Mogenstrup Posten nr. 5 2015

1
Mogenstrup Posten
Nr.: 5 2015
Indhold:
Fra redaktøren
Hundekonkurrence i Mogenstrup
Munter Mandag
Julefrokost i forsamlingshuset
Bankospil
Lejlighed udlejes
Støt Mogenstrup IF
Nyt fra Søstjernen
Nyt fra Søhestene
ØSB udlejer
Opfordring/efterlysning fra Søstjernen
Sæt kryds i kalenderen
Nyt fra ØSB
Borgermøde
Gymnastikprogram 2015/2016
Familiesvømning
2
3
4
5
5
5
6
8
10
11
12
12
13
14
15
16
Kalenderen
Klubliv
Kontaktliste
17
19
20
Søhestene ude at skubbe til rundballer
Læs mere om…
- Nyt fra ØSB
- Nyt fra Søstjernen/Søhestene
- Borgermøde
… og meget mere
2
Mogenstrup Posten
hvortil færdigt materiale kan sendes
pr. mail (word
wordword-filer) eller maskinskrevet eller på cd/USB-stik.
Fra Redaktøren
Det er blevet efterår ifølge kalenderen og alle efterårs
aktiviteterne begynder lige om hjørnet.
Dette nummer af Mogenstrup Posten er på gaden en
uge før tid, da der er kommet nogle vigtige datoer til
kalenderen siden sidst, derfor er det muligt at jeg ikke
har fået alt med denne gang.
Der bliver afholdt Borgermøde i Forsamlingshuset den
14. september kl. 17 angående flygtninge. Der er tilmelding den 15 september til fællesspisning i forbindelse med arbejdsdagen den 18. september og så er der
arrangeret en Hundekonkurrence den 26. september.
Billeder er velkomne, helst gode lys/
mørke kontraster og som en JPG-fil.
Håndskrevet materiale skal indleveres
i god tid før deadline til:
Med venlig hilsen
Mette Salkvist
Fællesbladet for Mogenstrup
og omegn.
Redaktion og opsætning:
Mette Salkvist, Tingvej 57,
Mogenstrup
Tlf.: 25140274
Mailadresse: [email protected]
Mette Salkvist,
Tingvej 57, Mogenstrup
eller
Anette Bak Pedersen
Dueholmvej 3, Trandum
Tlf.: 9754 7337
Mogenstrups Hjemmeside
www.mogenstrup.dk
Deadline for kommende numre:
Nr. 6
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
6. nov. (MIF)
8. jan. (ØSB)
4. mar. (MIF)
6 maj (ØSB)
24. jun. (ØSB)
3
Hundekonkurrencer i Mogenstrup
Vi skal sige
farvel til de
sidste varme
sommerdage.
Efteråret banker på døren, men vi bliver ikke bedrøvet.
Her i Mogenstrup, er der altid en god anledning for at komme sammen og have nogle
sjove indtryk. Denne gang er der mulighed
for sammenkomst af ikke kun beboerne i
vores by, men også af deres kæledyr.
Den. 26 september kl. 10 ved skolegården
finder en udstilling sted med mange sjove
konkurrencer til vores bedste venner og deres ejere.
Vinderne vil modtage værdifulde præmier.
Alle er velkomne, og alle kan deltage i konkurrencen.
Medbring selv drikkevarer.
Vi ses.
Med venlig hilsen
Anastasiia, Tingvej 27
4
Kære seniorer så er munter mandag tilbage.
Holdet for dig der kan finde dit indre legebarn og konkurrence-gen frem. Dig der gerne
vil spille Hockey, Ringo, Bowls og andre småspil.
Mød op til disse forrygende og fornøjelige muntre mandage i Sevel hallen.
Vi starter igen
mandag
den 21. september 2015 kl. 9.30 — 11.30
Som sædvanlig starter vi med kaffe og sang, hvorefter vi går i hallen og får rørt musklerne, også lattermusklerne.
Kun 30 kr. pr. gang
Håber at se rigtig mange seniorer fra Mogenstrup.
5
Traditionel Julefrokost
Lørdag den 12. december 2015
I Mogenstrup Forsamlingshus
Menu: julebuffet
Musik: Lars Norden
Tag naboer og venner med.
