Præsentationer - Trafikdage.dk

ITS til prioritering af cyklister
Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds
Ute Stemmann
Aalborg Trafikdage, 25. august 2015
Snelfietsroute
(supercykelstier på hollandsk)
2





Siden 2005
Ca. 60 ruter
Mellem byer
Opgradering af lokale cykelruter
Prioritering af cyklister, stier på min. 3,5 m bredde og asfalteret
Prioritering af cyclister
3

Opgradering af den eksisterende cykelrute til en supercykelsti med prioritering af
cyklisterne og med en gennemsnitshastighed, som skal være så høj som muligt:

s=vxt
v
s
t
trafiklys
forsinkelse
Prioritering af cyklister
4


Det første signalanlæg i Eindhoven i 1931
I dag mere end 5500 lysregulerede kryds i Holland



Prioritering af cyklister siden 70’erne (Den Haag / Tilburg)
95% af alle lyskryds har grøn “on demand”
Ca. 25% af alle lyskryds har indbygget prioritering af cyklister
Basale tiltag
 1. Trykknappen kom først
 2. Førgrønt for cyklister
 3. Detektering
Tiltag til prioritering af cyklister i Holland
5










To gange grønt for cyklisterne pr. signalomløb
Cyklisten får samme prioritet som offentlig transport
Grøn bølge for cyklister
Ændring af rækkefølge i signalomløbet
Grøn i alle retninger
Detektering
Store rundkørslser
T-kryds vs. helt kryds
Regndektektor
Nedtællingssignaler / prognose
To gange grønt for cyklisterne pr. signalomløb

Reducere ventetider for cyklister

Store gevinster
– Maks. forsinkelse reduceres med 50%
– Gns. forsinkelse reduces op til 30%

Software tilpasninger
– hardware på vejen
– I programmet




Specielt velegnet for signalanlæg med 3 eller flere faser
Forsinkelser i de andre trafikstrømme øges
Ikke muligt at kombinere med samtidig prioritering af kollektiv trafik
Ikke muligt at implementere ved signalanlæg med 2 faser

Eks. Den Bosch – innovativt kryds: https://www.youtube.com/watch?v=fiznpGdVsiY
6
Grøn i alle retninger

Specielt velegnet for store mængder venstredrejende cyklister

Alle cyklister har grønt samtidigt, hvor andre trafikstrømme får rødt

Gevinster for cyklister på op til 40%

Kun muligt med mindre konflikterende strømme
7
Regndetektor
8

https://www.youtube.com/watch?v=ltjtQ9_BZdg
Regndetektor
9

Regndetektorer giver et signal til computeren til at indlede en prioritering

Kun nyttigt i kombination med andre prioriteringstiltag

Mindre gevinster for en cyklist, mest tiltag der giver mere komfort

Øger forsinkelser for de konflikterende retninger

Der udvikles pt. detektorer for tåge og sne
Nedtællingssignaler


Nedtælling til grønfasen
Hvis det ikke er et tidsstyret signalanlæg = prognose

LEDs starter i fuld cirkel:
– Tæller restsekunder
– I blokke af den totale forsinkelse


Sikkerhedstiltag for at forhindre kørsel over for rødt
Komforttiltag, cyklisten føler sig bemærket

Ved korrekt prognose
– Mindre gevinst ved at starte ved grønt lys
– Mindre gevinst for cyklisten, der nærmer sig
signalanlægget

Vær bevidst om de andre retninger på samme tid
10
Nedtællingssignaler
11
https://www.youtube.com/watch?v=VqVh9GYqbIA
Tiltag til prioritering af cyklister i Holland
12
Erfaring og evaluering
 To gange grønt for cyklisterne pr. signalomløb
meget positivt, men vær opmærksom på forsinkelser af de øvrige
trafifkstrømme
 Grøn i alle retninger
meget positivt, specielt for venstresvingende cyklister
https://www.youtube.com/watch?v=roIeRZA5w54
 Regndetektor
meget positivt, vil blive anvendt flere steder
 Nedtællingssignaler / prognose
mindre positivt, specielt ved signalregulerede kryds uden tidsstyring
cyclisterne forudsiger den kommende grønfase og cykler løs inden grønfasen
kommer
Fremtidigt prioritering af cyklisterne

