Folketælling Varde 1787 - el

Varde sogns Folketælling 1787 Revideret/Alternativ udgave.
Dette er et forsøg på at gøre rede for alle familier og personer Varde by og Varde landsogn ved folketællingen 1787.
Med udgangspunkt i folketællingen er oplysningerne rettet/suppleret så de stemmer med kirkebøgernes oplysninger.
Alle personer er så vidt mulig angivet med fuld navn og ikke kun kaldenavnet.
Forældrenes vielse og børnenes dåb samt dødsfald er kontrolleret mod folketællingen.
Familierne har jeg givet et fortløbende nr. (FT87 nr. xxx) og dette er ført ind i afskrifterne af kirkebøgerne hvor
personerne forekommer ved dåb, vielse og død.
Rettelser/tilføjelser sendes på mail til [email protected]
Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N.
se også www.el-vis.eu/aner
Første udgave: 4. april 2015
Ny udgave vil udkomme når en passende mængde rettelser er samlet.
Varde Købstad
(opslag 3)
Broegade Nr. 1.
Familie nr. 1
Hans Bach (Hans Bakke)
39
Gift 1. gang Husbonde Ober- og Under rets prokurator samt auflsmand
Elisabeth Grethe
34
Gift 1. gang
Hans kone
(Hans Bakke gift af Varde gift 1781 i Grimstrup med Elisabeth Mathiasen af Roust Mølle, Hans Bach var tidligere
Fuldmægtig på Estrup. Se Skudsmål i Jacobi Kirke 1776)
Elisabeth Hansdatter
4
Ugift
datter af 1ste ægteskab (født 1783)
Laust Madsen
30
Ugift
Tjenestefolk
Hans Pedersen
25
Ugift
Tjenestefolk
Jens Laursen
12
Ugift
Tjenestefolk dreng
Maren Jesdatter
20
Ugift
Tjenestefolk
Ellen Catrine Tuesdatter
23
Ugift
Tjenestefolk
Hans Nielsen
33
Ugift
Logerende
Consumtions Betjent
Broegade Nr. 2.
Familie nr. 2
Hans Christian Friis
Maren Hansdatter Friis
Maren Pedersdatter
70 Enkemand gift 1. gang Husbonde, Forhen Proust i Skadsherred og præst i Grimstrup.
35
Ugift
Hans datter af 1ste ægteskab
27
Ugift
Tjenestepige
Broegade Nr.3.
Familie nr. 3
Peder Hansen Ulv
72
Gift 3. gang Husbonde
Borger og Auflsmand (død 1789)
Maren Hansdatter
48
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1772. Han gift 1.i Ballum med Hanne Christine Jacobsdatter? som døde der 1750. Han gift 2. 1755 med Mette
Jensdatter Willumsen som døde 1772)
Mette Pedersdatter
12
Ugift
datter af 3die ægteskab (født 1776)
Maren Pedersdatter
10
Ugift
datter af 3die ægteskab (født 1778)
Broegade Nr.4.
Familie nr. 4
Peder Pedersen
Karen Jensdatter
Broegade Nr. 5.
Familie nr. 5
Henrich Johansen
Maren Christensdatter
(gift 1787)
35
38
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Kudsk For Justiceraad Bloch
30
23
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Daglønner
Broegade Nr. 5.
Familie nr. 6
Maren Nielsdatter
90
Enke gift 1. gang med Christen Vad. kone almisselem
(gift 22. oct. 1739 med skræder Christen Hansen Vad der døde 1753)
Kirsten Christensdatter
48
Ugift
Hendes datter af 1. ægteskab
Broegade Nr. 6.
Familie nr. 7
Jens Josiasen Grejsen
Ellen Nielsdatter
(gift 1774)
Josias Jensen
Niels Jensen
Jørgen Jensen
Jens Jensen
Rasmus Jensen
Hans Jensen
(død 1794)
36
36
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Huusbonde
Hans kone
Kleinsmed
(Niels Rebslagers datter født 1750)
13
10
8
6
4
1
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres søn
Deres søn
Deres søn
Deres søn
Deres søn
Deres søn
(født 1775)
(født 1777)
(født 1779, død 1792)
(født 1781)
(født 1783)
(født 1786)
(opslag 4)
Broegade Nr. 7.
Familie nr. 8
Anna Joensdatter
74
Enke 2. ægteskab med farver Stauning (død 1798)
(blev gift 1745 med Jens Stauning. Hun var først gift ca 1744 med Nicolaj Høyberg der døde 1744)
Nicolay Jensen Stauning
36
Ugift søn af 2. ægteskab
Negociant (født 1752)
(gift 1790 i Torstrup sogn med Kirstine Sophie Klagenberg, hun død 1801)
Broegade Nr. 8.
Familie nr. 9
Wilhelm Bergmann
Karen Jensdatter
(gift 1750)
Jens Jørgen Wilhelmsen
Ingeborg Jørgensdatter
Broegade Nr. 8.
Familie nr. 10
Jens Sørensen (Møller)
Mette Nielsdatter
(gift 1767)
Søren Møller Jensen
Maren Jensdatter
Christen Jensen
70
66
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Huusbonde drejel væver (Meldorff i Holsten)
Hans kone (død 1788)
33
16
Ugift
Ugift
Deres søn
væversvend
Tjenestepige
42
42
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Huusbonde
Hans kone
Gjørtler
19
17
14
Ugift
Ugift
Ugift
Deres søn
Deres datter
Deres søn
Smede dreng (født 1768)
(født 1770)
(født 1773)
(født 1754, død 1799)
Broegade Nr. 9
Familie nr. 11
Peder Schytte (Peder Jensen) 44
Gift 2. gang Huusbonde Skræder
(død 1792)
Mette Christensdatter
45
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1773, han var først gift 1767 i Alslev med Johanne Jeppesdatter af Toftnæs, hun døde 1773 )
Jens Pedersen
18
Ugift
søn af 1. ægteskab Tjenestekarl (født 1770, død 1790)
Christen Pedersen
12
Ugift
søn af 2. ægteskab
(født 1774, død 1789)
Johanne Pedersdatter
10
Ugift
datter af 2. ægteskab
(født 1777)
Broegade Nr. 9.
Familie nr. 12
Tøger Møller (Tøger Christensen) 45
Ingeborg Hansdatter
49
(gift 1772)
Søren Beier Tøgersen
15
Hans Friderich Tøgersen
10
Broegade Nr. 10.
Familie nr. 13
Hans Christensen Janderup
Anne Cathrine Sørensdatter
(gift 1760)
Christen Hansen
Karen Hansdatter
58
57
18
13
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Sadelmager
Ugift
Ugift
Deres søn
Deres søn
(født 1772)
(født 1778)
Gift 1. gang Huusbonde Aulsmand (født 4. juni 1730 i Janderup, død 1793)
Gift 1. gang Hans kone
(død 1793)
Ugift
Ugift
deres søn
deres datter
Arbeidskarl
(født 1770)
(født 1773)
Broegade Nr. 11.
Familie nr. 14
Morten Nielsen
56
Gift 3. gang Husbonde
Skræder
Maren Nielsdatter
50
Gift 1. gang hans kone
(fra Sig)
(gift 1780 i Torstrup sogn. Han var gift 1. 1760 med Anne Marie Nielsdatter, død 1769. Gift 2. med Johanne Sørensdatter,
død 1778)
Peder Snedkers Enke
84 Logerende, enke efter 2. ægteskab (Ellen Hansdatter? Peder Jensen snedkers enke?)
(alder er usikker, da hun var 85 år ved død 1799)
Broegade Nr. 12.
Familie nr. 15
Laurids Fogtmann
Varde m. m.
Catharina Steenbek Brorson
(Gift 1781 i Gram)
Hans Adolph Brorson
Jens Nielsen
Ingeborg Christensdatter
Anna Kollesdatter
Johanne Kirstina Riese
Christiana Cathrina Hansen
40
Gift 1. gang
Husbonde
Byskriver, Hospitalsforstander, Kirkevaerge I
35
Gift 1. gang
Hans kone
5
26
29
25
78
36
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Enke
Ugift
Deres søn
(født 1782)
Tjenestefolk Gaardskarl
Tjenestefolk Tjenestepige
Tjenestefolk Tjenestepige
konens moder Enke af Biskop Brorson i Ribe (død 1795)
konens søskende barn
Præstedatter
(opslag 5)
Broegade Nr. 13.
Familie nr. 16
Lorentz Abrahamsen Stau
Mette Pedersdatter
(gift før 1770)
Johannes Lorentsen
46
53
5
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Dreier
Hans kone (måske søster til Birthe Pedersdatter,som døde 1778)
Ugift
Deres søn
(født 1783, død 1791)
Broegade Nr. 13.
Familie nr. 17
Anne Marie Christensdatter 42
kone Enke 1. ægteskab
Væverske
(gift 1772 med skræder Peder Rasmussen Svitzer som døde 1784)
Anne Marie Pedersdatter
13
Ugift
Hendes datter faaer almisse (født 1773)
Anne Pedersdatter
7
Ugift
Hendes daatter faaer almisse (født 1779)
Christen Pedersen
4
Ugift
Hendes søn faaer almisse (født 1784)
Broegade Nr. 13.
Familie nr. 18
Christen Adtzersen
72
Gift 2. gang Huusbonde
Maren Christensdatter
40
Gift 1.gang Hans kone
(gift 1786. Han var gift 1. med Maren Jensdatter som døde 1786)
Daglønner
(født 1715, død 1796)
Broegade Nr. 14.
Familie nr. 19
Anders Lauridsen
64
Gift 2. gang Husbonde
Bødker
(født 1724 i Næsbjerg sogn)
Dorthe Gregersdatter
53
Gift 1. gang Hans kone
(Gift 1760. Han gift 1. 1757 med Anne Andersdatter, død 1758?)
Johanne Andersdatter
7
Ugift
Deres datter af 2det ægteskab (født 1780)
Broegade Nr. 15.
Familie nr. 20
Johan Nicolaisen
44
Gift 1. gang Husbonde
Grovsmed
Karen Andersdatter
54
Gift 3. gang Hans kone (fra Bryndum, død 1789)
(Gift 1772. Hun gift 1. med Peder Jensen som forlod hende, gift 2. med Gregers Nielsen Ulf 1770)
Anne Gregersdatter
16
Ugift
Hendes datter af 2. ægteskab (født 1771)
Nicolaj Johansen
13
Ugift
søn af 3. ægteskab, lære dreng (født 1773)
Paa Torvet 16
Familie nr. 21
Christian Carl Brorson
Anne Hansdatter
Nicolaj Brorson
42
26
63
Ugift
Ugift
Ugift
Huusbonde Sogne præst for byens menigheder
Tjenestepige
Præstens broder (død 1791)
(opslag 6)
Kræmmergade 17
Familie nr. 22
Peder Landrup
36
Gift 1. gang Husbonde
Kjøbmand
Helene Sophie Holm
38
Gift 1. gang Hans kone
(gift i Skibet sogn 18. marts 1785. Bryllup blev holdt på Haraldskær gods med kgl. bevilling uden trolovelse)
Peder Christensen Weirum 25
Ugift
Tjenestefolk Kramboed Karl (født i Holstebro, se skudsmål i
Jacobi kirke 1778. Gift i Holstebro med Anne Johanne Madsdatter 1791 efter kgl bevilling da de var søskendebørn)
Jens Michelsen
27
Ugift
Tjenestefolk Tjenestekarl og Landsoldat
Hans Sørensen
36
Ugift
Tjenestefolk Tjenestekarl
Mads Hansen
13
Ugift
Tjenestefolk Gaardsdreng
Kirsten Christensdatter
23
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Maren Andersdatter
27
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Ester Jepsdatter
17
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Kræmmergade 19
Familie nr. 23
Niels Gregersen (Niels Greisen Ulf)
44
Gift 1. gang Huusbonde
Elisabeth Laursdatter (Elizabeth Magrethe Lauridsdatter Kjær) 48 Gift 1. gang
Kræmmergade 20
Familie nr. 24
Anders Jepsen
50
Gift 1. gang Husbonde
Maren Nielsdatter
34
Gift 1. gang Hans kone
(gift hvor?)
Niels Andersen
3
Ugift
Deres søn
(De havde en datter Anne Andersdatter, født ca. 1780 der døde 1786)
Kræmmergade 20
Familie nr. 25
Christen Bertelsen
Anne Sørensdatter
(Gift 1774)
Kræmmergade 21
Familie nr. 26
Peder Balser Smidt
Anna Nielsdatter
Maren Pedersdatter
Niels Baltzer Pedersen
52
50
Gift 2. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
49
53
17
8
Gift 1. gang
Gift 1.gang
Ugift
Ugift
Husbonde
Hans kone
Deres datter
Deres søn
Feldbereder (død 1790)
Hans kone (død 1792)
Tømmer og Hjulmand
(vist ikke født i Varde)
Daglønner (tidligere strandridder)
(fra Ulfborg)
Handskemager
(død 1800)
(født 1770)
Kræmmergade 21
Familie nr. 27
Cathrine Marie Moss (Mors)
42
Enke
Huuskone Kjøbmands Enke (søster til nr. 149?)
(Var gift med Michael Jensen Hiort som døde 1779. Han var søn af købmand Jens Pallesen)
Cathrine Henricke Hiort
10
Ugift
Hendes datter af 1st ægteskab (født 1777)
Frideriche Bylow Lorensdatter
2
Ugift
Uægte Daatter
(født 1785)
(datter af Leutnant Lorens Joakim Bylov, han fik lejemåls kvittering 16. dec. 1785. Jy. reg.)
