FOLKEKIRKEN PÅ FREDERIKSBERG

September 2015
i de 8 standard farver.
Ta’ ud og gem
bemærk at bomærket er
den eneste del af logoet,
der skifter farve.
FOLKEKIRKEN PÅ
FREDERIKSBERG
: c0 m30 y100 K0
One: pms 7409 c
r253 g185 b19
: HeX #FFcc00
cmyK: c70 m15 y100 K5
pAntOne: pms 370 c
rgb: r87 g156 b66
Html: HeX #669933
KONCERTRÆKKE
”TANGENTER
PLUS”
Marcussen-orglet i
Lindevang Kirke fejrer
25-års jubilæum med
hele syv koncerter, der
favner lige fra svensk
spillemandstradition til
stort orkesterudtræk.
Tre af disse afvikles i
september.
Lindevang Kirke
Se datoer på
www.lindevangkirke.dk
cmyK: c100 m60 y0 K15
pAntOne: pms 2945 c
rgb: r0 g89 b157
Html: HeX #006699
cmyK: c80 m100 y0 K0
pAntOne: pms 2603 c
rgb: r92 g45 b145
Html: HeX #663399
navnetrækket, folkekirken,
MINIPYJAMAS,
KONFIRMANDGODNATer altid
i 100% sort i positiv
FORLØB
HISTORIE &
Flere kirker og
tilbyder graAFTENSMAD
version
100% hvid i
tis minikonfirmandforløb,
I september er der
hvor børnene sammen
adskillige gudstjenester
negativ
version.
med kirke- og
kultursærligt for børn. Udover
medarbejdere og præster
snuser til kirken og
Kristendommen.
F o l k e k ir k e n s l o g o | F o l k e k ir k e n s
Se bagsiden af
denne kirkeavis for
yderligere info
pyjamasgudstjeneste i
Flintholm kommer bl.a.
historier om Ronja Røverdatter til Sct. Thomas
og toget Thomas til
Fæ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t
Lindevang.
Se mere under
Børn & Familier
på næste side
Det folkekirkelige
fællesskab...
”Hvis ikke vi føler, at vi hænger sammen som folk, så har vi ikke lyst til at bidrage til fællesskabet”
på alle af samfundets hylder: Frit skolevalg,
sygehusvalg og hjemmehjælpervalg mm. De
institutioner, man var fælles om før, benyttes
Månedens mening hedder denne klumme i
derfor ikke længere nødvendigvis af os alle.
Kirkeavisen, og meninger har de fleste af os
I princippet går vi altså ind for fællesskabet,
jo mange af. Inden sommerferien havde vi en
men i praksis gør vi der ikke så gerne.
meget lang valgkamp, hvor vi alle fik mulighed
Men hvad så med Folkekirken? Selv om ikke
for at høre mange meninger og også at lufte
alle danskere er medlemmer af den, så er
vore egne.
den med sine godt 4,4 millioner medlemmer
stadigvæk en af de få institutioner, vi har, der
Selv om der ved valget var mulighed for at
samler os. De enkelte sognekirker er selvvælge mellem hele 10 partier, så havde mange følgelig også forskellige, fordi de styres lokalt,
af os alligevel svært at finde et parti, som vi på men budskabet er ikke desto mindre altid det
Fæ
l var
l eenige
s med.
v iFor
su
e dage
l l ere ide
n togihertereder
t ikke|mulighed
deforc”issue
ember
alle
felter
i vore
samme,
de færreste af os trofaste partisoldater, men
voting”.
har derimod vores helt egen mening – i hvert
Nogle mener ganske vist, at kirken burde
fald på de områder, hvor vi har lidt forstand.
udtale sig om politik og moral, og så kunne
Derfor benyttede en del vælgere sig af ”issue
vi hver især vælge en kirke efter vores hoved.
voting”, et engelsk udtryk, der betyder, at man Men noget af det befriende ved kristendomstemmer på et parti, hvis syn man deler måmen er netop, mener denne præst, at den
ske på bare et enkelt område, hvor man har
ingen meninger har.
en særlig interesse, f.eks. dagpengeområdet,
Kirken samler alle mennesker med sit budskab
grundskylden eller fremdriftsreformen.
