Velkomst ved ordstyrer Michael Nyboe, bestyrelsesmedlem

SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE
OG MOMS PÅ GRUNDE OG
PROJEKTEJENDOMME
Dagens program
9:00 Velkomst og introduktion
Michael Nyboe, partner MOMENTUM R&D,
bestyrelsesmedlem RICS Danmark
9:10 Residualværdi-modellen i praksis
Morten Jensen, associeret partner DTZ Egeskov &
Lindquist, formand RICS Danmark
Susanne Aakjær Holst, director Deloitte
Palle Kaufmann, Deloitte
10:00 Moms på byggegrunde
10:45 Pause
11:00 Moms på byggeprojekter
11:45 Moms på væsentlig ombyggede ejendomme
12.30 Frokost og netværk
Michael Nyboe MRICS
RICS Denmark Board member
RICS er forkortelsen for
Royal Institution of Chartered Surveyors
og er en international anderkendelse for
certificering inden for byggeri og
fast ejendom.
RICS blev etableret i England i midten af 1800-tallet som
certificeret titel med det formål at sikre den højeste
professionelle standard for aktiviteter tilknyttet byggeri
og fast ejendom.
RICS er den største forening i verden med mere end
118.000 kvalificerede medlemmer i mere end 100
lande enten som
MRICS (Member of RICS)
eller
FRICS (Fellow of RICS).
RICS’s medlemmer er bredt repræsenteret inden for
aktiviteterne tilknyttet byggeri og fast ejendom - dette
lige fra ejendomsmæglere, valuarer, arkitekter,
ingeniører, advokater m.fl.
RICS ’s formål:
•Certificering af kvalifikationer
•Udvikle internationale standarder
•Udvikle etiske retningslinjer
•Fortløbende efteruddannelse
•Udgive publikationer inden for best-practice
•Afholde konferencer og netværksmøder
Seminaret er af DE godkendt efteruddannelse #15152
MORTEN JENSEN
Morten Jensen har siden 1998 beskæftiget sig med fast ejendom og har stærke
faglige kompetencer inden for området. Morten har en lang erfaring indenfor
rådgivning og vurdering af investeringsejendomme og er bl.a. formand for RICS i
Danmark (Royal Institution of Chartered Surveyers) og har været en væsentlig aktør i
udviklingen af branchestandarder indenfor vurderingsområdet. Erfaring med
udarbejdelse af vurderingsrapporter går tilbage fra 2007. Morten underviser bl.a. på
studiet Diplom i Vurdering, på vurderingskurser for Ejendomsforeningen Danmark og i
internationale vurderingsstandarder Red Book/IVS for RICS. Morten har en baggrund
som statsautoriseret revisor fra KPMG og har herudover en E-MBA fra Henley
University of Reading.
SUSANNE AAKJÆR HOLST
Susanne er momsekspert og har beskæftiget sig med moms siden 1988. De første 13 år hos
SKAT primært med implementering af ny lovgivning, lovfortolkning, vejledning og klagesager.
Siden i rådgiverbranchen og arbejder nu hos Deloitte, dvs. over 14 som rådgiver.
Susanne har beskæftiget sig med moms på fast ejendom allerede dengang det handlede om
byggeri for egen og fremmed regning, men har også været dybt involveret i de nye regler for
fast ejendom. Både inden implementeringen og efterfølgende. Hertil kommer et dybtgående
kendskab til OPP projekter, udlejningsejendomme og andre forhold relateret til fast ejendom.
Susanne har haft en finger med i en række bindende svar og har pt. en række sager i
Landsskatteretten, hvor nogle vil få stor betydning for branchen.
Susanne sidder til dagligt i Aarhus, men har kunder over hele landet.
PALLE KAUFMANN
Palle er strategisk rådgiver indenfor indirekte skatter og har beskæftiget sig med moms
siden 1992. Palle har med en baggrund hos SKAT arbejdet i rådgiverbranchen siden 1998
og igennem mere end 17 år været ankermand i momsrådgivningen på en lang række af
danske og internationale aktører.
Indenfor ejendomsfeltet har Palle været involveret i mange af de større
infrastrukturprojekter, og kender til hele transaktionskæden fra developer over selve
byggeriet til den egentlige ejertid, og har således en dyb forståelse og indsigt i
elementerne i de enkelte led i kæden. Palle er derudover ansvarlig for Deloittes ydelsespallette indenfor M&A på indirekte skatter, og har derigennem et stort fokus på
struktureringen af ejendomshandler, herunder via OPS- og OPP projekter.
Palle arbejder til dagligt ud fra København, og har kunder i branchen over hele landet.