Kort introduktion til brug af de vigtigste sider for

Slægtsforskning på internettet
Kirkebøger og folketællinger i indscannet version
http://www.sa.dk/ao/
Denne side, der hører under
Rigsarkivet, indeholder scannede
gengivelser af de originale kirkebøger
og de tilgængelige folketællinger op til
1930. Samt andre arkivalier, som det
vil føre for vidt at komme ind på her.
For kirkebøgerne gælder, at de kan ses
så langt tilbage, som de er bevaret (det
varierer fra sogn til sogn), og op til ca.
1960. Fremover vil der komme flere
nyere kirkebøger ud.
Visning af siderne kræver en opdateret
Java og har voldt en del besvær for
brugerne. Rigsarkivet er nu i gang med at lave nye scanninger af kirkebøgerne. De bliver lagt ud i
en ny fremviser og skal søges via søgesiden Daisy (se mere senere).
Kirkebøger:
Klik på Arkivalieronline i den lysegrønne boks og vælg Kirkebøger fra drop down-menuen Vælg
arkivalietype her.
Vælg dernæst amt og evt. herred (er
ikke nødvendigt) og til sidst sogn fra
drop-down-menuerne. Når du vælger et
bestemt amt, finder programmet
herrederne og sognene i amtet frem, så de
ligger klar i menuerne.
Når du har valgt et sogn, får du en
oversigt over de eksisterende kirkebøger
for sognet med angivelse af, hvilke år de
dækker, og hvad de indeholder; det sidste
er markeret med bogstaver til højre for
årstallene (se billedet side 2). De gamle
kirkebøger indeholder som regel kun
fødte, viede og døde, og i nyere tid kan
større byer have særskilte bøger for de
Kathrine Tobiasen
1
17-04-15
enkelte begivenheder.
Bogstaverne til højre for
listen over kirkebøger
står for:
F = fødte
K = konfirmerede
V = viede
D = døde
J = jævnførelsesregister
T = tilgangsliste
A = afgangsliste
Du klikker på
kirkebogen for den
ønskede periode (de
grønne links i midten),
hvorefter den åbnes.
Du kan bladre i kirkebogen ved at vælge opslag fra opslagslisten i venstre side eller trykke på
Forrige opslag eller Næste opslag i menulinjen øverst. Man kan åbne flere sider ad gangen ved at
trykke på op til 8 opslag hurtigt efter hinanden. Dette gør bladringen hurtigere.
Du kan forstørre eller formindske
billedet ved at klikke på pilen (dropdown-menu) ud for procenttallet i
menulinjen foroven. Det kan gøre
skriften lettere at læse – forsøg dig frem.
Hvis du har fundet et familiemedlem, er
det en god ide at gemme billedet af
siden. Det gør du ved at klikke på ikonet
Gem som… øverst til venstre.
Det giver ikke noget godt resultat at
printe direkte fra skærmen. Start i stedet
med at gemme billedet, hvorefter du
åbner det og printer det ud.
Folketællinger:
Vælg først folketællinger fra drop-down-menuen Vælg arkivalietype her. Du starter med at vælge
årgang, og derefter stedsbetegnelse (landsogn, købstad, osv.). Nu er du klar til at udvælge det amt,
herred og sogn eller den købstad, du vil søge i. I købstæderne er listerne ordnet efter gader.
Fremgangsmåden er i øvrigt som ved kirkebøger.
Bemærk: Fremover vil nye arkivalier på Arkivalieronline skulle søges via Daisy (som vi kommer
ind på senere) (www.sa.dk/daisy). Det gælder således lægdsruller, skiftearkivalier, protokoller fra
Den Kgl. Fødselsstiftelse og meget mere. En nyttig oversigt over arkivalierne kan ses her:
http://www.denjyskekirkebog.dk/FT/FT.htm
Kathrine Tobiasen
2
17-04-15
Folketællinger og kirkebøger i indtastet version
http://ddd.dda.dk/
På Dansk Data Arkivs hjemmeside finder du folketællinger og andre kilder i indtastet og søgbar
version. Arbejdet er lavet af frivillige og er endnu ikke fuldført, især for nyere folketællinger
mangler meget.
Du kan søge i følgende databaser:
 Folketællinger
 Kirkebøger
 Under Andre databaser
ligger en række andre
kilder: Udvandrede,
Dannebrogsmænd,
Skifteprotokoller, Nygårds
sedler, folketællinger fra St.
Croix m.v.
Tryk på Gå til database under
Folketællinger. Du får nu siden,
som ses i midten t.v..
Det er en god ide at starte med at klikke
på linket Information (menulinjen
øverst) og herefter Hvad kan du søge i
(boksen t.v.) for straks at få klarhed
over, om de ønskede sogne og år rent
faktisk er indtastede.
