Kirkeblad 2015 sep-okt-nov - Baptistkirken i Nørresundby

Baptistkirken i Nørresundby
2015
SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER
INDHOLD:
Græshoppedøv og Gudblind...................... 3
Vort adventslys vi tænder .......................... 4
Kirkevandring og bøn ................................ 5
Menighedsweekend 9. - 10. oktober.......... 6
Peter Viskinde koncert................................7
Det sker ...................................................8-9
Shine’s sommerafslutning på Læsø……….10
Gudstjeneste om kærlighed………………….14
Præst
Annette Grarup
Hedegaardsvej 3, Em
9760 Vrå
Tlf. 22 87 46 30
[email protected]
Henv. vedr. omsorg og besøg
Elin Korsbro
Tlf. 98 25 92 43/28 11 30 97
Menighedsråd
Jens Kvist (formand)
Tlf. 98 19 20 04
[email protected]
Rasmus Brohus
Tlf. 98 13 63 68
[email protected]
Lisbeth Højbak Hagstrøm
25 77 79 14
[email protected]
Jørn Johansen
98 29 63 19
[email protected]
Elin Korsbro
Tlf. 98 25 92 43/28 11 30 97
[email protected]
Kasserer
Else Würtz Nielsen
Venøvej 2
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 74 08
Giro: 4 30 30 08
Bank: 7459-1201301
Swipp/MobilePay 53 47 13 45
[email protected]
2
Vi siger
tillykke til…
Jens Christian Johansen
har 40 års dåbsdag 7. september
Peter Johansen
har 40 års dåbsdag 7. september
Sonja Møller Larsen
fylder 70 år 27. september
Noomi Bodekær Christensen
har 25 års dåbsdag 30. september
Anni Olsen
fylder 70 år 3. november
Ellen Kunz
har 50 års dåbsdag 7. november
Kirkeblad og nyhedsbrev
Materiale til kirkeblad og kirken’s
nyhedsbrev kan sendes til:
Helle Kvist, Tlf. 98 19 20 04
[email protected]
Jørn Johansen, Tlf. 98 29 63 19
[email protected]
Distribution af kirkeblad:
Elin Korsbro
Tlf. 98 25 92 43/28 11 30 97
[email protected]
Næste nummer af kirkebladet
udkommer d. 29. november 2015
Deadline: 15. november 2015
www.baptistnsb.dk
Græshoppedøv og Gudblind
af Annette Grarup
”Gud – vi vil se dig!”– Sådan synger vi i en
lovsang. Og der er da også mange steder,
hvor vi kunne ønske, at Gud viste sig og
trådte i karakter. Og det kan ind i mellem
være nærliggende at drage den konsekvens,
at når vi ikke kan se Gud, så eksisterer han
ikke.
sin hånd.
En journalist spurgte engang den danske
fysiker og Marsforsker Jens Martin Knudsen, om han troede, vi ville møde Gud, hvis
vi en dag fik mulighed for at rejse længere
ud i rummet end til Mars. Han svarede:
”Gud skal ikke findes ude i universet. Jeg er
En ældre herre sagde med sorg i stemmen: overbevist om, at ingen kommer til at møde
”Hvor er det trist, at der ikke længere findes Gud på vej ud af et rumskib. Måske skal
græshopper”. Men det var ikke græshopper- Gud ses gennem tårer, gennem lidelse og
ne, der var forsvundet, men mandens evne sorg”.
til at opfatte de højfrekvente lyde.
I det øjeblik blev fysikeren til en vismand.
