SET & SKET - Jægersborghave

Jægersborghave
Oktober
2015
2
INDHOLD
Side 2
Indhold – Opgaveløsning og månedens vinder
Side 3
Redaktionen
Side 4
Nyt fra huset
Side 5
Beboere og personale
Side 6
Busture i oktober
Side 7
Gudstjeneste i oktober
Side 8
Biograf i oktober
Side 9-10
Rehabilitering - Hverdagsliv på Jægersborghave
Side 11
Set og sket - Tur til Bernstorffsparken
Side 12
Set og sket - Blommepluk
Side 13
Set og sket - Figner
Side 14
Set og sket - Oldefitness
Side 15
Set og sket - Æblerov
Side 16
Set og sket - Grissinier
Side 17
Set og sket - Kaffetur
Side 18
Set og sket - Opera
Side 19
Set og sket - Hygge i pavillonen
Side 20
Set og sket - Pingvin-tur
Side 21
Set og sket - Torsdagsbar
Side 22
Set og sket - Zoo-tur
Side 23
Set og sket - Skabelsen af tyren til oldedag
Side 24-35
Set og sket - Oldedag på Jægersborghave
Side 36
Set og sket - Oldedag på Rygårdcentret
Side 37
Set og sket - Oldedag på Adelaide
Side 38
Set og sket - Oldedag på Kløckershave/Salem
Side 39
Set og sket - Oldedag på Nymosehave
Side 40
Opslagstavlen - Tøjsalg
Side 41
Opslagstavlen - Æbleuge
Side 42
Opslagstavlen - Gymnastik
Side 43
Opslagstavlen - Fokus på en medarbejder
Side 44
Opslagstavlen - Arrangementer i oktober
Side 45
Opslagstavlen - Telefonnumre
Side 46
Opslagstavlen - Medlemmer af beboerpårørenderådet
Side 47
Kryds & tværs
Side 48
Bagsiden
3
REDAKTIONEN
Ansvarshavende redaktør: Mette Bøgelund Kruse
Chefredaktør:
Gitte Rasmussen
Redaktionen:
Jette Tøttrup
Hanne S. Bredgaard
Jægersborghave
Jægersborg Allé 150
2820 Gentofte Kommune
Tlf. 39 98 84 00 / 39 98 84 03
Fax 39 98 84 06
E-mail: [email protected]
Bladet udkommer i 110 eksemplarer hver den 1. i måneden.
Indlæg til bladet bedes afleveret i administrationen senest den 20.
4
NYT FRA HUSET
Den sidste dag i august dannede Jægersborghave rammen om åbningen af "aktiv
oldeuge". En uge der bragte os jorden rundt på 5 dage. Jægersborghaves tema var
Middelhavslandene. Vi tog imod mange gæster fra dagcentrene og de andre plejeboliger
i kommunen. Beboerne fra Jægersborghave var så på besøg i de andre plejeboliger de
sidste fire dage. Det er blevet til mange gode oplevelser, lige fra en tur på kamelryg til
snobrød over bål, vikingespil og mange andre aktiviteter. Dejlige oplevelser og de
mange billeder fra dagene giver anledning til at tale om og genopfriske oplevelserne.
Forberedelserne til dagen på Jægersborghave var selvfølgelig også mange. Helt i tråd
med vores ønske om at understøtte beboernes ønske om at deltage i hverdagsaktiviteter,
var beboerne inddraget i planlægningen af aktiviteter og mange deltog aktivt i
forberedelserne. Der blev blandt andet lavet postkort fra tidligere rejser, bagt grissini,
fremstillet sæbe og malet jordkloder.
Engagementet var stort i hele huset. Tak til de pårørende der gjorde en stor indsats ved
at fremskaffe dekoration, pynte op og deltage på dagen ved at bemande nogle af vores
boder. Det har stor betydning med sådan en opbakning. Også en tak til alle
medarbejdere der udviste kreativitet, samarbejdsvilje og gerne gik utraditionelle veje
for at give beboerne en særlig oplevelse. Sidst men ikke mindst tak til beboerne.
Den 2. september havde vi anmeldt kommunalt tilsyn fra Gentofte Kommune. Et tilsyn
der foregår ved en dialog med beboer-pårørenderådet, hvor der er mulighed for at drøfte
forhold eller spørgsmål af generel karakter, som er relevante for alle beboere. Der er
desuden valgt et tema, som indgår i drøftelsen på tilsynet. I år er temaet: Træn dig fri træning i hverdagsaktiviteter.