om Guds kærlighed, uanset politiske anskuelNoget, som mange partier var enige om, var,
ser, uanset socialklasse og uddannelse, uanset
at vi i Danmark skal styrke sammenhængskraf- alder og uanset karakter. I kirken er vi ét.
ten. For hvis ikke vi føler, at vi hænger sammen Måske er det det sidste sted, der er tilbage.
som folk, så har vi ikke lyst til at bidrage til
fællesskabet. Men fordi de fleste af os vælgere
netop har vores egen mening om, hvordan vi
ønsker vores tilværelse indrettet, så kæmper
de samme partier ikke desto mindre for, at
der på de fleste områder skal være valgfriMariendal Kirke, By- og Kirkevandring
hed. Derfor har vi efterhånden fået frit valg
ved årets FRB.DAGE.
Af sognepræst Birgitte Veit, Mariendal Kirke
folkekirken-frederiksberg.dk 2012 | de sig n m a n ua l 1.1
Folkekirken på Frederiksberg september 2015 // 1
X #000000
Html: HeX #999999
Html: HeX #cc3333
Html: HeX #F89933
DET SKER I KIRKERNE
SÆRLIGE GUDSTJENESTER
I din kirke
Høsttid! Korn, bær, æbler og sommerens solstråler skal stakkes i lade og lo og bære os igennem vinteren. Tag til høstgudstjeneste og bliv
mindet om hvor vigtig naturens gaver er for os mennesker.
Tirsdag 1. september 17.00 - 19.00
Søndag 6. september 17.00
Onsdag 16. september 9.00 - 10.00
Søndag 27. september 10.30
m30
y100 K0I LYS. Aftengudstjenester
c100
m60
y0Morgenandagt
K15
cmyK:
m15 TANKE
y100 K5
c80 m100
y0 K0
MED VENNER
og c70
TROENS
søndag eftermiddage cmyK:
næ- SPIS
BRØD
TIL.
med efterføl-cmyK:
HØSTFEJRING.
Festgudstjeneste
og efterpms 7409
c
pAntOne:
pms 2945 c
pAntOne:
370 Aftengudstjenesten
c
pAntOne:
pms 2603
samtaler
med temaet
”ÅND OG HÅND”.
2.
stenpms
året rundt.
giver plads
gende morgenmad.
følgende høstmarked
i/udencfor kirken.
29. september.
til ro
og eftertanke.
SOLBJERG
KIRKE b145
3del
g185
b19
rgb: GODTHAABSKIRKEN
r0 g89 b157
rgb: r87
g156
b66
rgb:
r92 g45
m0
y0 K100
cmyK: c0 m100 y100 K15
cmyK: c0
m0 y0 K50KIRKE
cmyK: c0 m60 y100 K0
GODTHAABSKIRKEN
FREDERIKSBERG
X #FFcc00
Html:Søndag
HeX #006699
Html: HeX #669933
Html: HeX #663399
20. september 10.30
pms process black c
pAntOne: pms 1797 c
pAntOne: pms cool gray 8 c
pAntOne: pms 158 c
Fredag 4. september 10.00
Tirsdag 15. september 17.00
HØSTGUDSTJENESTE med deltagelse af
g0
b0
rgb: sognets
r206 spejdere
g24 b30
rgb:
g150 b150
rgb: r245 g130 b32
NY
ENERGI fra hverdagsgudstjenesten
hver r150
MUSIKGUDSTJENESTE
med orgelmusik
og dramahold.
Xfredag.
#000000
Html:SLOTSKIRKEN
HeX #cc3333
Html:
HeX
#999999
Html: HeX #F89933
Prøv en ½ time med en fredfyldt
og
fra 16.35.
Bagefter er der kirkekaffe.
om Fol k ek ir k e ns
meditativ stemning. Kort prædiken, skriftemål
SOLBJERG KIRKE
og altergang.
FREDERIKSBERG KIRKE
BØRN & FAMILIER
Det’ for børn
Babysalmesang, børnekor og minikonfirmand er nogle af de tilbud folkekirkerne har stor søgning til, og den nye sæson starter netop nu.