Da Yuri Gagarin - den første mand i rumFor Gud er os så nær, som tåren på vores
met - vendte tilbage til jorden, proklamere- kind.
de han: ”Gud findes ikke, for jeg så ham
ikke”. Når vi ikke kan få øje på Gud, er det Halfdan Rasmussen skriver i et lille
nærliggende at konkludere, at han ikke fin- børnerim:
des, men måske har vi vanskeligt ved at se
Den stærkeste mand i verden
Gud, fordi vi kigger det forkerte sted hen.
kan bære en flodhest i tænderne,
Brorson så Gud og Guds almagt og storhed. og løfte en sporvogn fra skinnerne,
Ikke som en hvidskægget olding et sted ude imens han klapper i hænderne…
Men sætte en blomst på et lille strå
i rummet – eller som en vældig hersker, der
og farve den vældige himmel blå
banker verdens mægtigste mænd på plads,
og skænke min søster en mælketand eller som en julemand, der opfylder alle
det evner han ikke, den stærke mand.
menneskebørnenes ønsker. Brorson så Gud
i den vrimlende skov, i fuglesangen, i havets Er det egentlig ikke en utrolig trøst, at Gud
dybe grunde, i stjerneflokken. Og han udikke gemmer sig et sted ude i himmelrumbrød: Hvad skal jeg sige ?? Hvad skal jeg
met, at han ikke viser sin magt ved at løfte
sige, når jeg ser?...Gud er større end mine
en sporvogn fra skinnerne, banke verdens
ord kan sige.
mægtigste mænd på plads, eller ved at opNår vi synes, at vi forgæves spejder efter
Gud, så må vi ikke miste modet, håbet eller
troen, for Gud er her. Ellers ville markerne
ha været golde, ellers ville blomsterne aldrig
være sprunget ud og træerne ikke blevet
grønne. Fuglesangen ville forstumme. Og vi
ville ikke få givet flere dage at leve i. Naturen viser os, at Gud stadig holder verden i
Baptistkirken i Nørresundby
fylde alle vore ønsker, men at han viser sin
magt ved at sætte blade på en nælde, farve
himlen blå, give os mælketænder og være
hos os, når livet gør ondt, og vore øjne fyldes med tårer.
Når vi bliver græshoppedøve og Gudblinde,
er det ikke ensbetydende med, at Gud og
græshopperne ikke findes!
3
Vort adventslys vi tænder...
Ja, måske tænker du, det er i lidt god tid,
men man kan jo begynde at glæde sig.
Søndag d. 29. november kl. 19.00
inviteres ALLE til en rigtig adventsfest med
koncert med Ingrid Halle, som er leder og
dirigent for vort gospelkor Shine.
Ingrid er en norsk sanger og sangskriver,
der for tiden arbejder på sin debut cd, der
udgives i 2016.
Åben Kirke står for servering og
lotteri til fordel for Frelsens Hærs
arbejde.
Annette Grarup slutter aftenen
med andagt.
Ingrids musik og tekster forholder sig til de
følelser der er forbundet med at flytte fra sit
hjemland, og skabe et nyt hjem. Melodierne
har derefter fået et tragikomisk, naivt og
melankolsk univers, præget af længsel, og
savn, løftet af Ingrids særegne stemme og
udtryk. Musikken er gennemsyret af den
nordiske tone og Ingrids norske
musikalske arv.
Koncerten vil indeholde en blanding af
Ingrids egenkomponerede numre, samt
julesange i egne fortolkninger.
Velkommen til en dejlig adventsfest!
B-møder….
Forbedergruppen har taget initiativ til at der
igen vil være mulighed for at deltage i
bedemøder i kirken.
Første gang bliver
torsdag d. 3. september kl. 19-20.
4
Herefter vil vi mødes d. 1. torsdag
i hver måned.
Vi vil bede for menigheden, for alle
aktiviteterne og for de bedeemner
Alle er velkommen !
der måtte være.
www.baptistnsb.dk
Kirkevandring
og bøn
Besøg nogle af kirkerne i lokalområdet,
bed for vores by og få en flot gåtur.
Onsdag d. 16. september kl. 17.00
Vi begynder i Lindholm Kirke
hvor der er udsendelsesandagt.