Når rapporten fra tilsynet kommer, sendes den til beboer-pårørenderådet og andre
interesserede kan få rapporten ved at henvende sig til mig.
Ud over anmeldt kommunalt tilsyn får alle plejeboliger også et uanmeldt kommunalt
tilsyn. Det havde vi den 18. september og rapport fra dette tilsyn kan, når den
foreligger, også fås ved henvendelse til mig.
Med venlig hilsen
Mette B. Kruse
Forstander Jægersborghave
5
BEBOERE &
PERSONALE
FØDSELSDAGE I OKTOBER
Henny Schmidt fylder 87 år d. 02. oktober
Jesta Larsen fylder 87 år d. 04. oktober
Anne Grethe Laursen fylder 95 år d. 19. oktober
Inga Skjoldager fylder 93 år d. 17. oktober
Niels Tuxen fylder 76 år d. 23. oktober
Kirsten Marie Jensen fylder 85 år d. 18. oktober
Edith Lykkesfeldt fylder 90 år d. 12. oktober
Mona Engelsen fylder 73 år d. 05. oktober
Stort tillykke med fødselsdagen
HELD & LYKKE FREMOVER
Jørgen Brodersen
6
BUSSEN
Vores kære bus er klar til at køre
både korte og lange ture ud i det
smukke efterårsvejr
7
GUDSTJENESTE
Gudstjeneste
Onsdag den 28. oktober kl. 11.00 i Salen
ved sognepræst Lea Skovsgaard
Ret til ændringer forbeholdes
8
BIOGRAF
Biograf
Torsdag den 22. oktober kl. 13.30
I SALEN
9
REHABILITERING
Hverdagsliv på Jægersborghave
Vi fremstiller duftende håndsæbe, som skal bruges til vores dag i oldeugen
Tyren som skal bruges til indgangspartiet er ved at tage form
10
SET & SKET
Hverdagsliv på Jægersborghave
Inger og Karin giver
en hånd med at
samle pavilloner til
oldedagen
Inger og Henny hjælper med borddækningen inden operaen
11
SET & SKET
Tur til Bernstorffsparken
Vi tog en tur til Svenske Villa i Bernstorffsparken og nød en
dejlig kop the og en linse
12
SET & SKET
Blommepluk
Ulla 2. sal har masser af blommer i sin have, og ville gerne dele med os.
Vi tog kaffe med, og fik plukket en masse blommer, som senere
blev lavet til marmelade.
13
SET & SKET
Figner
Ved indvielsen fik vi en figen, som har henslæbt tilværelsen på 1 sals
terrasse. Nu er den plantet i en stor krukke mod syd, hvor den forhåbentlig
kan blive stor - og give lækre figner.
14
SET & SKET
Oldefitness
Aktiverende Team var forbi til oldefiness, hvor arme, ben og ryg fik en tur.
15
SET & SKET
Æblerov
Vi har både små røde æbler og store grønne æbler på grunden. Fælles for
dem alle er: de er SURE!
16
SET & SKET
Grissinier
Der var serieproduktion af grissinier til oldedagen både på 1. sal og i stuen
og ih hvor de smagte godt.
17
SET & SKET
Kaffetur
Vi besluttede os for at køre en lille tur op til nord for Rungsted med kaffe og
småkager. Herligt med god kaffe og godt selskab.
18
SET & SKET
Opera
Tenoren Wayne Woodman kom og sang skønne uddrag af berømte operaer
til stor glæde for beboerne.
19
SET & SKET
Hygge i pavillonen
Det er meget populært at indtage eftermiddagskaffen i pavillonen. Beboerne
bemærker især at lysindfaldet er utroligt smukt.
20
SET & SKET
Pingvin-tur
Selvom det blæste lidt, drog vi ud i det blå ad Strandvejen med madkurven.
Først til Humlebæk, så til Jarlens Grund, hvor vi nød vores medbragte
klemmer inde i bilen med sodavand til. Vi tog også et lille smut omkring
Kokkedal Slot, som er sat smukt i stand og så også avlsbygningerne, hvor
der er stutteri som også kan fremvise en træhest.
På vej hjem siger Jette pludselig: "Der sidder en pingvin på badebroen" Vi
kørte lidt længere, men så overtog nysgerrigheden.
Vi vendte bussen og Kirsten traskede ud til pingvinen - som viste sig at være
en skræmmeugle af plastik.
21
SET & SKET
Torsdagsbar
Medens vejret var til det, var vi i gården - herligt! Nu er vi trukket indendørs
igen. Stadig hyggeligt og med tværgående snak.