Kræmmergade 22
Familie nr. 28
Laurs Knudsen
41
Gift 1. gang Husbonde, Bager, Snedker og Vaertshuusmand (født 1746, død 1791)
Anne Catrine Hansdatter
48
Gift 1. gang
Hans kone
(af Myrtue i Hostrup sogn født 1740)
Peder Joensen Larsen
10
Ugift
Deres søn
(født 1776, død 1799)
Birthe Marie Larsdatter
6
Ugift
Deres datter (født 1782)
Mette Pedersdatter
78
Enke 1. ægteskab, Husbondens moder
Sadelmager enke
(enke efter Knud Pedersen sadelmager som døde 1765)
Anne Cathrine Seerup
65
Ugift
Logerende
(Født i Strandby, Jerne sogn, død 1794)
Kræmmergade 22
Familie nr. 29
Christen Pouelsen Haugaard 49
Gift 1. gang Husbonde
Kjøbmand
Dorthe Pedersdatter Holm
44
Gift 1. gang Hanskone
(gift 1767. Ved vielsen kaldes hun Dorthe Poulsdatter Holm, men ved deres barns dåb 1768 kaldes hun Dorthe
Christensdatter Holm. Det rigtige må være Pedersdatter som hun også kaldes i Varde kirkebog før vielsen. Desuden havde
hun havde en søster, Johanne Pedersdatter Holm i Sønder Sandager i Dejbjerg sogn der døde 1794)
Dorthe Jacobsdatter
74
Enke 3. Huusbondens Moder , Enke efter 3die ægteskab med Kjøbmand Ole
Kirchhoff, hun døde 1791)
(opslag 7)
Kræmmergade 23
Familie nr. 30
Ivar Kastensen Felding
40
Gift 1. gang Huusbonde Tømmermand (af Nederby, Sdr. Felding)
Johanne Pedersdatter
34
Gift 1. gang Hans kone
(af Fruergård, Sdr. Felding)
(gift 20 sept. 1778 i Sønder Felding)
Carsten Iversen
9
Ugift
Deres søn
(født 1779)
Johanne Iversdatter
4
Ugift
Deres datter (født 1782)
Karen Iversdatter
2
Ugift
Deres datter (født 1785, død 1800)
Ellen Hansdatter
57
Snedker enke af 1. ægteskab, Logerende, Almisse Lem
(gift med Anders Jensen Hallembech 1763. Han døde 1780)
Appellone Andersdatter
22
Ugift
Hendes datter (født 1765)
Kræmmergade 24
Familie nr. 31
Jonas Pedersen
65
Gift 1. gang Husbonde
Skoemager (død 1797)
Anne Marie Henriksdatter 62
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1751. Hun kaldes flere gange for Nicolaisdatter ved dåb)
Morten Jonasen
25 (21)
Ugift
Deres søn
Skomager Svend (født 1766)
Anne Marie Jonasdatter
21 (23)
Ugift
Deres datter (født 1764)
Ingeborg Jonasdatter
16
Ugift
Deres datter (født 1771)
Kræmmergade 25
Familie nr. 32
Peder Hermansen
60
Gift 2. gang Husbonde
Aulsmand
Johanne Mortensdatter
51
Gift 1. gang Hans kone
(af Over Slebsager)
(gift 1779 i Fåborg Vester Nykirke sogn. Han gift 1. 1749 samme sted med Maren Christensdatter som døde 1778)
Else Pedersdatter
20
Ugift Hans datter af 1. ægteskab (Edel født i Slebsager 1768)
Morten Pedersen
8
Ugift
søn af 2. ægteskab (født 1780 i Slebsager)
Kræmmergade 25
Familie nr. 33
Niels Roager (Niels Andreasen) 57
Dorthe Marie Hansdatter
60
(gift 1760)
Chirstine Nielsdatter
27
Hans Nielsen
22
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Ugift
Ugift
Deres datter
Deres søn
Parykmager
(død 1793)
Skomager Svend
(født 1761)
(født 1765)
Kræmmergade 25
Familie nr. 34
Salome Pedersdatter
43
Huus kone
Enke Efter 1ste ægteskab med Kobbersmed Christen Kaaltoft
(gift 1765 med Christen Christensen Koltoft, som døde 1782)
Peder Christensen
14
Ugift
Hendes søn, Almisse Lem
Maren Christensdatter
11
Ugift
Hendes datter (født 1777)
Anne Dorthe Christensdatter 6
Ugift
Hendes datter (født 1781)
Christen Kaaltoft
2
Ugift
Uægte søn
(født 1785)
Kræmmergade 26
Familie nr. 35
Adtzer Christensen
38
Gift 1. gang Husbonde
Sadelmager
Karen Nielsdatter (Staald) 56
Gift 1. gang Hans kone (hun er fadder i 1763 med tilnavnet ”Staald”)
(gift 1770. hun død 1791)
Marie Johanne Bertelsdatter 12
Ugift
Tjenestepige
Bodild Christensdatter
100
Enke efter 1. ægteskab, konens moder (død 1788)
(Enke efter Niels Iversen Staald som døde 1738, han var først gift med Anne Nielsdatter Bolderup, som døde efter 1728
hvor hun sidst ses som fadder)
(opslag 8)
Kræmmergade 26
Familie nr. 36
Thøge Schiørring (Thyge Schiønning)
46
Anne Cathrine Pedersdatter (Ravnsøe) 40
(gift 1777 i Vester Nykirke sogn)
Thøger Thygersen
7
Christen Thygersen
5
Christian Karl (Christian Carl Thygesen) 2
Hans Sørensen
23
Magdalena Schiønning
38
Svenning Wilhelm Borgen
11
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
søn (født 1780)
søn (født 1782)
søn (født 1785)
Tjenestekarl Gaards Karl
Huusbondens Søster
Logerende
Præste søn
Gift 1. gang
(død 1787)
Gift 1. gang
Husbonde
Justice Raad, Byfoged i Varde og Herredsfoged I
Ugift
Ugift
Ugift
Deres daatter (født 1772 i Fredericia)
Deres søn
(født 1776)
Tjenestepige
51
53
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde Lotteri Collecteur og Kjøbmand (skoleholder)
Hans kone
14
11
27
14
40
30
22
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gift
Ugift
Ugift
Deres søn
(født 1773)
Deres søn
(født 1776)
Tjenestepige
Tjenestedreng Gaards dreng
Logerende
Kaaberhandler, Gift i Tyskland
Logerende
Logerende
Kræmmergade 28
Familie nr. 37
Hans Friderick Sørensen Bloch 51
Vester, Øster og Nørre Herreder.
Caroline Augusta Wedelfeldt 48
(gift 1772 i Fredericia)
Anne Maria Hansdatter
16
Theodose Tønne Hansen
12
Anne Hermansdatter
27
Kræmmergade 29
Familie nr. 38
Jesper Müller
Johanne Pedersdatter Sørensen
(gift 1765)
Peter Severin Jespersen
Niels Severin Brandt Jespersen
Maren Cathrine
Mads Jensen
Gerth Clausen
Peder Slagers
Jacob Plesk
Gartner
(af Endrupholm)
Hans kone (død i Fredericia 1807)
Vestergade 30
Familie nr. 39
Peder Lassen
71 Gift 2. gang Husbonde Byens Tjener, Vægter, Tromslaer og Arrestforvarer (død 1793)
Anne Marie Sørensdatter 64 Gift 2. gang Hans kone
(gift 1781)
Ellen Madsdatter
57 Enke efter 1. ægteskab, Logerende, almisselem (død 1791)
(var gift med Anders Sørensen 1754?)
Vestergade 31
Familie nr. 40
Jeppe Lauridsen Lund
Maren Mortensdatter
(gift 1777)
Anders Christensen
Folcke Marie
35
34
Gift 1.gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Murermester
26
17
Gift 1. gang
Ugift
Tjenestefolk Murer Svend
Tjenestefolk Tjenestepige
(opslag 9)
Vestergade 32
Familie nr. 41
Jørgen Frederich Holst
46
Gift 1. gang Husbonde
Hattemager
Kirstine Lauersdatter
65
Gift 2. gang Hans kone
(død 1796)
(gift 1774. Hun var først gift med Jens Pedersen Hattemager der døde 1774)
Vestergade 32
Familie nr. 42
Mette Margrete Jensdatter
23 kone Gift 1. gang med hattemager svend i Ribe
(Gift med Lauritz Christiansen FT1787 i Ribe 25 år tjenende hattemager Christen Pallesen i Ribe)
Anne Kirstine Laursdatter
1
Ugift
Deres datter (født 1787)
Vestergade 33
Familie nr. 43
Friderich Christian Sørensen Foss 48
Gift 2. gang Husbonde
Skræder og Vognmand (død 1787)
Anne Sørensdatter
43
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1776. Han var først gift 1765 med Karen Bakkensdatter der døde 1775. Han fik en uægte datter med Anna Dorthe
Hansdatter 1771)
Jacob Severin Friderichsen
21
Ugift
søn af 1. ægteskab Skrædersvend
(født 1766)
Rasmus Friderichsen
19
Ugift
søn af 1. ægteskab Feldberederdreng (født 1768)
Niels Friderichsen
15
Ugift
søn af 1. ægteskab Lære dreng (født 1772)
Karen Friderichsdatter
10
Ugift
Deres datter af 2. ægteskab
(født 1777)
Anne Kirstina Friderichsdatter
4
Ugift
Deres datter af 2. ægteskab
(født 1783)
Hans Poulsen
30
Ugift
Tjenestefolk Tjenestekarl
Dorthe Andersdatter
18
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Vestergade 34
Familie nr. 44
Johanne Stephansen
Mariane Graae
Christina Birgitte Fischer
54
52
14
Vestergade 34
Familie nr. 45
Kirstine Filskoe
61
Ugift
Ugift
Ugift
Jomfrue
lever af Sine faae midler
Logerende
Huus jomfrue
Tjenestepige
(død 1794)
Enke efter 1. ægteskab Huuskone (Michel Filskous datter født 1727)
Vestergade 35
Familie nr. 46
Hans Andersen Ulv
29
Gift 1. gang Husbonde
Kjøbmand
(død 1795)
Susanne Elisabeth Ahrenberg
42
Gift 3. gang Hans kone
(død 1801 i Ribe)
(gift 1783. Hun gift 1. 1758 med Christen Thissenius som døde i Kollerup 1773. Hun gift 2. i Kollerup med Jens Hesbech,
han død der 1777.)
Mette Christensdatter Thissenius 22
Ugift
Hendes datter af 1 ægteskab (født 1765 i Kollerup)
Christopher Jensen Hesbech
12
Ugift
Hendes søn af 2. ægteskab (født 1775 i Kollerup)
Peder Műller
60
Ugift
Tjenestefolk Gaardskarl
Inger Marie Madsdatter
29
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Vestergade 36
Familie nr. 47
Jørgen Pederen Bøller
48
Gift 1. gang Husbonde
Farver (Borgerskab i Varde 1773, død 1794)
Birthe Madsdatter
37
Gift 1. gang Hans kone
(1782 fik de ”vielsesbrev” Jyske reg.) (flere steder kaldes hun Birthe Andreasdatter, datter af Mads Andreasen)
Christian Jørgensen
22
Ugift
Tjenestefolk Farver Svend (død 1792, søn af Jørgen
Lauridsen i Vigerslev på Fyn på Gyldensten gods)
Christen Mortensen
55
Enkemand 1. ægteskab
Tjenestefolk Gaardskarl
(gift med Mette Hansdatter? der døde 1780)
Maren Christensdatter
20
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
(opslag 10)
Vestergade 37
Familie nr. 48
Anders Andersen
42
Gift 1. gang Husbonde
Feldbereder (død 1795, måske bror til nr. 148)
Margarethe Poulsdatter
58
Gift 2. gang Hans kone
(Anne Margrethe Poulsdatter?)
(gift 1774. Hun først gift 1756 med Peder Rasmussen Blinkenberg som døde 1773)
Rasmus Pedersen
17
Ugift
Hendes søn af 1ste ægteskab Lære dreng (født 1770)
Eske Hansen
28
Ugift
Tjenestefolk Feldbereder Svend
Søren Andersen
21
Ugift
Tjenestefolk Lære dreng
Peder Christensen
46
Ugift
Tjenestefolk Gaards karl
Kirsten Andersdatter
16
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Vestergade 38
Familie nr. 49
Jørgen Nielsen Muff / Moff 43
Gift 2. gang Husbonde
Tømmermand
Maren Pedersdatter
43
Gift 2. gang Hans kone
(de havde en søn Anders Jørgensen der døde 9 ½ år gammel i 1786 som ikke er døbt i Varde)
(Jørgen Nielsen er sandsynligvis søn af Niels Jørgensen i Vejrup i Sønder Vium sogn der døde 1790)
Vestergade 39
Familie nr. 50
Poul Jensen
41
Gift 1. gang Husbonde
Anne Kirstina Nielsdatter
50
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1770)
Jens Poulsen
8
Ugift
Deres søn
Jens Poulsen
77
Enkemand 1. ægteskab
(Død 1791. Han var gift med Ingeborg Jensdatter der døde 1771)
Aulsmand
(født 1745)
(fra Bryndum sogn)
(født 1776, død 1790)
Husbondens Fader
Almisse Lem
Vestergade 40
Familie nr. 51
Niels Andersen
55
Gift 3. gang Husbonde
Glarmester (død 1801)
Maren Lauridsdatter
42
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1785. Han gift 1. med Maren Nielsdatter, der døde 1765. Han gift 2. med Kirsten Larsdatter, som døde 1784)
Niels Nielsen
19
Ugift
Hans søn af 2. ægteskab
lære dreng
(født 1767)
Anders Nielsen
16
Ugift
Hans søn af 2. ægteskab
lære dreng
(født 1770)
Maren Nielsdatter
12
Ugift
Hans datter af 2. ægteskab
(født 1773)
Vestergade 41
Familie nr. 52
Isak Abrahamsen Stau
38
Gift 2. gang Husbonde
Kobbersmed
Maren Lauridsdatter
49
Gift 1. gang Hans kone
(gift ? Han gift 1. 1772 med Anna Margretha Christensdatter som døde 1776)
Johanne Isaksdatter
16
Ugift
Hans datter af 1ste ægteskab (født 1772)
Kirsten Maria Isaksdatter
12
Ugift
Hans datter af 1ste ægteskab (født 1776)
Abraham Isaksen
8
Ugift
Deres søn af 2det ægteskab (født 1778)
Constantia Regina Isaksdatter 5
Ugift
Deres datter af 2det ægteskab (født 1782)
Vestergade 42
Familie nr. 53
Hans Peter Nissen
32
Anna Christiansdatter
35
(gift 1782 i København)
Inger Cathrine Hansdatter
4
Maren Cathrina Hansdatter
3
Marie Eddel Hansdatter
1
Else Marie Jørgensdatter
18
Karen Henrichsdatter Wassard 35
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Consumtions Controleur I Byen
(født 1753 i Vorning sogn)
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres datter
Deres datter
Deres datter
Tjenestepige
Logerende
(født i København 1783)
(født i København 1784)
(født 1786)
Præste datter (død 1790)
(opslag 11)
Vestergade 43
Familie nr. 54
Hans Hansen Friis
Johanne Sørensdatter
(gift 1769)
Søren Hansen
Maren Hansdatter
Anne Hansdatter
Mette Hansdatter
Kirsten Marie Hansdatter
46
45
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
8
15
10
6
3
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
søn
datter
datter
datter
datter
Vogn og Auflsmand
(født 1779)
(født 1773)
(født 1775)
(født 1781)
(født 1784)
Vestergade 44
Familie nr. 55
Hans Mathiasen Bork
58
Enkemand efter 2. ægteskab, Husbonde
Kjøbmand
(Han blev gift 1765 med Kirstine Marie Øllgaard som døde 1775. Han var først gift med Anne Frandsdatter Frøsig d.1761)
Anna Hansdatter
20
Ugift
Hans datter af 2. ægteskab (født 1766, død 1793)
Maren Hansdatter
16
Ugift
Hans datter af 2. ægteskab (født 1771)
Woldberg Maria Kabbel
41
Ugift
Tjenestefolk Huusholderske
Jens Christian Holst
21
Ugift
Tjenestefolk Kjøbmands Karl
Knud Nielsen
18
Ugift
Tjenestefolk Lære dreng (søn af Niels Vistesen i Ølgod)
Peder Madsen
32
Ugift
Tjenestefolk Avls Karl
Jens Mikkelsen
30
Ugift
Tjenestefolk Anden Karl
Else Bennetsdatter
32
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Anna Jensdatter
39
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Grydergade nr. 45
Familie nr. 56
Ole Bochius
Inger Tomasdatter Holm
(gift 1765 i Ringkøbing)
Birthe Olesdatter
Daniel Fritz Olesen
Kirstine Marie Olesdatter
Hans Christian Olesen
Johanne Jensdatter
49
52
Gift 1. gang
Gift 1. gang
14
11
7
5
64
Ugift
Deres datter (født i Henne 1773)
Ugift
Deres søn
(født i Velling 1777)
Ugift
Deres datter (født i Velling 1779)
Ugift
Deres søn
(født i Velling 1782)
Enke efter 1. ægteskab, Tjenesteqvinde
Grydergade nr. 46
Familie nr. 57
Knud Pedersen Felding
Kirsten Andersdatter Tromborg
(gift 1763)
Anne Marie Knudsdatter
Johanne Knudsdatter
Anna Knudsdatter
Husbonde
Hans kone
Chor-degn og Klokker i Byen (død 1795)
49
55
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Daglønner
(død 1799)
21
19
13
Ugift
Ugift
Ugift
Deres datter
Deres datter
Deres datter
(født 1766)
(født 1768)
(født 1773)
Grydergade nr. 46
Familie nr. 58
Jens Andersen
52
Enkemand efter 1. ægteskab, Husbonde
(han blev gift1768 med Zidsel Pedersdatter som døde 1778)
Daglønner (Tromborg født 1736 i Horne?)