F o l k epå
k irFrederiksberg
k e n s l o g o | F oog
l k ese,
k ir k
e n s Fæ
l l e sforløb
v i s u e l tilbydes.
l e ide n t i t e t
På bagsiden af denne kirkeavis kan du læse mere om minikonfirmand undervisning
hvor
disse
m30 y100 K0
pms 7409 c
3 g185 b19
X #FFcc00
m0 y0 K100
: pms process black c
g0 b0
X #000000
l
| de
Onsdag 2. september 17.30 - 19.00
Torsdag 3. september 17.00 & 18.00
Lørdag 12. september 11.00-11.45
cmyK:
c100OG
m60
y0 K15 starter sæsonen cmyK:
cmyK: c70
m15 y100 K5
c80 m100
y0 K0 Er du nysgerrig på
PYJAMASGUDSTJENESTE.
Hvad skete
SPIREJUNIORKOR
HVORFOR
BARNEDÅB?
pAntOne:
pms
2945 cer fra 4 år til 0. klasse pAntOne:
pAntOne:
370
c Tag din bedste pyjamas
pmsSå2603
c og hør om dåben
der, pms
da Adam
sov…?
på Pile Allé
3. Spirerne
dåb anno 2015?
mød op
på g156
og din yndlingsbamse
med i kirke – så rgb: og
Juniorerne er fra 1. kl. rgb:
og få r92
besvaret
dineb145
spørgsmål af sognepræst
r0synger
g8917.00-17.40.
b157
rgb: r87
b66
g45
fortæller
vi godnathistorie! Særligt for 1-4 Html:
årige. til HeX
11-12 #006699
år. For info kontakt Lis Vorbeck på: Html:
Lone Søderstrøm
Nielsen.
Html: HeX
#669933
HeX #663399
Bagefter er der aftensmad. Pris 20 kr. Børn
[email protected]
SCT. LUKAS KIRKE
under 5 år spiser gratis.
FREDERIKSBERG SOGN
Tirsdag 15. september 17.30
FLINTHOLM KIRKE
Fredag 4. september 17.00
PASTAGUDSTJENESTE med en god histoPASTAGUDSTJENESTE. Toget Thomas
rie om hvorfor vi fejrer høsten. Efterfølgende
Torsdag 3. september 12.30
spiser vi sammen i menighedshuset. Symbolsk
NY SÆSON BABYSALMESANG v. musik- kommer på besøg i kirken. Thomas og hans
betaling.
pædagog Annika Hamann for 2-10 md. babyer. venner skal løse spændende opgaver. Spisning
kr. 25,- for voksne og gratis for børn.
FREDERIKSBERG KIRKE
Nyd en musikalsk stund og lær nye og gamle
LINDEVANG KIRKE
salmer, børnesange, fagtesange mm. 10 gange
Onsdagc0
30.m60
september
17.00
cmyK: c0 m100 y100 K15
cmyK: c0
y0 K503050 44 58.
cmyK:
y100 K0
300 m0
kr. Tilmelding:
Mandag 7. september 11.00 og 12.00
RONJA RØVERDATTER. BørnegudstjeneSOLBJERG
pAntOne:
pms 1797
pAntOne:
pms KIRKE
cool gray 8 c
pmsder
158
c
BABYRYTMIK.
Åbnechold de ½-1½ årige. pAntOne:
ste om venskaber
overvinder
alt ondt. Om
rgb:Kom
r206
g24
rgb: r150 g150 b150
rgb:
g130
b32 og om at have en
til det
holdb30
og den tid, der passer dig
magi, r245
skovtrolde,
farligheder
bedst.
Egenbetalingen
allerbedste
ven.#F89933
Tag med i Mathiesskoven i dit
Html:
HeX
#cc3333er 100 kr. for fire gange Html:
Html: HeX #999999
HeX
eller 30 kr. per gang. Mød blot op og medbring sejeste rollespilstøj. Bagefter er der rigtig røver­
F o l k e k ir k e n s l o g o | F o l k e k ir k e n s Fæ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t | de
beløbet i Sct. Thomas Huset, Rolighedsvej 23A. mad i Sct. Thomas Huset, Rolighedsvej 23A.
Hør om dåb anno 2015 i Sct. Lukas.
SCT. THOMAS KIRKE
SCT. THOMAS KIRKE
KOR & KONCERTER
Nyd musikken
En lang række klassiske og gratis koncerter beriger september måned. Kirkernes forskellige voksenkor tager fat på sæsonen – se mere om
disse på www.folkekirken-frederiksberg.dk/det sker.
