ØH Tidende november - Fredensborg Kommune

ØH-tidende
November – december 2015
Pleje- og aktivitetscenter
Øresundshjemmet
Øresundsvej 52
3050 Humlebæk
ØH-TIDENDE:
Pleje- og aktivitetscenter
Øresundshjemmet
Øresundsvej 52
3050 Humlebæk
 72 56 31 50
[email protected]
Ansvarshavende redaktør:
Marika Worm
Redaktionen:
Linda Bundgaard
Susanne Nørregaard
Bente Sinnerup
Lytten Nielsen
Tryk:
Grafisk afdeling
Fredensborg Kommune
Sidste frist for modtagelse af stof til næste nummer er
den 10. december 2015
ØH-tidende kan nu også læses på Fredensborg Kommunes hjemmeside
under plejecentre.
www.fredensborg.dk
2
Indholdsfortegnelse
Indledning
Ref. af bruger og pårørenderådsmøde
Julefrokost
Levende lys
Gurre slot
Månedens sang
Grantræet
Fødselsdage
Velkommen til nye beboere
Velkommen og farvel til medarbejdere
Lucia optog
Fredensborg Musikskole
True med daghjemmet
Så er der valg
Efterårsfest
Et lille indlæg om efterårsfesten
Juleaften
Nytårsaften
Nyt fra ØH`s venner
Sangeftermiddage
Busture med aktiviteten
Tur til Den Blå Planet
Ældre sagen
Pårørende siden
Frisør, fodpleje, og omsorgstandplejen
Aktivitetskalender
Gudstjeneste og dødsfald
Julequizz
Menuplan november
Menuplan december
Bliv medlem af ØH`S venner
4
6
9
10
11
14
16
25
25
26
27
27
28
30
31
37
38
39
40
41
42
43
47
48
49
50
52
53
54
57
61
3
Indledning
I skrivende stund viser efteråret sig fra sin allerbedste side. Solen har
stadig varme og det får skove og haver til at gløde i de smukkeste
efterårsfarver.
Alle træer og buske bugner af bær og frugter, hvis jeg skal tro de gamle
historier, vil det blive en meget streng vinter med alt den forråd. Selv
hasselnødder har det været muligt at få nogle af trods egerne også
tager godt fra.
Med efteråret ved jeg også, at året er ved at være brugt.
Nu står den mørke tid forude, hvor det er inde det foregår med hygge
og varme.
Snart pynter vi op til jul og der dufter af julemad, småkager og gran.
Det er den mest hektiske måned, selv som gammel.
Som personale er det både hygge og stemning både på arbejde og
hjemme.
Samtidig er der mange arrangementer der skal klares begge steder,
nogle gange tænker jeg, det er utroligt at det lykkes hvert år.
Sommeren og efteråret har været travle, da fravær måtte dækkes
indenfor egne rammer.
Det var ikke muligt at gå ud og bestille vikarer. I har løftet den opgave
rigtigt flot og kan stadig se det positive i arbejdet.
Det har været alle grupper i huset, der har løftet uanset og det var
udemedarbejder, køkken, rengøring eller plejen inde. Jeg kan kun være
stolt af jer alle sammen. Samtidig er der mange kreative løsninger og
en stor rummelighed.
Da vi fik reduceret vores administrative medarbejdere, har vi ændret
arbejdsgange og ændret den service, der i mange år har været en
selvfølge.
4
Vi har indført dankortindbetaling for alle i cafeen, det er gået
forbavsende godt. Vi vil inden for kort tid ikke skulle i banken med
penge mere.
Nu håber jeg for os alle sammen, at vi kan få nogle gode måneder og
nyde julen uden den bliver for hektisk.
Rigtig god jul til jer alle sammen
Marika Worm
5
Referat Bruger – og Pårørenderåd tirsdag den 6. oktober.
Deltager:
Beboere:
Inge Hørberg
Inger Frøsig
Anne Lollesgaard
Pårørende:
Jette Kristensen
Annette Jensen
Elisabeth Lollesgaard
Susanne Christrup- afbud
Medarbejder haverne: MajBritt Jacobsen
Medarbejder huset: Jette Nielsen
Centerleder: Marika Worm
Seniorråd: Grethe Troensegaard
1. Opfølgning fra sidste møde
Indførelsen af 11.00 – 19.00 vagten: det var et ønske fra de
pårørende, at det fremgik af tavlen ved cafedøren, hvem der havde
vagten. Det er ikke altid at navnet rettes. Der er nu ønske om, at der
står dato og hvis der ikke er en vagt, så står der dato og et -. Jette
og Majbritt tager det op på mødet i morgen.
Hvordan går det med visning af film om eftermiddag: Sus Holsøe har
film om tirsdagen, der skal vurderes, om der også skal være film om
fredagen, da vi nu går mod de mørkere tider.
Der har været afholdt 7 grill aftener hen over sommeren oftest i
weekenden. Det har været godt, trods det at alle ikke har kunnet
være ude pga. vejret.
Beboere og pårørende har mærket, at der har været ferie og dermed
manglet fast personale.
Rådet informeres om, at der stoppede 2 aftenvagter efter ferieplanen
var lagt, da der samtidig ikke kunne hentes vikarer ind, kunne dette
selvfølgelig mærkes.
Personalet var presset og det kunne beboer og pårørende mærke
Ved indflytninger får de pårørende en pjece med navn på SSA`eren.
Navn og telefonnr. på den pårørende der kan kontaktes som mentor.
2. Hvilke opgaver vil rådet gerne arbejde med.
6
Er der ting vi skal prioritere den sidste del af året. Der kom et forslag
om, at pårørende stod for en søndag eftermiddag ind i mellem (
Elisabeth ) vel vidende, at det vil være de samme aktive pårørende
som altid deltog. Det vil give beboerne noget ekstra, som personalet
ikke har mulighed for at give.
Aftalte, at prøve at gøre det en gang i november.
3. Orientering fra Marika
Besparelser i 2015 og konsekvenser: De administrative medarbejdere
er reduceret til en på hvert center.
Mette hos os har selv opsagt sin stilling i sommer, de øvrige centre
har hver opsagt en.
Det betyder at vi omlægger nogle funktioner.
Organisering i team inde i huset: Der oprettes 5 team, med hver sin
SSA til koordinering.
De 4 team oppe i huset og det sidste i Haverne.
Der hænges en oversigt over teamene op ved fælleskontoret, så det
er synligt, hvem der er i hvilket team.
4. Arrangementer hvor pårørende kan deltage.
Efterårsfest 22. oktober kl, 18.00 tilmelding på kontoret senest den
17.10.15
5. Hvordan bevarer vi en aktiv hverdag på Øresundshjemmet
Er her noget nyt.
Vi prøver med et pårørende arrangement en søndag i november.
6. Tilsynsrapport fra Kommunalt tilsyn
Formand og pårørende har fået en kopi. Vi er blevet godkendt og der
er meget ros til miljøet og medarbejderne er synlige i
fællesarealerne. Der er nogle områder i dokumentationen, der kan
blive bedre og det arbejdes der på det.
7. Maden og cafefunktionen
7
Betaling med Dankort i cafeen. Det betyder, at vi som hovedregel
ikke kan betale med kontanter.
8. Arrangementer
Julefrokost søndag den 29. november
9. Ændret serviceniveau i forhold til betaling af regninger for
beboerne.