(opslag 12)
Grydergade nr. 47
Familie nr. 59
Tøste Nielsen
50
Gift 1. gang Husbonde
Reebslager
Anne Maria Nicolaisdatter 36
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1778)
Anne Tøstesdatter
6
Ugift
Deres datter (født 1781)
Niels Tøstesen
4
Ugift
Deres søn
(født 1784)
Maren Hansdatter
20
Ugift
Tjenestepige
Maren Tøstes
86
Enke efter 1. ægteskab husbondens moder (død 1790)
(Niels Mortensen af Varde og Maren Tøstesdatter i Toftnæs gift i Alslev sogn 1729. Han død 1778)
Grydergade nr. 48
Familie nr. 60
Knud Olufsen Frøsig
Anne Catrine Eliasdatter
(gift 1781)
Oluf Knudsen
Elias Knudsen
Anne Hansdatter
Grydergade nr. 49
Familie nr. 61
Ole Frøsig
Apollone Sørensdatter
(gift 1739)
Grydergade nr. 50
Familie nr. 62
Christen Pedersen Debel
Dorthe Pedersdatter
(gift 1783)
Karen Nielsdatter
Karen Pedersdatter
Barbarra Tomasdatter
Birthe Hansdatter
42
44
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Feldbereder (født 1747, søn af nr. 61, død 1800)
6
3
12
Ugift
Ugift
Ugift
Deres sønner (født 1782)
Deres sønner (født 1784)
Tjenestepige
75
83
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Feldbereder
(død 1788)
(død 1793)
37
48
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Daglønner
(død 1801)
(død 1799)
10
31
36
55
Ugift
Tjenestepige
Ugift
Husbondens søster
Ugift Logerende (fra Vedersø sogn, se skudsmål i Jacobi 1775, død 1792)
Ugift
Logerende
Almisselem
(død 1794)
Hospitalsgade nr. 51
Familie nr. 63
Peder Frandsen Tyske
Inger Hansdatter
(gift 1781)
Anna Cathrine Pedersdatter
Karen Pedersdatter
Hans Christian Pedersen
Mads Pedersen
Maren Hansdatter
Hospitalsgade nr. 52
Familie nr. 64
Niels Madsen
Anna Poulsdatter Buck
33
36
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Skomager
5
3
2
42
10
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres datter
Deres datter
Deres søn
Tjenestefolk
Tjenestefolk
(født 1782)
(født 1783)
(født 1785, død 1789)
Skomagersvend og Gevorben Soldat
75
73
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Reebslager (død 1793)
Hans kone (Poul Joensen Bucks datter født 1717, død 1790)
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Hospitalsgade nr. 52
Familie nr. 65
Peder Thorsen
43
Karen Nielsdatter
44
(gift 1765)
Niels Pedersen
21
Anna Cathrina Pedersdatter 6
Maren Pedersdatter
4
Thor Pedersen
2
Niels Jepsen
26
Hanne Eskildsdatter
20
Bodild Marie Andersdatter 12
Karen Pedersdatter Bruun 75
(Gift med Laurids Hansen Bisp 1753?)
Hospitalsgade nr. 53
Familie nr. 66
Gotfried Pedersen
Zidsel Christensdatter
(gift 1777)
Laurs Gotfriedsen
Peder Gotfridsen
Anna Maria Gotfridsdatter
Bodild Gotridsdatter
44
38
9
7
4
1
(død 1792)
Reebslager
Ugift
Deres søn
Ugift
Deres datter
Ugift
Deres datter
Ugift
Deres søn
Ugift
Tjenestefolk
Ugift
Tjenestefolk
Ugift
Tjenestefolk
Enke efter 1. ægteskab
Reebslager svend (født 1766)
(født 1780)
(født 1782)
(født 1785)
Gaardskarl
Tjenestepiger
Tjenestepige
Logerende
(død 1799)
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Feldbereder
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres søn
Deres søn
Deres datter
Deres datter
(født 1778)
(født 1780)
(født 1782)
(født 1786, død 1790)
Hospitalsgade nr. 53
Familie nr. 67
Elisabeth Thoersdatter
42
kone gift 1. gang med en soldat i Ribe (hun fra Kjelst i Billum sogn)
(gift 1775 i Billum sogn med Jørgen Nielsen Brok) (Brock)
Anna Maria Jørgensdatter
7
Ugift
Deres datter (født 1780)
Ellen Kirstine Jørgensdatter 1
Ugift
Deres datter (født 1786)
Hospitalsgade nr. 54
Familie nr. 68
Jeppe Nicolaisen
41
Gift 1. gang Husbonde
Grovsmed
Kirsten Nisdatter
49
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1776)
Anna Cathrina Lorentzdatter 4
Ugift
Deres datter (ved FT1801 står der mandens søsterdatter)
(Datter af Lorentz Hansen fra Apenrade (Åbenrå) Anne Nicolajsdatter der blev gift 1776)
Hospitalsgade nr. 55
Familie nr. 68B
Henrich Filter
36
Ugift
Hospitals lemmer i Varde Hospital
Hans Nielsen
42
Ugift
Hospitals lemmer iVarde Hospital
Christiane Charlotte Svitzer 68
Enke 1. ægteskab Hospitals lemmer i Varde Hospital
(gift 1740 med Peder Jensen Willumsen (Maler) som druknede 28. feb.1778 ved Skodborghus i Vejen sogn)
Henrich Drejer
22
Ugift
Hospitals lemmer iVarde Hospital
Iver Christensen
58
Ugift
Hospitals lemmer i Varde Hospital
(død 1799)
Hans Clausen
55
Ugift
Hospitals lemmer i Varde Hospital
(død 1798)
Else Christensdatter
60
Enke 1. ægteskab Hospitals lemmer i Varde Hospital
Anne Tomasdatter
65
Ugift
Hospitals lemmer i Varde Hospital
(død 1798)
Anne Madsdatter
47
Enke 1. ægteskab Hospitals lemmer i Varde Hospital
Hospitalsgade nr. 56
Familie nr. 69
Bertel Jessen
45
Gift 1. gang Husbonde
Avls- og Værtshuusmand
(død 1800)
Mette Sørensdatter
57
Gift 2. gang Hans kone
(død 1789)
(hun blev gift 1. med Niels Hansen Tranberg. Han gift 1790 i Janderup med Maren Jesdatter af Hyllerslev)
Maren Nielsdatter
18
Ugift
Hendes datter af 1. ægteskab (født 1769)
Malene Nielsdatter
16
Ugift
Hendes datter af 1. ægteskab (født 1772)
Anders Christensen
20
Ugift
Tjenestekarl Gaardskarl
Niels Pedersen (Kirkeman) 26
Ugift
Logerende
Consumtionsbetjent (født 1761)
(opslag 14)
Hospitalsgade nr. 57
Familie nr. 70
Anders Sørensen
30
Gift 1. gang Husbonde
Daglønner (fra Lydum)
Kirsten Jensdatter
40
Gift 2. gang Hans kone
(gift 1784. Hun blev gift 1. i Janderup 1776 med Niels Frandsen, som døde 1781)
Karen Nielsdatter
11
Ugift
Hendes datter af 1. ægteskab (født 1777)
Jens Nielsen
8
Ugift
Hendes søn af 1. ægteskab (født 1779)
Niels Andersen
3
Ugift
søn af 2. ægteskab
(født 1784)
Søren Nielsen Andersen
2
Ugift
søn af 2. ægteskab
(født 1786, død 1793?)
Frands Nielsen (Tyske)
70
Enkemand efter 1. ægteskab, Logerende
Daglønner (Oldefar)
(Han blev gift i Janderup sogn 1748 med Karen Berthelsdatter af Hyllerslev. Hun døde 1781)
Hospitalsgade nr. 58
Familie nr. 71
Johann Christopher Krag
72
Gift 2. gang Husbonde
Maren Westersen
67
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1776. Han var gift 1. med Marie Magrethe Berth som døde 1776)
Bogbinder
Hospitalsgade nr. 59
Familie nr. 72
Peder Jonassen
Kirstine Nisdatter
(gift 1781)
35
37
Hospitalsgade nr. 60
Familie nr. 73
Christen Christensen Dyrebye 40
Anne Kirstine Nielsdatter
24?(29)
(gift 1776)
Niels Christian Christensen
6
(død 1799)
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Feldbereder
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Daglønner og Landsoldat
(Niels Rebslagers datter født 1758)
Ugift
Deres søn
(født 1781)
Hospitalsgade nr. 60
Familie nr. 74
Jacob Jensen Hvolvig
60
Gift 1. gang Husbonde
Almisse Lem
Maren Sørensdatter
58
Gift 2. gang Hans kone
(død 1800)
(gift 12. feb. 1779. hun gift 1. med Christen ...)
Anna Margrethe Christensdatter 11
Ugift
Hendes datter af 1. ægteskab. (dåb ikke fundet)
Ellen Jensdatter
63
Enke efter 1. ægteskab, Logerende, almisselem
Jens Nielsen
22
Ugift
Logerende
daglønner
Kierstine Langelyth
30
Ugift
Logerende
almisse lem (død 1795)
Kirsten Toftnis
80
Enke 1. ægteskab, Logerende almisse lem
(Muligvis Kirsten Pedersdatter, der var gift med Niels Andersen Toftnis der døde 1760?)
Abigael Bredenberg
66
Enke 2. ægteskab, Logerende almisse lem
Hospitalsgade nr. 61
Familie nr. 75
Peder Christian Olufsen
26
Gift 2. gang Husbonde
Kleinsmed
Anna Kirstine Christensdatter
24
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1783. Han først gift med Johanne Hansdatter der døde 1783)
Hans Pedersen
4
Ugift
Hans søn af 1 ægteskab
Alexander Olesen
20
Ugift
Husbondens Broder
(født 1761)
(født 1783)
Kleinsmed Svend (født 1767)
Hospitalsgade nr. 61
Familie nr. 76
Jens Madsen
66
Gift 1. gang Husbonde (urmager, død 1794)
Appelone Jørgensdatter
61
Gift 1. gang Hans kone
(Deres søn Mads Jensen bliver gift 1779 i Gammel Haderslev. Jens Madsen og hustru boede da i Varde)
(Deres søn Frands Jensen født i Varde 1773 blev gift i Varde 1794, og deres datter Anne Marie Jensdatter 1799)
(Deres søn Jørgen Jensen gift i Varde 1775 og boede i Lydum sogn ved FT1787)
Hospitalsgade nr. 62
Familie nr. 77
Laust Madsen
58
Enkemand efter 1. ægteskab,
Husbonde
(det må være ham der bliver gift igen 1789 og kaldes Lauritz Madsen Lyhne)
Christen Lauridsen
15
Ugift Hans søn
Hospitalsgade nr. 62
Familie nr. 78
Mads Lauridsen (Betiendter)
Kirsten Tuesdatter
(gift 1779)
Kirsten Madsdatter
Maren Madsdatter
Karen Madsdatter
Laurs Madsen
Avlsmand
31
27
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Daglønner
8
7
4
2
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres datter
Deres datter
Deres datter
Deres søn
(født 1779)
(født 1780, død 1793)
(født 1783)
(født 1785)
(opslag 15)
Nørregade 63
Familie nr. 79
Morten Andersen
57
Gift 3. gang Husbonde
Glarmester (død 1799)
Karen Hansdatter Slot
40
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1770. Han gift 1. 1753 med Karen Lauridsdatter som døde 1757. Han gift 2. 1757 med Maren Jensdatter Pallesdatter,
som døde 1770)
Jens Mortensen
22
Ugift
Hans søn af 2. ægteskab, Glarmester Svend (født 1765)
Niels Mortensen
12
Ugift
Deres søn
(født 1785)
Martinus Mortensen
7
Ugift
Deres søn
(født 1780)
Maren Mortensdatter
1
Ugift
Deres datter (født 1785)
Nørregade 63
Familie nr. 80
Mette Simons
(Hans Simonsens enke)
74
Nørregade 64
Familie nr. 81
Jeppe Pedersen (Jep Pedersen)
Anna Lauridsdatter Lund
(gift 1775)
Peder Jepsen
Maren Jepsdatter
Laust Jepsen
Rasmus Petter Jepsen
Kirstine Jepsdatter
Lene Jepsdatter
Enke efter 1. ægteskab huuskone (død 1799)
43
43
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Dreier (fra Åbenrå)
12
10
8
5
1
1
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres søn
Deres datter
Deres søn
Deres søn
Deres datter
Deres datter
Almisselem
(født 1777)
(født 1779)
(født 1783)
(født 1786)
(født 1786)
Nørregade 65
Familie nr. 82
Bendix Møller
45
Gift 1. gang Husbonde
Karen Jacobsdatter
58
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1768 i København. Han tog borgerskab i Varde 1776)
Bager
Nørregade 66
Familie nr. 83
Johanne Nielsdatter Toftnis 48
Enke efter 1. ægteskab, Huus kone, Skomager Enke
(Enke efter Søren Christensen Dyrebye gift 1768. Hans død efter 1786 er ikke fundet)
Niels Sørensen
12
ugift
Hendes søn (født 1774)
Jens Andreas Sørensen
7 Ugift Hendes søn (født 1779)
Kirsten Sørensdatter
5 Ugift Hendes datter (født 1782)
Sørine Sørensdatter
1
Ugift
Hendes datter (født 1786, død 1789)
Nørregade 66
Familie nr. 84
Johan Friderich Ludvig
33
Gift 1. gang
Else Christensdatter
41
Gift 1. gang
(Johan Frederik Lovie tog borgerskab i Varde 1788)
Husbonde
Hans kone
(Født 1775, død 1789)
(død 1800)
Gevorben Soldat og Frimand
Nørregade 67
Familie nr. 85
Thomas Christensen
45
Gift 3. gang Husbonde
Huusmand
Maren Hansdatter
33
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1775. Han først gift 1767 med Anne Olufsdatter som døde 1771. Han gift 2. 1772 med Maren Olufsdatter d.1775)
(Han kaldes Thomas Christensen Staunsø i skiftet 1775 efter hans 2. kone)
Niels Thomsen
ca. 18 (dåb ikke indført)
(Hans søn af 2. ægteskab. 6 år ved moderens død 1775)
Ole Christian Thomsen
19
Ugift
Hans søn af 1. ægteskab (født 1768)
(opslag 16)
Nørregade 69
Familie nr. 86
Henrich Christiansen Skytte 56
Gift 3. gang Husbonde
Bøssemager
Karen Thomasdatter
65
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1787 i Strellev sogn med Karen Thomasdatter, salig Anders Kjærgårds enke. Han var gift 2. 1756 med Else Cathrine
Nikolajsdatter der døde 1786)
Nørregade 70
Familie nr. 87
Peder Derling
52
Gift 2. gang. Husbonde
Daglønner
(død 1790)
Kirsten Madsdatter
45
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1782. Han var først gift 1763 i Lyne-Kvong sogn med Anne Hansdatter af Åsted som døde 1782)
Nørregade 71
Familie nr. 88
Jens Peter Christiansen
Anne Pedersdatter
(Gift 1770)
Mette Jensdatter
Kirsten Marie Jensdatter
Johanne Jensdatter
Anne Cathrine Jensdatter
Elisabeth Jensdatter
Else Olesdatter
Nørregade 71
Familie nr. 89
Anders Olufsen Holbech
Inger Pedersdatter
(gift 1771)
36
40
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
16
11
8
6
4
80
Ugift
Deres datter (født 1770)
Ugift
Deres datter (født 1773)
Ugift
Deres datter (født 1777)
Ugift
Deres datter (født 1780, død 1798)
Ugift
Deres datter (født 1772)
Enke efter 1. ægteskab, Logerende, Almisse Lem
44
45
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Feldbereder
(død 1793)
(død 1799)
Daglønner
Nørregade 72
Familie nr. 90
Jens Erichsen Sandbæk
60
Gift 2. gang Husbonde
Giørtler
(død 1790)
Ellen Jacobsdatter
60
Gift 1. gang Hans kone
(død 1801)
(Gift 1767 i Hunderup sogn. Han var først gift med Eleonora Sørensdatter der døde 1764. Han er søn af Erik Berthelsen og
Mette Pedersdatter Sandbæk, se skifte 1775 i Lundnæs)
Jes Schonagger Jensen
10
Ugift
Deres søn af sidste ægteskab (født 1775)
Nørregade 73
Familie nr. 91
Lars Pedersen Hallum
Kirstine Marie Jensdatter
(gift 1754)
58
57
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Feldbereder
(død 1791)
(død 1798)
Nørregade 74
Familie nr. 91B
Poul Georg Von Bruneck
60
Ugift
Logerende
Regiment, men afskediget med 300 Rd pension (død 1792)
Nørregade 75
Familie nr. 92
Laurids Friderichsen
Kirsten Lauridsdatter
(Gift 1772)
Friderich Lauridsen
Laust Astrup Lauridsen
Maren Lauridsdatter
Anne Maria Lauridsdatter
Karen Maria Lauridsdatter
Jens Peter Lauridsen
Forhen Compagniechef ved det Riberske
45
40
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Avlsmand
(død 1798)
14
12
10
7
4
1
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres søn
Deres søn
Deres datter
Deres datter
Deres datter
Deres søn
(født 1772)
(født 1774)
(født 1776, død 1787)
(født 1779)
(dåb ikke fundet, død 3/10 1794 – 9 ¼ år)
(født 1786, død 1794)
Nørregade 76
Familie nr. 93
Johannes Broesbøll (Jørgensen) 38
Gift 1. gang Husbonde
Guldsmed
(født 1751 i Vejle)
Anna Christina Christensdatter 28
Gift 1. gang Hans kone
(gift i Ølsted Sogn Hatting, Vejle 1782 Anne Christensdatter Berregaard. Han er søn af guldsmed Jørgen Nissen i Vejle)
Jørgen Christian Johannesen
3
Ugift
Deres søn (født 1784)
(opslag 17)
Nørregade 77
Familie nr. 94
Laurids Pedersen Jonasen
48
Enkemand efter 1. ægteskab, Husbonde
Skomager
(han er søn af Peder Jonasen skomager og blev gift 1761 med Else Hansdatter, som døde 1785)
Peder Lauridsen
18
Ugift
Hans søn
Skomager dreng
Morten Lauridsen
15
Ugift
Hans søn
Gaards dreng (født 1772)
Niels Christian Lauridsen
12
Ugift
Hans søn
Gaards dreng (født 1774)
Maren Lauridsdatter
9
Ugift
Hans datter (født 1776)
Karen Andersdatter
22
Ugift
Tjenestepige tjeneste Pige]
Nørregade 78
Familie nr. 95
Michal Jensen Hygum
36
Johanne Tøstesdatter
31
(gift 1780)
Kirsten Marie Michalsdatter 7
Tøste Michalsen
5
Jens Michalsen
2
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Skræder
Ugift
Ugift
Ugift
Deres datter (født 1781)
Deres søn (født 1783)
Deres søn (født 1785)
Nørregade 79
Familie nr. 96
Mathias Jepsen
Mette Hansdatter
(gift 1757)
Karen Mathiasdatter
58
52
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
12
Ugift
Deres datter (født 1774)
Nørregade 80
Familie nr. 97
Lars Thuesen
33
Gift 1. gang
Anne Hansdatter
35
Gift 1. gang
(Gift 1781? der heder hun Maren Hansdatter?)