Søndag 6. september 15.00
Lørdag 26. september 12.30
Mandag 28. september 19.30
cmyK:
c100 m60
y0 K153 Kgl. tenorer og cmyK:
cmyK: c70
m15 y100
K5
c80FOR
m100
y0 K0 OG ORGEL.
KONCERT
FOR FLØJTE
OG OBO. Maria
F-NØGLEN
præsenterer
KONCERT
TROMPET
pms
2945 c leverer kongelig
pAntOne:
pms
370
pAntOne:
pmsViltoft
2603ogcorganist Aeji Choi
Steinaa
(fløjte)
og c
Eva Steinaa (obo) spiller pAntOne:
mu- en pianist,
der tilsammen
Trompetist Nikolaj
sik
af
Marcello,
Hartmann,
Salieri,
Bach
og
Alain.
underholdning
med
både
stil
og
smil.
F-nøglen
spiller
primært
originalværker
skrevet i det 20.
rgb: r0 g89 b157
rgb: r87 g156 b66
rgb: r92 g45 b145
Kirkens
organist,
Aeji
Choi,
akkompagnerer.
er
et
nyt
initiativ
en
koncertrække
den
sidste
århundrede.
Som
et
af
hovedværkerne
kan
Html: HeX #006699
Html: HeX #669933
Html: HeX #663399
SCT. THOMAS KIRKE
lørdag i hver måned 12.30.
nævnes den tjekkiske komponist
FLINTHOLM KIRKE
Petr Ebens “Okna”.
Søndag 13. september 15.30
SCT. THOMAS KIRKE
KONCERT i anledning af Niels La Cours 70
Søndag 27. september 16.00
Christina Bjørkøe årsdag.
ORGELKONCERT ved Kristian Krogsøe,
spiller og fortæller SANKT MARKUS KIRKE
domorganist i Århus og lærer ved Det Jyske
på Pile Allé
Musikkonservatorium. Værker af Johann SebaTirsdag 22. september 14.00
stian Bach og Louis Vierne.
CHRISTINA BJØRKØE, international anSøndag 6. september 15.00
GODTHAABSKIRKEN
TANGENTER PLUS. 2. koncert i rækken af erkendt pianist samt digter Niels Hav besøger
den 1. af flere Musikalske saloner på Pile Allé 3.
syv ifbm Marcussen-orglets jubilæum. Duoen
En koncert med fortælling og poesi.
Karsten Gyldendorf og Lene Besser spiller
Kaffe og kage 25,-.
firhændige værker for orgel og klaver.
FREDERIKSBERG SOGN
LINDEVANG KIRKE
Fløjte og Obo koncert i Sct. Thomas
m30 y100 K0
: pms 7409 c
3 g185 b19
X #FFcc00
2 // Folkekirken på Frederiksberg september 2015
F o l k e k ir k e n s l o g o | F o l k e k ir k e n s Fæ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t | d
X #000000
Html: HeX #999999
SEPTEMBER 2015
Html: HeX #cc3333
FILM & FOREDRAG
Html: HeX #F89933
Kom og vær med
Birthe Rønn Hornbech gæster Flintholm, Jytte Hilden fortæller i Sct. Lukas og Eugen-Olsen er royal i Lindevang. Hør også om tango,
Romerriget, indvandrere og Jutta Boisens kamp for kvinders rettigheder.
Onsdag 2. september 19.00-21.00
Tirsdag 15. september 14.00-16.00
m30 y100
K0
cmyK: c100 m60 y0 K15
c70
m15 y100
K5HOFFET? Christian
NAVINA
ØSTERGAARD
fortæller cmyK:
om
HVORDAN
VIRKER
univers”
af mu- Eugen-Olsen,
tidligere
:”tangoens
pms 7409
c som er en guldgrubepAntOne:
pms 370
c ceremonimester og pAntOne: pms 2945 c
dans og
poesi, der på paradoksal visrgb:
forenerr87
kammerherre,
fortæller om Regentens virke
3sik,g185
b19
rgb: r0 g89 b157
g156 b66
det stramt komponerede med improvisatioog Hoffets organisation, og hvordan det hele
Xnens
#FFcc00
Html: HeX #006699
Html:
HeX
særegne kunst. Falken, Falkoner Allé
40.
spiller #669933
sammen. Derudover vil han også fortælle
SCT. LUKAS KIRKE
Fredag 4. september 14.00
KRISTUSBILLEDER I 300 TALLET. (1).
