3 SUNDET N

03-02-15
GODE STEDER for JOLLESEJLERE
3 SUNDET N
FISKEN af Hornbæk. Pokalsejlads v. Snekkersten 2009.
.
Per Stibolt ved roret.
TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN
ULF BRAMMER
2014
ISSN 0905-1535
Ver. 03-02-2015
K 3 Sundet N s 2
INDHOLD
0 INDLEDNING
SØKORT NR
OMFATTER
1 KATTEGAT N for Sjæll. 129 Sjællands Odde – Hundested - Gilleleje
2 ISEFJORDEN
3 SUNDET N
116 – 117 - 118
131
Holbæk Fjord - Roskilde Fjord
Gilleleje - Helsingør - Tårbæk – Sverige
Kullen-Hälsingborg-Landskrona-Barsebäck
4 KBH. HAVN
133 – 134 Tårbæk - Kbh.HAVN – Avedøre – Sjællandsbro
Sverige: Barsebäck - Lomma Bugt – Malmö – Limhamn - Öresundsbro
5 SUNDET S
132
Avedøre–Brøndby-Køge-Stevns Klint m. fyret.
Sverige: Öresundsbro – Klagshamn – Strandhem – Skanör - Falsterbokanal.
6 FAXE BUGT
190
Rødvig - Præstø Fjord - Jungshoved
7 BØGESTRØMMEN 161- 162 Stege Bugt–Ulvsund-Storstrømmen
8 GRØNSUND & MØN 161-162-198 Grønsund – Møn - Hesnæs
9 SW SJÆLLAND
160
164
Masnedø – Karrebæk – Næstved
Bisserup – Omø – Agersø-Korsør
10 STOREBÆLT- N
141
Korsør – Reersø – Kalundborg Fjord
11 SEJERØ BUGT
128
Røsnæs – Nekselø – Sejerø – Sj. Odde
12 SMÅLANDSFARV S 160
142
Lolland N – Askø – Femø – Fejø
Kragenæs – Onsevig – Tårs Fiskerihavn
13 GULDBORGSUND 163
Guldborg - Nykøbing F - Nysted
14 NAKSKOV FJORD 144
Albuen–Enehøje–Vejlø–Slotø–Nakskov
KILDER
Internet.
Wikipedia.
’Eniro.se’ og ’KRAK.dk’.
Egne notater. Privat tryk 2010.
Kort og Matrikelstyrelsens Søkort 2010.
Auto-færdselskort, 1:200.00. Danmark 2007.
Maremindet. Finn Havland. Gads Forlag. 1998.
Med vikingen som lods. Max Vinner. Vikingeskibsmuseet. 1997.
1000 naturlejrpladser i Danmark. Naturstyrelsen + 10 foreninger. 2008?
Overnatning i det fri. Udgivet af Friluftsrådets ERFA-gruppe. 2012, m. positioner.
K 3 Sundet N s.3
JOLLESEJLADS
Træf Fjordens -- 2004. Th. MARCUS NOER fra Vikingeskibsmuseet. UB.
Formålet med disse kapitler er at beskrive et farvand med dets kyster og
pege på lune pladser for jollesejlere. Lidt lokalhistorie og seværdigheder.
Det er også for at få de erfarne jollesejlere ud i andre farvande, end det
velkendte.
14 kapitler er skrevet med disse FORBEHOLD:
A. Du har mindst en bestået DUELIGHEDS PRØVE!
B. Man sejler ikke, før alle ombord har accepteret at ’du’ er fører af fartøjet.
C. Skibets fører påtager sig ansvaret for, at søvejsreglerne gennemføres.
Du er en erfaren jollesejler? Du har sejlet meget i jolle de sidste 3 år? Har du været
omhyggelig med vedligeholdelsen? Er dine reflekser i orden ved hurtige manøvrer?
Har du check’et dig selv med søvejsreglerne?’ TS-skib.dk’ har sådan en prøve
NU er du velkommen til at sejle som TS-skib og din besætning kan være tryg!
Disse afsnit er en slags huskeseddel sammen med søkortet/søsportskortet.
