HER GIVER FUGLE ARBEJDSGLÆDE OG FÆLLESSKAB

//
BRANCHESEKTION
O R G A N I S AT I O N E R
Nº 8 2015
HER GIVER FUGLE
ARBEJDSGLÆDE
OG FÆLLESSKAB
I Dansk Ornitologisk Forening interesserer
de fleste medarbejdere sig mere eller mindre
for fugle - ellers kommer de i hvert fald til
det med tiden. For på arbejdspladsen går
snakken om de bevingede dyr både til
frokosten og festerne
R
ECEPTIONISTEN sidder i duesla-
get. Tillidsmanden hedder Fink
til efternavn. Og uanset, om
medarbejderne i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på forhånd er interesserede i fugle, så bliver de fleste på et
tidspunkt påvirket af kollegernes kvidren ved kaffemaskinen.
- Vi laver jo personaleudflugter, hvor
det har noget med fugle at gøre, så alle
bliver ramt af ånden og interessen, smiler HK-tillidsrepræsentant Michal Fink,
mens han viser rundt på de tre etager i
DOFs hovedkvarter på Vesterbrogade i
København.
- Men der er også masser af andre
som mig, der har haft det i blodet siden
teenageårene, fortæller Michael Fink.
Inden han blev ansat i foreningen,
havde han i 10 år sæsonarbejde som fugletæller og har brugt meget tid som felt­
ornitolog og ringmærker.
AF M A LE N E M Ø LGA A R D / FOTO L ISB ET H HO LTEN
/ I
DE KENDER KEJSERE OG KONGER
Michael Fink stikker hovedet ind i kommunikationsafdelingen og hilser på
Maja, der er relativt nyansat. Da hun begyndte, kunne hun ikke se forskel på en
gråspurv og en skovspurv. Nu kan hun i
hvert fald 30 arter.
Så langt er Sonja Rouf, vikar i kommunikationsafdelingen og sekretær for
direktøren, ikke endnu. Men hun har
rejst i snart 60 lande og er bidt af at fotografere dyr og naturen.
- Sjovt nok har jeg faktisk taget billeder af rigtig mange fugle, siger Sonja Rouf, som drømmer om at komme
til Antarktis og se kejser- og kongeping­
viner.
Omvendt var det interessen for fugle,
der banede vejen for et job i DOF for Bolette Hindø. Hun er kontormedarbejder
og sidder ved siden af det enorme due-
slag i sekretariatet, hvor hun primært tager sig af reception og medlemsservice
over telefonen. Når man passer omstillingen i en forening for fugleentusiaster,
er fugleviden en stor fordel.
- I mange tilfælde behøver jeg ikke
stille om. Fx hvis nogen ringer og spørger, hvad hulstørrelsen er til en stærekasse, så kan jeg selv svare på det,
forklarer Bolette.
FUGLEFASCINATION I FÆLLESSKAB
I takt med, at medarbejdergruppen de
seneste 10 år er blevet større og mere
mangfoldig både i alder og køn, er samtaleemnerne ved frokostbordet blevet udvidet. Men fugle er stadig fællesnævneren
ligesom dengang, hvor de fleste i foreningen var ældre fuglenørder af hankøn.
- Førhen var vi en mindre arbejdsplads, hvor fuglefagligheden var mere
/O R GA N I SAT I O N E R
toneangivende end i dag, forklarer
Michael Fink.
- Men jeg tror, det er svært at
være upåvirket, hvis man er her et
antal år. Du vil simpelthen blive suget ind i aktiviteter og fascination
af det. Jeg tror, det er svært at være
fuldstændig ligeglad med fugle, smiler han og tilføjer:
- Hvis man har en fælles interesse, så giver det automatisk en samhørighed, siger han.
Tidligere tog han på private fugleture med kolleger i fritiden. Men
det er droslet lidt ned. Ofte er fugle
også temaet til foreningens fester og
sommerudflugter.
- Nogle gange er vi taget på endagsture til Skåne for at kigge på
ørne, fortæller han.
Hvis der er brug for fuglefaglig-
⁄⁄Jeg tror, det er svært at være upåvirket,
hvis man er her et antal år. Det er svært at
være fuldstændig ligeglad med fugle
Michael Fink
hed, så byder han gerne ind. Han har
ofte arrangeret foreningens sommerture,
fordi han har så mange års fugleviden og
kender de steder, der er gode at tage hen
på udflugt. Og årets sommerfest starter i
Frederiksberg Have, hvor Michael Fink
fortæller kollegerne om de fugle, de ser,
mens de sidder i græsset og drikker cava
- mousserende spansk vin.