Da kejser Konstantin i 313 tillod kristendommen som legitim tro i Romerriget, byggede
man kirker i stor stil, men hvordan skulle man
skildre frelseren i udsmykningerne? Foredrag v.
Sandra Kastfelt. Forinden gudstjeneste 13.30.
MARIENDAL KIRKE
Tirsdag 8. september 14.00 - 16.00
KVINDER I POLITI OG POLITIK. Birthe
Rønn Hornbech var første kvinde i politiuniform og gjorde karriere i Rigspolitiet. Hun ser
sit arbejde og engagement i politi og politik
som to sider af samme sag.
FLINTHOLM KIRKE
Tirsdag 8. september 19.30
INDVANDRERNE OG OS. Foredrag om
indvandrerbølger i fortiden og om vores modtagelse af indvandrerne. Ved fhv. rektor Ejvind
Post: ”Det er oplevet før.”
LINDEVANG KIRKE
om, hvor de kongelige bor og de historier der
knytter sig hertil.
LINDEVANG KIRKE
Falken, Falkoner Allé 40.
SCT. LUKAS KIRKE
Onsdag 30. september 17.30 - 21.30
FILMAFTEN. Vi ser ”All Inclusive” med Bodil
Jørgensen som Lise, der tager til Malta for at
fejre sin 60 års fødselsdag. En film af Hella Joof
fra 2014. Pris kr. 50,- Tilmelding til [email protected]
FLINTHOLM KIRKE
Tirsdag 15. september 19.00
FILMAFTEN. ”JEG ER STADIG ALICE” intro­duceres af Martin Elvstrøm-Vieth og kan drøftes efterfølgende over en kop kaffe.
GODTHAABSKIRKEN
Onsdag 16. september 14.00
KULTUR CAFÉ med besøg af saxofonist og
kapelmester Jesper Thilo der fortæller om ”Et
liv i jazzens verden”.
SOLBJERG KIRKE
Onsdag 16. september 19.30 - 21.00
VANDRING PÅ CAMINOEN. Caféaften
v. Kurt Flemming – Bakkens Pjerrot – der fortæller om at gå Caminoen i Pyrenæerne og det
nordlige Spanien. Hvad sker der med mennesker på turen og efter turen?
FLINTHOLM KIRKE
Tirsdag 29. september 14.00-16.00
cmyK:
c80 BRO,
m100Frederiksbergs
y0 K0
HENNING
stadsarkivar,
belyser Frederiksbergs
selvstændighed
gennem
pAntOne:
pms 2603
c
tiderne
og
hvordan
det
fik
indflydelse
på
om
o lb145
k e k i r k e den
ns l
rgb:
r92Fg45
særlige kommunalstruktur, som hovedstadsmeHtml:
tropolenHeX
fik op#663399
gennem det 20. århundrede.
F o l k e k ir k e n s l o g o | F o l k e k ir k e n s Fæ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t | de
Jesper Thilo gir’ den jazz i Solbjerg.
Onsdag 23. september 19.00-21.00
Folkekirken er
JYTTE HILDEN fortæller om kvinde­lige
med
på Sundhedsnormbrydere gennem 100 år med udgangsdagene
uge 37. Deltag
punkt i bogen: ”99 lyserøde elefanter” og om
fx
i
meditative
van100 året for kvinders valgret. Falken,
Fredag 18. september 14.00
dringer
og
hør
om
Falkoner Allé 40.
DET VIRKELIGE FOLKESTYRE.
sorggrupper.
SCT.c0
LUKAS
KIRKE
Fredag
september 14.00
”En grundtvigianer
m0 y011.
K100
cmyK:
m100
y100 K15
cmyK: c0
m0 y0 K50 til kamp for stemmeretten”.
cmyK: c0 m60 y100 K0
for­
Om Eline
:DEN
pmsHELLIGE
processBIRGITTA.
black c Karin Bæk
pms
1797
c
pAntOne:
pmsBoisens
cool datter,
grayJutta
8 cBoisen Møller,pAntOne:
pAntOne: pms 158 c
Fredag 25. september 14.00-16.00
tæller ved fredagsmøde. Der bydes på kaffe, te der bl.a. som formand for Dansk KvindesamULSTRUP
g0 b0
rgb:PREBEN
r206 g24
b30 fortæller ved dette sog- rgb: r245 g130 b32
rgb: r150 g150 b150
og brød i Sct. Thomas Huset, Rolighedsvej 23 A. fund var med til at kæmpe for at kvinderne
nemøde
om
kejserinde
X
#000000
Html: HeX #cc3333 Dagmars liv og skæbne.Html: HeX #F89933
Html: HeX
#999999
SCT.