Det handler ikke om vore fartøjer, mere om strømhvirvler og store sten, om
de steder, som er en oplevelse værd. De fleste oplysninger er ført a’jour gennem kontakt
til TS-medlemmer i de nævnte områder. Steder med jollelaug er nævnt.
Trailer? TS har et par stykker til udlejning. Hvad vejer din jolle i våd tilstand? Med en
trailer kommer man vidt omkring til nye steder. Der er slæbested i de fleste havne.
Man får en fornemmelse for, hvor meget der faktisk foregår i det lille land
med de fordums store maritime traditioner. Vi taler om kystkultur, og det er
glædeligt at se, hvordan vi – på trods af nutidens økonomiske og politiske
forhold – alligevel kan dyrke glæden ved at færdes på vore farvande. Mon ikke
der hos mange af os rumsterer minder om vovelig færd for 1000 år siden?
Tak for hjælpen til jer, der bidrog til disse sider! Og TAK til Egon & Sorte Per.
K 3 Sundet N s.4
Noget om de praktiske ting
Det er meningen, at TS-medlemmer selv skal printe de ønskede sider ud - med tekst på
begge sider. I en jolle skal alt kunne tåle vand, derfor bør man laminere papiret med et
lag klart plastic, som presses på med en billig laminerings-varme-presse.
Der er ikke brugt tid på havne eller hoteller. Forholdene i TS’s frihavne ses jo i Årbogen.
Foruden ’De gode steder’, handler teksten om adgang til at proviantere, om adgang til
toilet OG om mulighed for at finde et sted at sove. Hvis det ikke er bekvemt at sove i sin
jolle, bør man tillempe det hjemmefra. Der nævnes en del campingpladser og
togstationer.
Husk at TS-Årbogen bør findes ombord, så du kan kontakte en lokal TS’er - eller læse
om de TS-skibe du møder.
Det helt nye er – at man med de moderne telefoner eller GPS-modtagere kan finde
primitive teltpladser og shelters nær kysten. 10 foreninger er gået sammen med Friluftsrådet om at oprette, vedligeholde og bruge disse pladser. Se detaljer i ’Det grønne Felt’.
Man rejser uden at blive ruineret, man får kontakt med naturen og lærer mere om vort
land og det at sejle.
Sidetal. Hvert kapitel har sine sidetal fra 2 og opefter, så man kan hitte ud a’ det, hvis - ?
TS-lokalkvinde for Nordsjælland
INGELISE BRANDT
Tlf. ved større havari 4970 8509
Der er adgang til næsten alle danske kyster, døgnet rundt, færdsel kun til fods.
Hvis man vil blive nogle timer på et bestemt sted – ”tager ophold” - skal det være
mindst 50 m fra nærmeste beboelsesbygning.
Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden.
Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1/9 til 31. maj.
Hunde må gerne være på stranden. De skal holdes i snor fra 1/4 til 30/9 = hele sommeren
3 Sundet N s. 5
www.ts-skib.dk/fartøjer/joller.
Smakkejoller på Pokalsejlads ved Espergærde 2008.
Foto: Per Stibolt.
3 SUNDET, Nordlige del.
Søkort nr. 131.
Område: Gilleleje til Tårbæk.
Sverige: Mölle til Öresundsbroen.
”Sundet” har altid været en vigtig handelsvej og Sundet er kendt af søfolk i hele verden.
I dag er Øresund et overskueligt farvand med mange levende steder, tunge fragtskibe og
lystsejlere i alle størrelser, en tumleplads for sejler, badende og rejsende.
Stranden på begge sider er fyldt med bebyggelser og mange lystbådehavne. Her drejer
det sig om naturoplevelser, det er nemt at sejle til badestrande og havne. Omvendt på
den svenske kyst, her er både klippe og sten langs kysten, her er det bedst for en
jollesejler, at sejle direkte til havnene. Positionerne viser plads et stykke udenfor.
Ven - på dansk ’Hven’ - er den eneste større ø. Her levede Thyco Brahe.
Han opdagede som den første, en ’Super Nova’ ~ nyfødt stjerne - år 1572.
