Velkommen til Grejsdalens Børnehus

Som en institution i Vejle kommune arbejder vi på, at skabe et inkluderende miljø, hvor
børnene oplever sig som en del af et fællesskab hvor der er plads til alle. For at lykkedes
med det, er det vigtigt at I som forældre er medspillere og gode rollemodeller. Dette kan
gøres ved at være åbne og imødekommende og bakke op om nye eller andre legemuligheder, og endelig være bevidst om hvordan I taler med jeres børn, om de andre børn.
På den måde kan vi sammen skabe et miljø (et hus) hvor alle trives, og det er den bedste
forudsætning for at vores børn udvikler sig optimalt på alle områder.
Derudover har vi en vision om at vi gerne vil åbne huset for jer forældre. Det er vigtigt for
os, at I føler det er jeres hus og føler jer inddraget og ansvarlig for det, der sker i huset.
Denne folder er en del af det gode samarbejde mellem forældre og personale, og udarbejdet af et udvalg under forældrebestyrelsen. Vi håber den giver svar på en del af de
spørgsmål I som forældre måtte have.
Arrangementer
I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer.
Bedsteforældredag afholdes i forsommeren, til stor glæde for alle børnene. Her får de
muligheden for stolt at vise deres børnehave/ vuggestue frem. Der bliver hygget omkring
forskellige arrangementer i grupper for til sidst at slutte af med fællesspisning.
Høstfesten som afholdes i efteråret. Der plejer at være stor opbakning fra børn, forældre,
store og små søskende. Her hygger vi med b.la. tur pas og boder, ser børnenes kreativiteter samt lidt godt til ganen.
Julecafe i december. Her går de store børn fra børnehaven luciaoptog gennem alle stuerne
i huset. Bagefter hygges der omkring lidt gløgg og julegodter.
Gi en hånd med
Arbejdsaftener i foråret, hvor forældre frivilligt kommer og
hjælper med projekter som gør børnehuset til et dejligere
sted at være for børn og pædagoger. Det plejer at være nogle
både sjove og hyggelige aftener hvor både forældre, børn og
pædagoger arbejder tæt sammen om et flot resultat.
Brandøvelse
Der bliver afholdt brandøvelse en gang om året, hvor børn og personale følger grejsdalens
børnehus beredskabsplan. Det kan betyde at børnene kan blive sendt ud uden overtøj og
fodtøj - selv i vådt vejr.
I vil som forældre blive informeret, når der har været holdt brandøvelse.
Bleer
I vuggestuen skal bleer ikke medbringes hjemmefra.
Hvis dit barn bruger ble når det starter i børnehaven, skal bleerne
medbringes hjemmefra når barnet er 3 år. Hvis det starter i bhv. før
det bliver 3 år, betales der stadig vuggestue takst og bleerne skal
derfor ikke medbringes hjemmefra.
Bestyrelsen
Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter fra forældregruppen, 2 repræsentanter fra medarbejdergruppen samt lederen.
Til bestyrelsen kan alle med følgende to forudsætninger vælges:
1. du har et barn i vuggestuen og/eller Børnehaven.
2. du vil gerne have indflydelse på dit barns hverdag
Få et indblik i
Vi mødes ca. 6-8 gange om året i institutionen, hvor vi bl.a. drøfter
 det pædagogiske arbejde
 samarbejde forældre og personale imellem
 budgetter, herunder prioriteringer og besparelser
 ansættelser
 madordning
 forældrearrangementer
dit barns
hverdag.
-Meld dig
Derudover er det på disse møder at ideer til forbedringer og arrangementer diskuteres og
føres ud i livet.
DayCare
Vi har et elektronisk tjek` in system, hvor I tjekker jeres børn ind og ud, når I kommer og
går, hvem der henter, og om barnet skal med andre hjem. Det er også her I selv holder øje
med jeres time forbrug, melder barnet syg eller fri.
Det er vigtigt I husker at tjekke ind og ud, da det er her vi ser om børnene er kommet eller
gået hjem. Systemet bliver ofte opdateret, og der kommer løbende nye muligheder til.
Ferie
Institutionens sampasningsdage (ferie- og lukkedage) kan altid
findes på hjemmesiden www.grejsdalen.vejle.dk.