Husbonde
Hans kone
Skomager
(død 1793)
Daglønner
Nørregade 81
Familie nr. 97B
Karen Lauridsdatter Lund 26
Ugift
Logerende
(født 1761)
Anne Jepsdatter
71
Enke efter 1. ægteskab, Logerende, Almisse Lem
(gift 1763 med Niels Nielsen rebslager som døde 1770. Hun fik ingen børn med ham)
Nørregade 82
Familie nr. 98
Jeppe Sørensen Møller
53
Gift 2. gang Husbonde
Maren Jesdatter
44
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1768. Han gift 1. 1766 med Johanne Iversdatter som døde 1767)
Søren Jeppesen
11
Ugift
Deres søn
Jes Jeppesen
9
Ugift
Deres søn
Johanne Jeppesdatter
7
Ugift
Deres datter
Spigerborgade nr. 83
Familie nr. 99
Peder Tøyberg
Karen Adtzersdatter
(gift 1750)
Spigerborgade nr. 83
Familie nr. 100
Niels Lauridsen Lund
Anne Pedersdatter
(gift 1775)
Laust Nielsen
Karen Nielsdatter
Peter Nielsen
Anne Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Vogn- og Aulsmand
(født 1773)
(født 1776)
(født 1780)
66
69
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Skræder
37
34
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Skræder
10
8
6
3
1
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres søn
Deres datter
Deres søn
Deres datter
Deres datter
(født 1776)
(født 1778)
(født 1780)
(født 1784)
(født 1787)
(død 1800)
(død 1787)
(opslag 18)
Spigerborgade nr. 84
Familie nr. 101
Søren Frandsen
Leene Dorthe Jepsdatter
(gift 1757)
56
65
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Slagter
(død 1789)
Spigerborgade nr. 85
Familie nr. 102
Erich Grøn
48
Gift 1. gang Husbonde
Grovsmed
Mette Nielsdatter
50
Gift 1. gang Hans kone
(14 jan. 1771 Copuleret Erik Grøn Smed og Mette Nielsdatter i Janderup kirke.
På Hr. Brorsons begæring i Lunde. ved FT1801 bor de i Henne)
Jens Erichsen
15
Ugift
Deres søn
Gaards dreng (født i Lunde?)
Henrich Erichsen
13
Ugift
Deres søn
(født 1772 i Janderup)
Else Marie Erichsdatter
9
Ugift
Deres datter (født 1774)
Niels Erichsen
7
Ugift
Deres søn
(født 1777)
Susanne Erichsdatter
5
Ugift
Deres datter (født 1781)
Spigerborgade nr. 86
Familie nr. 103
Holger Jensen Grøn
40
Ellen Tuesdatter (Toersdatter) 49
(gift 12. jan. 1773)
Magdalene Holgersdatter
10
Jens Grøn Holgersen
9
Maren Holgersdatter
7
Else Holgersdatter
3
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Daglønner
(død 1793)
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres datter
Deres søn
Deres datter
Deres datter
(født 1775)
(født 1776)
(født 1779)
(født 1782)
Spigerborgade nr. 87
Familie nr. 104
Thue Bertelsen
57
Gift 1. gang Husbonde
Daglønner
(født i Orten ca. 1730)
Maren Larsdatter
67
Gift 1. gang Hans kone
(død 1800)
(gift 1754 1. nov. i Ølgod kirke. Thue Bertelsen af Orten og Maren Lasdatter af Ølgod sogn trolovede i
Vallund) Han er søn af Bertel Mortensens og Kiersten Thuesdatter i Orten)
Sct. Nicolai Kirkestræde 89
Familie nr. 105
Hans Pedersen Møller
30
Giertrud Marie Hansdatter 31
(gift 1783)
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Snedker
(død 1799)
Sct. Nicolai Kirkestræde 90
Familie nr. 106
Niels Pedersen Hallum
55
Johanne Jensdatter
55
(gift 1761)
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Aulsmand
(død 1797)
Sct. Nicolai Kirkestræde 90
Familie nr. 107
Christen Sørensen
28
Gift 1. gang Husbonde Aulsmand (senere Vægter) (fra Lønne Stak)
Mette Nielsdatter (Hallum) 28
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1784)
Jens Hansen Christensen
3
Ugift
Deres søn
(født 1784, død 1797?)
Niels Hallum Christensen
1
Ugift
Deres søn
(født 1787)
Margaretha Hansdatter
80
Enke efter 1. ægteskab, Logerende, almisselem
(død 1789. Hun var gift med Jacob Hansen der døde 1780)
(opslag 19)
Sct. Nicolai Kirkestræde nr. 91 og 92
Familie nr. 108
Olluf Pedersen Nissen
50
Gift 2. gang Husbonde
Aulsmand
Birthe Nielsdatter
31
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1780. Hun formentlig den Birthe Nielsdatter der kom fra Outrup sogn. Se skudsmål 1778 i Jacobi Kirke)
Margaretha Olufsdatter
6
Ugift
Deres datter (født 1782)
Niels Olufsen
2
Ugift
Deres søn
(født 1786)
Anna Marie Jørgensdatter 28
Ugift
Logerende
Kirsten Pedersdatter
28
Ugift
Logerende
Væverske
Peter Tillob Weitner
44
Gift 1. gang Logerende
Gevorben Soldat og frimand
Kirstine Larsdatter
55
Gift 2. gang Logerende
Sct. Nicolai Kirkestræde nr. 93
Familie nr. 109
Søren Pedersen Kolle
42
Anna Cathrina Pedersdatter 47
(Vielse ikke fundet i Varde kirkebog)
Peder Christian Sørensen
10
Niels Sørensen
8
Maren Sørensdatter
5
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbond
kone
Daglønner
Ugift
Ugift
Ugift
søn
søn
datter
(dåb ikke fundet)
(født 1779)
(født 1782)
Sct. Nicolai Kirkestræde nr. 94
Familie nr. 110
Abraham Stau
85
Gift 2. gang Husbonde
Hattemager (død 1792)
Abelone Marie Knudsdatter 62
Gift 1. gang kone
(gift 1782. Han først gift med Johanne Pedersdatter som er født i Varde 1723 og døde 1779)
Sct. Nicolai Kirkestræde nr. 94
Familie nr. 111
Hans Lauridsen
44 Gift 2. gang Husbond Tømmermand (af Øster Gesten? død 1789- 45 år.)
Anne Marie Olesdatter
40 Gift 1. gang kone
(hun gift igen jan. 1791 med Peder Iversen, død 1801)
(gift 1782. Han først gift 1767? i Alslev? med Bodil Jørgensdatter født 1749 i Toftnæs, Alslev og som døde 1777.
Ved vielsen er hun angivet som Maren Jørgensdatter (fejl?) søsteren af samme navn blev gift 1766)
Laust Nicolaj Hansen
5
Ugift søn af sidste ægteskab (født 1782, død 1789)
Nicolai Kirkegade nr. 95
Familie nr. 112
Johan Henrich Fischer
46
Gift 1. gang Husbond
Skomager
Karen Nielsdatter
35
Gift 1. gang kone
(gift i Ribe Domsogn 1776. Han tog borgerskab i Varde 1782)
Johannes Johansen
10
Ugift søn
(døbt 1776 i Ribe Domsogn)
Else Johansdatter
8
Ugift datter
(født 1778)
Dorthe Johansdatter
7
Ugift datter
(født 1780)
Anne Marie Johansdatter
5
Ugift datter
(født 1782)
Anne Kirstine Johansdatter 3
Ugift datter
(født 1784, død 1787)
Martin Ammager
21
Ugift Logerende skomager Svend
Nicolai Kirkegade nr. 96
Familie nr. 112B
Maren Palles
63 Enke efter 1. ægteskab, Logerende
Almisse Lem (død 1799)
(gift 1747 Palle Nielsen Skrædder og Maren Madsdatter af Orten. Han død 1763)
Inger Pallesdatter
30 Ugift
Hendes datter Syerske
(født 1756)
Hanne Vægters (Johanne Vægter) 74 Enke efter 1. ægteskab, Logerende, Almisse Lem
(død 1793)
(gift med Jens Nielsen Vægter? Han døde 1767)
Niels Jensen
25 Ugift
Hendes søn Daglønner
(opslag 20)
Nicolai Kirkegade nr. 97
Familie nr. 113
Enevold Nielsen
48
Gift 1. gang Husbonde
Daglønner
Maren Olesdatter
36
Gift 1. gang kone
(gift 1780. Han havde familie i Skodsvad i Oddum sogn.)
Niels Enevoldsen
5
Ugift
Deres søn (født 1781)
Ingeborg Rasmusdatter
11
Ugift Tjenestepige (Født 1776. Datter af Rasmus Holm i Øluf Mølle?)
Nicolai Kirkegade nr. 98
Familie nr. 114
Jens Nielsen Møller
50 Gift 2. gang Husbond Karetmager og Tømmermand (død i Janderup 1808 – 68 år)
Anne Elisabeth Christensdatter 40
Gift 1. gang Hans kone
(død i Janderup 1818 – 75 år)
(gift 1775 hvor hun kaldes Elisabeth Christiansdatter Jessen. Han gift 1: Jens Nielsen Møller fra Ansager Mølle og Anna
Eriksdatter på Lunderup gift i Torstrup sogn 1765. Hun døde 1774)
Niels Mikkelsen
18
Ugift
Tjenestefolk Tømmersvend (født 26. juni 1768?)
Karen Jepsdatter
18
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Nicolai Kirkegade nr. 99
Familie nr. 115
Poul Sørensen
50
Gift 1.gang
Anne Pedersdatter
30
Gift 1. gang
(gift 1784)
Johanne Poulsdatter
3
Ugift
Peder Poulsen
1
Ugift
Bodild Bertelsdatter
44
Gift 1. gang
(gift 1784 i Lyne-Kvong sogn med Peder Jensen Smed?)
Husbonde
Hans kone
Consumtions betjent
Deres datter
Deres søn
Logerende
(født 1785)
(født 1787)
Nicolai Kirkegade nr. 99
Familie nr. 116
Johan Mikkel Knigge
36
Gift 1. gang Husbonde
Karen Jensdatter Schiøt
39
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1784)
Johan Friderich Johansen
2
Ugift
Deres søn
Ellen Pedersdatter Schiøt
86
Enke 1. ægteskab
(hun var gift med Jens Pedersen Skiødt som døde 1763)
Nicolai Kirkegade nr. 100
Familie nr. 117
Laust Hansen Orten
74
Anne Marie Christensdatter 74
(gift 1748)
Nicolai Kirkegade nr. 100
Familie nr. 118
Hans Christensen Orten
Else Jørgensdatter
(gift 1784)
Anne Marie Hansdatter
Laust Orten Hansen
Rasmus Bundesen
Niels Lauridsen
Mette Olesdatter
Gevorben Soldat og Frimand (død 1796)
(født 1748. Pedersdatter er en fejl)
(født 1785)
konens Moder (død 1793, da angivet til 80 år)
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Grovsmed
(af Orten)
Hans kone (søster til Johannes Christensen Klokker)
36
24
Gift 1.gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
3
1
23
35
13
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Grovsmed
datter (født 1785)
søn
(født 1787)
Tjenestefolk Smede Svend
Tjenestefolk Gaardskarl
Tjeneste Pige
(opslag 21)
Nicolai Kirkegade nr. 100
Familie nr. 119
Kirsten Jørgensdatter
21
Gift 1. gang Huus kone
(gift 1787 med Enevold Christensen FT87 nr. 155)
Hanne Hansdatter
63
Enke efter 1. ægteskab, Logerendes, Daglønnerske
Nicolai Kirkegade nr. 100
Familie nr. 120
Anne Marie Sørensdatter
35
Enke 1. ægteskab Huus kone
Almisselem
(blev gift 1775 snedker Gunnar Abrahamsen Stav og pige Anne Marie Kirstine Sørensdatter Møller. Han døde 1780)
Søren Gundesen Stau
10
Ugift Hendes søn (født 1776)
Abraham Stau Gundesen
8
Ugift Hendes søn (født 1779)
Conrad Frantzen
2
Ugift Hendes uden ægteskab aulede søn (født 1785, død 1842 Conrad Stau)
(FT1787 i København Frantz Ravnecker 30 år må være hans far. Han var ved Kongens 5.Musketerkompagni)
Nicolai Kirkegade nr. 100
Familie nr. 121
Gotfred Grøn
Karen Sørensdatter
(gift 1785)
Ulriche Gotfredsdatter
40
32
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Gevorben Soldat og Frimand
2
Ugift
Deres datter
(født 1785)
Nicolai Kirkegade nr. 101
Familie nr. 121B
Anna Catrine Wulf
54
Ugift
Logerende
underholdes af hendes Venner
Gift 2. gang
Gift 2. gang
Husbonde
Hans kone
Daglønner
Nicolai Kirkegade nr. 101
Familie nr. 122
Jørgen Simonsen
53
Mette Kirstine Evesdatter
50
(gift 1783)
(død 1788?)