22
SET & SKET
Zoo-tur
Tirsdag den 25/8 var 2. sal så heldige, at vi havde fået en VIP-invitation til
Zoo, da vi har en pårørende, der er dyrlæge derinde.
Vi satte kursen mod Valby Bakke. Her blev vi modtaget og vist indenfor. Vi
fik fortalt historier fra det virkelige dyreliv i Zoo. Vi kom også ekstra tæt på
nogle af dyrene.
Ved middagstid fandt vi en bænk og spiste vores medbragte madpakker.
Mens vi sad der kom en skoleklasse og bød os på chokoladekage og det
kunne vi selvfølgelig ikke sige nej til. Da vi havde spist, gik vi videre rundt i
Zoo og sluttede dagen af med en stor is. Vi havde en fantastisk dag.
23
SET & SKET
Skabelse af tyren til oldedag
Både beboere og personale var med til at skabe den flotte tyr som blev brugt
til vores oldedag.
24
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
25
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
26
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
27
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
28
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
29
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
30
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
31
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
32
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
33
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
34
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
35
SET & SKET
Oldedag på Jægersborghave
36
SET & SKET
Oldedag på Rygårdcentret
Tirsdag tog vi til Rygårdcenteret hvor temaet var de nordiske lande. De
havde valgt vikingetemaet med både helstegt pattegris og forskellige
værksteder.
37
SET & SKET
Oldedag på Adelaide
Onsdag var temaet Nordafrika. Adelaide havde 2 kameler som alle kunne lov
til at ride på. Else og Kirsten var friske som de to første.
38
SET & SKET
Oldedag på Kløckershave/Salem
Torsdag tog vi Kløckershave/Salem som havde tema Alperne. Der mødte vi
foredragsholder Lotte Heise og Vitus klappede en lille alpehest. Bordpynten
var små alpetoppe, som egnede sig fortrinlig til en lille hat.
39
SET & SKET
Oldedag Nymosehave
Fredag gik turen til Nymosehave, hvor man kunne få lidt gode ideer: blomster og balloner i farver som det amerikanske flag og en hjemmelavet kaktus
med pigge lavet med tandstikkere.
40
OPSLAGSTAVLEN
Tøjsalg
13. oktober kl. 10-12 kommer Tøj-Lotte
med sin efterårskollektion i sal 2+3
41
OPSLAGSTAVLEN
Æbleuge
42
OPSLAGSTAVLEN
Gymnastik
Husk at der er gymnastik hver mandag,
tirsdag og onsdag kl. 10.30-11.15
43
OPSLAGSTAVLEN
Fokus på en medarbejder
Hvad hedder du og hvad er din funktion på Jægersborghave?
Jeg hedder Susanne Hofmann og arbejder som serviceassistent med
rengøring, depot, vask etc.
Hvor bor du henne?
I Søborg
Vil du fortælle lidt om dig og din familie?
Jeg er gift, har 2 voksne børn og 4 børnebørn. Min datter Karina arbejder på
2. sal og min søn har tidligere været ansat på Egebjerg.
Hvad laver du i din fritid?
Jeg tilbringer meget tid i min kolonihave, jeg løber, strikker og er glad for en
god bog. Samtidig holder jeg meget af at passe mine børnebørn.
Hvad ønsker du dig mest i dit liv?
At min familie forbliver sunde og raske og jeg kan blive gammel med min
mand.
