Tablet-teknologi i fysioterapi

Tablet-teknologi i Fysioterapi
Projekt i et samarbejde
mellem
Fysioterapeutuddannelsen,
Digifys.com og
Træningsenheden Aalborg
Kommune.
1
Præsentation af deltagerne.
Projektansvarlige:
Fysioterapeut Lene Duus, Lektor ved
fysioterapeutuddannelsen UCN
Fysioterapeut Morten Pallisgaard Støve, Adjunkt ved
fysioterapeutuddannelsen UCN .
Udvikler af app’s samt undervisning og support:
Digifys.com repræsenteret af udviklingschef Michael
Harbo.
Afprøvet af:
4 kvindelige fysioterapeuter i alderen 28-56 år fra
forskellige afdelinger i træningsenheden ved Aalborg
kommune.
2
Oversigt over præsentationen
Hvad er Digifys
Formål
Baggrund
Mål
Metode
Projektdeltagere
Resultater
Perspektivering
3
Hvad er digifys?
4
Hvad er digifys?
5
Videobaseret øvelsesdatabase
6
7
Træningsprogram i lommen
8
Formål:
At afdække, implementere og afprøve funktionalitet
og design af to apps:
En app. rettet imod fysioterapeuterne som skal
gøre det muligt for fysioterapeuten at optage
specifikke øvelser som efterfølgende skal kunne
distribueres til patienten.
En app. rettet imod patienterne som skal kunne
vise patientens individuelle træningsprogram.
9
Baggrund
Med baggrund i tidligere projekter og et ønske om
at udvikle et artefakt, der gør det lettere at opfylde
sundhedsvæsnets øgede krav om:
patienttilfredshed
øget krav til patienters aktive deltagen i egen
rehabiliteringsproces
øget krav til dokumentation for den fysioterapeutiske
intervention
10
Mål
I kommunalt regi:
At undersøge, hvorvidt og hvordan fysioterapeuter
ved hjælp af implementering af app-teknologi kan
øge patienternes empowerment og/eller compliance
at afdække, hvordan disse nye redskaber skal
designes, så de bidrager hertil.
At undersøge, hvordan app-teknologien fungerer som
pædagogisk redskab, der samtidig er brugervenlig,
tilgængelig og nærværende.
At undersøge potentialet for dokumentation via
denne app-teknologi.
11
Udviklingsbaseret projekt med et
Metode
kvalitativt design:
Idegenereringsfase
Undervisning af
Fysioterapeuter
ved udvikler og deltagelse
af projektleder.
Afrapportering
Sparringsmøde
Fysioterapeuter og
projektledere
Interviews
med
fysioterapeuter
Interviews
med
4 borgere
Sparringsmøde
Fysioterapeuter
og projektleder og
udvikler
12
Deltagere
2 borgere inkluderet
1
• har brugt optagerfunktion på app’en, til at filme borgerne udføre sine
hjemmeøvelser.
12 borgere inkluderet
2
• 6 borgere har brugt patient app’en. 6 borgere har brugt Digifys via pc. Brugte digifys’s
øvelsesdatabase samt optog sig selv lave standard øvelser.
8 borgere inkluderet
3
• Har brugt app’en med optagerfunktionen til at filme borgeren lave sine
hjemmeøvelser til alle 8 borgere og suppleret med øvelser fra databasen.
9 borgere inkluderet
4
Har brugt optagerfunktionen til at filme borgeren lave sine hjemmeøvelser hos 2.
Brugt øvelser i databasen til de øvrige 7.
Brugte Ipaden til optagelse af test og til videoanalyse i undersøgelse af andre borgere.
13
Resultater
14
Øget compliance
Et elektronisk træningsprogram med videosekvenser -> øget compliance, da
borgerne kan få repeteret øvelserne derhjemme.
Rammer specielt rammer de unge borgere, da teknologien for dem er en
integreret del af deres dagligdag
”Man er meget mere tilbøjelig til at få rettet i og slette de øvelser, de ikke skal lave
mere end man er i et håndskrevet program. Der får man ligesom ikke fjernet
noget. Der bliver det ligesom bare lagt oven i, når de får noget nyt og så ved de
ikke helt ” (Fysioterapeut).
”Bare det at app’en nærmest har været der på telefonen, så bliver
man mindet om, at nu skal jeg også huske at lave mine
genoptræningsøvelser….. ja. På den måde, har jeg været bedre til at
genoptræne.(Borger)
15
Sense of coherence
Videooptagelser af borgeren -> borgeren oplever en større forståelse og
håndtering af øvelserne.
Videooptagelser i undersøgelse og behandling -> øget forståelse af borgerens
specifikke problemstillinger for fysioterapeuten .