(død 1799?)
Nicolai Kirkegade nr. 103
Familie nr. 123
Anne Allerups
65 Enke 1. ægteskab, Huuskone, Væverske (død 1807 – 82 år.)
(Det må være den samme som Anne Hansdatter 78 år ved FT1801)
Stivert Jensdatter
22 Ugift hendes datter
Smedegaden nr. 104
Familie nr. 124
Hans Jacobsen (Hans Markmand? Hans Jacobsen Birk) 35
Gift 1. gang Husbonde Kardemager
Anne Dorthea Hansdatter
35
Gift 1. gang
Hans kone
(gift 1778)
Anne Magrethe Hansdatter
6
Ugift
datter (født 1781)
Jacob Hansen
4
Ugift
søn (dåb ikke fundet)
Hans Hansen
1
Ugift
datter (født 1787, død 1798)
Anne Margrethe
16
Ugift
Hendes datter Aulet uden ægteskab (dåb ikke fundet)
Smedegaden nr. 105
Familie nr. 125
Peder Pedersen Kynde
34 Gift 1. gang
Husbonde
Skræder (måske gift 2 gange, død 1799)
Anne Cathrine Jacobsdatter 51 Gift 2. gang
Hans kone (Anne Katrine Haarknag 63 år ved FT1801)
(gift 1774, hun var vist først gift med Johan Slot)
Jacob Johansen
21 Ugift Hendes søn af 1ste ægteskab (Gift 1787 i Grimstrup, død 1840 i Vejrup 74 år)
Anne Kirstine Johansdatter 18 Ugift Hendes datter af 1ste ægteskab (gift med Frands Jensen 1794)
Smedegaden nr. 106
Familie nr. 126
Niels Jensen Frausing
59
Gift 1. gang Husbonde
daglønner (Niels Frausing død 1793? 80 år?)
Karen Nielsdatter
62
Gift 1. gang Hans kone
(Karen Frausing død 1796 – 70 år)
Ingeborg Cathrine Nielsdatter 20
Gift 1. gang med en Musqveter i Ribe, deres datter
(gift 1783 med Johan Kørsner, FT87 i Ribe, Johan Kürschne 31 år)
Niels Frederik Johansen
3
Ugift hendes søn af bemelte ægteskab
(født 1784)
Johan Wilhelm Johansen
1
Ugift hendes søn af bemelte ægteskab
(født 1787)
(opslag 22)
Smedegaden nr. 107
Familie nr. 127
Jens Nielsen Willumsen
Maren Jørgensdatter
(gift 1766 i Alslev sogn)
Kirsten Jensdatter
Anne Jensdatter
Bodil Kirstine Jensdatter
Abellone Jensdatter
49
49
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Aulsmand
(af Toftnæs)
11
8
6
3
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
deres datter
deres datter
deres datter
deres datter
(født i Alslev 1774)
(født i Alslev 1778)
(født i Alslev 1781)
(født i Alslev 1784)
Smedegaden nr. 107
Familie nr. 128
Anne Marie Eskesdatter
66
Enke efter 2. ægteskab, Huus kone
(født 1720, død 1793)
(gift 26. nov. 1745 med Anders Hansen Ulf som døde 1781, Hun var først gift med Laurids.... De havde en datter Inger
Lauridsdatter som var enke i Amsterdam ved skifter 1793)
Marie Bejer Andersdatter
26
hendes datter af sidste ægteskab Syerske
(født 1756?)
Anne Magdalene Andersdatter 22
hendes datter af sidste ægteskab Syerske
(født 1762?)
Smedegaden nr. 108
Familie nr. 129
Mads Pedersen Hjerting
51
Gift 1. gang Husbonde
Aulsmand (fra Ribe)
Susanne Sørensdatter
58
Gift 1. gang Hans kone
(morbror Lambert Sørensen i Store Darum)
(Gift 13. marts 1761 i Darum sogn. Mads Pedersen af Ribe og Susanna Sørensdatter af Darum, Hun død 1797)
Maren Madsdatter
15
Ugift
datter (dåb ikke fundet)
Else Marie Madsdatter
13
Ugift
datter (født 1775)
Smedegaden nr. 108
Familie nr. 130
Johannes Nicolaisen Weitz 42 Enkemand efter 1. ægteskab, Husbonde, Skræder
(gift med Anne Cathrine Nielsdatter i Ribe 1774. Begge af Ribe. Hun døde i jan. 1787)
Nicolai Johansen
8 Hans søn (født 1779)
(de havde også en datter Else Johannesdatter 3 år.)
Smedegaden nr. 109
Familie nr. 131
Christopher Pedersen Folian
54
Maren Jensdatter
57
(Gift 1759 i Fåborg-Vester Nykirke sogn)
Anne Margrethe Christophersdatter 28
Peder Christophersen
15
Jens Christophersen
22
Kirsten Lauridsdatter
23
(gift 1786)
Else Jensdatter
1
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Skomager
(død 1799)
(af Raunsøe)
Ugift
Ugift
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Deres datter (født 1759, død 1793)
Deres søn
(født 1773)
Deres søn i huset hos forældrene, skomager (født 1765)
Hans kone
Ugift
Deres datter (født 1786)
Skoubogade nr. 110 (nuværende Storegade)
Familie nr. 132
Jens Jensen Kastoft
32
Gift 1. gang Husbonde Auls- og Værtshuusmand (født 1755 i Grindsted?)
Elsken Pedersdatter
37
Gift 2. gang Hans kone
(født 1750)
(gift 1784. Elsebeth Pedersdatter var først gift med Jens Iversen Stoustrup som døde 1783)
Maren Jensdatter
3
datter af 2. ægteskab
(født 1784)
Anne Margrethe Jensdatter
1
datter af 2. det ægteskab
(født 1786, død 1788)
Karen Jensdatter Jensdatter 16
hendes børn af 1. ægteskab (født 1772)
Anne Cathrine Jensdatter
12
Hendes børn af 1. ægteskab (født 1774, død 1788)
Peter Jensen
10
Hendes børn af 1. ægteskab (født 1776)
Jeppe Sørensen
26
Ugift Tjenestekarl Gaardskarl
(opslag 23)
Skoubogade nr. 110
Familie nr. 133
Jens Simonsen (Jens Hansen Simonsen) 49 Gift 1. gang Husbonde
Inger Olufsdatter
50 Gift 1. gang Hans kone
(gift 24. sept. 1772)
Daglønner
Skoubogade nr. 110
Familie nr. 134
Jens Hark (Jens Pedersen Harck) 55
Gift 2. gange Husbonde
Consumtions Betjent
Hedevig Cathrine Nielsdatter
35
Gift 1. gang Hans kone
(gift 4. dec. 1774 i Stauning sogn. Han var først gift 1761 med Karen Jensdatter Pallesdatter der døde 1771)
Anne Marie Jensdatter
21
Ugift
Hans datter af 1ste ægteskab (født 1766)
Peder Jensen
10
Ugift
Deres søn af 2. ægteskab
(født 1775)
Cathrine Marie Jensdatter
8
Ugift
Deres datter af 2. ægteskab (født 1778)
Marie Kirstine Jensdatter
6
Ugift
Deres datter af 2. ægteskab (født 1780)
Marie Jensdatter
1
Ugift
Deres datter af 2. ægteskab (født 1786 i Stauning)
Skoubogade nr. 111
Familie nr. 135
Søren Christensen
43
Gift 1. gang Husbonde
Daglønner
Maren Andersdatter
40
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1777. Hun var fadder i Kokspang, Hostrup sogn 1789 for hendes søster? Anne Kirstine Andersdatter? som blev gift
1786 i Guldagers sogn, hvor der står hun var fra Ortting (Orten?). Ved samme dåb var Hans Andersen (nr. 236) af Orten
faddere, så de 3 er formentlig søskende)
(Han er søn af Christen Hansen og Else Marie Sørensdatter. ved skifte efter moderen 1755 er han 11 år)
Anders Sørensen
8
Ugift
Deres søn
(født 1779)
Christen Sørensen
2
Ugift
Deres søn
(født 1785)
Anne Marie Kristine Christensdatter 9
Ugift Husbondens halvsøster (født 1778, død 1788? datter af Christen Hansen
og Johanne Jonsdatters. Se skifte efter moderen 1786. Hendes far døde 1787 før folketællingen)
Skoubogade nr. 112
Familie nr. 136
Niels Nielsen Rebslager 42
Gift 2. gang Husbonde
Aulsmand
Kirsten Pedersdatter Bruun 52
Gift 1. gang Hans kone
(død 1792)
(gift 1777. Han blev først gift 1765 med Inger Magrethe Jeppesdatter som døde 1776)
Anne Kirstine Nielsdatter 11
Ugift
Hans datter af 1ste ægteskab (født 1776)
Sidsel Poulsdatter
41
Gift 1. gang med gevorben soldat i Ribe. Logerende (død 1788)
(sandsynligvis Johan Lütze Kirche FT87 i Ribe 35 år)
Skoubogade nr. 113
Familie nr. 137
Johan Christian Bergman
28
Gift 1. gang Husbonde
Skomager
Christiane Hansdatter
44
Gift 2. gang Hans kone
(gift 1782. Hun var først gift 1766 med Christen Christensen Dyrebye.
Søren Christensen
18
Ugift
Hendes Børn af 1ste ægteskab
Anne Marie Christensdatter 19
Ugift
Hendes Børn af 1ste ægteskab
Peter Falck Christensdatter 12
Ugift
Hendes Børn af 1ste ægteskab
Karen Johansdatter
5
Ugift
datter af 2det ægteskab
Kirstine Johansdatter
2
Ugift
datter af 2det ægteskab
(født 1771)
(født 1768)
(født 1775)
(født 1783)
(født 1786)
Skoubogade nr. 114
Familie nr. 138
Bertel Aggervig
35
Gift 1. gang Husbonde
Kjøbmand
Anne Cecilia Lassen
45
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1781)
Knud Henrichsen
26
Ugift
Tjenestefolk Tjenestekarl
Kirsten Christensdatter
26
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Ingeborg Lassen
11
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Maren Endorph
68 Enke efter 1. ægteskab med Krigsråd Peder Panderup, Logerende
(Enke efter Peder Pedersen Pandrup i Haderslev)
Skoubogade nr. 115
Familie nr. 139
Peder Sørensen
31
Nicolette Jensdatter Hammer
30
(gift 1783 i Alslev sogn)
Jens Christian Hammer Pedersen 2
Else Sørensdatter
20
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Kjøbmand
Hans kone (af Wisselbjerg i Alslev)
Ugift
Ugift
Deres søn
(født 1786)
Tjenestepige
(opslag 24)
Skoubogade nr. 116
Familie nr. 140
Niels Jensen Bisp
95
Enkemand 1. ægteskab Husbonde Aulsmand (død 1788)
(han blev gift 1728 med Maren Nielsdatter der døde 1771)
Niels Pedersen Bisp
48
Gift 1. gang Hans Svigersøn? Forestaar Aulingen
Karen Madsdatter
38
Gift 1. gang Hans kone
(død 1788)
(gift 1775)
Niels Nielsen
10
Ugift
Deres søn
(født 1775)
Maren Nielsdatter
4
Ugift
Deres datter (født 1784)
Jens Nielsen
2
Ugift
Deres søn
(født 1785)
(død 1791)
Skoubogade nr. 117
Familie nr. 141
Peder Nielsen Klinting
Anne Gundersdatter
Margrethe Pedersdatter
59
60
22
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Ugift
Husbonde
Hans kone
Deres datter
Muurmester
(født 1766, gift 1800)
Skoubogade nr. 117
Familie nr. 142
Marie Kirstine Andersdatter Ulv 34 Enke efter 1. ægteskab
Huus kone
(gift 1779 med Niels Mathiesen fra Fanø, der omkom 1784)
Anne Marie Nielsdatter
7
Ugift
Hendes datter (født 1780)
(født 1752, død 1793)
Skoubogade nr. 118
Familie nr. 143
Jesper Nielsen
47
Gift 3. gang Husbonde
Daglønner
Dorthe Nielsdatter
39
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1780. Gift 1. 1768 i Fåborg sogn med Zidsel Lauridsdatter som døde 1771, gift 2. 1775 med Anne Marie Pedersdatter
som døde 1780)
Sidsel Marie Jespersdatter
3
Ugift
datter af 3. ægteskab
(født 1783)
Anne Malene Jespersdatter 2
Ugift
datter af 3. ægteskab
(født 1785)
Skoubogade nr. 119
Familie nr. 144
Christina Maria Endorph
62 Enke efter 1. ægteskab Huus kone
Præste Enke (Født i Henne, død 1788)
(blev gift i Varde 1747 efter Albreth Christopher Klagenberg, præst i Bryndum som døde 1776)
Sophia Margaretha
26 Ugift
Huus Jomfrue
Skoubogade nr. 120
Familie nr. 145
Søren Nielsen Zilsdorph
Dorthe Mogensdatter
(gift 1768)
Niels Sørensen
Dorthe Sørensdatter
Karen Sørensdatter
Knud Sørensen
Dorthe Lauridsdatter
50
40
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Snedker
8
11
5
2
50
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres søn
Deres datter
Deres datter
Deres søn
Tjenestepige
(født 1778)
(født 1776)
(født 1781)
(født 1786)
Skoubogade nr. 121
Familie nr. 146
Poul Mogensen Bager
45
Gift 2. gang Husbonde
Bager
(død 1801)
Johanne Andersdatter Ulv 33
Gift 1. gang Hans kone
(Gift 1786. Han først gift 1767 i Fåborg- Vester Nykirke sogn med Karen Tøstesdatter af Autrup)
Dortha Poulsdatter
18
Ugift
Hans datter af 1. ægteskab (født 1768)
Jørgen Hermandsen
26
Ugift
Tjenestefolk Landsoldat
Maren Jesdatter
23
Ugift
Tjenestefolk
Skoubogade nr. 122
Familie nr. 147
Weste Westesen (Weste Knudsen) 32
Anne Marie Johnsdatter
11
Ugift
Ugift
Husbonde
Aulsmand (født 1754 død 1795)
Tjenestefolk
Skoubogade nr. 123
Familie nr. 148
Peder Knudsen
58
Gift 1. gang Husbonde
Feldbereder (søn af sadelmager Knud Pedersen)
Anne Andersdatter
49
Gift 1. gang Hans kone
(født ca. 1738)
(gift ca. 1760. Hun er måske søster til nr. 48 Anders Andersen, Jens Andersen felbereder og Christen Andersen skræder
begge faddere fra Ribe ved dåb 1774 )
Mette Marie Pedersdatter
17
Ugift
Deres datter (født 1770)
Anne Marie Pedersdatter
14
Ugift
Deres datter (født 1772)
Maren Kirstine Pedersdatter 11
Ugift
Deres datter (født 1774)
Anders Pedersen
7
Ugift
Deres søn
(født 1780)
(opslag 25)
Skoubogade nr. 124
Familie nr. 149
Niels Jensen Hiort
48
Friderica Lovise Mors
46
(gift 1769)
Peder Henrick Mors Nielsen 17
Anna Bolette Nielsdatter
10
Jens Pallesen Nielsen
9
Ester Cicilia Nielsdatter
5
Skoubogade nr. 125
Familie nr. 150
Hans Wulf Øllgaard
Karen Benedicte Dam
(gift 1778)
Anders Lauridsen
Christen Nielsen
Christen Lauridsen
Jens Lauridsen
Karen Sørensdatter
Mette Christiansdatter
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Farver (søn af købmand Jens Pallesen)
(død 1821. Søster til nr. 27?)