For at personalet har mulighed for at afholde deres 3 ugers sommerferie, er det også nødvendigt at børnene holder 3 ugers sommerferie – ikke nødvendigvis sammenhængende. Dette oplyses til
personalet OG via DayCare systemet.
Når barnet holder ferie eller fridage, er det en god ide at oplyse det til institutionen i god
tid således at vi kan planlægge bemanding derefter, og køkkenet kan planlægge indkøb af
mad.
Fotograf
I november plejer vi at have besøg af en fotograf, som kan tage portrætbilleder af børnene. Info om dette vil stå på døren, når det bliver aktuelt
Fotografering af barnet i hverdagen
I Grejsdalens børnehus er det hverdag at der bliver taget billeder af børnene i de aktiviteter vi laver med dem. Forældre skal give skriftlig tilladelse til at vi må tage billeder af
barnet og bruge dem til collager og evt. på hjemmesiden.
Fødselsdag
Ved fødselsdage både her i huset og hvis vi bliver
inviteret hjem, vil vi gerne I tænker sukkerfrit og I
sunde alternativer. Nedenunder links til sunde alternativer
Holder dit barn
fødselsdag i huset
er I som forældre
velkommen til at
være med
http://www.arla.dk/opskrifter/temaer/fodselsdag/bornefodselsdag-uden-sukkerchok/
http://www.bredgade.roskilde.dk/sundefoedselsdage.asp
Praktiske råd til fødselsdagen
Kl. 11 plejer børnene at få et nærende måltid, og det er derfor vigtigt I tænker over hvad I
serverer. Tænk småt men godt – tænk over at børnene kun skal sidde en gang – aftal tidspunkt og varighed med personalet, jo før jo bedre. I tilfælde af sygdom mellem personalet
kan vi være nødsaget til at aflyse eller afkorte fødselsdagen.
Ta gerne en
kop kaffe
Goddag og farvel
Når du afleverer dit barn, er det vigtigt, for at vi kan give dit barn den bedste mulige start
på dagen, at vi har en god kommunikation. Derfor er det vigtigt at I fortæller, hvis der er
noget, der ikke er, som det plejer.
Vi hjælper gerne med at sige farvel. Det foregår på stuerne. Hvis jeres barn selv kan sige
farvel, er der mulighed for at sige farvel ved vinkedøren som er døren mellem garderoben
og vindfanget. (vindfanget er børnefri zone af sikkerhedsmæssige årsager)
Hvis I har god tid og bliver her lidt (hvilket I altid
er velkomne til) så sig det, så vi ikke går og venter
Har du tid og lyst
på at hjælpe.
så tag endelig med
på tur.
Kom i god tid, når vi skal på tur. Det kan være
svært for barnet at blive afleveret i sidste øjeblik,
inden vi skal ud af døren.
Når I henter jeres barn, er det vigtigt at I får sagt farvel til de rigtige voksne: Vuggestue
børn skal sige farvel til vuggestue voksne og børnehavebørn til børnehave voksne. Også
selvom en søskende har sagt farvel til vuggestuen/ børnehaven. Dette er for at give personalet et bedre overblik over de børn, de har ansvaret for.
Personalets tilhørsforhold kan ses på DayCare.
OBS
 Husk at holde øje med dokumentationen og infotavler i institutionen, så I kan holde
jer ajourført med hvad der skal ske og er sket for dit barn i Vuggestuen/ børnehaven.
 Husk at hjælpe dit barn med at få ryddet op inden I går.
Hallen
I forlængelse af grejsdalens børnehus er vi heldige at have Grejsdalshallen. Denne er til
stor glæde for alle børn, store som små. Hver fredag har vi hallen til rådighed og her er
der tid til leg og udfoldelse. Der er dage hvor diverse stuer har hallen i nogle tidsrum og
samtidigt er der dage hvor hallen anvendes på tværs af stuerne, så børn og pædagoger får
godt kendskab til hinanden.
IPad
Vi har i huset, på nuværende tidspunkt, en IPad på hver af de 6 stuer. Det er meningen at
både børn og voksne skal have glæde af dem i forhold til: foto, info, pædagogiske spil og
læring, fordybelse m.m.
Legepladsen
Vores legeplads en stor dejlig naturlegeplads med plads til fysisk udfoldelse. Legepladsen
er ikke hegnet ind, da en del af legepladsen er på stejle skov skrænter. Et stykke oppe ad
skrænterne er træerne afmærket med rødt- og hvidt afmærkningsbånd, som viser børnene,
hvor de må gå til.