Trafikseparering. Der er virkelig tale om mange flittige handelsfartøjer – over 10.000
stk. der årligt passerer Hven. Skibe o. 300 tons skal følge trafiksepareringen, for at
undgår havarier. De fleste handelsskibe sejler her med lods. Desværre er der altid nogle
få, der sejler uden? Dét - og de store skibes vanskelighed med pludselige kursændringer
udgør derfor en fare for kollision. Hold godt klar af ’De store!’ Flere af dem sejler med 20
kn/h. Især ved Helsingør og Hälsingborg skal lystsejlere holde stor afstand
udenfor havneindsejlingen – der er de passerende skibe og færgerne plus strømmen at
holde styr på.
Den valgte TS-repræsentant for Nordsjælland er Ingelise Brandt. Tlf. 4970 8509.
Hun kan tilkaldes, hvis du som TS-medlem kommer voldsomt” i klemme”.
Det hører til godt sømandskab, at opsøge havnefogeden straks efter ankomst
Primitive teltpladser. Danmark er blevet forsynet med over 1.000 primitive pladser, til
én á tre overnatninger hvert sted. Du anskaffer bogen ”OVERNATNING I DET FRI”.
Udgives fra www.55nord.dk .Heftet har et kort over alle pladser.
I teksten er der korte beskrivelser af hvert sted + GPS koordinater. Disse koordinater kan
indtastes direkte på din GPS-modtager eller smartphone og du kan finde frem til pladsen.
ELLER man finder en plads i nærheden på www.maps.google.dk
Med en I-phone gå man på nettet: www.teltpladser.dk . Der er få enkle regler: Aftal
med ejeren (nogle steder), max 25 kr. per person, pr telt og pr døgn, følg reglerne på
netop dét sted. Tag dit affald med, når du fortsætter. En flot ordning arrangeret af
Naturstyrelsen, prøv www.udinaturen.dk og www.shelternet.dk .
K 3 Sundet N s.6
Retninger skrives med stort, f. ex.: ’NW’ og ’E’ for øst. Efter Kort- og Matrikelstyrelsens terminologi
GPS koordinater er et sted ud for en havn, så man selv kan vurdere situationen. Eller et sted for en lejr.
Forkortelser:
’TS’ Træskibs Sammenslutningen. www.ts-skib.dk
’TS-havn’ - Frihavn for de fartøjer, der bærer årets mærkat og jomfruvimpel.
’Lok.md.’ Den valgte TS-Lokalmand M/K i pågældende egn. Tilkaldes kun hvis du har større problemer.
’Lok. TS’er’ - TS medlem som ofte er i området og som måske kan ’gi’ en hånd med’.
’Sm’
Sømil
’Stb.’
Styrbord (højre).
’Bb.’
Bagbord(venstre).
Skibshallerne. Gilleleje Museum. Tlf. 72 49 99 50.
Gilleleje Havn. Stor havn, som ejes af fiskerne selv. Herfra fiskes der stadig. I
yderbassinet er der god plads til at bjerge sejl. Bådelauget VILHELM passer og sejler den
kønne kvase. Her er det nemt at proviantere.
Besøg Skibshallerne! Museum Skibshallerne Tlf. 4879 7900 / 4830 3363.
Tog til Helsingør og Hillerød. Øst for havnen er der sandstrand. Desuden den gamle fyrsti,
hvor man spadserer op på den store klint Nakkehoved Fyr(Fl (3)20 s 54m 25M), med
Gl. fyret og restaurant. Her passérer trækfuglene – og her flyver paragliderne.
Dronningmølle – her er der en god badestrand.
Det er sjældent, at vejret er så stabilt, at man kan overnatte.
Efter Hulerød - midt mellem Munkerup og Villingebæk ser man en campingplads.
Primitiv lejr tæt ved stranden, oppe bagved, NE for Lergravssøen i det grønne område.
Ligger godt ned mod søen.
1,5 km længere ind i land ligger Rusland. Et pragtfuldt bulet lyngtæppe med flotte
broncestatuer stående frit i landskabet. Det hele - landskab - museum og statuer er skabt
af kunstneren Rudolph Tegner før krigen.