Beboerne må fremover have penge til betaling af frisør, fodterapeut
og tøj køb. Regningerne vil blive lagt i boligen, hvis borgeren ikke har
kontanter selv. Fodterapi og frisør kan betales over netbank og mobil
Pay.
10. Ny mødedato
Torsdag den 3. december kl. 15.00 i mødelokalet. Kl. 16.00 fælles
Bruger – og pårørenderådsmøde i cafeen med gløgg og æbleskiver.
11. EVT.
Grethe Troensegaard havde pjecen Fredensborg Seniorråd med.
Havde en artikel med fra et plejehjem på Frederiksberg, hvor de
havde måltidsvenner på plejecenteret.
Samtidig var de også begyndt at arbejde på indførelsen af
”besøgsbabyer” i plejecentrene.
8
Julefrokost den 29. november
Søndag den 29. november 2015 kl. 12.30 i cafeen.
Der serveres julebuffet med øl og snaps til.
Buffeten koster kr. 185 pr. person og ½ pris for børn under 12 år.
Tilmelding senest den 20. november i administrationen, personligt, eller
på telefon eller mail: [email protected]
Ved tilmelding kan der betales med dankort i cafeen.
Vi håber at se rigtig mange beboere, pårørende og personaler.
Borger ude fra kan bestille platte til at tage med hjem, kontakt vores
køkken.
Der vil være musik under frokosten.
9
Levende lys i en mørk tid
Vi opfordre til ikke at have levende lys i boligerne, da de kan vælte eller
man glemmer at slukke dem. De udgør en stor brandfare for den
enkelte og for de øvrige beboere og personalet.
Brug derfor led lys i stedet for som bruger batterier og er meget
livagtige.
10
I EFTERÅRSBLADET SKAL VI BESØGE ET ANDET GAMMEL
KONGESLOT – GURRE SLOT
Gurre Slot er i dag en ruin.
Det er kun Storetårn der er
bevaret i 3 meters højde,
og tæt omkring tårnet er en
mindre ringmur med små
hjørnetårne, og de er
bevaret i op til 3,5 meters
højde. Resten af borgen er
kun fundamenter og
lignende, som ligger skjult
under græsset. Tårnet har
man ikke kunne komme til fra jordhøjde, men kun fra en af de øverste
etager, og er en såkaldt donjon (er fransk, og på engelsk kaldes det,
keep), hvilket betyder et borgtårn, hvor beboerne kunne være
beskyttet, mens kampe rasede udenfor.
Gurre slot er beliggende vest for landsbyen Gurre. Området er meget
sumpet, og ligger ud til Gurre Sø. I middelalderen var det mere sumpet,
da vandstanden i søen er sænket, måske fordi vandstanden i havene
dengang var højere. Lille Gurre Sø, som ligger syd for borgen er helt
tørlagt.
Man tænker, at Slottet/borgen måske er fra midten af 1100-tallet, hvor
et tårn er bygget af kampesten. Der vides intet om, hvem der byggede
eller hvorfor det blev bygget.
I 1360'erne udvidede og totalt ombyggede
Valdemar Atterdag selve Storetårn og
beskyttede det med en mindre ringmur
med fire hjørnetårne, således at
belejringsmaskiner ikke kunne komme ind
til tårnets fod. Samtidigt blev ringmuren
omkranset af en endnu større mur, en
sekskantet ydre ringmur, i ca. 60 m
afstand. Udbygningen af Gurre Slot var
nok et led i en befæstning af
Nordøstsjælland inden angrebet på Helsingborg i 1360.
Gurre Slot var i brug som kongebolig, møntslageri og andre ting fra
1360'erne til et godt
stykke ind i 1400-tallet, hvor
borgen ikke længere
var tidssvarende. Dette på grund af
11
dens placering inde i landet, dels fordi Krogen, senere Kronborg,
overtog dens funktion. Ligesom oprindelsen forsvinder Gurre Slots
sidste tid ud i glemslen. I en beretning fra 1536 beskrives slottet som
”'noget forstyrret og med nedfaldne hvælvinger”', og Storetårn
var revnet og måtte nedbrydes. Måske var borgen blevet ødelagt under
Grevens Fejde, ingen ved, og intet er noteret.
I slutningen af 1800-tallet og i slutningen af 1900-
tallet blev der udgravede en del af bebyggelsen der
ligger nord og øst for slottet. Det drejede sig om de
funktioner, som der ikke var plads til i det store
centrale tårn. Det handlede bl.a. stalde. Selve
bygningerne har stået i en ring omkring Storetårnet, og så langt fra
Storetårn, således at de ikke kunne bruges som dækning ved et angreb.
Ligeledes har bygningerne stået så tilpas langt fra den ydre ringmur, at
de ikke blev ødelagt når fjenden brugte deres kastemaskiner.
Smedjen ses liggende ude mod nordøst, uden for den ydre ringmur
mellem den ydre ringmur og søen. Dette har været grundt af
brandfaren, og kigger man yderligere på den tegnede tegning her først i
dette afsnit, vil man kunne se, at der længere væk er et tegnede
område, og det er en kalkovn. Ligeledes ude for ringmuren på grund af
brandfaren
Mod sydøst, et lille stykke fra borgen,
har der ligget et kapel (Sct. Jacobs
Kapel) ud til den nu tørlagte Lille Gurre
Sø. Det er bygget lige som en lille kirke,
men der er ikke fundet tegn på
begravelser på stedet.
Om Gurre Slotsruin er der mange sagn
og spøgelseshistorier.
Kong Valdemar
Atterdag døde på
Gurre Slot i 1375,
og det siges at han
hver nat rider rundt i egnen med sit vilde
jagtselskab, og man skal huske at åbne alle porte og
led.
12
Sagnet fortæller ligeledes, at det er Guds straf for kongens
bemærkning: ”Lad blot Gud bevare sit Himmerige, hvis jeg kan beholde
mit elskede Gurre”. Man kan spore spøgelseshistorien helt tilbage til
1500-tallet, hvor en hel speciel trylleamulet fik skyld for at ”binde”
kongens sjæl til Gurre. Mange digtere har fundet inspiration i Gurre
historien om Kong Valdemar Atterdag, bland andet H.C. Andersen, J.P.
Jacobsen og Halfdan Rasmussen.
Gurre Slot lå i middelalderen
på en holm i Gurre sø.
Kampestenstårnet i borgens
midte udgør den ældste del af
anlægget og er sandsynligvis
opført i den sidste del af
1100-tallet. Ringmuren med
de fire hjørnetårne er bygget
af Valdemar Atterdag, og derfor ca. dateret til midten af 1300-tallet.
Borgen blev brugt og fungerede frem til begyndelsen af 1500-tallet,
hvor den formentlig blev ødelagt under Grevens fejde.
Grevens Fejde betragtes traditionelt
som Danmarks hidtil sidste
borgerkrig. Årsagen til dette var
rigsrådet ikke kunne enes om valget
af en ny konge, efter Frederik 1.s
død i 1533. Uenigheden skyldtes, at
Frederiks ældste søn, hertug
Christian af Slesvig-Holsten, havde
tydeligt vist, at han var inkarneret
tilhænger af det protestantiske
opgør med den katolske kirke. Dette
betød, at de katolske bisper og deres tilhængere ikke kunne støtte hans
valg som dansk konge, i modsætning til den protestantiske fløj i
rigsrådet, som gerne så ham som rigets nye overhoved. Resultatet blev,
Grevens Fejde.
