Fiskeopdræt i Recirkuleret vand CO2 effekt på vækst hos laksesmolt

Fiskeopdræt i Recirkuleret vand
Fiskeopdræt i Recirkuleret vand
Produktion af ørreder ved lille friskvandsforsyning
Produktion af ørreder ved lille friskvandsforsyning
• Recirkuleret vand – hvor meget?
• Gasser, som O2 og CO2 , hvad er de for
nogle størrelse?
• Hvor optræder gasserne – kan vi
kontrollere dem i forhold til fisken?
Eksempler med døgnmålinger fra Dambrug
Produktion per år
Foder per dag 15°C
Å-vand
Grundvand
Frisk vand/dag
Power consumption
Installed Power
Investment
7,45
Comment:
Traditionel jorddam
Re. Pump
100 tons
384 kg foder
200 l/sec.
Intern recirkulating
i kanaler
100 tons
384 kg foder
35 l/sec.
350 kWh/day
15 kWh
2.500 dkk/t prod.
336 €
/t prod.
180 kWh/day
11 kWh
13.000 dkk/t prod.
1.745 €
/t prod.
Reduced growth due to
lack of oxygen
Reduced growth due to
disease from river
EuroSupport
BioMar Denmark
Fiske foder påvirker (normalt negativt)
vandkvaliteten
Growth 49 %
45 %
0,03-0,05 kg
Ammoniak
Oxygen i van d, mg/lit er
0,3-0,6 kg
Oxygen
0,2- 0,4 kg
Alkalinitet
12
11
1 00
% M æt
n in g
9
70 % M æ
tni n
8
6
54 %
42%
en- n
Ox y g
4
6% 5
0,4 – 0,8 kg
Fæ kalier
6
7
8
9
iv e au
for øk on
10 11 1 2
13 14 15
f ailures commen (some very big)
hard t o f inanace
hard t o finanace
90%
v æ ks t
om is k
udfo
50 %
f ailures commen (some very big)
Area for carbonate
80%
d r in g
16 1 7 18 19
pH og fri CO2
Digestive system
100%
70%
5
Getting better
15 min resp. time
Lack of T. Record
Carbonate System - The distribution of carbon dioxide at different pH-values
Growth 49 %
91%
g
7
Getting better
20 min resp. time
Lack of T. Record
0,2-0,4 kg
Alkalinity
0,3-0,6 kg
Oxygen
10
Digestive system
2,5 l/sec.
732 l/kg foder
750 kWh/day
50 kWh
36.000 dkk/t prod.
4.832 €/t prod.
1 kg
EcoLife 19 48 % protein
Fe rs k v a n d
14
13
15 l/sec.
4.055 l/kg foder
250 kWh/day
17 kWh
18.000 dkk/t prod.
2.416 €
/t prod.
Fiske foder påvirker (normalt negativt) vandkvaliteten
Ø rre d o g ilt -n iv e a u e r
1 kg
EcoLife 19 48 % protein
Lukket system
Indendørs
100 tons
295 kg foder
Internal disease
Various equipment
to be controlled
for cleaning the water
Control on Discharge Control on temperature
Technology well known Technology well known
2-8 hours response time 30 min resp. time
Have a Track Record
a Good Track Record
EuroSupport
BioMar Denmark
Model Dambrug
med biofilter
100 tons
320 kg foder
45 %
0,03-0,05 kg
Ammoniak
20
60%
CO2 effekt på vækst hos laksesmolt
6%
0,4 –H 0,8
kg
CO )
Faeces
Area for carbon dioxide
fraction (CO 2 and
40%
30%
2
20%
0,35 – 0,8 kg
CO2
Ammoniak NH 3 er giftigt for fiskene
Area for bicarbonate
(HCO3 - ) fraction
50%
T e m p e ra tu r , ° C
EuroSupport
BioMar Denmark
2-
(CO3 ) fraction
70%
0,35 – 0,8 kg
CO2
3
10%
0%
4
5
6
7
8
pH - Value
9
10
CO2 12 °C
11
12
HCO3- 12 °C
EuroSupport
BioMar Denmark
Højt CO 2 niveau hæmmer ørreders iltoptagelse
Ilt-niveauer i Ferskvand
14
13
Ilt i vand, mg/liter
12
Nephrocalcinosis
% Mæ
tn in
g
10
9
7 0%
Mæ tn in
g
91%
8
70%
7
6
42%
Nor
5
4
EuroSupport
BioMar Denmark
1 00
11
EuroSupport
BioMar Denmark
5
6
7
8
9
æ kst
54%
mi sk v
ø kon o
u fo r
-n ivea
mal ilt
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Temperatur, °C
1
Højt CO 2 niveau hæmmer ørreders iltoptagelse
Fiske foder påvirker (normalt negativt) vandkvaliteten
Ilt -niveauer i Ferskvand
14
13
10 0%
11
1 kg
EcoLife 19 48 % protein
Mæ
t nin g
10
Vækst 49 %
9
70% M
ætn in
g
8
Bl o t 15
ive
al ilt -n
Norm
42%
91%
om
økon
au f or
isk væ
kst
5
4
6
7
8
9
10
11
12
EuroSupport
BioMar Denmark
Dansk Dambrug
Length
60
5 air-lift pc.