Børnene må have deres egne cykler med på legepladsen hver fredag. Cyklerne stilles på
legepladsen eller på cykelparkeringen uden for børnehaven - husk cykelhjelm.
Legetøjsdag
Den sidste fredag i hver måned holder vi legetøjsdag.
Hvert barn må medbringe 1 stk. legetøj. Det er barnets
eget ansvar at holde styr på legetøjet – så lad derfor ikke
barnet få noget med, I ved, det vil blive meget ked af går
i stykker.
Mad og måltider
Alle børn er på fuld kost, hvilket vil sige de får tilbudt morgenmad indtil 7.15, formiddags
mad, frokost og eftermiddags mad. Vi serverer måltider, hvor alt så vidt muligt er hjemmelavet og uden unødige tilsætningsstoffer. Vi benytter os af gode sunde råvarer. Alle
mælkeprodukter er økologiske.
Vi har ansat en kok på 30 timer. Hun har ansvaret for alt madlavning i huset, hun er også
forpligtet på at holde sig ajour med nye tiltag inden for området. Til at hjælpe hende har vi
ansat en husassistent på 20 timer.
Man kan altid finde madplanen på institutionens hjemmeside www.grejsdalens.vejle.dk
Der er en individuel kostplan for de yngste vuggestuebørn.
Morgenmad: 6.30 - 7.15 Består af: Havregryn, rugbrød, ost, ymer/tykmælk med mysli.
Formiddagsmad: 9.00 Består hovedsageligt af: rugbrød, groft brød, frugt/grønt og for
vuggestuens vedkommende også grød.
Frokost: 11.00 Består af: 3 varme dage bestående af varierede måltider med fjerkræ, svinekød, oksekød, fisk,
grød og suppe (ved særlige hensyn kontakt køkkenet). 2
kolde dage, hvor vi serverer rugbrød med sundt varieret
pålæg. Til alle varme retter serveres der små rugbrødstrekanter til. Vi bruger plantemargarine på rugbrød.
Vuggestuen får letmælk til middag. Ud over det drikker vi
vand til alle måltiderne og imellem måltiderne.
Eftermiddagsmad: 14.00 Består hovedsageligt af: rugbrød, groft brød, frugt/grønt og for
vuggestuens vedkommende også grød.
Da vi er opmærksomme på, at børnenes blodsukker påvirker deres aktivitetsniveau, er det
altid muligt at få et stykke rugbrød i køkkenet.
Allergier og intolerancer
Har dit barn brug for særlig kost skal dette oplyses til køkkenet og pædagoger. Det kan
også være en god ide at give information til de andre forældre såfremt der kommer en
fødselsdag hjemme hos et af de andre børn.
Madkultur
Vi har fokus på håndhygiejne i både vuggestuen og i børnehaven. I børnehaven har vi en
dukseordning, der betyder at 2 børn fra hver stue er dukse en uge af gangen. De henter
rullebordet i, hjælper med at gøre klar og siger ”værs’go”. I vuggestuen hjælper børnene
til hvor det er muligt.
Børn og voksne spiser sammen, og spiser det samme. Vi spiser maden i en rolig og afslappet atmosfære, da det skal være en god oplevelse at spise. For at støtte op om det har
vi (i børnehaven) et æggeur vi sætter til de første 5 minutter af måltidet, hvor vi sidder
stille og nyder vores mad.
Se mere på institutionens hjemmeside - mad og måltidspolitik
Overgange
Fra vuggestue til børnehave: Ca. 14 dage inden barnet starter i børnehaven, starter vi
indkøring af barnet.
Fra Skovnisse / skovtrold til storgruppe: For at starten i storgruppen bliver nemt for
barnet er der en overdragelsessamtale de to stuer imellem. Forældrene indbydes også til et
møde omkring storgruppens arbejde og forventninger.
Fra storgruppen til skolen: Så vidt det er muligt besøger vi den skole hvor barnet skal
gå. I forhold til vores samarbejde med Grejsdalens skole vil der finde en overdragelse
samtale sted. Når det har været muligt, har vi sendt en pædagog med op i skolen de første
3 mdr.