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Deres søn
Deres datter
Deres søn
Deres datter
(født 1770)
(født 1775)
(født 1778, død 1801)
(født 1782)
34
27
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Cancellie Raad og Borger i byen
32
38
22
13
27
28
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Tjenestefolk
Tjenestefolk
Tjenestefolk
Tjenestefolk
Tjenestefolk
Tjenestefolk
Tjenestekarle
Tjenestekarle
Tjenestekarle
dreng
Tjeneste Piger
Tjeneste Piger
Skoubogade nr. 126
Familie nr. 151
Jes Christensen Mulvad
51
Gift 1. gang Husbonde
Consumtionsforvalter i Byen
Anne Margarethe Hansdatter 48
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1770 i Vor Frue kirke i København. Han er søn af Christen Pedersen som var degn i Jelling.)
Jessine Margarethe Jesdatter 17
Ugift
Deres datter (født ca. 1771i Kbh. død 1838 - 67 år.)
Baltzer Christian Jessen
8
Ugift
Deres søn
(født 1780)
Kirstine Marie Christensdatter 28
Ugift
Tjenestepige
Skoubogade nr. 127
Familie nr. 152
Christen Karstenen Bruun 25
Gift 1. gang Husbonde Kjøbmand (født i Tommerup 1762)
Elisabeth Christiana Poulsen 21
Gift 1. gang Hans kone (Rasmus Anthonie Povlsens datter)
(De blev gift 1786 i Øster Starup efter kongelig bevilling da de var beslægtede i 2. led. Ved vielsen var han af Varde)
Charlotte Møller
56
Enke efter 1. ægteskab, Hans Moder (død 1791)
(Charlotte Müller, Sr. Jacob Müller, Sognedegn for Særslevs datter blev gift i Særslev på Fyn med Mons. Carsten Bruun.
Han døde i Varde 1784)
Niels Lauridsen
36
Ugift Tjenestekarl
Zidsel Jensdatter
27
Ugift Tjenestepige
Skoubogade nr. 128
Familie nr. 153
Simon Joensen
37
Gift 1. gang Husbonde
Anne Nielsdatter Tranberg 37
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1774 i Årre sogn med kgl bevilling uden forudgående trolovelse)
Niels Simonsen
10
Ugift
Deres søn
Peder Joensen Simonsen
9
Ugift
Deres søn
Niels Christian Simonsen
6
Ugift
Deres søn
Maren Pedersdatter
30
Ugift
Tjenestepige
Karen Jepsdatter
11
Ugift
Tjenestepige
Organist, Stadsmusikant og Bedemand
(af Tranberg)
(født 1777)
(født 1778)
(født 1781)
(opslag 26)
Skoubogade nr. 129
Familie nr. 154
Johan Wilhelm Eveler
46 Gift 1. gang Husbonde Stads og districts Chirurgus (født i Stralsund, død 1799)
Ellen Kirstine Seyerøe
48 Gift 2. gang Hans kone
(gift 1775 i København, her kaldes hun Ellen Kirstine Wandel. Hun er født Seyerøe, Enke efter Købmand W.
Nikolai Ewers)
Johan Ernst Wilhelm Johansen 10
Deres søn af 2. ægteskab
(født 1776)
Christian Ehrenfried Johansen 9
Deres søn af 2. ægteskab
(født 1778)
Beate Kirstine Johansdatter
4
Deres datter af 2. ægteskab (født 1783)
Kirstine Nielsdatter Juul
71
kjøbmands enke 1. ægteskab, logerende (død 1790)
(hun død 1790, enke efter Jens Windfeld, som døde i Lydom 1778)
Skoubogade nr. 130
Familie nr. 155
Søren Rasmussen Ølgaard
37
Enkemand 1. ægteskab Husbonde
Student (død 1798)
(Han blev gift 1778 i Ansager sogn med Susanne Lambertsdatter Borch som døde i Varde 1783)
Ingeborg Margarethe Sørensdatter 8
Hans datter (født 1780 i Ansager)
Maren Guldager
26
Ugift
Tjenestefolk Huus Jomfrue (gift 1788 i Øse sogn)
Enevold Christensen
35
Ugift
Tjenestefolk Gaardskarl
(gift med Kirsten Jørgensdatter 1787, FT87 nr. 119)
Karen Nielsdatter
25
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Skoubogade nr. 131
Familie nr. 156
Karen Hansdatter
74
Enke 1. ægteskab Huus kone Sye kone
(hun var gift med Niels Nielsen Agerbæk der døde i Amsterdam 1757)
Mette Cathrine Nielsdatter 36
Ugift
Hendes datter (født 1750)
(død 1797)
Skoubogade nr. 132
Familie nr. 157
Dorothea Jensdatter Bolderup 60 Enke 1. ægteskab
Huus kone
Kjoebmands Enke
(gift 1755 med Mads Christian Andreasen der døde i foråret 1787)
Jens Mathias Bolderup
32
Ugift
Hendes søn, skriver Karl
(født 1756)
Andreas Madsen
30
Ugift
Hendes søn
(født 1757)
Anders Madsen
29
Ugift
Hendes søn
(født 1759)
Maren Christiansdatter
22
Ugift
Tjenestefolk Tjeneste Pige
Anne
13
Ugift
Tjenestefolk Koe Pige
Skoubogade nr. 133
Familie nr. 158
Johanne Ibsen (Johanne Windfeld) 71
Enke 1. ægteskab med præst Hr.Raun, Huus kone (død 1796)
(Jørgen Jensen Raun, præst i Vedersø gift med Johanne Windfeld på Bjerregård, 1756 i Åle, Århus stift)
Marine Raun (Marine Jørgensdatter) 28
Ugift Hendes datter.
Skoubogade nr. 133
Familie nr. 158
Christen Andreasen
26
Karen Nielsdatter
25
(gift 1786)
Else Jacobsdatter
34
(gift med Johan Michael Mouer?)
Mariane Mouritsdatter?
1
Gift 1. gang Husbonde Skomager
Gift 1. gang Hans kone
Gift
Logerende gift med Musqveter i Ribe
Ugift Deres datter
(født 1787)
Skoubogade nr. 134
Familie nr. 160
Niels Christensen Frølund
44
Gift 3. gang Husbonde
Kjøbmand
Kirsten Nielsdatter Tranberg 33
Gift 1. gang Hans kone
(død 1788)
(gift i Årre sogn 1779. Han først gift 1767 med Anne Jensdatter Hjort, som døde 1768. Han gift 2. 1769 med Sidsel
Pedersdatter Joensen som døde 1779)
Anne Nielsdatter
18
Ugift
Hans datter af 2det ægteskab (født 1770)
Niels Hansen
31
Ugift
Tjenestefolk Gaardskarl
Christen Ollufsen
29
Ugift
Tjenestefolk Gaardskarl og Landsoldat
Hans Hansen
14
Ugift
Tjenestefolk dreng
Anne Marie Ollufsdatter
29
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
(opslag 27)
Skoubogade nr. 135
Familie nr. 161
Friderich Westesen
36
Gift 1. gang Husbonde
Kjøbmand (søn af Knud Westesen født 1753)
Maren Jensdatter
35
Gift 1. gang Hans kone
(Jens Hansens datter af Hjerting født ca. 1752)
(Gift i Guldager sogn 1776. Hun gift 2. 1790 med Jørgen Tranberg)
Knud Westesen
10
Ugift
Deres søn
(født 1777)
Jens Friderichen
9
Ugift
Deres søn
(født 1778, død 1789)
Jens Christian Friderichen 5
Ugift
Deres søn
(født 1782)
Else Marie Friderichdatter
3
Ugift
Deres datter (født 1784)
Karen Friderichdatter
2
Ugift
Deres datter (født 1786)
Jens Truboe
23
Ugift
Tjenestefolk Kjøbmands Karl
Christen Pedersen
34
Ugift
Tjenestefolk Tjenestekarl
Christen Hansen
30
Ugift
Tjenestefolk Tjenestekarl
Hans Christensen
15
Ugift
Tjenestefolk Tjenestekarl
Maren Pedersdatter
26
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Mette Madsdatter
27
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Birte Marie Hansdatter
18
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Anne Friderichsdatter
46
Ugift
Husbondens Halvsøster (født ca. 1741)
( datter af FriderichWestesens mor Maren Jensdatter og Frederik Lauridsen. Han døde 1748)
Skoubogade nr. 136
Familie nr. 162
Karen Margrethe Grum
44
Enke 1. ægteskab huus kone, klokker enke (af Dons Mølle)
(blev gift 1774 i Almind sogn med Simon Pauli Kølholt som døde 1785)
Abigael Marie Kølholt
11
Ugift
Hendes datter
(født 1777)
Anne Catrine Nissen
7
Ugift
Hendes Søsters datter
Karen Jesdatter
27
Ugift
Tjenestepige
Skoubogade nr. 137
Familie nr. 163
Johan Gotfried Rummel
57
Jacobine Christiana Møller
46
Henriette Cathrine Johansdatter 14
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Ugift
Husbonde
Hans kone
Deres datter
(født i Tyskland 1729)
Hugormegade nr. 138
Familie nr. 164
Søren Lauridsen Welling
60
Gift 2. gang Husbonde
Skomager
Else Eskildsdatter
50
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1778. Han blev gift 1765 med enke Kirsten Hansdatter der døde før 1778)
Hugormegade nr. 138
Familie nr. 165
Peder Ivarsen (Peder Pedersen Felding) 33
Kirsten Sørensdatter
48
(gift 1780)
Søren Pedersen
6
Peder Christian Pedersen
4
Gift 1. gang Husbonde
Gift 1. gang Hans kone
Daglønner og Landsoldat (født ca. 1754)
(død 1790 – ved død 48 år)
Ugift
Ugift
(født 1780)
(født 1782, død 1787)
Deres søn
Deres søn
Hugormegade nr. 138
Familie nr. 166
Anders Pedersen
44
Gift 1. gang Husbonde
Feldbereder Svend
Anna Margrethe Christensdatter
48
Gift 2. gang Hans kone
(født ca 1739)
(gift 1775. Hun er formentlig datter af Christen Adsersen (nr.18), da det ved en dåb 1759 står at han havde en datter Anne
Margarete og hendes bror var fadder for hende 1765. Hun var gift 1. 1764 med Johan Ludvig Smit som døde 1769)
(opslag 28)
Hugormegade nr. 139
Familie nr. 167
Niels Jensen Krog
Anne Margrethe Nielsdatter
(de blev gift 1787)
Niels Christensen
Mads Mortensen
Appellone Nielsdatter
36
33
Ugift
Ugift
Husbonde
Kjøbmand
Tjenestefolk Huus Jomfru (død 1795)
22
35
15
Ugift
Ugift
Ugift
Tjenestefolk Gaardskarl
Tjenestefolk Gaardskarl
Tjenestefolk Tjenestepige
Hugormegade nr. 140
Familie nr. 168
Johan Adolph Olufsen
84
Gift 1. gang Husbonde
Dimittered Rytter (nævnes i kb. allerede 1716)
Cathrine Hansdatter
66
Gift 1. gang Hans kone
Jens Christensen Norge (Norre) 47
Gift 1. gang Svigersøn
Daglønner
Kirsten Marie Johansdatter
26
Gift 1. gang Hans kone
(gift i Varde 1778)
Cathrine Marie Jensdatter
7
Ugift
Deres datter (født 1780)
Christiana Jensdatter
5
Ugift
Deres datter (født 1782)
Johanne Christine Jensdatter
2
Ugift
Deres datter (født 1785, døbt Johanne Jensdatter)
Anne Marie Nielsdatter
84
Enke efter 1. ægteskab, Logerendes Almisselem (fra Janderup?)
(Formentlig hende der blev gift1763 med enkemand Søren Nielsen Wiborg som døde som almisse lem 1776)
Hugormegade nr. 141
Familie nr. 169
Anna Marie Jensdatter Tonboe 55 Enke af 1. ægteskab, Huus kone, Guldsmed Enke
(Var gift 1769 med Sr. Jørgen Pedersen Bagge som døde 1780)
Jens Christian Tonboe Bagge
17 Ugift
Hendes søn (født 1770)
Hugormegade nr. 141
Familie nr. 170
Knud Jepsen
Kirsten Christensdatter
(gift 1755)
Eske Knudsen
54
53
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Sadelmager
11
Ugift
Deres søn
(født 1775)
(død 1798)
Hugormegade nr. 142
Familie nr. 171
Hans Casper Ulrichensen Locher 64
Gift 2. gang Husbonde
Skræder
(død 1800)
Maren Olesdatter
53
Gift 2. gang Hans kone
(gift 1769. Han først gift 1754 med Kirsten Nielsdatter som døde 1769.
Hun først gift 1764 med Hans Lauridsen Brinch tømmermand som døde 1769)
Hans Ulrich Hansen
17
Ugift søn af sidste ægteskab Snedker dreng (født 1770)
Ole Hansen (Oluf Hansen)
3
Ugift søn af sidste ægteskab
(født 1784, død 1791)
Hugormegade nr. 143
Familie nr. 172
Niels Christensen Bigum 52 Gift 1. gang
Ellen Nielsdatter
36 Gift 1. gang
(gift 1775)
Christen Nielsen
11 Ugift
Niels Nielsen
8 Ugift
Rasmus Nielsen
4 Ugift
Bodil Marie Nielsdatter
9 Ugift
Husbonde
Hans kone
Consumtionsbetjent
Deres søn
Deres søn
Deres søn
Deres datter
(født 1775)
(født 1780)
(født 1783)
(født 1777)
(opslag 29)
Hugormegade nr. 144
Familie nr. 173
Christian Nielsen Stold
55
Gift 2. gang Husbonde
Skræder (Født 1734? 1738?)
Maren Nielsdatter Willumsen
43
Gift 1. gang Hans kone (Niels Willumsens datter født 1747, død 1800)
(gift 1764. Han var først gift 1762 med Anne Dortea Erichsdatter Sanbeck der døde 1763)
Niels Willumsen Christansen
18
Ugift
Deres søn
(født 1766)
Bodild Christiansdatter
15
Ugift
Deres datter (født 1771)
Christen Christiansen
11?
Ugift
Deres søn
(født 1768?)
Wilhelm Christiansen
8
Ugift
Deres søn
(født 1776)
Hans Johannes Lund Christiansen 6
Ugift
Deres søn
(født 1778)
Morten Reenberg Dam
4
Ugift
deres søn
(født 1782)
Karen Kirstine Christiansdatter 2
Ugift
deres datter (født 1785)
Hugormegade nr. 145
Familie nr. 174
Godske Espensen
30
Gift 1. gang Husbonde
Consumtionsbetjent (fra Vostrup)
Anne Nielsdatter
46
Gift 2. gang Hans kone
(gift 1779. Hun først gift 1762 med Niels Jensen snedker som døde 1775)
Jens Nielsen
19
Ugift
Hendes søn af 1. ægteskab
(født 1768)
Karen Kirstine Nielsdatter 16
Ugift
Hendes datter af 1. ægteskab (født 1770)
Anne Godskesdatter
8
Ugift
Deres datter af sidste ægteskab (født 1779)
Espen Godskesen
5
Ugift
Deres søn af sidste ægteskab (født 1781)
Kirsten Godskesdatter
1
Ugift
Deres datter af sidste ægteskab (født 1786)
Ingen beboere i nr. 146 og 147
Byens Vejrmølle 148
Familie nr. 175
Tiellef Nielsen (Tielde Nielsen) 54
Gift 3. gang Husbonde
Møller
Maren Friderichsdatter
42
Gift 1. gang Hans kone (datter af Frederik Lauridsen født 1744, død 1800)
(gift 13. maj 1775. Han var gift 1. med Ingeborg Routenstein som døde 1766. Gift 2. 1768 med Ingeborg Hansdatter af
Gravlund, Bedsted sogn, Tønder)
Maren Tieldesdatter
9
Ugift
Deres datter (født 1777)
Ingvard Tildesen
8
Ugift
Deres søn
(født 1778)
Christen Jensen
24
Ugift
Tjenestekarl Gaardskarl
Kirsten Bandsbøl
28
Ugift
Tjenestefolk Tjenestepige
Jens Andersen
16
Ugift
Tjenestefolk Koe dreng
(opslag 30)
Tilsammen i Varde 811 personer.
Underskrevet 3. juli 1787:
Nicolaj Stauning
Weste Westesen
Hans Hansen Friis
Knud Pedersen.