15
16
17
18
19
Water dept
1,2
5 air-lift
15 Grad
18 Grad
88 kg/m3
58 kg/m3
38 kg/m3
287,4 t Fish
189,2 t Fish
125,2 t Fish
81,5 t Fish
Winterproduction
2858 kg E19
Rainbow Trout
and Oxygen53,6
Levels
65,7 kg O2/hour
kg O2/hour
Summerproduction
1,18%
1,30%
1,24%
2235 kg E19
1622 kg E19 1010 kg E19
41,91 kg O2/hour
30,4 kg O2/hour
10 mg/l
8 mg/l
261
0,9
Production per year
1 00 % Sa tu
rati on
02 supply
1016
t/year
829 t/year
648 t/year
470 t/year
Water
through chanels
O2 outleflow
t for
6 mg/l
600Growth
l/sec.
4 mg/l
m3
6° C
EuroSupport 137 kg/m3
BioMar Denmark
600 l/sec.
9 °C
8,3 cm/sec.
12 °C
133 kg/m3
88 kg/m3
8,3
15 °cm/sec.
C
18 °C
58 kg/m3
06-se p
07-se p
08-se p
09-se p
293 t/year
0,45 kg O2/kg foder
600 l/sec.
600 l/sec.
600 l/sec.
8,3 cm/sec.
8,3 cm/sec.
8,3 cm/sec.
38 kg/m3
Masse
Fylde
Kg/l
correction t
correction
P
Opløselig
hed
Diffusitet
Henry
konstant
ved 0° C
°C
mm Hg
Nl/l ved
15° C
m2/s ved
11 °C
mg/l.mm
Hg
15
760
Ilt
1,4295
1,3549
1,4295
0,0342
1,60 10-9
0,06650
Kvælstof
1,2508
1,1855
1,2508
0,0168
2,16 10-9
0,02793
Fri CO2
1,9780
1,8748
1,9780
1,019
1,60 10-9
2,66000
Ammoniak
0,7720
0,7317
0,7720
778
EuroSupport
BioMar Denmark
Ørreders oxygenbehov
Temperaturens indflydelse
Munkbro Dambrug
15
°C
70%
ov
er
60%
atu
re r
50%
pe
r
40%
Te
m
Ændret oxygenbehov, %
05-se p
og 760
mm Hg
18,9 kg O2/hour
14 mg/l
12 mg/l
04-se p
Gas karakteristika
Dansk Dambrug
12 Grad
O2 demand
11
10
432 m3
9 Grad
0,99%
Åvand
re
12
03-se p
133 kg/m3
0,79%
3502 kg E19
14
EuroSupport
BioMar Denmark
6
296,5 t Fish
s su
p re
L ow fus o r
d if
15
6%
0,4 – 0,8 kg
13
Faeces
20
137 kg/m3
Feed/day
m3
14
With
6
Biomass in tons
Density
m3
13
Temperatur, °C
Belufter
16
0,35 – 0,8 kg
CO2
5
Dam uden belufter
17
45 %
0,03-0,05 kg
Ammoniak
70%
54%
CO2 measured Gl. Ørbæk Fish F arm
Digestive system CO2
18
st
vere ti lv æk
esul tere i la
m g CO 2/l r
7
6
0,2-0,4 kg
Alkalinitet
0,3-0,6 kg
Oxygen
CO 2 , mg/ l
Ilt i vand, mg/liter
12
30%
20%
10%
0%
-10%
+ 3°C per
solskinsdag
-20%
-30%
-40%
-50%
-6 -5 -4 -3
-2 -1
0
1
2
3
4
16 kanaler for 8 l/sec.