I tiden herefter benyttes Gurre som stenbrud, hvorfra materialer bl.a.
benyttes til opbygningen af Kronborg.
13
Måneds sang
Efterårssang
Så drager du ad fremmed land
1.
Så drager du ad fremmed land,
du lange mand,
med dine røde hoser?
Træt er du af at spanke her
i vore kær
og vore grønne moser.
2.
Du kloge fugl! farvel! farvel!
jeg ønsker held
dig på din lange rejse.
Din rede her, den vogte vi,
du skal deri
på ny ad åre knejse.
3.
I luftens blå du svæver let
og ser dig mæt
på jordens herligheder,
på fjeld og dal og stad og flod,
der for din fod
sig som et tæppe breder.
4.
Min tanke følger dig på vej,
men hjertet ej,
det her hos mig må blive.
Kun her vi trives godt, vi to,
i venlig ro,
hvor først vi kom til live.
5.
Nej, her på denne grønne ø
med skov og sø,
med bakker, eng og strande,
kun her jeg ånder liv og mod,
her vuggen stod,
og her min grav skal stande.
14
6.
Kom atter hid, du gamle ven!
når sol igen
har løst den bundne bølge.
Byg på mit tag din stille bo,
man siger jo,
du har Guds fred i følge!
Julesang
Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.
Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol.
Når den stjerne lys og blid
sig lod se ved midnatstid,
var det sagn fra gamle dage,
at en konge uden mage
skulle fødes på vor jord.
15
Grantræet af H. C. Andersen
Ude i skoven stod der sådant et nydeligt
grantræ; det havde en god plads, sol kunne
det få, luft var der nok af, og rundt om
voksede mange større kammerater, både
gran og fyr; men det lille grantræ var så
ilter med at vokse; det tænkte ikke på den
varme sol og den friske luft, det brød sig
ikke om bønderbørnene der gik og
småsnakkede, når de var ude at samle
jordbær eller hindbær; tit kom de med en
hel krukke fuld eller havde jordbær trukket
på strå, så satte de sig ved det lille træ og
sagde: “Nej! Hvor det er nydeligt lille!” Det
ville træet slet ikke høre.
Året efter var det en lang stilk større, og
året efter igen var det endnu en meget
længere; thi på et grantræ kan man altid,
efter de mange led, det har, se hvor mange år det har vokset.
“Oh, var jeg dog sådant et stort træ, som de andre!” sukkede det lille
træ, “så kunne jeg brede mine grene så langt omkring og med toppen
se ud i den vide verden! Fuglene ville da bygge rede imellem mine
grene, og når det blæste kunne jeg nikke så fornemt, ligesom de andre
der!”
Det havde slet ingen fornøjelse af solskinnet, af fuglene eller de røde
skyer, som morgen og aften sejlede hen over det.
Var det nu vinter, og sneen rundt omkring lå gnistrende hvid, så kom tit
en hare springende, og satte lige over det lille træ, — oh, det var så
ærgerligt! — Men to vintre gik, og ved den tredje var træet så stort, at
haren måtte gå uden om det. Oh, vokse, vokse, blive stor og gammel,
det var dog det eneste dejlige i denne verden, tænkte træet.
I efteråret kom altid brændehuggerne og fældede
nogle af de største træer, det skete hvert år, og
det unge grantræ, som nu var ganske godt
voksent, skælvede derved, thi de store, prægtige
træer faldt med en knagen og bragen til jorden;
16
grenene blev hugget fra, de så ganske nøgne, lange og smalle ud; de
var næsten ikke til at kende, men så blev de lagt på vogne, og heste
trak dem af sted ud af skoven.
Hvor skulle de hen? Hvad forestod dem?
I foråret, da svalen og storken kom, spurgte træet dem: “Ved I ikke,
hvor de førtes hen? Har I ikke mødt dem?”
Svalerne vidste ikke noget, men storken så betænkelig
ud, nikkede med hovedet og sagde: “Jo, jeg tror det!
Jeg mødte mange nye skibe da jeg fløj fra Ægypten; på
skibene var prægtige mastetræer, jeg tør sige, at det
var dem, de lugtede af gran; jeg kan hilse mange
gange, de knejste, de knejste!”
“Oh, var jeg dog også stor nok til at flyve hen over havet! Hvorledes er
det egentligt dette hav, og hvad ligner det?”
“Ja det er så vidtløftigt at forklare!” sagde storken, og så gik den.
“Glæd dig ved din ungdom!” sagde solstrålerne; “glæd dig ved din friske
vækst, ved det unge liv, som er i dig!”
Og vinden kyssede træet, og duggen græd tårer over det, men det
forstod grantræet ikke.
Når det var ved juletid, da blev ganske unge træer fældet,
træer som tit ikke engang var så store eller i alder med
dette grantræ, der hverken havde rast eller ro, men altid
ville af sted; disse unge træer, og de var just de
allersmukkeste, beholdt altid alle deres grene, de blev lagt
på vogne og heste trak dem af sted ud af skoven.
“Hvorhen skal de?” spurgte grantræet. “De er ikke større end jeg, der
var endogså et, der var meget mindre; hvorfor beholder de alle deres
grene? Hvor kører de hen?”
“Det ved vi! Det ved vi!” kvidrede gråspurvene. “Vi
har nede i byen kigget ind ad ruderne! Vi ved, hvor
de kører hen! Oh, de kommer til den største glans og
herlighed, der kan tænkes! Vi har kigget ind af
vinduerne og set at de bliver plantet midt i den
17
varme stue og pyntet med de dejligste ting, både forgyldte æbler,
honningkager, legetøj og mange hundrede lys!”
“Og så — ?” spurgte grantræet og bævede i alle grene. “Og så? Hvad
sker så?”
“Ja, mere har vi ikke set! Det var mageløst!”
“Mon jeg er blevet til for at gå denne strålende vej?” jublede træet. “Det
er endnu bedre, end at gå over havet! Hvor jeg lider af længsel! Var det
dog jul! Nu er jeg høj og udstrakt, som de andre, der førtes af sted
sidste år! — Oh, var jeg alt på vognen! Var jeg dog i den varme stue
med al den pragt og herlighed! Og da — ? Ja, da kommer noget endnu
bedre, endnu skønnere, hvorfor skulle de ellers således pynte mig! Der
må komme noget endnu større, endnu herligere –! Men hvad? Oh, jeg
lider! Jeg længes! Jeg ved ikke selv, hvorledes det er med mig!”
“Glæd dig ved mig!” sagde luften og sollyset; “glæd dig
ved din friske ungdom ude i det fri!”
Men det glædede sig slet ikke; det voksede og
voksede, vinter og sommer stod det grønt;
mørkegrønt stod det; folk, som så det, sagde:
“Det er et dejligt træ!” og ved juletid blev det
fældet først af alle. Øksen huggede dybt
igennem marven, træet faldt med et suk hen ad
jorden, det følte en smerte, en afmagt, det kunne slet ikke tænke på
nogen lykke, det var bedrøvet ved at skilles fra hjemmet, fra den plet,
hvor det var skudt frem; det vidste jo, at det aldrig mere så de kære
gamle kammerater, de små buske og blomster rundt om, ja måske ikke
engang fuglene. Afrejsen var slet ikke noget behageligt.
