Kirkebladet september 2015

Kirkebladet
Dybbøl kirke – din kirke
September, oktober og november 2015
Læs inde i bladet:
Ny præst indsættes
6. september
Kirken renoveres
og lukkes i 3 uger
Indstik fra DIU
Livets pauser
Høsten er en travl tid. Det var den før i
tiden og det er den nu om dage. Høsten
varer ikke så lang tid, som førhen, men
man fornemmer nok, når det går løs
og de store mejetærskere, traktorer
og andre landbrugsmaskiner kører på
markerne og fylder på vejene. En intens
tid, for nu er det tid og høsten skal i
hus. Og så bliver der stille, høsten er
forbi, markerne sås til igen og der bliver
pause, nu varer det et år, inden der skal
høstes igen. Stilheden sænker sig over
markerne, der sker ikke mere.
Høstgudstjeneste
Og dog sker der noget. Vi holder høstgudstjeneste, hvor vi takker Gud for høsten. Vi holder en pause fra hverdagenes
travlhed og går i kirke. Men vi takker
lige så meget for alt det, der sker, mens
vi holder pausen.
Pauser
Det er så underligt med disse pauser,
uden dem ville intet ske. Det er ligesom
hvis vi lytter til at stykke musik, det er
pauserne, der giver musikken dybde og
mening. På et teater er det instruktørens
sans for timing, der er afgørende for om
vi gribes af skuespillernes dialog på scenen eller om de blot lirer deres replikker af. En vittighed fortalt med sans for
pause og pointe, gør at den er morsom
ellers er den bare ligegyldig.
Pauserne er sprækker
Pauserne i vores tilværelse, er mere
vigtige end vi aner, de er som en slags
sprækker ind til en anden virkelighed.
Denne anden virkelighed møder os, når
vi træder ind i kirken.
Pauserne hører naturligt hjemme i
kirkerummet
Kirkerummet er stadig en levende
ramme om menneskers liv, alter, døbefont og prædikestol lægger man mærke
til. Man genkalder sig hvordan man selv
har grædt og sunget, bedt og lyttet som
ingen andre steder. Derfor er der højt til
loftet og langt mellem murene i kirkerne, for at de kan rumme alt det, som
hører menneskelivet til. Tit er det alt
det, der ligger vort hjerte nærmest, som
vi har vanskeligt ved at tale om. Alt dette
gives der plads til inde i kirken. Her lukker vi op for det meget, som dukker op,
når vi tillader os selv at holde en pause
Forsiden
© Johannes Larsen/billedkunst.dk.
Johannes Larsen: ”Modne hyldebær” (uden årstal) Johannes Larsen museet
Kerteminde.
Johannes Larsen i brev til sin kone Alhed, Kerteminde 20.10.1906:
”Bugnende af høsttidens overflod præsenterer hyldebusken de blåsorte bærklaser
med deres dunkle spejlvirkninger hængende på de rødviolette stilke mod bladhangets grønne, i skyggepartierne blå dybder.”
2
mellem det meget andet, der nu en gang
foregår i vores liv.
Værdifuld pause
Så at holde en pause og gå ind i kirken,
måske gå stille rundt og kigge eller sidde
stille og lade rummet virke på en, er en
værdifuld pause. Mange der deltager i
gudstjenesten om søndagen giver udtryk
for at blive fyldt af en ro, man ikke
finder andre steder. Det mærkelige er, at
ved gudstjenesten forkyndes der om den
allervigtigste pause i hele kristenheden.
Jesu opstandelse skete i en pause mellem
alt andet, ingen kosmisk lynild og larmende kraftudfoldelser eller noget, som
på nogen måde har påkaldt sig opmærksomhed i øjeblikket. Opstandelsen skete
i stilhed. De første, der kom til graven,
da det blev lyst Påskemorgen, fik at vide
at han allerede er opstået.
Derfor er det vi forkynder, at Guds søn,
Jesus Kristus står ved korsvejen i ethvert
menneskes liv, og er der i pausen, hvor
det vigtige sker.
