Skivum - Giver - Blære GUDSTJENESTELISTE

GUDSTJENESTELISTE
Døbte
Karl Alstrup Jensen, Skivum
Silke Emilie Holm Bols, Skivum
Martin Brun, Skivum
Ronja-Fry Krøjmand Fjeldgaard, Blære
Alfred Vestergaard Poulsen, Giver
Marius Baade Poulsen, Blære
Døde
Martin Andreas Jeppesen, Blære
Orla Andreas Ejlertsen, Skivum
Else Marie Hartmann, Skivum
Sognepræst:Mette Holmstrøm, Skivumvej 65 A, 9240 Nibe, tlf. 98 66 62 82
Mandag er fridag · Mail: [email protected]
Skivum:
Kirkesanger:Janni Allertoft, tlf. 98 38 73 15
Organist:
Birthe Ottesen, Kærvej 18b, 9600 Aars, tlf. 22 62 60 34
Graver:
Villy Sørensen, 21 46 74 77
Menighedsrådet: fmd. Karsten Beltoft, Mosbækvej 48, Skivum, 9600 Aars
Mail: [email protected]
Kirkeværge: Britta Degn, Møllevænget 13, Vegger 22 32 15 00
Mail: [email protected]
Giver:
Juni - juli - august
Dato
7. juni
1.s.e.trinitatis
14. juni
2.s.e.trinitatis
Organist:
Birthe Ottesen
Graver:
Mette Bentsen, Blærevej 62, Blære, 9600 Aars,
tlf. 20 82 24 60
Menighedsrådet: fmd. Holck Spliid, Blærevej 53, 9600 Aars
tlf 98 62 15 51/22 42 80 46 · Mail: [email protected]
Kirkeværge: Britta Grønning Johansen, Blærevej 44, Troelstrup, 9600 Aars
tlf. 21 23 42 75
Mail: [email protected]
Samtale / Besøg
Kender man nogen, der har brug for et besøg evt.
i forbindelse med sygdom, er man velkommen til at ringe til præsten.
Præsten tager også gerne på sygehuset.
Mette Holmstrøm – 98 66 62 82
11.00
m. dåb og kaffe
21. juni
3.s.e.trinitatis
28. juni
4.s.e.trinitatis
5. juli
5.s.e.trinitatis
12. juli
6.s.e.trinitatis
19. juli
7.s.e.trinitatis
26. juli
8.s.e.trinitatis
2. aug.
11.00 JT
9.30
9.30
11.00
9.30
9.30 JT
19.00 JT
11.00 JT
9.s.e.trinitatis
9.30
11.00
16. aug. 11.s.e.trinitatis
23. aug. 12.s.e.trinitatis
30. aug. 13.s.e.trinitatis
Skivum - Giver - Blære
9.30
19.00 JT
Foto-lab.dk
Blære
9.30
Pilgrimsholdet
vender hjem
9. aug. 10.s.e.trinitatis
Kirkesanger:Janni Allertoft, tlf. 98 38 73 15
Organist:
Birthe Ottesen
Graver:
Birgit Jensen, Gl. Viborgvej 1, 9600 Aars, tlf. 21 66 55 43
Menighedsrådet: fmd. Kaj Jacobsen, Nørdalvej 9, Giver, 9600 Aars
tlf. 98 62 29 57
Kirkeværge: Anita Gundersen, Katbyvej 2, Giver, 9600 Aars, tlf. 98 62 25 12
Skivum GiverBlære
Sogn
&
Kirke
Studieorlov
Jeg er blevet bevilget studieorlov oktober, november og december måned. Jeg skal
studere retræte og meditation og vil både sidde hjemme samt forsøge at komme
ud på en mindre studietur. Det vil blive offentliggjort, hvem der passer embedet så
længe.
Mette Holmstrøm
Kirkebilen
Man er velkommen til at benytte kirkebilen
til gudstjenester og kirkens øvrige arrangementer.
Man skal blot rette henvendelse til
Midtbus – 21 31 21 31 dagen før inden kl. 16.00.
Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11
Årets konfirmander
fra Skivum og Blære.
Juni - juli
august 2015
A
K
rrangementer
onfirmandundervisningen
Jeg syntes det har været rigtig sjovt og gå til præst,
men også hårdt nogle gange fordi det ligger om
eftermiddagen, når der bare ikke er meget energi
tilbage. Men Mette har været god til, at vi ikke bare skal sidde med hovederne ned
i bogen, men at vi har brug for pauser.