Hornbæk Havn tlf. 4970 2378 / 2681 0189. Kendt for en flot badestrand. Ved
indsejlingen har man en mast klar til advarsel om grundt vand: Sort kugle og 3 røde faste
lys. Vores lokale ’TS-mand’ – Ingelise Brandt – har en fidus til jollesejlere: I stedet for at
sejle ind i havnens mylder, kan man nogle gange smutte Stb. om, lige bag yderste mole,
her er en god strandbred med fred og ro. (Fortæl det nu ik’ te’ de anne’r). På havnen:
Havneforeningen med to smakkejoller stående udenfor. Åben hver søndag kl. 10 – 14.
Formand Finn Svendsen, tlf. 2146 3263. Besøg ’Skurbyen’. Der er en god fiskeforretning.
Sejlklubben har en god restaurant. Lige øst for havnen - på stranden - en bålplads.
Kabelfelt. Mellem Ellekilde Hage og Sverige ligger store stærkstrøms kabler mellem vore
lande. Magnetfeltet kan påvirke kompasset.
Aalsgaarde kendes på deres Langebro. Tilsandet, men god at fortøje til for joller. Dette
gamle sted var for udskibning af tegl og mursten. Nu er der livligt med badende
sommergæster. Proviant hentes ved Aalsgaarde Station 2 km inde i land ad Krogebakke.
3 Sundet N s.7
Efter den lille, smukke Hellebæk Kirke, kommer selve Hellebæk By, hvor Chr. IV fik
produceret bøsser. De lokale har istandsat Hammer Mølle, en vandmølle, der virker. Ved
Strandvejen lå der en stor klædefabrik, som nu er ændret til lejligheder.
Efter villaerne kommer Julebækhus Restaurant og et diskret fyrhus ’Julebæk’’ –(Oc.WRG.
5s). Herfra er der 2 sm til Nordhavnen. Efter 1 sm vrimler det med båker og ’over-etmaster’ der advarer om opankring p.gr. a. kabler.
Helsingør Nordhavn er TS-havn. Marinaen ligger W for Kronborg. Fyret (Oc (2) WRG. 6
s, 43 m).
Da strømmen kan løbe op til 5 kn. er særreglen, at udsejlende skal holde tilbage for
fartøjer, der anduver lystbådehavnen. Mellem Nordhavn og Kronborg er en lille bugt med
sandstrand. Du finder en Bådebygger på Nordhavnsvej 2 B, tlf. 4926 2560.
På Kronborg Slot kan man besøge Chr. IV’s riddersal, eller gå på bastionerne.
2013 åbnede det nye, nedgravede ’MS’, Museet for Søfart, bygget i Store Dok. (Tidligere
Handels- og Søfarts Museet.) Teknisk Museum er flyttet til Fabriksvej - et godt stykke op
ad Kongevejen – th. ad Klostermosevej – tv. ad Fabriksvej 4 km. Der er vel en bybus!
Kronborg Slot med fyr på hjørnet mod E. Baggrund: Nordhavnen.
Strømmen ved Kronborg-pynten er ofte nordgående og kan løbe op til 5 knob.
§ 10. Undgå Trafiksepareringen! Sejl mellem kysten og sideafmærkningen!
VOGT DIG for færgerne! Tre færgeselskaber sejler med 18 færger i timen Hälsingborg Helsingør. De sejler med ca. 20 kn/h.
Helsingør Statshavn er ikke tilgængelig for lystsejlere. Det er for farligt med de mange
færgeafgange.
Snekkersten Havn. 56° 0.486’ 12° 35.424’.
Lille, hyggelig havn. Propfuld. Her holder smakkefolk til og de sejler hver tirsdag aften i
sommerhalvåret. Havnefest med smakkesejlads i august, sidste weekend i skoleferien. På
www.sssejlklub.dk / klikkes på ’Smakkelauget’. Oldermand: Jess Nielsen tlf. 2040 4606.
Morten Høgsbro Holm med jollen ROSALINA, tlf. 790 890
S-for havnen er der en lille badestrand m. ’Store Stranddag’ den 3. torsdag i juli.
Stejlepladsgruppen vedligeholder gamle fiskeredskaber. Holder til i ”Det gule Palæ”.
Videre mod S. Fra Snekkersten forbi alle husene. Når de stopper, kommer Egebæksvang
Skov. Lige før ses den offentlige strandpark. For at finde Lejr N202, kan man gå i land
efter badebroen, før husene mod S. Egebæksvang Lejrplads GPS 56°.00.305’ 12°.57.554’.