Træet kom først til sig selv, da det i gården, afpakket med de andre
træer, hørte en mand sige: “Det dér er prægtigt! Vi bruger ikke uden
det!”
Nu kom to tjenere i fuld stads og bar grantræet ind i en
stor, dejlig sal. Rundt om på væggene hang portrætter,
og ved den store flisekakkelovn stod store kinesiske
vaser med løver på låget; der var gyngestole,
silkesofaer, store borde fulde af billedbøger, og med legetøj
for hundrede gange hundrede rigsdaler — i det mindste sagde
børnene det. Og grantræet blev rejst op i en stor fjerding,
fyldt med sand, men ingen kunne se, at det var en fjerding,
18
thi der blev hængt grønt tøj rundt om, og den stod på et stort broget
tæppe. Oh, hvor træet bævede! Hvad ville der dog ske? Både tjenere og
frøkener gik og pyntede det. På en gren hang de små net, udklippet af
kulørt papir; hvert net var fyldt med sukkergodt; forgyldte æbler og
valnødder hang, som om de var vokset fast, og over hundrede røde, blå
og hvide smålys blev stukket fast i grenene. Dukker, der så livagtig ud
som mennesker, — træet havde aldrig set sådanne før — svævede i det
grønne, og allerøverst oppe i toppen blev sat en stor stjerne af
flitterguld; det var prægtigt, ganske mageløst prægtigt.
“I aften,” sagde de alle sammen, “i aften skal det stråle!”
“Oh!” tænkte træet, “var det dog aften! Var
bare lysene snart tændt! Og hvad mon da
sker? Mon der kommer træer fra skoven og
ser på mig? Mon gråspurvene flyver ved
ruden? Mon jeg her vokser fast og skal stå
pyntet vinter og sommer?”
Jo, det vidste god besked; men det havde
ordentligt barkepine af bare længsel, og
barkepine er lige så slem for et træ, som
hovedpine for os andre.
Nu blev lysene tændt. Hvilken glans, hvilken pragt, træet bævede i alle
grene derved, så at et af lysene stak ild i det grønne; det sved
ordentligt.
“Gud bevare os!” skreg frøknerne og slukkede i en hast.
Nu turde træet ikke engang bæve. Oh, det var en
gru! Det var så bange for at tabe noget af al sin
stads; det var ganske fortumlet i al den glans, – –
og
nu gik begge fløjdøre op, og en mængde børn
styrtede ind, som om de ville vælte hele træet; de
ældre folk kom besindige bag efter; de små stod
ganske tavse, — men kun et øjeblik, så jublede de igen så at det
rungede efter; de dansede rundt om træet, og den ene present efter
den anden blev plukket af.
“Hvad er det, de gør?” tænkte træet. “Hvad skal
der ske?” Og lysene brændte lige ned til
grenene, og eftersom de brændte ned, slukkede
man dem, og så fik børnene lov til at plyndre
19
træet. Oh, de styrtede ind på det, så at det knagede i alle grene; havde
det ikke ved snippen og guldstjernen været bundet fast til loftet, så var
det styrtet om.
Børnene dansede rundt
ingen så på træet uden
tittede ind imellem
se, om der ikke var
æble.
med deres prægtige legetøj,
den gamle barnepige, der gik og
grenene, men det var bare for at
glemt endnu en figen eller et
“En historie! En historie!” råbte børnene og trak en lille tyk mand hen
imod træet, og han satte sig lige under det, “for så er vi i det grønne,”
sagde han, “og træet kan have besynderligt godt af at høre med! Men
jeg fortæller kun én historie. Vil I høre den om Ivede-Avede eller den
om Klumpe-Dumpe, som faldt ned af trapperne og kom dog i højsædet
og fik prinsessen!”
“Ivede-Avede!” skreg nogle, “Klumpe-Dumpe!” skreg
andre; der var en råben og skrigen, kun grantræet tav
ganske stille og tænkte: “Skal jeg slet ikke med, slet ikke
gøre noget!” det havde jo været med, havde gjort hvad det
skulle gøre.
Og manden fortalte om “Klumpe-Dumpe der faldt ned af
trapperne og kom dog i højsædet og fik prinsessen.” Og børnene
klappede i hænderne og råbte: “Fortæl! Fortæl!” De ville også have
“Ivede-Avede”, men de fik kun den om “Klumpe-Dumpe.” Grantræet
stod ganske stille og tankefuld, aldrig havde fuglene ude i skoven fortalt
sligt. “Klumpe-Dumpe faldt ned af trapperne og fik dog prinsessen! Ja,
ja, således går det til i verden!” tænkte grantræet og troede at det var
virkeligt, fordi det var sådan en net mand, som fortalte. “Ja, ja! Hvem
kan vide! Måske falder jeg også ned af trapperne og får en prinsesse!”
og det glædede sig til næste dag at blive klædt på med lys og legetøj,
guld og frugter.
“I morgen vil jeg ikke ryste!” tænkte det. “Jeg vil ret fornøje mig i al
min herlighed. I morgen skal jeg igen høre historien om “KlumpeDumpe” og måske den med om “IvedeAvede”.” Og træet stod stille og tankefuld
den hele nat.
Om morgenen kom karl og pige ind.
20
“Nu begynder stadsen igen!” tænkte træet, men de slæbte det ud af
stuen, op ad trappen, ind på loftet, og her, i en mørk krog, hvor ingen
dag skinnede, stillede de det hen. “Hvad skal det betyde!” tænkte
træet. “Hvad mon jeg her skal bestille? Hvad mon jeg her skal få at
høre?” og det hældede sig op til muren og stod og tænkte og tænkte. –
– Og god tid havde det, thi der gik dage og nætter; ingen kom herop,
og da der endelig kom nogen, så var det for at stille nogle store kasser
hen i krogen; træet stod ganske skjult, man skulle tro, at det var rent
glemt.
“Nu er det vinter derude!” tænkte træet. “Jorden er hård og dækket
med sne, menneskene kan ikke plante mig; derfor skal jeg nok her stå i
læ til foråret! Hvor det er velbetænkt! Hvor dog menneskene er gode!
— Var her kun ikke så mørkt og så skrækkeligt ensomt! — Ikke engang
en lille hare! — Det var dog så artigt der ude i skoven, når sneen lå, og
haren sprang forbi; ja, selv da den sprang hen over mig, men det holdt
jeg ikke af dengang. Her oppe er dog skrækkeligt ensomt!”
“Pi, pi!” sagde en lille mus i det samme og smuttede
frem; og så kom der nok en lille. De snusede til
grantræet og smuttede mellem grenene på det.
“Det er en gruelig kulde!” sagde de små mus. “Ellers er
her velsignet at være! Ikke sandt, du gamle grantræ?”
“Jeg er slet ikke gammel!” sagde grantræet, “der er mange, der er
meget ældre end jeg!”
“Hvor kommer du fra?” spurgte musene, “og hvad
ved du?” de var nu så grueligt nysgerrige. “Fortæl
os dog om det dejligste sted på jorden! Har du
været der? Har du været i spisekammeret, hvor der
ligger oste på hylderne og hænger skinker under
loftet, hvor man danser på tællelys, og går mager ind og kommer fed
ud!”