Vælg nu fra boksen t.v. Hvad kan du
søge i - områdeforslag.
Du kommer til siden, som ses nederst
t.v. Vælg det ønskede amt og sogn fra
drop-down-menuerne. Herred kan du
godt springe over.
Udfyld ikke feltet FT-år. Du får nu en
liste over indtastede folketællinger for
sognet. Vil du kun se, hvad der er
kommet af nyt, markerer du feltet Nye
indtastninger.
Bemærk at der til højre på siden er gode
søgetips. Nu er du klar til at gå i gang
med at søge på personer; start med at
klikke på Folketællinger fra den
lysegrønne menulinje
Kathrine Tobiasen
3
17-04-15
Klik på Simpel
søgning, og du
kommer til siden, der
ses til venstre.
Start med at vælge
amt fra dropdownmenuen. Når amtet er
valgt, kan du gå
videre og vælge
herred og sogn.
Hvis du undlader at
vælge herred og sogn,
søges der i hele amtet.
Ligeledes søger du i
hele herredet, hvis du
vælger amt + herred.
Navne-feltet skal udfyldes, for at du kan foretage en søgning. Der skal tastes mindst 3 tegn
(bogstaver).
Du kan anvende erstatningstegn ved søgningen: Inde i et ord
erstatter "_" (underscore) et enkelt tegn (bogstav) og "%" et
ubegrænset antal tegn. F.eks. vil Pe_er søge på både Peter
og Peder, Christo%er på både Christoffer og Christopher.
Pas på med stavningen. Man kendte ikke til retskrivning i
17-1800-årene! Charlotte kan udmærket være stavet
Sharlotte og Ellen kan blive til Elle. Sørensen kan optræde
som Sørrensen, og Nielsdatter er tit forkortet til Nielsdt eller
skrevet i to ord. Niels Jensen kan godt kaldes Niels
Vestergård, hvis han har boet på en gård af samme navn.
Prøv med forskellige muligheder, hvis søgningen ikke giver
resultat!
Når du laver en søgning kommer resultatet frem nederst på
siden. Til højre ses første af 7 hit, som er resultatet af en
søgning på "jens nielsen".
Tryk på Vis dok. for at få vist oplysninger om indtastningen.
Tryk på Vis husstand for at se hele
husstanden (billedet til venstre).
Vis alle felter – her ses nogle gange
ekstra oplysninger, især ved nyere
folketællinger, der har flere felter end de
ældre.
Kathrine Tobiasen
4
17-04-15
Du kan vælge Avanceret søgning, der
giver mulighed for at afgrænse mht.
alder, erhverv og fødested. Brug den,
når du er lidt øvet, men pas på med især
stillingsbetegnelserne. Vælg altid
Avanceret søgning områdevalg.
Fra startsiden for folketællinger kan du
vælge Søgning i flere amter.
For at kunne søge i flere amter, vælger
du først et amt. Herefter holder du ctr.tasten nede, mens du trykker på de
øvrige amter, du vil medtage i
søgningen.
Du kan på samme måde søge i flere
folketællingsår.
Søgningen foregår ellers efter samme principper som Simpel søgning.
.
Nygårds sedler
er en digitalisering af ½
million håndskrevne sedler
med oplysninger om jyske
slægter, samlet af arkivar
Sigurd Nygård. Der er link via
DDA (ddd.dda.dk) eller
direkte på adressen:
http://nygaardssedler.dk/news.php
Kommer du ind via DDA, ser
startsiden ud som vist til højre.
Indtast dit søgeord (et personeller stednavn eller en del af et
navn) i søgefeltet og marker om
du vil søge på fornavn,
efternavn, stednavn eller
billed-id. Hvis du mest har
personer med –sen-navne i
familien, er det en god ide at
søge på et stednavn.
Slut med at klikke på Søg.
Kathrine Tobiasen
5
17-04-15
Søgeresultatet (her efter en
søgning på stednavnet
Voldby) vises som en række
navne, der er ordnet
alfabetisk (billedet nederst på
forrige side).
Et klik på et navn fra listen
fører til et skærmbillede som
det, der ses her t.v.
Den seddel, der svarer til det
markerede navn i listen, ses
affotograferet til venstre for
listen.
Man bladrer mellem sedlerne ved at klikke på navnene på listen eller på de små pile over og under
listen. På listen anføres navn, stilling, stednavn og årstal. Øvrige oplysninger må man selv læse på
sedlen. Her er der henvisning til kilden, der kan være en kirkebog, en protokol eller dokument fra
Rigsarkivet eller et af landsarkiverne.
Vær opmærksom på, at Nygård mest har interesseret sig for standspersoner. Derfor finder du ikke
så mange bønder og andre jævne folk i databasen.