En del af noget større
Så ved høstgudstjenesten er det tydeligt
for øjet og øret, at vi takker for årets
rigelige høst. Alle andre gudstjenester og
alle andre gange vi besøger kirken ved
vi, at vi er del af noget større end blot
lige den ene hverdag, som følger efter
den anden. Her i pausen, hvor vi tror, at
intet sker, her er det, at Gud selv er på
færde, for at opretholde det liv han selv
har skabt.
Birgitte Hjarvard Licht
Litteraturstudiekreds
Litteraturstudiekredsen fortsætter den
kommende vinter 2015 – 2016. Hvor vi
mødes en gang om måneden i Kirkeladen, hvor deltagerne drøfter månedens
bog.
Følgende titler er på programmet:
Onsdag 2. september kl. 19.30:
Bernhard Schlink: ”Højtlæseren”
Torsdag 1. oktober kl. 19.30:
Pär Lagerkvist: ”Det evige smil”
Onsdag 11. november kl. 19.30:
Kjell Westö: ”Luftspejling 38”
Onsdag 3. februar kl. 19.30:
Fjodor Dostojevskij: ”Raskolnikov”
Onsdag 2. marts kl. 19.30: Pat Baker: ”Regeneration”
Onsdag 6. april kl. 19.30: John Williams: ”Stoner”
Der er i øjeblikket venteliste til studie­
kredsen, men interesserede kan kontakte
Birgitte Hjarvard Licht for nærmere
oplysninger.
Ny præst
i Dybbøl
Det var med stor glæde, at jeg modtog beskeden fra menighedsrådet om, at I havde valgt mig som jeres sognepræst og
som kollega til sognepræst Birgitte Hjarvard Licht. Jeg hedder Tina Iversen og er 37
år gammel.
Når jeg den 6. september kl. 11.00 indsættes i Dybbøl kirke vender jeg tilbage til den
egn, hvor jeg er født og opvokset.
Siden 1997 har jeg boet i Aarhus og på Vejleegnen; hvor jeg dels har taget min uddannelse som teolog og dels har arbejdet som sognepræst i flere forskellige embeder.
Privat er jeg bosat i Børkop mellem Vejle og Fredericia og her bor jeg sammen med
min mand Torben og vores tre børn; Line på 12 år, Lærke på 8 år og Lasse på 5 år.
Da jeg erfarede, at Karin Kofod havde valgt at fratræde sin stilling som sognepræst
i Dybbøl sogn, blev jeg hurtigt overbevidst om, at denne stilling var ideel for mig.
Dog må vi som præst og menighed indgå i et langdistanceforhold, da min bopæl
ligger i trekantsområdet. Men jeg vil altid kunne træffes efter aftale.
Kirkeligt ser jeg mig selv placeret midt i det folkekirkelige landskab med særligt kendskab til den
grundtvigske højskoletanke. Derfor vil jeg også
gerne, ud over det daglige arbejde med kirkelige
handlinger og gudstjenester, arbejde bredt med
kirke og kultur; herunder arrangementer, foredrag,
koncerter m.m. Derudover ser jeg også det diakonale arbejde i sognet, som en vigtig og spændende
opgave. Jeg glæder mig meget til at møde både
børn, unge og voksne i sognet og til samarbejdet
med alle med tilknytning til Dybbøl kirke.
Velkommen
Søndag 6. septembe
r kl. 11.00
er der festgudstjen
este i
­Dybbøl kirke
med indsættelse af
ny
sognepræst Tina Iv
ersen.
Tina Iversen
Tina Iversen bliver ansat 50% i Dybbøl sogn og vil derudover også være ansat 50% i
Broager sogn. Indsættelse i Broager kirke sker søndag den 13. september kl. 14.00.
INDSTIK I KIRKEBLADET!!!
Døbte i
Dybbøl kirke
Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening har henvendt sig til menighedsrådet
angående annoncering omkring opstart af deres hold til efteråret, som kunne
udsendes sammen med kirkebladet. Menighedsrådet har drøftet henvendelsen.
Vi mener, hvis foreningens annonce er et indstik i bladet og vi ikke har udgifter
med dette indstik, vil det være helt i orden.