“Det kender jeg ikke!” sagde træet, “men skoven kender jeg, hvor solen
skinner, og hvor fuglene synger!” og så fortalte det alt fra sin ungdom,
og de små mus havde aldrig før hørt sådant noget, og de hørte sådan
efter og sagde: “Nej, hvor du har set meget! Hvor du har været
lykkelig!”
21
“Jeg!” sagde grantræet og tænkte over,
hvad det selv fortalte; “ja, det var, i
grunden, ganske morsomme tider!” — men så
fortalte det om juleaften, da det var pyntet med
kager og lys.
“Oh!” sagde de små mus, “hvor du har været lykkelig, du gamle
grantræ!”
“Jeg er slet ikke gammel!” sagde træet, “det er jo i denne vinter, jeg er
kommet fra skoven! Jeg er i min allerbedste alder, jeg er bare sat i
væksten!”
“Hvor du fortæller dejligt!” sagde de små mus, og næste nat kom de
med fire andre småmus, der skulle høre træet fortælle, og jo mere det
fortalte, desto tydeligere huskede det selv alt og syntes: “Det var dog
ganske morsomme tider! Men de kan komme, de kan
komme! Klumpe-Dumpe faldt ned af trapperne og fik dog
prinsessen, måske jeg kan også få en prinsesse,” og så
tænkte grantræet på sådant et lille nydeligt birketræ, der
voksede ude i skoven, det var for grantræet en virkelig
dejlig prinsesse.
“Hvem er Klumpe-Dumpe?” spurgte de små mus. Og så fortalte
grantræet hele eventyret, det kunne huske hvert evige ord; og de små
mus var færdige ved at springe op i toppen på træet af bare fornøjelse.
Næste nat kom der mange flere
mus, og om
søndagen endogså to rotter; men
de sagde, at
historien var ikke morsom, og det
bedrøvede de
små mus, thi nu syntes de også
mindre om den.
“Kan De kun den ene historie?”
spurgte rotterne.
“Kun den ene!” svarede træet, “den hørte jeg min lykkeligste aften,
men dengang tænkte jeg ikke på, hvor lykkelig jeg var!”
“Det er en overmåde dårlig historie! Kan De ingen med
flæsk og tællelys? Ingen
spisekammerhistorier?”
“Nej!” sagde træet.
“Ja, så skal De have tak!” svarede rotterne og gik ind til deres.
22
De små mus blev til sidst også borte, og da sukkede træet: “Det var
dog ganske rart, da de sad omkring mig de vævre småmus og hørte,
hvad jeg fortalte! Nu er også det forbi! — Men jeg skal huske at fornøje
mig, når jeg nu tages frem igen!”
Men når skete det? — Jo! det var en morgenstund, da
kom der folk og rumsterede på loftet; kasserne blev
flyttet, træet blev trukket frem; de kastede det rigtignok
lidt hårdt mod gulvet, men straks slæbte en karl det hen
imod trappen, hvor dagen skinnede.
“Nu begynder livet igen!” tænkte
træet; det følte den friske luft, den
første solstråle, — og nu var det
ude i gården. Alt gik så gesvindt,
træet glemte rent at se på sig selv,
der var så meget at se rundt om.
Gården stødte op til en have, og alt blomstrede derinde; roserne hang
så friske og duftende ud over det lille rækværk, lindetræerne
blomstrede, og svalerne fløj om og sagde “kvirre-virre-vit, min mand er
kommet!” men det var ikke grantræet, de mente.
“Nu skal jeg leve!” jublede det og bredte sine grene vidt ud; ak, de var
alle visne og gule; det var i krogen mellem ukrudt og nælder, at det lå.
Guldpapirsstjernen sad endnu oppe i toppen og glimrede i det klare
solskin.
I gården selv legede et par af de lystige børn, der ved
juletid havde danset om træet og været så glade ved
det. En af de mindste fór hen og rev guldstjernen af.
“Se, hvad der sidder endnu på det ækle, gamle
juletræ!” sagde han og trampede på grenene, så de knagede under
hans støvler.
Og træet så på al den blomsterpragt og friskhed i haven, det så på sig
selv, og det ønskede, at det var blevet i sin mørke krog på loftet; det
tænkte på sin friske ungdom i skoven, på den lystige juleaften og på de
små mus, der så glade havde hørt på historien om Klumpe-Dumpe.
“Forbi! forbi!” sagde det stakkels træ. “Havde jeg dog glædet mig, da
jeg kunne! forbi! forbi!”
23
Og tjenestekarlen kom og huggede træet i små stykker,
et helt bundt lå der; dejligt blussede det op under den
store bryggerkedel; og det sukkede så dybt, hvert suk
var som et lille skud; derfor løb børnene, som legede,
ind og satte sig foran ilden, så ind i den og råbte: “Pif!
Paf!” Men ved hvert knald, der var et dybt suk, tænkte træet på en
sommerdag i skoven, en vinternat derude, når stjernerne skinnede; det
tænkte på juleaften og Klumpe-Dumpe, det eneste eventyr, det havde
hørt og vidste at fortælle –, og så var træet brændt ud.
Drengene legede i gården, og den mindste havde på brystet
guldstjernen, som træet havde båret sin lykkeligste aften; nu var den
forbi, og træet var forbi og historien med; forbi, forbi, og det bliver alle
historier!
24
Fødselsdage
November:
Erik Ruben Larsen bolig 35, den 12. november 87 år
December:
Norma Lange bolig 10, den 5. december 89 år
Ranghild Lund bolig 19, den 6. december 91 år
Tove Gudmander bolig 28, den 7. december 83 år
Gunnar Hansen bolig 45, den 11. december 91 år
Inge Hørberg bolig 46, den 17. december 76 år
Hanne Easton bolig 44, den 18. december 74 år
Metha Jensen bolig 9, den 21. december 85 år
Øresundshjemmet ønsker alle hjertelig tillykke med
fødselsdagene.
Velkommen til nye beboere
Knud Jensen bolig 33, 13. oktober
Yvonne Jensen bolig 33, intern flytning
Poul Werner Jørgensen bolig 12 den 1. oktober
Peter Martin Johannesen bolig 29 den 1. november
Tove Gudmander bolig 28, den 15. november
Ole Erik Larsen bolig 47, den 1. november
25
Velkommen til nye medarbejdere på ØH
Tim Jensen aftenvagt inde 09. oktober
Josephine Kjær Petersen
Farvel til medarbejdere
Anne Sørensen sygeplejerske ude 31. oktober
Cecilie Schroller sygplejerske ude 31. december
Julie Cedergård SSH ude 30. november
Vi ønsker held og lykke med jeres nye jobs og uddannelse.
26
Lucia optog
Mandag den 14. december kommer Humlebæk Børnehaven og går Lucia
optog gennem gangene på Øresundshjemmet.
Tak godt i mod de små poder
Fredensborg Musikskole i underholder i cafeen
Torsdag den 3. december kommer Fredensborg Musik skole og
underholder os fra kl. 14.00 til 14.30 med dejlig julemusik.
27
Ture med Daghjemmet
At lave hyldeblomstsaft. Vi havde frosset hyldeblomster ned fra i
sommer og hele daghjemmet duftede af sommer
Gåtur rundt i Sletten en dejlig efterårsdag med solen højt på himlen.
28
Bustur ud at se på de smukke efterårsfarver
Efterårsfest. Vi indkøbte græskar og havde meget fornøjelighed med
at udhule dem og lave uhyggelige ansigter
29
Så er der valg
Torsdag 3. december skal danskerne til folkeafstemning om det danske
rets forbehold i EU.