Kegler for fækaliefæ lde, trommelfilter
dyb air-lift og lav tryksdiffusor
5
Temperaturændring, °C
EuroSupport
BioMar Denmark
EuroSupport
BioMar Denmark
2
Munkbro Dambrug
Munkbro Dambrug
Vandflow: 350 l/s
Vandflow: 350 l/s
110%
14
Efter dyb brønd
6 m3luft/min ved 6,5 kW
Temperatur
Iltmæt ning målt , %
90%
80%
13
100%
12
90%
11
Udløb damme
Før lavtryks diffusor
70%
14
Efter dyb brønd
6 m3luft/min ved 6,5 kW
10
3
1500 m luft/time ved 5 kW
60%
9
O2 for lav FQ
50%
Iltmæt ning målt , %
100%
110%
13
Temperatur
12
80%
11
Udløb damme
Før lavtryks diffusor
70%
10
3
1500 m luft/time ved 5 kW
60%
9
O2 for lav FQ
8
50%
7
40%
8
Iltstress
v/høj udfodring og høj temp
40%
0 kg
30%
09-jun
10-jun
Bio-Optimal START
235 kg
227 kg
11-jun
12-jun
240 kg
13-jun
243 kg
14-jun
6
16-jun
15-jun
EuroSupport
BioMar Denmark
0 kg
30%
09-jun
10-jun
Bio-Optimal START
235 kg
227 kg
11-jun
12-jun
240 kg
13-jun
7
243 kg
14-jun
15-jun
6
16-jun
EuroSupport
BioMar Denmark
Munkbro Dambrug
Vandflow: 350 l/s
110%
14
Efter dyb brønd
100%
6 m3luft/min ved 6,5 kW
13
Temperatur
12
Udløb damme
Før lavtryks diffusor
70%
1500 m3 luft/time ved 5 kW
60%
O2 for lav FQ
11
I lt f orbru g: 130 kg/ d øg n
80%
I lt fo rbru g: 90 k g/ dø gn
Ilt mæt ni ng mål t, %
90%
10
9
50%
8
Iltstress
v/høj udfodring og høj temp
Bio-Optimal START
0 kg
227 kg
235 kg
40%
30%
09-jun
10-jun
11-jun
12-jun
240 kg
13-jun
7
243 kg
14-jun
6
16-jun
15-jun
EuroSupport
BioMar Denmark
EuroSupport
BioMar Denmark
mg CO2 /l
20
18
16
14
12
10
8
6
22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul 03-jul
EuroSupport
BioMar Denmark
CO2
CO2efter
efterafgasning
afgasning
CO2
CO2 efter
efter fiskene
fiskene
Døgnmålinger på Ilt og CO2
22
• Eksempel på udfodring af 240 kg Bio-Optimal START per
døgn. Udfodringen svarer til 2 % foder, hvor CO 2
belastningen er målt til maksimalt 12 mg CO 2 /l og
iltforbruget er målt til 90 kg O 2 per d øgn.
• Der optræ der iltmangel ved temperatur over 12,5 °C. Den
øgede aktivitet under iltstress resulterer i at iltforbruget
stiger til 130 kg O2 /døgn (+ 45%)
• pH er målt til 7,3 og total ammonium til 3,6 mg/l (kl. 14.00) .
Kritisk niveau er omkring 8 mg NH4-N/l. Det er derfor en
god ide enten at tilføre mere ilt til anlægget eller reducere
biomassen til de 12 tons (som anlægget er dimensioneret
til), så optimal udfodring kan fastholdes også ved høje
temperaturer.
EuroSupport
BioMar Denmark
3
En høj udfodring giver god
foderøkonomi
Udnyttelse af foderenergien
48 %
42 %
Main tenan ce
E nergi i Fod er, M J
20,0
15,0
• Det er ret simpelt!
ce s
Fa e
Urin e
Growth
Heat
Loss in Weight
Movement
0,0
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Foder Niveau
EuroSupport
BioMar Denmark
Value of Growth
Growth 2006 and 2006 w/infectious disease
2,65 Dkk /kg
350
10,0
5,0
• Fodring af fisk i
kanaler frem for i jord
damme giver
forbedret udnyttelse af
foderet og sikrer øget
tilvækst
0,7
0,8
0,9
1
• Men! Fiskedræ ber i
Juli betyder tab af
vækst og øget
omkostninger. Fiskene
kan fø rst leveres 2
måneder senere.
300
Gro wth in g ram
25,0
250
200
150
100
50
0
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
BioMar Foder tabel
EuroSupport
BioMar Denmark
4