Nyhedsbrev April 2015

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: [email protected] Hjemmeside: www.laugekoch.dk Nyhedsbrev April 2015
Så nærmer påsken sig. Mange børn har helt styr på, hvor mange dage de har fri. Andre glæder
sig til at være i Alexandrines Børnehave, og se hvad der gemmer sig af spændende legetøj på
deres reoler.
Enkelte har også delt med hinanden, hvad der skal ske. Nogle børn skal i sommerhus, andre
skal besøge bedsteforældre og atter andre skal ud at jagte påskeæg.
Vi håber, at I alle får nogle dejlige dage sammen i familierne og glæder os til at høre børnene
fortælle om deres oplevelser, når vi alle er tilbage igen.
Børn og personale:
For et par uger siden sagde vi farvel til Smilla, som skal starte i en integreret institution, hvor
også hendes lillebror skal gå. Den 1. april skal vi sige farvel til Maja som har været heldig at
få en plads i en børnehave i Viby, hvor hun bor. Vi håber, at de begge bliver glade for de nye
steder, og at de har lyst til at kigge forbi og fortælle hvordan det går.
Efter påskeferien skal vi byde velkommen til Noah og Max, som begge er 3 år. Noah har
allerede besøgt os et par gange sammen med sine forældre. Max kender vi også allerede, da
han er lillebror til Miklo, og de to brødre glæder sig til at skulle gå i samme børnehave.
D. 16/4 skal vi sige goddag til søstrene Jasmine og Salma. Jasmine bliver snart 6 år og Salma
bliver snart 5 år. Til maj byder vi velkommen Lise, som er 3 år.
Vi håber, at I og jeres børn som sædvanligt vil være med til at tage rigtigt godt imod alle de
nye børn, så vi sammen kan give dem en rigtig god start i Lauge Koch.
D 2/3 vendte Sussi tilbage efter endt barselsorlov. I den periode hvor Sussi har været væk fra
børnehaven, er der kommet mange børn til Lauge Koch. Sussi har dog meget hurtigt fået et
godt og tæt forhold til de børn, som var nye for hende. Mens det har været et glædeligt
gensyn med de børn, som hun allerede kendt inden sin barsel. Sussi har især kompetencer
inden for arbejdet med at inkludere børn med særlige behov, og det er lærerigt for os andre at
kunne drage nytte af hendes store viden på området.
I perioden fra 16/4 til og med 30/6 2015 har vi fået tilført nogle ekstra personaleressourcer.
Vi er så heldige, at Martin har sagt ja til at være noget mere i huset i denne periode. Det
betyder, at Martin hver uge fra midt i april vil være i Lauge Koch fra mandag til torsdag.
Fra og med d. 17/4 og 2-3 uger frem vil Brit være sygemeldt. Brit skal opereres for en skade
på menisk i det ene knæ. Vi arbejder og håber på, at det er muligt at få den samme vikar
igennem hele perioden.
Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: [email protected] Hjemmeside: www.laugekoch.dk En præsentation af vores studerende Christian
Jeg har fået lov til at skrive et lille stykke i månedens nyhedsbrev. Nu har jeg været i
børnehaven i knap 2 måneder og jeg føler at jeg er faldet rigtig godt til. Både børn,
personale og jer forældre har taget godt i mod mig. Det slog mig for nylig, at jeg
aldrig har fået hængt en seddel op i institutionen med lidt basis viden omkring mig,
hvilket pinte mig en smule, så nu får i det her i stedet:
Jeg hedder Christian Stærk Christensen, er 26 år gammel og er i gang med min
sidste praktik på pædagoguddannelsen. Jeg læser på Peter Sabroe, og er rigtig glad
for den uddannelse jeg er i gang med. Jeg har boet i Aarhus i knap 5 år, men
kommer oprindeligt fra en lille by udenfor Randers. Jeg har tidligere læst et år på
lærerseminariet, men fandt ud af at det ikke var den rigtigte retning for mig, så valgte
i stedet at gå af pædagog stien.