Tilmelding: Gunnar 97544060 eller
Per 61751226
Bankospil
I Mogenstrup Forsamlingshus
Tirsdag d. 6 oktober — 3 November - 1
December - 2 Februar - 1 Marts
Alle dage kl. 19.00
20 gode gevinster
Egne plader må benyttes
Lejlighed udlejes på Tingvej 66c
Lejligheden er på 73 m2 + depot m/dejlig
have og terrasse, udsigt til marker.
Henvendelse på tlf. 2929 2620
Hilsen Øster Sogns Udvikling
6
Medlem af Mogenstrup IF
På opfordring af nogle af Mogenstrups
borgere tilbyder MIF
Passiv medlemskab
50,- pr. person
Indbetales på konto nr. 7383
5010200044
(Husk at notere navn ved indbetaling)
STØT MOGENSTRUP IF
Hver gang du handler i Plus Office i Skive
Du skal bare oplyse denne kundenummer : 140254
For så får Mogenstrup IF 10% af dine
køb. Bemærk der kan kun betales kontant
på dette nummer. Tænk på os næste gang
du køber ind til fest eller andet.
Hilsen
7
8
Nyt fra Søstjernen
Den 1. august skete der en væsentlig ændring i Søstjernen, som lokale kræfter i flere
måneder havde arbejdet frem imod. Søstjernen er nu takket været den store indsats
blevet en 0-6 års institution, og vi har pt. 11
vuggestuebørn og 17 børnehavebørn, så det
giver masser af liv i huset. Der er blevet
ansat personale til børnehavegruppen, som
er sammensat af både kendte og nye voksne. Vi synes, at vi er kommet godt i gang
og er ved at have fundet frem til en dagsrytme og et samarbejde i hverdagen, som tilgodeser både store og små.
Der har været afholdt arbejdsdag i august og
med forældre og søskende til børn i Søstjernen. Vi havde været heldige at ramme en
dag med solskin og varme, og der blev arbejdet effektivt med de planlagte arbejdsopgaver inde og ude. Vi sluttede af med aftensmad ved bålhytten efter en rigtig vellykket og hyggelig dag. Tusind tak for hjælpen
til alle, der har bidraget på den ene eller den
anden måde denne dag samt de mange
andre dage i forbindelse med opstart af børnehavegruppe i Søstjernen ☺
Den næste arbejdsdag er planlagt til d. 18.
sept., og den er fælles for hele byen.
Vi har med vuggestuebørnene tradition for
at have høsttema efter sommerferien. Det
handler både om høst på marker men også
9
om høst af frugt og grøntsager og at smage
og bruge ting, vi høster/indsamler. Der er fx
blevet lavet fine efterårsglas med ting, børnene selv har været med til at samle ind. Vi
har taget kartofler og gulerødder op i højbedet, kogt dem og smagt på kartoffelmadder.
Holstebro har sendt et materiale ud til alle
daginstitutioner i kommunen med ideer til
”Rumlerier”. Det er en fortsættelse af et
projekt om leg, bevægelse og kostforslag,
kommunen kørte for ca. 1½ år siden. Vi vil i
de følgende uger arbejde med de ting fra
projektet, som kan tilpasses til vuggestuebørnenes alder og udvikling, og nogle ting
samarbejder vi med Søhestene om.
Den 10. sep. er der ”Små synger sammen”
- en tilbagevendende tradition, hvor alle
institutioner i Danmark opfordres til at synge
med. Årets tema er venner. Vi markerer da-
10
gen ved at synge sammen med børnehavebørnene.