Daisy
http://www.sa.dk/daisy
Daisy er Rigsarkivets arkivdatabase, hvor
du kan søge i arkivernes beholdninger.
Du får overblik over, hvad der findes, og
kan bestille arkivalier direkte, så de er
klar næste gang, du kommer på arkivet.
Du kan frit søge i Daisy, men for at
bestille skal du være logget på. Du
opretter dig som bruger ved at klikke på
Log ind i Daisy i nederste venstre hjørne.
Tryk på Ny bruger i næste skærmbillede.
Udfyld felterne med de nødvendige
oplysninger (felter med rød prik skal
udfyldes) og slut med at trykke på Opret
ny bruger nederst på siden.
Du starter med at skrive et søgeord, f.eks.
”kirkebog” eller ”skifte” i søgefeltet på
forsiden, hvorefter du kommer til den
egentlige søgeside.
Kathrine Tobiasen
6
17-04-15
Søgning
I Daisy søger man på Arkivskaber og/eller Arkivserie, og det er vigtigt at forstå, hvad der menes
med disse udtryk.
Arkivskaber er den institution eller myndighed, der står bag arkivaliet, har skabt eller udgivet det.
Kan f.eks. være et amt, et herred, en kommune eller et gods. Eller et hospital eller en skole.
Arkivserier er de enkelte arkivalier, så som skifteprotokoller, lægdsruller eller skøde- og
panteprotokoller.
Det nederste søgefelt er til fritekstsøgning. Man kan dog kun søge på enten en arkivskaber eller en
arkivserie.
Man kan nøjes med at indtaste en del af ordet eller begrebet. En søgning på "Randers" vil fange
både Randers Amt og Randers købstad, og "skifte" vil dække såvel skifteprotokol som skiftebreve.
Man kan afgrænse søgningen til en bestemt periode ved at indtaste årstal i felterne Periode.
For at bruge Daisy skal man helst vide lidt om, hvordan arkivsystemet er opbygget, og det er en
fordel, om man er klar over, hvilken myndighed en given sag hører under.
Her har vi udfyldt felterne til en søgning på
adoptionssager i Randers; resultatet ser således ud:
Klik på navnet på en arkivserie (lysegrøn tekst) for
at se nærmere på den. Her kan du se, hvor arkivaliet
befinder sig (billedet herunder).
Klik på vis/bestil for at komme til de fulde
oplysninger om arkivaliet. Her kan du evt.
bestille materialet. Du skal være logget på for
at bestille.
Kathrine Tobiasen
7
17-04-15
Bestilling af materiale:
Vælg det arkiv eller bibliotek,
hvor du vil se materialet, fra
drop-down-menuen Vælg
læsesal.
Indtast en benyttelsesdato og
afslut med at trykke på Bestil.
Bemærk at der kun kan bestilles
materialer til statens arkiver og
enkelte udvalgte biblioteker, så
som Statsbiblioteket i Aarhus.
Randers er ikke blandt de
heldige!
De mest benyttede arkivalier
udlånes ikke. Hvis du vil se
f.eks. en skifteprotokol fra
Sjælland, må du til Rigsarkivet i
København.
Krabsens stednavnedatabase
www.krabsen.dk/stednavnebase/
Støder du på et
stednavn, du ikke kender
og ikke kan placere på
Danmarkskortet, kan
Krabsens
stednavnedatabase
hjælpe dig.
Du kan bruge funktionen
Stednavn til at finde et
hvilket som helst sted i
landet. Du får oplysning
om hvilket sogn, herred
og amt det ligger i. Tag
dog højde for at
stavemåden kan variere.
Bruger du funktionen Sogn og indtaster et sognenavn, får du en oversigt over samtlige stednavne,
som optræder i sognet. Er uundværlig, når du skal tyde vanskelige stedsbetegnelser i kirkebøgerne!
Kathrine Tobiasen
8
17-04-15
Familysearch
www.familysearch.org
Familysearch er Mormonernes
slægtsforsknings-hjemmeside, der rummer
store mængder af informationer fra
kirkebøger m.v., og hvor man kan søge i
databaser, der dækker hele verden.
Start med at trykke på linket Search
fra menulinjen øverst på forsiden. Du
kommer til denne side:
Når man vil søge på en person, udfylder
man navnefelterne – First Names og Last
names. Man kan desuden søge på Life
Events (begivenheder): Birth (fødsel),
Marriage (vielse), Residence (Bopæl),
Death (Død) og Any (alle). Og man kan
søge på Relationship (slægtskab): Spouse
(ægtefælle) og Parents (forældre). Tryk på
et af disse ord og nye søgefelter åbnes.
