Belle Etage

Oversigtsbillede set fra hovedbygningen.
Belle Etage
Ny pavillon til Gl. Holtegaards barokhave
25574
1
pavillonen set fra springvandet
Et nyt blik
på Gl.
Holtegaard
25574
Det hævede orangeri
For den der går rundt til fods, skjuler hække,
espaliergange og skrånende terræn den
overordnede orden i Gl Holtegaards have. Haven
åbner sig kun i diagonalgangene og i hovedaksen.
Derfor er pavillonen hævet knap en etage i forhold
til terrænet.
Det uendelige rum
Traditionelt var orangerier lange bygninger med
kort rumdybde og stor rumhøjde for at sikre,
at planterne fik lys og varme. Vores orangeri er
baseret på denne arketype; det høje smalle rum
med stort lysindfald fra syd og lukket bagside mod
nord.
Det giver et blik på haven den besøgende har
vandret igennem. Fra det nye udsyn, tegner
anlæggets ro og orden sig tydeligt, og man kan
se både hovedbygningen og lindetræernes klare
afgrænsning af haven.
Men orangeriet har også sin egen fortælling.
Inspireret af barokkens lyst til drama bliver
orangerit iscenesat i et forceret højt rum. Et
spejl fra gulv til loft i den ene ende af pavillonen
forstærker oplevelsen af det smalle rum og de
udstillede planter. Kunstinstallationer, med
barokken som motiv, spiller sammen med
planterne, rummet og haven. På renderingerne er
vist en installation af de schweitziske kunstnere
Gerda Steiner og Jörg Lenzlinger.
Om sommeren åbner orangeriet op og bliver en
en siddebalkon, hvor man kan falde i staver over
udsigten og nyde solens varme.
krydsfiner er dækket med tagpap, mens den åbne
facade mod syd er af klare sinusplader.
Ved at etablere en pavillon, der mere er en
kunstnerisk “lysmaskine” end et klassisk orangeri,
mener vi, det vil blive muligt i fremtiden at formidle
barokkens verdensbillede på mere end én måde –
dramatisk, foranderligt, forunderligt!
Funktionelle materialer
Pavillonen er en let konstruktion, bygget i træ og
stukket i jorden med 1 meter lange stålspyd - som
et stort telt. Bygningen holdes på jorden med
stålwirer og 1 m lange jordbor. Tag og vægge af
2
Gl Holtegaard
pavillon
situationsplan
Det uendelige rum
Et kig fra indgangen gennem det høje rum og ud over haven.
det uendelige rum
bevægelse
nord
tilbageblik
spejl
udsigt over hække
solens vandring
25574
3
NORD
terrasse
elefantrist
vandfast krydsfiner
spejl fra gulv
til loft
bænke
vask
indgang
krydsfiner med tagpap
trappe
elefantrist
wire
stålspyd
plantegning 1:50
Udsigten
åbne døre giver udsigt over haven.
østvendt gavl
25574
sydvendt facade
vestvendt gavl
nordvendt facade
4
ventilationsåbning
Klassisk orangeri
jagtslottet Nympenburg uden for München Geranienhaus
transparente
sinusplader
spejl
konstruktionsprincip og oplukkelige felter
Lacaton & Vassal Architects
wire
wire
terrasse
stålspyd
Tværsnit 1:50
Transparent klimaskærm i sinusplader af plast
Lacaton & Vassal Architects
Evt. kunstinstallation til det høje rum
Gerda Steiner
25574
konstruktion
ryg
skærm
trappe og terrasse
samlet
5
Opstalt 1:50
Budget for håndværkerudgifter
kategori
ydelse
enhed
mængde
enh.pris
delsum
trappe, bukket strækmetal, 5mm tentorstruktur, vange 5x50mm stål
stk.
1
kr. 25.000
kr. 25.000
fastgørelse
wire samt stålspyd monteres og nedrammes
fast
1
kr. 55.000
kr. 55.000
7,6
kr. 1.600
kr. 12.160
pyloner 68x200mm konstr. træ. bjælkesko, skobeslag
lbm
14
kr. 600
kr. 8.400
dæk på udkragning strækmetal, 5mm tentorstruktur, vange 5x50mm
stål
m2
råhus
indfatning om dør til trappe
fast
1
kr. 3.500
kr. 3.500
gulvbjælker + udkragning 44x150mm konstr. træ
lbm
22
kr. 275
kr. 6.050
primær ramme, 68x200mm konstr. træ
lbm
75
kr. 400
kr. 30.000
udluftningsventiler i loft
stk.
8
kr. 250
kr. 2.000
sekundær ramme 38x100mm konstr. træ
lbm
60
kr. 325
kr. 19.500
tagpapdækning på krydsfinerfacader og top
m2
91
kr. 375
kr. 34.125
vægbeklædning 22mm vandfast krydsfiner + spejl
m2
91
kr. 350
kr. 31.850
vægbeklædning sinusplader plast, klar
m2
38
kr. 275
kr. 10.450
vindkryds i gennemsigtig facade, 5mm tentor, bøjlebeslag
stk.
4
kr. 1.500
kr. 6.000
moms
gulv i orangeri, 2x15mm vandfast krydsfiner
m2
20
kr. 440
kr. 8.800
i alt inkl. moms
i alt ekskl. moms
25574
kr. 279.835
25%
kr. 69.959
kr. 349.794
6