Derfor afholder vi valg på Øresundshjemmet i mødelokalet den 18.
november mellem kl. 10 til 12.
Husk at tage sygesikringsbevis med.
Vel mødt.
30
Efterårsfest den 22. oktober 2015
Torsdag den 22.Oktober holdt vi efterårsfest her på Øresundshjemmet.
Der var dækket op i fine efterårsfarver, og pyntet med flotte
blomsterdekorationer.
En STOR tak til ØH`s venner, som igen stillede op og hjalp med
borddækning og ommøblering 
31
Det var herligt at se alle de pårørende der deltog denne aften.
Som altid blev vi forkælet at køkkenet med fantastisk mad som bestod
af:
Preben Højlund var mødt op og spillede dejlig musik under middagen,
og efter desserten spillede han op til dans, hvor rigtig mange var ude og
svinge.
32
33
34
35
Køkkenet tager sig en velfortjent slapper
36
Et lille indlæg om efterårsfesten
Det er altid en stor fornøjelse som pårørende at deltage i de
arrangementer der arrangeres på ØH.
Efterårsfesten torsdag d. 22. oktober var ingen undtagelse.
Allerede da man ankom kunne man mærke, at hele hjemmet summede
af forventning.
Det første man bemærkede da man trådte ind af døren var duften af
den dejlige mad, dernæst stemningen.
De beboere som man mødte på gangene var fint klædt på til aftenens
middag, og flere af beboerne havde også benyttet lejligheden til at få
ordnet hår.
Da man så kom ned i opholdstuen var bordene pænt pyntede op; her til
efterårsfesten var alle borde beklædt med lyse lilla duge, lys og
servietter, det var virkelig et smukt syn.
Aftenen startede med velkomsttale af Marika, og dernæst fortalte
Susanne om aftenens menu.
Menuen i sig selv var lidt af et mesterværk, alt var lavet fra bunden, og
sammensætning og smag var helt fantastisk.
Der er ingen tvivl om at der har været brugt mange timer på at
fremstille sådan et festmåltid.
Under middagen blev der spillet musik, og inden længe var der flere
som sang med på de gamle velkendte slagere.
Som pårørende vil jeg gerne takke ØH’s venner, plejere,
køkkenpersonale og Marika - disse arrangementer kunne ikke lade sig
gøre uden jeres ekstra indsats og entusiasme.
”Vi glæder os til næste gang.”
Venlig hilsen
Annette T Jensen
37
Juleaften på Øresundshjemmet
Traditionen tro holder vi juleaften på øresundshjemmet kl. 18.00 med
dejlig julemad.
Pårørende skal tilmeldes sig senest den 10. december enten på telefon
7256 3150, eller i administrationen eller på mail:
[email protected]
Pris pr. person er kr. 185,- og ½ pris for børn.
Borger udefra som plejer at komme og spise aftensmad er velkommen
til at komme og fejre juleaften med os.
Vel mødt
38
Nytårsaften
Vi mødes i cafeen kl. 17.45, hvor vi høre Dronningens nytårstale
kl. 18.00.
Efter talen går vi til bords, hvor vi nyder den dejlig nytårsmenu som
køkkenet har kreeret til os.
Til de friske vil der være champagne og kransekage kl. 24.00, samt lidt
nytårs fyrværkeri.
39
Nyt fra Foreningen Øresundshjemmets Venner
Bestyrelsen har nu planlagt periodens sidste arrangementer i denne
periode.
22. november 2015:
Underholdning ved Richard Ragnvald
17. januar 2016:
Underholdning ved Bo Young
(Jodle Birgers søn)
21. februar 2016:
Revy minder ved Bjarne Lisby
13. marts 2016:
Underholdning ved Keld og Hilda Heick
Der er tilmelding til alle ovenstående arrangementer den sidste mandag
før arrangementerne afholdes. Vi er nødt til at have tilmeldingsfrist på
arrangementerne, idet køkkenet skal vide, hvor mange der skal være
kager til.
Arrangementerne er som sædvanlig gratis for beboerne, mens udefra
kommende medlemmer og pårørende må betale 75 kr. for at deltage i
arrangementerne. Beløbet dækker kaffe, kage, vin og chips i pausen
samt underholdning.
Alle arrangementerne starter kl. 14.30 hvor vi drikker kaffe sammen.
Umiddelbart herefter starter underholdningen.
Gem denne side, så I fremadrettet har datoer på foreningens
arrangementer.
Håber I møder talrigt op.
Bente Prehn
40
Sangeftermiddage
Vi nyder alle at have sangeftermiddage. Stig er her en gang
om måneden.
ØH–Vennerne vil ligeledes deltage.
Se i aktivitetskalenderen hvornår der er sangeftermiddage og med
hvem.
41
Busture med Aktiviteten
Se opslag på opslagstavlen med tider og hvor vi
køre hen.
Se også aktivitetskalenderne der står hvornår vi
tager på tur
42
Den blå planet
Vi har været på tur til ”Den blå planet” 3 gange. En lang bustur helt ud til Kastrup
lufthavn, men den har været det hele værd 
Rundt omkring på Øresundshjemmet, har jeg lavet nogle plancher med billeder fra
de 2 første ture, og de sidste nye billeder vil jeg vise jer her. Helt klart et sted der
er værd at opleve.
43
Ved det store haj-akvarie, var vi så heldige at de skulle til at fodre da vi var der. Så
vi så og hørte en masse om hajer og andre farlige fisk.
Gitte 
44
45
46
Ældresagen i Fredensborg kommune har oprettet en vågetjeneste.
Når livet er ved at ebbe ud, kan det være rart med en ved sin side og en hånd at
holde i.
Vi er en gruppe frivillige, som synes, at ingen skal dø alene. Vi ønsker at skabe ro
og værdighed i den allersidste tid af livet, at være til stede med
medmenneskelighed og omsorg.
Vi ønsker at medvirke til, at pårørende får mulighed for at holde en pause og lade
op.
Vi er et supplement til den omsorg, de professionelle giver, ikke en erstatning. Vi
udfører ikke plejeopgaver.
Gennem kurser er vi klædt på til opgaven. Vi kommer på plejecentre, i beskyttede
boliger og i private hjem.
Vi kan kontaktes på telefon 40 97 95 95
Varme hilsner
Vågetjenesten
47
Pårørendeside
Generel information til pårørende:
Til beboere og pårørende.
Månedens arrangementer hvor pårørende kan deltage:
Julefrokost den 29. november 2015 se oplag på glasvæggen vedr.
tilmelding og betaling.
Evt. punkter der ønskes taget op på disse bruger og pårørende møder
kan meddeles til kontoret, eller til jeres repræsentanter i Bruger- og
Pårørendeudvalget
Jette Kristensen tlf. 49 19 04 50 eller på mail: [email protected]
48
Frisør Pernille træffes torsdag tlf. 5126 2746
Udvalgte priser:
Herre klip
315,00
Dameklip
415,00
Vask og sæt 295,00
Permanent med klip og sæt 805,00
Permanent u/ klip 655,00
Farve af bryn 105
Farve af vipper 105
Husk at bestille tid.
Borgere udefra er velkommen til at ringe og bestille tid hos
frisøren.