Hilsen
Nyt fra Søstjernens børnehavegruppe
Søhestene
Søstjernens nye børnehave afdeling har vi
valgt at kalde Søhestene. Her hos Søhestene
har vi 17 børn (18 pr. 1. oktober) Og 2 nye
pædagogmedhjælpere: Jeppe på 19 fra Holstebro og May på 32 fra Skive. Af gamle
ansigter møder man Simone (fra Blæksprutten) Solveig Rasmussen og Tove Ehmsen har
også timer i børnehaven. Man møder også
Jannick (Som siden November 2014 har
været i arbejdspraktik i Blæksprutten og nu
ved Søhestene) samt Blækspruttens gamle
vikarer kan man også være heldig at støde
på ☺
Vi har været i gang i godt en måned nu og er
ved at have fundet os tilrette. Vi har nydt
vores dejlige omgivelser og vejret. Vi har
været rundt og vise Jeppe & May: Hindbærskoven, besøgt Flemming (op til flere gange,
for her sker aldrig det samme, 2 besøg i
træk), været ved Åen, hvor vi fandt en spidsmus, som vi tog med hjem og begravede
(ved siden af den fugl vi begravede kort før
sommerferien)
Nu er september oprundet, og den byder på
fejring af fødselsdage, teatertur for de 4 + 5
årige. Vi laver dagligt ”Rumlerier” Et projekt
Holstebro har sendt ud til alle kommunens
institutioner, som byder på forskellige fysiske
aktiviteter, samarbejdsopgaver, masser af
smagsoplevelser i form af forskellige slags
11
mad, hvor de fleste ting kan laves over bål
☺
Vi skal også fejre ”Små synger sammen”
dag d. 10 september sammen med vuggestuen. Det er en tilbagevendende tradition
for alle landets institutioner, og årets tema
er: Venner ☺
Vi byder efteråret velkommen!
Mange hilsener Søhestene
ØSB udlejer
Flagalle
300,- kr. for medlemmer
400,- kr. for ikke medlemmer
Farvede LED lyskæder pr. døgn
75 kr. for medlemmer
130 kr. for ikke medlemmer.
Desuden har vi projektører, samt spejderkasser.
12
Opfordring:
Brug låget kampagne
Der findes en mulighed for både at tænke
på miljøet samt tjene penge til institutionen,
så i Søstjernen starter vi en indsamling af
plastiklåg fra mælk og andre mælkeprodukter. Vi håber, at I har lyst til at hjælpe os!
Om I kommer med 1, 12, 27, 500 eller
… , så bliver vi glade.
- På forhånd TAK
Efterlysning:
Ligger du inde med et tørkloset, som bare står og
samler støv? - Så aftager vi
den gerne ☺
Sæt kryds i kalenderen
Mogenstrup If holder træner
og medhjælper fest den 23
oktober.
Turen til Baboon City er den
15 november. Hvor alle vore
børne medlemmer inviteres
gratis med, når de har betalt
en kontingent til MIF. Forældre / søskende er også
velkommen, mod selv at
betale indgangs billet.
Hilsen
13
Nyt fra ØSB.
Dejligt at mange har fornøjelse at aktivitetsområdet. Vi er meget spændte på, hvad der
kommer til at ske med skolen og dens
grund. I den forbindelse har vi indsendt materialeliste til den advokat, der bestyrer boet, så han ved, hvad ØSB ejer.
Ligeså har Seniorerne, MIF og Kultursamvirket gjort. Heldigvis er det stadig muligt at
benytte pigetoiettet og klublokalerne til at
holde møde i.
Udfordringen for os i lokalområdet bliver nu
at samles på andre måder, end vi hidtil har
gjort på skolen og vi håber at fællesskabet
kan fortsætte, måske endog styrkes. Det er
op til os alle sammen.
I hvert fald gør vi, hvad vi kan for at samarbejde på tværs af foreninger og for at holde
alle opdaterede, via hjemmeside og plakater.
-Hjemmesiden skal ændres så Hjelm Hede
Friskole-delen slettes, men først vil vi give
jer mulighed for at downloade fotos fra Friskolens del, som lukkes ned i oktober.
Hjemmesiden kan stadig findes under www.
mogenstrup.dk og der kommer ofte nyheder
på facebook også. Se f.eks. også på hjemmesiden, hvad ØSB udlejer, hvis det kunne
have interesse.
Det er f.eks. også her, vi har reklameret
med den fælles arbejdsdag fredag den 18.
september kl. 15 til 18., hvor man kan bidrage med opgaver til fælles gavn. Der er
tilmelding i Søstjernen eller til Tove på
26128160 for fællesspisningen senest tir.
den 15. september
-Der er flyttet rigtig mange nye til Mogenstrup, de har fået velkomstfolder, husk at
kontakte Hanne Kirkegaard, når du får nye
naboer.
