Disney Konkurrenceregler JUST DANCE 2016 Vi giver

Disney Konkurrenceregler JUST DANCE 2016
Vi giver én (1) vinder chancen for at vinde et JUST DANCE 2016 spil samt en JUST DANCE T-shirt.
Sådan deltager du:
Gå ind på hjemmesiden http://www.disney.dk (”Hjemmesiden”) (og lad
dig registrere hvis du ikke allerede har gjort det).
Dit svar skal indsendes via hjemmesiden inden slutdatoen og tidspunktet
herunder. Du skal være registreret Disney-medlem for at deltage.
Svar på spørgsmålene for at være med i konkurrencen.
Startdato:
26. oktober 2015 kl. 9.00
Slutdato:
23. november 2015 - kl. 9.00
Restriktioner:
Du skal være mindst 6 år og have dine forældres tilladelse til at være
med.
Konkurrencen er åben for indbyggere i Danmark.
Præmier:
Førstepræmie:
Et Just Dance 2016 spil.
(Vinderen kan vælge mellem følgende formater: Playstation 3,
Playstation 4, Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One).
Samt en Just Dance T-shirt
Værdi ca: 350-500 kr. (afhængig af format).
Udvælgelse af vindere:
Vinderen vil være den, der har svaret rigtigt på spørgsmålet og som ifølge
juryen* har det mest kreative svar.
*Juryen består af ansatte hos Disney. Juryens beslutning er endegyldig.
Vinderen af førstepræmien bliver kontaktet via email. Disney forbeholder
sig ret til at kontakte en anden vinder hvis svar ikke modtages i løbet af 1
uge efter første kontaktforsøg.
Kundeservice/kontakt:
Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt venligst kundeservice på
[email protected] eller skriv til Walt Disney Company Nordic, Disney
Channel, Box 181, 101 23 Stockholm.
Betingelser og Vilkår
Arrangør af denne konkurrence er Walt Disney Company Limited, 3 Queen Caroline Street,
London, W6 9PE, United Kingdom (”Arrangør”). Ved at deltage i konkurrencen accepterer du
(”du”, ”Deltager”) og i visse tilfælde dine forældre/værge (herefter ”Forælder”) følgende
vilkår:
1. Berettigelse.
a. Hvis du er under atten (18) og konkurrencen er åben for dig skal du også have din
forælders/værges tilladelse inden du deltager. Sørg for at du har forælders/værges
tilladelse inden du går på internettet og deltager i konkurrencen.
b. For at kunne deltage skal du være registreret Disney-medlem og have en aktiv konto. Hvis
kampagnen er åben for dig og du er under 18 og ikke allerede er registreret Disney-medlem,
skal vi bruge din forælders/værges tilladelse inden vi kan aktivere din konto og tage imod
dit konkurrencebidrag. Dit bidrag er ikke gyldigt hvis din nye konto ikke er aktiveret før
Slutdato.
c. Åben for indbyggere i Danmark. Ikke åben for ansatte (eller deres nærmeste familie) hos
Disney, stedfortrædere eller andre som er professionelt forbundet med denne kampagne.
d. Deltagelse via stedfortræder eller tredje part eller anvendelse af flere identiteter og emailadresser er ikke tilladt. Anvendelse af automatiseret registrering eller program er
forbudt. Alle sådanne bidrag bliver diskvalificeret.
e. Højst et (1) bidrag pr. person hvis ikke andet er angivet. Bidrag indleveret via
repræsentant eller tredje part eller ved anvendelse af flere identiteter og e-mailadresser er
ikke tilladt. Anvendelse af automatiseret registrering eller program er forbudt. Alle sådanne
bidrag vil blive diskvalificeret.
f. Kun bidrag der er indleveret via kampagnesiden på internettet godkendes. Bidrag skal
indleveres online senest på Slutdato.
g. GRUPPEBIDRAG EJ TILLADT.
2. Personoplysninger. Hvis du vil deltage udfylder du enten dit Disney brugernavn og
kodeord eller dine personlige oplysninger hos os. Dine personlige oplysninger vil blive brugt
ifølge Disneys gældende privacy policy og kan blive videresendt til vores partnere vedr.
administration af kampagnen og udsendelse af præmier, samt for at Disney skal kunne
markedsføre bortlodningen eller konkurrencen i forskellige medier, inklusive uden
begrænsning Disney TV, internet og andre publikationskanaler. Personlige oplysninger vil
kun blive brugt i markedsføringsøjemed hvis du har givet samtykke til at få tilsendt
fremtidigt markedsføringsmateriale fra Disney (du har måske allerede gjort dette da du
udfyldte dine oplysninger hos Disney tidligere).