I pauserne har vi bare max hygge, fordi vi har leget spark til bøtten i haven, fået en
juice og en mysli bar. Det har betydet meget for mig, fordi man lige får et boost til
at kunne klare det sidste.
Men en af de to fedeste oplevelser er helt sikker da vi var i domkirken i Viborg.
Det hele var bare meget stort og så vildt, og så var det nu også meget hyggeligt at
være afsted og se noget andet end Skivum og Blære kirker.
Det andet var gospel i Farsø. Det var sådan en fed oplevelse, men der blev osse
overskredet nogle grænser, når man bare skulle give sig til at synge ved siden af
nogen man slet ikke kendte.
Jeg har også lært at kirken ikke kun kan bruges til bryllupper
eller gudstjeneste, men at man kan møde kirken på en helt
anden måde.
Men det bedste af det hele er, at vi har hygget os, lært noget
nyt, og så har vi bare haft den bedste præst, man overhovedet kunne forstille sig.
Pernille
Sommerens citat:
lille til at
Hvis du tror, du er for
at sove
v
prø
gøre en forskel, så
g!
my
med en
Giver-stenen
Giver-stenen er en runesten
fundet i Giver i 1895. Ved
istandsættelser af Giver Kirke blev stenen opdaget halvt
inde under sokkelen under
kirkens tilmurede norddør.
Runestenen har talrige skålgruber på bagsiden, hvilket
vidner om, at den omkring
2000 år tidligere, har været
anvendt som kultsten.
Kom gerne og
ge
vær med til at ta
.
os
od
im
Velkommen hjem-gudstjeneste
i Skivum Kirke
Søndag den 14. juni kl. 11.00
Uge 24 er vi en flok, der går fra Lild
Strand­kirke til Løkken ca. 100 km.
Vi kommer hjem lørdag og vil slutte af
søndag i Skivum Kirke til gudstjenesten.
Her vil vi gerne fortælle jer, hvad der var
det bedste og det værste ved turen.
Nordsøstien
ved Thorup Strand.
Sankt Hans aften – Tirsdag den 23. juni
Højtiden sankthans eller Sankt Hans er det fordanskede helgennavn for den hellige Johannes Døberen, hvis fødsel fandt sted seks måneder før Jesu fødsel
(se Luk 1, 13,26) og er sat til den 24. juni. Datoen kaldes derfor sankthansdag. I nordisk tradition afholdes højtider aftenen før dagen, så sankthansaften fejres den 23.
juni, ligesom juleaften fejres dagen før juledag. Da man skulle udbrede kristendommen i Danmark brugte man de gamle hedenske fester som afsæt og gav dem ny
betydning. Sådan ligger Sankt Hans oveni den gamle fest for midsommer eller Valborg-natten. Skønt der har været hekseafbrændinger i Danmark er der intet der
tyder på at det har været skik i forbindelse med midsommer.
En oversættelse af runerne er muligvis: ”Kale satte denne sten efter Thorsten, sin
fader, en meget god thegn”. Man mener thegn er ordet for en større jordbesidder.
Stenen er nu nænsomt restaureret og sat indenfor i kirkens nordlige ende efter
nationalmuseets anbefalinger. Det er aftalt at stenen skal bydes officielt velkommen i kirken til høst-gudstjenesten i september, men kan allerede nu beses i
dens nye omgivelser.
Vi kan derfor alle trygt begive os til Sankt Hans aften i håb om en hyggelig aften med
naboer og venner.
Mette Holmstrøm
Strikkepigerne i præstegården havde to særaftener i foråret, hvor strikkepindene blev skiftet
ud med hhv blomster og nål og tråd.
Sidst nævnte aften blev der syet så kraftigt at en
maskine brændte sammen og vi måtte lufte ud før
der kunne sys videre J
Alle er velkomne
Fra rabarberblad til fuglebad i Giver!
e til
men tilmeld gern
august
5.
n
de
n
Jonna inde
59
på tlf. 98 62 22
Haveaften onsdag den 12. aug. kl. 19.00
hos Jonna Sørensen, Nørdalvej 4, Giver
Denne aften bliver der mulighed for dem, der har lyst, at støbe et fuglebad/trædesten i beton under kyndig instruktion. Prisen bliver for hver kr. 20 og det tager
ca. ½ time pr. blad. Herudover vises haven frem og der bliver mulighed for at
købe planter.
Vi slutter af med kaffe og en sang fra højskolesangbogen.