Varde Landsogn:
(opslag 2)
Gjellerup by (Gielderup)
Familie nr. 201
Niels Jespersen
72
Gift 1. gang Huusbonde Bonde og huusmand
(død 1801)
Kirsten Christensdatter
72
Gift 1. gang Madmoder
(død 1794)
(gift 1744 efter kgl. bevilling da de er beslægtede i 3. led. Begge af Gjellerup. Vielsen ikke indført i Varde kirkeborg)
Gjellerup by (Gielderup)
Familie nr. 202
Christen Nielsen
Mette Christensdatter
(gift 1777)
Hans Kallesen
Rasmus Andersen
Gjellerup by (Gielderup)
Familie nr. 203
Jens Jessen (Dejgaard)
Maren Christensdatter
(gift 1777)
Jes Jensen
Mette Jensdatter
Hans Jensen
Christen Jensen
Knud Christensen
Maren Jensdatter
38
31
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Huusbonde
Hans kone
24
16
Ugift
Ugift
Tjenestefolk
Tjenestefolk
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Huusbonde
Hans kone
Bonde og gaardb. (fra Horne sogn, død 1798)
Ugift
Ugift
Deres børn
Deres børn
Deres børn
Deres børn
Tjenestefolk
Tjenestefolk
(født 1778)
(født 1784)
(født 1786)
(født 1781)
40
30
8
3
1
6
27
14
Bonde og gaardbeboer (af Gielderup)
(død 1797)
Gjellerup by (Gielderup)
Familie nr. 204
Hans Pedersen
68
Gift 2. gang Mand
Bonde og huusmand (død 1788)
Karen Madsdatter
41
Gift 1. gang Hans kone
(fra Næsbjerg, død 1795)
(født 1773 i Næsbjerg. Han blev først gift 1743 i Grimstrup med Karen Lambertsdatter af Rousthøje som døde i Varde
1772)
Mads Berthelsen
80
Enke efter 1. ægteskab, Inderste og stokblind (født 1707 i Næsbjerg sogn, død 1789)
(han blev gift1742 i Torstrup sogn med Johanne Thomasdatter af Torstrup som døde i Varde 1774)
Gjellerup by (Gielderup)
Familie nr. 205
Niels Lauridsen
Mette Marie Christensdatter
(gift 1771)
Laurids Nielsen Uhd
Christen Nielsen Uhd
Mads Nielsen Uhd
Villads Jensen
Christen Hansen
Anne Albrechsdatter
(gift 1747 i Bryndum sogn)
50
35
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Huusbonde
Hans kone
14
8
6
20
68
72
Ugift
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Deres sønner
(født 1772)
Deres sønner
(født 1778)
Deres sønner
(født 1781)
Tjenestekarl
Madmoderens forældre (død 1790)
Madmoderens forældre (død 1789)
(født 1752)
Gjellerup by (Gielderup)
Familie nr. 206
Niels Sørensen
37
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardboer. (fra Ansager)
Kirsten Iversdatter
38
Gift 2. gang Hans kone
(gift i Varde 1776 efter kgl. bevilling da de var beslægtede i 2. led. Hun blev gift 1770 med Søren Andersen som
døde 1774. Hun er datter af Iver Nielsen og Anne Sørensdatter i Hodde sogn)
Apollone Sørensdatter
16
hendes datter af første ægteskab (født 1771)
Søren Nielsen
9
Deres søn
(født 1778)
Else Nielsdatter
5
Deres datter (født 1782)
Anna Nielsdatter
3
Deres datter (født 1784)
Ingeborg Nielsdatter
1
Deres datter (født 1787)
Christen Lauridsen
26
Ugift
Tjenestekarl
Gjellerup by (Gielderup)
Familie nr. 207
Ivar Christensen
30 Gift 1. gang Husbonde Bonde
(søn af Christen Terkelsen i Yderik, født 1756)
Anna Sørensdatter
47 Gift 2. gang
hans kone (datter af Søren Christensen i Ansager født 1741)
(gift 1780. Hun først gift 1765 i Ansager sogn med Niels Christian Hansen som døde 1779. Han af Gjellerup)
Kristine Nielsdatter
21
Ugift
Hendes datter af første ægteskab (født 1765)
Karen Nielsdatter
19
Ugift
Hendes datter af første ægteskab (født 1768)
Maren Nielsdatter
10
Ugift
Hendes datter af første ægteskab (født 1777)
Hans Nielsen
16
Ugift
Hendes søn af første ægteskab
(født 1770)
Niels Christian Nielsen
8
Ugift
Hendes søn af første ægteskab
(født 1779)
Christen Ivarsen
6
Deres søn af dette ægteskab
(født 1782)
(opslag 3)
Gjellerup (Gielderup)
Familie nr. 208
Niels Nielsen Block
41
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardboer
Anne Andersdatter Gadgaard 37
Gift 1. gang Hans kone (Ved vielsen kaldes hun Sørensdatter? født 1751)
(Gift 1771)
Zidsel Nielsdatter
14
Deres datter (født 1774)
Kirsten Nielsdatter
11
Deres datter (født 1776)
Anne Nielsdatter
8
Deres datter (født 1779)
Ingeborg Nielsdatter
6
Deres datter (født 1781)
Jens Nielsen
3
Deres søn
(født 1784, død 1792)
Anders Nielsen
1
Deres søn
(født 1787)
Anders Sørensen Gadgaard
61
Enkemand efter første ægteskab, konens fader (død 1798)
(Var gift med Kiersten Nielsdatter der døde 2. maj 1787)
Meils by
Familie nr. 209
Laurids Christensen
Else Pedersdatter
(gift 1783)
Karen Lauridsdatter
Mette Marie Lauridsdatter
Johanne Lauridsdatter
Christen Jepsen
Kirsten Christensdatter
Erick Christensen
35
30
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
4
2
1
30
18
12
Deres datter
Deres datter
Deres datter
Ugift
Ugift
Ugift
(født 1784)
(født 1785)
(født 1787)
Tjenestefolk
Tjenestefolk
Tjenestefolk
Bonde og gaardbeboer
(fra Øse sogn)
Meils by
Familie nr. 210
Hans Sørensen
50
Gift 2. gang Husbonde
Bonde og huusmand
Anne Pedersdatter
50
Gift 2. gang hans kone
(Gift 1782. Han var først gift 1765 Kiersten Christensdatter, som døde 1782)
Meils by
Familie nr. 211
Jørgen Pedersen
Maren Jensdatter
(gift 1770)
Jens Petter Jørgensen
Christen Jørgensen
Inger Mortensdatter
Jens Jensen
38
43
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Bonde og gaardbeboer (fra Horne sogn)
11
7
22
70
Børn
(født 1776)
Børn
(født 1780)
Pige, Gryderpige forfærdiger sorte jydepotter og inderste.
Enkemand efter 1. ægteskab, konens fader (død 1789)
Meils by
Familie nr. 212
Christian Thomsen
26
Gift 1. gang Mand
Anne Jensdatter
36
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1783. I folketællingen kaldes han for Christian Hansen, men det er en fejl som også er rettet 1801)
Meils by
Familie nr. 213
Peder Lauridsen (Moesgaard) 50
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardbeboer (født 1738 i Horne sogn)
Maren Nielsdatter
50
Gift 1. gang Madmoder
Laurids Pedersen
86
Enkemand efter andet ægteskab, Husbondens fader
(død 1794)
(Laurids Pedersen af Moesgaard blev gift 1735 i Horne sogn med Giertrud Nielsdatter af Sig der døde 1768)
Niels Andersen
17
Ugift
Tjenestekarl
Meils by
Familie nr. 214
Søren Jensen
39
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardbeboer (født 1748)
Maren Lauridsdatter
46
Gift 1. gang Hans kone
(født ca. 1740, død 1797)
(gift 1776. Hun er sandsynligvis datter af nr. 213 Laurids Pedersen Moesgaard)
Else Sørensdatter
9
Deres datter (født 1778)
Meils by
Familie nr. 215
Berthel Pedersen
Johanne Nielsdatter
(Gift i Horne sogn 1775)
Niels Tield Berthelsen
Maren Berthelsdatter
Anne Berthelsdatter
Anne Kathrine Berthelsdatter
Niels Christensen
Bodil Marie Nielsdatter
Thomas Pedersen
Meils by
Familie nr. 216
Kirsten Pedersdatter
37
44
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Bonde og gaardbeboer (født 1750)
(af Moosgaard i Horne sogn)
11
8
6
1
32
20
50
Deres børn (født 1776)
Deres børn (født 1779)
Deres børn (født 1781)
Deres børn (født 1786)
Ugift
Tjenestekarl
Ugift
Gryder pige
Ugift husbondens broder, Stum og vanvittig (Peder Thomsens søn født 1737)
64 Enke efter 1. ægteskab, Inderste nyder almisse af sognet (født ca. 1723)
Meils by
Familie nr. 217
Hans Hansen
33
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardbeboer (født 1755)
Anne Christensdatter
32
Gift 1. gang Hans kone
(af Friisvad datter af nr 241 født 1755)
(gift 1783)
Hans Hansen
4
søn
(født 1784)
Maren Hansdatter
2
datter
(født 1785)
Hans Hansen
64
Enkemand 2. ægteskab, Husbondens fader (fra Blaxmark, død 1790)
(gift 1752 i Torstup sogn med Knud Madsens datter af Olling Maren Knudsdatter, som døde 1787. Han var først gift i
Varde 1750 med Helvig Ottesdatter, Otto Kaas datter fra Hyllerslev i Janderup sogn. Hun døde 1752)
Jens Rasmussen
20
Ugift
Tjeneste karl
Else Nielsdatter
14
Ugift
Tjeneste pige
Anne Villumsdatter
22
Ugift
Gryder pige
Meils by
Familie nr. 218
Daniel Christiansen Skaadsbøll 35
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardbeboer (født 1751)
Karen Christensdatter
30
Gift 1. gang Hans kone
(fra Blaxmark)
(gift 1783. Han er døbt Peder Daniel Christiansen)
Christian Danielsen
4
Deres børn (født 1784)
Cathrine Christiane Danielsdatter 2
Deres børn (født 1786)
Christian Nielsen Skaadsbøll
73
Enkemand 1. ægteskab, Husbondens fader (død 1795)
(han var gift med Cathrine Christiane Pedersdatter der døde 1783. Andre steder kaldes han for Christen Skodsbøl.
De havde en datter Mette Christiansdatter der sandsynligvis er hende der er født i Ølgod 1748)
Johanne Christensdatter
12
Ugift
Tjeneste pige
Christiane Pedersdatter
27
Ugift
Gryder pige
Meils by
Familie nr. 219
Povel Nielsen
Maren Sørensdatter
(gift 1775)
Kirsten Povelsdatter
Søren Povelsen
Christen Jensen
Johanne Christensdatter
45
39
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
11
6
18
24
Deres børn
Deres børn
Ugift
Ugift
(født 1776)
(født 1782)
Tjenestekarl
Gryder pige
Bonde og gaardbeboer (fra Kvong, død 1796)
(af Meils)
Meils by
Familie nr. 220
Thomas Pedersen
31
Gift 1. gang
Anne Thomasdatter
46
Gift 1. gang
(gift 17799
Mette Thomasdatter
7
Deres børn
Anne Thomasdatter
4
Deres børn
Karen Thomasdatter
1
Deres børn
Peder Thomsen
58
Gift 1. gang
Mette Madsdatter
58
Gift 1. gang
(gift 1755 i Horne sogn, han af Meils, hun af Malle)
Johanne Christensdatter
17
Ugift
Karen Hansdatter
15
Ugift
Husbonde
Hans kone
(født 1781)
(født 1784)
(født 1786, død 1788)
Husbondens fader
Husbondens moder
Tjenestepiger
Tjenestepiger
Meils by
Familie nr. 221
Søren Madsen
60
Gift 1. gang Mand
Bonde og huusmand
Anne Hansdatter
50
Gift 1. gang Hans kone
(De havde en søn Anders Sørensen og en søn Peder Sørensen som begge er født i Torstrup sogn)
Meils by
Familie nr. 222
Claus Lauridsen
50
Gift 1. gang Husbonde
Karen Jensdatter
51
Gift 1. gang Hans kone
(fæster under Nørholm 1772. De blev gift 1762 i Horne sogn)
Anne Clausdatter
24
Ugift
Deres børn
Laurids Clausen
22
Ugift
Deres børn
Karen Clausdatter
19
Ugift
Deres børn
Maren Clausdatter
14
Ugift
Deres børn
Jens Clausen
12
Ugift
Deres børn
Maren Jensdatter
53
Ugift
Pige
Bonde og gaardbeboer (af Fruerlund)
(af Meils)
(født 1763 i Horne)
(født 1764 i Horne)
(født 1767 i Horne)
(født 1769)
(født 1775)
Inderste
Meils by
Familie nr. 223
Peder Jørgensen
45
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardbeboer
Franzine Hansdatter
45
Gift 2. gang Hans kone (Hans Frandsens datter af Myrtue født 1744)
(Gift 1783 i Janderup sogn. Hun blev først gift 1769 i Hostrup sogn med Peder Sørensen Friis af Hyllerslev i Janderup som
døde der 1780)
Birthe Kirstine Pedersdatter 16
Ugift
Hendes datter af første ægteskab (født 1771 i Janderup sogn)
Jens Jessen
26
Ugift
Tjenestekarl
Karen Pedersdatter
28
Ugift
Tjeneste gørende (af Stundsig)
Johanne Jørgensdatter
4
Ugift
Hendes datter og født uden ægteskab (født 1784 i Horne sogn)
Meils by
Familie nr. 224
Peder Jensen
Anne Tøgersdatter
(gift 1767)
Jens Pedersen
54
53
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Mand
Hans kone
Bonde og husmand (død 1801)
15
Ugift
Deres søn
(født 1772)
Meils by
Familie nr. 225
Morten Kallesen (Callesen) 60
Gift 2. gang Husmand
Kirsten Jensdatter
50
Gift 1. gang Hans kone
(Gift 1765. Han gift 1. med Inger Christensdatter af Sig 1752 i Torstrup: Morten Callesen fra Rosengård. Hun døde 1765)
Anne Nielsdatter
74
Enke efter 1. ægteskab, Inderste (af Meils)
(hun blev gift i Varde 1755 med Christen Mortensen fra Sig i Torstrup sogn. Han døde i Meils 1758)
Meils by
Familie nr. 226
Søren Mortensen
53
Gift 1. gang Mand Bonde og husmand (Morten Sørensens søn født ca. 1734)
Kirsten Andersdatter
54
Gift 1. gang Hans kone (Anders Hansens datter født ca. 1733, død 1823)
(gift 1765 hvor hun kaldes Kirsten Hansdatter)
Johanne Sørensdatter
22
Ugift, Deres datter, Gryderpige
Inger Nielsdatter
27
Ugift, Pige, Inderste, som ernærer sig ved at væve
(opslag 6)
Orten By
Familie nr. 227
Mads Nielsen Klinting
54
Gift 1. gang Husbonde og gaardbeboer (født ca 1731)
Anne Marie Andersdatter Brink 66
Gift 2. gang Hans kone
(født 1723, død 1790)
(gift 1767. Hun var først gift ca. 1744 med Hans Hansen som døde 1767)
Hans Hansen
26
Ugift
Hendes søn af første ægteskab (født 1760)
Anne Hansdatter
28
Ugift
Tjenestefolk
Anders Christensen
16
Ugift
Tjenestefolk
Jens Olesen
14
Ugift
Tjenestefolk
Orten By
Familie nr. 228
Jess Christensen
35
Margethe Jensdatter
29
(gift 1780)
Mariane Jessdatter
5
Jens Jessen
3
Christen Jessen
1
Jacob Olesen
48
Anne Jensdatter
20
Kirsten Hansdatter
16