Gå over Strandvejen til parkeringspladsen. I skoven er der et plateau m. primitiv lejrplads
med udsigt over vandet. Max 2 telte – max 2 nætter – Toilet mod N på havnen. Tag dit
affald med – når du sejler videre.
K 3 Sundet N s.8
Espergærde Havn 55° 59.579’ 12° 33.809’.
Er ikke stor. Men der er et smakkelaug - www.smakke.dk og badestrand syd for. Oppe i
land ligger Flynderupgård Smakkemuseum. Agnetevej 9. Det bedste museum her i landet,
hvad smakkejoller og fiskeri angår!
Foto: Per Stibolt. Hyggesnak ved Espergærde Havn.
Mette Brask og MAGDA fra 1907. Espergærde. Foto: M:Høgsbro.
De fleste broer er private – men Jarlens Grund ligger 1 km S for Espergærde Havn, m.
teltplads? Spørg dig for!
Humlebæk Havn 55° 58.328’ 12° 32.905’. Havnen ligger lige nedenunder
Louisiana Kunstmuseum. HVIS man skal der op – forlader man havnen mod N, drejer mod
W op til Strandvejen, så mod S og et godt stykke for at komme til museets hovedindgang.
Bjerre Strand 55° 57.447’ 12° 32.33’.
Kommunal idrætsplads. Lejr lige oppe over stranden.
3 Sundet N s.9
Sletten Havn rummer det ældste smakkelaug i vor tid: FtSF Foreningen til Sprydstagens
Forevigelse. Hvert år sejler de VM-pokalsejlads i en af havnene på Øresundskysten. Prøv:
www.sprydstagen.dk
Peder Mads Strand Nr. 213 55° 57.018’ 12° 32.027’. Syd for Sletten Havn kommer der et
stort, åbent stykke. Landgang og op til Strandvejen. Gå tv. og th. ind i
skoven ca. 200 m. Derinde findes en lejrplads under de gamle bøgetræer ved stenalder
kystskrænten. Der er plads til 2 telte, max 2 nætter.
Toilet på N-ende af Peder Mads Strand.
Nivå Lystbådehavn er gravet ind i en teglværksgrav. GPS ude på vandet –
55° 56.398’ 12° 31.945’. Ideen stammer fra TS’ første formand Åge L.
N-for marinaen er der campingplads. Inde i Nivå finder du Nivågård-Samlingen.
S-for Nivå havn er der en ’Kystnær lejrplads. 55° 56.176’ 12° 31.593’ usikker position? –
Ved nr. 2 stenhøfte, dér hvor sandstranden løber sammen med høften. Max 2 telte, max 2
nætter, ikke telte på stranden – affaldet med dig! Toiletter mod N på marinaen.
Nivå Bugt er lavvandet, uren og kedelig.
Rungsted Havn. GPS på vandet udenfor - 55° 53.298’ 12° 33.217’.
Stor lystbådehavn med store motoryacter- og alt, for den der har en god økonomi.
100 m til Rungstedlund – med Karen Blixen. Turistbureauet er lige over Strandvejen i
krydset, lige bag benzintanken. Th. i krydset Johs. Ewalds Mindehøj. 800 m til tog.
Vedbæk Havn. Do. Do. (Undtagen Karen).
Skodsborg Sanatorium. DSB-station.
Strandmølleåens udløb - 55° 48.485’ 12° 34.979’.
Primitiv lejr N233. På Strandvejen 300 m N for åens udløb, går man mod W ved
Brohuset – hvidt hus m stråtag – Følg Strandmøllevej ca. 200 m under kystbanen og
videre 50 m mod N til Strandmølle Porthus – rødt. Inden for porten er lejrpladsen. Der er
ca. 250 m til Mølleåen. GPS - på land: 55° 81.037’ 12° 58.067’.
Eremitageslottet kan ses ved det stykke af stranden, der ikke er bebygget.
Sejl langsomt ved position 55° 47.842’ 12° 35.903’.
