Viby Skole Kære elever, forældre og medarbejdere Mandag den 3

Kære elever, forældre og medarbejdere
Mandag den 3. august tiltrådte jeg som skoleleder på Viby Skole. På en tidlig morgen og
på en dejlig varm sommerdag, mødte mit
syn de flotte gamle bygninger, idyllisk beliggende mellem flotte store træer, kirke og i
kuperet terræn. Stemningen blandt medarbejderne var positiv og gensynsglæden ved
at se hinanden efter ferien var enorm. De elever som startede i SFO var både
glade og nogle meget spændte på det nye.
Jeg har min baggrund i skoleverdenen, og har siden 2012 været ansat som
viceskoleleder på Højvangskolen i Horsens, og var under implementeringsfasen af skolereformen i 2014 konstitueret skoleleder i 11 måneder. Derudover
har jeg været viceskoleleder/souschef på Sødalskolen i Viborg Kommune,
lærer på Karup Skole, og timelærer på Gudenådalens Ungdomsskole. Jeg har
arbejdet med skoleledelse siden 2007, været folkeskolelærer siden 2003, og
har ledelseserfaring fra anden sammenhæng siden 1997 som tidligere reserveofficer i forsvaret.
Reformen har skabt store forandringer i folkeskolen, og i den nuværende
realiseringsfase opleves det hos alle skolens aktører, både forældre, elever,
medarbejdere og omgivende samfund. Selvom der er udfordringer, er jeg
meget positiv overfor den udvikling der er sat i gang. Jeg er optaget af en
elevcentreret ledelsestilgang, hvor fokus rettes mod skolens kerneydelse læring og trivsel. Elevernes læring, trivsel og dannelse er udgangspunktet for alt
skolens arbejde, og er det som skole, elever og forældre skal arbejde sammen om.
I efteråret 2014 var jeg heldig at komme med på en læringsrejse til Ontario i
Viby Skole
Den 9. august 2015
Kirkevej 2
8260 Viby J
Telefon:
8713 9160
E-post:
[email protected]
Hjemmeside:
www.viby-skole.dk
Viby Skole
www.viby-skole.dk
Canada, som netop har dannet baggrund for den danske skolerefom. Rejsen
skabte stor inspiration for arbejdet med udviklingen af den danske folkeskole,
selvom der kulturelt er store forskelle på de to lande, kan man ikke se bort
fra, at Ontario har skabt nogle flotte resultater gennem målstyret læring, dataopsamling og datainformeret ledelse. Netop den elevcentrede ledelsestilgang vil i en dansk sammenhæng kunne være med til at danne struktur og
retning for både medarbejdere, elever og forældre.
Privat bor jeg i Gjessø ved Silkeborg sammen med min kone og vores tre
børn. I min fritid dyrker jeg idræt, især løb, orienteringsløb og mountainbike.
Jeg nyder også fritiden sammen med min familie og mine venner.
På medarbejderfronten, har Viby Skole fra august fastansat Razeli Maja Nielsen og Sylvester Røn Winkel. Begge var vikarer i forrige skoleår, og Razeli
begynder som kontaktlærer i 7.a med fagene dansk, historie og idræt, mens
Sylvester begynder som kontaktlærer i 1.a, med faget matematik, samt som
naturfagslærer i 8.d. Tillykke med ansættelsen til begge to.
Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet med Jer alle sammen, og ønsker
Jer en god opstart her i august måned. Kig forbi kontoret og hils på mig ved
lejlighed.
Med venlig hilsen
Henrik Kallestrup
Skoleleder Viby Skole