17. maj 2015
Sille Jonø
5. juli 2015
Magne Lindberg
Spejderne deler kirkebladet ud til alle i Dybbøl Sogn, som er de samme Dybbøl
Idræts - og Ungdomsforening gerne vil have kontakt med. Foreningen betaler
selv for trykningen af indstikket og ilægning i bladet.
31. maj 2015
Isabella Thomsen
12. juli 2015
Kasper Finn Riber
Bergmann
Karen Philipsen
Formand for menighedsrådet
Orgelfestival
1. til 6. september
Orgelfestival
med domorganist Riccardo Gnudi fra Pisa, Italien
Igen i år har vi arrangeret fem orgelkoncerter
på stribe, denne gang
med Riccardo Gnudi,
født 1986 i Pisa. Han er
uddannet organist og
komponist fra Cherubini-konservatoriet
i Firenze og har taget
diplom­eksamen i Rom. Endvidere har
han fulgt master-classes i Firenze, Paris,
London og Oxford. I 2012 blev han belønnet med et stipendium i Cambridge.
Riccardo Gnudi har akkompagneret
store korværker med konservatoriekor
i Firenze og Rom. I det daglige er han
musikdirektør, organist og kunstnerisk
leder ved Sct. Stefanokirken og assistent
ved domkirken i Pisa. Riccardo Gnudi
har høstet megen anerkendelse for sine
orgelkompositioner, som vi får smagsprøver på i denne koncertrække.
Programmet er følgende:
Tirsdag 1. sep. kl. 16.00 i Dorotheas
Kapel, Sønderborg Slot
Onsdag 2. sep. kl. 19.30 i Ulkebøl Kirke
Torsdag 3. sep. kl. 19.30 i Broager Kirke
Lørdag 5. sep. kl. 16.00 i Dybbøl Kirke
Søndag 6. sep. kl. 16.00 i Augustenborg
Slotskirke.
Ved koncerten i Dybbøl Kirke skal vi
høre det berømte „Pièce d´orgue“ af
J.S. Bach, foruden værker af Willan,
Howells, Bossi og Riccardo Gnudi selv.
Velkommen til disse koncerter.
Babysalmesang
Hej mor og far til et barn fra 2 til 12
måneder!
Vi er i Dybbøl kirke atter klar til at starte
et nyt hold babysalmesang.
Kom og vær sammen med dit barn omkring salmer, musik, sange og dans.
Jeg glæder mig meget til at lære jer og
baby at kende.
Første gang er 15. september. Sidste
gang er 10. november, vi holder ferie i
uge 42.
Medbring hver tirsdag et lille tæppe,
som baby kan ligge på.
Vi mødes i kirken tirsdag formiddage kl.
9.45 – ca. 10.35, i alt 8 gange. Efterfølgende forkæler Pia os med kaffe/te og
lidt at spise til i Kirkeladen. Det koster
100 kr. at være med til babysalmesang.
Tilmelding til kirkekontoret på 73 48
55 43, der er begrænset antal pladser.
Hvis du vil vide mere om kurset, før du
melder dig, så ring gerne til mig på tlf.
61 30 74 46
For de, der ønsker at fortsætte på hold
for de store børn på 1 – 3 år vil der blive
oprettet nye hold efter jul. Nærmere
oplysninger følger.
Hannelore Nissen-Berdiin
Musikpædagog
Lørdag 7. november kl. 9.45 er der
gudstjeneste i baby-højde. Her er
resten af familien med søskende, bedsteforældre og andre også hjerteligt
velkomne til at deltage. Gudstjenesten varer ca. ½ time og er ganske
uformel og hyggelig.
P E N S I O N I S TFORENINGENS
eftermiddag i Kirkeladen
Torsdag 22. oktober kl. 14.00
”En almindelig Sønderborg drengs
skifte fra anonymitet til en plads i
mediebilledet og markant involvering i det frivillige arbejde”
Journalist Tage Christensen vil denne
eftermiddag fortælle om sit liv, om
hvordan han gik fra at være ganske
anonym til en, som alle kender fra hans
programmer i radioen.