Herefter går vi langs
åen og fjorden til
Baptistkirken, hvor
der er en kort lyrikgudstjeneste med tekst
og musik af
Bjarne Nielsen,
Mads Lindholm og
Lene Brohus.
Efter dette går vi til
Nørresundby
Kirke, hvor der er
nadverandagt og
efterfølgende spisning
i kirkecenteret.
Vandringen er gratis,
spisning i
Nørresundby Kirkecenter
koster 25.00
Tilmelding til spisning:
Jørn Johansen 98 29 63 19 eller
[email protected] senest 9. september
Baptistkirken i Nørresundby
Fusion...
Det er nu mere end ét år siden, menighedsrådet fik henvendelse fra Vodskov
Baptistkirke, om vi ville være interesseret i
at arbejde frem mod en fusion af vores to
menigheder. Menighedsrådet var positivt
stemt overfor tanken, og på menighedsmødet i september 2014 var der stor tilslutning til at arbejde videre med overvejelserne.
Hen mod årets slutning var der blevet
sammensat en fusionsgruppe med underudvalg, som skulle lave forslag til, hvordan
vi kunne tænke os at være kirke, hvordan
vi kunne udbygge kendskabet til hinanden
på tværs af de to menigheder, hvordan
vores struktur kunne udformes, og
hvordan økonomien kunne håndteres.
På efterfølgende menighedsmøder har
der været orientering fra fusions-gruppen
og –udvalgene, samt været brugt tid på
debat og meningsudveksling.
I maj måned 2015 havde vi et fælles orienterings- og samtalemøde. Efterfølgende
har fusions-gruppen og -udvalgene
arbejdet videre med de indput og ideér,
der her kom til udtryk.
8. september 2015 holder vi igen et
fællesmøde, hvor den færdige fusionsplan
forelægges. De to menigheder skal hver
for sig på ét menighedsmøde i september
og ét i november godkende fusionsforslaget, for at fusionen kan træde i kraft fra
1. januar 2016.
I de sidste par måneder inden sommerferien har der i 12 hjem været holdt spissammen-arrangementer med en blanding
af deltagere fra begge menigheder. Det har
været en stor succes – man har hygget sig,
talt om liv og tro og lært hinanden bedre
at kende. I efteråret vil der igen blive indbudt til spis-sammen-arrangementer i nye
grupper. Fælleskor, seniormøder og et
øget antal fælles gudstjenester/ anledninger har også medvirket til, at vi efterhånden ikke er så fremmede for hinanden –
der fornemmes tydeligt en vilje til og et
ønske om, at vi vil hinanden og fællesskabet om at tjene Jesus Kristus.
5
Menigheds-weekend
9. - 10. oktober
på Vesterskov ved Dybvad
PROGRAM:
Fredag:
kl. 17.00 – 18.00
kl. 18.15
kl. 20.00
kl. 21.30
Ankomst
Velkomstdrink – Festmiddag
(i pausen børnefilm )
Underholdning
(ca. 20 min. fra hver menighed – historisk)
Afslutning v/Lise Willer
Kaffe + the og småkager
Lørdag:
kl. 8.00 – 9-30
kl. 10.30
kl. 12.00
kl. 13.30
kl. 15.00
kl. 15.45-16.45
kl. 18.30
kl. 19.30
kl. 21.00
kl. 21.30
kl. 22.00
Morgenmad (kaffe/the på kanden)
Gudstjeneste v/Annette Grarup
Frokost
Program for voksne v/ Bjarne Willer
Program for børn v/ Mathias Hansen
Kaffe
Program for voksne og børn fortsat.
Middag
Underholdning
Andagt med nadver v/Bjarne Willer
Kaffe og the + kage
Godnat
Søndag:
kl. 08.00- 09.00
kl. 09.30
kl. 10.30
PRIS:
Morgenmad
Oprydning
Farvel
TILMELDING
senest 20. september
til: Bodil Eriksen
Tlf.:98 29 24 91
[email protected]
For begge dage: kr. 250,00 pr voksen
kr. 125,00 pr. barn 12 – 18 år Folder med tilmeldingsblanket
Enkelt dag: 200,00 pr voksen/ 100,00 pr barn ligger i kirkerne.