Fodterapeut Kathrine W. Madsen kan kontaktes på tlf. 50 54 07 57
Omsorgstandplejen
Hvis man skal benytte sig af
omsorgstandplejen skal man visiteres til det.
Tlf. 72 56 53 60 telefontid mellem
08.00 til 14.30.
49
Aktivitetskalender Øresundshjemmet
November:
Mandag 02. november
Tur med aktiviteten se opslag kun
for ØH` s beboere
Onsdag 04. november
Gudstjeneste i cafeen kl. 10.30
Onsdag 11. november
Tur med aktiviteten se opslag kun
for ØH` s beboere
Onsdag 18. november
Tur med aktiviteten se opslag kun
for ØH` s beboere
Onsdag 25. november
Tur med aktiviteten se opslag kun
for ØH` s beboere
Søndag 22. november
ØH´S venner præsentere Richard
Ragnvald
Søndag 29. november
Julefrokost for beboere, pårørende og
personalet
December:
Tirsdag 01. december
Taskesalg i cafeen kl. 13
Onsdag 02. december
Fællesspisning med afdansningsbal i
cafeen
Torsdag 3. december
Fredensborg Musikskole kl. 14.00
Mandag 07. december
Tur med aktiviteten se opslag kun
for ØH` s beboere
Torsdag 10. december
Gudstjeneste i kirken 10.30
Mandag 14. december
Lucia optog med Humlebæk
Børnehaven kl. ca. 10.00
Tirsdag 22. december
Personalet siger god jul til hinanden
i cafeen kl. 14.00
50
Januar:
Fredag 08. januar
Nytårskur med Københavns
Winertrio i cafeen.
Tirsdag 12. januar
Gudstjeneste i cafeen 10.45
Fredag 15. januar
Seniorshop kommer og holder
udsalg i cafeen 10-13
Søndag 17. januar
ØH`s venner præsentere Bo Young
Februar:
Onsdag 10. februar
Gudstjeneste i cafeen kl. 10.45
Søndag 21. februar
ØH`s venner præsentere Bjarne
Lisby
Marts:
Søndag 13. marts
ØH`S venner præsentere Keld og
Hilda Heick
Torsdag 17. marts
Påskegudstjeneste i Humlebæk
Kirke kl. 11.00
Onsdag 30. marts
Bo Young kommer og underholder og
vi invitere de 4 andre plejecentre i
kommunen til en hyggelig
eftermiddag kl. 13.00 i cafeen
51
Gudstjeneste
Gudstjenesterne i cafeen starter kl. 10.30 i cafeen
Onsdag den 4. november
Torsdag den 10. december i kirken
Tirsdag den 12. januar
Onsdag den 10. februar
Torsdag den 17. marts påskegudstjeneste i kirken kl. 11.00
Dødsfald:
Kaj Petersen bolig 33, er afgået ved døden den 22. september 2015
Vivi Petersen bolig 29, er afgået ved døden den 17. oktober 2015
Anny Malykke bolig 28, er afgået ved døden den 20. oktober 2015
52
I anledning af julen har vi rundt omkring i bladet
gemt nissehuer, tæl dem og skriv løsningen.
Svar:
Navn og bopæl:
September - oktober månedens opgave er vundet af:
1.præmie
2.præmie
Svar indleveres senest 10. december 2015 Præmierne kan afhentes i
administrationen på Øresundshjemmet
53
Menu plan november
DATO
Nov.
Søndag 1
Mandag 2
Citronfromage m/flødeskum
Kogt oksekød m/ peberrodssauce, kartofler og blandede
grønsager m/ roma Nesco kål
Tirsdag 3
Suppe m/ boller og urter
Forloren Hare m/ skovsvampesauce, brune og hvide
kartofler, gele og surt
Onsdag 4
Skovbærgrød m/ fløde og mælk
Kogt hamburgryg m/aspargessauce kartofler og timian
stegte rodfrugter
Torsdag 5
Æblesuppe m/ kardemomme flødeskum
Kalkunkrebinetter m/ champignonpebersauce, brasede
Kartofler og broccoli
Fredag 6
Risengrød m/ kanelsukker og smør
Stegte sild m/sennep, dild og peberrod m/ lys sauce,
kartofler, rødbede æble gulerodsråkost
Lørdag 7
Søndag 8
Mandag 9
Tirsdag 10
54
Mørbradgryde m/abrikoser, karry, koriander, fl.
Tomater og kanel m/ bagt kartoffelmos
Tunmousse m/ ylettedressing, citron og brød
Biksemad m/ spejlæg og rødbeder
Jordbærrabarbergrød m/ fløde og mælk
Benløse fugle m/skysauce, kartofler, waldorff
salat m/selleri, æbler, valnødder og gele
Risalamande m/ jordbærblåbærsauce
Gullaschsuppe m/ cremefraiche
Hellefilet m/ dijoncreme og marinerede grønsager og
brød
Mortensaften Andesteg m/æbler og svesker,
skysauce, brune og hvide kartofler, rødkål, og
surt
Gammeldags æblekage m/ flødeskum og gele
Onsdag 11
Gullasch m/ kartoffelmos og surt
Frugtsalat m/ råcreme
Torsdag 12
Kogt torsk m/ sennepssauce, kartofler, hakket æg,
hakket rødbeder og kapers
Fredag 13
Ferskenappelsinsuppe m/ karry og cremefraiche
Barbecuemarineret revelsben m/ skysauce, løg, porre
og selleri i tomat m/ ris og kartofler
Lørdag 14
Jordbærgrød m/ fløde og mælk
Kalvekrebinetter m/ stuvede ærter og gulerødder
persille og kartofler
Søndag 15
Skovbærtærte
Stegt oksespidsbryst på bund af porre, løg og
bladselleri m/ skysauce og kartoffelmos
Mandag 16
Rødbedemousse m/Hyldebærgele og ristede
nødder
Lakselasagne m/ spinat og revet gulerødder
Tirsdag 17
Kiks ost og frugt
Gule ærter m/ sprængt nakkekam, medister,
sennep, rugbrød og rødbede
Onsdag 18
Pandekager m/jordbærsyltetøj
Panerede koteletter m/ skysauce, kartofler, rosenkål
og porre
Torsdag 19
Hyldebærsuppe m/ æblestykker
Sammenkogt m/ karry, skinkekød, hvidkål, gulerødder i
skiver, kartofler og sennep
Fredag 20
Gravede laks på franskbrød m/ sennepsdressing
Fyldt hakkebøf m/råstegte kartofler, bønner og
bearnaisesauce
Lørdag 21
Æblegrød m/ fløde og mælk
(Stjerneskud) Fiskefilet kogt og stegt
m/ dressing, rejer og caviar m/brød
Risengrød m/ kanelsukker og smør
55
Søndag 22
Flæskesteg m/ skysauce, brune og hvide
kartofler, rødkål og surt
Mandag 23
Ris ala mande m/jordbærblåbærsauce
Oksehakket i fad m/ abrikoser, løg rosiner, mandler
m/låg af franskbrød m/ ris og chutney
Tirsdag 24
Henkogte frugter m/ ylettecreme
Fiskefilet i fad m/på bund af revet gulerod og porre
m/ hummersauce, kartofler og ærter
Onsdag 25
Blomkålssuppe m/ urtecreme
Brunkål m/ ribbensteg, kartofler, rugbrød og Sennep
Torsdag 26
Rejemad m/ citron og dild
Skipperlabskovs m/ persillesmør, rødbeder og
rugbrød
Fredag 27
Hyldebærsuppe m/ tvebakker
Hjertestroganoff i vildtsauce m /kartoffelmos,
ribsgele og surt
Lørdag 28
Ymerfromage m/ saftsauce
Hjemmelavet forloren skildpadde m/halve æg
Og franskbrød
Søndag 29
12.30
Mandag 30
Jordskoksuppe
Julefrokost 12.30 for beboere, pårørende og
personale
Sammenkogt m/ kalvekød i tern m/tranebær og
champignon m/bagt nøddekartoffelmos og broccoli
Kiks ost og frugt
56
Menu plan december
DATO
Decem.