Bl.a. vil Tage Christensen også fortælle
om sit engagement i Ringriderfesten i
Sønderborg og om ”Als Marchen” i de
gode gamle dage med flere tusinde deltagere i den pragtfulde nordalsiske natur
Inger Agerskov spiller til fællessang
Tilmelding til pensionistforeningen
til Ejvind Jessen på telefon 74 48 52 55
senest mandag 19. oktober.
Pris for eftermiddagen inkl. kaffe/the og
kage er 30 kr. pr. person.
Kirkebil kan benyttes.
På gensyn til en spændende eftermiddag.
Bente Schulz Thomsen, pensionistforeningen og Karen Philipsen, Dybbøl menighedsråd
Sorggrupper
For første gang her i Sønderborg tilbydes folkekirkeligt regi sorggruppe til dig
der sørger over at have mistet et nærtstående menneske ved dødsfald. Sorggruppen henvender sig til alle i Sønderborg
provsti, dvs. Sønderborg kommune.
Sorggruppen har som formål at give
plads til sorgen. Den sørgende får
sorgen bearbejdet sammen med andre,
der nøjagtigt forstår hvad man taler om,
­fordi alle i gruppen har mistet. Sorggruppen skaber mulighed for et fællesskab, som kan mildne ensomheden, da
alle mødes på lige fod. Sorggruppen ledes af to sorggruppeledere med erfaring
med sorg, en præst og en sygeplejerske,
som fastlægger rammerne for gruppen,
så programmet er forudsigeligt og trygt.
Sorggruppen har ikke et ”mål”, som den
sørgende skal nå frem til. Men sorggruppen kan måske tilføje ny viden eller
nye redskaber vedrørende den sørgendes situation, som kan give sorgen den
rette plads i menneskets indre. Et mistet
menneske skal ikke glemmes, kærlighed
Marianne Østergård
Petersen,
Sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht,
Sognepræst
glemmes aldrig. Kærlighed bæres videre
gennem sorgen, hvorfor sorgen også kan
opleves som uendelig værdifuld.
Sorggruppen vil bestå af 6 – 8 deltagere,
samt to sorggruppeledere. Gruppen
mødes i alt 7 gange og gruppen er lukket, så deltagerne vil lære hinanden at
kende gennem hele forløbet. Sorggruppen mødes hver 14. dag og er i gang her
i efteråret.
Ny gruppe
Ny gruppe oprettes efter nytår, så kontakt sorggruppelederne og hør nærmere
om tilmelding og andre praktiske ting.
Sorggruppeledere er:
Sognepræst Birgitte Hjarvard Licht,
Dybbøl præstegård, tlf. 74 48 57 96 mail:
[email protected]
Sognepræst Marianne Østergård Petersen, Rinkenæs præstegård, tlf. 74 65 15
50 mail: [email protected]
Birgitte Hjarvard Licht
Maibritt Elm Nielsen,
Sygeplejerske
Lise Bentien,
Sygeplejerske
5
Foredrag og studiekreds
Moderne litteratur
efter 1900
Kirkeladen i Dybbøl præstegård bliver
ramme om en foredragsrække og studiekreds om moderne litteratur efter 1900.
I perioden omkring og efter 1. verdenskrig skete der i Europa et nybrud i menneskers selvforståelse. Den moderne
verden trængte sig på, verdenskrigen
havde ødelagt de bestående idealer om
menneskets ædle og overlegne egenskaber. Gamle værdier som Gud, konge
og fædreland stod for fald og teologer
tænkte i nye baner, hvor man forsøgte
at tage både tro og fornuft alvorlig.
Kunstnere af alle slags forsøgte at skildre
den verdensforståelse
man forstod at man
nu levede i.
I litteraturen er det
forfattere som Virginia Woolf, England,
og James Joyce, Irland
og Schweitz, som
forsøger at skabe en
ny stil med romaner,
hvor de mere end at
fortælle en historie fra begyndelse til
slut, skildrer menneskers bevidsthedsstrømme, derved opstår der en handling.
Marcel Proust, Frankrig, skriver sit store
værk ”På sporet af den tabte tid”, hvor
han livet igennem arbejder på at skildre
menneskets søgen efter en mening hvor
sansningen i centrum.