3. Konkurrencebidrag og udvælgelse.
a. Konkurrencen er åben fra og med Startdato kl. 09.00 og afsluttes på Slutdato kl. 12:00
b. Efter Slutdato vil Disney gennemgå alle bidrag og forbeholder sig ret til ikke at acceptere
bidrag som er teknisk uacceptable, indeholder uegnet materiale eller bryder disse regler og
vilkår. Disney forbeholder sig ret til at udvælge et antal bidrag og publicere disse finalister
på konkurrencens website. At dit bidrag publiceres betyder ikke at du har vundet.
c. Alle gyldige konkurrencebidrag vil blive bedømt af en jury, og en vinder for hver
tilgængelig præmie vil blive udvalgt i henhold til juryens kriterier angivet på konkurrencens
startside. Juryen kan ene og alene, efter behag, beslutte hvem der er vinder af hver enkelt
præmie.
d. Ved at deltage i konkurrencen bekræfter du (og din forælder eller værge hvis du er under
18 år) (i) at du og de er ejere af det indsendte bidrag, (ii) at bidraget ikke ifølge din/jeres
viden plagierer eller gør indgreb på en anden persons rettighed, og (iii) at Disney har ret til
at reproducere og anvende bidraget som du har indsendt, i alle medier (inklusive, uden
begrænsning, Disney TV, internet og publikationskanaler), hvor som helst i verden og uden
tidsbegrænsning, for gennemførelse af konkurrencen og valg af vindere (hvilket også kan
indebære offentliggørelse af dine personlige oplysninger og dit bidrag til en almen
omstemning med det formål at udvælge finalister eller eventuelle øvrige præmier), samt for
alle andre relaterede pr-aktiviteter, der har til formål af markedsføre konkurrencen og
Disney.
4. Bekræftelse og godkendelse af præmie. Vindernes Forælder vil modtage en bekræftelse via
e-mail eller pr. telefon senest på Bekræftelsesdatoen, samt, hvis muligt, en efterfølgende email (se internetsikkerhed). Arrangør skal senest på Svardato have modtaget et positivt
svar fra Forælder. Hvis ikke positivt svar er modtaget i denne periode, eller hvis Arrangør
ikke får kontakt med Forælder (Forældrene), forbeholder Arrangør sig ret til at vælge et
andet bidrag efter eget valg og Arrangør har ingen forpligtelse i forhold til det bidrag, der
oprindeligt blev valgt. Hvis en udvalgt Deltager afstår eller ikke kan deltage, foretages
yderligere en udvælgelse til det rette antal udfyldte konkurrencebidrag, der kræves, er
udvalgt, og et positivt svar er modtaget fra Forælder.
5. Filmning. Vinderne kan blive bedt om at medvirke i en filmet tv-optræden i forbindelse
med præmien (”Indslag”). I et sådan tilfælde skal vinderen give sit samtykke til at Indslaget
indspilles og/eller sendes og vinderens forælder eller værge skal på vinderens vegne
overlade alle rettigheder inklusive ophavsrettigheder, der gælder Indslaget, til Disney og
bevilge Disney alle fremtidige tilladelser eller licenser der kræves for at Indslaget skal kunne
anvendes fuldt ud i hele verden på ubestemt tid og på alle måder i alle medier, både de
nuværende og dem måtte blive udviklet i fremtiden, uden forpligtelser eller vederlag.
6. Tildeling af præmier. Præmier kan ikke byttes til kontanter eller andre præmier. Bortset
fra i tilfælde, som ligger uden for Disneys kontrol, forbeholder Disney sig ret til at erstatte en
præmie med en præmie af tilsvarende eller højere værdi. Vindere kan ikke overdrage eller
sælge præmier medmindre en forælder/værge eller mor-/farforælder deltager i
konkurrencen på et barns eller familiemedlems vegne. Hvis ikke andet er angivet i
beskrivelse af præmien, er vinderne selv ansvarlige for eventuelle udgifter i forbindelse med
udlevering af præmien. Disney forbeholder sig ret til at bede vinderne underskrive en
skriftlig overdragelse inden præmierne tildeles. Disney forbeholder sig ret til at forlange idbevis eller verificere retmæssighed, samt personligt overdrage eventuelle præmie til
vinderen.