Christen Nielsen
12
Christen Jessen
69
Maren Jørgensdatter
60
(gift i Horne sogn 1749, han da af Orten)
Kirsten Marie Christensdatter 18
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Bonde og gårdbeboer
(død 1788)
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Deres børn
(født 1782, død 1797)
Deres børn
(født 1784, død 1788)
Deres børn
(født 1787)
Tjeneste folk
Tjeneste folk
Tjeneste folk
Tjeneste folk
Husbondens Fader (født i Lindingbro 1719, død 1793)
Husbondens moder
Ugift
Husbondens søster (deres datter født 1769, død 1787)
Orten By
Familie nr. 229
Christen Pedersen Bruun
66
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardbeboer
Magrethe Hansdatter
69
Gift 1. gang Hans kone
(af Årre sogn)
(gift 1762 i Årre sogn, men også indført i Varde kirkebog. Han tjente da byfoged Hiørning)
Peder Christensen
24
Ugift
Deres børn (født 1763)
Hans Tranberg Christensen 22
Ugift
Deres børn
(født 1764)
Margrethe Christensdatter 19
Ugift
Deres børn
(født 1767)
Christen Knudsen
17
Ugift
Tjeneste folk
Hans Simonsen
12
Ugift
Tjeneste folk
Inger Lauridsdatter
20
Ugift
Tjeneste folk
(død 1798)
(opslag 7)
Orten By
Familie nr. 230
Christen Christensen Rottbøl 40
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardbeboer (født 1746 i Rotbøl)
Anne Marie Hansdatter
37
Gift 1. gang Hans kone
(født 1750 i Lervad Horne sogn)
(Gift 1772 i Horne sogn)
Christen Christensen
8
Deres børn (født 1779)
Mette Marie Christensdatter 10
Deres børn (født 1776)
Mariane Christensdatter
1
Deres børn (født 1786)
Anders Christensen
20
Ugift
Tjeneste folk
Mads Pedersen
16
Ugift
Tjeneste folk
Johanne Thomasdatter
21
Ugift
Tjeneste folk
Mette Joensdatter
63
Enke efter 1. ægteskab
(død 1799)
(hun havde en bror Visti Joensen i Bækhuse Ovtrup)
(var gift med Jens Pedersen Bruun i Orten der døde 1771. Han var bror til nr. 229 Christen Pedersen Bruun)
Orten By
Familie nr. 231
Maren Nielsdatter
56
Enke 1. ægteskab, Madmoder, Bondekone og gaardbeboer
(Gift 1754 med Jens Berthelsen som døde 1755)
Kirsten Jensdatter
30
Hendes børn (født 1755, død 1790)
Niels Jensen (Huus)
27
Hendes børn (født 1759)
Karen Jensdatter
13
Hendes børn (født 1772)
Berthel Jensen
10
Hendes børn (født 1777)
Jens Sørensen
11
Tjeneste dreng
Orten By
Familie nr. 232
Christen Hansen Friis
Kirsten Pedersdatter
(gift 1757, han død 1801)
Inger Christensdatter
Peder Christensen
Mads Nielsen
61
60
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
21
18
16
Ugift Deres børn (født 1766)
Ugift Deres børn (født 1769)
Tjeneste dreng
Bonde og gaardbeboer (af Hyllerslev i Janderup)
(død 1801)
Orten By
Familie nr. 233
Hans Sørensen Friis
38
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardbeboer (født 1752 i Janderup)
Anne Pedersdatter
33
Gift 1. gang Hans kone (Peder Hansens datter af Nørre Hebo født 1755)
(gift i Janderup 1777efter kgl. bevilling da de var beslægtede i 2. og 3. led. begge fra Janderup)
Søren Hansen
8
Deres børn (født 1779)
Mette Marie Hansdatter
7
Deres børn (født 1781, ved en fejl indført som hans broder Anders datter)
Pernille Hansdatter
2
Deres børn (født 1786)
Christen Termansen
18
Ugift
Tjenestefolk
Barbara Pedersdatter
21
Ugift
Tjenestefolk
Iisberg Mølle
Familie nr. 234
Niss Jessen Møller
30
Gift 1. gang Husbonde
Møller og gaardbeboer
(død 1796)
Anne Hansdatter
29
Gift 1. gang Hans kone
(Hans Olufsens datter af Janderup født 1757)
(gift 1778 i Janderup. Han havde formentlig en bror Peder Jessen af Isberg der ses som fadder i Varde. Måske er han den
Niss der 1772 omtales som Tieldes Møllers svend)
Jess Christian Nissen
8
Deres søn
(født 1779)
Laurids Michelsen
28
Ugift
Tjenestefolk
Else Jepsdatter
20
Ugift
Tjenestefolk
Johanne Hansdatter
13
Ugift
Tjenestefolk
Peder Jensen
12
Ugift
Tjenestefolk
Stolsberg Huus
Familie nr. 235
Peder Nielsen Kirkeman
52
Gift 1. gang Mand, Huusmand og skræder (født ca. 1735 fra Meils)
Magrethe Andersdatter
40
Gift 1. gang Hans kone
(fra Tromborg)
(gift 1759 i Horne sogn, de boede først i Blaxmark. Peder Nielsen Kirkeman er nok søn af Niels Kirkeman af Meils, da der
ved vielsen 1759 i Horne står at han var fra Mails. Niels Kirkeman døde 1752 i Meils. 1755 omtales han som Niels
Kirkemands søn Peder Nielsen af Frisvad)
Anne Pedersdatter kirkeman 28
Ugift
Deres datter (født 1759)
Orten Tegllade (Teiladen)
Familie nr. 236
Hans Baal (Hans Andersen) 44
Kirsten Marie Pedersdatter 35
(Gift 1777)
Else Hansdatter
8
Anne Hansdatter
6
Zidsel Hansdatter
4
Anne Marie Hansdatter
2
Enne Nielsdatter
58
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Mand
Hans kone
Bonde og huusmand (bror til nr. 135?)
(død 1798)
Deres børn
Deres børn
Deres børn
Deres børn
Gift 1. gang
(født 1779)
(født 1782)
(født 1784)
(født 1786)
kone
Inderste
Friisvad by
Familie nr. 237
Niels Clausen Møller
32
Gift 1. gang Husbonde
Møller og gaardbeboer
Anne Thomasdatter
32
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1779)
Thomas Nielsen
5
Deres sønner (født 1782)
Jens Nielsen
3
Deres sønner (født 1784)
Claus Nielsen
65
Enke 1. ægteskab, Husbondens fader (død 1795)
(gift 1754 med Kirsten Nielsdatter af Frisvad Mølle. Hun døde 1778. Han er født i Letbæk Mølle)
Peder Villumsen
26
Ugift
Tjenestefolk
Kirsten Mortensdatter
14
Ugift
Tjenestefolk
Friisvad by
Familie nr. 238
Christen Jensen
50
Mette Marie Hansdatter
49
(gift. 20. jan. 1763, begge af Frisvad)
Maren Christensdatter
24
Hans Christensen
15
Jens Christensen
9
Mads Pedersen
20
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Deres børn Grydepige
Deres børn
Deres børn
Tjenestekarl Landsoldat
Bonde og gaardbeboer
(død 1798)
(født 1764, gift 1794, død 1801)
(født 1769)
(født 1776)
Friisvad by
Familie nr. 239
Thomas Nielsen
32
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardboer
Kirsten Marie Lasdatter
30
Gift 1. gang Hans kone
(fra Tønning i Tistrup sogn, far: Las Jørgensen?)
(gift 1781 fæster under Nørholm 1781, død 1794)
Anne Nielsdatter
65
Enke 1. ægteskab, Husbondens moder (af Stauskjær i Horne sogn)
(hun blev gift 1747 i Torstrup sogn med Niels Christensen af Friisvad som døde 1783)
Christen Sørensen
21
Ugift
Tjenestefolk Landsoldat
Ane Jørgensdatter
15
Ugift
Tjenestefolk Grydepige
Friisvad by
Familie nr. 240
Christen Hansen Friis
46
Gift 4. gang Husbonde
Christine Andersdatter
33
Gift 1. gang Hans kone (af Bjelderup)
(gift i Horne sogn 1780. Han var først gift 10 juli 1767 i Horne sogn med Else Christensdatter fra Lervad som døde 1776.
Han gift 2. 1776 i Horne sogn med Anne Lambertsdatter (Lauesdatter?) af Bjalderup som døde 1778. Han gift 3. med Anne
Andersdatter af Bjalderup der døde 1780)
Hans Christensen
18
Ugift
søn af det første ægteskab (født 1768)
Christen Christensen
13
Ugift
søn af det første ægteskab (født 1772, død 1792)
Anders Christensen
1
Ugift
En søn af 4. ægteskab
(født 1787)
Mette Marie Christensdatter 22
Ugift
Tjenestepige Gryderpige
Friisvad by
Familie nr. 241
Joen Knudsen
Maren Christensdatter
(gift 1776)
Knud Joensen
Christen Joensen
Christen Thomsen
Mette Lauridsdatter
(gift i Torstrup sogn 1744)
Maren Jessdatter
43
34
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Gaardbeboer og smed (fra Øse sogn)
(født 1753, død 1787)
9
5
74
70
Deres børn
Deres børn
Gift 1. gang
Gift 1. gang
(født 1779)
(født 1781, død 1789)
Madmoderens fader
(død 1792)
Madmoderens moder
(død 1795 i Meils?)
19
Ugift
Tjenestepige Grydepige
(opslag 9)
Friisvad by
Familie nr. 242
Thomas Knudsen Olling
69
Gift 1. gang Husbonde
Bonde og gaardb. (søn af Knud Madsen)
Anne Jensdatter
51
Gift 1. gang Hans kone
(gift 1755 i Torstrup sogn. Han fra Olling. Hun fra Tistrup)
Mads Thomsen
24
Deres børn (født 1763 i Olling Torstrup sogn)
Thomas Thomsen
20
Deres børn (født 1767)
Jens Thomsen
10
Deres børn (født 1775)
Else Thomasdatter
15
Deres børn (født 1771)
Kirsten Thomasdatter
13
Deres børn (født 1773)
Karen Thomasdatter
8
Deres børn (født 1778)
Hans Sørensen
6
dreng
Er indtaget for betaling
Friisvad by
Familie nr. 243
Mads Jensen
41 Gift 1. gang Husbonde Bonde og gaardbeboer
Karen Thomasdatter
51 Gift 2. gang Hans kone (Thomas Pedersens datter af Mejls, død 1811 – 78 år)
(gift 1778. Hun var først gift1761 i Torstrup sogn med Peder Madsen af Tange som døde i Varde 1778)
(Karen Thomasdatter er født i Mejls ca. 1734. Hun havde en søster Anna Marie Thomasdatter født i Mejls 1726 der blev
gift med Peder Pedersen Udde i 1754 og bosat i Sig i Torstrup sogn. Det fremgår af Torstrup kirkebog at de var søstre)
Jens Pedersen
13
Tjenestedreng
Friisvad by
Familie nr. 243B
Niels Andersen
54
Gift 1. gang
Kirstine Larsdatter
33
Gift 1. gang
(gift 1774 i Ølgod sogn. Han fra Meils, hun fra Hejbøl)
Teglgaarden
Familie nr. 244
Iver Christensen
58
Maren Nielsdatter
60
(gift før 1757. Først bosat i Blaxmark)
Christen Ivarsen
19
Mand
Hans kone
Husm. og skrædder
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Mand, Husmand og teglbrænder
Hans kone
Ugift
Deres søn, Teglstryger (født 1767)
Teglgaarden
Familie nr. 245
Laurids Pedersen
55
Gift 1. gang Mand
Bonde og huusmand
Kirsten Jensdatter
66
Gift 2. gang Hans kone
(gift 1780. Hun var først gift 1756 i Ølgod med Peder Vestersen (Peder Westersen) og boede først i Ølgod og senere i
Friisvad hvor han døde 1779)
Rosengaard
Familie nr. 246
Anne Christine Pedersdatter 27
Enke 1. ægteskab, Madmoder, Gaardbeboer
(hun blev gift 1783 med Peder Nielsen Friisvad som døde i januar 1787)
Niels Pedersen
3
Hendes søn
(født 1784)
Christen Jørgensen
30
Ugift
Tjenestefolk
Mette Marie Sørensdatter
22
Ugift
Tjenestefolk
Blagsmark (Blaxmark)
Familie nr. 247
Jeppe Madsen
53
Gift 2. gang Huusbonde (søn af Mads Sørensen Moesgaard i Horne, død 1788)
Anne Marie Sørensdatter
47
Gift 1. gang Hans kone (født 6. marts 1740 Hoven sogn, død 1796)
(gift 17. Trinit. 1767 i Boris, Ringkøbing med kgl bevilling da de va beslægtede i 2. le. Jep Madsen Blaksmark og Anne
Marie Sørensdatter. Han var først gift 1762 med kgl. bevilling da de var beslægtede i 2. led med Karen Christensdatter af
Blaxmark som døde der 1767)
Christian Jepsen
23
Ugift
Deres børn (hans barn af første ægteskab født 1763)
Mads Jepsen
17
Ugift
Deres børn (født 1770)
Zidsel Jepsdatter
15
Ugift
Deres børn (født 1772)
Søren Jepsen
9
Deres børn (født 1778)
Botille Jepsdatter
6
Deres børn (født 1780)
Niels Jepsen
3
Deres børn (født 1783)
Zidsel Marie Christensdatter
22
Ugift
Tjenestepige
Blagsmark (Blaxmark)
Familie nr. 248
Christian Andersen (Tromborg) 46
Kirstine Christensdatter
42
(gift 1755)
Johanne Christensdatter
8
Karen Christensdatter
5
Maren Christensdatter
3
Lisbeth Jacobsdatter
50
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Husbonde
Hans kone
Bonde og gaardbeboer
(af Nør Friisvad)
Gift 1.gang
Deres børn (født 1777)
Deres børn
(født 1780)
Deres børn
(født 1786?)
En kone, Inderste
Blagsmark (Blaxmark)
Familie nr. 249
Villads Pedersen
54
Gift 2. gang Mand
huusmand (af Friisvad, død 1793 da 80 år?)
Karen Christensdatter
39
Gift 1. gang Hans kone
(af Meils)
(gift 1770. Han blev først gift 1755 i Torstrup sogn med Else Knudsdatter af Olling der døde 1770)
Mads Villadsen
6
Deres søn
(født 1781)
Christen Villadsen
3
Deres søn
(født 1784)
Blagsmark (Blaxmark)
Familie nr. 250
Laurids Jensen
49
Gift 1. gang Mand, faar almisse af sognet (af Blaxmark, død 1790)
Johanne Sørensdatter Wiborg50
Gift 1. gang Hans kone, faar almisse af sognet
(gift 1769. Hun er sandsynligvis datter af Søren Nielsen Wiborg der døde 1776 i Varde)
(opslag 10)
Blagsmark (Blaxmark)
Familie nr. 251
Christian Jensen
Kirstine Pedersdatter
Peder Christensen
Knud Christensen
Anna Christensdatter
58
50
24
10
26
Gift 1. gang
Gift 1. gang
Ugift
Ugift
Ugift
Lunderup Hovedgaard
Familie nr. 252
Laurids Frantzen
Thomas Pedersen
Hans Sørensen
Knud Sørensen
Mads Sørensen
Rasmus Peders
Jens Jensen
Kirstine Hansdatter
Anne Madsdatter
Christine Christiansdatter
Dorthe Jensdatter
26
24
19
26
28
25
28
28
22
23
25
Ugift
Enke 1. ægteskab
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Mand, huusmand
Hans kone
Deres børn
Deres børn (født 1777?)
Deres børn
Ladefoged
Tjenestefolk Faare hyrde
Tjenestefolk Koe hyrde
Tjenestefolk Leer kaster
Tjenestefolk Bøll kusk
Tjenestefolk Bøll kusk
Tjenestefolk Leer spreder
Tjenestefolk Mejerske
Tjenestefolk Malkepige
Tjenestefolk Malkepige
Tjenestefolk Malkepige