Thomas Mann er i Tyskland den, er også
fortæller om gamle familiers deroute og
enkeltmenneskers søgen efter ståsted i
sin egen tilværelse, f.eks. i ”Trolddomsbjerget”.
Frans Kafka, Tjekkiet, er også en markant forfatter, som skildrer uhyggen i
menneskers ensomhed i verden.
Det er moderniteten, de skildrer, ikke
helt nemt at gå til, men så meget mere
spændende.
Hver foredragsholder vil anbefale et
kapitel, en bog eller en fortælling, som
så vil være i fokus ved den efterfølgende
studiekredsaften 14 dage senere.
Folder er lagt frem i kirken, biblioteker,
Arnold Busch i Sønderborg.
Onsdag 9. september kl. 19.30
Foredrag: Thomas Mann
Morten Dyssel Mortensen (f. 1975) har
siden 2005 undervist på Københavns
Universitet og Folkeuniversitetet i København i tysk og europæisk litteraturog kulturhistorie.
Onsdag 23. september kl. 19.30
Studiekredsaften med læsning af Thomas Mann: Trolddomsbjerget, på dansk
ved Ulrich Horst Petersen, (Gyldendal
1989) afsnittet Sne, sjette kapitel, andet
bind, s. 575 – 612.
Onsdag 4. november kl. 19.30
Foredrag: Virginia Woolf
Lilian Munk Rösing (f.1967), ph.d. og
lektor i litteraturvidenskab, Københavns
Universitet, kritiker ved dagbladet
Politiken.
Onsdag 18. november kl. 19.30
Studiekredsaften med læsning af Virginia Woolf: Til fyret, oversat fra engelsk
af Merete Ries, Rosinante 2009
Onsdag 27. januar kl. 19.30
Foredrag: Marcel Proust
Lillian Munk Rösing.
Onsdag 10. februar kl. 19.30
Studiekredsaften med læsning af Swanns
verden 1 (første bind af På sporet af
den tabte tid) oversat fra fransk af Else
Henneberg Pedersen, forlaget Multivers
2006
Onsdag 24. februar kl. 19.30
Foredragsaften: Franz Kafka
Morten Dyssel Mortensen.
Onsdag 9. marts kl. 19.30
Studiekredsaften med læsning af Franz
Kafkas fortælling: Forvandlingen fra
Franz Kafkas Fortællinger, på dansk ved
Isak Winkel Holm, Villy Sørensen og
Per Øhrgaard (Gyldendal 2008), side
79 – 124.
Onsdag 13. april kl. 19.30
Foredrag: James Joyce
Karsten Sand Iversen (f. 1944), mag. art.
i litteraturhistorie, dansklærer i gymnasiet, oversætter, forfatter, anmelder.
Onsdag 27. april kl. 19.30
Studiekredsaften med læsning af Ulysses
kap. 1. Nyoversat af Karsten Sand Iversen, Rosinante & Co., 2014.
Studiekredsaftenerne ledes af
Birgitte Hjarvard Licht og Annie Olesen
6
Nyt fra menighedsrådet
Dybbøl Kirkes Voksenkor
Dybbøl Kirkes Voksenkor starter på sin 12. sæson tirsdag
1. september kl. 19.00 (!) i Kirkeladen. De følgende tirsdage
begynder prøverne allerede kl. 18.30.
Voksenkoret er et blandet, 4-stemmigt kor for alle, der har
lyst til at synge sammen med andre og som har en god
sangstemme. Har du lyst til at være med i koret, så kontakt
organist Frank Laue vedr. optagelse i koret (tlf. 27 68 57 78
eller mail: [email protected]). Vi vil gerne have nye
sangere, her til den nye sæson, især sopraner og herrer, da
enkelte sangere er trådt ud af koret ved sidste sæsonafslutning.
Vedligeholdelse
af kirken
– kirken lukkes i tre uger fra 28. september
til mandag 19. oktober.
Indvendig kalkning
Der er nu valgt det firma, ud af tre indkomne tilbud, der
skal stå for den indvendige kalkning af kirken i efteråret. Det
valgte tilbud var det billigste og firmaet har stor erfaring med
kalkning af kirker. Arbejdet bliver udført i overensstemmelse
med Nationalmuseets besigtigelsesrapport som blev lavet i
foråret.