”Det ændrer noget i den måde, jeg har tænkt øvelser i forhold til folk, synes jeg, at
man er blevet mere bevidst om, at der er altså forskel på dem. Hvordan er det lige
præcist at Hr. Jensen eller fru Petersen - det er måske den samme øvelse….så er der
forskel på, hvordan jeg viser øvelsen til dem. Det giver jo lige pludselig meget
bedre mulighed for at individualisere de her øvelser helt. Det synes, jeg er en
kæmpe fordel” (Fysioterapeut).
”..så har jeg kunnet se- at hvis der har været 3 hob med et elastik
om foden, så snakkede vi om bagefter, at så var der en der ikke
havde været så god som de andre, hvor det har været mindre stabil
– knæet, så har jeg været inde at se- jeg skal passe på med at
komme for langt ud med knæet.” (Borger)
16
Empowerment
•
Der skal mere til for at opnå patientempowerment end blot en app:
F.eks. Gratis-programmer - øget oplysning om øvelser- adgang til journal.
•
Øget patientempowerment kan hænge sammen med, hvordan fysioterapeuten samarbejder med
borgeren om brugen af app’en, således at den målrettes borgerens personlighed og fysioterapeutiske
problemstillinger.
•
Videooptagelser af at borgeren udfører egne øvelser med målrettede auditive instruktioner fra
fysioterapeuten -> øget overførselsværdi til dagligdagen
”Nogen har haft en fornemmelse af, at de har overført det noget mere også i de ting, de går og
gør” (Fysioterapeut).
Der har været en tendens til at flere er kommet hurtigere tilbage og fortalt, at nu kan jeg det og
det derhjemme også…. Fordi når de bare er i gang og laver øvelsen efter et papir og det kører så,
så lægger de ikke selv rigtigt mærke til hvad de gør.…”(Fysioterapeut)
”Ja, jeg har jo kunnet træne på samme niveau, som til holdtræningen, det var
så bare mig selv, der skulle stå for at få det gjort., men øvelserne har jeg jo
fået vist og fået programmet strikket sammen”.(Borger)
”Jeg var inde og kigge på de gratisprogrammer, der allerede ligger derinde.
Nu har jeg så en kæreste, der døjer lidt med ryggen – så det har vi helt klart
brugt derhjemme, hvor jeg har vist hende nogle øvelser, hvor hun så har
forsøgt at bruge det. Det synes jeg er rigtigt godt ..” (Borger)
17
Pædagogisk redskab
Den er let tilgængelig og brugervenlig. Den er smart og moderne. Den en sjovere
end et stykket krøllet papir.
Dog vigtigt at tage højde for technologi literacy både for fysioterapeut og borger.
”Alt andet lige, så er det sjovere at stå at følge et levende program end det der
krøllede stykke papir, der ligger i tasken, som de ikke lige husker at tage op. Det
ligger bare mere til højrebenet for dem i dag tror jeg – i den generation – de
fleste af dem – de der har det på deres telefoner – og det har virket”
(Fysioterapeut)
Men det er da helt sikkert vejen frem. Og det at man ikke skal printe noget ud.
Det skal man da bare væk fra”.(Fysioterapeut)
Der har været et par stykker af dem, som har været meget overrasket over, at vi
havde den mulighed, når nu det var kommunen. Det var da smart og meget
moderne og fremme i skoene.(Fysioterapeut)
”Jeg tror mine overvejelser druknede lidt i bare at finde ud af at bruge det” ..
”Når jeg kan mærke, at jeg rammer ind i en modstand, så er jeg heller ikke god til
at sælge det videre”(Fysioterapeut)
”..at brugervenligheden – den er så lavpraktisk, at jeg netop vil mene at selv
min mor ville kunne finde ud af at komme ind og se de film og de øvelser, der
er – og så tænker jeg jo at den teknologi, den bliver en del af hverdagen, så
jeg tænker egentlig at – inden den her generation er ovre så vil der ikke være
nogen, der har problemer med at bruge app’en”. (Borger).
18
Konklusion
Måden redskabet bruges på -> øger forståelse,
empowerment
Udvikling, hvis redskabet i sig selv skal skabe
empowerment.
Godt pædagogisk redskab, der er let tilgængelig.
Rammer specielt unge mennesker.
Der bør dog tages højde for technologi literacy
både for fysioterapeut og borger.
19
Perspektivering
Aspekter der kunne forbedre resultaterne:
Tidsperspektiv for fysioterapeuter, technologi
literacy, klarhed om support -> mere uddannelse.
Udvikling af app -> øget empowerment
To-vejskommunikation
Dokumentation
Nyt projekt med studerende i klinisk
undervisning.
Flere fremtidige projekter i samarbejde mellem
private virksomheder, praksis og UCN.
20
Spørgsmål?
Tak for jeres opmærksomhed
Projektet kan findes på:
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/tabletteknologi-ifysioterapi(befa8415-964a-41c2-ad05-1cac2125ea21).html
21