Jeg har en lille drøm om at læse videre efter min bachelor - jeg kunne godt tænke
mig at tage en kandidat i pædagogisk sociologi, for så at arbejde som enten
konsulent eller underviser - jeg brænder meget for den teoretiske viden som ligger
bag vores pædagogiske praksis. Men nu må vi se hvad fremtiden bringer, når jeg til
januar står med valget mellem en fast indkomst eller to år mere på SU :)
Derudover spiller jeg fodbold i en klub som hedder VIA Sport - det er serie 5, men vi
spiller ret seriøst alligevel. Min glæde til fodbold smitter nok også af i hverdagen i
børnehaven, da når jeg ser en bold og en bane og bliver mødt af en flok børn som
deler den glæde, så er det ikke altid lige nemt at sige nej til at spille med! :)
Udover at arbejde i børnehaven, så arbejder jeg også i Musikhuset Aarhus som
vagtafløser. Dvs. at jeg står for at arrangementerne kører som de skal, sidder i
receptionen og lukker huset ned. Et virkelig godt studiejob efter min mening, hvor jeg
er rigtig glad for at være.
Uanset hvad synes jeg det er fantastisk at arbejde med mennesker og børn, hvilket
er noget som altid har faldet mig naturligt. Og jeres børn er ingen undtagelse - det er
en fornøjelse at møde ind på arbejde hver dag og blive mødt af en sådan en flok
skønne unger!
Jeg har i min praktik skullet lavet nogle læringsmål for min praksis. Dvs. at jeg skal
opsætte nogle mål for mig selv, som jeg skal opnå for at bestå min praktik. Mine mål
indeholder blandt andet, at jeg vil opnå en viden omkring det, at være en del af et
selvejende dagtilbud. Det er min første oplevelse med denne form for praksis, så det
faldt mig meget naturligt at være nysgerrig på dette. Derudover vil jeg gerne lave
nogle interviews med både personale og nogle af jer forældre - det kommer til at
omhandle det at være mandlig pædagog og hvilken diskurs der dominerer omkring
dette. Det skal jeg nok informere om når jeg kommer dertil, hvor jeg selvfølgelig
Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: [email protected] Hjemmeside: www.laugekoch.dk håber at nogle stykker af jer kan sætte 5-10 min. af til mig så jeg kan blive kloge på
jeres synspunkt om den mandlig pædagog :)
Desuden er jeg blevet tovholder på skovtur om onsdagen med mellemgruppen. Her
bliver mit fokus at arbejde med relationer, robusthed og den upåagtede faglighed.
Jeg vil lave nogle faglige begrundelser for mit arbejde løbende, og hvis i er
nysgerrige på at høre mere om dette er i velkomne til at komme hen at spørge.
Alt i alt vil jeg bare sige, at jeg er rigtig glad for at være landet i børnehaven Lauge
Kochs Vej, og er virkelig taknemmelig for den måde jeg er blevet taget i mod. Jeg
glæder mig til at tilbringe de næste 4 måneder sammen med jer alle sammen, og er
sikker på at det bliver et rigtig udbytterigt ophold for mig - både fagligt og personligt.
Hvis i har nogle spørgsmål eller andet i har lyst til at vide om mig, så vil jeg rigtig
gerne, at i bare kommer hen. Jeg har stor interesse i, at kende til de mennesker som
er en del af min hverdag, og da mit største fokus er på børnene og mine kolleger
(faglig sparring og læring af dette), bliver det til tider svært at være opsøgende på
alle aspekter.
Mange hilsner
Christian
Aktivitetsplanen
Den nye aktivitetsplan har kørt i 4 uger nu. Som vanligt har der været ændringer undervejs.
Der kommer løbende gode ideer og tilbud, som vi gerne bakker op om, hvis det er muligt.
Planen fortsætter som den ser ud nu på den anden side af påskeferien. For nogle aktiviteter vil
gruppernes sammensætning fortsat ændre sig fra uge til uge, da der opstår nye relationer
børnene imellem. Det vil vi fortsat arbejde med at understøtte og bygge på.
Som altid vil den aktuelle plan for den efterfølgende uge være tilgængelig på tavlen fra om
fredagen. Endnu engang vil vi rose jer for at være meget opmærksomme på de ændringer,
som sker.
Spiongruppen
Spiongruppens aktiviteter optager hele børnegruppen meget. De andre følger nysgerrigt med i
det som foregår og inviteres ind imellem med i en del af gruppens program for dagen.
Spionerne har netop afsluttet et ”Madpakkeprojekt”, hvor fokus har været på sund kost
generelt og på, hvad der godt at komme i den kommende skolemadpakke. Gruppen har
arbejdet meget alsidigt med emnet- har øvet sig i at modtage viden igennem aktiv lytning og
dialogisk læsning, været skabende i værkstedet, været på virksomhedsbesøg hos en slagter og
har arbejdet sammen parvis omkring mærkning af fødevarer (fuldkorns-, nøglehuls og
økomærket). Torsdag i denne uge har gruppen tilberedt frugtsalat til hele børnehaven.
Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: [email protected] Hjemmeside: www.laugekoch.dk Efter påske vil aktiviteter gradvist rette sig mere og mere imod det, som venter i skolen.
Børnene i gruppen har forskellige udgangspunkter og elementer, som de øver frem mod
skolestart. Det vil derfor være individuelt, hvor det enkelte barn bliver tilpas udfordret.
Indtil videre oplever vi, at børnene er meget interesserede og optagede af aktiviteterne i
gruppen: De er gode til at vente på hinanden og at hjælpe hinanden med det, som for den
enkelte kan være udfordrende.
Samarbejde mellem forældre og personale
Der er forårsstemning på legepladsen hvor der leges, fejes, graves og drømmes om den
forestående sommer. Vi har igennem flere somre haft smukke blomster i kummerne på
legepladsen. Det skaber en dejlig stemning og giver mange gode samtaler om natur og
planter. Store og små drømmer om en præsentabel og hyggelig legeplads, og vi sætter i denne
tid små forskønnelsesforløb i gang sammen med børnene. Hvis vores drøm skal gå i
opfyldelse kræver det lidt forberedelse fra flere sider. Vi vil derfor opfordre jer til at snakke
med jeres barn om, hvordan vi alle kan bidrage til at legepladsen er et dejligt sted at være.
Det kan være en snak om, at affald skal i affaldsspanden ,at vi skal passe på buske, træer og
planter, at der graves i sandet ( og ikke i blomsterkummerne) og at det er vigtigt, at vi alle
hjælper hinanden med den daglige oprydning på legepladsen. Vi vil naturligvis have de
samme dialoger med børnegruppen. Børnene vil på den måde opleve, at vi sammen tager
ansvar for, at legepladsen forbliver et rart sted at lege og opholde sig.
Brit har haft en samtale med rengøringsfirmaet angående rengøring af børnenes rum i
garderoben. Det er fra Brits side blevet påtalt, at rengøringen er mangelfuld. Den ansvarlige
for rengøringen har givet håndslag på, at der rettes op på dette. Der gøres rent i weekenden i
de rum, som er tomme. Husk derfor at tømme dit barns rum, når i går hjem om
fredagen.
Kurven med glemt tøj er ved at være fuld igen. Gå derfor meget gerne forbi og se, om der
skulle være noget, som I mangler. Kurven tømmes torsdag d. 9/4 2015.
Besked ved fridage og sygdom
Da vi ønsker at udnytte personale- og vikarressourcerne optimalt vil vi bed jer om at hjælpe
os. Hvis I ved, at jeres barn holder en fridag som ligger frem i tiden, må I meget gerne give os
besked så tidligt som muligt. Det gælder ligeledes, hvis jeres barn er sygt i mere end 1 dag.
Vi vil da gerne have besked, så snart I ved hvornår barnet er raskt og kommer tilbage i
børnehaven - og meget gerne dagen før, hvis det er muligt. På den måde har vi det bedste
grundlag for at vurderer om der for eksempel skal tages vikar ind, hvis en medarbejder er syg.
Send gerne en sms med beskeden til tlf.: 2147 7866. På forhånd mange tak for hjælpen.
Pasning i dagene op til påske
Det er dejligt at se, at så mange har mulighed for at holde en lang påskeferie. De børn, som
skal med i Alexandrines Børnehave op til påske kan glæde sig til at opleve en helt anderledes
Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: [email protected] Hjemmeside: www.laugekoch.dk børnehave, end de er vant til. Der vil være kendt personale til stede alle dage. Fra Lauge
Koch er Aleksander og Christian på arbejde.
De tre dage op til påskens helligdage - fra og med mandag d. 30/3 til og med onsdag d. 1/4
2015 har Børnehaven Lauge Koch lukket. Der er pasning for tilmeldte børn i afdelingen
Dronning Alexandrines Børnehave, Fuglesangs Alle 16, 8210 Aarhus V. Ved akut behov
for pasning i perioden, skal al henvendelse ske til Dronning Alexandrines Børnehave på
telefonnummer: 8713 8432.