Den indvendige kalkning af kirken bliver udført fra mandag
28. september 2015 til og med mandag 19. oktober 2015
hvorefter kirken gerne skulle fremstå med en pæn og holdbar
kalket overflade de næste 25 år.
Dybbøl kirke lukkes
I perioden hvor arbejdet foregår vil kirken være lukket.
Gudstjenesterne på de tre søndage 4. oktober, 11. oktober og
18. oktober bliver kl. 10.30 og kommer til at foregå i Broager
kirke. Kirkegængere kan naturligvis bestille kirketaxa, hvis
man ikke har mulighed for at køre i bil til Broager.
Begravelser og bisættelser kommer i disse tre uger til at
foregå i Sct. Marie kirke.
Koret deltager typisk i 2-3 arrangementer pr. halvår.
I efteråret synger koret på Sønderborg Slot: 1. søndag i
advent kl. 14.00, Dybbøl Kirke: „De ni Læsninger“ søndag
6. december kl. 16.00 og på Dybbøl Plejecenter: Julegudstjeneste 22. december kl. 14.30.
Carl-Nielsen korprojekt i Gråsten Slotskirke
Derudover vil der være tilbud om at deltage frivilligt i et
Carl-Nielsen-korprojekt i Gråsten Slotskirke og i en flere
timers stemme- og sangtekniktræning ved Det Sønderjyske
Sangcenter en lørdag i oktober/november.
Som noget nyt begynder efterårets øve aftener med en halv
times undervisning i musikteori fra kl. 18.30. Her vil vi opfriske eller lære fra bunden af, hvad der er værd at vide om
noder, rytmer og toner. Mange har glemt eller aldrig lært,
hvordan man finder rundt i sin kornode og hvordan man
afkoder alle de mystiske prikker, streger og symboler. Alle
nuværende og nye korsangere er velkomne til dette tilbud.
Selve korprøven er så fra kl. 19.00 - 20.30 for alle sangere.
Både de, der deltager og ikke deltager teoriundervisningen.
Frank Laue
Tak for velvilje hos menighedsråd og personale ved Broager
og Sct. Marie kirker.
Kurt Jensen
Formand for kirke og kirkegårdsudvalget
Dybbøl Kirke
Sognepræst, kbf
Birgitte Hjarvard Licht
Dybbøl præstegård
Dybbøl Bygade 101,
Tlf. 7348 5540, [email protected]
Træffes bedst: Tirsdag – ­
fredag kl. 11-12, derudover
efter aftale. Mandag fridag.
Sekretær
Mona Petersen
Kirkeladen,
Dybbøl Bygade 103
Tlf. 7348 5543
Træffetid: Kl. 9-13:
Ulige uger: Tirs. og onsdag
Lige uger: Onsdag og fredag
[email protected]
Sognepræst
Organist
Tina Iversen
Frank Laue, tlf. 7449 1966
Træffes efter aftale
Tlf. 6126 1004, [email protected] [email protected]
Mandag fridag
Graver og kirketjener
Anita Grube
Graverkontoret,
Dybbøl Bygade 78
Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13
[email protected]
Graverkontorets telefontid:
Tirsdag – fredag kl. 8-15
Formand for
Menighedsrådet
Karen Riber Philipsen
Flensborg Landevej 7,
Tlf. 7448 5330/2855 9730
eller i Kirkeladen: 7348 5545
[email protected]­
dybboelkirke.dk
Servicemedarbejder
Pia Gernhøfer
Træffes i Kirkeladen
på tlf. 7348 5546
[email protected]
Kirkeværge
Flemming Jensen
Alssundvej 25, 74 48 64 92
[email protected]
Henvendelse om dåb
og bryllup sker til en af
præsterne.
Ved dødsfald kontaktes
en af præsterne eller en
bedemand.
