Side 1 af 8

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Juni 2015
Institution
Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd.
Uddannelse
HF
Fag og niveau
Billedkunst C
Lærer(e)
Thomas Wolsing
Hold
Billedkunst C, HF m321bk
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Forløb 1
Kunst i 2 dimensioner: Formalanalyse
Forløb 2
Gengivelsesstrategier
Forløb 3
Kunst i 2 dimensioner: Betydningsanalyyse
Forløb 4
Kunst i 3 dimensioner: Skulptur
Forløb 5
Kunst i 3 dimensioner: Installationskunst
Forløb 6
Eksamensprojekt: Arkitektur.
Side 1 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Tema 1
Kunst i 2 dimensioner: Formalanalyse: komposition, lys rum, farver.
Indhold
Katrine Charlotte Busk: Billedkunstbogen (ibog, Gymportalen.dk), Form, indhold og
kontekst. Forlaget
s. 1 – 9 samt tilhørende billedeksempler i bogen + digitale billedeksempler.
Analyse med henblik på komposition, rum og farver heriblandt af værkerne:
Breughel: Jægerne i Sneen, David Hockney: Mr and Miss Clarck and Percy. Vermeer:
Concert. Værker af Jonas Hviid Søndergaard m.fl.
Farvekontrastanalyse af forskellige billeder bl,a, Hockney: Beverley Hills Housewife,
Munch: Døden i Venteværelset, Ernst Ludwig Kirchner: Soldier, Emil Nolde. Claude
Monet: Sunrise.
Analyse af J. F. Willumsens: Tizian den Døende.
Diverse udleverede praktiske opgaver i kompositionsøvelser, Sort/hvid collager, (abstrakte) øvelse 2c side 10.
Omfang
39 lektioner
Særlige fokuspunkter
Teoretisk og praktisk formanalysetræning. Begrebsliggørelse. Iagttagelsesevner.
Teoretiske og praktiske øvelser, der underbygger analyseteorien.
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning/gruppearbejde/praktiske øvelser
Side 2 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Tema 2
Gengivelsesstrategier
Indhold
Katrine Charlotte Busk: Billedkunstbogen side 13 samt bogens billedeksempler.+ egne eksempler.
Udleveret opgave om gengivelsesstrategier.
Praktisk øvelse 3 side 15: Hvilken virkning har forskellige gengivelser på et motiv?
Omfang
6 lektioner
Særlige fokuspunkter
Teoretisk og praktisk formalanalysetræning. Begrebsliggørelse. Iagttagelsesevner.
Teoretiske og praktiske øvelser, der underbygger analyseteorien.
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning/praktisk øvelse
Retur til forside
Side 3 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Tema 3
Kunst i 2 dimensioner: Betydnings- og socialanalyse
Indhold
Omfang
Katrine Charlotte Busk: Billedkunstbogen side 16-20.
Betydningsanalyser af forskellige værker heriblandt eksempler fra Billedkunstbogen
(udleveret opgave) heriblandt Hockney, Kirchner, Munch, Kvium.
12 lektioner
Særlige fokuspunkter
Teoretisk og praktisk analysetræning. Begrebsliggørelse. Iagttagelsesevner. Teoretiske og praktiske øvelser, der underbygger analyseteorien.
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning/gruppearbejde/praktiske øvelser/udstillingsbesøg
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Side 4 af 8
Tema 4
Kunst i 3 dimensioner: Skulptur
Indhold
Forløb om skulptur og mennesket i kunsten gennem tiderne
Billedkunstbogen s. 39-41: Skulpturens formanalyse og virkemidler.
Set og diskuteret tilhørende eksempler.
Analyse af: Michelangelos Davidskulptur
Analyse af Berninis Davidskulptur
Temaartikel: Kontraster s. 47. Praktisk øvelse: 3 side 50.
Praktisk skulpturopgave: Øvelse 4 blandet med 5 side 50: Lav (abstrakte) skulpturer der
virker lette/tunge og med kontraster med simple materialer.
Inspirationsmateriale: Set diverse eksempler på moderne skulptur heriblandt ”Cloudgate” af Anish Kapoor,
Andre kilder: Set diverse videoer på You Tube om forskellige moderne skulptører heriblandt Tony Cragg, Christian Lemmerz, Anisk Kapoor.
Betydnings- og socialanalyse s. 42 + 43.
Temaartikel: Kroppen i Kunsten s. 46 med tilhørende eksempler.
”Det vilde, grimme og det antropomorfe”
Skulpturanalyser af Christian Lemmerz ”Afasi” og Lone Høyer Hansen: ”Stum skulptur.
Udleveret billedmateriale og analyseopgave. (Udleveret opgave). Forskellige menneskeopfattelser sml. Med Davidskulpturen af henholdsvis Bernini og Michelabngelo.
Inddraget i denne sammenhæng temaartikel ”Det grimmes æstetik” side 48 og set video
om udstillingen Genfærd af Christian Lemmerz. Diskuteret provokationselementet.
Andre kilder: www.youtube.com om Lemmerz`udstilling Genfærd på Aros.
Omfang
18 lektioner
Særlige fokuspunkter
Teoretisk og praktisk analysetræning. Begrebsliggørelse. Iagttagelsesevner.
Teoretiske og praktiske øvelser, der underbygger analyseteorien.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/gruppetarbejde/praktiske øvelser/udstillingsbesøg
Side 5 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Tema 5
Kunst i 3 dimensioner: Installationskunst
Indhold
Installationskunst: Form-, betydnings- og socialanalyse.
Billedkunstbogen side 51-55 med tilhørende værkeksempler.
Set og diskuteret værker/kunstnere: Olafur Eliasson, The Weather project, kunstnerduoen Elmgreen og Dragseth (youtube samt dr.dk/skole), samt diverse installationskunsteksempler.
Udstillingsbesøg på Aros, Aarhus:
Fokuseret på udstillingen ”Something Strange This Way” af Cardiff og Miller. Se f.eks.
https://www.youtube.com/watch?v=VyCzj5bXTzY f.eks. The Storm Room og The Killing Machine.
Set Olafur Eliasson: Your Rainbow Panorama, De 9 Rum gennem Diskuteret forskellige
værker fra samlingerne.
Praktisk øvelse 1 s. 56: Skitse til egen installation.
Omfang
6 lektioner
Særlige fokuspunkter
Teoretisk og praktisk formanalysetræning. Begrebsliggørelse. Iagttagelsesevner.
Teoretiske og praktiske øvelser, der underbygger analyseteorien.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/projektarbejde/skriftligt arbejde/udstillingsbesøg
Side 6 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Tema 6
Eksamensprojekt
Indhold
Arkitekturprojekt:
Byg din egen Pavillon til et udvalgt sted. Se udleveret opgaveformulering samt baggrundsmateriale.
Baggrundsteori: Intro til arkitektur: Billedkunstbogen s. 61 – 65
Dansk Arkitekturcenter hjemmeside www.dac.dk :
Kort intro om arkitekturhistorie (selvstudium) http://www.dac.dk/da/daclearning/netundervisning/arksite-plus/arkitekturhistorie-1/
Søgt inspiration på pinterest.com søgeord: pavillon og architecture.
Studietur til Aros: Set og diskuteret Aros´arkitektur.
Omfang
18 lektioner
Særlige fokuspunkter
Udvikling af eget projekt, ide og gennemførelse. Selvstændighed. Selvkritik.
Væsentligste arbejdsformer
Projektarbejde.
Studietur til Aros: 6 lektioner.
Side 7 af 8
Side 8 af 8