HJERTEBLOD BETYDER
NOGET FOR ARBEJDSGLÆDEN
- For mig har det været et kæmpe plus,
at jeg har en baggrund med fugleviden. Jeg har kunnet hjælpe med til rigtig megen servicering af medlemmerne,
fordi jeg har et stort fuglekendskab, forklarer Michael Fink, som har kigget på
fugle siden teenageårene.
- Det er derfor, jeg kan lave det arbejde, jeg gør, siger han.
Ellers er jobbet ren administration.
Han arrangerer møder i huset, seminarer og årsmøder ude i landet. Tidligere
har han været med til at lave medlemsdatabase, arbejdet med lagerstyring i
butikken, haft opgaver i økonomiafdelingen, serviceret hovedbestyrelsen og været sekretær for en tidligere direktør.
I dag er Michael Fink HK’er i naturfaglig afdeling og har tæt samspil med
biologerne, som han i nogle tilfælde
overtrumfer i detaljeret fugleviden. Han
sidder som supporter på de store projekter Atlas III og Punkttællingsprojektet, der begge handler om kortlægning af
fuglebestande. DOF har en samarbejdsaftale med Miljøministeriet om at levere
forskellige fugledata til ministeriets naturovervågning.
- Det er nogle af de ting, som jeg er
med til at administrere, og det er rigtig
sjovt. Så føler jeg, at det, som er mit hjerteblod, betyder noget. Det giver mig ar-
bejdsglæde at vide, at jeg er en brik i det
spil, siger han.
FOTOS, FILER OG
FLYDENDE FAGGRÆNSER
På en typisk arbejdsdag servicerer han
kollegerne og svarer på henvendelser
udefra, som biologerne ikke nødvendigvis skal tage sig af. Hvis det fx er noget
med at bestemme arter, så er det ofte
Michael Fink, der gør det.
- Folk kan fx sende et foto, en lydfil
eller ringe og spørge om, hvad det er, de
har set. Så finder jeg eller mine kolleger
ud af, hvad det er for en art, og giver et
svar på det, siger Michael Fink, der sætter pris på de flydende faggrænser.
- Vi kan ikke sidde helt stringent på
vores HK-poster og sige ”jeg kan ikke
lave det andet”. Så der er en fin fleksibilitet indbygget. Vi sidder ikke hårdt på
vores fagområder, siger han og sætter sig
ved sit skrivebord på øverste etage.
Tre havørnefjer pryder opslagstavlen.
Ovenover hænger et maleri af en sortstrubet bynkefugl i de vestjyske klitter
malet af en af landets bedste fuglekunstnere, forklarer han.
Her deler han kontor og en enorm
vægreol fuld af fuglebøger og årsrapporter med kollegerne Thomas Lehm­
berg og Charlotte Mathiassen, der er
henholdsvis biolog og antropolog og
blandt andet arbejder med naturprojekter i Afrika og Nepal. Det er her på etagen, at den årlige rapport om tætheden
af almindelige fugle i Danmark bliver lavet - blandt andet med hjælp fra Michael
Fink, som behandler tallene i databasen.
- Sådan et job får jeg ikke sjovere andre steder, smiler han. ⁄⁄
DANSK ORNITOLOGISK
FORENING (DOF)
⁄ DOF er en naturbeskyttelsesorganisation med fokus på fuglene.
⁄ DOF samler viden om og oplevelser
med alle slags fugle - både hverdagsfuglene på foderbrættet og de
sjældne, truede fugle. De data deler
DOF med Miljøministeriet.
⁄ Foreningen har 16.000 medlemmer.
⁄ De 13 lokalafdelingers møder, ture
og naturbeskyttelsesarbejde er især
båret af frivillige fugleentusiaster.
Find nyttige tips om fuglefodring på
urlen.dk/wue
Se fuglevideoer, og blive klogere på
danske fugle sammen med andre fugleentusiaster på Dansk Ornitologisk
Forenings facebookside:
www.facebook.com/birdlifedk
/ III
OM BRANCHESEKTION
ORGANISATIONER
Er du ansat i et fagforbund eller en
interesseorganisation, hører du hjemme i Branchesektion Organisationer,
en ud af syv branchesektioner under
HK/Privat. Branchesektionen har ca.
8.000 medlemmer i hele landet og
er ledet af en bestyrelse, der vælges
hvert 4. år på et delegeretmøde.