Trepilelågen. 55° 47.743’ 12° 35.471’
HVIS det er muligt at lande, arrangerer man en picnic til Eremitageslottet. For at holde
bevægeapparatet OK!
Taarbæk Havn. 55° 47.285’ 12° 35.846’.
Gammel, kringlet fiskerihavn overtaget af nogle få lystsejlere. Smut en tur op i
Jægersborg Dyrehave!
Svenskekysten
Først og fremmest må og skal vi respektere ’De store Skibes’ sejlruter. De sejler hurtigt
og kan ikke ændre kurs eller fart – hvis der kommer en lille lystsejler i vejen – fordi ’han’
har overvurderet situationen. Den bedste kurs er udenom trafikseparationen!
Der MÅ IKKE ske havari, hvor en TS’er er indblandet!
De svenske havne – ’lige overfor’ er forsynet med koordinater. Positionen er placeret
udenfor havnen, så man selv kan vurdere situationen.
3 Sundet N s.10
Angående de svenske steder, vil vi MEGET GERNE - på TS-redaktionen - høre om jeres
erfaringer: Mail, skriv eller ring!
Den svenske kyst langs Sundet er anderledes: Sandede forløb, veksler med sten
og klipper i alle størrelser. Meget uregelmæssig kyst med mange skær. Svært at
sejle langs den kyst uden søkort. Med en kurs fra Sjælland til en bestemt havn,
kan man godt sejle uden søkort, tag højde for strøm og afdrift UB.
Midt i SUNDET N ligger Hven, med Thyco Brahe og hans Uranienborg og Stjerneborg. Der
er 3 havne. På øen kan man leje cykler. Omtales senere.
To-mast jolle vid Gullholmen. Sverige.
Foto: Kjell Fjellsson.
På Kullens nordside: I absolut stille vejr – med en god vejrudsigt – er det muligt at
sejle til Kullens nordside og anløbe klippekysten, hvor kunstneren Lars Vilks stadig fornyer
og ændrer på et kæmpe kunstværk af drivtømmer. Navnet er ’Nymys’ og det er tilladt at
gå rundt i skulpturen. Børnene elsker den! Og der kan bades!
Mölle Hamn: 56° 17.058’ 12° 29.419’. Anduves fra NV. Består at 3 bassiner. Benyt de to
havne indenfor havnefyret, nærmest land.
Indsejling om natten frarådes! Umulig at anløbe eller forlade i kuling fra N-NV, på grund
af strøm. Meget besøgt sommerby. Herfra starter vandringer til Kullen.
Fuglevigen Naturreservat med fugleudsigtstårn.
Anduvnings position: 56° 16.641’ 12° 29.702’.
Lerhamn: 56° 15.503’ 12° 30.865’. Naturhavn for joller. Anduves på en SE-lig kurs, vel
inde drejes mod N. Urolig ved vind fra NV. Gammelt, lavvandet fiskerleje.
Nyhamsläge: 56° 14.604’ 12° 31.587’. Lille havn.
Pas på stenrevet Skärsbådan S for. Anduves bedst på en NW-lig kurs.
Badestrand N for havnen.
Tallbacken. På 56° 13.834’ 12°13.623’. Her stikker et næs lidt ud – ca. 3 sm S for
Nyhamnsläge. Her vælger man side: N eller S - alt efter vindretningen.
Gode badeforhold et stykke længere inde.
Langören er et sydligere næs med bademuligheder.
Position: 56° 12.440’ 12° 31.814’.
Höganäs: 56° 11.658’ 12° 32.592’. Stor havn, god plads til at løbe i vinden.
Trafikhavnen er mod N. Joller bør sejle ind i den S-lige del. Indenfor, er der plads til
fiskefartøjer – og gæstesejlere længst inde. Her er stadig stor fabrikation og udskibning af
glas og hårdt brændte klinker - gennem flere hundrede år.
Lerberget: 56° 10.520’ 12° 33.070’. Lille, hyggelig jollehavn. Anløbes ad to smalle løb.
Sørg for præcis navigering! Joller drejer straks Stb. og sejler inde langs S-molen. Joller
henvises til det sydlige bassin. Stranden N-for er badestrand. Her står joller trukket op.
