlf. 54 60 84 18.
E-mail: [email protected]
Kirkesanger:
Søren Christensen
Haldsvej 18, Skørringe,
4930 Maribo.
Tlf. 54 60 82 50.
Graver
Lars P. Klausen, Egevej 5, 4970 Rødby.
Tlf. 51 80 23 60, bedst kl. 7.00-8.00.
Sognepræst:
Jesper Bacher,
Rubbeløkkevej 10,4970 Rødby.
Tlf. 54 60 81 18.
E-mail: [email protected]
DATOTIRSTEDVEJLEBYHILLESTEDSKØRRINGE
MARTS
Søndag den 1. marts
(2. s. i fasten)
Søndag den 8. marts
(3. s. i fasten) Søndag den 15. marts
(Midfaste)
Søndag den 22. marts
(Mariæ Bebudelsesdag)
Søndag den 29. marts
(Palmesøndag)
APRIL
Torsdag den 2. april
(Skærtorsdag)
Fredag den 3. april
(Langfredag)
Søndag den 5. april
(Påskedag)
Mandag den 6. april
(Anden påskedag)
Søndag den 12. april
(1. s. e. påske)
Søndag den 19. april
(2. s. e. påske) Søndag den 26. april (3. s. e. påske)
MAJ
Fredag den 1. maj (Bededag)
Søndag den 3. maj (4. s. e. påske)
Søndag den 10. maj (5. s. e. påske)
Torsdag den 14. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Søndag den 17. maj (6. s. e. påske)
Søndag den 24. maj (Pinsedag)
Mandag den 25. maj (Anden Pinsedag) Søndag den 31. maj (Trinitatis søndag)
JUNI
Søndag den 7. juni
(1. s. e. trin.)
Mannakornet
tirsted - vejleby - hillested - skørringe sognE
8.30
10.00
10.00
10.00 EB
8.30
10.00
10.00
8.30
10.00 Kirkebil
16.00 Kirkebil
10.00
8.30
10.30 Familiegudstjeneste
10.00
10.30 Konfirmation
10.00 EB
10.00
10.00
8.30
10.00
10.00 EB
10.00 EB
8.30
10.00 Kirkebil
10.00 I Rubbeløkke præstegårdshave Kirkebil
10.00
10.00
8.30
Hold din søndag i Guds hus, din plads står der også, lad den ej stå tom
(En opfordring fra Tirsted og Vejleby kirkeblad 1. april 1956,
men stadig god og derfor med i dette kirkeblad)
Præster: Hvor ingen anden er anført, er sognepræsten tjenestegørende.
EB: Ebbe Blockmann.
Kirkebil: Kan bestilles hos Skørringe Turistbusser tlf. 54 60 80 12. Senest dagen før kl. 12.00.
Hjemmeside: www.tvhs.mono.net
1
Kirkenyt, kirketider og kirkeord
9. Årgang • MARTS • APRIL • MAJ 2015
Præstens ord
PASTORATET
Stor eller lille opstandelse
tunge dage og under gravstenens dødvægt.
I skrivende stund er det januar, gråt og
blæsende. Vejrliget er lidt trist, men omskifteligheden hører med til det danske
klima. Det er straks mere alvorligt, ja, tragisk,
hvis kristendommen går hen og bliver trist
og grå. Hvis det glade budskab bliver til det
fade budskab. Det er det, som sker, når
det under – og gådefulde i evangeliet afvises som magi og overnaturlig tankegang.
Der er således ganske mange, ja også
sognepræster, som nægter, at Jesus opstod
fra de døde i den forstand, at han blev levende igen og gik ud af graven. Debatten
om Jesu opstandelse er netop en af de
ting, som præger årets begyndelse. En
københavnsk præst mener eksempelvis,
at opstandelsen er livspoesi, et ord, som
ikke kan slås ihjel. Som han selv skriver
det: ”Om mennesket Jesus konkret fysisk
er opstået fra de døde, er jo det mest
uinteressante spørgsmål, man kan stille…”
Evangeliet fortæller, at graven var tom,
fordi Jesus opstod fra de døde. Intet mindre. Det er ikke til at fatte, men var kristendommen bare til at fatte med forstanden,
ville jeg fatte den stærke mistanke, at den
var menneskeværk. Nej, kristendommen
er et budskab, som langt overgår vores
fornuft og erfaringer uden i øvrigt at være
fornuftsfjendtligt eller erfaringsfjern. Jesus
lever ikke bare i minder og ord, han lever
som den levende Herre. Han lever som
den, der er med os alle dage, og som
venter os, når vi ikke har flere dage. Han
lever som den, der har dødsrigets nøgler,
og som den, der en dag skal lukke alle døde
ud til nyt liv og udelukke døden fra den nye
himmel og den nye jord.
Det er altså helt uinteressant, om Jesus
er stendød, så længe hans ord lever, men
ærligt talt, hvordan adskiller Jesus sig så
fra andre store døde mænd og kvinder?
Jo, jo, måske var Jesus særlig kærlig, men
derfor er han jo lige så død som resten af
de ædle afdøde med de sejlivede budskaber. Jeg kan prøve at følge hans eksempel,
men jeg kan ikke bede til ham. Jeg kan
lære af ham, men han hjælper ikke, når jeg
ligger i min grav. Jeg kan huske på ham,
men han kan ikke huske på mig, for han
gik bort, længe før jeg kom til. Opstandelse light kunne man måske kalde det,
men det er også for let. Alt, alt for let på
Lad os holde påske på, at der er kød på
opstandelsen. Lad os fejre en stor opstandelse, og lad os smykke vores kirker med
det gule påskebanner, som bærer indskriften: ”Kristus er opstanden!”. (Se forsiden
af dette kirkeblad). Påskeevangeliet kaster
forår over min januardag, og jeg glæder
mig allerede til at fejre højtiden i vores
sogne. Kom og vær med. Jeg garanterer,
at det bliver årets fest, for den rummer
glimt af evighed.