Formand
Charlotte Kjøller Willems,
mobil: 22 61 12 25,
e-mail: [email protected]
Redaktionssekretær
Yasemin Yigit (DJ),
tlf.: 33 30 44 01,
e-mail: [email protected]
LÆNGE LEVE MUDDERKLIREN
I ARTIKLEN her på siderne kan man læse om
/ FAGLIGT
SYNSPUNKT
Af Charlotte
Kjøller Willems,
formand for
bestyrelsen i
Branchesektion
Organisationer
HK’ere i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
De elsker deres job, og de udfører det med
dyb faglighed og stor entusiasme. Det daglige arbejde med administrative opgaver krydres
med udfordringer på specialviden og teamwork
med kolleger med akademisk baggrund.
Efter eget udsagn sidder de ikke hårdt på
hvert deres fagområder. De hænger sig ikke så
meget i, om de gængse faggrænser bliver overskredet i hverdagen. De er fleksible og sætter ligefrem pris på de flydende faggrænser.
Flydende faggrænser, job, der udvikler sig i
nye retninger, helt nye jobfunktioner og funktioner, der falder væk. HK-jobbene ændrer sig.
Kravene til arbejdets udførelse ændrer sig, og
behovet for at ændre kompetencer presser på.
Hvordan bliver man ved med at være en attraktiv arbejdskraft, og hvad skal der til?
Disse emner er en del af temaet på kongressen i starten af november i år, hvor udviklingen
af HK/Privats fagstrategi får et ordentligt boost.
Her kan det blive meget interessant, at tage
kollegerne i DOF frem som et eksempel fra virkeligheden og hverdagens HK’ere.
Jeg er sikker på, at deres tilgang til opgaveløsning og udvikling af jobindhold nok skal bidrage til at fremtidssikre deres job. De kan på
den måde både udføre administration og videntung formidling. Det er noget særligt.
Præcis som når mudderkliren undgår jagende rovfugle, fordi den både kan flyve, vade,
svømme og dykke under vandet. (Kilde: DOF)
Længe leve mudderkliren.
DEADLINE FOR
KOMMENDE NUMRE
Har du en idé til en artikel til Branchesektion Organisationers sider i
HK/Privatbladet, kan du kontakte:
Lisbeth Danielsen,
mobil: 29 80 25 51,
e-mail: [email protected]
NR. 9
Udkommer 23. oktober
Deadline er overskredet
NR. 10
Udkommer 30. oktober
Deadline er 6. november
/
FAGLIGT NYT
RYK PÅ LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED
I 2016 - TAG KURSER, NATURLIGVIS
For 10. gang udgiver FIU-Ligestilling kursuskataloget ”Naturligvis”. Og du kan tilmelde dig kurser og arrangementer.
Der er læringsaktiviteter, der klæder tillidsvalgte på til
integration af minoriteter på arbejdspladsen. Der er læringsaktiviteter, hvor tillidsvalgte får redskaber til at sikre ”den
danske model” og høj organiseringsgrad blandt minoriteter.
Har du lyst til at læse mere om kurser som fx Protector
of the Danish model, Følg en sag i Arbejdsretten, Sociale
medier i det faglige arbejde, og meget, meget mere … Så klik
ind på:
urlen.dk/Gte
FIU-Ligestilling er et partnerskab mellem Dansk Metal, 3F og HK.
AK-SAMVIRKE OG COK BRINGER FREMTIDENS
JOBKONSULENTER SAMMEN
Et helt nyt uddannelsesforløb, der er skræddersyet til beskæftigelsesreformen, skal styrke medarbejdernes kvalifikationer i a-kasser og jobcentre.
For at imødekomme de nye krav tilbyder AK-Samvirke
og Center for offentlig kompetenceudvikling (COK) nu et
helt nyt uddannelsesforløb for jobkonsulenter i både a-kasser og jobcentre. Læs mere ved at klikke ind på:
ak-samvirke.dk/
FORSTÅ KONFLIKTADFÆRD,
OG LÆR AT HÅNDTERE DIN STRESS
Konflikter er en naturlig del af et arbejdsliv. Men uløste og
destruktive konflikter er en af de største stressfaktorer på
arbejdspladsen. HK udbyder en række kurser i konflikthåndtering. Få værktøjer, som gør dig bedre i stand til at mindske
antallet af konflikter og stresssituationer.
Tilmeld dig via MitHK
HJÆLP OS MED AT SKAFFE DIG MERE I LØN
Indberet lønoplysninger til HK's årlige lønstatistik, så vi kan
hjælpe dig med at få mere i løn. Det tager fem minutter på
hk.dk/OplysLoen
/O R GA N I SAT I O N E R