Babysalmesang i Øster Starup

Babysalmesang i Øster Starup
Gratis forløb
Uge 33-41 (dog ingen
undervisning i uge 35)
Torsdage kl. 10 i
Øster Starup kirke
Har du lyst til at give dit barn en musikalsk og
sansestimulerende start på livet?
Vi mødes en gang om ugen, hvor
vi synger, danser, laver fagter,
vugger, blæser sæbebobler og
lytter til musik – alt forenet i en god
og kærlig kontakt mellem forælder
og barn.
på det intellektuelle, det
emotionelle, det æstetiske, det
kreative, det sproglige, det
sociale og det motoriske plan”
„Musik med de små”
v/ Inge Marstal og Anne-Mette
Riis
Tilmelding senest den 6. august til:
At møde andre forældre fra området,
som også er på barsel?
Lisbeth Frandsen Mindested via sms
på 22 64 58 25 eller per mail:
[email protected]
At give dit barn muligheden for at
være en del af et fællesskab med
jævnaldrende børn
Ved tilmelding ønskes oplyst navn på
både barn og forælder samt mobilnummer og e-mail-adresse.
At synge salmer og sange og bede et
fadervor?
At nyde en intens samværsstund med
dit barn
og efterfølgende få en kop kaffe og en
hyggelig snak, så tilmeld dig nu!
musik påvirker barnets
personlighedsudvikling, både
Så er dit barn mellem 0-12 mdr. og
har du lyst til:
At blive inspireret til at bruge
musikalske elementer i samværet
med dit barn?
”Aktiv beskæftigelse med
Jeg glæder mig til at se jer!
Med venlig hilsen
Lisbeth Frandsen Mindested
NB: Holdet oprettes kun, hvis der er minimum 5
tilmeldte børn.
Torsdag den 8. oktober holder
vi afslutning i kirken, hvor
bedsteforældre, naboer og
andre interesserede er
velkomne – også til kaffen!
Et tilbud fra Øster Starup og Egtved kirke