-Vedr. nedrivning af Den gl. Brugs;- vi venter
på afklaring efter, at ejer er gået konkurs,
det er kommunen der arbejder på sagen.
Til slut vil jeg opfordre til at hver især tænker over, hvordan vi kan komme videre i
vores landsby, f.eks. holder vi som planlagt
et samarbejdsmøde på tværs af foreningerne den 29.september, hvor man kan bidrage til dagsorden, ved at henvende sig til
mig.
Venlig hilsen
Øster Sogns Beboerforening,
v/Anette Bak Pedersen.
14
15
Første træning GRATIS derefter tilmelding via MIF
Gymnastikken er i samarbejde med Sevel IF og foregår i Sevel Hallen.
16
Familiesvømning
I Vinderup Svømmehal
25. september kl. 1919-20
19--20
30. oktober kl. 19
19--20
27. november kl. 19
19--20
18. december kl. 19
Tag familie og venner med til leg og sjov.
10,-- pr. person
Pris kun 10,
17
r
Septembe
et
mlingshus
a
rs
o
F
i
. MIF
0
e kl. 17.0
evel Hallen
d
S
ø
i
rm
5
e
.1
rg
9
o
14 . B
6.00-1
. MIF
pstart kl. 1
o
re
e
evel Hallen
g
S
n
i
ri
p
5
s
.1
re
0
to
15 . S
19.15-2
Opstart kl.
s
s
e
n
it
F
om
15. Ballro
et.
issionshus
M
i
t
s
fe
st
16. Hø
en
Hallen. MIF
e. Søstjern
l
d
e
ø
v
m
e
S
re
i
ld
0
-15.3
16. Foræ
kl. 14.30
rt
ta
. MIF
s
p
o
t
e
hold
evel Hallen
s
S
n
i
o
ti
5
o
.5
M
.
6
16
MIF
6.00-1
vel Hallen.
pstart kl. 1
e
o
S
r
I
e
p
5
p
.5
lo
7
g
.00-1
16. Sprin
start kl. 17
p
MIF
o
rn
a
b
r/
o
el Hallen.
v
e
S
I
5
.1
16. Far/m
.00-19
n. MIF
tart kl. 18
s
p
o
r
e
s
Sevel Halle
u
i
d
fi
5
g
.4
n
ri
0
p
-2
S
16.
19.15
MIF
opstart kl.
n
e
tt
e
el Hallen.
ll
v
a
e
b
S
e
i
k
s
0
læ
.0
F
16.
.30-20
tart kl. 18
s
p
o
g
in
n
træ
re
17. Styrke
g Alle and
o
n
e
rn
e
tj
s
-plads.
sdag. Sø
el kirkes p
v
e
S
a
fr
2
18. Arbejd
ng kl.1
l Fur. Afga
ti
r
tu
e
n
g
19. So
e.
rådet
ndum Kirk
ra
T
i
0
.3
0
Menigheds
kl. 1
m/frokost
te
s
e
n
je
st
d
20. Gu
rådet
Menigheds
Fodboldbilleder fra Rønbjerg festuge
18
n. MIF
i Sevel Halle
5
.1
1
September
-1
0
.3
art kl. 9
MIF
andag opst
m
r
te
n
u
l kl. 19-20.
a
M
h
e
m
21.
m
ø
v
derup S
mning i Vin
ø
sv
ie
il
m
a
0
F
25.
gården kl. 1
le
o
sk
i
ce
n
onkurre
ØSB
26. Hundek
rne kl. 19.
e
g
in
n
re
fo
l.
ejdsmøde m
29. Samarb
Oktober
huset
forsamlings
i
rsam9
1
l.
k
il
l. 19.30 i fo
k
w
o
n
06. Bankosp
n
ø
R
Jakob
lhistorier v/
e
ib
b
e
k
rs
a
07. B
ådet
Menighedsr
lingshuset,
ingen
9. Jagtforen
l.
k
t
g
a
rj
e
v
18. Stø
et.