Pasning i sommerferien
I disse dage sender vi via mailinglisten sedler ud vedrørende jeres barns sommerferie. Det er
af stor betydning for os, at vi har et så præcist billede af børnefremmødet som muligt, når
tidsfristen for tilbagemelding er nået. Det er en forudsætning for, at vi kan tilpasse
personaleressourcerne så præcist som muligt. Vi tilstræber, at så meget personale som
overhovedet muligt afvikler ferie i perioder, hvor mange børn holder ferie. Det er ikke muligt
at pålægge personalet ferie med kort varsel, da der eksisterer nogle varslingsregler, som vi
naturligvis overholder. Så en stor opfordring herfra til, at I melder præcist tilbage inden
tidsfristen udløber onsdag d. 15/4 2015. På forhånd tak.
Der etableres nødvendig pasning i ugerne 29 og 30 i Alexandrines Børnehave. Hvis det
skønnes aktuelt i forhold til børnefremmødet, har vi sampasning for Skt. Johannes og Lauge
Koch i ugerne op til og/eller efter uge 29 og 30. Vi giver besked så snart, vi har overblik over
hele sommerferieperioden.
Nyt fra forældrerådet
Det aktuelle forældreråd i Lauge Koch ser ud som følgende:
Thomas (formand) - far til Holger
Mette ( næstformand) - mor til Aksel
Johanne - mor til Oscar
Julie - mor til Ejner
Lisa – mor til Lisa
Vi har møde igen først i maj. Sidste møde inden valg til nyt forældreråd er i august.
Datoer til kalenderen:
30/3- 1/4 Påske-sampasning i Alexandrines Bhv.
2/4 – 6/4 Dagtilbudet er lukket grunder påske
9/4
Arrangement for Spiongruppen med forældre
10/4
Legetøjsdag
Nyt fra køkkenerne
Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: [email protected] Hjemmeside: www.laugekoch.dk Fælles båldag i dagtilbuddet
Den 22. april er der igen fælles båldag for dagtilbuddet i Riis Skoven. Der bliver lavet mad
over bål af køkkenpersonalet. Denne gang er det kyllingegryde med ris, grøntsager og brød.
Kostindbetaling:
Rigtigt mange har fået rettet i teksten i kostindbetalingen…tak for det.
Så blot en reminder til resten om at få ændret i kostindbetalingen fra 1. Marts 2015, da vi er
overgået til en fælles kostindbetalingskonto i Dagtilbuddet.
I meddelelsesfeltet bedes der noteres følgende:
•
Afdelingen - for Lauge koch børnehave skrives der LK
•
Barnets navn og efternavn
Prisen vil stadig være 150 kr. pr. måned hvilket gælder alle årets 12 måneder. Pengene skal
betales en måned forud, og betalingen gælder for alle børn uanset friplads eller lignende.
Pengene indbetales til konto:
Reg.nr.: 2264
kontonr.: 7559413733
Hvis I har spørgsmål til indbetalingen kan I henvende jer til ledende økonoma på tlf
20533643 eller pr. mail: [email protected]
Fælles rullemenuplan
I dagtilbuddets køkkener bliver der arbejdet med at øge økologiprocenten uden at tilføre
økonomiske midler samt minimering af madspild.
Derfor er der som noget nyt udarbejdet en fælles rullemenuplan, som er inddelt i 4 kvartaler
og med en 4 ugers menuplaner. Denne rullemenuplan er startet op for forårskvartalet i marts
måned med baggrund i flere og mange faglige overvejelser, såsom:
Sæsonens råvarer kommer i fokus og det er så vigtigt! Her smager råvarerne bare bedre,
og derfor bliver kvaliteten højere og giver børnene en større madoplevelse. De indeholder
flere vitaminer og mineraler i sæson og udbyttet er størst her – hvilket nedbringer prisen. Vi
Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: [email protected] Hjemmeside: www.laugekoch.dk udnytter råvarerne, ved at blive helt skarpe på få brugt dem op. Fx hvis vi får kogte kartofler
en dag, kan vi den næste dag bruge resten til en nøddecreme.
-
Øget fokus på minimerer af madspild – og får flere penge til mere økologi!
Det hjælper det enkelte køkken i at strukturere madproduktionen, optimere tiden så
flere menuer kan laves fra bunden.
-
Sikrer en varieret menusammensætning under gældende ernæringsanbefalinger.
Børnene får mulighed for at smage den samme ret igen og derved en oplevelse af noget
genkendelig som understøtter at mange børn skal smage den samme råvarer mange gang
førend de kan lide den mv.
Vi glæder os meget til at arbejde videre med dette nye tiltag.
Mange hilsner og rigtig god påske
fra personalet i Børnehaven Lauge Koch