3 Sundet N s.11
Svinbådan Fyr – 2½ sm NW for Viken Havn står det meget synlige fyr på et fundament i
Øresund. Efterprøv Positionen: 56° 9.026’ 12° 32.416’. Karakter: Iso WRG. 8s 24m 14M.
Inde ved land er der en kringlet indsejling til dybt vand og stenrev plus en badestrand.
Viken Havn. 56° 8.303’ 12° 34.698’. Anduves på en åben NØ-lig kurs med havnefyret
om Bb. Dækmolen er ca. 400 m lang. Velbesøgt havn. Pæn gammel by.
S-for ses den gode badestrand – Svanebäck Strand.
Kabelfelt. Mellem Viken og Domsten er der trukket store stærkstrøms kabler mellem
Sverige og DK. De rammer den danske kyst ved Ellekilde Hage.
Magnetfeltet kan påvirke dit kompas?
Domsten Havn: 56° 6.902’ 12° 36.032’. Anduves fra to sider. Den sydlige er snæver.
Mindre havn med plads til en jolle. Præcis 1800 m ad landevejen mod SØ ligger det kønne
gods, nu naturreservatet Kulla Gunnarstorp. Bestemt et besøg værd!
På denne kyst er der mange steder med gode badestrande. Hver gang man søger mod
land – ad en vinkelret kurs. Der skal der være aktivt udkig forefter – p.gr.a. stenene.
Nord for Hälsingborg på 56°3.456’ 12°40.647’, er der en god badestrand med badeanstalt
- måske kaste anker og svømme ind??
Hälsingborg:
Norrahamn: Strømfyldt farvand og tre færgeselskaber, hver med tre afgange i timen –
fra begge sider = 18 færger pr. time. Hver færge sejler ca. 20 knob/h.
Derfor vælger du den eneste mulige indsejling for lystsejlere - nemlig Norrahamnen.
Indsejlingen ses ved havnefyret ca. 500 m N for færgehavnen. Anduves fra SW afpasset
efter strømmen – Inde i forbassinet er der plads til at stryge sejl.
Netop her er pladserne til gæstesejlere. Havnen ligger lige ved centrum.
Kopparverket S for Hälsingborg Hamn, er industrihavn. Ikke for lystsejlere!
Ca. 3 sm S-på - er der en dejlig badestrand med badebroer.
Råå: 55° 59.365’ 12° 44.065’. Strømmen sætter - ud for indsejlingen! Følg det brede
åløb indenfor nordre dækmole. Sejl forbi den store marina! – I Rå åen er der en naturlig
modstrøm. Det venlige smakkelaug holder til en sømil inde, efter bøjningen mod N? Ved
stærk SØ-lig vind kan vandet falde over 1 m.
Herfra og til Rydebäck. 55°57.588’ 12°45.416’ er stranden fri for sten. Ellers et sted med
aktiviteter på stranden af ukendt art. Bag de oprindelige huse – ligger et nyt og meget
stort boligområde med nybyggeri i 6 afdelinger.
Ålabodana Hamn: 55° 56.131’ 12° 46.125’. Ved S og W vind er der kraftig strøm ud for
havnen. Anduves fra SE med havnefyret om Bb. Hold tæt ind under dæk-molen. God
plads til at løbe i vinden. Havnen har fået nye moler. Fiskerne ligger til Bb. Bagest mod NE
er den gamle havn – tæt ved byen.
Øen VEN. Thyco Brahes Ø (1546-1601) med Uranienborg og Stjerneborg.
Hold klar af Trafiksepareringen på begge sider af øen. De tre havne er overfyldte i
weekends.
Norreborg: Lille fiskerihavn på N-siden. Kraftig SE-gående strøm. Vanskelig at besejle
ved NV-lig vind.
Kyrkbacken: På W-siden. Lang indsejling. Fiskerihavn. Kirken ses bag havnen. Man
fortøjer med hækanker.
Bäckviken mod SE: Ved N- og Ø-lige vinde og p.gr. af skibsfarten er der dønninger i
havnen. Man fortøjer med hækanker.
Obs! Ved langvarige vinde opstår der hvirvelstrøm ud for havnen. Er vejret godt, kan
man søge ind under klinten lige S for Bäckviken.