Personalet
Vi arbejder ud fra at vi er et hus. Dvs. at man skal være indstillet på at under sygdom og
ferie skal vi hjælpe hinanden og udføre hinandens arbejdsopgaver, både i vuggestuen og
børnehaven. Derfor vil man opleve rokeringer i huset.
Vi har en inklusionspædagog i huset som både pædagogerne i vuggestuen og børnehaven
har mulighed for at få vejledning af.
Samarbejdspartnere
Vores samarbejdspartnere er blandt andet det socialpædagogiske hus, hvor vi kan få faglig vejledning fra
psykolog, talepædagog, fysioterapeut, småbørnskonsulenten, musikpædagog, samt socialfaglig rådgiver,
hvor forældrene også selv kan hente råd og vejledning
uden vi er involveret.
Derud over har vi et samarbejde med sundhedsplejersken og Grejsdalens skole.
Sampasning
Der tilbydes sampasning i vores lukkedage og uger for de forældre der har behov for det.
Sig til i god tid.
Som udgangspunkt følger der ikke personale med fra Grejsdalens børnehus.
Se i øvrigt på www.vejle.dk
Samtaler i Grejsdalens børnehus
Der tilbydes en startsamtale inden barnet starter eller på selve dagen hvor barnet starter
I vuggestuen tilbydes en samtale når barnet fylder 2 år, og en trekants samtale inden man
skal i børnehave. Her vil en pædagog fra vuggestuen og en fra børnehaven deltage.
Efter 3 mdr. i børnehaven, tilbydes en samtale omkring starten derinde. Derefter vil man
få en samtale igen inden barnet skal starte i storgruppen.
I storgruppen tilbydes en samtale omkring skoleparathed. Denne samtale ligger som regel
i oktober måned.
Har man brug for det, er der altid mulighed for at få en samtale.
Sovebørn
I vuggestuen får barnet afhængig af alder tildelt sin egen barnevogn eller krybbe til at
sove i. Forældre skal selv medbringe sut, soveklud, bamse eller andet som barnet ønsker
at sove med. Vi har lagen, dyne og betræk.
De mindste vuggestuebørn sover når de har behov for det, men når man bliver ældre er
der middagslur i tidsrummet fra ca. 11:30 til ca. 14:30 alt efter behov.
I børnehaven er det de mindste børn der lige er startet i børnehaven fra vuggestuen eller
dagplejen der får tilbud om at sove. Børnene sover i soveposer på madrasser. De får en
lille historie inden de skal sove, og der sidder en voksen hos dem i ca. 20 min. De børn
der ikke sover efter 20 min. kommer med op igen.
Børnene kan sove med deres sut og/eller sovedyr, som skal ligge i deres kasser på deres
rum når de ikke sover.
Børnene bliver vækket kl 13:30 med mindre at der er lavet anden aftale med personalet.
Sygdom
Bliver dit barn syg er det vigtig at institutionen får besked.
Dette kan du gøre på følgende måder: via sms, DayCare eller
ringe, dog er det yderst vigtig at personalet får besked hvis
det er en smitsom børnesygdom, så der kan hænges opslag
op om sygdommen.
OBS: vi modtager ikke syge eller halvsyge børn i institutionen. De skal være i stand til at
indgå i husets planlagte aktiviteter.
Tøj
-
I garderoben skal der være tøj der passer til årstiden/ regn, slud, vind m.m.
-
Glemt tøj sendes til genbrug efter en måned
Der skal altid være skiftetøj i børnenes kurv. Samt sovetøj til vuggestuens børn.
Skriv gerne navn i børnenes tøj.
Hver fredag tømmer man garderoben, så der kan blive gjort rent.
Ryd op i garderoben efter dit barn hver dag, så rengøringspersonalet kan komme til.
Der må ikke være snor i børnenes tøj.
Man må ikke gøre brug af plastposer, da det kan være
til fare for børnene.
Traditioner
Er du årets
-
julefrokost og påskefrokost, hvor der vil blive dækket
op til lejligheden.
-
Fastelavn, børnene udklædes, og der vil være tøndeslagning og fastelavnsboller.
-
Storegruppen går Luciaoptog i december.
julemand???
Plantedag, hvert barn medbringer en plante/blomst, som de selv får lov til at plante i
højbedet og følge resten af sommeren.