Børn under 12 år gratis.
6
www.baptistnsb.dk
Peter Viskinde
Enestående mulighed for en musikalsk oplevelse i særklasse
- kirkekoncert med Peter Viskinde i Baptistkirken i Nørresundby
Søndag d. 8. november
kl. 16.00 får du
muligheden for at opleve
Peter Viskinde solo i en
akustisk kirkekoncert i
Nørresundby Baptistkirke.
Efter koncerten bydes der
på cider og tapas
– entré kr. 75,00
Baptistkirken i Nørresundby
Peter Viskinde har med stor succes
spillet en række koncerter i kirker.
Peter Viskinde, som er en af vor tids mest
spændende og alsidige komponister og
sangere, vælger sangene til disse koncerter med særlig omhu. Der er to ting, der
primært tages hensyn til i valget af sange
til kirkekoncerterne: - den store klang
man ofte har i kirkerummet, samt at
sangene har en grad af “besjælethed“.
Og som Peter selv udtrykker det:
”De af mine sange der har vist sig mest
langtidsholdbare/robuste/bedste ? - er
dem, der har skrevet sig selv. Jeg har
godt nok ført pennen og fingrene på
klaverets tastatur og således været
bindeled mellem sangen, som har svævet
i vinden, og den virkelighed jeg har
plantet den i, ved at huske den og derefter indspille den i et studie. De spirituelle
oplevelser, jeg har haft, har således altid
været, når jeg blevet ført til dem - måske
med en engel som guide. Mit bedste bud
på at sige tak for tilliden, er således at
bringe tonerne tilbage til det rum, der i
det daglige er samlingspunkt for religiøs
tænkning, oplevelse og debat.”
Billetter kan købes fra 18. oktober
ved henvendelse til Jørn Johansen
98 29 63 19 mail. [email protected]
beløbet kan betales med Mobile-
Arr.
Baptistkirken i Vodskov og Nørresundby
7
Det sker i baptistkirken...
Aktiviteter i kirken
Gospelkoret Shine
Mandag kl. 19 - 21.15
www.shine.dk
Korleder: Ingrid B Halle
Henvendelse: Lene Stoel Brohus
(formand) 98 13 63 68
Se www.shine.dk
Ad hoc-koret
Synger ved særlige anledninger.
Jørn Johansen, 98 29 63 19
25+
Jette Lykke Jensen, 21 84 05 15
Ulla Johansen 40 62 61 15
Børnekirke
Søndage med formiddagsgudstjeneste
Lisbeth Højbak Hagstrøm
25 77 79 14
Åben kirke
SEPTEMBER
Torsdag d. 3. september kl. 19-20
”B-møde” se side 4
Lørdag d. 5 september
25+ tur til Fårup sommerland
Søndag d. 6. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste med nadver,
Annette Grarup
herefter frokost ved Åben Kirke og auktion
Indsamling af Høstoffer
Tirsdag d. 8. september kl. 19.00
fælles menighedsmøde med fremlæggelse
af fusionsplanen
Søndag d. 13. september kl. 10.30
i Karmelkirken
fællesgudstjeneste, Jacob Broholm-Møller
fælleskor, m.m.