Detektering af cykler (chip) eller
detektering af cyklister (smartphone)

Ruteplanlægning hjemme og cykling med bluetoothcode

Tiltag til prioritering i kombination med:
– Betalingsstier
– Parkeringsfaciliteter
– Overflytning til andre transportformer
Bilsystemer vil blive omdannet til cykelsystemer!
13
Cykel ITS
25. august 2015
Bjørn Hallberg Nielsen
• Hvad er Supercykelstierne?
• Hvorfor er der behov for cykel ITS?
• Findes der ikke allerede cykel ITS?
• Hvad er formålet med et cykel ITS katalog?
• Hvad er Supercykelstierne?
• Hvorfor er der behov for cykel ITS?
• Findes der ikke allerede cykel ITS?
• Hvad er formålet med et cykel ITS katalog?
Supercykelstierne i tal
• 23 deltagende kommuner
• 28 ruter planlagt på i alt
467 km
• 2 ruter realiseret og 11
ruter finansieret og under
anlæggelse
Supercykelstiernes kvalitetsmål
• Tilgængelighed på nettet
• Fremkommelighed
• Komfort
• Sikkerhed og tryghed
• Hvad er Supercykelstierne?
• Hvorfor er der behov for cykel ITS?
• Findes der ikke allerede cykel ITS?
• Hvad er formålet med et cykel ITS katalog?
Stop ved lyskryds
• 9 ruter analyseret
• 203 lyskryds på 170 km
• Cyklister stopper 36% af
de gange de passerer et
lyskryds
36%
58%
6%
Uhindret fart igennem lyskryds
Nedsat fart (under 10km/t)
Stop ved lyskryds
Stop ved lyskryds
Allerødruten
Farumruten
Frederikssundsruten
28%
33%
39%
54%
63%
4%
7%
Helsingørruten
Indre Ringrute
40%
45%
66%
6%
Ishøjruten
29%
48%
56%
66%
5%
4%
7%
Københavnerruten
Ring 4 ruten
28%
32%
46%
61%
65%
3%
Værløseruten
11%
6%
48%
Brugerinput
”Lyskryds tilgodeser KUN bilister i
forhold til intervaller … her føler
man bestemt IKKE at blive
tilgodeset som cyklist ”
”De to lys er ikke koordineret og
der holder mange cyklister rigtig
længe”
”Bedre synkronisering af lyskryds
ud af byen”
Brugerinput
”Fritagelse for lysregulering af
cyklister i T-kryds”
”Tillad cyklister at dreje til højre
for rødt lys”
”Lad sensorer på cykelstien styre
det grønne lys. Det vil nok gå ud
over bilisterne, men de overlever
nok.”
Brugerinput
• Bedre flow (jævn fart
uden stop)
• Nedlæg unødvendige
lyskryds
• Mindre ventetid i lyskryds
• Samordning af lyskryds
• Større sikkerhed i kryds
• Hvad er Supercykelstierne?
• Hvorfor er der behov for cykel ITS?
• Findes der ikke allerede cykel ITS?
• Hvad er formålet med et cykel ITS katalog?
Eksisterende cykel ITS
• Nedtællingssignal
• Detektering
• Grøn bølge
• Lane Lights
• Cykelbarometer
• Dynamisk lys
• Hvad er Supercykelstierne?
• Hvorfor er der behov for cykel ITS?
• Findes der ikke allerede cykel ITS?
• Hvad er formålet med et cykel ITS katalog?
Cykel ITS katalog
Formålet er at skabe
bedre fremkommelighed
i lyskryds
ITS løsninger der opnår
• Kortere rejsetid
• Bedre flow og færre stop
ITS løsninger der også er
• Sikre og trygge
• Brugervenlige
Cykel ITS katalog
http://www.supercykelstier.dk/pu
blikationer
Intelligente løsninger i signalanlæg
Trafikdage, 25. august 2015
v/ Dennis Bjørn-Pedersen
Copyright © 2014 Grontmij A/S | CVR 48233511
Fremkommelighed på
Supercykelstier
ITS løsninger for signalanlæg
1
Cykel ITS løsningskatalog
– ITS løsninger for signalanlæg
Rapport udarbejdet af Grontmij for
Supercykelstisekretariatet
Tiltag til forbedring af fremkommelighed
2
Tiltag er inddelt i tre hovedgrupper:
 Ændring af signalstyring
 Detektering af cyklister
 Øvrige tiltag
Ændring af signalstyring
3