På øens SV-lige hjørne er der dybt vand. I land er der en sti, der fører op til udsigten.
Lidt mere om Tycho på næste side og til sidst.
3 Sundet N s.12
Sundvik - 55° 55.863’ 12° 47.278’. Meget lille havn. Formodentlig privat.
Max. 15 pladser. Begrænsede faciliteter – få huse.
Rustningshamn - 55°55.557’ 12°47.403’ Her ligger store kabler, sigt båkerne!
Består kun af to ældre stenmoler og et enligt hus i et øde område. Et levn fra krigens tid?
Hildesborg har også et kabel ud til VEN, tag sigte af retningen fra båkerne.
Bostahusen: 55° 53.643’ 12° 47.629’. Anduves fra SW med havnefyret på Bb side. Ved
indsejling - sejl tæt ved N-molen. Står vinden i Ø eller SØ, kan vandet falde en del.
Moderne marina med broer på begge sider. Inde i land – oplagspladser og butikker.
Lindshamn - 55° 52.534’ 12° 48.288’.
Her er grundt vand. En usædvanlig havn til små fartøjer. Indsejlingen er en kanal - 300 m
lang – ind til en smal havn - 300 m lang - hvor man fortøjer langs kajen på begge sider.
Faciliteter inderst på S-siden, hvor en vej – Sjögången - fører til Strandvejen. Fra
havnens SW-lige del fører strandstien ind til Landskrona og Citadellet med slottet – ca.
1,5 km.
Landskronas 4 Havne: Ta’ en pause ud for indsejlingen på pos. 55° 52.002’
12° 48.381’ og iagttag situationen. Færger og store skibe følger en lang, gravet rende.
For en jolle er det muligt at sejle tæt udenfor afmærkningerne (1 – 2 m vand). Straks
inde i selve havnen er der mod N en jollehavn, lige efter også mod N ’Ny Gammel Hamn’.
Så kommer Nyhamn med bådpladser og sidekanal ind til Stadshuset. Derfra er der 1½ sm
i det store havnebassin mod S med borgruinen Gråen om Stb.
Man passerer Södrahamnbassingen och Varvsuddan og sejler S ud i Öresund – men
holder Bb. over, hvorefter man anduver Lundåkrabassängen og mod NE sejler ind i pæn,
stor gæstehavn.
Vil man undgå de store skibe og lokale speedbåde – sigter man fra Danmark Gräsrannan
Fyr (Oc (2) WRG 7s 12M) og mod vindmøllerne S for. Møllerne holder man om Bb, og
sejler direkte mod gæstehavnen. Der er lavt og synlige sten. Fortæl – dem der vover det!
Der er oven i købet 2 røde overét båker (fyr) for enden af gæste-bassinet.
Lundåkra Bukten er stor og fuld af sandstrande.
Her skulle man kunne søge land og tage ophold?
Barsebäckshamn: 55° 45.462’ 12° 53.871’. Nem at anløbe ved at styre efter Akraftværkets nu enlige bygning. Udmærket, mellemstor havn. Søg ind i den sydlige
Gammelhavn! Atom-kraftværket ligger langt mod SE ved Saltviken.
Tycho Brahe opdagede en ny stjerne i 1572 i stjernebilledet Cassiopeia. I 1600 blev Kepler hans
elev. Kepler formulerede lovene for planeternes baner omkring solen. Denne opdagelse førte til, at
Newton 100 år senere kunne bevise, at der findes en Tyngdekraft.
På Hven byggede Tyge de to observatorier – det kostede ca. 5% årligt af den tids kongelige
indkomster.
Kronen finansierede gavmildt såvel arbejdet som Tycho Brahes adelige levned. Efter Frederik 2.s
død, blev Tycho Brahes forhold til den danske stat anstrengt. Hoffets misundelse? Det førte til, at
han i 1597 måtte flytte sine aktiviteter til Bøhmen, hvor han slog sig ned i Prag, hvor han døde
1601 og blev begravet. Graven blev åbnet for nogle år siden. Man mener at der var tale om både
kviksølv- og blyforgiftning fra den kunstige næse.
SLUT
Fortsættes i afsnit 4 og 5
Ver. 03-02-2015. UB.