Onsdag d. 16. september kl. 17.00
Kirkevandring,
vi begynder i Lindholm Kirke, se side 5
Hver mandag kl. 14 - 16.30
Lisbeth & Bjarne Nielsen
50 99 01 74 / 25 39 00 53
Søndag d. 20. september kl. 10.30
Familiegudstjeneste fælles med Vodskov
Anne-Marie Winther
3G
GUD - GOSPEL - GO’MAD
sidste mandag i måneden
kl. 14-21
spisning kl. 18.00
Søndag d. 27. september kl. 10.30
Gudstjeneste, Annette Grarup
frokost v/ gruppe 3
med efterfølgende menighedsmøde
med 1. afstemning vedr. fusionen
Mandag d. 28. september kl. 14-21
Åben Kirke og 3G
8
www.baptistnsb.dk
i Nørresundby
OKTOBER
NOVEMBER
Torsdag d. 1. oktober kl. 19-20
”B-møde” se side 4
Søndag d. 1. november kl. 10.30
Nadver– og mindegudstjeneste,
Annette Grarup
herefter 25+ undervisning v. Annette
Søndag d. 4. oktober kl. 10.30
Nadvergudstjeneste, Kjeld Grarup
Indsamling til Teologisk uddannelse i
Rwanda og Burundi
Fredag d. 9. oktober og
Lørdag d. 10. oktober
Fælles menighedsweekend i Vesterskov
se side 6
Søndag d. 18. oktober kl. 10.30
Gudstjeneste, Annette Grarup
Indsamling til BWA
Søndag d. 25. oktober kl. 17.00
I Vodskov
”Om Lina Sandell’s liv” v/ Gunde Højris
herefter spisning
Mandag d. 26. oktober kl. 14-21
Åben Kirke og 3G
Torsdag d. 5. november kl. 19-20
”B-møde” se side 4
Søndag d. 8. november kl. 16.00
Koncert med Peter Viskinde
se side 7
Søndag d. 15. november kl. 10.30
Gudstjeneste, Annette Grarup
frokost v/ gruppe 4
herefter menighedsmøde med
2. afstemning vedr. fusionen
Søndag d. 22. november kl. 10.30
Fællesgudstjeneste, Annette Grarup
Mandag d. 23. november kl. 14 - 21
Åben Kirke og 3G a’ la julefrokost
Lørdag d. 28. november
25+ juletur
Søndag d. 29. november kl. 19.00
Adventsfest/ koncert med Ingrid B Halle
andagt ved Annette Grarup
servering og lotteri, ved Åben Kirke
se side 4
DECEMBER
Søndag d. 6. december kl. 10.30
Nadvergudstjeneste, Klaus Abildgaard
Baptistkirken i Nørresundby
9
Sommerafslutning med
Kurbadsgospel på Læsø
af Lene Brohus
Lørdag d. 13. juni
mødtes ca. 35 glade og
forventningsfulde Shinesangere på havnen i
Frederikshavn. Destinationen var Læsø,
hvor den årlige sommerafslutning skulle
finde sted. På færgen
fik de øvrige passagerer en lille smagsprøve
på korets kunnen og
blev inviteret til eftermiddagens koncert på
Læsø Kur.
Efter indkvartering på Læsø Camping gik vi
til Læsø Kur, hvor der var koncert kl. 15.00.
En del Læsø-boere og turister havde valgt at
lægge vejen forbi. Det er altid godt at dele
glæden, musikken og det gode budskab nye
steder og for nye mennesker. Og det var en
skøn oplevelse at synge i det flotte gamle
kirkerum med det smukke lysindfald.
lejet. Her blev der hygget, spist MANGE
hummerhaler og andre lækkerier, sunget,
quizzet, snakket og grinet.
Søndag vågnede vi til sol og blæst. Dagen
blev brugt til at se på Læsøs smukke natur
og seværdigheder. Nogle tog turen på
cykel, andre med bus og på hesteryg.
Midt på eftermiddagen tog vi en
noget vippende
færge hjem efter en
dejlig og oplevelsesrig weekend i
godt selskab.
Efter koncerten nød vi Læsø Kurs varme
saltbade - afslappende og aldeles
anbefalelsesværdigt ☺
Om aftenen samledes vi i et sommerhus,
som Helle (der er indfødt Læsøbo) havde
10
gospelkoret
Shine
www.baptistnsb.dk
spist MANGE
September
Regntunge skyer fra vest kommer drivende,
gir os en strålende dag.