Telefonnumre
Hovednr. /kontor:
76 81 89 10
Hobitterne:
40 49 58 50
Alferne:
40 49 58 63
Skovtrolde:
40 49 58 61
Skovnisser:
40 49 58 52
Storegruppe:
40 49 58 57
Åbningstider
Grejsdalens børnehus holder åben:
Mandag – torsdag: 6.30 – 17.00
fredag: 6.30 – 16.30
I Grejsdalens børnehus arbejder vi med udgangspunkt i delpolitikken for dagtilbud:
Det er for børn
Børn og unge i vækst– Fællesskab rykker – Forældrene på banen – Verden venter.
Yderlig info på www.vejle.dk
Børnehusets egne værdier som vi gerne vil kendes på, og som vi arbejder på at udleve
hver dag:
Høj faglighed – God kommunikation - Åbenhed
Du kan finde mere info på www.grejsdalens.vejle.dk
I grejsdalens børnehus arbejder vi ud fra de pædagogiske læreplaner. Som er et praktisk
redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. De er et arbejdsredskab til at
sikre, at der bliver sat fokus på det hele barn og ruste det enkelte barn til at bidrage til
fællesskabet og begå sig videre i livet.
Det er grejsdalens børnehus´ opgave, at bidrage til, at fremme barnets trivsel, læring og
udvikling af kompetencer.
En af de grundlæggende tanker bag den pædagogiske læreplan er, at hvert barn er
medskaber af sin egen læring – en læring, som personalet skal støtte, guide og udfordre.
Læreplans temaerne er:
Natur og naturfænomener hvor målet er at barnet skal opleve glæden ved at være i naturen,
og får kendskab til naturen og dens mangfoldighed. Endvidere at barnet udvikler respekt
og forståelse for naturen, og at barnet oplever naturen som udgangspunkt for leg, fantasi
og kreativitet.
Sociale kompetencer hvor målet er, at barnet udvikler social kompetence igennem dets
personlige udvikling. At barnet har tro på eget værd, og opnår sociale færdigheder, der
gør dem i stand til at knytte venskaber, og opleve glæden ved tætte relationer og fællesskab med andre.
Krop og bevægelse hvor målet er, at det enkelte barn, tilegner sig de motoriske færdigheder, der er en forudsætning for barnets videre udvikling, At styrke og støtte barnets fysiske sundhed.
At barnet oplever glæden ved at bruge sin krop, både alene og sammen med andre.
kultur og kulturelle udtryksformer hvor målet er, at give barnet kulturoplevelser, og
viden om forskellige kulturelle tilbud. Støtte barnet i og udforske kultur og traditioner,
inspirere til og give barnet mulighed for kunstneriske og kreative oplevelser. At barnet får
respekt og forståelse for, ikke bare dets egen, men også andre kulturer.
Personlig udvikling hvor målet er, at give det enkelte barn, mulighed for at udvikle sig til
et selvstændigt, ansvarsfuldt og socialt individ, som har tro på eget værd, og kan have
empati og respekt for andre mennesker.
Sproglige kompetencer hvor målet er, at styrke det enkelte barns sproglige udvikling i
dagligdagen, og støtte det til at udtrykke sig på forskellige måder, og herigennem give
udtryk for ønsker og behov.
Vi ønsker gennem sproget, at støtte og styrke børnenes opfattelse af sig selv, i relation til
andre mennesker, og give børnene en mulighed for en bedre forståelse for omverdenen.
Vi arbejder med læreplanerne ud fra en anerkendende tilgang, med respekt for det enkelte
barn og dets muligheder. Vi tror på at barnets udvikling sker i de relationer barnet hele
tiden er en del af, barn -voksen, barn – barn.
Derfor er relationspædagogik vigtigt for os, og vi arbejder med metoden ICDP International childhood development programme – en enkel og overskuelig måde at møde barnet
på.
Herunder:
De 8 samspilstemaer:
1. Vis positive følelser vis du er glad for barnet.
2. Juster dig i forhold til barnet - og følg dets udspil.
3. Tal til barnet om ting, det er optaget af, og prøv at igangsætte en ``følelsesmæssig samtale ``
4. Giv ros og anerkendelse for det, barnet kan.
5. Hjælp barnet med at fokusere dets opmærksomhed, så I får en fælles oplevelse af ting i
omgivelserne.
6. Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser
og ved at vise følelser og entusiasme.
7. Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med dit barn.
8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser på de en positiv måde ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.