THOMAS KIRKE
og tyendet
talte med. Foredrag v. Birgitte Veit.
SANKT MARKUS KIRKE
Forinden gudstjeneste 13.30.
MARIENDAL KIRKE
UDFLUGTER & ARRANGEMENTER
Kom og vær med
Udflugter til nær og fjern, høstmarked med hjemmebag og loppefund, læsekredse og arrangementer om både Brorson og Kingo. Vælg frit
på alle hylder, det der interesserer netop dig!
Fredag 4. september 13.30
Onsdag 9. september 19.00
Torsdag 17. september 19.30
Torsdag 24. september 18.00
m30 y100 K0 til Rosenborg Slot. VicmyK:
cmyK:
c100 m60 y0 K15
m15 y100
K5
c80 m100
y0 K0
EFTERÅRSTUR
starter c70
PIETISTEN
BRORSON.
Efter gudstjeneste
LITTERATURSTUDIEKREDS
v. Annette cmyK:
HEIN HEINSEN
indleder
sæsons temaafte:med
pms
7409 c
pms bog
2945
370 c er der foredrag vedpAntOne:
pAntOne:
2603 c
omvisning
og derefter er der kaffe pAntOne:
og kage 17.30pms
og fællesspisning
Hauer. Første
ud afcfire er Mikael Niener. Ud fra sinpms
bog ”Trinitetsmaskinen”
fortæller
Rosenborg.
på r87
Professor
A. Nielsen. Brorsons kvaliteter
fra 2012. Tilmelding på www. rgb:
han om
treenighedsbegrebet.
Alle kan få et
3i Cafe
g185
b19 Vi mødes ved indgangen
rgb:mis
r0”Faldvand”
g89 b157
rgb:
g156Erik
b66
r92
g45 b145
Øster
Voldgade, og af hensyn til omvisningen
er HeX
som digter,
teolog og verskunstner giver ham
lindevangkirke.dk.
forkortet
særtryk
af bogen med hjem. Spisning:
X
#FFcc00
Html:
HeX #006699
Html:
#669933
Html:
HeX
#663399
der tilmelding til kirkekontoret senest
en plads blandt den danske kirkes litteraturs
LINDEVANG KIRKE
25 kr. tilmelding før 12.00 dagen forinden.
26. august.
helt store skikkelser.
SANKT MARKUS KIRKE
Lørdag 19. september 9.00-17.00
SANKT MARKUS KIRKE
MARIENDAL KIRKE
KIRKETUR til Bjernede og Slaglille Kirke
Tirsdag 22. september 18.30 - 21.30
Lørdag 5. september 9.00 – ca. 18.00
Torsdag 17. september 10.00 -13.00
med spisning på Gyrstinge Skovkro. Pris 150 kr. SANGAFTEN. Aftenens gæst er præst Anna
SVERIGESTUREN går i år til et slot med
SORGGRUPPE FOR VOKSNE der har mi- Billetter købes på kirkekontoret. Fortrinsvis for Monrad, Ubberup Valgmenighed. Sangaftenen
park samt to 1100-talskirker. Formiddagskaffe, stet ægtefælle/partner. Information og tilmelding sognets beboere.
indledes med spisning. Tilmelding på:
frokost og eftermiddagskaffe inkl. Pris 350 kr. pr. til Astrid Schjødt Pedersen på 2023 8907. Vi
SCT. LUKAS KIRKE
3887 0351.
person betales kontant i bussen. Tilmelding til
mødes på Pile Allé 3.
GODTHAABSKIRKEN
Lørdag 19. – Søndag 20. september
3321 3937 senest 1. september. Afgang fra Frb. FREDERIKSBERG SOGN
HØSTMARKED på Pile Allé 3. Kom og
Onsdag d. 23. september 19.00
Runddel.