Sjappende sjaskende drivvåde traskende
spø'r vi hvor solen blev af.
Blæsten den rusker i træer og bladene
rasler og slipper sit tag,
lander på stier og rundt om på tagene.
Det er september i dag.
Vejrudsigt melder dog at en af dagene
vil solen skinne på ny.
Skyerne trækker sig, kip blot med flagene
rundt om på land og i by.
Svalerne flyver forsigtigt fra rederne,
lander på græs rundt omkring
fodres og basker omkring ind i ruderne
før de får lært deres ting.
Snart flyver fuglene langt væk til stederne,
hvor solen varmer lidt mer',
mens vi bli'r nødt til at trække i klæderne
i dette efterårsvejr.
Dagslyset dæmpes og dagen er snart forbi.
Nu er det mørkt klokken ni.
Men når vi dyrker de ting, der er mening i
finder vi ny energi.
Bjarne Nielsen
Baptistkirken i Nørresundby
11
Glimt fra Kirken i skoven...
Søndag d. 23. august
foto Lars Jørgensen
og Bjarne Nielsen
Vejret var helt i top, da en god flok fra
Vodskov og Nørresundby holdt
gudstjeneste i skoven.
Annette Grarup holdt en børnevenlig
tale, selvom det i år ikke var børn, der
var flest af.
Vi lærte også at bede fadervor på en
ny måde, med fagter.
Den bliver sikker gentaget ved en
kommende familiegudstjeneste.
Børn og barnlige sjæle køres det
sidste stykke med traktor og vogn.
Samlet til gudstjeneste i teltet.
Gode samtaler mellem medlemmer
fra de 2 menigheder.
Heidi og mor Tove, samt alle vi andre spillede billedlotteri ”over” beretningen om den barmhjertige Samaritaner, som Annette læste for
os.
12
Medbragte medkurve blev spist,
samt kaffe og en meget stor lagkage
kom uventet på bordet.
www.baptistnsb.dk
Husk
der er
BørneKirke
når der er
formiddagsgudstjeneste
Kontaktperson:
Lisbeth Højbak Hagstrøm
tlf. 25 77 79 14
BAKKENS FOND
Jens Kvist i færd med at hænge
hænder op under paraplyen.
der har mulighed for at yde børn og unge
under 25 år og bosiddende i det tidligere
Nordjyllands Amt økonomisk støtte til
skole- og studieophold eller anden
aktivitet, hvorunder ansøgeren kan opleve det kristne livssyns værdier,
foretager næste uddeling i
november 2015.
Ansøgningsblanket kan fås hos
fondens formand:
Ole Skagen,
Vester Vittrupvej 61, 9480 Løkken
eller [email protected]
- ansøgningsfrist: 1.oktober
Menighedsrådet
holder møde
16. september
Alle vore hænder hænges under
paraplyen med navne eller tegn på
dem, vi hver især beder for og
tænker på. Paraplyen betegner, at
Gud tager os alle under sin
beskyttelse.
Baptistkirken i Nørresundby
Ting, man vil have behandlet på mødet,
skal være Jens Kvist i hænde
senest 1 uge før.
13
Gudstjeneste om kærlighed
af Bjarne Nielsen
Ved gudstjenesten 2. august havde vi
Ann Lund Wahlberg som gæstetaler i
kirken.
”Kærlighed fra Gud
er det store bud,
er det eneste, jeg ved.”...
Sådan startede mødeleder Helle Kvist
gudstjenesten med at citere det sidste vers
af den gamle bryllupssalme.
”Bliv i kærlighed
og du har Guds fred.”
sluttede Helle citatet.
Gudstjenesten igennem blev denne tråd
fulgt op igennem skriftlæsninger, fællessange, soloer af Lene Brohus, børnetale af Helle
og ikke mindst i Ann's prædiken.
