Hent hele invitationen og program

EXPORT STEPS KONFERENCE
FOKUS PÅ
TYSKLAND
Kompetenceløft og stærkt netværk
Tyskland er Europas største økonomi og Danmarks største handelspartner
Nabolandet syd for grænsen et meget væsentligt marked for dansk
erhvervsliv, og betragtes af mange danske virksomheder som et attraktivt, udvidet hjemmemarked.
heder for dansk erhvervsliv – Østrig ikke mindst inden for vedvarende energi,
mens Schweiz især er kendt for sine stærke virksomheder på pharma og life
science området.
I 2014 nåede vareeksporten fra Danmark til Tyskland et rekordbeløb på
110 mia. kr. Lægges hertil eksporten af serviceydelser, nåede den samlede
danske eksport til Tyskland op på knap 150 mia. kr.
Kom derfor og hør nærmere om, hvordan du og din virksomhed kan få andel
i væksten og forretningsmulighederne i Tyskland, Østrig og Schweiz når
Væksthus Syddanmark, Eksportrådet og Innovation Centre Denmark i sam­
arbejde med EKF og advokatfirmaet Dänische Advokaten/Focus Advokater
inviterer til Export Steps-konference.
Dansk eksport klarer sig særligt godt i de nordlige delstater, mens eksporten
til de to folkerige og meget velstående delstater i Sydtyskland, Bayern og
Baden-Württemberg, er relativt beskeden. Der synes således at være gode
muligheder for øget dansk eksport og afsætning til både forbrugere og industri.
Sydtyskland byder endvidere på ét af Europas førende innovations- og forsk­
ningsmiljøer og et stærkt start-up-miljø, hvilket giver muligheder for danske
virksomheder med behov for samarbejdspartnere til produkt- og vidensudvikling samt kapital.
Samtidig er Sydtyskland springbrættet til de stærke markeder i Østrig og
Schweiz, der også byder på interessante muligheder for danske virksomheder.
Begge lande er velstående med købekraftige forbrugere. Landene byder på
stærke og innovative virksomheder, der kan give gode samarbejdsmulig­
PÅ DAGEN
KAN DU...
TID OG STED
Onsdag den 18. november 2015 kl. 12.30 - 17.30.
Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M
(Lokale: Auditoriet i centerbygningen)
TILMELDING
Tilmeld dig på www.vhsyd.dk senest den 13. november 2015. Ved tilmelding
booker du også ønskede mini-konsultationer (fremgår af tilmeldingsblanket).
YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt Steen Nymann Andersen, vækstkonsulent/internationaliseringsrådgiver, Vækst­hus Syddanmark/Eksportrådet på 41 86 59 67 eller [email protected]
få viden, gode råd og inspiration til nye eksportmarkeder
booke mini-konsultationer med eksportrådgivere
netværke med andre virksomheder med eksportplaner
PROGRAM
12.30 Registrering
12.45 Velkomst og introduktion til Export Steps
v/ Erik Vinkel, vækstkonsulent, Væksthus Syddanmark
13.00 Eksportmuligheder i Tyskland samt Østrig og Schweiz
v/ Thomas Jørgensen, ambassaderåd/leder af handelsafdelingen,
Den danske Ambassade og Eksportrådet i Berlin
I nnovation Centre Denmark i München er brobygger til Europas
førende forsknings- og innovationsmiljøer
v/ Helle Meinertz, konsul og leder af Innovation Centre Denmark i München
14.00 Selskabsstiftelse og ansættelsesret i Tyskland
v/ Jacob von Gehren, advokat, Rechtsanwalt og Knud K. Damsgaard,
partner og advokat (H), advokatfirmaet Dänische Advokaten / Focus
Advokater P/S
14.25 Pause
14.45 Sådan kom vi i gang med eksporten til Tyskland
v/ Jesper Agger, Sales Manager, Steel Products A/S
15.15 EKF hjælper danske eksportører frem i verden
v/ Ivan Nielsen, Chief Underwriter, SMV og Klima, Eksport Kredit
Fonden (EKF)
15.40 Væksthus Syddanmark og Eksportrådet hjælper danske virksomheder med at eksportere
v/ Steen Nymann Andersen, internationaliseringsrådgiver, Eksport­
rådet / Væksthus Syddanmark
15.55 Afrunding
16.10 Mini-konsultationer og netværk
m/ Thomas Jørgensen, leder af handelsafdelingen, Eksportrådet,
Den danske Ambassade i Berlin.
m/ Helle Meinertz, konsul, Innovation Centre Denmark i München.
m/ Ivan Nielsen, Chief Underwriter, SMV og Klima, EKF.
m/ Jacob von Gehren, advokat, Rechtsanwalt og Knud K. Damsgaard,
partner og advokat (H), Advokatfirmaet Dänische Advokaten / Focus
Advokater P/S
17.30 Tak for denne gang og på gensyn
HVORFOR ER TYSKLAND ET GODT EKPORTMARKED?
Den stigende private efterspørgsel fra købedygtige og kvalitetsbevidste tyske forbrugere giver mulighed for øget eksport af:
Fødevarer: Stigende fokus på kvalitet, fødevaresikkerhed, økologi og sund
livsstil giver afsætningsmuligheder for konkurrencedygtige danske produkter.
Mode, design og møbler: De tyske forbrugere anvender i stigende grad penge på
beklædning og boligindretning, og der er stor interesse for dansk/skandinavisk
design.
Industri: Maskin- og bilindustrien er de stærkeste eksportsektorer for Tyskland
og oplever i disse år en stabil vækst, samtidig med at disse industrier står
over for stærk konkurrence og teknologiske udfordringer. Det giver mulighed for
danske underleverandører, der kan levere innovative og prisdygtige kvalitets­
løsninger. Det være sig maskiner, komponenter eller løsninger, der kan bidrage
til digitalisering af produktionsprocesser (Industrie 4.0).
Udviklingen i tysk samfundsøkonomi vil i de kommende år byde på ud­fordringer
og tendenser, der på en række områder matcher danske kompetencer og erfaringer
– som f.eks. inden for:
Energiområdet: Energiewende (udfasning af atomkraft) samt ambitiøse tyske
klimamål giver efterspørgsel på vedvarende energi, fjernvarme og energi­
effektive løsninger.
Sundheds- og ældreområdet: Den demografiske udvikling giver behov for bedre
og mere effektive løsninger inden for pleje, sundheds-IT, medikoteknik og medicin.
Boligområdet: Flytningen fra land til by kombineret med behovet for energi­
besparelser i boligmassen giver efterspørgsel efter nybyggeri, boligre­novation
og byudvikling i de største tyske byer.
Innovation Centre Denmark i München er et af syv globale innovationscentre
Innovationscentret, der er en del af Eksportrådet, bygger bro for danske virksomheder og videninstitutioner, som ønsker at komme ud i Europa og opnå tættere
kontakt til Europas førende forsk­nings- og innovationsmiljøer. Innovationscentret i
München har særligt fokus på miljø og energi, IKT og Life Science.
Læs mere på www.icdk.um.dk