Torsdag 17. september 19.30
gør en god handel med hjemmebag, varer fra
KINGO – SALMER & SAMTID. Fhv. biskop
FREDERIKSBERG SOGN
CHRISTEL WIINBLAD indleder sæsokirkens strikkecafé og genbrugs fund fra Kirkens Erik Norman Svendsen fortæller om en af
Tirsdag 8. september 13.00
nens litteraturaftener. Hun fortæller om Inger
Genbrug. Lørdag 11.00-16.00, søndag 12.00Danmarks største salmedigtere, hvis salmer
UDFLUGT TIL VEJLEÅ KIRKE, som er
Christensens forfatterskab med udgangspunkt 15.00.
synges den dag i dag. Forinden gudstjeneste
F o l k e k ir k e n s l o g o | F o l k e k ir k e n s Fæ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t | d
smukt udsmykket af Peter Brandes med bl.a.
i ”Sommerfugledalen” og om det skabende
FREDERIKSBERG SOGN
17.30 og fællesspisning.
store glasmosaikker. Vi kører fra kirken 13.00.
sprog.
MARIENDAL KIRKE
Tilmelding til kirkekontoret på: 3819 4458.
SANKT MARKUS KIRKE
SOLBJERG KIRKE
Folkekirken på Frederiksberg september 2015 // 3
i de 8 standard farver.
MINIKONFIRMANDER
bemærk at bomærket er
den eneste del af logoet,
der skifter farve.
GUDSTJENESTER
Flintholm Kirke
SØNDAG 10.00
FØRSTE OG SIDSTE ONSDAG I MÅNEDEN 17.30
navnetrækket, folkekirken,
er altid i 100% sort i positiv
version og 100% hvid i
negativ version.
For alle børn i 3. klasse
”Vi leger, synger, spiller små teaterstykker og er meget kreative,
når vi er oppe i kirken. Det er rigtig sjovt at gå til minikonfirmand,
for man lærer også en masse om kristendommen, som jeg ikke lige
havde tænkt på før”.
Ida, 9 år, minikonfirmand i 2014
Frederiksberg Kirke
SØNDAG 10.30 OG 17.00
FREDAG KORT GUDSTJENESTE 10.00
Frederiksberg Slotskirke
SØNDAG 10.30
Lindevang Kirke
SØNDAG 10.30
TIRSDAG MEDITATIV TIME 17.00
Mariendal Kirke
SØNDAG 10.30
FREDAG LIGE UGER 13.30
ONSDAG ULIGE UGER 17.30
Godthaabskirken
Gennem leg, kreativitet og drama får børnene altså en anderledes oplevelse af kirken og en bedre fornemmelse af hvad Det
guddommelige er for noget. Når man er ca. 9-10 år gammel
Er dit barn netop begyndt i 3. klasse efter sommerferien? Så læs har man en fantastisk tilgang til alting, som er meget nysgerrig
med her, for på netop dette klassetrin tilbyder Folkekirken i
og
æ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t | de c e m b e r 2012 | de sig n m
a nlegende.
ua l 1.1Derfor bliver mødet mellem kirkens personale og
hele landet og på Frederiksberg et gratis undervisningsforløb
børnene altid meget udbytterigt for begge parter, da børnene
i kirke og kristendom for børn.
stiller en masse spørgsmål til kirkens liv og traditioner, som man
måske ikke før har skullet formulere et svar til. Kirkens traditioI øjeblikket er kirkerne i gang med at gøre klar til årets mange
ner er mange og fortæller både tros- og kulturhistorie. Der er
nye konfirmander, men også børn, som går i 3. klasse, bliver
tale om traditioner og historier, der gør os klogere både på os
tilbudt et lille forløb i den lokale kirke.
selv og på vores tid. Børnenes møde med alt dette gør de ellers gamle bibelfortællinger til nye overraskende opdagelser, når
Hvad er Minikonfirmand?
kirken også selv husker at lege med – og det gør den i høj grad!
Mange kalder det også Børne- eller Juniorkonfirmand, og det
er et frivilligt, gratis tilbud fra Folkekirken, der fungerer som et
supplement til skolernes kristendomsundervisning.