Glædelig påske!
Jesper Bacher
Forsidebillede: Tirsted kirke med
påskebanner. April 2014.
Foto: Henning Hansen
Forårets konfirmander
Søndag den 19. april kl. 10. 30 agter jeg at
konfirmere følgende i Tirsted kirke:
David Elias Bacher, Søvænget 19, 4930 Maribo
Tobias Bjerregaard, Vejlebyvej 61, 4970 Rødby
Mia Johanna Hüper, Bryggervej 25, 4930 Maribo
Simon Bitsch Lorensen, Brandstrupvej 75, 4970 Rødby
Nichlas Blak Hjorth Ludvigsen, Skørringe
Kirkevej 1, 4930 Maribo
Nicolaj Laurits Theilmann Møss, Vejlebyvej 15,
4970 Rødby
Trine Mårtensen, Nakskov Landevej 61, 4970 Rødby
Johannes Nissen, Trætteskovvej 3, 4970 Rødby
Freja Pedersen, Norrevej 11, 4970 Rødby
Benjamin Valsted Rasmussen, Brandstrupvej
69 B, 4970 Rødby
Benjamin Syhler, Brandstrupvej 73, 4970 Rødby
Sogneindsamling søndag d. 8. marts
Vi håber at banke på din dør søndag den 8. marts,
hvor vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp med
særlig fokus på kvinder i verdens fattigste lande.
Kvinder er særlig udsatte, og hjælp til kvindekønnet er ofte hjælp til hele familien. Det ville være
dejligt med et bidrag til den gode sag, og det er
nok værd at huske på ordene fra Grundtvigs ”Kong
Farao var en ugudelig krop”, hvor det hedder :
”Naar Mænd er som Dyrene vilde/ Til Lykke er
Kvinderne snilde!”
Ren og skær Skærtorsdagsglæde, torsdag den 2. april kl. 16.00
Skærtorsdag den 2. april kl. 16.00 fejrer vi
nadverens indstiftelse i Skørringe kirke. Jesus
Kristus ligger på alterbordet, og han går lige i
hjerte og sjæl, når vi åbner sind og mund. Efterfølgende er der fællesspisning i ChristianssædeCentret. Det koster 70 kr. at spise med, mens
børn får et gratis måltid mad. Tilmelding hos Carl
Aage Clausen på tlf. 54 78 15 58, Email: hille-
tirsted-vejleby
[email protected] senest mandag d. 30. marts.
Påske – og familiegudstjeneste
Anden påskedag, mandag den 6. april kl.
10.30 er der familiegudstjeneste i Skørringe
kirke, hvor påskens drama oprulles, forhåbentlig
til glæde og fryd for alle generationer.
Sogneudflugt til Stevns
Klint og Gisselfeld Orangeri
Menighedsrådsmøder
Tirsted:
Torsdag den 24. marts kl. 19.30 i Rubbeløkke præstegård.
Mandag 11. maj kl. 19.30 i Rubbeløkke
præstegård.
Tag med på udflugt til ”Sjølunds fagre sletter” i
daglig tale kaldet Sjælland lørdag den 30. maj.
Vi skal besøge Stevns Klint, krydse Tryggevælde
å og gå på opdagelse i planteriget på Tvedemose
Champignon Fabrik og i Gisselfeld Orangeri. Vi
spiser frokost i Rønnede golfklub, og mon ikke
også der er kaffe i bussen? Prisen for al den fornøjelse og de vanligvis fornøjelige udflugtsfæller
er 250 kr. børn halv pris. Der er afgang fra branddammen i Brandstrup kl. 8.00 og fra parkeringspladsen ved Hillested kirke kl. 8.15.
Tilmelding hos sognepræsten senest mandag d. 18. maj.
Vejleby:
Se annoncering i våbenhus
Mandag 23. marts kl. 19.00 hos Christian
Nissen, Trætteskovgårdsvej 3, 4970 Rødby
Fra Åbent Hus i Rå Missionshus.
Foto: Inge Østen.
TIRSTED KIRKE
VEJLEBY KIRKE
BEGGE KIRKER:
Menighedsrådsformand:
Jane Slinger, Mindestensvej 8,
4970 Rødby. Tlf. 54 61 56 60.
E-mail: [email protected]
Menighedsrådsformand
Susanne Møller, Nakskov Landevej 70,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 84 24.
E-mail: [email protected]
Organist:
Marianne R. Pedersen,
Brandstrupvej 114,4930 Maribo.
Tlf. 23 71 26 09
Kirkeværge:
Else Nordahl, Gerringevej 20,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 88 04.
Kasserer:
Else Nordahl, Gerringevej 20,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 88 04.
Graver:
Henning Hansen, Hollevej 5, 4970
Rødby. Tlf. 54 60 85 06.
Graverhuset: Tlf. 54 60 81 43.
E-mail: [email protected]
Kirkeværge:
Christian Nissen, Trætteskovvej 2,
4970 Rødby. Tlf. 54 60 82 06.
Kasserer:
Hanne Steen Mikkelsen,
Kaj Munks Vej 5, 4970 Rødby.
Tlf. 54 60 82 30.
Graver:
Peter Jørgensen, Stengårdsvej 15,
4970 Rødby. Tlf. 20 16 91 12.
Kirkesanger:
Søren Christensen
Haldsvej 18, Skørringe,
4930 Maribo.
Tlf. 54 60 82 50.
Sognepræst:
Jesper Bacher,
Rubbeløkkevej 10,4970 Rødby.
Tlf. 54 60 81 18.
E-mail: [email protected]