Grønt lys to gange per signalomløb
Optimering af faserækkefølge
Grønt lys for cyklister fra alle retninger
Førgrønt for cyklister
Grønne bølger
Hvilestilling med grønt for cyklister
Grønt lys to gange per signalomløb
4



Signalprogrammet indrettes således, at cyklister får grønt lys to gange pr.
signalomløb i stedet for som normal kun én gang pr. signalomløb.
Kan implementeres i alle kryds, hvor cyklisterne afvikles i egen fase
Reducerer cyklisternes
forsinkelse
Optimering af faserækkefølge
5



Ved at optimere faserækkefølgen i et signalanlæg, er det muligt at
reducere cyklisternes forsinkelse
Tiltaget er særligt relevant, hvor der er mange venstresvingende cyklister
eller hvor cyklisterne passerer mere end én stoplinje
Reducerer forsinkelsen for udvalgte cykliststrømme
Grønt lys for cyklister fra alle retninger
6




Signalprogrammet udformes således at cyklister fra alle retninger har
grønt samtidigt, en såkaldt vrimlefase
Tiltaget kan kombineres med vrimlefase for fodgængere
Tiltaget er bedst egnet i mindre kryds
Reducerer venstresvingende
cyklisters forsinkelse
Førgrønt for cyklister
7




Cyklister får grønt signal før biler. Dette giver et forspring i forhold til biler,
og gør cyklisterne mere synlige.
Tiltaget kan implementeres i alle kryds med cykelsti/cykelbane
Tiltaget øger også trafiksikkerheden
Reducerer cyklisternes forsinkelse
(i beskeden grad)
Grønne bølger
8



Samordning af signalanlæg på cyklisternes præmisser
Tiltaget giver reduceret rejsetid gennem flere tætliggende signalanlæg
Tiltaget kan udbygges med dynamisk visning af den optimale hastighed
(f.eks. løbelys)

Reducerer cyklisternes
forsinkelse og forbedrer flow
Hvilestilling med grønt for cyklister
9



Signalstyringen justeres, således at der altid er grønt signal for
supercykelstien, når der ikke er anden trafik ved krydset.
Tiltaget kan implementeres i alle trafikstyrede signalanlæg, både med og
uden separat cykelsti.
Reducerer cyklisternes forsinkelse, særligt i
perioder med tynd trafik
Detektering af cykler
10






Manuel detektering
Detektering af venstresvingende cyklister
Cyklistdetektering med prioritering
Cyklistdetektering med ”kvitterings-lys”
Grøntidsforlængelse
Grønne bølger med dynamisk offset-tid
Manuel detektering
11


Cyklisten meddeler selv sin ankomst, ved at trykke på en knap
Der kan placeres en stor trykknap 100 meter før krydset til tidlig
detektering

Reducerer cyklisternes forsinkelse,
særligt i perioder med tynd trafik
Giver cyklisterne en oplevelse af
prioritering

Detektering af venstresvingende
cyklister
12

Cyklister, som skal dreje til venstre, placerer sig i en svingbane, hvor
detektorer registrerer cyklen.
Tiltaget kan fremskynde et signalskift til den krydsende retning

Reducerer venstresvingende cyklisters forsinkelse

Cyklistdetektering med prioritering
13



Detektering af cyklister udløser enten et signalskift eller forlængelse af
grøntid.
Løsningen kan sammenlignes med traditionel busprioritering, blot for
cykler
Detekteringen kan udføres med en række forskellige teknologier, der bl.a.
omfatter induktive spoler, video og radar

Reducerer cyklisternes forsinkelse
og forbedrer flow

Kan evt. tilføjes et kvitteringslys for
at giver cyklisterne en oplevelse af
prioritering
Grønne bølger med dynamisk offset-tid
14



Samordning af signalanlæg på cyklisternes præmisser
Tiltaget giver reduceret rejsetid gennem flere tætliggende signalanlæg
Off-set tiden justeres ud fra cyklisternes aktuelle hastighed, der afhænger
af vind, vejr etc.