Missionshus
21. Møde i
t. MIF
dhjælperfes
e
0. MIF
m
g
o
r
e
n
ehal kl. 19-2
m
23. Træ
m
ø
v
S
p
Vinderu
svømning i
ie
il
m
a
F
.
0
3
t
November
amlingshuse
rs
fo
i
9
1
l.
il k
03. Bankosp
et.
Missionshus
i
e
d
ø
M
6.
.
4
0
p Posten nr.
u
tr
s
n
e
g
o
M
e for
06. Deadlin
r i uge 47)
(Udkomme
Fodboldbilleder fra Rønbjerg festuge
19
Vi har også lavet en aftale med Club SportiKlubliv Danmark er gratis for klub og med- gan
lemmer og andre der vil støtte Mogenstrup Her skal i henvende jer i butikken, og få et
medlemskort. Så vil både kunden og MoIF.
Man kan gå ind på www.klublivdanmark.dk genstrup IF , opspare nogle point hver gang
man handler.
og læse mere om det.
Vi har lavet en aftale med Sportigan i Vinde- SÅ SKYND JER AT BLIVE OPRETTET OG STØT
MOGENSTRUP IF
rup .
I skal gå ind på klubliv og oprette jer selv
PÅ forhånd tak
der med jeres Visa / Dankort, så når i køber
sportstøj i Sportigan i Vinderup, og betaler
med Visa / dankort vil Mogenstrup IF få
tildelt nogle sponsorkroner.
Klubliv / Club Sportigan
Hjertestarter i Mogenstrup.
Nina Andersen, Hjelmvej 3, Tlf. 97472288
Henk Jan Hobbelt, Hjelmvej 1, Tlf. 97544646
Tove Ehmsen, Tingvej 14, Tlf. 97544060
Ketty Dueholm, Tingvej 52, Tlf. 97544164
Morten Hygum, Tingvej 35, Tlf. 26837943
Hjertestarteren er registeret på www.hjertestarter.dk ,
så alarmcentralen kan se, hvor den nærmeste hjertestarter hænger og hvem, der kan kontaktes i tilfælde
af behov.
Med venlig hilsen
ØSB
Hjertestarteren hænger i smedens fyrrum,
(det gamle frysehus), Tingvej 14.
Har du brug for hjertestarteren, så ring til en af de
nedenstående navne, de har fået kursus i brug af
hjertestarteren:
Anders Borg, Åglimt 57, Tlf. 97544127/40208328 Klip evt. denne rubrik ud og ha´ den et synligt sted.
Anni Borg, Åglimt 57, Tlf. 97544127/30325897
Lisbeth Enevoldsen, Tingvej 12, Tlf. 5195 8896
20
Kontaktliste:
Idrætsforeningen: Tove Ehmsen 2612 8160
Beboerforeningen: Anette Bak Pedersen 9754 7337 Udvalg under idrætsforeningen:
Søstjernen: Tina Stilling Pilgaard 4168 7466
Fodbold: Tove Ehmsen 2612 8160
Håndbold: Tove Ehmsen 2612 8160
Jagtforeningen: Lasse Jørgensen 2857 9796
Multiidræt/Boldlege: Anja Jensen 4112 6282
Øster sogns udvikling:
Gymnastik: Ditte Thimm 2088 8381
Svend-Erik Kirkegaard 2929 2650
Badminton: Tanja Korsgaard 2532 4477
Mogenstrup Seniorklub: Holger Kudahl 9754 4052
Tennis: Tanja Korsgaard 2532 4477
Forsamlingshus: 6172 5440
Volley: Anja Jensen 4112 6282
Udlejning: Inge Thimm 6077 4059
Menighedsråd: Else Hansen 9754 4116
Trial: Tove Ehmsen 2612 8160
Myretuen (3-13år): Per Larsen 9754 4143
Cross fit: Morten Hygum 2683 7943
Ældremøder: Anna Marie Møller 9754 4114
Familieaktiviteter: Michael Klasen 5081 5842
Munter mandage: Margit Bugge 6048 9042
Missionshuset: Jørgen Nielsen 9754 4091
Fest i Sevel: Sara Noppenau 2283 5609
Sportsuge: Jan Svendsen 4083 0284
MIF hjemmeside: Morten Hygum 2683 7943