44
OPSLAGSTAVLEN
Oktober
DATO
ARRANGEMENTER
FORMIDDAG
KLOKKEN
ARRANGEMENTER
EFTERMIDDAG
KLOKKEN
Tor 1
GÅ-TURE I OMRÅDET
10:30
Fre 2
10:00-12:00
Man 5
AKTIVERENDE TEAM
AFDELING STUEN
GYMNASTIK I SALEN
Tir 6
GYMNASTIK I SALEN
10:30-11:30
AKTIVERENDE TEAM
AFDELING 1. SAL
13:30-15:30
Ons 7
GYMNASTIK I SALEN
10:30-11:30
Tor 8
GÅ-TURE I OMRÅDET
10:30
Man 12
ÆBLEPLUK I VEDBÆK
10:30-11:30
Tir 13
VI SKRÆLLER ÆBLER
TØJSALG - SE OPSLAG
10:30-11:30
VI MOSTER ÆBLER
13:00-15:00
Ons 14
VI SKRÆLLER ÆBLER TIL
ÆBLEFLÆSK
VI SKRÆLLER OG KOGER
ÆBLER
10:30-11:30
ÆBLEFLÆSK TIL
FROKOST
VI LAVER ÆBLEKAGE
TIL KAFFEN
12:00-13:00
Fre 16
AKTIVERENDE TEAM
AFDELING 2. SAL
10:00-12:00
Man 19
GYMNASTIK I SALEN
10:30-11:30
Tir 20
GYMNASTIK I SALEN
10:30-11:30
AKTIVERENDE TEAM
AFDELING STUEN
13:30-15:30
Ons 21
GYMNASTIK I SALEN
10:30-11:30
Tor 22
GÅ-TURE I OMRÅDET
10:30
BIOGRAF I SALEN
SE OPSLAG
13:30-16:00
Man 26
GYMNASTIK I SALEN
10:30-11:30
Tirs 27
GYMNASTIK I SALEN
10:30-11:30
AKTIVERENDE TEAM
AFDELING 1. SAL
13:30-15:30
Ons 28
GUDSTJENESTE I SALEN
11:00-12:00
Tor 29
GÅ-TURE I OMRÅDET
10:30
10:30-11:30
Fre 9
Tor 15
10:30-12:00
13:00-15:00
Fre 23
Fre 30
45
OPSLAGSTAVLEN
Jægersborghaves hovednummer:
39 98 84 00
Stuen:
Afd. sygeplejerske Hanne Bredgaard
Nødtelefon
39 98 84 01
39 98 84 02
40 13 57 18
1. sal:
Afd. sygeplejerske Tina Bang
Nødtelefon
39 98 84 10
39 98 84 11
40 13 56 93
2. sal:
Afd. sygeplejerske John Gundersen
Nødtelefon
39 98 84 20
39 98 84 21
40 13 56 28
Sekretariatets åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag 08.00-15.00
Fredag 08.00-14.00
Tirsdag er der ingen personlig betjening
46
OPSLAGSTAVLEN
Medlemmer af beboer/pårørenderådet
på Jægersborghave 2015
Stuen:
Beboere:
Pårørende:
Personale:
1. sal:
Beboer:
Formand for rådet Pårørende:
2. sal:
Inge Tastum
Jens Tastum
Grethe Bech
Maibritt Jensen
Personale:
Birgitte Muriset
Aase Hellemann
Vibeke Toftegaard Clemensen
Pia Stevns Jensen
Beboer:
Pårørende:
Personale:
Ingrid Amtoft-Møller
Tove Rasmussen
Ulla Fogt Jørgensen
Seniorrådet:
Ole Scharff – Haarbye
Tlf. 39 65 27 28
Forstander:
Mette Bøgelund Kruse
47
KRYDS & TVÆRS
Skriv kodeordet herunder og indlevér slippen senest den 20. i administrationen
----------------------------------------------------------------------------
NAVN:_________________ AFDELING:___________
KODEORD:_____________________________________
LØSNING PÅ FORRIGE MÅNEDS OPGAVE
Månedens vinder er: Inga Skjoldager, 2. sal
Vinderen kan vælge imellem en flaske portvin, en æske chokolade eller en buket blomster. Der skal gives besked på kontoret dagen før afhentning.
48
BAGSIDEN
Vejret i oktober
Ekstremer i vejret side 1874 for oktober måned:
Højeste temperatur:
24,1 ºC
Laveste temperatur:
-11,9 ºC
Højeste månedsmiddeltemperatur:
12,2 ºC
Laveste månedsmiddeltemperatur:
5,2 ºC
Største månedssum af solskinstimer: 162 timer
Mindste månedssum af solskinstimer: 29 timer
Største månedssum af nedbør:
177 mm
Mindste månedssum af nedbør:
12 mm
Store Jyndevad 1978
Rold Skov
1880
2006
1905
1922
1976
1967
1922
Kilde: DMI
Oktober
I den gamle romerske kalender startede året ved marts, og
derfor var oktober den ottende måned – da octa betyder otte.
I Norden hed måneden tidligere ”Slagtemåned”.
Et gammelt varsel siger, at en kold oktober giver en mild vinter mens en
mild oktober giver en lang kold vinter, som strækker sig ind i marts måned.
Dagens længde er ved månedens begyndelse 11 timer og 31 minutter, og den
aftager i løbet af måneden med 2 timer og 19 minutter.
Den 31. oktober er det allehelgensaften. Det er aftenen før den kirkelige
højtid allehelgensdag. Ifølge folkeovertroen viste hekse og trolde deres
uvilje mod kirken ved at husere aftenen før en helligdag. Derfor skulle man
helst udføre særlige, ceremonielle handlinger som regel forbundet med bål
og levende lys.