Af sognepræst Annette Molin Brautsch,
Flintholm Kirke
Sct. Lukas Kirke
SØNDAG 10.30 OG ONSDAG AFTENSANG 17.00
Sct.Thomas Kirke
SØNDAG 10.00
Solbjerg Kirke
SØNDAG 10.30
3871 2240
Junggreensvej 14, 2000 Frb. [email protected]
Mariendal Kirke Tlf.: 3810 7355
Nitivej 17, 2000 Frb. [email protected]
Frederiksberg Kirke
3321 3937
Frederiksberg Allé 71,1820 Frb. C
www.frederiksbergsogn.dk
[email protected]
Sankt Markus Kirke
3535 6627
Sankt Markus Allé 8, 1922 Frb. C
www.sankt-markus.dksktmarkus.sognfred[email protected]
En glad flok minikonfirmander fra et tidligere forløb.
MINIKONFIRMANDER PÅ FREDERIKSBERG
Flintholm Kirke
Søndermarkskolen og Johannesskolen
Startdato 23. oktober 14.00-16.00
I alt 10 gange med afslutningsfest midt januar
Tilmelding til sognepræst Birgitte Haahr
Tlf: 3043 2515 / mail: [email protected]
Lindevang Kirke
Primært for Lindevang Skole
Torsdage fra 1. oktober 14.00 – 16.00
Afslutning lørdag 12. december
Tilmelding til sognepræst Lisbet Kjær Müller
Tlf: 3630 4021 / mail: [email protected]
Frederiksberg Kirke & Slotskirke
Primært for Barfod Skole
Tirsdage fra 1. september 14.00-16.00
Tilmelding til kirke- & kulturmedarbejder Charlotte Falmer
Tlf: 2926 9820 / mail: [email protected]
Mariendal Kirke
Lørdagene 14., 21. og 28. november 10.00-14.00
Tilmelding til kirkekontoret
Tlf: 38 10 73 55 / mail: [email protected]
4 // Folkekirken på Frederiksberg september 2015
SØNDAG 10.30
Flintholm Kirke Forløbet fungerer lidt forskelligt fra kirke til kirke. Nogle steder
er der tale om et efterårsforløb over ca. 8-10 gange, andre
steder er det et weekend- eller forårsforløb og igen planlægger
nogle kirker en samlet uge i sommerferien.
Tjek den lokale kirkes hjemmeside eller kontakt en af præsterne,
så vil vi være behjælpelige med at formidle hvilken kirke, der
henvender sig til jeres barns skole.
Godthaabskirken
Skolen på la Cours Vej
Tirsdage fra 8. september 14.45 - 16.15
Afslutning 15. december
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Lise Leiko Yoshida
Tlf: 6161 1963 / mail: [email protected]
Sankt Markus Kirke
KONTAKT
Her inviteres børnene op i kirken efter skoletid og sammen
med præsten og evt. en kirke- og kulturmedarbejder leger sig
ind på kristendommen. Det er ikke en forudsætning at være
døbt, alle kan være med.
Hvad laver vi?
Når man går til Børnekonfirmand lærer man en masse om
kristendom og kirke på en sjov og anderledes måde. Vi går
på opdagelse i kirkens rum, prøver måske at spille på det
store kirkeorgel. Vi laver små dramatiseringer over nogle af de
bibelske kernefortællinger. Vi leger, er kreative og laver fine ting,
tager måske på udflugter og får i øvrigt altid lidt godt at spise.
HVER SØNDAG 10.00 OG TIRSDAG 14.00
ULIGE UGER I FREDERIKSBERG HOSPITALSKIRKE
Sct. Lukas Kirke
Onsdage fra 23. september 14.00-15.45
Tilmelding til sognepræst Bettina Christiansen
Tlf: 26 65 98 92 / mail: [email protected]
Hører du til anden skole eller sogn på Frederiksberg,
kontakt da en af nævnte kirker.
Frederiksberg Slotskirke
3321 3937
Roskildevej 28, 2000 Frb.
www.frederiksbergsogn.dk
[email protected]
Sct. Lukas Kirke
3535 1423
Chr. Richardts Vej 1-3,1951 Frb. C
[email protected]
Godthaabskirken 3887 0351
Nyelandsvej 51, 2000 Frb.
[email protected]
Sct.Thomas Kirke
Rolighedsvej 16, 1958 Frb. C
www.sanctthomaskirke.dk Lindevang Kirke Hattensens Allé 12, 2000 Frb.
www.lindevangkirke.dk 3537 1865
[email protected]
3886 2526
[email protected]
Solbjerg Kirke 3050 4458
Howitzvej 30A, 2000 Frb.
[email protected]
folkekirken-frederiksberg.dk