Til højre i felterne for First name og Last
Name er der en lille firkant. Hvis du
markerer denne, søger du Exact – det vil
sige på præcist den stavemåde, du har
indtastet. Undlader du at markere, søger du
på alle de stavemåder af navnet, som ligner
det, du indtaster. F.eks. giver ”Poul” også
Povl, Povel, Paul…
Resultatet af en
søgning på
Severine
Sørensdatter
ses her til
højre.
Klik på navnet
på personen
eller det lille
dokumentikon
t.h., og du får
flere
oplysninger om
personen.
Kathrine Tobiasen
9
17-04-15
Oversættelse af vigtige ord på engelske/amerikanske søgesider:
Groom = brudgom
Bride= brud
Name = navn
Age =alder
Birth date=fødselsdato
Birth place=fødselssted
Father = far
Mother = mor
Marital status = civilstand
Previous = tidligere
Next = næste
Spouse = ægtefælle
Event = begivenhed – vælg mellem:
 Birth/Christening = fødsel/dåb
 Marriage = vielse
 Residence = bopæl
 Death/Burial = død/begravelse
 Other = andre
Year = år
Country = land
County = amt
Use exact spelling = brug præcis stavemåde
Scanninger på Familysearch
Ud over søgemulighederne indeholder Familysearch mange tusinde scanninger af ældre danske kirkebøger
og godsarkivalier. Begge i meget fin teknisk kvalitet.
Du kommer til dem ved at scrolle lidt ned på forsiden til Browse All Published Collections. Klik på linket
og i næste skærmbillede på Continental Europe og herefter på Denmark. Klik nu på Browse Images ud
for den ønskede kilde og naviger derefter frem til de ønskede sogne eller godser.
Kathrine Tobiasen
10
17-04-15
DIS-Forum
www.slaegtogdata.dk/forum
Foreningen DIS-Danmark (Databehandling i slægtsforskning) driver et internet-forum, hvor du kan
hente hjælp til næsten alle tænkelige problemer, du måtte støde på i din forskning.
Forummet er delt op i 8 forskellige grupper.
Særlige relevant for nye slægtsforskere er
AneEfterlysning, for søgning efter aner,
man er gået i stå med, og Hjælp til tydning,
hvor erfarne skriftlæsere hjælper med at tyde
vanskelig gotisk skrift. I AO, DDA,
program- og Webproblemer kan du få
hjælp til mere tekniske problemer.
Du kan bruge forummet uden at være
medlem af foreningen, men skal dog
registrere dig som bruger for at kunne deltage
i udvekslingen af oplysninger.
Start med at trykke på Ny bruger øverst til højre.
Indtast dit navn og din mail-adresse og vælg et
brugernavn. Tryk på Registrer.
Herefter vil du modtage en e-mail med en
adgangskode og et link, du skal trykke på for at
afslutte registreringen. Du kommer til en side, hvor
du kan ændre adgangskoden til en kode efter eget
valg.
Log nu på ved at udfylde felterne øverst på siden med brugernavn og adgangskode. Tryk på den
ønskede gruppe. På billedet herunder er vi i AneEfterlysning.
Spørgsmålene ligger på række, i spalten t.h. herfor ses, hvem der har indsendt det og hvor mange
svar, der er kommet. Yderst ses
navnet på den, der har skrevet
sidste svar.
Klik på en titellinje for at se
nærmere på ”tråden”
(spørgsmålet med tilhørende
svar).
Du kan deltage i tråden ved at
klikke på Svar. Dette åbner
svar-feltet.
Kathrine Tobiasen
11
17-04-15
Vil du lægge et nyt
spørgsmål ud, klikker du
på Nyt emne på den
brune bjælke over listen
over indlæggene.
Dette åbner Nyt emnevinduet. Indtast en
dækkende overskrift i
feltet Overskrift og
fortæl, hvad du selv har
fundet frem til og ønsker
yderligere oplysninger
om, i det store felt. Afslut
med at trykke på Send
(under skrive-feltet).
Slægtsprogrammer
DIS-Danmark har en fin oversigt over slægtsprogrammer på hjemmesiden.
Klik på Værktøjer på den grønne bjælke øverst på hjemmesiden.
I næste skærmbillede klikker du på Programmer, og du får nu en oversigt over forskellige
programmer, du kan have glæde af i din forskning: Browsere, billedprogrammer,
hjælpeprogrammer osv. Se billedet herunder.
Klik på Slægtsprogrammer, og du
får først nogle råd til valg af
program og derefter oversigten, som
ses herunder. Du kan her se, hvilke
styresystemer programmerne
fungerer med, og om de fås i en
dansk version.
Klik på det enkelte program for at læse mere om det og
evt. hente (downloade) det og prøve det, inden du
beslutter dig for, hvilket du vil vælge.
Kathrine Tobiasen
12
17-04-15