Tirsdag 1
Onsdag 2
Torsdag 3
Hovedret
Stegt flæsk m/ persillesauce kartofler og blandede
gulerødder
Vaniljebudding m/ saftsauce
Fællesspisning i anledning af afslutning på
efterårets dans
Fiskefrikadeller m/ citronsauce, kartofler,
rødbedeæbleråkost m/ remoulade og citron
Fredag 4
Jordbærgrød m/ fløde og mælk
Kalvefrikasse m/ blomkål, gulerødder i skiver og ærter
m/ persille og kartofler
Lørdag 5
Laksemousse m/ dilddressing og brød
Lammesteg m/ skysauce, flødekartofler mintgele
og bønner
Søndag 6
Citronfromage m/ flødeskum
Benløse fugle m/skysauce, kartofler, surt og
waldorfsalat
Chokoladekage m/ is og råsyltede hindbær
Mandag 7
Gullasch m/ rodfrugt kartoffelmos og broccoli
Skovbærtærte
Tirsdag 8
Stegte rødspætter m/ hummersauce, kartofler og ærter
Onsdag 9
Ministronesuppe
Hakkebøf m/ løg, skysauce, kartofler, grillgrønsager og
surt
Torsdag 10
Blomkålsuppe m/ brunet smør
Kålrouletter m/ skysauce, kartofler, tyttebærsyltetøj og
surt
Risengrød m/ smør og kanelsukker
57
Fredag 11
Lørdag 12
Søndag 13
Mandag 14
Tirsdag 15
Ribbensteg m/ skysauce, brune og hvide
kartofler, rødkål og surt
Risalamande m/ kirsebærsauce
Vildtfrikadeller m/vildtsauce, brune og hvide
kartofler og blommechutney
Chokoladebudding m/ flødeskum
Stegt oksespidsbryst på bund af gulerødder porre
løg og bladselleri
m/kartoffelmos og surt
Ærtepannacotta m/ mangopure og flødeskum
Kyllingeschnitzler i fad m/karrysauce, ananas
og løg m/ ris og ærter
Tomatsuppe m/ suppehorn
Kalvehjertestroganoff m/champignon, løg og
persille m/kartoffelmos m/ pastinak og
hakkede mandler
Onsdag 16
Franskbrød m/ gravede laks og dressing
Lyssejfisk på bund af revet selleri, gulerødder
og porre m/hollandaisesauce, kartofler og ærter
Torsdag 17
Hybensuppe m/ crutoner
Nakkesteg m/sværd, skysauce, brune og
hvide kartofler, rødkål og surt
Fredag 18
Chokolademousse m/ flødeskum
Bankekød m/ kartoffelmos, romanescokål
og surt
Lørdag 19
Frisk frugtsalat m/ råcreme
Pølser m/ varm kartoffelsalat, sennep
og ketchup
Søndag 20
Æblegrød m/ fløde og mælk
Flæskesteg m/ skysauce, brune og hvide kartofler
rødkål og surt
Pandekager m/ is og jordbærsyltetøj
58
Mandag 21
Kogt laks m/ rejeaspargessauce, kartofler,
og broccoli
Tirsdag 22
Mild karrysuppe m/ gulerod selleri og kokosmælk
Hakkebøf m/ løg, skysauce kartofler,
grillgrønsager og surt
Onsdag 23
Blommegrød m/ mælk og fløde
Stuvede kartofler m/ hjemmelavet sylte og
stegt medisterpølse m/ sennep og rødbeder
Torsdag 24
Torsdag 24
17.30
Fredag 25
Lørdag 26
Risengrød m/ kanelsukker og smør
Kl. 12.00
Tarteletter m/ høns i asparges
Jordbærgrød m/ fløde og mælk
Andesteg m/ skysauce, hvide og brune
Kartofler svesker og fyldte æbler m/gele
Risalamande m/Kirsebærsauce
Glaseret skinke m/ stuvet grønlangkål, hvide og
brune kartofler og sennep
Hjemmelavet vanilje is på mandelbund
m/chokoladesauce
Bøfstroganof m/bacon, bagt kartoffelrodfrugtmos
og surt
Søndag 27
Æbletiramisu m/flødeskum
Gammeldags oksesteg m/ skysauce,
glaserede løg og små gulerødder
Mandag 28
Karamelrand m/ flødeskum
Grønkålsuppe m/ sprængt nakkefilet, medister rugbrød
og sennep
Tirsdag 29
Onsdag 30
Æbleskiver m/ brombærsyltetøj
Skipperlabskovs m/ persillesmør, rødbeder og rugbrød
Abrikosgrød m/ fløde og mælk
Vildtkrebinetter m/ skysauce, kartofler,
tranebærkompot og surt
Hyldebærsuppe m/ æblestykker
59
Torsdag31
12.00
Kogt torsk m/ sennepssauce, hakket æg, kapers,
rødbeder og kartofler
Torsdag 31
Passionsdessertkage m/ flødeskum
Nytårsbuffet for beboere og personale
Kl.18.00
Januar
Fredag 1
Godt nytår til alle tak for året der gik
Bøf i gryde ala bankekød m/ bacon og tomater
m/ kartoffelmos og surt
Lørdag 2
Appelsinfromage m/ flødeskum
Hjemmelavet forloren skildpadde
m/ halve æg og franskbrød
Søndag 3
Ananas m/ makronflødeskum
Kalvesteg stegt som vildt m/ vildtsauce, kartofler,
waldorfsalat og surt
Mandag 4
Vaniljeis m/ nougatvafler
Røget ribbensteg m/ stuvet hel spinat, brune kartofler,
stegte gulerødder og sennep
Tirsdag 5
Æblesuppe m/ kardemommecreme
Kogt oksebryst m/ peberrodssauce kartofler og
blandede rodgrønsager
Suppe m/ boller og urter
60
Bliv medlem af ØH`S venner
Er du som beboer, pårørende eller andet interesseret i at blive
medlem af foreningen og støtte vores arbejde, bedes du
udfylde nedenstående indmeldelsesblanket og aflevere den på
Øresundshjemmets kontor, samtidig med betaling af det årlige
kontingent på kr. 100.-.
Din indmeldelse vil betyde utrolig meget for foreningens
fortsatte virke uanset, om du vælger at blive aktiv eller passiv
medlem.
Indmeldelsesblanket
Navn____________________________________
Adresse__________________________________
Tlf.nr.____________________________________
Jeg ønsker at være aktiv medlem:
Jeg ønsker at være passiv medlem:
__________________________________________
(Dato og underskrift)
61
Øresundshjemmet ønsker glædelig jul og godt nytår til alle
62