7. Disneys ansvar.
a. For internetbidrag: Disney kan ikke garantere en kontinuerlig, uafbrudt eller sikker
adgang til websitet og er ikke ansvarlig for eventuelle afbrud af kampagnen eller websitet
på grund af tekniske problemer eller hændelser, der ligger udenfor selskabets rimelige
kontrol.
b. Disney har arrangeret denne kampagne i god tro, men frasiger sig i den udstrækning
loven tillader det, alt ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af deltagelse i
konkurrencen eller i forbindelse med en tildelt præmie. Dette påvirker ikke dine rettigheder
som forbruger.
8. Annullering eller diskvalifikation.
a. Disney forbeholder sig ret til at diskvalificere:
- sene, fejladresserede, ufuldkomne, skadede, bortkomne, ulæselige eller ugyldige bidrag.
- Bidrag hvor den fornødne forældregodkendelse ikke er indsendt.
- Bidrag, hvor Deltager eller Forælder, uden forudgående skriftligt samtykke fra Arrangør,
offentliggør (f.eks. i blogs og sociale netværk) eller diskuterer relateret information med
tredje part (inklusive uden begrænsning information vedr. konkurrencen eller Arrangør),
medminde denne information ikke allerede er almindelig kendt.
- Deltagere som senest på konkurrencens Startdato ikke giver, på forlangende, adgang til
komplet skriftlig information om alle eventuelle pågående strafferetslige eller civilretslige
sager/processer, afsluttede og igangværende sager/processer og/eller ikke iværksatte
domme.
- Deltagere hvis opførsel og/eller hvis Forælders opførsel under konkurrencen forværrer
Arrangørs ry.
b. Disney forbeholder sig ret til, når som helst uden forudgående meddelelse, at ændre,
udskyde, indstille eller afbryde konkurrencen eller forlænge eller genoptage
konkurrenceperioden eller diskvalificere en deltager, og vil gøre det hvis ikke det tekniske,
juridiske eller andre ting garanterer at konkurrencen kan gennemføres på retfærdig og
korrekt vis, eller hvis Disney mistænker at nogen har manipuleret med bidrag eller resultat,
indsendt urigtige oplysninger eller ageret uetisk på nogen måde.
9. E-mail sikkerhed. Hvis Walt Disney Company Limited ønsker at kontakte dig vedrørende et
konkurrencebidrag, vil dette ske fra en e-mailadresse der ender med disney.com eller via
telefon (med en efterfølgende bekræftelse fra en disney.com-adresse). Al kommunikation
som påstås at komme fra Disney Channel, men som sendes med et andet e-mailsuffix (for
eksempel hotmail.com eller yahoo.com), bør behandles med forsigtighed og videresendes til
Disney Channels kundeservice: [email protected] Vi anbefaler at du ikke reagerer eller
svarer på nogen sådan korrespondance fra tredje part før du har fået svar fra Disney
Channel. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende korrespondance, der påstås
at komme fra Disney Channel, så kontakt venligst: [email protected]
10. Publicity. Vinderne kan i rimelig udstrækning blive udsat for at skulle deltage i relateret
publicity uden yderligere betaling eller anden godtgørelse. Du samtykker hermed til at
Disney offentliggør dit fornavn, første bogstav i dit efternavn, din alder, din by og/eller dit
billede.
11. Oplysninger om vindere. Oplysninger om vinderne vil blive offentliggjort på
Hjemmesiden inden for to (2) uger efter at præmien (præmierne) er tildelt. Hvis du vil se
vindernes navne (og hvis det er muligt, deres bidrag), så gå til Disneys Vinderliste på
hjemmesiden eller send en frankeret og adresseret svarkuvert til kundeservice på den
adresse som angives på kampagnens startside. Brevet skal være mærket med ”Vinderliste”
og navnet på konkurrencen. Desværre kan vi ikke returnere bidrag der er sendt pr. post.
12. Man skal ikke købe noget.
13. Disneys beslutning er endegyldig og vi forbeholder os ret til ikke at svare på alle
spørgsmål.
14. Englands love gælder og alle eventuelle tvister skal afgøres ved Englands domstole.
Hvis du har spørgsmål, så kontakt venligst kundeservice på: [email protected] eller skriv til
Walt Disney Company Nordic, Disney Channel, Box 181, 101 23 Stockholm.
© Disney