Dybbøl kirkes
hjemmeside:
www.dybboelkirke.dk
7
Dybbøl kirke - kalender
Oktober
September
Ti
1
O
2
Kl. 19.00 - Voksenkor start
To 1
Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds
F
2
To 3
L
3
F
4
S
4
L
5
Kl. 16.00 - Orgelkoncert
S
6
Kl. 11.00 - Festgudstjeneste præsteindsættelse - Provst Anne
M 5
­Margrethe Hvas og Tina Iversen
Ti
6
O
7
M 7
Ti
8
O
9
Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds
November
S
1
Birgitte Hjarvard Licht
M 2
Kl. 10.30 - Broager kirke
Ti
3
Kl. 9.45 - Babysalmesang
18. søndag efter trinitatis
O
4
Kl. 19.30 - Foredrag: Virginia Woolf
Tina Iversen
To 5
Kl. 9.45 - Babysalmesang
F
6
L
7
Kl. 9.45 - Babygudstjeneste
S
8
Kl. 11.00 - 23. søndag eft. trinitatis
To 8
Kl. 19.30 - Foredrag: Thomas Mann F
Kl. 11.00 - Alle Helgens Dag
Birgitte Hjarvard Licht
9
M 9
Ti
To 10
L
10
F
11
S
11 Kl. 10.30 - Broager kirke
L
12
S
13 Kl. 11.00 - Høstgudstjeneste
10 Kl. 9.45 - Babysalmesang
Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter
19. søndag efter trinitatis
Birgitte Hjarvard Licht
Gudstjeneste med altergang
O
11 Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds
Birgitte Hjarvard Licht
M 12
To 12
Kl. 14.00 - Høstgudstjeneste for
Ti
13
F
13
udviklingshæmmede
O
14
L
14
Birgitte Hjarvard Licht
To 15 Kl. 16.00 – Menighedsrådsmøde
S
15 Kl. 11.00 - 24. søndag eft. trinitatis
M 14
F
16
Ti
L
17
M 16
S
18 Kl. 10.30 - Broager kirke
Ti
17
20. søndag efter trinitatis
O
18 Kl. 19.30 - Studiekreds:
O
15 Kl. 9.45 - Babysalmesang start
16
To 17
Stefan Søndergaard
F
18
L
19
M 19
To 19
S
20 Kl. 11.00 - 16. søndag eft. trinitatis
Ti
20 Kl. 9.45 - Babysalmesang
F
20
O
21
L
21
S
22 Kl. 11.00 - Sidste søndag i kirkeåret
Birgitte Hjarvard Licht
Stefan Søndergaard
Virginia Woolf
M 21
To 22 Kl. 14.00 - Pensionistforeningen
Ti
F
23
L
24
M 23
S
25 Kl. 11.00 - 21. søndag eft. trinitatis
Ti
24
Stefan Søndergaard
O
25
BUSK - Kirkekaffe
To 26 Kl. 16.00 - Menighedsrådsmøde
O
22 Kl. 9.45 - Babysalmesang
23 Kl. 19.30 - Studiekreds:
Thomas Mann
To 24 Kl. 10.00 - Høstgudstjeneste for
sognets mindste dagplejebørn
Kl. 16.00 – Menighedsrådsmøde
F
25
L
26
S
27 Kl. 11.00 - 17. søndag eft. trinitatis
M 26
F
27
Ti
27 Kl. 9.45 - Babysalmesang
L
28
S
29 Kl. 11.00 - 1. søndag i advent
O
28
Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter
Birgitte Hjarvard Licht - Kirkekaffe
To 29
M 28
F
30
Ti
L
31
O
Tina Iversen - Kirkekaffe
29 Kl. 9.45 - Babysalmesang
30
Høstgudstjenester
Høstgudstjeneste søndag 13. september kl. 11.00
Dagplejernes høstgudstjeneste torsdag 24. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning
søndag 13. september kl. 14.00 med efterfølgende kaffebord.
Birgitte Hjarvard Licht
M 30
Kirketaxa 74 42 18 18
Husk ved bestilling at sige,
at det er kirkebil.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvars­
havende). Desuden sidder, Karen Philipsen, Lise
Bentien og Nis Thaysen i redaktionsudvalget.
Sats og tryk: Langenberg Grafisk . Kirkebladet
for Dybbøl Sogn August 2015 . 71. årgang