De bibeltekster, der var omdrejningspunkterne var:
Mattæus kapitel 22, vers 34-40 om ”det
største bud i loven”: at elske både Gud og
sin næste som sig selv, og Paulus' 1. brev til
korinterne kapitel 13, det såkaldte
”kærlighedskapitel” om tro, håb og kærlighed, og om at størst af alt er kærligheden.
ligesom Gud elsker både dem og os, og at
den kærlighed, vi møder andre med kan
ændre vores næstes liv og hverdag.
Ann's tale rummede både alvor og humor.
Helle fik
også smilet
Ann sammenfrem, da hun
lignede to over- i børnetalen,
sættelser af kær- som illustralighedskapitlet, tion på trygden autorisere- heden ved at
de og den i ”Den være omslutStørst af alt er kærligheden
nye aftale”. De
tet af Guds kærlighed, sendte en stor rød
vers, der havde forskelligt ordvalg, kom op
stofhjerte-pude med arme på rundt i kirken
på væggen og hun kommenterede forskelle- og bad os alle om at give den en krammer.
ne. På den måde blev det kendte kapitel
belyst fra flere vinkler. Prædikenens hovedbudskab var, at vi skal elske vores næste,
Alt i alt en dejlig gudstjeneste.
14
www.baptistnsb.dk
Nyt fra BiD
Baptistkirken i Danmark’s
landskonference valgte nyt Logo efter at
forslaget fra sidste år blev forkastet.
Se mere om landskonferencen på
www.baptistkirken.dk
Temadag 3. oktober i Aarhus:
”Bibelsyn og Bibelbrug”
Der ligger folder med information i kirken.
Tilmelding inden 23. september.
Program for pensionister
og efterlønnere
Fredag den 4. september.
"Vi er alle tiggere"
ved Raymond Jensen
Fredag den 2. oktober
Af sted i egen hestevogn.
ved Erik Nielsen
Fredag den 6. november.
Hverdag på hospice.
ved Jens Kvist
Fredag den 4. december Kl. 12.00
”Julemiddag” i kirken.
Underholdning og lotteri m.m.
hver gang i
Vodskov Baptistkirke kl. 14.00
25+
25+ henvender sig til alle
unge/yngre mennesker med
eller uden børn
Lørdag d. 5 september
Mødes vi alle til en super hyggelig
dag i Fårup sommerland, med medbragt mad til grillen samt kaffe/
kage. Yderligere info:
Jette Lykke Jensen
Søndag d. 1. november
efter gudstjenesten
undervisning
v/ Annette Grarup
Lørdag d. 28. november
Juletur i skoven.
Nærmere oplysning herom her om
kan få’s hos Ulla Johansen
Baptistkirken i Nørresundby
15
Gospelkoret
SHINE
17.-18. oktober
Gospelworkshop
sammen med
Groovy Gospel m. fl.
lørdag øvelse kl. 11-18 i
Nørresundby Baptistkirke
søndag kl. 14.00 koncert
(stedet bekendtgøres senere)
31. august
28. september
26. oktober
23. november
mandag d. 26. oktober 3G med café
og koncert med Shine.
ADVENTSFEST
Gospelkoret
SHINE
søndag d. 29. november
Kl. 19.00
Koncert med
Ingrid B Halle
fra Gospelkoret Shine
andagt ved
Annette Grarup
Gospelkoret Shine ledes af
Ingrid B. Halle og holder til daglig til
i Baptistkirken i Nørresundby.
Shine betyder
“at lyse”
eller
“at skinne”.
Det hedder koret, fordi vi tror, at det er
bedre at tænde et lys end at
forbande mørket.
Vi plejer at sige til vores
korøvelse og koncerter, at vi skal gå
gladere derfra, end da vi kom. Det er
vores måde at tænde lys på – i øjnene
hos hinanden og hos vores publikum.
Læs mere på www.baptistnsb.dk
Baptistkirken i Nørresundby
Vestergade 73 — 9400 Nørresundby