Reducerer cyklisternes forsinkelse og forbedrer flow
Øvrige tiltag
15





Vejrsensorer i lyskryds
Løbelys
Undtagelse for signalregulering
App med fartguide
Resttidsvisning
Vejrsensorer i lyskryds
16

Ved sne eller regn gives der længere grønt signal for cyklister.

Reducerer cyklisternes forsinkelse og forbedrer flow
Løbelys
17

Variabel skiltning/ cykelfartviser: Oplyser hvilken hastighed som skal
holdes, for at følge grønt lys og undgå stop.

Forbedrer flow og reducerer i begrænset omfang forsinkelse
Undtagelse for signalregulering
11
8




Cyklister undtages for signalregulering
Tiltaget er relevant for ligeudkørende cyklister i T-kryds og højresvingende
cyklister i alle kryds.
Tiltaget er særligt velegnet, hvis der kun er få
fodgængere i krydset
Forbedrer flow og reducerer forsinkelse
App med fartguide
19


App på cyklistens smartphone vejleder om valg af hastighed
Vejledningen gives enten på skærmen eller i høretelefoner

Forbedrer flow og reducerer antallet af stop
Resttidsvisning
20


Nedtælling til både grønt og rødt signal
Signaler placeres ved krydset og/eller et stykke før krydset

Forbedrer flow og reducerer i begrænset omfang forsinkelse
Præsentation i rapporten
21
Præsentation i rapporten
22

Oversigt over løsninger
Præsentation i rapporten
23

Oversigt over karakterer
Intelligent tunnelbelysning
25. august 2015
Bjørn Hallberg Nielsen
• Hvad er behovet for bedre tunnelbelysning?
• Hvorfor innovationssamarbejde med AAU?
• 7 koncepter for tunnelbelysning
• Video
• Hvad er behovet for bedre tunnelbelysning?
• Hvorfor innovationssamarbejde med AAU?
• 7 koncepter for tunnelbelysning
• Video
Farumrutens tunneler
Farumrutens tunneler
Brugerinput
”Bruger kun ruten i den lyse tid,
da jeg ikke er tryg ved at cykle i
mørke”
”Mere lys under broerne i dagtimerne. Man kan ikke se noget,
når man kommer fra sollys”
”Jeg savner mere lys i
tunnelerne. Om efteråret og
vinteren er der MEGET mørkt
derinde”
• Hvad er behovet for bedre tunnelbelysning?
• Hvorfor innovationssamarbejde med AAU?
• 7 koncepter for tunnelbelysning
• Video
Innovationssamarbejde med AAU
• Nye perspektiver på
interaktiv og intelligent
belysning
• Mere tid og mulighed for
eksperimenter og test
• Interessant dynamik
imellem
vidensinstitution,
lysdesignervirksomhed
og kommuner
Oplægget til tunnelbelysning
• Skaber tryg og god
belysning døgnet og året
rundt
• Interaktivt, dynamisk og
intelligent
• Æstetisk interessant
• Hvad er behovet for bedre tunnelbelysning?
• Hvorfor innovationssamarbejde med AAU?
• 7 koncepter for tunnelbelysning
• Video
1: Tide
2: Light Traces
3: Sun Circle
4: Analogue Animation
5: Energy Trails
6: Le Tour de Farum
7: LightScape
• Hvad er behovet for bedre tunnelbelysning?
• Hvorfor innovationssamarbejde med AAU?
• 7 koncepter for tunnelbelysning
• Video